Spring til indhold

93 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor der sættes en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås?

  <em>Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor der sættes en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås?</em><br /><em>Er du god til at kommunikere med ældre, arbejde selvstændigt og kommunikere tværfagligt i dit daglige arbejde? Og har du lyst til at arbejde i en forandringsfyldt dagligdag, hvor der er udfordringer og mulighed for faglig udvikling? </em><br /><em>Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.</em><br /><br />Vi er i en rivende udvikling og flere opgaver bliver varetaget i hjemmene, derfor søger vi i Dalumgruppen en social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til en fast stilling på 32-37 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Dalumgruppen hører under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd. <br /><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt. Klemens. Teamet er dynamisk og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. <br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med et fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning samt plan for den enkelte borger. Hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Bidrager til et højt fagligt niveau</li> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygeplejeproblemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Vil bidrage med en positiv stemning og godt humør</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>13 assistentkollegaer og 23 hjælpere</li> <li>Tæt samarbejde med et stærkt sygeplejefagligt team bestående af 14 sygeplejerske</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> <li>Mulighed for individuel tilpasning af arbejdsplan</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt.  <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 23406077 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Sørensen på 21427453, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 27. februar 2020. Vi afholder løbende samtaler.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  27-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du til spontan dans med beboerne, så tøv ikke med at søge vores faste stilling på 28 timer om ugen fortrinsvist i aftenvagten på Enrum Plejecenter. Vi arbejder i øjeblikket efter 5-2 modellen.

  Er du til spontan dans med beboerne, så tøv ikke med at søge vores faste stilling på 28 timer om ugen fortrinsvist i aftenvagten på Enrum Plejecenter. Vi arbejder i øjeblikket efter 5-2 modellen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Enrum Plejecenter er et hyggeligt lille plejecenter på 2 etager med plads til 24 beboere med middel til svær demens. Beboernes sanser er vigtige i vores arbejde og vi bruger meget tid på at finde ud af, hvad der gør den enkelte beboer glad.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hvorfor skal Enrum Plejecenter være DIN nye arbejdsplads? <ul> <li>Fantastisk mulighed for at blive specialiseret inden for demensområdet</li> <li>Rig mulighed for yderligere dygtiggørelse i form af kurser og uddannelse</li> <li>Du vil lære gode pædagogiske og terapeutiske principper</li> <li>Plads til nytænkning og medindflydelse</li> <li>Du skal være klar på at tage del i både rengøring og tøjvask</li> <li>Når man siger ”ja” til en stilling på Enrum Plejecenter, siger man ”ja” til at være på, fra man går ind ad døren, til man går hjem</li> <li>En socialpædagogisk indgangsvinkel er vigtig, fordi vi ofte oplever, at det som virker i dag, ikke nødvendigvis virker i morgen</li> <li>Beboerne kan ikke selv give udtryk for deres behov og det kræver derfor en meget høj faglighed at arbejde hos os</li> <li>Mange af vores beboere har en psykiatrisk diagnose</li> <li>Vores beboere bevarer et langt stykke hen ad vejen deres personlighed og sociale fornemmelser. Vi oplever dog også, at de er meget sårbare over for at blive korrigeret. Det betyder, at personalet ofte skal gå på kompromis med sig selv</li> <li>Det kan være meget udfordrende fagligt at arbejde på Enrum Plejecenter, idet vi skal være meget skarpe på, hvad vi ser og hvad vi har brug for hjælp til. Hvornår er det rette tidspunkt at give PN? Hvornår skal der skærmes osv.</li> <li>Arbejdet skal hænge sammen i løbet af døgnet. Det kræver, at vi tør og kan handle. Både på det vi selv ser, men også på det som er givet videre fra aften og nattevagten</li> <li>Man skal hos os heller ikke være bange for fysisk kontakt. Mange af vores beboere lider af hudsult. Så vi krammer ofte vores beboere</li> <li>Det er ikke ualmindeligt at vi synger beboerne i bad eller i seng</li> <li>Humor fylder meget i dagligdagen</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er robust både fysisk og psykisk</li> <li>Positivt indstillet, du skal have ”JA hatten” på</li> <li>Har engagement og lyst til at arbejde med mennesker med demens</li> <li>Møder beboerne med den rehabiliterende tilgang</li> <li>Har flair for IT</li> <li>Er ansvarlig og tolerant</li> <li>Fremstår rolig i en presset hverdag, da det er meget vigtigt for vores beboere</li> <li>Du mister ikke så let overblikket og hvis du gør, så finder du det hurtigt igen</li> <li>Er rolig men samtidig udadvendt</li> <li>Borgerne på Enrum Plejecenter er middel til svært demente. Derfor kræver det, at du har erfaring med demens og brænder for området</li> <li>Vi ser gerne en ny kollega, som har arbejdet i et demensafsnit eller som har arbejdet i en skærmet enhed med udadreagerende borgere, men det er ikke et krav</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. april 2020 eller hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at komme på besøg eller ringe til rehabiliteringsleder Lisa Pedersen på 30 59 43 58 eller assisterende rehabiliteringsleder Marianne Nørgaard på 30 91 35 74. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 24. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler onsdag, den 26. februar 2020. <br /><br /><em>Vi genopslår stillingen som social- og sundhedsassistent for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være en del af Center for Kræftrehabilitering og Palliation i Odense Kommune? Har du erfaring og kompetencer i arbejdet med målgruppen, og har du hovedet fyldt af idéer til, hvordan vi får udviklet og etableret indsatser til borgere med kræft og behov for palliation? Så har vi brug for dig.

  <em>Vil du være en del af Center for Kræftrehabilitering og Palliation i Odense Kommune? Har du erfaring og kompetencer i arbejdet med målgruppen, og har du hovedet fyldt af idéer til, hvordan vi får udviklet og etableret indsatser til borgere med kræft og behov for palliation? Så er det dig vi har brug for i vores team.</em><br /><br />Vi søger en visionær og kompetent fysioterapeut 34 timer ugentlig til en midlertidig stilling til Center for Kræftrehabilitering og Palliation i Ældre- og Handicapforvaltningen. Opstart snarest muligt eller pr. 1. april 2020. <br /><br /><strong>Baggrund</strong><br />Formålet med at styrke kræftrehabiliteringen og palliation i Odense Kommune er dels at leve op til kravene i Kræftplan IV, dels at give borgere med kræft og deres pårørende viden, støtte og handlemuligheder til at fortsætte tilværelsen på den bedst mulige måde med de forandringer og udfordringer som sygdommen har medført. Vi arbejder i et tværfagligt team, bestående af palliationssygeplejesker, fysio- og ergoterapeuter.<br /><br />Teamet består herudover af 3 fysioterapeuter, 3 sygeplejersker, 2 ergoterapeuter og en diætist der er tilkoblet ca. 5 timer om ugen.<br /><br />Det er et 2-årigt projekt, som løber frem til 31. december 2020.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />I efteråret 2018 satte vi gang i et projekt, hvor vi booster kræftrehabilitering og palliationsområdet med et nyt tværfagligt team.<br /><br />Anbefalingerne i forbindelse med Kræftplan IV peger på, at der er et behov for at løfte kvaliteten af både den palliative indsats såvel som rehabiliteringsindsatsen. Dermed at understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og fokusere på den sociale ulighed på området og samarbejde med pårørende. Samtidigt er der fokus på, at alle mennesker med kræft systematisk får vurderet deres behov for rehabilitering og palliation.<br /><br />Arbejdsopgaver: <ul> <li>Give et tværfagligt tilbud til borgere med behov for kræftrehabilitering og genoptræning, herunder råd og vejledning (§140, §119 SUL, §86.1 SEL).</li> <li>Varetage genoptræning og rehabilitering af borgere med en stor variation af kræftdiagnoser bl.a. brystkræft.</li> <li>Samarbejde med borgerne om at skabe struktur, mening og sammenhæng i hverdagsaktiviteter.</li> <li>Arbejde systematisk med at udrede og vurdere borgernes behov for rehabilitering og palliation.</li> <li>Tilbyde kræftrehabiliteringsforløb og monitorere på effekten jfr. sundhedsstyrelsens nye anbefalinger.</li> <li>Udvikle tilbud til borgere med senfølger efter kræft.</li> <li>Udvikle tilbud til flere grupper af borgere, især socialt udsatte.</li> <li>Formidle nyeste viden i forhold til palliation og kræftrehabilitering til interne samarbejdspartnere.</li> <li>Etablere samarbejde med relevante parter internt og eksternt.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi lægger særligt vægt på, at du har: <ul> <li>En stærk faglighed i forhold til rehabilitering og genoptræning af borgere med kræft og borgere med behov for palliation.</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer og stærk i formidling.</li> <li>Lyst til – og erfaring med – at arbejde tværfagligt.</li> <li>Lyst til at udvikle området og har et stort engagement i opgaveløsningen.</li> <li>”Ja-hatten” på i forhold til at udvikle det kollegiale fællesskab.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte fysioterapeut Stine Normann på 6155 2576, projektleder Camma Damsted på 2465 7128 eller rehabiliteringsleder Line Sjodsholm på 3094 2759. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 23. februar 2020. Samtaler forventes afholdt den 26. februar  2020 i tidsrummet fra kl. 8-14 og der vil være en case i forbindelse med samtalen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Motiveres du af faglige udfordringer, at udvikle dine faglige kompetencer og arbejde inden for fagområdet med signalanlæg og gadelys? Vi søger dig som evner at motivere dig selv og dine omgivelser samt skabe resultater gennem tværfagligt samarbejde med andre og gøre en positiv forskel.

  <em>Motiveres du af faglige udfordringer, at udvikle dine faglige kompetencer og arbejde inden for fagområdet med signalanlæg og gadelys? </em><em>Kan du holde hovedet koldt i pressede situationer, har du det store overblik og er du stærk i kontraktstyring? </em><em>Er det vigtigt for dig, at der er højt til loftet og kvalitet i det arbejde, du udfører? </em><em>Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega.</em><br /> <br />Odense by har vokseværk, og især bymidten vokser sig stor og i højden. I Odense sker det ikke på bekostning af vores drift. Det kræver dygtige og kompetente medarbejdere med sans for udvikling, planlægning og helhedstænkning for at fastholde Odense som en attraktiv levende storby.<br /><br />Vi har travlt i vejdriften i By- og Kulturforvaltningen og søger derfor en ny kollega, da vores nuværende kollega, med fagansvaret for området, har søgt nye udfordringer.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi har fokus på at drive de offentlige trafikarealer mest optimalt inden for de givne rammer. Odense Kommune har foretaget ekstraordinære investeringer i udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen, hvorfor vi er midt i en spændende tid med mange muligheder og høj aktivitet.<br /><br />Vi forventer derfor, at du er motiveret for at arbejde med både store og små opgaver. Opgaver som spænder over daglig drift, planlægning, prioritering, udbud samt styring af rådgivere og entreprenører. Stillingen indebærer også spændende tværfagligt samarbejde i og uden for kommunens organisation.<br /><br />Vi søger dig som evner at motivere dig selv og dine omgivelser samt skabe resultater gennem tværfagligt samarbejde med andre og gøre en positiv forskel.<br /><br />Vejdriften hører hjemme i Park- og Vejdrift, så udover 8 kollegaer indenfor vejområdet får du også 6 kollegaer, der drifter kommunens parker, grønne områder, skove og boldbaner. Vi er mange forskellige fagligheder samlet under loftet på Odense Slot, centralt i Odense og kun 5 minutters gang til banegården. Vi er fælles om god trivsel og et uformelt miljø kombineret med stor indflydelse på jobbet.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Selvom to dage ikke er ens i By- og Kulturforvaltningen, så skal du dog regne med at du kommer til at arbejde med de faglige ansvarsområder for signalanlæg, vejbelysning, tællestationer og fartvisere, variable/elektroniske vejtavler og skilte herunder: <ul> <li>Entreprisekontraktstyring.</li> <li>Forhandling.</li> <li>Projektledelse ifm. renoveringsprojekter, udbudsprocesser- og strategier.</li> <li>Teknisk sparring og opfølgning med entreprenører vedr. valg af nyt udstyr og opgaveløsning på eksisterende udstyr.</li> <li>Teknisk sparring, vurdering og beregning af driftsmæssige konsekvenser og fremtidige omkostninger ved anlægsprojekter.</li> <li>Formulere og formidle tekniske emner på en forståelig måde til borgere og medier samt til forvaltningens egen og den politiske ledelse.</li> <li>Deltagelse i udarbejdelse af budgetter for fagområderne samt økonomistyring og regnskabsafslutning.</li> <li>Holde dig orienteret om udviklingen i alt ITS-udstyr og deltage i relevante fora.</li> <li>Holde dig orienteret om udviklingen i vejbelysning og deltage i relevante fora.</li> <li>Kommunikere entydigt og præcist.</li> <li>Teknisk vurdering af henvendelser om mulige fejl på signalanlæg.</li> <li>Teknisk vurdering af henvendelser om mangler eller udfordringer på vejbelysning.</li> <li>Myndighedsbehandling (lysteknisk) af belysningsprojekter i henhold til vejregler.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os: <ul> <li>En kollega med relevant teknisk uddannelse indenfor arbejdsopgaverne, f.eks. maskinmester, el-installatør, el-tekniker, ingeniør.</li> <li>At du har erfaring med arbejdsopgaverne som fagansvar og kontraktstyring fra lignende job, men det er ikke et krav.</li> <li style="text-align:justify">At du har en ballast, så du kan håndtere en til tider presset hverdag. Du skal kunne samarbejde med både kollegaer, samarbejdspartnere og odenseanere og skabe god og konstruktiv dialog, men også kunne sige fra.</li> <li style="text-align:justify">Være indstillet på og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation.</li> </ul> Vi forventer, at du: <ul> <li>Har erfaring med signalanlæg og gadelys, kontraktstyring, økonomistyring, registrering, overvågning og udbud.</li> <li>Har generelt IT-kendskab, og måske erfaring i anvendelse af GIS-systemer.</li> <li>Har kørekort, da opgaverne geografisk er fordelt i hele Odense kommune.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li style="text-align:justify">En centralt placeret arbejdsplads i Danmarks grønne storby – Odense – meget tæt på Odense Banegård Center.</li> <li style="text-align:justify">Et godt fagligt og socialt miljø samt ledelsens støtte og opbakning.</li> <li style="text-align:justify">Stor frihed under ansvar.</li> <li style="text-align:justify">Medarbejderfordele som sundhedsordning med f.eks. fysioterapi, massage- og motionstilbud, frugt og kantine</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. maj 2020 eller efter aftale.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Heine Risom på 2041 5553 eller på hrpou@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 11. marts 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 13/2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  11-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Er du social- og sundhedsassistent, og kan du se dig selv være med til at skabe kvalitet i hverdage for immobile borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, med særligt fokus på den enkeltes trivsel og udvikling? Så er det måske dig, vi er på udkig efter.

  <em>Er du social- og sundhedsassistent, og kan du se dig selv være med til at skabe kvalitet i hverdagen for immobile borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, med særligt fokus på den enkeltes trivsel og udvikling? Så er det måske dig, vi er på udkig efter.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Kollegiet Rytterkaserne har 9 faste medarbejdere, hvoraf der i dag er 3 social- og sundhedsassistenter og 6 pædagoger, samt fast en pædagogstuderende. Derud over er der tilknyttet et hjælperteam på 7 medarbejdere, der alene er tilknyttet to borgere. Det faste personale er opdelt i to teams, der hver især overordnet har ansvar og overblik over halvdelen af borgerne (interne og eksterne). I dagligdage løser man de opgaver der er. Er du social- og sundhedsassistent, skal du kunne varetage medicinansvar på alle borgere i løbet af arbejdsdagen.<br /><br />Kollegiet Rytterkasernen har ledelse sammen med 4 andre botilbud under ledelsesområdet Støttecentre medfødt hjerneskade Nord 1, hvor ledelsen består af rehabiliteringsleder og assisterende rehabiliteringsleder.<br /><br />I hele Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi rehabiliterende, og det betyder blandt anden, at du i samarbejde med den enkelte borger, støtter denne i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, med udgangspunkt i borgernes handleplan og retningsgivende mål.<br /><br /><strong>Om Jobbet</strong><br />Stillingen er på 32 timer (gennemsnitlig arbejdsuge). Arbejdstiden ligger på hverdage mellem 07.00 og 23.00 og i weekenderne mellem 7.30 og 23.00 og der arbejdes i et 12 ugers rul med weekendarbejde fortrinsvis hver 3. weekend.<br /><br />Kollegiet Rytterkasernen er et pædagogisk botilbud jf. serviceloven §§83/85 og almenboligloven §105 stk. 2. med 8 pladser beliggende centralt i Odense. Herud over er der tilknyttet 3 eksterne borgere. Målgruppen er borgere i alderen 36-46 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med et højt kompleksitetsniveau. Det er borgere med eksempelvis medfødt hjerneskade og udviklingsbetingede dysfunktioner som cerebral pares, rygmarvsbrok, muskelsvind, indlæringsvanskeligheder og kommunikationsvanskeligheder. Fælles for borgerne er, at de er meget udfordret på deres mobilitet og alle er kørestolsbrugere.<br />Borgerne har i dagligdagen brug for vejledning, støtte og træning ift. ADL-opgaver, opbygning og vedligeholdelse af struktur og netværk, personlig pleje, medicinhåndtering mv. Hverdagen er præet af, at det er et lille beboerfællesskab, hvor der er et godt kendskab til hinanden, samt et hus der har sine faste rytmer og rutiner. På Kollegiet Rytterkasserne er vi omkring borgernes hele liv og vægter højt den enkeltes intrigeret og selvstændighed, i arbejde med at udvikle og vedligeholde færdigheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet social- og sundhedsassistent </li> <li>Du kan dokumentere både skriftligt og mundtligt</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og alene</li> <li>Du kan håndtere IT på brugerniveau og kan sætte dig ind i nye systemer</li> </ul> Vi vægter højt, at du: <ul> <li>Bringer din faglige viden i spil</li> <li>Tager medansvar for alle indsatser omkring borgerne</li> <li>Har erfaring i arbejdet med målgruppen eller kan overføre erfaringer fra arbejdet med anden målgruppe.</li> <li>Er reflekteret i forhold til din egen praksis</li> <li>Har kendskab til Den Motiverende Samtale og anerkende pædagogik</li> <li>Har erfaring med den rehabiliterende arbejdsgang</li> <li>Er anerkendende i mødet med beboere, kollegaer, pårørende og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Har erfaring med ”En Plan” eller anden dokumentationssystem</li> <li>Er selvledende, og kan tage lederskab og følgeskab på opgaver</li> <li>Har lyst til faglig udvikling</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Kollegaer med et stort fagligt engagement, med fokus på kerneopgaven</li> <li>En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljøet, herunder den sociale kapital</li> <li>Nogle skønne og livgivende beboere</li> <li>Ekstern supervision</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til rehabiliteringsleder René Paaske Jørgensen på 2399 6559.<br /><br />Vi inviterer til åbent hus onsdag d. 4. marts kl. 16:30. Der vil være rundvisnings det første kvarters tid, hvorefter der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Tilmelding til åbent hus skal ske på mail til rjoe@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 9. marts 2020. Samtaler forventes afholdt den 17. marts 2020.<br />Relevante bilag og dokumentation bedes vedhæftet din ansøgning. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du vild med IT, og er du klar på at yde en god service? Er du engageret og kan du tage ansvar for egen læring og uddannelse? Så er du måske vores nye IT-supporter-elev!

  <em>Er du vild med IT, og er du klar på at yde en god service? Er du engageret og kan du tage ansvar for egen læring og uddannelse? Så er du måske vores nye IT-supporter-elev!</em><br /><br />Odense Kommunes IT-Drift søger to IT-supporter-elever med opstart henholdsvis den 1. maj 2020 og den 1. juni 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />IT-Drift er en del af Økonomi og Digitalisering i Odense Kommune. Vi er godt 60 medarbejdere, der supporterer den daglige drift af servere og netværk, software, hardware og telefoni. Vi har ansvaret for ca. 800 servere og 7000 pc’ere. Ud over diverse fagprogrammer anvender vi Windows 10, samt Office365 som post og kalendersystem.<br />Vi har p.t. 8 IT-supporter- og datatekniker-elever ansat.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <br />Som elev hos os, vil du indgå i turnusordning, hvor du vil veksle mellem at være i følgende afdelinger:<br /><br /><u>Helpdesk:</u> Telefonisk support til ansatte i Odense Kommune samt deltagelse i diverse projekter. Vi bestræber os på at yde en god service, og løse brugernes problemer med det samme. Vi hjælper brugerne med installation/fejlsøgning på IT-udstyr, programsupport, telefoni samt andre tekniske løsninger.<br /> <br /><u>Onsite</u><u> Support:</u> Team af udekørende teknikere, der løser opgaver hos brugerne, samt deltager i diverse projekter.<br /><br /><u>Strakssupport:</u> Serviceafdeling, hvor brugerne kan komme til os, og få løst problemer med IT-udstyr og telefoni.<br /><br /><u>Backend:</u> Har ansvar for at drifte og vedligeholde netværk, servere, firewalls, kommunikationsforbindelser, software programmer mm. I sidste del af din uddannelse, vil du blive tilknyttet Backend i perioder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du har bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen senest ved uddannelsesstart hos Odense Kommune.<br />Som person skal du have lyst til at udvikle dig både personligt og fagligt, og have lyst til at lære nyt. Vi søger elever, som tager ansvar for egen læring, og kan arbejde selvstændigt og struktureret. Du er serviceminded og kan give brugerne en god oplevelse samt bevare overblikket i en travl hverdag. Du vil komme til at indgå i et team af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />En elevstilling i et moderne og uformelt miljø med engagerede kolleger, der har humor og et godt arbejdsfællesskab. Vi har ordnede arbejdsforhold og flextid.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamkoordinator Christian Salskov på tlf. 65511389 eller elevansvarlig Anette Sørensen på tlf. 6551 1540.<br /><br /><strong>Praktisk</strong><br />Ansøgningsfrist er 15. marts 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 13.<br /><br />Husk at vedlægge relevant dokumentation som fx grundforløbsbevis, udtalelser m.m.<br /><br /><strong>Er vores jobannonce god?</strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=[vacancy.number]&vacancy_jobtitle=[vacancy.jobtitle]">klikke her.</a><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  15-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Data og IT||Elever
 • Er du kreativ og har du gode formidlingskompetancer – og mangler du et spændende studenterjob? Så søg stillingen som studentermedhjælper i Team Frivillighed i Ældre og Handicapforvaltningen.

  <em>Er du kreativ og har du gode formidlingskompetencer – og mangler du et spændende studenterjob?</em><br />  <ul style="margin-left:40px"> <li>Kan du lide at bruge og udvikle forskellige formidlingsmetoder?</li> <li>Kan du kommunikere med alt og alle?</li> <li>Har du mod på/lyst til at være opfinder og udvikler af nye tilgange til at formidle målrettet viden til meget forskellige målgrupper?</li> <li>Vil du være en del af et team, hvor samarbejde og vidensdeling er essentielt?</li> </ul> Så søg stillingen som studentermedhjælper i Team Frivillighed i Ældre- og Handicapforvaltningen. Stillingen er på 10 - 12 timer om ugen og ønskes besat snarest.<strong>       </strong><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Team Frivillighed er et lille team i Ældre- og Handicapforvaltningen, der arbejder med at understøtte muligheder for det frivillige, aktive liv i lokalsamfundet til gavn for forvaltningens målgrupper. Vi arbejder desuden med at hjælpe de ansatte på de borgerrettede arbejdspladser til at finde muligheder for fællesskaber for de borgere, de samarbejder med i deres daglige opgaveløsning.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som studentermedhjælper vil du sammen med teamet arbejde med at oversætte Odense Kommunes Civilsamfundsstrategi til handlinger i hverdagen.<br /><br />Dine opgaver vil primært være at: <ul> <li>Producere formidlingsmateriale som f.eks. små film, der kan formidle viden om frivillighed til medarbejderne.</li> <li>Afdække muligheder for digitale veje til at finde fællesskaber og aktiviteter for borgere, som er forvaltningens målgrupper eller som kan blive det.</li> <li>Udvikle og vedligehold af vores hjemmeside.</li> <li>Producere nyhedsbreve og andre skriftlige oplæg.</li> <li>Indgå i teamets daglige drift og tage del i at løse forefaldende opgaver som f.eks. udarbejdelse af mødereferater og dagsordener.</li> </ul> <strong>Om dig </strong>                                                                                                                                      <br />Vi forestiller os: <ul> <li>At du er i gang med en lang eller mellemlang videregående uddannelse inden for formidling og kommunikation.</li> <li>At du har flair for grafisk og digitalt arbejde.</li> <li>At du har kendskab til frivilligt arbejde og de særlige kendetegn ved det.</li> </ul> Personlige kompetencer: <ul> <li>Du er god til at skabe relationer og formår at kommunikere troværdigt og respektfuldt med interessenter i forskellige sammenhænge.</li> <li>Du er idérig og kreativ, har et godt humør og kan både arbejde selvstændigt og sammen med andre.</li> <li>Du er ansvarsbevidst og arbejder ambitiøst og struktureret med dine opgaver.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et alsidigt og spændende studiejob i et team med et godt arbejdsmiljø, hvor sparring og samarbejde er en naturlig del af hverdagen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte leder af Frivillighedsområdet Anne Grete Pilgaard på 3094 2758 / <a href="mailto:agp@odens.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">agp@odens.dk</a> eller konsulent Ane Caspersen på 2041 6302 / <a href="mailto:ancas@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">ancas@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 28. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 6.marts 2020.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Studerende
 • Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i de indsatser vi tilbyder borgerne, hvor den motiverende og anerkendende tilgang er i højsæde? Så er du måske en af vores nye medarbejdere.

  <em>Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i  de indsatser vi tilbyder borgerne, hvor den motiverende og anerkendende tilgang er i højsæde? Så er du måske en af vores nye medarbejdere til SpecialplejecenterNæsbyHus.</em><br /><br />Vi søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger i aftenvagt 28 timer/uge med arbejde hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Næsbyhus er et specialplejecenter, som fortrinsvis er rettet mod borgere med en erhvervet hjerneskade i let til middel grad. Der er 40 lejligheder, hvor aldersfordelingen p.t er fra 27-92 år.<br /><br />For at sikre den bedst mulige rehabiliteringsindsat arbejder vi tæt sammen med sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, diætister m.fl. <br /><br />Kerneopgaven er at støtte borgeren i hverdagslivet ud fra individuelle rehabiliteringsindsatser.<br /><br />Vi arbejder alle ud fra en neuropædagogisk tilgang, og alle medarbejder har eller vil blive tilbudt en neuropædagogisk efteruddannelse.<br /><br /> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet social- og sundhedsassistent.</li> <li>Du skal brænde for helhedspleje ud fra en neuropædagogisk tilgang, og meget gerne med erfaring i forhold til borger med erhvervet hjerneskade.</li> <li>Du kan håndtere en foranderlig og uforudsigelig hverdag med en forskelligartet opgavemængde og sammensætning.</li> <li>Du har fokus på borgernes ressourcer og er motiverende og anerkendende i dit arbejde.</li> <li>Du kan skabe struktur og forudsigelighed med fokus på borgernes selvstændighed.</li> <li>Du kan arbejde med borgerens handleplaner, dokumentation og evalueringer.</li> <li>Du kan med et godt humør bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende beboergruppe, med mange og forskelligartede problemstillinger.</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer.</li> <li>Stor frihedsgrad til planlægning af opgaver.</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.</li> <li>Grundig instruktion.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Tina Forberg på 65513653.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 21. februar 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 27. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Børneinstitution Rising

  Er du anerkendende og inkluderende i din tænkning, kommunikation og tilgang til andre mennesker? Er omdrejningspunktet for din praksis at skabe kvalitets læringsmiljøer hele dagen, som børnene profiterer af? Er du fysisk og psykisk robust, energifyldt?

  <em>Er du anerkendende og inkluderende i din tænkning, kommunikation og tilgang til andre mennesker? Er omdrejningspunktet for din praksis at skabe kvalitets læringsmiljøer hele dagen, som børnene profiterer af? Er du fysisk og psykisk robust, energifyldt og brænder for arbejdet med børn i alderen fra 0 til 6 år? Er fagligt kompetent i forhold til at understøtte børns leg og være en god rollemodel? og ikke mindst er du indstillet på og at yde en ekstra indsats, til gavn for børnene, i en travl og foranderlig hverdag - Så er dette job måske noget for dig. </em><br /><br />Børneinstitution Rising søger 8 fagligt kompetente pædagoger til 6 børnehuse.  <br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Du er: <ul> <li>Teoretisk og fagligt velfunderet og i stand til at understøtte børn og børnefællesskaber i nærmeste udviklingszone hele dagen</li> <li>Professionel ind i et forpligtende samarbejdsmiljø, hvor faglig udvikling og at være ”up to date” med ny faglig viden/evidens vægtes højt</li> <li>Opdateret på Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, evaluering og dokumentation</li> <li>Villig til at arbejde systematisk og understøttende med, positionering, organisering og udviklende lege-læringsmiljøer for børn</li> <li>Målrettet i dit arbejde med forskellige dokumentationsmetoder herunder - læringshistorier, små videoklip, praksisfortællinger og SMTTE modellen</li> <li>Funderet i den systemiske tænkning</li> <li>Reflekterende i forhold til hvilke deltagelsesbetingelser du er med til at skabe for børn/børnefællesskaber, forældre og kollegaer</li> <li>Positiv i forhold til at indgå i et tæt samarbejde i såvel børnehus som i hele institutionen</li> <li>Medansvarlig for at medvirke til et godt arbejdsmiljø og høj Social Kapital i børnehuset og i institutionen</li> <li>Indstillet på at bruge IT i det pædagogiske arbejde, samt til informationer og dokumentation</li> <li>Indstillet på at omsætte Odense Kommunes politikker og strategier til kvalitets miljøer i praksis, som alle børn profiterer af. Særligt fokus er på 3 temaer: Sprog, Dannelse og Tidlig indsats<strong> </strong></li> </ul> <strong>Om os </strong><br />Du kan forvente et børnehus og en institution, der: <ul> <li>Brænder for at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børn i alderen 0-6 år</li> <li>Vægter et tæt og involverende forældresamarbejde</li> <li>Vægter faglighed og kompetenceudvikling højt og som arbejder reflekteret med at være anerkendende og inkluderende i vores tænkning, kommunikation og tilgang</li> <li>Tilrettelægger den pædagogiske praksis ud fra det barnet/børnefællesskabet profiterer mest af </li> <li>Er opmærksom på, at det er os som fagprofessionelle der bærer ansvaret for relationen/kommunikationen</li> <li>Arbejder systematisk for et godt arbejdsmiljø, en høj Social Kapital og ikke mindst en høj grad af motivation og engagement i arbejdet</li> <li>Arbejder målrettet med at definere vores nye fælles Kerneopgave og at implementere Odense Kommunes Politikker og strategier</li> </ul> Har ovenstående vagt din interesse, har du mulighed for at søge stillinger i nedenstående børnehuse.<br /><br />Vi vil anbefale, at du prioriterer at komme til de Åbent Hus-arrangementer, som børnehusene tilbyder. Her vil du møde daglig pædagogisk leder m.fl., blive vist rundt og få mulighed for at se og høre om hverdagen, pædagogikken og forventninger til en kommende kollega.<br /> <br /><strong>Børnehuset Bakkegården, Risingvej 43, 5000 Odense C</strong><br />Vi er et integreret børnehus med 16 vuggestuepladser og 28 børnehavepladser. Daglig pædagogisk leder Heidi Svensson på 2310 7044. <ul> <li>Fast pædagogstilling på 32 timer ugentlig</li> <li>Tidsbegrænset pædagogstilling på 35 timer ugentlig i perioden 2020 – 2021 og 2022 - til en særlig  indsats til sårbare og udsatte børn.   </li> </ul> <strong>Åbent Hus: </strong>onsdag den 19. februar 2020 kl. 16.30 – 17.30.<strong>             </strong><br /><br /><strong>Børnehuset Kernehuset, Petersmindevej 31, 5000 Odense C</strong><br />Vi er et integreret børnehus med 16 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Daglig pædagogisk leder Heidi Svensson på 2310 7044. <ul> <li>Tidsbegrænset pædagogstilling på 35 timer ugentlig i perioden 2020 – 2021 og 2022 – til en særlig indsats til sårbare og udsatte</li> <li>Barselsvikariat på 37 timer ugentlig – forventet ansættelse i april måned 2020</li> </ul> <strong>Åbent Hus: </strong>torsdag den 20. februar 2020 kl. 16.30 – 17.30.   <strong>         </strong><br /> <br /><strong>Børnehuset Nova, Ryttergade 1C, 5000 Odense C</strong><br />Vi er et integreret børnehus med 12 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. Daglig pædagogisk leder Anne Lund på 6375 3826. <ul> <li>Fast pædagogstilling på 32 timer ugentlig</li> </ul> <strong>Åbent Hus: </strong>mandag den 17. februar 2020 kl. 16.30 – 17.30.  <strong>       </strong><br /><strong> </strong><br /><strong>Børnehuset Rising, Tornehøjvej 1, 5000 Odense C</strong><br />Vi er et integreret børnehus med 16 vuggestuepladser og 34 børnehavepladser. Daglig pædagogisk leder Susanne Harrison Hansen på 3066 1872. <ul> <li>Fast pædagogstilling på 35 timer ugentlig</li> <li>Tidsbegrænset pædagogstilling på 37 timer ugentlig i perioden 2020 – 2021 og 2022 – til en særlig indsats til sårbare og udsatte børn  </li> </ul> <strong>Åbent Hus: </strong>tirsdag den 18. februar 2020 kl. 16.30 – 17.30.     <strong>       </strong><br /> <br /><strong>Børnehuset Unsgaard, Unsgaardsgade 1A, 5000 Odense C</strong><br />Vi er<strong> </strong>et integreret børnehus med 16 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser. Daglig pædagogisk leder Mette Hauch Jepsen på 6375 8235. <ul> <li>Fast pædagogstilling på 30 timer ugentlig</li> </ul> <strong>Åbent Hus: </strong>mandag den 10. februar 2020 kl. 16.45 – 17.45.<strong>            </strong><br /> <br /><strong>Børnehuset Østre, Danmarksgade 2, 5000 Odense C</strong><br />Vi er et integreret børnehus med 36 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser. Daglig pædagogisk leder Randi Rasmussen på 6375 1135. <ul> <li>Barselsvikariat for pædagog 35 timer ugentlig – forventet ansættelse medium april</li> </ul> <strong>Åbent Hus: </strong>tirsdag den 18. februar 2020 kl. 18.00 – 19.00.             <br /><br />Du kan finde børnehusenes hjemmeside, ved at følge følgende <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/rising/om-institutionen">link</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte daglig leder under det enkelte børnehus, hvis du har brug for yderligere oplysninger. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 19. februar 2020. Stillingerne er til ansættelse 1. marts 2020 eller snarest muligt herefter, hvor andet ikke er anført. Samtaler forventes afholdt i uge 9<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Hunderupgruppen

  Er du social- og sundhedsassistent og har du lyst til nye udfordringer ? Vi mangler 2 social- og sundhedsassistenter til faste stillinger med weekend vagt hver 3 weekend.

  <em>Er du Social- og sundhedsassistent og har du lyst til nye udfordringer?</em><br /><br />Vil du være en del af Hunderupgruppen der arbejder rehabiliterende i samspil med borgere der har et vedvarende sygdomsforløb?<br /><br />Vores motto og tilgang til opgaverne er ” Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” fordi sammen lykkedes vi bedst …<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hunderupgruppen som er en udekørende daggruppe i Centrum søger  social- og sund hedsassistenter 30-35 timer/ugentligt med arbejde hver 3 weekend- Gruppen er en cykelgruppe og en daggruppe sammensat af flere faggrupper som samarbejder mono- og tværfagligt i teams. Vi har en god social kapital som vi vægter højt og værner om. Gruppen er uddannelsessted ,så du må gerne kunne lære fra dig.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Har du mod på en hverdag, hvor arbejdsopgaverne er mangeartede ,hvor borgerens mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven?</li> <li>Har du mod på at få mange nye engagerede kollegaer, som alle har en sundhedsfaglig baggrund og som i fællesskab ved en anerkendende tilgang til kerneopgaverne og samarbejdet ,så kan lad os høre fra dig.</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Vi har brug for social- og sundhedsassistenter, der kan handle på akutte og komplekse opgaver</li> <li>Har kendskab til sygdomme ved borgere der er i et vedvarende sygdomsforløb, har lyst og evner til blandt andet at arbejde med borgere der har demens</li> </ul> <strong>Vi ligger vægt på følgende værdier </strong> <ul> <li>At du er åben og imødekommende og har lyst til at tilegne dig ny viden og kompetenceudvikle i samspil med dine kollegaer</li> <li>At du er positiv, motiverende og en god kollega</li> <li>At du kan planlægge, strukturer og dokumentere dine opgaver på en selvstændig måde</li> <li>At du kan kommunikere anerkendende i tale og skrift </li> <li>At du med godt humør, stabilitet og robusthed bidrager i en travl hverdag</li> </ul> <strong>Vi forventer </strong> <ul> <li>At du er loyal og medvirker til at implementere OKÆ s strategier</li> <li>At du har flair for IT systemer som  Care og én plan</li> <li>At du er faglig kompetent</li> <li>At du  indgår i teamsamarbejde</li> <li>At du bidrager til et godt arbejdsmiljø med engagement og nysgerrighed .</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>En arbejdsplads med god energi og humor, god social kapital</li> <li>En engageret og meget kompetent personale gruppe ,der er en konstant udvikling</li> <li>En uforudsigelig hverdag</li> <li>Faglig sparring og udvikling</li> <li>Kompetenceudvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lone Hansen på 65513711 og du er også meget velkommen til at besøge os.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 25. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 28. februar 2020.                    <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Brobækken

  Pædagogikken i institutionen tager afsæt i den inkluderende tænkning og der arbejdes ud fra en klart defineret kerneopgave, hvor barnets perspektiv er i fokus.

  Børnehuset Brobækken søger en pædagog til en fast stilling på 32-35 timer ugentligt fra 1. april 2020 eller snarest derefter. Stillingen er i børnehaven, men vi lægger stor vægt på fleksibilitet og samarbejde mellem børnehave og vuggestue. Derfor er det vores klare forventning, at du har en bred interesse for at arbejde med børn i aldersgruppen 0-5 år.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Højby-Hjallese består af børnehusene Brobækken, Skovløkken, Mælkebøtten, Bolden og Bjørnemosen.<br /><br />Pædagogikken i institutionen tager afsæt i den inkluderende tænkning og der arbejdes ud fra en klart defineret kerneopgave, hvor barnets perspektiv er i fokus. Institutionens kerneopgave er <ul> <li><strong>Med barnets tarv i centrum at understøtte barnets dannelse igennem leg og læring</strong></li> </ul> Vores krav til dig er, at du loyalt lever op til ovenstående kerneopgave og tydeligt tager udgangspunkt i barneperspektivet i dit pædagogiske arbejde.<br /><br />Børnehuset Brobækken består af en vuggestuegruppe på 12 børn og en børnehavegruppe på 50-55 børn. Der arbejdes som udgangspunkt med aldersopdelte basisgrupper, men vi tillægger det stor betydning at give børnene mulighed for at deltage i fleksible børnefællesskaber, hvor deres relationer og læring understøttes bedst muligt. I Brobækken har vi nogle virkelig gode fysiske rammer og læringsmiljøer, som er indrettet med tanke på at tilgodese børns forskelligartede behov.<br /><br /><strong>Om dig og dine faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer</strong><br />Vi søger en pædagog der er godt fagligt funderet og for hvem kerneopgaven og barnets perspektiv er i centrum. Du engagerer dig fagligt i dit arbejde og er god til at skabe positive relationer med børn, forældre og kolleger. Du har erfaring med inklusion og du kan se dig selv bidrage konstruktivt til arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner.<br /><br />Derudover er det vigtigt, at du som medarbejder er indstillet på: <ul> <li>At kunne omsætte faglige refleksioner til konkret pædagogik i hverdagen</li> <li>At formidle din faglighed og pædagogik såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>At mødet med den enkelte, uanset om det er børn, kollegaer, forældre eller andre samarbejdspartnere altid sker ud fra et anerkendende perspektiv</li> <li>At udvise stor ansvarlighed i forhold til opgaveløsningen og de besluttede aftaler</li> <li>At du kan strukturere din dagligdag med børnene, så der sker meningsfuld læring med og for børnene</li> <li>At du tør sætte din egen faglighed i spil og være opsøgende og reflekterende over egen praksis</li> <li>At være fleksibel og have overskud til at møde hverdagens udfordringer med stort gå på mod</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger opfordres du til at kontakte daglig pædagogisk leder Per Lykke på 63758832. Mandag den 24. februar 2020 inviteres du til et åbent hus i Brobækken klokken 17.00-18.00, hvor du dels får mulighed for at præsentere dig selv, dels at stille uddybende spørgsmål til stillingen m.m. Adressen er Brobæklunden 50, 5260 Odense S.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. februar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 11.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgiver til Job og Karriere 3

  Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med gode IT-kompetencer, mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring?

  <div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? </em><em>Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel </em><em>rådgiver med gode IT-kompetencer, mod og kreativitet, og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge denne faste stilling som jobrådgiver i Job og Karriere 3.</em></div> <br /><strong>Om os</strong><br />Ambitionsniveauet er højt i Odense Kommunes og Beskæftigelses- & Socialforvaltningens beskæftigelsespolitik. Ledigheden skal nedbringes. Og vi ved, hvordan man gør! Med baggrund i nyeste forskning og evidens har forvaltningen fokus på, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at være effektskabende for både borgere og virksomheder.<br /><br />I Job og Karriere 3 beskæftiger vi os med jobparate dagpengemodtagere. Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen imod job og uddannelse, med det klare mål at blive selvforsørgende.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed. Din hverdag vil være koncentreret om jobrettede samtaler. Du skal derfor formå at skabe dynamik i processen for den enkelte borger, så denne oplever kontinuitet, bevægelse og klare definerede aftaler. Du skal således være både involverende og målrettet. Din samtaleteknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet.<br /><br />Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er væsentligt og afgørende. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har én plan.<br /><br />I Job og Karriere 1,2,3 er vi p.t. organiseret i 7 branchegrupper, nemlig <ol> <li>IT</li> <li>Byg</li> <li>Industri</li> <li>Transport</li> <li>Service</li> <li>Offentlig & Sundhed</li> <li>Akademikerindsatsen</li> </ol> Har du kendskab til eller måske præferencer for nogen af disse, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning. Branchekendskab er dog ikke et krav. Generelt lægger vi stor vægt på, at du har gode kommunikationsevner, kan arbejde struktureret, analytisk og målrettet med dine opgaver.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Kan, når nødvendigt, afholde borgersamtalerne på engelsk og gerne også andre fremmedsprog</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Solidt kendskab til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB) og til arbejdsmarkedets åbninger for jobparate ledige</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK-overenskomsten og trin 31 i DS-overenskomsten.<br />Tiltrædelse hurtigst muligt dog senest 1. april 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Claus Rasmussen på 2136 4363 eller clras@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. februar 2020. Samtaler forventes afholdt den 25. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Brænder du for en tidlig indsats for sygemeldte og brænder du for at spille en central rolle i arbejdet med at fastholde borgere med helbredsudfordringer i deres job? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer- også når de står i udfordrende situationer?

  <em>Brænder du for en tidlig indsats for sygemeldte og brænder du for at spille en central rolle i arbejdet med at fastholde borgere med helbredsudfordringer i deres job? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer- også når de står i udfordrende situationer? Har du lyst til sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med effekt, løfter vores kerneopgave: ”Job og Uddannelse til alle”?<strong> </strong>Hvis ja, så er det lige præcis dig vi mangler!</em><br /><br />Vi søger en ny kollega til en fast stilling og en kollega til et begivenhedsvikariat. Begge stillinger er 37 timer ugentligt og til besættelse 1. marts 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Forebyggelse og Tidlig Kontakt er en del af sygedagpengeområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Sygedagpengeområdet består af ca. 80 medarbejdere, organiseret i 5 afdelinger. Afdelingerne har hver deres ansvarsområder og bidrag til den fælles kerneopgave ”Job og Uddannelse”<br /><br /> I Forebyggelse og Tidlig Kontakt er vi er et fagligt stærkt team på 10 jobrådgiver og 3 administrative medarbejdere. Vi arbejder fokuseret og målrettet med sygemeldte borgere. Vi har stort fokus på at gøre det, der virker, og det der skaber værdi for borgerne. Vi arbejder i front og er de første borgere, arbejdsgivere og samarbejdspartnere taler med, når det handler om job og sygdom. Vi tror på, at en tidlig beskæftigelsesrettet indsats understøtter sygemeldte i at kunne fastholde deres arbejde og bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at de mennesker vi er i kontakt med, oplever en professionel og helhedsorienteret indsats, og det er vigtigt, at der opleves kontinuitet og sammenhæng i borgerforløbet.<br /><br />Vi brænder alle for det vi laver, og betragter det som et fælles ansvar at bidrage positivt til kerneopgaven. Vi er i løbende udvikling og arbejder kontinuerligt med den faglige kvalitet og vores opgaveløsning. Vi har til huse på Tolderlundsvej 2, centralt i Odenses bymidte med 5 minutters gang til offentlig transport.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som jobrådgiver i Forebyggelse og Tidlig Kontakt bliver din opgave at: <ul> <li>Afholde telefoniske screeningssamtaler med borgere tidligt i sygeforløbet</li> <li>Visitere til tidlig beskæftigelsesrettet indsats og visitere til opfølgningsforløb</li> <li>Give råd og vejledning til borgere, arbejdsgivere og samarbejdspartnere om mulighederne for at blive i job med en arbejdsfastholdelsesindsats</li> <li>Afholde møder med borgere og arbejdsgivere med arbejdsfastholdelse i fokus</li> <li>Fremme arbejdsfastholdelse og tilknytningen til arbejdsmarkedet, ved at iværksætte relevante lovgivningsmæssige indsatser og tiltag</li> <li>Samarbejde med praktiserende læger, sundhedsvæsen og andre relevante tværfaglige aktører</li> <li>Motivere borgere og skabe refleksion og ejerskab for egen situation</li> <li>Arbejde på tværs i forvaltningen for at lykkes med kerneopgaven ”Job og uddannelse til alle”</li> </ul> <strong>Dine faglige kompetencer</strong>                                                                          <ul> <li>Du har en relevant socialfaglig baggrund - gerne med erfaring fra sygedagpengeområdet</li> <li>Du mestrer den gode beskæftigelsesrettede samtale</li> <li>Du har viden om og kan omsætte og anvende beskæftigelseslovgivningen i praksis</li> <li>Du har erfaring med virksomhedssamarbejde i jobcenterregi</li> <li>Du har gode IT-kompetencer</li> </ul> <strong>Dine personlige kompetencer</strong> <ul> <li>Du er relationsskabende og har personlig gennemslagskraft i mødet med borgere og samarbejdspartnere</li> <li>Du samtaler i øjenhøjde med udgangspunkt i respekt og tillid</li> <li>Du arbejder selvstændigt, struktureret og trives med at være i bevægelse og have mange samarbejdsflader</li> <li>Du motiveres af at skabe progression og resultater, er teamorienteret og kan sætte ”vi” før ”jeg”</li> <li>Du er naturligt nysgerrig og bidrager aktivt til løsning og udvikling af de daglige opgaver og til det gode arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads med høj faglighed, hvor vi løbende udvikler os og tænker nyt. Der er engagerede og ambitiøse kolleger med et godt socialt fællesskab, hvor der er plads til humor og et godt grin. Der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi har et arbejdsmiljø, hvor respekt, tillid og samarbejde prioriteres højt, og hvor der er ledelsesmæssigt fokus på den enkeltes trivsel.<br /><br />Vi tilbyder mentoroplæring til nye kolleger efter behov. Vi har derudover flextidsordning og gratis kaffe og sundhedsordning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Lønnen tager udgangspunkt i grundløn 32 i HK´s overenskomst eller grundløn 31 + 2000.- jf. DS-overenskomst.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kontakt da afdelingsleder Tanja Fich Holmskov på 51 70 59 10 eller jobrådgiver Helle Bilde Hansen på 30 66 15 63.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag, den 19. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler onsdag, den 26. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Åsumgruppen

  Er du sygeplejersken, der brænder for at arbejde tværfagligt - med henblik på at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændig liv?

  <em>Er du sygeplejersken, der brænder for at arbejde tværfagligt - med henblik på at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændig liv?</em><br /><br />Åsumgruppen søger to sygeplejersker pr. 1. april 2020: <ul> <li>En sygeplejerske til et barselsvikariat på 35 – 37 timer ugentligt.</li> <li>En sygeplejerske til fast stilling 37 timer ugentligt.  </li> </ul> Vi søger sygeplejersker, der brænder for at bruge deres sygeplejefaglige kompetencer i en tværfaglig kontekst, samt til at samskabe et rehabiliteringsforløb for forløbets borgere. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Åsumgruppen er organiseret i Ældre-og Handicapforvaltningen, Ældre og Handicap<br />Nord, Forløb Sindslidende, hvor vi varetager opgaver hos ca. 300 borgere. Borgerne vi samarbejder med, er udfordret af en eller flere af nedenstående problemstillinger: <ul> <li>En medfødt hjerneskade</li> <li>En erhvervet hjerneskade</li> <li>En sindslidelse</li> <li>Sociale problemstillinger</li> </ul> Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgeren, støtter denne, så det er muligt at leve et selvstændigt og meningsfuldt et liv, med størst mulig livskvalitet.<br /><br />Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, og -hjælpere samt terapeuter. Der er for nuværende 4 sygeplejersker ansat i Åsum, og vi har et tæt samarbejde med de sygeplejersker, der er ansat i Lavsengruppen. <br /><br />Vi vægter det psykiske og faglige arbejdsmiljø meget højt.  Vi er anerkendende, åbne, ærlige og støttende i vores kommunikation, hvilket vi også forventer af vores nye kollega.<br /><br />Vi har stort fokus på tværfagligheden og hverdags rehabilitering.<br /><br />Ud over den tværfaglige indsats, tænker vi i løsninger inden for netværk, det omkringliggende samfund og velfærdsteknologi.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden</li> <li>Kompetenceudvikling</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt og vedkommende arbejdsmiljø</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Mestre at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygepleje- og socialfaglige problemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed og kan arbejde rehabiliterende</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer</li> <li>Er ansvarstagende i forhold til at implementere vores kompetenceudvikling</li> </ul> Borgergrundlaget fordrer tæt samarbejde med alment praktiserende læger, speciallæger, OUH og på tværs af forvaltningen og kommunen.<br /><br />Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og mange sygeplejefaglige udfordringer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Marianne Fabricius på 65513431 / 21749140 eller på mfa@odense.dk.                 <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en dygtig og innovativ medarbejder til vores caféer (tidligere personalekantiner). En kollega, der brænder for at lave mad af høj kvalitet – der har ambitioner med i bagagen, og som elsker mad og madverdenen.

  Vi søger en dygtig og innovativ medarbejder til vores caféer (tidligere personalekantiner). En kollega, der brænder for at lave mad af høj kvalitet – der har ambitioner med i bagagen, og som elsker mad og madverdenen.<br /><br />Mad er et kapitel for sig selv – den nydes til frokost, til et cafémøde eller måske til en repræsentativ middag.<br /><br />Hos os er fleksibiliteten stor, gæsterne sættes i centrum, og de mødes hver eneste dag med åbne arme og smil ad libitum.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Caféerne i Odense (tidligere kaldet personalekantinerne) er en arbejdsplads unik organiseret omkring Mad og Måltider. Vi er et arbejdsfællesskab, der arbejder på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune.<br /><br />Vi er hele tiden i udvikling. Vi er 9 caféer, der arbejder ud fra det samme koncept, der danner fundamentet for hele vores udvikling. Vi arbejder med fælles menuplaner, med stort fokus på bæredygtighed, Verdensmål og økologi. Alle caféer har opnået sølvmærket i økologi. Ligeledes arbejder vi med lokale råvarer efter de forskellige sæsoner og af høj kvalitet.<br /><br />Vi elsker at yde god service og at give vores gæster en god madoplevelse. Vi er altid åbne og klar til en snak om maden og ser det som en meget vigtig opgave at servere lækker og sund mad.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet gastronom med speciale i smørrebrød og catering og har erfaring fra kantine, restaurations – eller hotelbranchen.</li> <li>Du er fagligt nysgerrig og kvalitetsbevidst og sætter en ære i, at maden præsenteres indbydende og delikat.</li> <li>Du er serviceminded, imødekommende og trives med at have kontakt til vores gæster.</li> <li>Du har energi og lyst til at tage ansvar.</li> <li>Du har fokus på og har lyst til at arbejde indgående med at reducere madspild og fremme økologi.</li> <li>Du er indstillet på, at opgaver som servering, udbringning af mødeforplejning, rengøring og oprydning også er en del af hverdagen i køkkenet.</li> <li>Du brænder for at lave mad af høj kvalitet og vil være med til at lave sund mad fra bunden, der sikrer god velsmagende og nærende måltider til vore gæster.</li> <li>Du er fleksibel, flittig og mødestabil og kan bevare overblikket i travle situationer.</li> <li>Du har et godt humør og kan samarbejde med alle.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Et højt fagligt niveau.</li> <li>Gode og fagligt dygtige kollegaer i en spændende madverden – og hvor humøret er højt.</li> <li>En fagligt ambitiøs arbejdsplads, hvor innovation og udvikling er i fokus.</li> <li>Et sted, hvor gode råvarer og sund og velsmagende mad er omdrejningspunktet.</li> <li>Ansættelse på 37 timer/uge primært mandag-fredag i dagtimer. Sjældent aften og weekendarbejde.</li> <li>Tiltrædelse hurtigst muligt.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingberettigede organisation.<br />Tiltrædelse hurtigst mulig.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte leder af Caféerne Claus Brandstrup på 2363 9103 / <a href="mailto:clbra@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">clbra@odense.dk</a> eller assisterende leder Birthe Marie K. Larsen på 5133 0450 / <a href="mailto:bmkl@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">bmkl@odense.dk</a><br /><br />Du kan læse om vores koncept <a href="https://www.odense.dk/mad/for-fagfolk/organisation-mad-og-maaltider/caf%C3%A9erne" style="color:blue; text-decoration:underline">her</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 5. marts 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 12, 2020.<br /><br />Vi glæder os til at læse din motiverede ansøgning.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Kan du sætte din faglighed i spil og dele ud af din viden og eventuelt speciale? Er du træt af skiftende vagter, og har du en stærk monofaglighed?

  <em>Kan du sætte din faglighed i spil og dele ud af din viden og eventuelt speciale? </em><em>Er du træt af skiftende vagter, og har du en stærk monofaglighed?</em><br /><br />Vi søger en sygeplejerske til vores team, der dækker plejecentrene i det nordvestlige Odense til en fast stilling på gennemsnitligt 30-35 timer om ugen med arbejde hver 3. weekend, og vi arbejder kun i dagvagt. Tiltrædelse 1. april 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Teamet består af 6 sygeplejersker, der har en høj faglighed og er vant til at lære fra sig og hjælpe hinanden.<br />Vi møder ind på Villestofte Plejecenter.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Som vores nye centersygeplejerske bliver du en del af det sygeplejerske-team, der er tilknyttet Botilbuddet Fælledvej, Sukkerkogeriet, Bolbro, Ejlstrup, Ærtebjerghaven og Villestofte Plejecenter. Du vil blive tilknyttet et af plejecentrene som primær kontaktsygeplejerske.<br />Kørekort er nødvendigt, men du skal også være indstillet på at cykle til opgaverne.<br /><br />Vi ønsker at understøtte fagligheden på plejecentrene. Der er mange komplekse opgaver at løse og mange fællesskaber at indgå i. Som sygeplejerske i teamet, skal du blandt andet være med til at videreudvikle det tværfaglige arbejde i hverdagen og rent fagligt understøtte vores personalegrupper.<br />Du skal arbejde rehabiliterende og forbyggende, og det betyder, at du skal spille ind med din faglighed i opgaveløsningen til gavn for beboerne. Herunder udredning, uddelegering, dokumentation, og undervisning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Dine faglige og personlige kompetencer:  <ul> <li>Du har en uddannelse som klinisk vejleder eller har lyst til at tage uddannelsen (1/6 diplommodul).</li> <li>Du holder af at arbejde med mennesker og udviser respekt for beboerne i et rehabiliterende perspektiv.</li> <li>Du har lyst til udvikling og læring.</li> <li>Du trives med at blive udfordret og har det godt med at træffe beslutninger på egen hånd.</li> <li>Du prioriterer samarbejde højt og er dygtig til at strukturere og bevare overblikket.</li> <li>Du er inkluderende i forhold til andre fagligheder og arbejdskulturer og er indstillet på at uddelegere til dine samarbejdspartnere.</li> <li>Du udviser rummelighed og har pædagogiske evner.</li> <li>Du kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør.</li> <li>Du er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk i alle samarbejdsrelationer.</li> <li>Du kan bruge it i det daglige arbejde.</li> <li>Du har en særlig interesse for demens og den ældre medicinske borger.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Et kompetent, fagligt rum i et tværfagligt miljø.</li> <li>Mulighed for at medudvikle positionen for sygeplejerskerne på plejecentrene.</li> <li>Mulighed for at deltage i relevante kurser og tværfaglige møder.</li> <li>Motiverede kollegaer som brænder for - sammen med dig, at udvikle samarbejdet og skabe de bedste rammer for et godt arbejdsfællesskab</li> <li>God introduktion.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Du kan ringe til rehabiliteringsleder Helle Bækkelund på 6551 3750 eller til assisterende rehabiliteringsleder Susanne Lindegård Hansen på 6551 3751.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. februar 2020. Samtaler forventes at finde sted den 27. februar 2020.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Odense Kommune tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet til alle – tror du også på det? Er du dygtig, lyttende og professionel og kan du motivere til forandring og kommunikere coachende? Tør du sætte din faglighed i spil i en tværfaglig tilgang?

  <em>Odense Kommune tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet til alle – tror du også på det? Er du dygtig, lyttende og professionel og kan du motivere til forandring og kommunikere coachende? Tør du sætte din faglighed i spil i en tværfaglig tilgang, og er du nysgerrig på hvilke metoder og indsatser, der virker, så er du måske den kompetente kolleger, vi søger? </em><br /><br />Beskæftigelses- & Socialforvaltningen søger beskæftigelsesrådgiver til indsatsen Alle Skal Med. Der er tale om en fast stilling og et barselvikariat, begge fuldtidsstillinger.  <br /><br />Borgergruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (enkelte jobparate). Alle Skal Med-indsatsen har sat en stærk strategisk retning med fokus på virksomhedskontakt og jobskabelse. Det er borgerens muligheder på arbejdsmarkedet, der er i fokus.<br /> <br />Vi tror på, at vi med en målrettet indsats kan understøtte, at endnu flere borgere får tilknytning til arbejdsmarkedet, og at vi med endnu flere hænder kan fortsætte den gode udvikling for både borgere og virksomheder.<br />  <br />Til at løfte opgaven har vi etableret en afdeling bemandet med nogle af vores dygtigste jobrådgivere. Men vi har brug for flere medarbejdere, der gerne vil flytte mennesker og har mod på at kaste sig ind i opgaven og prøve nye og andre metoder af.<br /><br />I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Rammen for vores arbejde er en håndholdt indsats med afsæt i beskæftigelsesmålene og i gældende lovgivning. Vi har fokus på, at borgeren er ekspert på egne behov og på hvad der skal til for at komme videre i forhold til arbejdsmarkedet. <br /><br />Jobrådgiveren forestår jobrettede samtaler med en motiverende og empowerment-orienteret tilgang samt etablering af virksomhedsrettede tilbud i samarbejde med jobkonsulenterne. Vi søger således jobrådgivere med beskæftigelses- og sundhedsfaglige profiler, der har lyst til at arbejde tværfagligt, kan motivere og i solidt samarbejde med borgerne finde vej ind på arbejdsmarkedet.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om dig </strong><br />Du er den rette profil, hvis du: <ul> <li>Har en beskæftigelses-, socialfaglig uddannelse</li> <li>Har erfaring fra beskæftigelsesområdet eller fra sundhedsindsatser, der fremmer og understøtter beskæftigelse</li> <li>Har mod på og lyst til at arbejde udviklingsorienteret sammen med dine kollegaer, borgeren og samarbejdspartnere</li> <li>Kan arbejde med inddragelse og forandringer uanset om det er i relation til egen faglig praksis, borgeren, netværk, virksomheder eller andre</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og systematisk og bruge IT-systemer som redskab</li> <li>Har erfaring med virksomhedskontakt, henvisning til aktive tilbud og med sanktionering</li> </ul> Du skal have indsigt i den kommunale organisation og være i stand til at agere på tværs af områderne. Du skal være åben og samarbejdende både internt og eksternt, fordi du ser det som vejen til ideudvikling. Du skal være energisk og resultatorienteret, og fremfor alt skal du være omstillingsparat.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte afdelingsledere Betina Dideriksen på 5116 2351 for yderligere information om stillingen.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="https://www.odense.dk/">odense.dk.</a> Her kan du også læse meget mere om vores <a href="https://view.joomag.com/politikker-besk%C3%A6ftigelsespolitik/0956124001467184857">beskæftigelsespolitik</a>, vores <a href="https://view.joomag.com/strategier-strategi-for-mødet-med-borgeren/0910166001485426058?short">Strategi for mødet med borgeren</a> og vores <a href="https://view.joomag.com/strategier-uddannelsesstrategi/0661955001485500654?short">uddannelsesstrategi</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 23. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler torsdag, den 27. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Skibhusgruppen

  Skal du være vores nye sygeplejerske i Skibhusgruppen?  Vi har fået flere borgere, og derfor søger vi en sygeplejerske til et årsvikariat, som har lyst til at blive en del af vores fantastisk gruppe!

  <em>Skal du være vores nye sygeplejerske i Skibhusgruppen?</em><br /> <br />Vi har fået flere borgere, og derfor søger vi en sygeplejerske til et årsvikariat, som har lyst til at blive en del af vores fantastisk gruppe!<br /><br />Prioriterer du et højt fagligt niveau? Udvikling? Kvalificeret sparring? Stabilitet og sammenhold? Glæde og humor i arbejdsdagen? Så passer du godt til gruppens 18 sygeplejersker! Er du den rigtige for os, er vi klar til at byde dig velkommen med åbne arme.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Skibhusgruppen er en udekørende tværfaglig gruppe, som udover os sygeplejersker består af social- og sundhedshjælpere/assistenter samt fysio- og ergoterapeuter. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og træning til omkring 450 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Vollsmose Allé 22. Vi er netop flyttet i nye og spændende lokaler, og ser i den forbindelse frem til at skabe en bedre måde at arbejde med det tværfaglige, som du i høj grad kan være med til at forme. Vi dækker bydelen; Skibhus, Risinge, Vollsmose, Seden og Bullerup.<br /><br />Hos os er der højt til loftet, og intet er umuligt, før det er afprøvet. For os er det grundlæggende, at vi passer på, hjælper og støtter hinanden. Vi har fokus trivsel og social kapital.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vores borgere hører til i Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse. Dvs. borgerne er som hovedregel kognitivt velfungerende, men har en eller flere fysiske udfordringer.<br /><br />Opgaverne er mangeartede, men kan fx være: <ul> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK.</li> <li>Sårbehandling.</li> <li>Kompressionsbehandling.</li> <li>Stomipleje.</li> <li>Sondeernæring.</li> <li>Parenteral ernæring.</li> <li>Palliation til terminale forløb i alle faser.</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende påvirket af sygdom og/eller i krise.</li> <li>Dokumentation, planlægning og koordinering af opgaver og borgerforløb.</li> </ul> Udgangspunktet er altid at gøre borgeren så uafhængig af hjælp som muligt, så oplæring af borgere er en stor del af mange af opgaverne. Herudover deltager vi alle i uddannelse af sygeplejestuderende sammen med de to af vores kolleger, der er kliniske vejledere.<br /> <br />Vi er organiseret i 3 teams med 4-5 sygeplejersker i hvert. 1 team arbejder med borgere i forløb på op til 12 uger med ekstra fokus på rehabilitering og 2 af teamene arbejder med borgere med vedvarende eller langtidsvarende behov. Alle borgerne skal udredes sygeplejefagligt, indsatser og opgaver skal planlægges og udføres i samarbejde med borgeren. Nogle borgere modtager kun sygepleje, mens andre er en del af en større tværfaglig indsats, hvor vi samarbejder med vores tværfaglige kolleger.<br /> <br />Vi kører som regel i bil, men vi cykler også. Vi arbejder udelukkende i dagvagt med vagt hver 4. weekend. <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi drømmer om at få en åben, positiv og engageret kollega, som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør.</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk over for borgere, pårørende og kolleger.</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet over for gruppen.</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt stærk.</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt, målrettet og træffe beslutninger i varierende og indimellem pressede situationer. </li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger.</li> <li>Har kørekort, mestre IT og gerne 2 års erfaring efter endt udddannelse.</li> </ul> Kan du se dig selv i jobbet, kan vi love dig nogle fantastiske og hjælpsomme kolleger, der ikke går af vejen for et godt grin sammen, samtidig med at vi lægger stor vægt på høj faglighed.<br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Den ledige stilling er et étårs vikariat på 32-37 timer ugentlig. Tiltrædelse så hurtigt som muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysning om stillingen er du velkommen til at kontakte Skibhusgruppens rehabiliteringsleder Eva Nabild på 6551 3304/2174 9090 eller assisterende rehabiliteringsleder Rikke Hylding på 6551 3963/2325 0785 eller sygeplejerske Vibeke Beith på 2249 3324.<br /><br />Du er også meget velkommen til at komme på en rundvisning.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 24. februar 2020. Samtaler forventes afholdt 26. februar 2020.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  24-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger to dygtige og engagerede social- og sundhedsassistenter med fokus på at løse opgaver i samarbejde med borgere og pårørende.

  Vi søger to dygtige og engagerede social- og sundhedsassistenter med fokus på at løse opgaver i samarbejde med borgere og pårørende. <br /><br />Stillingerne er fast med tiltrædelse snarest muligt. Ugentlig timetal aftales. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />For at skabe rammer for borgerne arbejder vi tværfagligt omkring kerneopgaven. Vi løfter i fællesskab og deler vores faglige kompetencer med hinanden.<br /><br />Vi er i konstant udvikling og arbejder løbende med implementering af den nyeste viden. Vi er et uddannelsessted for både social- og sundhedsassistentelever og social- og sundhedshjælperelever og alle er vi en del af elevens uddannelsesforløb. <ul> <li>Vi er en gruppe, som er delt på 2 matrikler - Hjallese Syd og Hjallese Centrum. Du / I skal være i Hjallese Centrum</li> <li>Hjallesegruppen består af ca. 700 borgere</li> <li>Vores gruppe består af borgere med sindslidelse , erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade</li> <li>Vi er en udekørende cykelgruppe </li> <li>Gruppen består af social- og sundhedsassistenter , social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, elever samt afløsere. </li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Du er fagligt velfunderet og nysgerrig</li> <li>Du kan arbejde med IT - gerne kendskab til Care , én plan og nexus</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og struktureret i den daglige opgaveløsning</li> <li>Du er stabil og god til at samarbejde i teams og på tværs</li> <li>Du er opsøgende og engagereret og har fokus på egen udvikling</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>At udfordre dig fagligt i tæt samarbejde på tværs i hjemmeplejen</li> <li>Oplæring til arbejdsopgaverne</li> <li>Vi vægter helhedspleje ved den enkelte borger højt</li> <li>Godt arbejdsmiljø, hvor vi vægter det sociale med plads til den enkelte</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Sara Mortensen på 23991363. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. februar 2020, og samtaler afholdes den 28. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Nord

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i det område vi søger til. <br /><br /><strong>Vi søger dagplejere til følgende områder: </strong> <ul> <li>Skibhus / Risingområdet </li> <li>Næsby</li> </ul> Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade. <br /><br />Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. <br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Køkkenfagligmedarbejder til Bostedet Sedenhuse

  Køkkenet på Sedenhuse er en arbejdsplads for både medarbejdere og beboere. De fleste af ugens dage vil du, udover at udføre de køkkenfaglige opgaver, også skulle håndtere, at der er beboere med i madproduktionen. I opgavetyperne til beboerne vil du skulle tage udgangspunkt i den enkeltes handicap.

  Sedenhuse, som er et af Odense Kommunes botilbud for voksne borgere med medfødt hjerneskade, søger 1 ny kollega på 37 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På bostedet Sedenhuse bor 40 unge borgere, heraf 4 kørestolsbrugere. Sedenhuse henvender sig primært til unge udviklingshæmmede, som er i gang med at udvikle egen voksenidentitet, selvstændighed og mestring af praktiske færdigheder. Alle har på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, behov for omfattende vejledning og praktisk hjælp til almindelige daglige funktioner, og nogle til personlig pleje. De unges funktionsniveau er varierende, men fælles for alle er behovet for støtte til et aktivt ungdomsliv på egne præmisser. De unge har tætte sociale netværk i familien og blandt ligestillede.<br /><br />På Sedenhuse handler det om at arbejde rehabiliterende i de unges hverdag, og hvad der giver mening for dem - f.eks. at komme på arbejde, have venner og kærester, handle ind, gøre rent, deltage i aktiviteter og lave mad.<br /><br /><strong>Om jobbet – vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Har en kostfaglig uddannelse, gerne med arbejdserfaring indenfor området</li> <li>Kan arbejde selvstændigt</li> <li>Har en pædagogisk tilgang</li> <li>Er tålmodig</li> <li>Kan være en del af skiftende arbejdstider (pt. fire dagvagter en aftenvagt om ugen) og ved specielle arrangementer i weekenden</li> <li>Kan bestille varer og fremstille madplaner</li> <li>Har øget fokus på hygiejne</li> <li>Har viden omkring særlig kosthensyn (allergikere, diabetikere m.m.)</li> <li>Samarbejde med det pædagogiske personale omkring kostplaner, borgerønsker m.m</li> <li>Kan overskue mange forskelligartede arbejdsopgaver</li> <li>Mestrer at kommunikere i et professionelt og anerkendende sprog i forhold til borgere, pårørende og kollegaer</li> <li>Forholder dig pædagogisk til opgaverne, og formår at omsætte teoretisk viden til en hverdag med balance mellem omsorg, trivsel og selvbestemmelse for borgerne</li> <li>Er reflekterende, både alene og i fællesskab, og kan omsætte refleksioner til handling</li> <li>Er omstillingsparat, handlekraftig og følger op på individuelle og fælles aftaler</li> </ul> Du vil i samspil med de øvrige medarbejdere i køkkenet, stå for frokosterne i hverdagen, forberede aftensmad til borgerne og medarbejderne på Sedenhuse og Bækholmen (nærliggende bosted med ni borgere), arrangere kokkeskole – en gang om ugen, hvor der deltager fire beboere i aftensmadfremstillingen, bestille vare, fremstille madplaner (som tager udgangspunkt i beboernes ønsker) og være medansvarlig for at køkkenet og madproduktionen foregår under hygiejniske forhold.<br /><br />Køkkenet på Sedenhuse er en arbejdsplads for både medarbejdere og beboere. De fleste af ugens dage vil du, udover at udføre de køkkenfaglige opgaver, også skulle håndtere, at der er beboere med i madproduktionen. I opgavetyperne til beboerne vil du skulle tage udgangspunkt i den enkeltes handicap.<br /><br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>En unik chance for at være med til at videreudvikle en kultur i et aktivt miljø i spændende rammer, blandt andet via den rehabiliterende tilgang, samt at udvikle den unges muligheder for at mestre eget liv</li> <li>En engageret personalegruppe, bestående af køkkenmedarbejdere, pedeller, rengøring, pædagoger, ergoterapeuter, pædagogiske assistenter og social-og sundhedsassistenter, som alle er med til at sætte deres faglige præg</li> <li>Et uhøjtideligt miljø, hvor der er plads til at prøve noget nyt</li> <li>En organisation, hvor der er mulighed for at deltage i diverse udvalg som f.eks. AMR og MED-udvalg</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Se vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/borger/handicap/fysisk_psykisk-handicap/botilbud/sedenhuse">her</a><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos rehabiliteringsleder Thomas Laugesen på 24472937 eller  <a href="mailto:tla@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">tla@odense.dk</a> <br /><br /><strong>Det praktiske<br />Ansøgningsfristen er den 23. februar 2020 og vi forventer at afholde samtaler den 27. februar 2020</strong><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Køkkenmedarbejder til St. Dannesbo

  Har du lyst til at arbejde i et køkken og være med til at udvikle god og sund mad i tæt samarbejde med stedets borgere og kolleger på forsorgshjem og plejehjemmet.

  Har du lyst til at arbejde i et køkken og være med til at udvikle god og sund mad i tæt samarbejde med stedets borgere og kolleger på forsorgshjem og plejehjemmet.<br /> <br /><strong>Lidt om os;</strong><br />St. Dannesbo er en kommunal boform for hjemløse, drevet af Odense Kommune. Vi har plads til 69 borgere, foruden borgere i aktivering. 12 af borgerne bor på Det alternative plejehjem Dannesbohus. Mange af vores borgere er udfordret på forskellig vis blandt andet med misbrug af stoffer og alkohol.<br />Du kan læse mere om St. Dannesbo <a href="https://www.dannesbo.dk/">her</a><br /> <br /><strong>Om dig; </strong><br />Vi søger en alsidig medarbejder med faglige og personlige kvalifikationer. Du skal brænde for at producere sund kost og ernæring til en gruppe af borgere, som brug for at få styrket deres sundhed. Som person skal du være inkluderende og rummelig for borgernes forskelligheder. Derudover er det vigtigt at du kan tænke ud af ”boksen”, komme med gode ideer, men også er i stand til at imødese og anerkende andres ideer og indgå i et køkken team med 3 sidestillede kolleger.<br /><strong> </strong><br /><strong>Vi forestiller os at du</strong> <ul> <li>Kan arbejde selvstændigt og har overblik</li> <li>Er robust ift. at kunne stå i uvante situationer i et miljø med misbrug</li> <li>Er loyal og har en positiv og konstruktiv tilgang til opgaven, kolleger og borgerne</li> <li>Er fleksibel og loyal og vil indgå ligeværdigt og respektfuld i køkkenteamet</li> <li>Har let ved at navigere rundt i PC  </li> <li>Kan arbejde i kolde og varme områder, samt bage</li> <li>Kan udarbejde ernæringsrigtig og varieret sund kost</li> <li>Kendskab til økologi og øko-skema</li> </ul> Er du økonoma, ernæringsassistent eller lignende og kan se dig selv i teamet, ud fra ovennævnte kvalifikationer, kan vi tilbyde en stilling på 33 timer/ uge. Arbejdstiden er pt. 6.30-14 på hverdage samt hver 4 weekend fra 7.00-13.30.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder;</strong> <ul> <li>Et spændende job på en dynamisk arbejdsplads, hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt</li> <li>Vi tilstræber at tilberede maden fra bunden – fra jord til bord</li> <li>Vi bestræber os på at anvende økologiske råvarer, så vi lever op til Odense Kommunes mål</li> <li>Mulighed for indflydelse</li> <li>Tværfagligt samarbejde med engagerede kollegaer</li> <li>Gode fysiske rammer i smukke omgivelser</li> <li>At være mentor/vejleder for inddragelse af indskrevne beboere i aktivering, samt virksomhedspraktikanter.</li> </ul> <strong> </strong><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Vi ønsker stillingen som køkkenmedarbejder besat snarest muligt eller senest den 1. april 2020. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> </strong><br /><strong>Vil du vide mere;</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til Anja Andersen på 23805772 mellem 12 og 12.30, eller leder Grete Steffensen på 20490282<br /><br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfristen er den 19. februar 2020. Samtalerne forventes at blive holdt i uge 9.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Sanderumskolens Heldagsafdeling

  Vi søger en pædagog til en fast stilling på 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. april 2020. Heldagsafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud til børn med generelle og specifikke indlæringsproblemer, som kan være kombineret med socio- og emotionelle problemstillinger.

  Vi søger en pædagog til Heldagsafdelingen til en fast stilling på 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. april 2020.  <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Heldagsafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud til børn med generelle og specifikke indlæringsproblemer, som kan være kombineret med socio- og emotionelle problemstillinger.<br /><br />Eleverne har brug for en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, hvor undervisning og socialpædagogiske indsatser går hånd i hånd.<br /><br />Vi er: <ul> <li>En helddagsafdeling i udvikling med engagerede kollegaer og elever.</li> <li>En skole, hvor der er et godt samarbejde mellem Heldagsafdelingen og den almene skoledel.</li> <li>En Heldagsafdeling, hvor forældrene skal føle sig involveret i deres børns hverdag og tage ansvar for deres børns skolegang</li> <li>En Heldagsafdeling, hvor børnene skal føle sig medinddraget i deres hverdag.</li> <li>En Heldagsafdeling i et spændende udviklingsforløb sammen med Korup Heldagsafdeling.</li> <li>En skole, som arbejder værdibaseret – aktuelt med eksperimenterende praksis, elevinvolvering og stolthed.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi vil gerne have en kollega, som: <ul> <li>Har faglig viden om børn med generelle indlæringsvanskeligheder.</li> <li>Kan være med til at skabe en hverdag, som er enkelt struktureret og præget af rutiner.</li> <li>Besidder en robusthed og udpræget tålmodighed i det relationelle pædagogiske arbejde med eleverne.</li> <li>Har gode relationskompetencer, kan være lyttende og anerkendende.</li> <li>Har kendskab til den mentaliserende tilgang.</li> <li>Har roen og overblikket når det går stærkt.</li> <li>Har kendskab til miljøterapi.</li> <li>Kan møde og udfordre børnene i deres nærmeste udviklingszone.</li> <li>Være indstillet på personlig og faglig udvikling.</li> </ul> Vil du gerne være vores nye kollega? Så ser vi frem til at modtage din ansøgning. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, før du afsender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Heldagsafdelingen Birgit Hjelme på 63752406 eller skoleleder Claus Fagerlund på 63752404.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 20. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler torsdag, den 27. februar 2020. Før samtalen vil der være en lille forberedende opgave, som kan understøtte selve samtalen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en konsulent til IT- og Digitalisering til at indgå i den daglige support af Ældre- og Handicapforvaltnings fagsystemer samt til at drive med digitaliseringsprocesser på sundheds- og socialområdet.

  Vi søger en konsulent til IT- og Digitalisering til at indgå i den daglige support af Ældre- og Handicapforvaltnings fagsystemer samt til at drive med digitaliseringsprocesser på sundheds- og socialområdet.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />IT- og Digitalisering er en del af staben i Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi arbejder med udvikling, implementering, drift og support af digitale løsninger på sundheds- og socialområdet, som understøtter vores ca. 4000 kollegaer i at arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang, så de kan støtte borgerne i at leve et selvstændigt liv.<br /><br />Du bliver en del af et engageret team, der består af syv erfarne konsulenter med forskellig faglig baggrund, hvoraf du sammen med to andre kollegaer vil indgå i supporten. Vi er et fagligt stærkt og kompetent hold af glade og udadvendte kolleger, som brænder for at gøre en forskel for Odense Kommunes borgere og vores kolleger. Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø og at hjælpe hinanden. Vi glæder os til at byde dig velkommen i teamet og give dig en grundig introduktion til dine opgaver.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Til daglig er der tre kollegaer, der skiftevis arbejder med support, hvoraf den ene har valgt at gå på pension. Der er åben for telefonisk support nogle timer på hverdage. Udenfor åbningstiden håndterer vi skriftlige henvendelser.<br /><br />Ved siden af supportopgaven vil du indgå i andre digitaliseringsopgaver. Der sker en rivende udvikling disse år med digitalisering af sundheds- og socialområdet, og vi driver med nogle spændende processer, der skal transformere velfærden.<br /><br />Vi står overfor at skulle skifte omsorgssystem, så vi har et travlt og spændende år foran os, hvor vi skal udfase det gamle system og implementere det nye. Du vil være en del af udviklings- og implementeringsprocessen og fremadrettet også skulle varetage rollen som systemadministrator sammen med dine kollegaer.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du har teknisk flair - gerne med systemkendskab til omsorgssystemer. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med digitalisering og support på ældre- og handicapområdet.<br /><br />Vi ser derudover gerne, at du har en social- eller sundhedsfaglig baggrund, da vi lægger vægt på, at du har kendskab til arbejdssituationen hos de kollegaer, du yder support til.<br /><br />Du er serviceminded og brænder for at hjælpe dine kollegaer. Du er god til at formidle og må gerne have erfaring med undervisning.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. april 2020. <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i HK's overenskomst.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos leder af IT- og Digitalisering Else Jermiin Rasmussen på 30540034 eller <a href="mailto:ejje@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">ejje@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den søndag, den 23. februar 2020. Samtaler forventes afholdt allerede tirsdag, den 25. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Data og IT
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Tagtækkergruppen

  Tagtækkergruppen er en udekørende gruppe bestående af ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og SOSU-personale, der i dagligdagen arbejder med borgere der kan mestre deres eget rehabiliteringsforløb og primært har en fysisk problemstilling. Vi sætter rehabilitering højt på dagsordenen.

  Tagtækkergruppen er en udekørende gruppe bestående af ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og SOSU-personale, der i dagligdagen arbejder med borgere der kan mestre deres eget rehabiliteringsforløb og primært har en fysisk problemstilling. Vi sætter rehabilitering højt på dagsordenen.<br /><br /><strong>Arbejdsområdet omfatter:</strong> <ul> <li>Genoptræning efter serviceloven og sundhedsloven i borgers eget hjem</li> <li>Visitation af ydelser efter SEL §86.1 og 86.2 samt SUL § 140</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Tidlig indsats hos borgere der har behov for genoptræning efter indlæggelse</li> <li>Tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, SOSU-personale og rehabiliteringsrådgiver med stærkt fokus på borgerens rehabilitering</li> <li>Akutte besøg hos borgere hvor der er behov for terapeut faglig vurdering</li> <li>Strukturere og planlægge oplæg for kollegaer i den tværfaglige gruppe</li> </ul> <strong>Vi lægger vægt på at du:</strong> <ul> <li>Kan sætte rehabilitering på dagsordenen</li> <li>Har en stærk monofaglighed der kan spilles ind i den tværfaglige sammensatte gruppe til gavn for kollegaer og borgere</li> <li>Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt</li> <li>Er god til at planlægge din hverdag og tage opgaverne når de kommer</li> <li>Behersker IT på brugerniveau, vi arbejder i KMD Care og én Plan og snart KMD Nexus</li> <li>Kan arbejde effektfuldt og reflekterende i en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>At du bidrager til arbejdspladsen, og har lyst til at præge et relativt nyetableret team fagligt og personligt</li> <li>At du tænker sammenhængende, at det ikke nødvendigvis kun er den gruppe du er ansat i, der er din samarbejdspartner, men hele Ældre- og Handicapforvaltningen</li> <li>Er en kollega med en god portion humor</li> </ul> <strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Et job med udfordringer hvor du bliver en stærk del af det bindeled der udgør borgerens rehabilitering</li> <li>Et spændende og godt kollegialt arbejdsmiljø</li> <li>Gode muligheder for faglig og personlig udvikling monofagligt, tværfagligt og organisatorisk</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår'</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte Terapeuterne i Tagtækkergruppen – du kan spørge til TR Heidi Anny Larsen på 63 75 03 51 i tidsrummet kl. 8-9. Konstitueret rehabiliteringsleder Mathias Munk Andersen på 65 51 34 65.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 18. februar 2020 og vi forventer at afholde samtaler den 25. februar 2020<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  18-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Medarbejdere til vikarkorps til Tornhuset

  Vikar med mulighed for mange timer til Tornhuset. Vil du være en del af bo-tilbuddet og værkstedet til mennesker med autisme i Odense SØ?

  <br /><em>Vikar med mulighed for mange timer til Tornhuset. Vil du være en del af bo-tilbuddet og værkstedet til mennesker med autisme i Odense SØ?</em><br /><br />Vi har brug for flere personer der kan være i vores faste vikarkorps. Vi har brug for vikar, der har lyst til mange timer. Vi har behov for dækning ved sygdom, ferie, afspadsering, temadage og meget andet. Arbejdstiden tilrettelægges med 8 ugers varsel, hvor du vil kende en del af dine vagter resten vil være tilkald ved sygdom.<br /><br />Vi har brug for vikar til både vores værksted på Peder Skrams Vej og vores bo-del Tornhus Syd<br /><br />På Aktivitetstilbuddet, Peder Skrams Vej, er der pt. 12 brugere. Borgerne har forskellige vanskeligheder, hvoraf 3 har behov for at blive skærmet for stimuli og derved behov for tæt personalestøtte.<br />Selvom arbejdet omkring den enkelte borger, i den skærmede enhed er 1:1, er der megen kontakt til kollegaer og dermed gode muligheder for faglig sparring i løbet af en arbejdsdag. Man skal som ansat påtænke en del vagter i den skærmede enhed.<br /><br />I botilbuddet er der fra september 9 unge mennesker, bosiddende på Tornhus Syd. Derudover er der en aflastningsplads, der benyttes af en lille gruppe borgere. Botilbuddet indeholder en mindre enhed på 3 borgere der har behov for at blive skærmet for stimuli og derved behov for tæt personalestøtte.<br /><br />Vikarkorpset dækker begge enheder.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme, derfor er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde. Pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal 2 og KRAP.<br />På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv.<br /><br />Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser.<br />Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning og flere har desuden en psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdet består i at skabe et fantastisk trygt og dejligt miljø til de unge mennesker, der vil derfor indgå både almindelige dagligdagsopgaver samt aktiviteter så som spil, ture ud af huset og andre oplevelser, som borgerne har lyst til. Der kan forventes lettere plejeopgaver. Du vil i det daglige arbejde indgå i et tværfagligt team om at løse alle opgaver. Arbejdstiden er mellem 6:30 og 22:15. Der planlægges med skiftende arbejdstider og weekendarbejde.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>Med afsæt i dine kompetencer arbejder tværfagligt sammen omkring den enkelte borgers rehabiliteringsforløb.</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.</li> <li>En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde.</li> <li>Er i besiddelse af kørekort.</li> </ul> <strong>Tornhuset tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø.</li> <li>Fokus på neuropædagogik samt KRAP og Low Arousal.</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv.</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling.</li> <li>Tæt samarbejde med værkstedet pårørende samt eksterne samarbejdspartnere.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Ansættelse fra den 1. marts 2020 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Tanja Vølund på 2326 5216 eller på <u><a href="mailto:Tanvo@odense.dk">Tanvo@odense.dk</a> </u><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 23. februar 2020. Samtaler forventes afholdt løbende frem til 28. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi har valgt at investere i sygeplejen. Vi opruster med videnspersoner, der skal dække områderne: sår, KOL, hjertesygdom og diabetes. Så kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for både borgere og kollegaer, så har du nu en unik chance. Vi søger 10-14 sygeplejersker.

  <em>Vil du være med til at styrke sygeplejen i Odense Kommune?</em><br /><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi valgt at investere i sygeplejen. Vi opruster med videnspersoner, der skal dække områderne: sår, KOL, hjertesygdom og diabetes. Så kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for både borgere og kollegaer, så har du nu en unik chance. Vi søger 10-14 sygeplejersker, og måske er det lige dig, vi leder efter?<br /><br />Vi står over for en virkelighed, hvor: <ul> <li>Der generelt kommer flere opgaver til den kommunale sygepleje fra almen praksis og sygehusene.</li> <li>Flere borgere behandles, plejes og rehabiliteres i eget hjem.</li> <li>Flere borgere har kroniske sygdomme og flere borgere har flere samtidige kroniske sygdomme.</li> </ul> På den baggrund opruster vi med sygeplejersker, der har en specifik faglig viden på fire udvalgte vidensområder. Vi vil have øget opmærksomhed på forebyggelse, men også kvalitetsudvikling af eksempelvis sårbehandling og forløb for mennesker med kronisk sygdom. Vores nye vidensansvarlige sygeplejersker skal i et tæt samarbejde med ledelse og kolleger i plejen arbejde hen imod at sikre et ensartet højt fagligt niveau og effektive pleje- behandlings- og rehabiliteringsforløb for alle borgere.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Det forventer vi af dig:<br /><br />Som vidensansvarlig sygeplejerske vil du få en anden funktion ind i den kommunale sygepleje, end den vi kender i dag: <ul> <li>Du skal have lyst til at arbejde både som klinisk sygeplejerske med praksisnære funktioner og bedsite-undervisning og som rådgivende sygeplejerske.</li> <li>Du skal have stærke kommunikative kompetencer og kunne lide at formidle din viden både på skrift og i tale, eksempelvis som oplæg, udarbejdelse af nyhedsbreve mm.  </li> <li>Du skal, i samarbejde med andre, udarbejde undervisningsmaterialer og forestå undervisning af de øvrige sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og rehabiliteringsledere.</li> </ul> Endvidere er det en stor fordel, hvis du har: <ul> <li>Opdateret viden om og gerne en efteruddannelse inden for ét eller flere af følgende områder: sår, KOL, hjertesygdom eller diabetes.</li> <li>Viden om nyeste behandlingsmetoder og anbefalinger på området/områderne, herunder kliniske retningslinjer.</li> </ul> <strong>Vælg mellem fire forskellige stillinger</strong><br />Vi søger vidensansvarlige sygeplejersker til henholdsvis sårområdet, KOL-området, hjerteområdet og diabetesområdet.<br /><br /><strong>Sårområdet - </strong>som vidensansvarlig sygeplejerske skal du bl.a.: <ul> <li>Arbejde med at understøtte sygeplejen i Ældre- og Handicapforvaltningen med de komplekse og nye behandlingsopgaver på sårområdet.</li> <li>Arbejde med telemedicinsk sårbehandling.</li> <li>Udarbejde forebyggelsestiltag og behandlingsplan ved komplekse sårbehandlingsforløb.</li> </ul> <strong>KOL-området - </strong>som vidensansvarlig sygeplejerske<strong> </strong>skal du bl.a.: <ul> <li>Have fokus på at understøtte sammenhængende forløb for borgere med multisygdom.</li> <li>Være med til at sikre fokus på tidlig opsporing og forværringer i den enkeltes sygdom samt være med til at initiere forebyggende initiativer.</li> <li>Være med til at udvikle og drifte TeleKol.</li> </ul> <strong>Hjerteområdet - </strong>som vidensansvarlig sygeplejerske<strong> </strong>skal du bl.a.: <ul> <li>Have fokus på at understøtte sammenhængende forløb for borgere med multisygdom.</li> <li>Være opdateret på aktuelle behandlings- og kontrolforløb for borgere med hjertesygdom samt på fysiske, psykiske og sociale følger heraf.</li> <li>Være med til at sikre tidlig opsporing og forværringer i den enkeltes sygdom samt være med til at initiere forebyggende initiativer.</li> </ul> <strong>Diabetesområdet</strong> - som vidensansvarlig sygeplejerske skal du bl.a.: <ul> <li>Have fokus på at understøtte sammenhængende forløb for borgere med multisygdom.</li> <li>Være opdateret på aktuelle behandlings- og kontrolforløb for borgere med diabetes samt på fysiske, psykiske og sociale følger heraf.</li> <li>Være med til at sikre fokus på tidlig opsporing og forværringer i den enkeltes sygdom samt være med til at initiere forebyggende initiativer.</li> </ul> I en stilling som vidensansvarlig sygeplejerske er der fokus på udvikling, og du får mulighed for faglig sparring. Du har indflydelse på din egen dagligdag, stort ansvar og spændende udfordringer.<br /><br />De vidensansvarlige sygeplejerske bliver ansat i to forskellige afdelinger. Sygeplejersker med viden om sår ansættes under Sundhedsklinikkerne, mens sygeplejersker med viden om KOL, hjertesygdom og diabetes ansættes under Center for Sundhed og Forebyggelse. Når du ansøger, skal du vælge, hvilken stilling du ønsker at søge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at støtte voksne mennesker i at leve et selvstændigt og uafhængigt liv. Vi arbejder med rehabilitering som grundlag for alle vores indsatser.<br /><br />Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i stor udvikling, hvor der er fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden. Vi tilbyder kontinuerlig kompetenceudvikling samt et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram ved ansættelse. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For mere viden om stillingerne på<strong> </strong>KOL, hjerte-kar-sygdomme og diabetesområdet, kontakt  da leder af Center for Sundhed og Forebyggelse Jette Sørensen på 23 26 69 73, jets@odense.dk.<br /><br />For mere viden om stillingerne på<strong> </strong>sårområdet, kontakt da forløbschef Margrethe Olsen på 21 76 43 53, <a href="mailto:maro@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">maro@odense.dk</a>. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. april 2020 eller snarest derefter. <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 20. februar 2020, og vi forventer at afholde samtaler den 24 februar 2020, 25. februar 2020 og 26. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du gennemført grundforløbet og har du ambitioner med i bagagen? Brænder du for at lave mad af høj kvalitet, og vil du være med til at sætte gæsten i centrum? Så er det måske dig, der skal være vores nye gastronomelev.

  <em>Har du gennemført grundforløbet og har du ambitioner med i bagagen? Brænder du for at lave mad af høj kvalitet, og vil du være med til at sætte gæsten i centrum? Så er det måske dig, der skal være vores nye gastronomelev.</em><br /><br />Caféerne i Odense Kommune søger to dygtige og innovative gastronomelever med speciale i smørrebrød og catering med opstart hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Caféerne i Odense Kommune laver vi frokost til kommunens ansatte, mødeforplejning, middagsanretninger og meget mere. I vores 9 caféer arbejder vi ud fra det samme koncept, der danner fundamentet for hele vores udvikling. Vi tilpasser os hele tiden med nye tiltag omkring maden, rummet og dialogen. Vi arbejder med fælles menuplaner – med stort fokus på bæredygtighed, lokale råvarer, økologi og mindre madspild. I alle caféer har vi det økologiske spisemærke i sølv, og vi arbejder med råvarer i sæson af høj kvalitet.<br /><br />Vores caféer er kendetegnet ved godt håndværk med mad lavet fra bunden. Vi elsker at yde en god service og give gæsterne en god madoplevelse – og vi er altid åbne og klar til en snak om maden. <br /><br />Du kan læse mere om os og vores koncept <u><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c706a32d-0f8d-4604-9c85-c63f7182d1b4" target="_blank"><strong>her.</strong></a></u><br /><br /><strong>Om uddannelsen</strong><br />Under uddannelsen får du rig mulighed for at arbejde med netop den teori, du lærer på skoleforløbene. Som elev hos os bliver du indledningsvis tilknyttet caféen på Ørbækvej eller på Phønix, men du får i løbet af praktiktiden også mulighed for at arbejde i caféen på Odense Rådhus. Du vil bl.a. stifte bekendtskab med: <ul> <li>Det varme køkken, syltning og fermentering</li> <li>Bagning af grove brødtyper</li> <li>Det kolde køkken, lækre salater, smørrebrød, sandwich, tapas m.v.</li> </ul> I Odense Kommune vægter vi læringsmiljøet højt, og du får derfor tilknyttet en praktikvejleder, som støtter og vejleder dig gennem din uddannelse. Du bliver en del af Fyns største arbejdsplads med ca. 13.000 ansatte, og du vil dermed blive en vigtig brik i et stort, alsidigt og spændende puslespil.<br /><br /><strong>Hvem er du? </strong><br />For at komme i betragtning til stillingen skal du have bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til gastronomuddannelsens hovedforløb. Derudover leder vi efter en elev, der:  <ul> <li>Elsker at lave mad af høj kvalitet, og du vil være med til at lave sund mad fra bunden</li> <li>Er fleksibel, har energi, er mødestabil og trives godt med at have kontakt til gæsterne i caféen</li> <li>Er kvalitetsbevidst og sætter en ære i, at maden er præsenteret indbydende og lækkert</li> <li>Har fokus på, og lyst til at arbejde med at reducere madspild og fremme økologien</li> <li>Har et godt humør og er god til at samarbejde</li> <li>Glæder sig til at blive en del af vores madteam</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Som elev hos os tilbyder vi et højt fagligt niveau, hvor du får en bred uddannelse. Du får også: <ul> <li>Gode og fagligt dygtige kollegaer i en spændende madverden</li> <li>En arbejdsplads som hele tiden er i udvikling, og hvor to dage ikke er ens</li> <li>Mulighed for medbestemmelse og indflydelse på bl.a. menuplanlægning</li> <li>Engageret praktikvejleder og udviklende læringsmiljø</li> <li>Elevløn under din uddannelse</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br /><br />Er du fyldt 25 år, og ønsker du at komme i betragtning som voksenelev, skal du være opmærksom på, at der er visse krav om timer og relevant arbejde, du skal opfylde. <br /><br />Din arbejdstid er 37 timer om ugen. Aften- og weekendarbejde kan forekomme ved særarrangementer. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om gastronomuddannelsen i Odense Kommune <u><a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/catering" target="_blank"><strong>her.</strong></a></u><br /><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte leder af Caféen på Ørbækvej Christian Christiansen på 65 51 30 26 eller leder af Caféen på Phønix Per Bech på 63 75 04 96.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 12. marts 2020. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 26. marts 2020.<br /><br />Husk at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer og udtalelser.<br /><br />Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning.<br /><br /><strong>Er vores jobannonce god?</strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=[vacancy.number]&vacancy_jobtitle=[vacancy.jobtitle]" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"><strong><u>klikke her.</u></strong></a><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Lysningen

  Vi mangler dig! Vi søger en sygeplejerske, som elsker udfordringer og trives med en storalsidighed i sit arbejde.

  <strong><em>Vi mangler dig! </em></strong><br /> <br />Lysningen, De midlertidige boliger i Odense kommune, søger en sygeplejerske, som elsker udfordringer og trives med en storalsidighed i sit arbejde. Stillingen er en fast stilling med ansættelse pr. 1 april 2020, eller efter aftale til vores afdeling B, hvor den primære borgergruppe er socialmedicinske samt geriatriske borgere.<br /><br />På Lysningen arbejdes hver 3. weekend i 8 timers vagter, primært i dagvagter. Timetal aftales individuelt.<br /><br /><strong>Til dig som kommende medarbejder på Lysningen kan vi tilbyde</strong> <ul> <li>Arbejdstider primært i dagvagt med arbejde 4 weekender over 12 ugers normperiode</li> <li>En arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi vægter humor og smil højt i en - til tider - udfordret arbejdsdag</li> <li>Mulighed for at udfolde dine sygeplejefaglige kompetencer i vores team både tvær- og monofagligt</li> <li>Kollegaer, der brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Kolleger og ledere, der er imødekommende og parate til faglig sparring</li> <li>Introduktion, der er tilrettelagt i forhold til dine kompetencer</li> </ul> På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Vi modtager borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold primært fra OUH, men også fra eget hjem. Vi modtager også borgere i §84-ophold (aflastning) af varierende længde.<br /><br />Lysningens medarbejdergruppe består blandt andet af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, -hjælper, terapeuter, pædagog samt kliniske sygeplejespecialister.<br /><br />Vi arbejder på tværs af sektorer og har mange samarbejdspartnere bl.a. på OUH, praktiserende læger, hjemmeplejegrupper, Odense Kommunes nye Akutteam, dagcentertilbud, socialrådgivere, demenskoordinatorer og mange andre. I marts 2018 har vi opstartet samarbejde med OUH’s Geriatriske afdeling, hvor afdeling G kommer på Lysningen 3 gange om ugen for at tilse borgerne. Det er blot et af mange udviklingstiltag som der arbejdes på, for at bedre sektorovergangene samt forebygge genindlæggelser.<br /> <br />Så kort sagt ønsker du at være en del af organisation, som brænder for udvikling, så kom og vær en del af vores team! <br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Arbejdsdagen på Lysningen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo, koordinering og dokumentation i Care samt arbejde med Èn plan. Vi vægter samarbejde med- og inddragelse af pårørende meget højt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker kollega, der <ul> <li>Brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Har lyst og mod til at dele ud af sin faglighed til glæde for kolleger, borgere m.m</li> <li>Brænder for at skabe rum for Lysningens borgere og deres pårørende, så de finder størst mulig tryghed og ro</li> <li>Vil indgå aktivt i et forpligtende tværfagligt fællesskab, men også monofagligt, hvor åbenhed og refleksion er afgørende for udvikling af vores fælles faglighed</li> <li> Kan skabe et godt overblik og prioritere sine opgaver i en travl arbejdsdag</li> <li> Medvirker til udvikling af den rehabiliterende tankegang</li> </ul> Vi starter fra uge 8 op med en ny funktion, hvor der vil være en modtagersygeplejerske til at modtage alle de borgere, der ankommer til Lysningen. Det er sygeplejersken, der skal sikre den gode modtagelse af borgeren herunder sikre den korrekte dokumentation, medicin.<br /><br />Hvis stillingen vækker din interesse, vil vi glæde os til at høre fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Kristine Kolberg på 23994781 eller assisterende rehabiliteringsleder Else Løvig på 40296852.<br /><br />Du kan læse mere om Lysningen på vores <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/hjaelp-og-pleje/midlertidigt-ophold/lysningen" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 24. februar 2020. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 27. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  24-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Specialtandlæge til Tandreguleringscenter Fyn

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger en kollega til vores store og fagligt stærke team inden for tandregulering. Tandreguleringscenter Fyn betjener et børnegrundlag på ca. 66.000 børn og unge, og vi søger en specialtandlæge, der vil bidrage til drift, faglig udvikling og det gode samarbejde.

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger en kollega til vores store og fagligt stærke team inden for tandregulering. Tandreguleringscenter Fyn betjener et børnegrundlag på ca. 66.000 børn og unge, og vi søger en specialtandlæge, der vil bidrage til drift, faglig udvikling og det gode samarbejde i hverdagen.<br /> <br />Er du en dygtig og motiveret specialtandlæge i ortodonti, der vægter faglighed, kvalitet, service og patientsikkerhed højt? Trives du som del af et hold i en travl hverdag, og motiveres du af samarbejdet med børn, unge og deres forældre, så kan vi tilbyde:<br />  <ul> <li>At blive del af holdet bestående af 45 engagerede medarbejdere fordelt på specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der samarbejder med kæbekirurg og tandteknikere, og hver dag sætter en ære i at gøre deres bedste for børn, unge og deres forældre.</li> <li>Dagligt at arbejde med hele det faglige spektrum af ortodontiske behandlinger på børn og unge i samarbejde med dit team bestående af rutineret klinikpersonale og tilrettet efter dine behov.</li> <li>Engagerede og erfarne teams af klinikassistenter og tandplejere. Vi prioriterer videreuddannelse højt, og de fleste i dit team vil have flere moduler fra AOP eller Oral Helse.</li> <li>At blive udfordret svarende til dit faglige niveau på en rummelig og fleksibel arbejdsplads.</li> <li>3 timers ugentlig sparring med de øvrige specialtandlæger, hvor I løbende kalibrerer med hinanden.</li> <li>Kurser i ind- og udland.</li> <li>Programmerne TMT and til journalisering, Romexis til røntgen, Onyx til cephalometri og TRIOS til intraoral scanning.</li> <li>En hverdag med fokus på faglighed og trivsel.</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet specialtandlæge i ortodonti.</li> <li>Dit erfaringsniveau er ikke afgørende for os – vi har kapaciteten til at oplære nyuddannede specialtandlæger.</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt børn og unge.</li> <li>Du motiveres af dygtige medarbejdere og ønsker at bidrage til jeres fælles udvikling som team.</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de borgere og kollegaer, du arbejder for og sammen med.</li> </ul> <strong>Løn- og </strong><strong>ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen kan være på fuld tid eller deltid og er til besættelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte drifts- og personaleleder Joan Trip på 6551 5564 eller specialtandlæge Marianne Koch Nielsen på mkoc@odense.dk<br /> <br />Læs mere om Center for Tandpleje <a href="https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/tandplejen"><u>her</u></a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 6. marts 2020. Samtaler afholdes løbende.<br />Eksamensbevis og autorisationsbevis skal vedhæftes ansøgningen.<br /><br /><em>Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen. Alle specialer er </em><em>bemandet af dygtige og engagerede teams af specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.</em><em> Vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne. Børn- og Ungetandplejen foregår på 7 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune. Tandreguleringscenter Fyn varetager alle ortodontiske behandlinger til børn og unge fra fem fynske kommuner. Voksentandplejen behandler omsorgspatienter fra Odense Kommune og specialtandplejepatienter henvist fra hele Fyn. Disse specialer er samlet på Grønløkkevej i Odense. </em><em>Center for Tandpleje råder desuden over eget dentallaboratorium og egen røntgenafdeling og </em><em>har en kirurgisk afdeling tilknyttet et fast narkoseteam.</em><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  06-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling i aftenvagt 28 timer ugentlig med tiltrædelse snarest muligt.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt i en beboergruppe, med demens samt blandingsdiagnoser indenfor misbrugsrelateret demens og psykiatri. <br /><br />Stillingen er 28 timer ugentlig med weekendarbejde hver anden weekend i ulige uger. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Plejecenter Svovlhatten er et praksiscenter inden for demens. Vi har 38 beboer fordelt på 5 enheder. Alle vores beboer har en eller anden form for demens. Vi huser mange forskellige individer, som alle sammen kommer med hver deres livsfortælling. Personalet er uddannet til at varetage specielt denne gruppe.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil blive en del af et fast team og tilknyttes en fast enhed med 7-8 beboere. Her vil du blive en faglig medspiller i et tværfagligt team omkring enhedens beboere. Du vil med tid blive oplært rundt i hele huset, da du som social- og sundhedsassistent skal kunne varetage enkelte sundhedsfaglige opgaver hos medbeboere på husets andre enheder.<br /><br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og har forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren, at arbejde med hele det personlige professionelle netværk, der er omkring den enkelte. Således at vi ser og støtter den enkelte beboer, ud fra et holistisk menneskesyn, i at bevare og skabe et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv. Vi har en åben tilgang til borgerens forskelligheder, livsstil og livserfaring.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi vil lægge vægt på erfaring indenfor det pædagogiske område.<br /><br />Som medarbejder på Svovlhatten forventer vi, at ”hjertet sidder på rette sted”, at du er bevidst om din faglighed, og at du er parat til at bringe den i spil i hverdagen. Vi forventer, at du har lyst til at medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vores ydelser efter den enkelte borger og øvrige interessenters behov.<br /><br />Hos vores social- og sundhedsassistenter lægger vi vægt på følgende kompetencer: <ul> <li>At du har en relevant faglig uddannelse</li> <li>Stærk faglighed og overblik</li> <li>Indre ro, positivt sind og humor</li> <li>Tålmodighed og nærvær</li> <li>Initiativrig</li> <li>Gerne erfaring fra demens, psykiatri- og/eller hjerneskadeområdet</li> <li>Opmærksom på nonverbal kommunikation</li> <li>Mod at arbejde med Marte Meo</li> <li>Flair for IT (gerne kendskab til Èn plan og KMD care)</li> <li>Har kommunikative evner – såvel skriftligt som mundligt</li> <li>Kan tilrettelægge og engagere sig i pædagogiske tiltag</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Humor og høj faglighed</li> <li>Introduktion og oplæring igennem mentorordning</li> <li>Arbejde med Marte Meo og heraf selvrefleksion</li> <li>Stor frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet</li> <li>En tilgang til beboerne med fokus på positivitet og sansning</li> <li>Beboergruppe, som alle har en form for demens</li> <li>Mulighed for deltagelse i kurser indenfor demens, neuropædagogik, misbrug, udadreagerende adfærd</li> <li>Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede medarbejdere, med flere fagligheder (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagog, sygeplejersker, ergoterapeut)</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysning kan indhentes hos assisterende rehabiliteringsleder Ulla Jørgensen på 29772565. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link, hvor autorisation og relevante bilag vedhæftes.<br /><br />Ansøgningsfrist er 19. februar 2020. Der afholdes ansættelsessamtaler  25. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen? Har du lyst til at blive datamanager/dataudvikler, og vil du arbejde med datavarehus-løsninger i samarbejde med ETL-udviklere? Så er du måske vores nye datateknikerelev.

  <em>Har du bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen? </em><em>Har du lyst til at blive datamanager/dataudvikler, og vil du arbejde med datavarehus-løsninger i samarbejde med ETL-udviklere? Så er du måske vores nye datateknikerelev.</em><br /><br />Vi søger en elev til udvikling og drift af Odense Kommunes Ledelsesinformation og Datavarehus med opstart den 1. april 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense Kommunes datavarehus er blandt Danmarks mest udbyggede, og det giver unikke muligheder for at udnytte data til politiske og forretningsmæssige formål. Odense Kommunes IT-miljø består af flere hundrede applikationer, hvoraf en stor del hver nat afleverer data til datavarehuset, som er baseret på SAS. Hovedopgaven i afdelingen er at indlæse data fra applikationer og andre kilder og lægge dem tilrette i samarbejde med ETL-udviklere og andre, der skal bruge data. I teamet udarbejder vi også løsninger til rapportering til kommunens ledere, og vi sikrer driften og håndterer ændringer i snitflader, databaser og datamodeller.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver en del af et team på 8 medarbejdere, som har ansvar for at udvikle, vedligeholde og drifte dataløsninger i tæt samarbejde med kommunens forvaltninger. Teamet er organisatorisk placeret i kontoret ”Ledelsesinformation og Anvendt Data”, som er en del af staben Økonomi og Digitalisering i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.<br /><br />Opgaverne vil hovedsageligt være relateret til at udvikle og drifte kommunens datavarehus. Som elev deltager du både i udviklingsprojekter, yder sparring og besvarer konkrete forespørgsler. Vi sørger for, at du altid arbejder sammen med en erfaren kollega, så du har en at sparre med og spørge til råds. Som elev har du lige så vigtig en rolle som os andre, så vi lytter gerne til dit bud på løsning af opgaverne.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />For at blive datateknikerelev skal du have bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen senest den 1. april 2020. Herudover lægger vi vægt på, at du kan: <ul> <li>Fokusere på kvalitet og afslutte opgaver til tiden</li> <li>Arbejde selvstændigt</li> <li>Samarbejde konstruktivt med kollegaer, brugere og eksterne leverandører</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En elevstilling i et moderne og dynamisk miljø.</li> <li>Faglige udfordringer på et højt teknisk niveau</li> <li>Arbejde i en funktion med højt humør og uformel omgangstone</li> <li>Et fagligt miljø, hvor gensidig sparring og inspiration er en del af kulturen</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, og du får både løn i praktik- og skoleperioderne.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan høre mere om jobbet ved at kontakte teamansvarlig Henrik Thiesson, tlf. 3089<br />8630, eller kontorchef Anders Drejer Lønbæk, tlf. 20415230<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 26. februar 2020.<br />Vi forventer at afholde samtaler i uge 11.<br />Ansættelse er den 1. april 2020.<br /><br />Husk at vedlægge relevant dokumentation til din ansøgning.<br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Er vores jobannonce god?</strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=[vacancy.number]&vacancy_jobtitle=[vacancy.jobtitle]" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"><strong><u>klikke her.</u></strong></a><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Data og IT||Elever
 • Du har set denne annonce før

  Dygtige medarbejdere til Rugårdsgruppen

  Har du mod på at sætte turbo på rehabilitering og tværfagligt samarbejde, og blive en del af byens største hjemmeplejegruppe? Så lad os høre fra dig. Vi oplever en stor tilgang af nye borgere – Rugårdsgruppen søger derfor flere dygtige medarbejdere…….

  <em>Har du mod på at sætte turbo på rehabilitering og tværfagligt samarbejde, og blive en del af byens største hjemmeplejegruppe? Så lad os høre fra dig</em>.<br /><br />Vi oplever en stor tilgang af nye borgere – Rugårdsgruppen søger derfor flere dygtige medarbejdere…….<br /><br />Vi søger social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til faste stillinger, samt (sommerferie)afløsere, som vil være med til at gøre en forskel for borgere tilknyttet Rugårdsgruppen. Timetal vil være på 32-37 timer ugentligt. Social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælpere arbejder hver 2. weekend. Tiltrædelse hurtigst muligt.<br /><br />Gruppen er en del af Område Nord, Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse. Det betyder, at vi yder indsatser til borgere med høj mestringsevne med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Borgere med cancerlidelser og i terminale forløb er tilknyttet og forbliver i gruppen trods indsættende kognitiv svækkelse sidst i deres livsforløb.<br />Vi samarbejder i gennemsnit med 650 borgere ad gangen.<br /><br />Gruppen består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, træningsassistenter, sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, elever og studerende. Gruppen har lige nu base på 2 adresser – Lumbyvej 50 og Kalørvej 122. Der er social- og sundhedspersonale på begge adresser. Vi søger medarbejdere til hver afdeling. Gruppen tæller i alt omkring 90 medarbejdere.<br /><br />Alle borgere mødes af en rehabiliterende arbejdsform, og indgår derved i en helhedsorienteret, målrettet og tværfaglig sammenhæng. Vores mål er, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.<br />Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at et stærkt funderet tværfagligt samarbejde fordrer en stærk monofaglighed.<br />Vi arbejder ud fra Odense Kommunes medarbejdergrundlag: Mod, udvikling, handlekraft og fællesskab.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Vi udfører helhedspleje og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem.</li> <li>Vi udfører dagligt planlagte og akutte opgaver. Vi oplever en meget omskiftelig hverdag.</li> <li>Vi oplever et meget stort flow af borgere i vores forløb. Vi oplever både korte forløb, men også livslange borgerforløb.</li> <li>Vi deltager i tværfaglige møder i gruppen og i udredningsmøder i borgers hjem.</li> <li>Vi prioriterer et tæt samarbejde med sygeplejegruppen, terapeuter og rehabiliteringsrådgivere.</li> <li>Vi vægter hurtig udredning og iværksættelse af indsatser med henblik på at samarbejde med borger og pårørende om et godt rehabiliteringsforløb.</li> <li>Muligheder for faglig og personlig udvikling.</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du kan trives i en uforudsigelig hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger, men også med stabile og mere forudsigelige opgaver.</li> <li>Du er god til at bevare overblikket. Du kan arbejde målrettet, struktureret og selvstændigt.</li> <li>Du er interesseret i, at yde både helhedspleje og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem.</li> <li>Du har kendskab til IT på brugerniveau. Gerne kendskab til KMD care, Smartcare og Èn plan, men dette er ikke et krav (vi overgår senere i år til KMD Nexus).</li> <li>Du er indstillet på at søge mod et højt fagligt niveau med maksimal inddragelse af borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.</li> <li>Har gode samarbejdsevner og er imødekommende, og er indstillet på at gøre en forskel for borgerne og kollegaer.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Merethe Bang Reib på 6551 3749 eller assisterende rehabiliteringsleder Trine Engdal Poulsen på 6551 3881, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. marts 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 19. og 20. marts 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  03-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Børneinstitution Munkebjerg søger en 30 timers pædagog i Børnehuset Strikkegården til deres børnehave i et barselsvikariat med tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest herefter.

  Børneinstitution Munkebjerg søger en 30 timers pædagog i Børnehuset Strikkegården til deres børnehave i et barselsvikariat med tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest herefter.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Strikkegården er et hus bestående af 36-44 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Det er et hus, hvor børnehave og vuggestue har et tæt samarbejde om både de praktiske og de pædagogiske opgaver og som har et godt forældresamarbejde.<br /><br />Huset er kendetegnet ved at være et rart sted at være for både store og små. Børnene oplever nærværende og anerkendende voksne, som hele tiden arbejder på at udvikle læringsmiljøet, bl.a. i små fordybelsesgrupper 3 dage om ugen. <br /><br />Vi arbejder med Fri for Mobberi, og vi arbejder rimelig systematisk med børns sprogtilegnelse, både i eget hus men også sammen med et par skoler og de andre børnehuse i Børneinstitution Munkebjerg.<br /><br />Vi har fokus på børns bevægelse og på udelivet. Sammen med nogle andre børnehuse har vi en bus, så vi kan komme ud og udforske/bevæge os i naturen andre steder end lige i nærområdet. Vi er også fælles om en kolonihave og Plantagen sammen med de andre børnehuse i Munkebjerg.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet tages alvorligt. Vi lytter til hinanden, benytter dialogvejen og griner meget sammen. Du får et job, hvor du kan gøre din indflydelse gældende, hvor dine kollegaer og leder er åbne for nye input.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi er en personalegruppe, der ser mangfoldighed som en styrke og som har forskellige kompetencer, hvilket vi sætter pris på, derfor skal vores nye kollega kunne se sig selv i en eller flere underpunkter: <ul> <li>Kan arbejde inkluderende og anerkendende</li> <li>Interesse og evner for sang, musik og drama</li> <li>Motorik interesseret</li> <li>Anerkender betydningen af et godt forældresamarbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt med en fordybelsesgruppe</li> <li>Kan håndtere IT på brugerniveau</li> <li>Har stiftet bekendtskab med Den styrkede Læreplan</li> </ul> Af personlige egenskaber lægger vi vægt på, at du er loyal mod fælles beslutninger, engageret i dit arbejde, udadvendt og humoristisk, fleksibel ex.vis overfor forandringer. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen så er du velkommen til at henvende dig til daglig pædagogisk leder Anita Nielsen på 6138 4952 eller på Strikkegårdens hovednr. 6375 1305.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag, den 21. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du glad, positiv, loyal og musikalsk? Vi søger pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter en pædagogmedhjælper på 32 timer ugentlig.

  <em>Er du glad, positiv, loyal og musikalsk? </em><br /><br />Børneinstitutionen Nord, Børnehuset Kastaniegården søger pr 1. marts 2020 eller snarest derefter en pædagogmedhjælper på 32 timer ugentlig. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Børneinstitutionen Nord består af 8 børnehuse beliggende i henholdsvis Næsby, Søhus, Stige og Lumby. Vi arbejder med udgangspunkt i, de for Odense Kommune gældende strategier, med særlig fokus på sprog, dannelse og tidlig indsats.<br /><br />I Børneinstitutionen Nord arbejder vi med udgangspunkt i følgende værdigrundlag: <ul> <li>I Børneinstitutionen Nord samarbejder medarbejder og ledelse med forældre, dagplejen og skolerne i lokalområdet for, at skabe de bedste betingelser for børns udvikling og læring i forpligtende fællesskaber.</li> <li>Vi respekterer familiernes forskellige baggrunde og tager udgangspunkt heri, i vores møde med forældre og børn.</li> <li>Gennem faglig refleksion og overvejelser arbejder vi kontinuerligt med udvikling af – og tilrettelægger læringsmiljøer, der til stadighed forandrer sig i takt med børnegruppens behov og udfordringer.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Af dig forventer vi, at du skal have lysten og viljen til at engagere dig i det daglige arbejde med vores dejlige børn, så de kan få en indholdsrig, lærerig og tryg hverdag. Vi forventer også, at du har lysten og viljen til, at være en dygtig og vigtig drivkraft blandt dine kommende kollegaer i Kastaniegården.<br /><br />Som ansat i Kastaniegården og på det personlige plan forventer vi bl.a. at: <ul> <li>du er god til at omgås alle mennesker i den rette ånd.</li> <li>du er livsglad og har et lyst syn på tilværelsen.</li> <li>du virker motiverende på din omgivelser.</li> <li>du ser mulighed frem for begrænsninger.</li> <li>du er et godt forbillede for kollegaer og børn.</li> </ul> Som ansat i Kastaniegården og på det faglige plan forventer vi bl.a. at: <ul> <li>du har interesse i at være med til at fastholde og udvikle børnehuset i en positiv retning.</li> <li>du går ind for åbenhed, ligeværdighed og demokrati.</li> <li>du indgår i et positivt samarbejde med dine kollegaer og den daglig pædagogisk leder.</li> <li>du kan være loyal overfor de beslutninger der bliver truffet.</li> <li>du kan forholde dig konstruktivt til store, som små problemstillinger.</li> <li>du er en engageret medarbejder og har et godt overblik.</li> <li>du er igangsættende i forhold til aktiviteter og ikke bange for at kaste dig ud i nye ting.</li> <li>du har kørekort til personvogn, da vi har en bus.</li> </ul> Vi kunne godt tænke os, at: <ul> <li>du kan spille guitar, klaver eller måske begge dele.</li> <li>du er glad for at synge og evt. har erfaring med sang og musik.</li> <li>du er glad for at være kreativ både ude og inde.</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i forhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at ringe til daglig pædagogisk leder Torben Bennekov på 63751950 eller 29467174, inden du beslutter dig for at søge stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 19. februar 2020. Vi forventer, at der vil blive afholdt samtaler onsdag, den 26. februar 2020.<br /><br />Den 20. februar 2020 vil vi evt. indbyde nogle udvalgte ansøgere til et åbent hus inden samtalen. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Specialplejecenter NæsbyHus

  Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i de indsatser vi tilbyder borgerne, hvor den motiverende og anerkendende tilgang er i højsæde? Så er du måske vores nye medarbejder

  <em>Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er<br />omdrejningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i de indsatser vi tilbyder borgerne, hvor den motiverende og anerkendende tilgang er i højsæde? Så er du måske vores nye medarbejder til Specialplejecenter NæsbyHus.</em><br /><br />Vi søger en pædagog til fast stilling i dagvagt 32 timer/uge med arbejde hver 2. weekend.  <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Næsbyhus er et specialplejecenter, som fortrinsvis er rettet mod borgere med en erhvervet hjerneskade. Der er 40 lejligheder, hvor aldersfordelingen p.t er fra 27 - 92 år. For at sikre den bedst mulige rehabiliteringsindsat arbejder vi tæt sammen med sygeplejersker, terapeuter og diætister m.fl.<br /><br />Kerneopgaven er at støtte borgeren i hverdagslivet ud fra individuelle rehabiliteringsindsatser.<br /><br />Vi arbejder alle ud fra en neuropædagogisk tilgang, og alle medarbejder har eller vil blive tilbudt, en neuropædagogisk efteruddannelse.<br /><br /><strong> Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet pædagog.</li> <li>Du kan med afsæt i egen grundfaglighed, varetage plejeopgaver på lige fod med øvrige faggrupper, med fokus på rehabilitering.</li> <li>Du kan håndtere en foranderlig og uforudsigelig hverdag med en forskelligartet opgavemængde og sammensætning.</li> <li>Du har fokus på borgernes ressourcer og er motiverende og anerkendende i dit arbejde.</li> <li>Du kan skabe struktur og forudsigelighed med fokus på borgernes selvstændighed.</li> <li>Du kan arbejde med borgerens handleplaner, dokumentation og evalueringer.</li> <li>Du kan med et godt humør bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende beboergruppe, med mange og forskelligartede problemstillinger.</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer.</li> <li>Stor frihedsgrad til planlægning af opgaver.</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.</li> <li>Grundig instruktion.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. april 2020 eller efter aftale.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Tina Forberg på 65513653.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 21. februar 2020, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 27. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Botilbuddet Rydsåvej

  Botilbuddet Rydsåvej søger en pædagog på 34 timer ugentlig til fast stilling med tiltrædelse  1. april 2020 eller snarest derefter. Stillingen omfatter både dag- og aftenvagt og der arbejdes hver anden weekend.

  Botilbuddet Rydsåvej søger en pædagog på 34 timer ugentlig til fast stilling med tiltrædelse 1. april 2020 eller snarest derefter. Stillingen omfatter både dag- og aftenvagt, og der arbejdes hver anden weekend.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Er et gerontopsykiatrisk botilbud for 43 borgere og en udredningsplads. Her er ansat social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker.<br />Målgruppen er borgere med svære, længerevarende sindslidelser og nedsat funktionsevne, kombineret med et efterhånden større støtte- og plejebehov.<br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt trods mange udfordringer psykisk såvel som fysisk.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er en erfaren pædagog, der er stærk i sin faglighed, velfunderet og kan give sparring til kolleger</li> <li>Er en erfaren bruger af den neuropædagogiske tilgang</li> <li>Har erfaring med psykiatri og gerne gerontopsykiatri</li> <li>Kan arbejde systematisk og struktureret, hvilket er nøgleord for mange af borgerne</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Gode kolleger der tager sig af dig og introducerer dig til opgaven</li> <li>Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder</li> <li>Supervision ud fra den systemisk narrativ tilgang med ekstern supervisor</li> <li>Gode muligheder for at være med til at præge faglig udvikling og tilgange til borgerne</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og inddrage din monofaglighed i samarbejdet med de øvrige professioner</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsledere Camilla Munck på 5116 7681 og Trine Aggestrup på 6118 4457 eller rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. februar 2020. Samtaler forventes afholdt den 2. marts 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du uddannet tandlæge med ret til selvstændig virke? Har du erfaring med den kommunale tandpleje? Er du selvkørende, systematisk og præcis i din faglighed? Vi søger en systematisk og fagligt stærk tandlæge til administrativ stilling.

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger en systematisk og fagligt velfunderet tandlæge til en administrativ stilling med reference til overtandlægen.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Du vil understøtte den strategiske udvikling af Center for Tandpleje med tandfaglig kompetenceudvikling af tandplejens personale, driftsanalyser samt myndighedsbehandling og implementering af lovgivning. Det vil også være dig, der kvalitetssikrer det faglige niveau i tilbuddet til borgerne. Vi søger derfor en profil, der motiveres af at arbejde systematisk og præcist med data og lovstof og som i samarbejde med ledelsen kan sikre, at strategiske indsatser bliver omsat til den fortsatte faglige udvikling af tandplejens personale og drift.<br /> <br />Dit opgavesæt vil bl.a. omfatte: <ul> <li>Driftsnære tandlægeopgaver, herunder kvalitetssikring og -udvikling af tandplejens indsatser</li> <li>Udarbejdelse af data og rapportering</li> <li>Bearbejdelse af SCOR data</li> <li>Systematisk tandfaglig kompetenceudvikling af personale</li> <li>Løbende faglig projektledelse</li> <li>Tovholder på implementering af lovgivning på den faglige front</li> <li>Tandlægefaglige myndighedsafgørelser</li> <li>Behandling af klage- og erstatningssager  </li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet tandlæge med ret til selvstændigt virke</li> <li>Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med den kommunale tandpleje</li> <li>Vi hører også gerne fra dig, der måske har en supplerende uddannelse inden for folkesundhed, en relevant mastergrad eller lignende</li> <li>Du er selvkørende, systematisk og præcis i din faglighed, men trives som del af et hold, der arbejde på tværs af hele Center for Tandpleje</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Læs mere om Center for Tandpleje <u><a href="https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/tandplejen" target="_blank" title="her">her</a></u>.  <br /><br />Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen alle bemandet af dygtige og engagerede teams af specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne. Børn- og Ungetandplejen foregår på 7 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune. Tandreguleringscenter Fyn varetager alle ortodontiske behandlinger til børn og unge fra fem fynske kommuner. Voksentandplejen behandler omsorgspatienter fra Odense Kommune og specialtandplejepatienter henvist fra hele Fyn. Disse specialer er samlet på Grønløkkevej i Odense. Center for Tandpleje råder desuden over eget dentallaboratorium og egen røntgenafdeling, og har en kirurgisk afdeling tilknyttet et fast narkoseteam.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 28 timer (4 dage pr. uge) med mulighed for fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.<br /> <br />Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2020 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte overtandlæge Irene Lund på 23 80 62 15 eller på irlun@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 5. marts 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 11.<br /><br />Vedhæft venligst eksamensbevis til din ansøgning.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Skolesekretær til Vestre Skole

  Er du god til personale-/elevadministration, er serviceminded og kan klare mange bolde i luften på en gang? Så er du måske Vestre Skoles nye skolesekretær.

  <em>Er du god til personale-/elevadministration, er serviceminded og kan klare mange bolde i luften på en gang? Så er du måske Vestre Skoles nye skolesekretær.</em><br /><br />Vi søger en dygtig, engageret og selvstændig skolesekretær på 37 timer om ugen med ansættelse snarest mulig. Vi er dog fleksible med hensyn til det ugentlige timetal.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vestre Skole er en lille byskole med landsbylignede forhold, hvor vi arbejder med læring gennem tryghed, nærvær og høje forventninger. Skolen har ca. 375 elever fordelt på 17 klasser. Fra kommende skoleår vil vi have 19 klasser, da vi igen vil have to 0. klasser og vores overbygningen vil være 3-sporet.<br /> <br />På vores byskole kender alle hinanden, og her er vi gode til at respektere og ikke mindst<br />gode til at passe på hinanden.<br /><br />Du vil blive en del af sekretariatet, sammen med 2 kontormedarbejdere, skoleleder, souschef, souschef for vores Sfo og en afdelingsleder. Derudover har vi 40 ansatte.<br /><br /> <strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Personaleadministration – herunder personaleskrivelser</li> <li>Lønadministration</li> <li>Administration, regnskab og bogføring - kendskab til SD løn- og ØS-indsigt er en fordel</li> <li>Elektronisk arkivering</li> <li>E-indkøb</li> <li>Budgetopfølgninger med skolelederen</li> <li>Elevadministration – herunder indskrivning/udskrivning af elever og administration af prøver. – kendskab til KMD-elev er en fordel</li> <li>Indberetning til Ministeriet og forvaltningen</li> <li>Diverse andre sekretæropgaver – f.eks. opgaver vedrørende arbejdsmiljø, behjælpelig ved møder/arrangementer</li> <li>Daglig ekspedition på kontoret – herunder pasning af telefon og hjælp til tilskadekomne elever</li> <li>Dagligt samarbejde med skolens ledelse</li> <li>Opgaven som skolens vikarplanlægger kan indgå som en del af opgaven</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>har en kontoruddannelse</li> <li>har erfaring med personaleadministration og elevadministration</li> <li>har gode IT-kompetencer </li> <li>er god til at både den skriftlige og mundtlige kommunikation</li> <li>er serviceminded og befinder dig godt i en travl hverdag med mange afbrydelser</li> <li>selv kan prioritere din hverdag, da miljøet er åbent, og der altid er mange ideer til, hvordan tingene skal gøres</li> </ul> Kontoret er skolens ansigt udadtil, og det bruges flittigt af både medarbejdere, elever og forældre, så det er vigtigt, du er imødekommende og møder enhver henvendelse med et smil, en ro og et overskud.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Den ugentlige arbejdstid er 39,5 timer i 42 uger om året. Da der kun arbejdes i 42 uger pr. år omregnes tiden, og der udbetales løn efter 37 timer pr. uge. Arbejdstiden er placeret på 5 dage om ugen og mødetiden vil som udgangspunkt være fra kl. 07.30 – 15.30 alle ugens dage, fredage dog til kl. 15.00.<br />Laves der aftale omkring opgaven som vikarplanlægger, vil arbejdstiden være fra kl. 07.00 – 14.30.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved skoleleder Jesper Thygesen på 65 51 50 33 eller på mail jbt@odense.dk.<br />Hvis du vil vide mere om jobbets indhold og arbejdsopgaverne kan du kontakte sekretariatsleder Anne Finco på 63 75 33 04. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 23. februar 2020. Samtaler afholdes i uge 9 - 2020.<br /><br />Vi tager kun de ansøgninger i betragtning, hvor der er vedhæftet CV, eksamenspapirer eller udskrift af eksamenskarakterer, samt relevante udtalelser/referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Jobkonsulenter til Unge Aktivitetsparate

  3 Jobkonsulenter til Unge Aktivitetsparate til faste fuldtids stillinger

  <em>Vil du arbejde målrettet på at hjælpe vore unge borgere med andre problemer end blot ledighed til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? Er du en dygtig, lyttende og professionel jobkonsulent/jobmentor med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge stillingen som jobkonsulent. 3 af vores dygtige kolleger har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor 3 nye til faste stillinger</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Virksomhed, som er en del af Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vore aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, som er Job og Uddannelse til alle. Vores arbejde er blandt andet baseret på den forskning og evidens, der viser, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at gavne både ledige og erhvervsliv. Vi retter fokus på praktikker, løntilskud og opkvalificering – alt sammen med udgangspunkt i virksomhedernes behov og den enkeltes muligheder. Vi lægger vægt på det tværgående samarbejde med forvaltningens øvrige områder og prioriterer derfor en lærende feed back-kultur.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />I afdelingen Jobkonsulenter Unge Aktivitetsparate håndterer du som jobkonsulent understøttelse af unge under 30, som har problemer ud over ledighed og derfor skal have støtte til at bevæge sig tættere på et job eller en uddannelse. Med virksomhedsrettede indsatser i form af fx praktikker støtter og guider vi unge, der af forskellige årsager har svært ved at håndtere deres liv og dermed også uddannelses- eller arbejdsliv. De er typisk psykisk sårbare og har eventuelt flere diagnoser. Det skønnes, at der er mere end et år til, at de vil kunne påbegynde reel uddannelse. De har brug for guidning i forhold til at være på en arbejdsplads.<br /><br />Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål. Der er en del skriftlighed i forbindelse med jobbet.<br /><br />Som jobkonsulent hos os får du en væsentlig rolle i borgernes vej ud af ledighed. Du kommer til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er en fordel. Du kommer til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har eller får lagt én plan.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om andre problemer? Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Erfaring med målrettede borgersamtaler</li> <li>Erfaring med at etablere kontakt med virksomheder, også opsøgende</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Gode skriftlige kompetencer</li> <li>Forståelsen for målgruppen, der har problemer ud over ledighed</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> </ul> Vi tilbyder dig et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen tager udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen <a href="http://www.odense.dk/">her</a><br />Hvor du også kan se Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi. Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder John Nielsen på 24914903 eller mail jomni@odense.dk for yderligere information om stillingen.<br /> <br /><strong>Det praktiske:</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 20. februar 2020. Samtaler finder sted mandag den 24. februar 2020. Udvælgelse af kandidater sker fredag den 21. februar 2020 og indkaldte til samtaler bliver kontaktet telefonisk.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde med myndighedsopgaver? Kan du lytte til samarbejdspartnere, selvstændigt træffe beslutninger og afgørelser? Så er du måske vores nye kollega! I Myndighed, Det specialiserede område søger vi rehabiliteringsrådgiver til sygeplejevisitation.

  <em>Har du lyst til at arbejde med myndighedsopgaver? Kan du lytte til samarbejdspartnere, selvstændigt træffe beslutninger og afgørelser? Vil du være med til at præge udviklingen inden for Ældre- Handicapområdet?</em> <em>Så er du måske vores nye kollega!</em><br /><br />I Myndighed, Det specialiserede område søger vi en rehabiliteringsrådgiver til sygeplejevisitation i en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. april 2020.<br /><br />I Odense kommune arbejder vi ud fra forløbstanken, og det betyder, at borgere der modtager indsatser fra Ældre- og Handicapforvaltningen placeres i et ud af fem mulige rehabiliteringsforløb afhængig af deres funktionsnedsættelser.<br /><br />Myndighed, Det specialiserede område er en del af Myndigheden i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense kommune. Myndigheden, Det specialiserede område varetager sagsbehandlingen for de borgere, som er placeret i forløb sindslidelse, medfødt- og erhvervet hjerneskade.<br />Som rehabiliteringsrådgiver skal du via dialog og samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i borgeren ønsker, behov og ressourcer guide, støtte og hjælpe videre til et liv på egne præmisser uden eller med hjælp og støtte. Vores mål er at støtte voksne mennesker til at leve et så selvstændigt og uafhængigt liv som muligt fordi vi ved at det øger livskvaliteten.<br />Vi arbejder ud fra borgerens mål og drømme, hvor du samtidig arbejder med den rehabiliterende tilgang, og har et tæt samarbejde med de udekørende grupper. Samarbejdet med driften omkring visitation til sygepleje fordrer interesse for målgruppen, og da det er en borgergruppe med komplekse problemstillinger, skal der ofte kunne tænkes ud af boksen for at nå i mål med indsatserne.<br />Som rehabiliteringsrådgiver for sygeplejen i Myndighed, det specialiserede område bliver du en del af et team på 2 sygeplejersker, og samlet set kommer du til at indgå i et team af 6 rådgivere der alle arbejder med visitation til sygepleje som kerneopgave.  Det er sygeplejerådgiverne, der visiterer til komplekse eller grundlæggende sygepleje samt afklarer om borgerne kan modtage indsatsen i sundhedsklinik eller udekørende gruppe.<br />I Myndighed, det specialiserede område er sygeplejerådgiverne ligeledes en del af det team der blandt andet visiterer til SEL §83, og du vil derfor også indgå i denne arbejdsopgave samt eventuelle andre opgaver.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong> <ul> <li>At afklare borgerens ressourcer, mål og muligheder for igen at blive mest muligt selvhjulpen.</li> <li>Foretage nødvendig udredning med henblik på forløbsindplacering og samt afklare hvor sygeplejeindsatserne skal leveres fra.</li> <li>Visitere og re-visitere nye såvel som kendte borgere til kompleks/ grundlæggende sygepleje jf. SUL §138.</li> <li>Tæt samarbejde og sygeplejefaglig sparring med og i udekørende grupper. </li> <li>Træffe afgørelser jf. SEL §83.</li> <li>Rådgivning og vejledning af borgere og pårørende.</li> <li>Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>Administrative opgaver og visitation til sygepleje i forhold til elektronisk lægekommunikation.</li> <li>Tværfagligt samarbejde i myndighed.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Er sygeplejerske med nogle års erfaring - gerne fra hjemmesygeplejen.</li> <li>Kan se dig selv i rollen som myndighedsperson.</li> <li>Har viden om og kan arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang.</li> <li>Har gode kommunikationsevner, er omgængelig og imødekommende.</li> <li>Har gode samarbejdsevner og kan arbejde helhedsorienteret og tværfagligt.</li> <li>Arbejder positivt med, når der sker ændringer og under forandringer.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og tilrettelægge egen arbejdsdag.</li> <li>Arbejder målrettet og struktureret samt tager initiativ og ansvar.</li> <li>Har lyst til at arbejde med visitation til sygepleje og aktiv deltagelse i faglige fora og arbejdsgrupper.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Individuel introduktion og oplæring. </li> <li>Et udfordrende og alsidigt arbejde.</li> <li>Gode kollegaer.</li> <li>Dynamisk samarbejde med tværfaglige kollegaer.</li> <li>Medindflydelse og medinddragelse i arbejdsopgaverne.</li> <li>Fleksibel hverdag som selvtilrettelæggende sygeplejerske (ingen weekender eller helligdage).</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås hos rehabiliteringsleder Brith Alleslev på 6551 3116 eller <a href="mailto:ball@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">ball@odense.dk</a> eller rehabiliteringsrådgiver for sygeplejen Tanja Mortensen på  6155 6119.<br /><br />Ansøgningsfristen er den 20. februar 2020. Samtaler forventes afholdt 27. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Ydelsessagsbehandler til Kontanthjælp

  Hvis du har erfaring med kontanthjælp, så har du nu mulighed for at blive en del af vores team.

  Kontanthjælp søger to erfarne ydelsessagsbehandlere til faste stillinger på 37 timer ugentligt, med forventet tiltrædelse 1. april 2020 eller snarest derefter.<br /> <br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave er at få borgerne i uddannelse og job. I Kontanthjælp understøtter vi dette ved at sikre borgerens forsørgelsesgrundlag, så de kan fokusere på at komme i beskæftigelse.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er 55 medarbejdere, som arbejder helhedsorienteret med administrative og borgerrettede myndighedsopgaver primært indenfor Lov om aktiv socialpolitik.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine primære arbejdsopgaver bliver, at: <ul> <li>Behandle digitale ansøgninger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse</li> <li>Sikre korrekt udbetaling af ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik</li> <li>Foretage opfølgning på løbende forsørgelsessager - §10 sager</li> <li>Yde råd og helhedsorienteret vejledning til borgerne</li> </ul> Andre opgaver bliver, at: <ul> <li>Afholde samtaler om forsørgelsesydelser for de borgere, der ikke er digitale</li> <li>Udføre administrative opgaver, der er tilknyttet til udbetalingen af de ydelser, vi varetager</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er rutineret og har erfaring i at arbejde med Lov om aktiv socialpolitik og inden for kort tid vil kunne indgå i de daglige driftsopgaver</li> <li>På en professionel måde håndterer konflikter med borgere og er bevidst om din kommunikation</li> <li>Har flair for at arbejde med IT, og solid erfaring med KMD Aktiv</li> <li>Har flair for tal og kompleks lovgivning</li> <li>Er struktureret og god til at prioritere din tid i forhold til de daglige arbejdsopgaver</li> <li>Er kontoruddannet, socialrådgiver, administrationsbachelor, socialformidler eller har lignende relevant uddannelse</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En stor afdeling, hvor vi arbejder med tilpasset LEAN, hvilket betyder at vi ikke arbejder med egne sagsstammer</li> <li>En arbejdsplads, hvor der er mulighed for at du og dine kollegaer kan indrette arbejdsdagen fleksibelt</li> <li>Sparring med erfarne kollegaer, prioritering af høj faglighed og et tillidsfuldt samarbejde med nærmeste ledere</li> <li>En mangfoldig gruppe kollegaer, både hvad angår alder, baggrund og personlighed, hvor vi sætter pris på godt humør og hjælpsomhed</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønning vil tage udgangspunkt i grundløn 22 i HK´s overenskomst eller i grundløn 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Hvis du vil vide mere om stillingen eller vores arbejdsplads, så er du velkommen til at ringe til afdelingsleder Rikke Knudsen på 6163 1802 eller ydelsessagsbehandler Dorte Nørgaard på 6375 8465<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 19. februar 2020. Vi forventer at holde samtaler mandag den 24. februar 2020.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Sundhedsfaglig medarbejder til Tornbjerggård

  Vi opnormerer på sundhedsfaglige medarbejdere og søger derfor en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske til en fast stilling 32 timer ugentligt med skiftende vagter dag og aften samt hver 3. weekend.

  <em>Har du lyst til at samarbejde med mennesker, som er udfordret af komplekse psykesociale problemstillinger? Er du dagligt ambitiøs, nysgerrig og udviklingorienteret? Kan du arbejde systematisk og samtidig rumme en ofte uforudsigelig hverdag? Så er du sandsynligvis den kollega, som vi lige står om mangler.</em><br /><br />Vi opnormerer på sundhedsfaglige medarbejdere og søger derfor en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske til en fast stilling 32 timer ugentligt med skiftende vagter dag og aften samt hver 3. weekend. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Det socialpsykiatriske botilbud Tornbjerggård er et tilbud i forløb sindslidelse i Odense Kommune, som yder støtte til 39 borgere, som har en længerevarende svær sindslidelse, med særlige udfordringer og komplekse problemstillinger, der gør at de har brug for at bo på et botilbud. Borgerne er med andre ord udfordret på flere parametre, hvor der kan være tale om såvel somatiske, psykiske og sociale evt. kombineret med misbrugsproblematikker.<br /><br />Vi arbejder med rehabilitering som fælles referenceramme, og det overordnede mål for indsatsen er at fremme borgerens muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabiliteringforløbet tager afsæt i drømme, udfordringer og ressourcer, og indsatserne udvikles i et samarbejde mellem borgeren, dennes netværk og relevante fagpersoner.<br />Medarbejderne arbejder tæt sammen med borgeren om at sætte meningsskabende og realistiske mål samt støtte til udvikling af individuelle mestringsstrategier og / eller lindrende pleje og omsorg.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder, dig: <ul> <li>Et spændende job i et tværfagligt sammensat team.</li> <li>Mangeartede og komplekse sundhedsfaglige opgaver.</li> <li>En arbejdsplads, hvor samarbejdet tager afsæt i systemiske, narrative og dialogiske samtaleformer.</li> <li>En arbejdsplads med fokus på udvikling og læring.</li> <li>Et arbejdsmiljø præget af faglighed, ansvar og initiativ.</li> <li>Supervision i teamet med ekstern supervisor.</li> <li>Et kollegialt fællesskab, hvor vi hjælper og støtter hinanden.</li> <li>En uhøjtidelig omgangsform med plads til forskellighed.</li> <li>Grundig oplæring og ledelsesunderstøttelse.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, du: <ul> <li>Er uddannet sygeplejerske eller social og sundhedsassistent.</li> <li>Har erfaring med psykiatri og også gerne somatik.</li> <li>Er fagligt ambitiøs, nysgerrig og udviklingorienteret.</li> <li>Kan være koordinator for borgerforløb og mestrer tæt samarbejde med borger samt inddragelse af relevante interne som eksterne samarbejdspartnere og netværk.</li> <li>Har erfaring med rehabilitering og kan støtte borgere, som har en svær sindslidelse med komplekse problemstillinger.</li> <li>Har kendskab til eller erfaring med Åben dialog, neuropædagogik og low arousal</li> <li>Kender og er opmærksom på egne grænser.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå dynamisk i et teamsamarbejde</li> <li>Har kommunikative kompetencer og kan praktisere en anerkendende og motiverende tilgang til borgerne.</li> <li>Kan dokumentere skriftligt og har flair for at udarbejde og beskrive mål og indsatser.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt, senest 1. april 2020. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos assisterende rehabiliteringsleder Lykke Mollerup på 29791117, assisterende rehabiliteringsleder Gitte Spangtoft på 21154539 eller rehabiliteringsleder Tina Jakobsen på 61554553.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den torsdag, den 20. februar 2020. Samtaler forventes afholdt i tirsdag, den 25. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til socialpsykiatrisk botilbud

  Sygeplejerske med psykiatrierfaring – ansvar, indflydelse og faglig udvikling. Vi opnormerer på sundhedsfaglige medarbejdere og søger derfor en sygeplejerske til en fast stilling 32 timer ugentligt med skiftende vagter dag og aften samt hver 3. weekend.

  Sygeplejerske med psykiatrierfaring – ansvar, indflydelse og faglig udvikling.<br /><br />Vi opnormerer på sundhedsfaglige medarbejdere og søger derfor en sygeplejerske til en fast stilling 32 timer ugentligt med skiftende vagter dag og aften samt hver 3. weekend. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Botilbud Tornbjerggård er et tilbud i forløb sindslidelse i Odense kommune som yder støtte til 39 borgere, som har en længerevarende svær sindslidelse, med særlige udfordringer og komplekse problemstillinger, der gør, at de har brug for at bo på et botilbud. Borgerne er med andre ord udfordret på flere parametre hvor der kan være tale om såvel somatiske, psykiske og sociale evt. kombineret med misbrugsproblematikker.<br /><br />Vi arbejder med rehabilitering som fælles referenceramme, og det overordnede mål for indsatsen er at fremme borgerens muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabiliteringforløbet tager afsæt i drømme, udfordringer og ressourcer, og indsatserne udvikles i et samarbejde mellem borgeren, dennes netværk og relevante fagpersoner. Medarbejderne arbejder tæt sammen med borgeren om at sætte meningsskabende og realistiske mål samt støtte til udvikling af individuelle mestringsstrategier og / eller lindrende pleje og omsorg.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder, dig: <ul> <li>Et spændende job i et tværfagligt sammensat team.</li> <li>Mangeartede komplekse kliniske sygeplejefaglige opgaver.</li> <li>Monofaglig sparring med de øvrige sygeplejersker i huset.</li> <li>Mulighed og forventning om læring og faglig udvikling.</li> <li>Et arbejdsmiljø præget af faglighed, ansvar og initiativ.</li> <li>Supervision i teamet med ekstern supervisor.</li> <li>Et kollegialt fællesskab, hvor vi hjælper og støtter hinanden.</li> <li>En uhøjtidelig omgangsform med plads til forskellighed.</li> <li>Grundig oplæring og kedelsesunderstøttelse.</li> <li>En arbejdsplads, hvor samarbejdet tager afsæt i systemisk, narrative og dialogiske samtaleformer.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, du: <ul> <li>Er uddannet sygeplejerske.</li> <li>Har erfaring med psykiatri og også gerne somatik.</li> <li>Er fagligt ambitiøs, nysgerrig og udviklingsorienteret.</li> <li>Kan være koordinator for borgerforløb og mestre tæt samarbejde med borger samt inddragelse af relevante interne som eksterne samarbejdspartnere og netværk.</li> <li>Har erfaring med rehabilitering og kan støtte borgere, som har en svær sindslidelse med komplekse problemstillinger.</li> <li>Har kendskab til / eventuel erfaring med Åben dialog, neuropædagogik og low arousal</li> <li>Kender og er opmærksom på egne grænser.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå dynamisk i et teamsamarbejde</li> <li>Har kommunikative kompetencer og kan praktisere en anerkendende og motiverende tilgang til borgerne.</li> <li>Kan dokumentere skriftligt og har flair for at udarbejde og beskrive mål og indsatser.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt, senest 1. april 2020. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlings berettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos assisterende rehabiliteringsleder Lykke Mollerup på  29791117, assisterende rehabiliteringsleder Gitte Spangtoft på 21154539 eller rehabiliteringsleder Tina Jakobsen på 6155 4553.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 20. februar 2020. Samtaler forventes afholdt tirsdag, den 25. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Albanigade

  Børnehuset Albanigade søger pædagog til vuggestuegruppe Institution Munkebjerg, Børnehuset Albanigade søger pr. 1. april 2020 eller snarest derefter en pædagog på 35 timer.

  <strong>Børnehuset Albanigade søger pædagog til vuggestuegruppe</strong><br />Institution Munkebjerg, Børnehuset Albanigade søger pr. 1. april 2020 eller snarest derefter en pædagog på 35 timer.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Munkebjerg består af 7 børnehuse, og Albanigade er det ene af børnehusene. Vi er et integreret børnehus med 66 - 74 børn i alderen 0 - 6 år. Huset er stort og beliggende i centrum og består af to vuggestuegrupper med i alt 24 børn og to børnehavegrupper med i alt 42-50 børn. Vi søger en pædagog, der skal arbejde på vores ene vuggestuegruppe. Vi søger en pædagog, der er åben og omstillingsparat, og som også er god til at samarbejde på tværs af primært vuggestuegrupperne både i forhold til børn og kollegaer.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Børnehuset har ud over en masse dejlige børn også en velfungerende gruppe af personaler, som er glade for at gå på arbejde. Spontanitet og humor blander sig dagligt med en seriøs og faglig tilgang til det pædagogiske arbejde. Vi er et hus med traditioner med plads til nytænkning og pædagogiske visioner.<br /><br />Vi arbejder anerkendende, inkluderende og reflekterende i større eller mindre fællesskaber og læringsgrupper. Vores hus er indrettet med forskellige værksteder og læringsmiljøer, som bl.a. understøtter den styrkede pædagogiske læreplan.<br /><br /><strong>Om dig<br />Vi søger en pædagog, der:</strong> <ul> <li>Er engageret i den pædagogiske planlægning og som er god til at samarbejde</li> <li>Med sin faglige dømmekraft kan etablere givende læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og børnefællesskabet</li> <li>Kan organisere, dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis</li> <li>Er en aktiv og positiv rollemodel, som understøtter alle børns dannelse, udvikling, læring og trivsel</li> <li>Er i stand til at bevare roen og overblikket i en travl hverdag</li> <li>Forstår at skabe en rar og varm atmosfære til gavn for børn, forældre og kollegaer</li> <li>Har lyst til primært at arbejde med vuggestuebørn</li> <li>Er robust, stabil og fleksibel</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberttigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, har du mulighed for at ringe til børnehuset på 63753800.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 23. februar 2020. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 10.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Som en del af Odense byråds ”Den sidste Vollsmoseplan” Har du nu mulighed for at være med i vores nye projekt ”Vollsmose i job og uddannelse i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen."

  <em>Vil du være med til at få bragt flere af Vollsmoses ledige i job og uddannelse – og derigennem føre Odense byråds ”Den sidste Vollsmoseplan” ud i livet? Brænder du for den motiverende samtale med fokus på krav, udvikling og deltagelse i beskæftigelses- og uddannelsesindsatser? Evner du at samarbejde med flere fagligheder med afsæt i én plan for den ledige? Så har du nu mulighed for at bringe det hele i spil som medarbejder i vores nye projekt ”Vollsmose i job og uddannelse i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.</em><br /><br /><strong>”Den sidste Vollsmoseplan”</strong><br />Med Odense byråds aftale om ”Den sidste Vollsmoseplan” blev det besluttet, at boligområdet skal gennemgå en gennemgribende forandring i de kommende år. Det gælder lige fra fysiske forandringer til mere målrettede beskæftigelses- og integrationsmæssige indsatser. Der skal gøres op med den svage tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelser generelt, som en stor del af beboerne i Vollsmose har i dag. Ambitionen er, at uddannelses- og beskæftigelsesgraden blandt Vollsmose-borgere om 10 år er på samme niveau som i resten af Odense. Dette skal ske sideløbende med, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse også bliver markant reduceret. Det er et ambitiøst mål, og det betyder, at Vollsmose skal flyttet sig markant hurtigere end resten af byen, og at beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne skal virke bedre og hurtigere end i dag.<br /><br /><strong>Nyt projekt ”Vollsmose i job og uddannelse”</strong><br />Til at løfte denne opgave etablerer vi et nyt projekt ”Vollsmose i job og uddannelse”, som vi ønsker bemandet med en række fagligt dygtige job- og uddannelsesrådgivere, mentorer og IPS-konsulenter. Projektet bliver fysisk placeret i boligområdet Vollsmose – og vi søger medarbejdere, der kan arbejde fokuseret med en helhedsorienteret, individuel og håndholdt borgertilgang med målet om flere Vollsmose-borgere i job eller uddannelse.<br /><br />Projektets målgruppe er langtidsledige borgere (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere) under og over 30 år. Målgruppen har typisk forskellige sociale- og/eller helbredsmæssige udfordringer som f.eks. manglende motivation, manglende danskkundskaber mv., der bliver barrierer ift. beskæftigelse og uddannelse.<br /><br />Medarbejderne skal derfor kunne arbejde tværfagligt, motiverende og i et solidt samarbejde med borgerne omkring én plan. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne skal bygge på indsatser med dokumenteret effekt – og stille tydelige krav og forventninger til de ledige f.eks. ift. rådighedsforpligtelse, sanktioner mv.<br /><br />Projektet er opdelt i 2 spor. I dette spor vil du skulle arbejde med målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. IPS er en evidensbaseret beskæftigelsesrettet metode, hvor fokus er at arbejde med psykisk sårbare borgere, med henblik på job og uddannelse. Koordinering og samarbejde er centrale opgaver, da arbejdet kalder på et tæt og tværfagligt samarbejde med jobrådgivere, virksomheder, psykiatri og andre professionelle omkring borgeren. Med øje på recovery bliver det din opgave at motivere, støtte og sparre med den enkelte, således borgerne klædes på til at fungere på en arbejdsplads eller i en uddannelse. Ligeledes bliver din opgave i samarbejde med borgeren at opsøge virksomheder med henblik på at skabe praktik- og jobmuligheder. Langtidsholdbare løsninger er vejen frem, som IPS-konsulent er det således vigtigt at have blik for det rette match når praktikforløbet udvikles til et konkret job. Via tæt opfølgning på virksomheden, sikres et godt samspil mellem denne og borgeren, dette med fokus på støtte i forhold til opståede udfordringer, herunder sikre konkret afhjælpning og problemløsning. Som IPS-konsulent har du derfor foruden den koordinerende rolle flere funktioner som f.eks. coach og jobkonsulent.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Er motiveret af arbejdet på beskæftigelses- og socialområdet.</li> <li>Har viljen til samarbejde og kan se muligheder i en beskæftigelsesindsats, der understøttes af sociale- og sundhedsfaglige indsatser.</li> <li>Har et respektfuldt og anerkendende menneskesyn – og bliver motiveret af at hjælpe ledige godt på vej.</li> <li>Du har et godt virksomhedsnetværk, og kan anvende dette i arbejdet med at få borgerne ud på arbejdsmarkedet</li> <li>Arbejder selvstændigt – men trives også i samarbejde med andre fagligheder</li> </ul> <ul> <li>Du har lyst til at opbygge et nyt IPS- team og blive del af en nyere metodisk og evidensbaseret tilgang i Odense Kommune – det er ikke et krav at du har erfaring med metoden, da der som en del af ansættelsen vil være uddannelse i IPS-metoden.</li> </ul> Vi forventer af dig, at: <ul> <li>Du har arbejdet på beskæftigelsesområdet og praktisk erfaring med virksomhedssamarbejde og psykisk sårbare borgere.</li> </ul> <ul> <li>Du har en baggrund som f.eks. virksomheds-/jobkonsulent, socialrådgiver eller coach.</li> <li>Du har evnen til at føre en motiverende og støttende samtale – og omsætte og realisere borgerens drømme om beskæftigelse eller uddannelse.</li> <li>Du kan koordinere og samarbejde tværfagligt internt og eksternt med forskellige aktører og på forskellige niveauer.</li> <li>Du har evnen til at skabe en professionel relation til borgeren og være vedholdende i opgaveløsningen, så f.eks. et praktikforløb udvikles til et konkret job.</li> <li>Du kan sikre samarbejde og koordinering med beskæftigelsesmedarbejdere, virksomheder, psykiatri og andre professionelle omkring borgeren.</li> <li>Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder og et godt kollegaskab, hvor der er fokus på at løfte opgaven i fællesskab. I jobbet vil du Indgå i faglig sparring med kollegaer internt i afdelingen og på tværs af andre afdelinger.<br />I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Der er tale om 1 fast stilling som vil være forankret i Jobrehabilitering 1 under Job og Udvikling 3, stillingen er på fuld tid med ansættelse den 1. april 2020 eller snarest muligt. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den relevante forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK-overenskomsten eller trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte Afdelingsleder Ida Nørbygaard på 2031 1987 for yderligere information om stillingen.<br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdsplads og om Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på <a href="http://www.odense.dk">www.odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 27. februar 2020.<br /><br /><em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere. </em><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • En af vores medarbejdere emigrerer, og samtidig opnormerer vi med en psykologstilling, hvorfor vi søger to autoriserede psykologer snarest muligt.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br /><br />Da en af vores faste psykologer har valgt at emigrere, og vi samtidig opnormerer med en psykologstilling, søger vi to autoriserede psykologer til vores afdeling i Aabenraa.<br /><br />Så vil du være med på holdet og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for eller, hvor der er mistanke om, at de har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn mellem 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.<br /><br />Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi er hver dag opmærksom på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering og konsulentbistand.<br /><br />Børnehus Syd har afdelinger i Odense, Esbjerg og Aabenraa, og det er til vores hus i Aabenraa, vi søger to autoriserede psykologer. Stillingerne er på 32-37 timer om ugen. Du bedes i din ansøgning angive, hvilket timetal du søger.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet. Du har flair for både drifts- og udviklingsopgaver, ligesom du har lyst til at tage ansvar for det tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært: <ul> <li>via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>at overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veludviklet samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et vist omfang: <ul> <li>sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>at yde rådgivning og vejledning i sager om overgreb til kommunernes myndighedsrådgivere, samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> <li>ved behov at supervisere psykologer, der er under autorisation</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt, hvor vi vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>er autoriseret psykolog og har erfaring med at anvende psykologisk teori og metoder - helst indenfor overgrebsområdet, men ellers med interesse for at lære at anvende dem</li> <li>har viden om - og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>fungerer godt i feltet mellem stabilitet og udvikling og derved bidrager til begge</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, samt finder det interessant at formidle sig skriftligt</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd <u><a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="her">her</a>.</u><br /><br />Endvidere henvises der til <u><a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank" title="Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene</a>.</u><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DP.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på <a href="mailto:dkka@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">dkka@odense.dk</a>, 29104553, faglig teamleder Lane Lund på <a href="mailto:lalun@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">lalun@odense.dk</a>, 30694497 eller psykolog Julie Stein Rasmussen på <a href="mailto:jusra@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">jusra@odense.dk</a>, 29326268. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 20. februar 2020. <br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag, den 25. februar 2020 i Aabenraa.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Driftsledere til Teknisk Service

  Kan du, med fokus på kerneopgaven, sikre en ansvarlig drift og gennem motivation lede engagerede medarbejdere? Er du visionær, handlekraftig og samarbejdsorienteret, så aktiviteter og projekter planlægges og gennemføres på optimal vis? Så er det dig, vi søger til Teknisk Service.

  <em>Kan du, med fokus på kerneopgaven, sikre en ansvarlig drift og gennem motivation lede engagerede medarbejdere? Er du visionær, handlekraftig og samarbejdsorienteret, så aktiviteter og projekter planlægges og gennemføres på optimal vis? Så er det dig, vi søger til Teknisk Service.</em><br /> <br />Til vores driftslederteam, bestående af seks driftsledere, søger vi to udadvendte og tillidsvækkende driftsledere, der evner at være både teamplayere og arbejde selvstændigt samt naturligvis være udviklingsorienteret på en nytænkende måde.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Teknisk Service er en del af Byggeri og Ejendom i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning og er én af fem funktioner, som udgør Ejendomscenteret i Odense Kommune. Ejendomscenteret rummer de to kontorer Bygningsdrift og Byggeri og Ejendom, der sammen udgør ledelsen af Ejendomscenteret.<br /><br />Vi er en udviklings- og Facilities Management-enhed, der i fællesskab med samarbejdspartnere skaber rammerne for borgernes gode liv og udvikling i kommunens ejendomme.<br /><br />Teknisk Service er organisatorisk forankret under Byggeri og Ejendom (Læs mere <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen" style="color:blue; text-decoration:underline">her</a>). I Byggeri og Ejendom er vi er ca. 300 ansatte inden for Teknisk Service og Byggeri & Vedligehold.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som driftsleder kommer du til at arbejde i en helhedsorienteret kultur, som har fokus på at yde brugerne af Odense kommunes bygninger, en høj service, så de kan fokusere på deres kerneopgave.<br /><br />Du får, i samarbejde med en kollega, samt tværfagligt i Teknisk Service ansvaret for at teknisk serviceopgaverne i dit distrikt, løses på den mest optimale måde – til gavn for brugerne. I et distrikt er der ca.175 bygninger og ca. 40 kompetente medarbejdere (primært ejendomsserviceteknikere og håndværkere), der udfører tekniske serviceopgaver på ejendomme og udearealer fordelt rundt om i Odense Kommune.<br /><br />Du vil komme til at indgå i et ledelsesteam med seks sideordnede kollegaer, der hver især varetager tilsvarende opgaveområder. I det daglige vil i fysisk være placeret i storrumskontor med kollegaer, der varetager andre servicefunktioner for ejendommene i Odense Kommune - og her er koordinering og teamwork afgørende i hverdagen.<br /><br />Som driftsleder er dit mål at <ul> <li>Være garant for høj faglig kvalitet i den daglige opgaveløsning og for optimal ressourceudnyttelse</li> <li>Opnå resultater gennem ledelse af mennesker, motiverer og styrke medarbejdere med forskellig viden</li> <li>Bidrage til at igangsætte nødvendige initiativer inden for både udvikling og dagligdagsdrift</li> <li>Samarbejde bredt med både kollegaer i kommunens forvaltninger samt med eksterne leverandører</li> <li>Have fokus på den brugeroplevede kvalitet; ”kundens” behov og tilfredshed</li> </ul> Dine væsentligste opgaver vil være daglig driftsledelse og udvikling præget af brugerhenvendelser, medarbejderkontakt, teamwork og gensidig sparring. Der vil også være opgaver i tværgående samarbejdsprojekter med kolleger, brugere og samarbejdspartnere, hvor forretningsorientering og -udvikling er i fokus. Hovedparten af din arbejdstid vil være på kontoret, hvorfor du skal trives med og evne distanceledelse.<br /><br />Fagligt forventer vi, at du <ul> <li>Kan dokumentere praktisk ledererfaring for en større medarbejderstab - gerne på fagområdet teknisk service, installatørvirksomhed eller anden lignende virksomhed</li> <li>Har lederuddannelse, grundlæggende lederuddannelse eller tilsvarende</li> <li>Har stor erfaring med og nemt ved både skriftlig formidling og fremstilling</li> <li>Har et godt kendskab til IT samt en solid erfaring med Excel</li> <li>Har kendskab til arbejdsmiljøarbejde</li> <li>Har erfaring med at læse, forstå og følge op på budgetter</li> <li>Søger nye idéer og optimeringsmuligheder i organisationen</li> <li>Er struktureret med et godt overblik, der sikre at også igangsatte opgaver afsluttes</li> </ul> Som leder og kollega forventer vi, at du <ul> <li>Er udadvendt, samarbejdsorienteret og trives med at være sammen med andre mennesker</li> <li>Er engageret, og vil være med til at tegne fremtiden for Teknisk Service</li> <li>Kan arbejde i teams på flere niveauer og samtidig tage selvstændige beslutninger</li> <li>Er lydhør og tillidsvækkende samt formår at lede medarbejdere, der fysisk er spredt over mange arbejdspladser i distriktet</li> <li>Er opsøgende i forhold til nye tendenser på området, herunder også teknik</li> <li>Kan stille egen bil til rådighed</li> <li>Er proaktiv</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et varieret arbejde med mange personlige kontakter</li> <li>Faglig sparring og fælles ansvar i teams samt med engagerede lederkollegaer</li> <li>Selvstændigt ansvar for Teknisk Service standarder på tværs af distrikterne</li> <li>En spændende arbejdsplads med høj social kapital</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> <li>Kontor på Odense Slot i byens måske smukkeste omgivelser</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du refererer til chef for Teknisk Service, Jan Geisle.<br /><br />Stillingen ønskes besat pr. den 1. april 2020. <br /><br /><strong>Yderligere oplysninger</strong><br />Har i spørgsmål til stillingen er i velkommen til at kontakte chef for Teknisk Service Jan Geisle på mobil 5125 3142.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er den 20. februar 2020. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale den 24. februar 2020 og 2. ansættelsessamtale den 27. februar 2020.<br /> <br />Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil i dagene efter 1. samtale samt præsentere referencer. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistenter til Lysningen

  Elsker du udfordringer, og trives du med en storalsidighed i dit arbejde? Vi søger to social- og sundhedsassistenter til vores demensafsnit.

  <em>Vi mangler dig! </em><br /> <br />Lysningen, De midlertidige boliger i Odense Kommune søger to social- og sundhedsassistenter, som elsker udfordringer og trives med en storalsidighed i deres arbejde. Vi søger til vores demensafsnit.<br /><br />Stillingerne er faste og med tiltrædelse 1. april 2020, eller efter aftale. På Lysningen arbejdes hver 3. weekend i 8 timers vagter, primært i dagtiden. Timetal aftales individuelt.<br /><br /><strong>Til dig som kommende kollega på Lysningen kan vi blandt andet tilbyde</strong> <ul> <li>12 ugers normperiode</li> <li>En arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi vægter humor og smil højt, i en - til tider - udfordret arbejdsdag</li> <li>Mulighed for at udfolde dine kompetencer i vores team både tvær- og monofagligt</li> <li>Kollegaer, der brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Arbejdstider primært i dagvagt</li> <li>Introduktion, der er tilrettelagt i forhold til dine kompetencer</li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Arbejdsdagen på Lysningen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo, koordinering og dokumentation i Care samt arbejde med Èn plan. Vi vægter samarbejde med - og inddragelse af - pårørende meget højt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker kolleger, der <ul> <li>Brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Har lyst og mod til at dele ud af sin faglighed til glæde for kolleger, borgere m.m</li> <li>Brænder for at skabe rum for Lysningens borgere og deres pårørende, så de finder størst mulig tryghed og ro</li> <li>Vil indgå aktivt i et forpligtende tværfagligt fællesskab, men også monofagligt, hvor åbenhed og refleksion er afgørende for udvikling af vores fælles faglighed</li> <li> Kan skabe et godt overblik og prioritere sine opgaver i en travl arbejdsdag</li> <li> Medvirker til udvikling af den rehabiliterende tankegang</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Vi modtager borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold primært fra OUH, men også fra eget hjem. Vi modtager også borgere i §84-ophold (aflastning) af varierende længde.<br /><br />Lysningens medarbejdergruppe består blandt andet af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, terapeuter, pædagog samt kliniske sygeplejespecialister.<br /><br />Vi arbejder på tværs af sektorer og har mange samarbejdspartnere bl.a. på OUH, praktiserende læger, hjemmeplejegrupper, Odense Kommunes nye Akutteam, dagcentertilbud, socialrådgivere, demenskoordinatorer og mange andre. I marts 2018 har vi opstartet samarbejde med OUH’s Geriatriske afdeling, hvor afdeling G kommer på Lysningen 3 gange om ugen for at tilse borgerne. Det er blot et af mange udviklingstiltag, som der arbejdes på, for at bedre sektorovergangene samt forebygge genindlæggelser.<br /> <br />Så kort sagt, ønsker du at være en del af organisation, som brænder for udvikling, så kom og vær en del af vores team! <br /> <br />Du kan læse mere om Lysningen på vores <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/hjaelp-og-pleje/midlertidigt-ophold/lysningen" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du ønsker at høre mere om stillingerne, så kan du kontakte rehabiliteringsleder Kristine Kolberg på 23994781 eller assisterende rehabiliteringsleder Else Løvig på 40296852.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 23. februar 2020. Ansættelsessamtaler afholdes den 26. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • På grund af travlhed og stigende efterspørgsel på vores støtte- og behandlingsopgaver søger vi en erfaren socialrådgiver til vores børnehus i Odense pr. 1. april 2020.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br /><br />På grund af travlhed og stigende efterspørgsel på vores støtte- og behandlingsopgaver søger vi en erfaren socialrådgiver til vores børnehus i Odense pr. 1. april 2020.<br /><br />Så vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb - så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Lidt om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd har afdelinger i Odense, Esbjerg og Aabenraa, og det er til vores afdeling i Odense, vi søger en socialrådgiver.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vi søger en erfaren socialrådgiver på fuld tid, som er stærk i sin socialfaglighed, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt og som har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som socialrådgiver i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver: <ul> <li>koordinering af sagsforløb i samarbejde med barnets handlekommune, politi og sygehusvæsen</li> <li>yde konsultativ bistand til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>være sparringspartner ved børnefaglige § 50-undersøgelser</li> <li>overvære videoafhøringer og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>i samarbejde med børnehusets psykologer at udrede børnenes traume- og belastningsgrad og vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>løbende administrative opgaver som dataregistrering, journalisering, referater mv.</li> <li>bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et mindre omfang: <ul> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> <li>på sigt at varetage behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne – vi har udviklet et ydelseskatalog til kommunerne</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt</li> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling, og som vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering, og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tæt tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>har erfaring med myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet, og meget gerne erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, herunder gerne erfaring med udrednings- og/eller  behandlingsarbejde inden for denne målgruppe. Muligvis har du en relevant efteruddannelse</li> <li>har stor viden om børns udvikling</li> <li>er komfortabel med mødelederrollen</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, som har det meget svært</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>har høj grad af samarbejdskompetence og fleksibilitet og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>er udviklingsorienteret og ønsker at bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed – og at være børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd <u><a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="her">her</a></u>. <br /><br />Desuden henvises der til <u><a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank" title="Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene</a>.</u><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på <a href="mailto:dkka@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">dkka@odense.dk</a>, 2910 4553, faglig teamleder Lane Lund på <a href="mailto:lalun@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">lalun@odense.dk</a>, 30694497, eller socialrådgiver og faglig koordinator Jannie Salskov på <a href="mailto:jasal@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">jasal@odense.dk</a>, 40290236.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 20. februar 2020. <br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag, den 26. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Næsby Skole - barselsvikariat

  Vi søger en uddannet lærer med linjefag i dansk og engelsk, og gerne i nogle af fagene; håndværk/design, idræt, svømning, N/T og historie.

  Vi søger en uddannet lærer med linjefag i dansk og engelsk, og gerne i nogle af fagene; håndværk/design, idræt, svømning, N/T og historie.<br /><br />Næsby Skole er en tosporet byskole i det nordlige Odense, beliggende i villakvarter tæt på skov og å. Skolen er delt op i børne- og ungeskole, og vi søger en lærer, som er åben for at undervise både i børne- og ungeskolen. Vi arbejder ud fra værdierne respekt, ansvarlighed og anerkendelse og med en vision om, at børnene skal lære, trives og leve bedst muligt. Vi har en god elevgruppe, aktive forældre og kan tilbyde gode og hjælpsomme kolleger.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en lærer, der: <ul> <li>Har linjefag og gode kompetencer i hvert fald i dansk og engelsk, men også gerne i nogle af ovenstående fag</li> <li>Er dedikeret underviser og tydelig klasseleder</li> <li>Har fokus på faglighed, trivsel og relationer</li> <li>Prioriterer og arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø</li> <li>Fortsat vil dygtiggøre sig</li> <li>Er fællesskabende</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En udviklingsorienteret skole</li> <li>Et godt fagudvalgsarbejde og teamsamarbejde</li> <li>Rart og professionelt læringsfællesskab</li> <li>UNICEF rettighedsskole med fokus på trivsel, indsigt og ”udsigt”</li> <li>Børnene i Robotbyen-skole og andre projekter</li> <li>En skole, der er blevet meget renoveret gennem de sidste to år til ”Fremtidens Skole”, så vi har gode<strong> </strong>fysiske rammer</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse gerne 1. april 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte skoleleder Berith Bonnesen på 3033 4342/bereb@odense.dk, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br />Yderligere information om skolen se <a href="http://naesby-skole.aula.dk."><u>her</u></a> <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. februar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 9, 2020.<br />CV, kopi af uddannelsesbevis og udtalelser bedes vedlagt ansøgningen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Rehabiliteringsmedarbejder til Vista Balboa

  Vista Balboa er et rehabiliterings- og behandlingstilbud til borgere med en dobbeltdiagnose dvs. mennesker med svære sindslidelser, et omfattende stof og /eller alkoholmisbrug samt store sociale problemer.

  Vista Balboa er et rehabiliterings- og behandlingstilbud til borgere med en dobbeltdiagnose dvs. mennesker med svære sindslidelser, et omfattende stof og /eller alkoholmisbrug samt store sociale problemer. Med en ny snitflade til Beskæftigelses- og socialforvaltningen omfatter målgruppen ny også dobbeltbelastede borgere. Der kan være behov for hjælp til økonomi eller anden sagsbehandling, psykiatrisk‐, sundheds‐ og misbrugsbehandling, hjælp med henblik på uddannelse, beskæftigelse, opretholdelse af bolig, træning af sociale kompetencer med mere.<br />Medarbejderne er koordinatorer for rehabiliterings og behandlingsforløbene for op til 6 borgere.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vista Balboa har også et værested, der er et uforpligtende samværstilbud, hvor man bare kan ”være”, hvis det er det, man har behov for - eller magter - den aktuelle dag. Der er også mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, grupper i -eller ude af huset. At tage et bad, få hjælp til at vaske tøj, købe et måltid mad og få en samtale med personalet er også tilbud i værestedet.<br /> <br />Værestedet er et rehabiliteringstilbud, som bl.a. har til formål at medvirke til at højne mestringsevnen og livskvaliteten hos en meget udsat borgergruppe. – Vi ser værestedet som en træningsbane, hvor målgruppen dels kan få dækket de basale behov såsom socialt samvær, omsorg, mad, og hvor de samtidigt kan træne dét at indgå i  sociale sammenhænge.<br /><br />Vista Balboa er en spændende arbejdsplads, som hele tiden er under forandring og udvikling. Vi arbejder efter kvalitetsstandarder som guidelines for ”best practice”. Familie og netværk inddrages som vigtige samarbejdspartnere i borgerens rehabiliteringsproces efter principperne i åben dialog. Tilbuddet omfatter såvel individuelle som gruppebaserede interventioner. Læs mere her <a href="http://www.odense.dk/vistabalboa" style="color:#aea8a3; text-decoration:underline">www.odense.dk/vistabalboa</a>.<br /><br /><strong>Vi lægger vægt på, at du:.</strong> <ul> <li>Har en sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut, socialrådgiver eller pædagoguddannelse</li> <li>Har erfaring fra psykiatri- og/eller misbrugsområdet</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet – og samtidig indgå som teamplayer</li> <li>Har stærke kommunikative kompetencer, gerne en terapeutisk efteruddannelse, systemisk narrativ eller åben dialog</li> <li>Erfaring med gruppebehandling</li> <li>Har lyst til og evner at indgå i et arbejdsfællesskab, hvor du i høj grad modtager og giver feed-back</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Kan dokumentere og evaluere din indsats, idet vi har en høj grad af effektmåling</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Kørekort</li> </ul> Vi kan tilbyde gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem supervision, sparring og uddannelsesmuligheder. Hvis du kan se dig selv i vores engagerede team, hvor det ikke er forbudt at hygge sig, mens man knokler, så ser vi frem til at modtage en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Arbejdstiderne vil primært være i dagtiden på hverdage. Der vil være arbejde på 5 -6 lørdage og 1 - 2 helligdage samt telefonkontakt efter kl. 16 kan forekomme.<br /><br />Aflønning og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny Løn og der kan ved ansættelse indhentes § 22 straffeattest. Du skal påregne af cykle rundt til borgerne op til 30 km om dagen Vi stiller derfor cykel/elcykel til rådighed.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Erik Holm på 2082 1833<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. februar 2020 og vi forventer at afholde samtaler den 27. februar 2020<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Husassistent til Botilbuddet Fangelvej

  Vi søger en husassistent til en fast stilling på 30 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt til Botilbuddet Fangelvej, det specialiserede område. Vi søger en husassistent der samme med det øvrige personale, kan motivere beboerne til at indgå i rengøringen.

  Vi søger en husassistent til en fast stilling på 30 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt til Botilbuddet Fangelvej, det specialiserede område.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Botilbuddet Fangelvej er et socialpsykiatrisk botilbud, som huser 22 beboere. De støttes alle i at mestre en selvstændig og meningsfuld hverdag, så vidt det er muligt i et rehabiliterende samarbejde med personalet. Det betyder, at vi arbejder motiverende, målrettet og tidsafgrænset med de mål borgerne har for deres egen rehabilitering. Vi anvender blandt andet miljøterapi, sanseintegration og kognitiv terapi.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hverdagslivet er rammen for dagligdagen for beboerne. Vi søger en husassistent der samme med det øvrige personale, kan motivere beboerne til at indgå i rengøringen på fælles arealer og i egen bolig. Det er yderst vigtigt, at der er fokus på det pædagogiske aspekt omkring inddragelse af beboerne i rengøringen.  <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Kan samarbejde med vores køkkenassistent og I kan afløse hinanden ved ferie</li> <li>Lyst til at arbejde i socialpsykiatrien</li> <li>Kan bruge PC (bestilling af vare, sikkerhedsblade mv.)</li> <li>Kan strukturere og planlægge rengøringen på stedet</li> <li>Lyst at have beboerne med i rengøringen   </li> <li>Er fagligt dygtig, arbejder selvstændigt og er ansvarsbevidst</li> <li>Har et godt humør og er udadvendt</li> <li>Er fleksibel, initiativrig og har gode samarbejdsevner</li> <li>Kan bevare overblikket i pressede situationer</li> <li>Er mødestabil</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende arbejdsplads, hvor vi samarbejder med beboerne omkring rengøring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer</li> <li>En dejlig engageret personalegruppe bestående af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og socialrådgiver</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Heidi Gohr Jespersen på 2949 4742 eller rehabiliteringsleder Tine Rønn på 6155 6786.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. februar 2020. Samtaler forventes afholdt den 28. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Har du interesse og erfaring med kommunal økonomistyring? Har du flair for tal og komplekse sammenhænge?

  I Ældre- og Handicapforvaltningen løfter vi Odenses opgaver inden for ældre-, handicap- og psykiatriområdet. Vi er ca. 3.500 ansatte, der hver dag trækker i arbejdstøjet for at hjælpe og støtte de borgere, der har brug for os, og selvom vi er fordelt på mange fagligheder, arbejder vi tæt sammen. Tværfaglighed er et nøgleord hos os!<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Økonomi & Effekt består af en række teams, der modsvarer driftsorganisationen i Ældre- og Handicapforvaltningen. Derudover er der to teams med en mere tværgående og koordinerende funktion i forhold til regnskab, data og analyse. Du vil blive tilknyttet teamet, der samarbejder med afdelingerne ”Sundhed og Forebyggelse” samt ”Myndighed, Mad og Frivillighed”.<br /><br />I Økonomi & Effekt er der et højt fagligt niveau og et stærkt sammenhold, som du vil kunne profitere af. Opgaverne er mange og varierende, og omgangstonen er humoristisk og uformel.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som økonomimedarbejder får du et bredt arbejdsfelt, hvor du får hands-on på alt fra bogføring til projektstyring. Du får derfor brug for din evne til at se sammenhænge, analysere og formidle økonomien til vores ledere i driften og indgå i tværgående samarbejde i teamet såvel som andre samarbejdspartnere.<br /> <br />Dine opgaver vil som udgangspunkt omfatte: <ul> <li>Understøtning af ledere</li> <li>Budgetlægning og budgetopfølgninger</li> <li>Bogføring og øvrige regnskabsopgaver</li> <li>Projektregnskaber og projektstyring</li> <li>Administrative ad hoc opgaver</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du har en relevant uddannelse og erfaring fra en lignende stilling.<br /><br />Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Har interesse og erfaring med kommunal økonomistyring</li> <li>Har flair for tal og komplekse sammenhænge</li> <li>Kan arbejde både selvstændigt og i teams i forbindelse med opgaveløsning </li> <li>Har et godt overblik – men stadig med sans for detaljen  </li> <li>Har flair for at omsætte tal og regneark til forståelig viden for samarbejdspartnere i driften. </li> <li>Arbejder til daglig med ØS-indsigt og Excel eller tilsvarende programmer</li> <li>Er serviceminded    </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en stilling med afvekslende arbejdsdage, gode kolleger med stor faglig viden samt en humoristisk og uformel omgangstone i hverdagen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teamleder Torben Krone på 5116 6550. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 19. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler mandag, den 24. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Ungemiljøet på Rasmus Rask-Skolen

  Lærerstilling på fuld tid pr. 1. april 2020

  Der er tale om en fuldtidsstilling i en fast ansættelse, gældende fra den 1. april 2020 med flg. fagkombinationer:<br />Dansk (6B), historie (6B, 7B, 8B), geografi (7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B), musik (6A, 6B), uuv (6A) og lektiecafe (6B)<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en person, der er anerkendende og tydelig i sin tilgang til børnene, og som lægger vægt på trivsel og læring. Det er vigtigt, at du har fokus på undervisningsdifferentiering og forstår at bevare overblikket. Vi forventer, at du vil arbejde for et konstruktivt team- og forældresamarbejde<br /><br /><strong>Lidt om Rasmus Rask-Skolen</strong><br />Rasmus Rask-Skolen er en folkeskole, der er godt forankret i lokalmiljøet i Bellinge, tæt på Brændekilde. Vi er en tosporet skole med lidt over 455 elever fra 0.-9. klasse og en skolefritidsordning. En rigtig god folkeskole med fokus på fællesskab og faglighed.<br /><br />Vi er optaget af, at fællesskabet er stærkt, både ind- og udadtil i skolen, og at vi deltager aktivt i lokalmiljøet. Vi arbejder for, at den enkelte elev får de rette udviklingsmuligheder, så hun/han kan nå sit fulde potentiale.<br /><br />Vi har dygtige, udviklingsorienterede og engagerede medarbejdere, der brænder for at skabe den bedst tænkelige skole, der udvikler fagligt dygtige børn i trygge og inspirerende omgivelser. Samtidig er vi ambitiøse i forhold til alles trivsel, til at være på forkant med udviklingen i samfundet og til at skabe gode og inspirerende fysiske rammer, både ude og inde.<br /><br /><strong>Faktuelt om Rasmus Rask-Skolen</strong> <ul> <li> Lektiecaféen på alle årgange og en fordybelsesdag hver måned</li> <li> Godt samarbejde med børnehusene om skolestart</li> <li> Engelsk fra 0. klasse</li> <li> Nyrenoverede madkundskabs- og håndværk & design-lokaler</li> <li> Bring Your Own Device-skole</li> <li> FABLAB med robotter, 3d-printer, Lego mindstorm etc.</li> <li> Stor skolefest for hele skolen med skolekomedie af 6. årgang</li> <li> Klasserne i børnemiljøet har venskabsklasser i de ældre klasser</li> <li> Aktiv og effektfuld anti-mobbe-strategi</li> <li> Spændende SFO</li> <li> Aktivitetsområder: Boldbaner, multibaner, fitnessredskaber, cykelbane,   skaterrampe, bålhus mm.</li> </ul> <strong>Skolens værdigrundlag</strong><br /><em>at vi omgås hinanden på en god måde</em> <ul> <li>Vi udviser gensidig respekt</li> <li>Vi giver plads for hinanden</li> <li>Vi skaber tryghed</li> <li>Vi er udviklingsorienteret med respekt for skolens traditioner</li> <li>Vi udviser vilje til forandring</li> <li>Vi tænker i muligheder frem for begrænsninger</li> <li>Vi værner om skolens kulturbærende traditioner</li> <li>At vi skaber rammerne for det enkelte barns bedst mulige faglige og sociale udvikling</li> <li>Vi skaber gode læringssituationer/miljøer</li> <li>Vi skaber et godt socialt miljø</li> <li>Vi fremmer samarbejdet omkring det enkelte barn</li> </ul> <strong>Skolen forventer at ansøgere</strong> <ul> <li>Vil indgå engageret i teamsamarbejdet og den fortsatte udvikling af skolen</li> <li>I arbejdet med børnene tør vise både glæde, personlighed og holdninger</li> <li>Har lune og et lyst syn på livet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Lærere er overgået til Ny Løn.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger kan ske ved henvendelse til Skoleleder Lasse Bach Sørensen på 51777321<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><strong>​</strong>​​​​​​<br />Ansøgningsfristen er torsdag den 20. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afviklet torsdag den 27. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Ledelse vedrører alle. Det ved du, og du tager gerne det ansvar på dig. Du har lyst til at være med til at udvikle og skabe nytænkning i et af byens store børnehuse. Med udgangspunkt i et inkluderende pædagogisk grundlag, har du visioner og høje ambitioner. Måske er det dig, som vi søger.

  <em>Ledelse vedrører alle. Det ved du, og du tager gerne det ansvar på dig. Du har lyst til at være med til at udvikle og skabe nytænkning i et af byens store børnehuse. Med udgangspunkt i et inkluderende pædagogisk grundlag, har du visioner og høje ambitioner. Måske er det dig, som vi søger.</em><strong><em> </em></strong><em> </em><br /> <br />Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård tilbyder en attraktiv og spændende lederstilling i Børnehuset Blangstedgård, da vores daglig pædagogisk leder går på pension.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård består af seks børnehuse med hver sin daglige pædagogiske leder. De daglige pædagogiske ledere i børnehusene udgør – sammen med institutionslederen – Teamledelsen for hele Børneinstitutionen. Hvis du brænder for at medvirke til pædagogisk udvikling, høj faglighed og systematisk tilgang til opgaveløsning for hele Børneinstitutionen, er der rige udfoldelsesmuligheder her.<br /><br />I Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård arbejder vi målrettet med social inklusion, hvilket kræver, at du interesserer dig for at arbejde med at udvikle værdier i de sociale fællesskaber og læringsmiljøer, så alle børn inkluderes i fællesskaberne og støttes i positiv udvikling.<br /><br />Du kommer ind i et velfungerende ledelsesteam, som altid har faglighed og højeste kvalitet for løsning som mål, for det vi er sammen om - nemlig børnene. Vi samarbejder åbent og tæt på tværs af institutionen, og kompetencer bringes i spil, hvor de kan være understøttende i de enkelte børnehuse samt i en fælles udvikling.<br /><br /><strong>Om Blangstedgård</strong><br />Børnehuset Blangstedgård er et af byens store børnehuse. Børnehuset ligger i Odenses sydøstlige bydel i et boligområde med blandet bebyggelse, tæt på dejlige naturområder. Til børnehuset hører en stor naturlegeplads.<br /><br />Blangstedgård har to afdelinger, som hver har en koordinator, der udover det pædagogiske arbejde bl.a. tager sig af koordinering og planlægning. De to koordinatorer refererer til den daglige pædagogiske leder.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som daglig pædagogisk leder i Blangstedgård får du ansvaret for at videreudvikle et hus med 33 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn. Blangstedgård er desuden et ressourcehus, hvilket betyder, at der er indvisiteret 2-3 børn med særlige behov.<br /><br />Du får ansvaret for en personalegruppe på ca. 20 medarbejdere (pædagoger, pædagogmedhjælpere, en kok og en studerende). Børnehuset har den forældrevalgte frokostordning. Frokostordningen er på valg hvert andet år.<br /><br />Du vil få et stort medansvar for trivsel og udvikling blandt børn, medarbejdere og forældre. Med ledelsesansvaret følger forpligtigelser. Du har ikke kun ledelsesret, men også ledelsespligt. Du kan tilbyde et stort drive i dit personlige engagement, du har lyst til udvikling og mod til at tage ansvar.   <br /><br />En væsentlig værdi for dig er ordentlighed. Dette, ved du, er nødvendigt, når du ønsker at skabe en arbejdspladskultur, hvor anerkendelse af forskelligheder er en forudsætning for at kunne sikre pædagogisk praksis af høj faglighed og samtidig et godt arbejdsmiljø.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du formår at samle børnehuset ved at have øje for samhørighed, samarbejde og anerkendelse af personalet, samt ved at vedholde kontinuitet mellem de to afdelinger, til gavn for såvel personale som børn og forældre. Du er en visionær pædagogisk leder som brænder for ledelse, og går foran i det daglige pædagogiske arbejde med børnene. <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Har erfaring med ledelse, har en relevant uddannelse, samt teoretisk og praktisk viden inden for området. Hvis du ikke har erfaring med ledelse, skal du have gå på mod, lyst til læring og lederudvikling</li> <li>Vi ser også gerne, at du har en lederuddannelse</li> <li>Har fokus på at sætte den pædagogiske ramme som, med afsæt i vores overordnede mål, bedst muligt understøtter børnenes behov.</li> <li>Har viden om social inklusion, og om hvordan det indtænkes i den daglige praksis.</li> <li>Har viden om og erfaring med den narrative metode.</li> </ul> <strong>Derudover forventer vi, at du</strong> <ul> <li>Leder delegerende og er i stand til at motivere dine medarbejdere og sparre med dem.</li> <li>Er en god systematiker og planlægger, som holder fast i overblikket på egne opgaver og opgaver på tværs af Børneinstitutionen.</li> <li>Har en åben og nysgerrig tilgang til dine opgaver, og du har et anerkendende menneskesyn. Du tør erkende, når ting kan være anderledes</li> <li>Har evnen til at handle velovervejet - også i pressede situationer.</li> <li>Du er en dygtig kommunikator, både skriftligt og mundtligt - og du har styr på IT.</li> </ul> Du kan finde uddybende oplysninger om børnehusets faglige prioriteringer og indsatsområder på Børneinstitution Tornbjerg-Rosengårds hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/tornbjerg-rosengaard">her</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. maj 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås ved institutionsleder i Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård<br />Gitte Ahrenfeldt Hermansen på 5114 9221.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledelsesgrundlag <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune">her.</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 8. marts 2020. Vi forventer at holde 1. samtaler mandag den 16. marts 2020 og 2. samtaler tirsdag den 24. marts 2020. <br /><br />Kandidater, som inviteres til 2. samtale, skal være indstillet på i uge 12 at gennemføre en personprofiltest og præsentere referencer.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  08-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en pædagog, der betragter sig selv og kollegerne som det vigtigste læringsmiljø i et børnehus. En pædagog, som arbejder ud fra at trivsel, udvikling, dannelse og læring sker i relationen med andre.

  Vi søger en uddannet pædagog til vuggestuen snarest muligt. Stillingen er på 30 timer ugentlig. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense Vuggestue & Børnehave er et selvejende børnehus med driftsoverenskomst med Odense Kommune, hvor arbejdsgiverkompetencen ligger hos bestyrelsen. Vi hører med til Børneinstitution Centrum Syd, hvor vi indgår i et samarbejde med de øvrige 8 børnehuse. <br /><br />Odense Vuggestue & Børnehave er beliggende Falen 30, tæt på centrum og med let adgang til grønne områder. Vi er et integreret børnehus i 2 huse på 2 matrikler. Vi er normeret til 33 børn i vuggestuen og en grundnormering på 54 børn i børnehaven.<br /><br />Værdier i børnehuset: <ul> <li>tryghed og omsorg i dagligdagen og i overgange</li> <li>udvikling sker i relationer</li> <li>nærvær, tilknytning og barneperspektiv, at blive set og hørt</li> <li>fællesskaber</li> <li>udeliv</li> <li>sund kost – frokostordning.</li> </ul> I vuggestuen har vi en opdeling med en småbørnsstue og en storebørnsstue. Indretningen af vuggestuen og husets størrelse gør, at børnene oplever tilknytning til hele huset. Vi har hver dag fælles aktiviteter for alle børn, og vi har mindre grupper opdelt efter alder og behov. Vi bestræber os på at være et fælles hus med fælles børn uden at miste nærheden/nærværet og indsigten i det enkelte barn.<br /><br />De trygge rammer i dagligdagen skabes ved genkendelighed, gentagelser og rutiner. Vi har stor opmærksomhed på værdien i den læring, der er i de daglige rutiner (måltiderne, bleskift, søvn). De fysiske læringsrum opstår når vi er nærværende og optagede af, at vi vil noget med børnene og dermed løbende justerer på stuernes indretning/legetøj og aktiviteter i forhold til børnenes behov og interesser.<br /><br />Vi har et tæt og konstruktivt forældresamarbejde i dagligdagen og på bestyrelsesniveau. Vi er godt i gang med implementering af den nye styrkede læreplan.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <br />Vi søger en pædagog, der betragter sig selv og kollegerne som det vigtigste læringsmiljø i et børnehus. En pædagog, som arbejder ud fra at trivsel, udvikling, dannelse og læring sker i relationen med andre.<br /><br />Du skal være i besiddelse af mod og lyst til at være undrende og reflekterende og kunne anvende din undren og dine iagttagelser/ fortællinger i en fælles evaluerende praksis med kolleger og ledelse. Du skal være en god rollemodel og gerne i forhold til leg og bevægelse, - og evt. med musiske kompetencer. Du skal med faglighed og personlighed evne både at kunne arbejde ud fra barneperspektivet såvel som at kunne gå i forældreperspektiv.<br /><br />Vi vil gerne have en pædagog, der følger med i forhold til forskning på småbørnsområdet og evner at omsætte viden til pædagogisk praksis, hvor det altid er med udgangspunkt i barneperspektivet og den aktuelle børnegruppes behov og interesser. Du skal være samarbejdsorienteret, have overblik og være flytbar i forhold til opgaver i hele børnehuset.  Du må rigtig gerne være i besiddelse at et godt smittende humør, - vi er nemlig en flok, der godt kan lide et godt grin og mange forældre har beskrevet omgangstonen som varm. Det vil vi gerne kendes på.<br /><br />Send din ansøgning og fortæl om dig selv, og hvordan du vil skabe et godt vuggestueliv for alle børn, forældre og personale.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte daglig pædagogsisk leder Anette Harling på 63759000, hvis du har spørgsmål til stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 26. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 12.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Højmeskolen

  Vi søger en pædagog, som Som er optaget af at igangsætte pædagogiske aktiviteter med fokus på natur, udeliv, krop og bevægelse i skolen og særligt i SFO’en. Forstår vigtigheden af pædagogens rolle i den understøttende undervisning i skolen med fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer.

  <em>Kan du skabe gode relationer og aktiviteter for børns leg og læring, og kan du bringe dine faglige kompetencer i spil i samarbejde med andre professionelle samarbejdspartnere?</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Højmeskolen er beliggende i Dyrup i Odense SV med gode busforbindelser og cykelstier til centrum. Skolen er en to-tre- sporet folkeskole med en særlig læseafdeling, som tilbyder intensive kursusforløb eller et tre-årigt profilsporsforløb fra 7. kl. – 9. kl. til ordblinde elever fra hele Odense. Skolen har vedtaget en ny vision og et værdigrundlag, som udgør kompasset for skolens udvikling fremadrettet. Visionens pejlemærker er stærke inkluderende læringsmiljøer med kreative og innovative læringsprocesser, forpligtende og givende professionelle læringsfællesskaber og fokus på, at trivsel og dannelse på skolen er fundamentet for elevens udvikling og fællesskaberne i skolen. Skolen er opdelt i tre afdelinger i hhv. 0. kl. – 1. kl., 2. kl. – 5. kl. og 6. kl – 9. kl. Pædagoger er tilknyttet klasser fra 0. kl. – 3. kl. i skoletiden, og herefter igangsættes aktiviteter i SFO’en om eftermiddagen. Vi er en afdelingsopdelt skole, hvor vi tilstræber parallellagt undervisning og prioriterer årgangsteamsamarbejdet højt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en pædagog, som: <ul> <li>Er optaget af at igangsætte pædagogiske aktiviteter med fokus på natur, udeliv, krop og bevægelse i skolen og særligt i SFO’en.</li> <li>Forstår vigtigheden af pædagogens rolle i den understøttende undervisning i skolen med fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer.</li> <li>Kan gå foran, på siden og bag ved børn, så børn støttes og opmuntres til at udvikle sig og blive den bedste udgave af dem selv.</li> <li>Er bevidst om egne pædagogiske kompetencer med et solidt fagligt ståsted.</li> <li>Har lyst til at sætte egen tvivl og faglige refleksioner i spil i forpligtende professionelle læringsfællesskaber.</li> <li>Er initiativrig og fleksibel i forhold til de pædagogiske opgaver og undervisningsopgaver i samarbejde med lærerteamet og pædagogteamet.</li> <li>Du er troværdig, tillidsvækkende og kan skabe relationer til børn, forældre og andre fagpersoner.</li> <li>Kan dedikere sig til skolens vision- og værdigrundlag.</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>På kort sigt vil du blive tilknyttet en 1. kl., som du som udgangspunkt skal følge til og med 3. kl.</li> <li>Tilbud om en fuldtidsstilling, hvor du både er tilknyttet skoledelen og SFO’en om eftermiddagen.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt eller med ansættelse pr. 1. april 2020.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Martin Hosbond Henriksen på 2128 0149/<a href="mailto:mhhen@odense.dk" target="_blank">mhhen@odense.dk</a> eller afdelingsleder Martin Trangbæk Jensen på 2362 6885/<a href="mailto:marj@odense.dk" target="_blank">marj@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 18. februar 2020.<em> </em>Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 26. februar 2020 fra 15.00 – 18.00.<br />CV, kopi af uddannelsesbevis og udtalelser skal vedlægges din ansøgning.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du ingeniørstuderende og befinder du dig i slutningen af dit bachelor- eller i begyndelsen af dit kandidatstudie? Interesserer du dig for design af processer? Så er dette måske interessant: I Beskæftigelses- & Socialforvaltning leder vi nemlig lige nu efter en studentermedhjælper (10 – 15 tm/uge)

  <strong>Odense Kommunes Beskæftigelses- & Socialforvaltning (BSF) søger engageret, systematisk og struktureret studentermedhjælper (ingeniørstuderende) til understøttelse af driftsledelseskonsulenterne</strong><br /><br /><em>Er du ingeniørstuderende og befinder du dig i slutningen af dit bachelor- eller i begyndelsen af dit kandidatstudie? Interesserer du dig for design af processer? Kan du forestille dig, at et effektivt procesdesign kan understøtte sagsbehandlingsflowet i en kommunal forvaltning? Og kunne understøttelse af udviklingen og produktionen af redskaber hertil være noget for dig? Så er dette måske interessant: I Beskæftigelses- & Socialforvaltning leder vi lige nu efter en studentermedhjælper (10 – 15 tm/uge), der har lyst til at bruge og udvikle sine kompetencer inden for proces- & arbejdsgangsdesign ved at indgå som fast understøttelse af vores dygtige driftsledelseskonsulenter. </em><br /><em> </em><br /><strong>Om os</strong><br />Odense Kommunes Beskæftigelses- & Socialforvaltning har fokus på effektorienteret drift. Vi arbejder både med udviklingen, implementeringen og vedligeholdelsen af en lang række redskaber. Vi arbejder ned i de arbejdsgange, som de enkelte afdelinger skal bruge for mest hensigtsmæssigt at indgå i, koble sig til og udføre delprocesser i forhold til forvaltningens overordnede strategier og mål.<br /><br />Vores dygtige driftsledelseskonsulenter understøtter sagernes flow gennem forvaltningen og laver løbende både analyse- og optimeringsprocesser. De arbejder helt tæt på driften med konkrete organiserings- og arbejdsgangsbeskrivelser inden for beskæftigelsesloven og de af servicelovens sagsområder, der er forvaltningsspecifikke. Det betyder, at de er involverede i både ganske store og helt små processer og projekter. Alle løsninger både designes og implementeres på basis af helt konkrete behov i de enkelte afdelinger og områder i tæt samarbejde med chefer og ledere.<br /><br />Samtidig driver de også en effektiv videndelingsstrategi bl.a. ved vedligehold og videreudvikling af forvaltningens Vidensbank. ”Banken” er en <em>Share point-</em>platform, som samler al nødvendig viden for en ensartet forvaltningsmæssig tilgang til en effektiv & lovmedholdelig sags- & borgerhåndtering. Samtidig er den afdelingsspecifik og fungerer som en slags <em>fasitliste</em> for den enkelte afdelings praksis.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som studentermedhjælper hos driftsledelseskonsulenterne i BSF skal du have meget skarpe IT-kompetencer, være en habil <em>Office</em>-bruger og have særlig interesse for og erfaring med <ul> <li>programmering</li> <li>opsætning i <em>share point</em></li> <li>grafisk fremstilling af arbejdsgange</li> <li>excel på superbrugerniveau</li> <li>grafisk fremstilling i fx <em>Power Point</em> og <em>Publisher</em></li> <li>vidensdeling via elektroniske platforme og kommunikation</li> </ul> kan du også håndtere <em>VISIO</em> og <em>SurveyXact</em>, er det endnu et plus<br /><br /><strong>Videre forventer vi, at du</strong> <ul> <li>kan arbejde selvstændigt og hurtigt sætter dig ind i nye opgaver / nyt stof</li> <li>kan overskue komplekse sammenhænge, hvor mange detaljer skal gå op i en højere enhed</li> <li>udtrykker dig klart og præcist, når du skriver</li> <li>har en stærk ordenssans og ansvarsfølelse</li> </ul> <br />Du vil bl.a. komme til at arbejde med – i samarbejde med konsulenterne – at omsætte eller ”rentegne” deres skitser og noter. Videre vil du skulle udarbejde visuelle præsentationer og undervisningsmaterialer. Du skal have lyst til at bidrage med alt det, du kan, og samtidig ville lære masse nyt.<br /><br />Driftsledelseskonsulenterne er placeret i forvaltningens stab og refererer til forvaltningens HR-chef og har kontorpladser her. Du vil således komme til at sidde på kontor med både dem og de øvrige HR-medarbejdere - i alt ca. 16 medarbejdere og et par studentermedhjælpere. På kontoret findes en høj faglighed, et velfungerende samarbejde og et godt arbejdsklima, som vi glæder os til at byde dig velkommen i.<br /><br />Vi vil have brug for dig ca. 10 – 15 timer om ugen, som vi tilrettelægger efter den generelle arbejdstid. Vi bestræber os naturligvis på at være flexible i forbindelse med dine eksamensperioder og anden studieaktivitet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og HK.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen som studentermedhjælper kan fås ved henvendelse til driftskonsulent Sofia Amalie R. Matthiesen på 3069 4277, mail <a href="mailto:sofam@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">sofam@odense.dk</a>  HR-chef Iben Bøtker-Rasmussen på 3053 9140, mail: <a href="mailto:ibras@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">ibras@odense.dk</a>. Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen <a href="https://www.odense.dk/">her</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. februar 2020 og vi forventer at holde samtaler den 28. februar 2020.Tiltrædelse: Hurtigst muligt<br /><br /><strong>Studerende</strong><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side - <u>Studerende i Odense Kommune</u> og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikpladser<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Brænder du for ledelse, og vil du være med til at udvikle og understøtte topmotiverede medarbejdere? Kan du udvikle den faglige indsats og tage medansvar for den daglige drift – så kan det være dig, vi søger.

  <em>Brænder du for ledelse, og vil du være med til at udvikle og understøtte topmotiverede medarbejdere?</em><br /><em>Kan du udvikle den faglige indsats og tage medansvar for den daglige drift – så kan det være dig, vi søger.</em><br /><br />Odense er i forandring. Det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. I Hunderupgruppen arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, og vores opgave er at samarbejde med borgerne, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed.<br /><br />Vi har derfor brug for en kompetent og solid assisterende rehabiliteringsleder som ønsker at bidrage til dette arbejde og være en del af et ledelsesteam.<br /><br /><strong>Om Hunderupgruppen</strong><br />Hunderupgruppen er udekørende gruppe og en del af Vedvarende Sygdomsudvikling 2 i Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi varetager opgaver hos borgere som på grund af en vedvarende lidelse kan klare mindre.<br /><br />Vi vil gerne være kendetegnet ved at have en høj faglighed, høj social kapital og god kollegial sparring. Vi er nytænkende og vores motto er ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”. Kernekompetencer som vægtes højt er: anerkendende kommunikation, loyalitet, initiativrig, innovativ, motiverende, og handlekraftig.<br /><br />Vi er 35 medarbejdere i Hunderupgruppen, hvor medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedsassistenter, og -hjælpere, studerende og elever. Ledelsesteamet består af en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder.<br /><br />Ledelsesteamet varetager den daglige ledelse i et tæt samarbejde, og arbejder målrettet med hverdagsrehabilitering. Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde og vi faciliterer, at medarbejdernes faglige kompetencer kommer i spil i det tværfaglige samarbejde og understøtter dem i deres udvikling. Dette med fokus på kerneopgaven og for at opnå størst mulig effekt hos borgerne.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Som assisterende rehabiliteringsleder skal du i samarbejde med rehabiliteringslederen omsætte Ældre- og Handicapforvaltningens strategier og effektmål, så de kan udmøntes i praksis. Du mestrer at være ”et skridt foran” i implementeringen af strategier og har erfaring med at udvikle handleplaner for processer i samspil med medarbejderne.<br /><strong>Dine primære opgaver:</strong> <ul> <li>Daglig personaleledelse, herunder vagtplanlægning, afvikle MUS/GRUS, indkalde til og afvikle møder med samarbejdspartnere, fravær og fastholdelsessamtaler</li> <li>Bidrage til at Hunderupgruppen har fokus på økonomi og budgetoverholdelse</li> <li>Være med til at gøre projekter til en faglig- og kompetenceudviklende proces for medarbejderne</li> <li>Medvirke til at målene for det rehabiliterende arbejde med kerneopgaven giver effekt</li> <li>Driftsledelse, herunder dialog og samtaler med pårørende</li> <li>Samarbejde med vores rådgivere ift. bevillinger ud fra §83 og §138</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Har en sundhedsfaglig uddannelse, og gerne ledelseserfaring.</li> <li>Har lederuddannelse, eller er indstillet på at starte på den offentlige lederuddannelse.</li> <li>Kan indgå i lederteamet som sparringspartner og igangsætter på nye opgaver</li> <li>Kan motivere og understøtte medarbejderne i det daglige arbejde og sikre faglighed, udvikling - og samtidig holde fokus på kerneopgaven.</li> <li>Evner at understøtte medarbejderne i deres behov for sparring og supervision</li> <li>Er empatisk, nærværende og autentisk i dit lederskab. Hvilket også betyder, at du er tydelig som leder</li> <li>Har flair for administrative opgaver, arbejder struktureret og hurtig til at danne dig et overblik</li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li style="text-align:justify">En dynamisk og spændende stilling, der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor vi er i konstant udvikling.</li> <li style="text-align:justify">En arbejdsplads med en høj social kapital</li> <li style="text-align:justify">Et individuelt introduktionsprogram og efterfølgende de bedste muligheder for faglig og ledelsesmæssig udvikling.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse 1. maj 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lone Susanne Hansen på 6551 3711.<br />Du er også velkommen til at komme på besøg – så skal du ringe og lave en aftale på forhånd.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune" style="color:blue; text-decoration:underline">her.</a><br />Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ab436bcc-992a-413f-8563-e993d400b2ce" style="color:blue; text-decoration:underline">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 8. marts 2020.<br /><br />Vi forventer at afholde 1. samtale den 17. marts 2020 og 2. samtale den 26. marts 2020.<br />Kandidater som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer. Du kan også blive bedt om at arbejde med en case ved 2. samtalerunde.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  08-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du en teamplayer og samtidig kan agere på egen hånd? Vil du være med til at sikre en høj faglighed i vores samarbejde med borgerne og har du humor og et positivt sind? Så er du måske vores nye kollega

  <em>Er du en teamplayer og samtidig kan agere på egen hånd?</em><br /><em>Vil du være med til at sikre en høj faglighed i vores samarbejde med borgerne og har du humor og et positivt sind?</em><br /><em>Så er du måske vores nye kollega</em><br /><br />Vi søger 2 sundhedsfaglige personaler i aftenvagter på mellem 28 timer om ugen med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse er 1. april 2020 eller efter aftale. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er Fyens største Plejecenter bestående af 7 afdelinger med plads til 130 beboere.  <br /><br />Vores arbejdsdag er præget af spændende og komplekse borgerforløb, hverdagsrehabilitering, koordinering, samarbejde og dokumentation. Vi arbejder ud fra relation koordinering og anvender beboerkonferencer som metode i vores arbejde ved borgere med udadreagerende adfærd.<br /><br />Vi er en arbejdsplads med ny ledelse der har stort fokus på udviklingen og ny retning. Samarbejdet med beboerne og de pårørende er præget af hverdagsrehabilitering og høj faglighed, og inddragelse af de pårørende vægtes meget højt.<br /><br />Vi har en stor tværfaglig personalegruppe hvor alle fagligheder arbejder tæt omkring beboerne. Der er på Havebæk Plejecenter 6 faste sygeplejersker tilknyttet. Personalegruppen består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sygehjælpere. Ergoterapeuter og fysioterapeuter er fysisk tilstede i huset og sikre god og rettidig sparring og samarbejde omkring beboerne.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Det vil naturligvis være en fordel, hvis du har erfaring med dele af ovennævnte arbejdsfelt, men vi søger især medarbejdere, som vil lære og udvikle sig i et fællesskab, hvor vi har behov for et højt fagligt samarbejdsniveau. Netop din faglighed, din evne til samarbejde og din kompetencer til at understøtte refleksive processer i et teammiljø, er centrale for din mulige ansættelse.<br /><br />Vi ser også gerne, at du kan genkende nedenstående: <ul> <li>Betragter ethvert menneske som unikt, og som et selvstændigt individ, bosiddende i eget hjem</li> <li>Du tager ansvar for din kommunikation, som er professionel, når du er på arbejde</li> <li>Respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis</li> <li>Giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og kollegaer.</li> <li>Du løser udfordringer i stedet for at ”tale dem op”</li> <li>Du tør og er villig til at evaluere dine egne handlinger i et fagligt perspektiv</li> <li>Du kan glæde dig over andres faglige viden, udvikling og succes, og kan se det som et bidrag til fælles- og egen udvikling</li> <li>Du er indstillet på at udvikle dig fagligt i fællesskab med andre</li> <li>Du betragter skriftlighed og dokumentation som en vigtig del af din faglighed</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer</li> <li>En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er i fokus</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> </ul> Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliterings-leder Lene Fonnesbæk på 2428 8888 eller assisterende rehabiliteringsleder Marianne Marnow Ragus på 2160 8201. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 19. februar 2020. Samtaler forventes afholdes i uge 9. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Natgruppen

  Vi søger sommerferieafløsere i juni, juli, august og september 2020 til byens bedste natgruppe.

  Vi søger sommerferieafløsere til byens bedste natgruppe i juni, juli, august og september 2020. <br /><br />Er du sygeplejerskestuderende, ergoterapeut-, fysioterapeut- eller pædagogstuderende, eller er du ved at uddanne dig til social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, så står vi og mangler sommerferieafløsere til 2020, og til pressede perioder.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er bydækkende nat, som varetager plejeopgaver ved borgere i eget hjem og plejecenteret.<br />Medarbejdergruppen er tværfaglig, pædagog, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. <br /><br />Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet, og vægter dette meget højt.<br /><br /><strong>Vi søger sommerferieafløsere som</strong> <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen nat</li> <li>Har højt humør og smil på læben</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl nattevagt</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 6551 3937 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Jasinski på 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. april 2020, og vi holder løbende samtaler. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløser til Aftengruppe Nord

  Vi søger sommerferieafløsere i juni, juli, august, september 2020 til byens bedste aftengruppe.

  Vi søger sommerferieafløsere i juni, juli, august, september 2020 til byens bedste aftengruppe.<br /><br />Er du sygeplejerskestuderende, ergoterapeut-, fysioterapeut- eller pædagogstuderende, eller er du ved at uddanne dig til social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, så står vi og mangler sommerferieafløsere til 2020, og til pressede perioder.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er bydækkende i Nord, som varetager plejeopgaver ved borgere i eget hjem. <br />Medarbejdergruppen er tværfaglig, sygeplejesker, social og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet, og vægter dette meget højt.<br /><br /><strong>Vi søger sommerferieafløsere, som</strong> <ul> <li>Brænder for, at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen aften</li> <li>Har højt humør og smil på læben.</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl aftenvagt</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til kontakte konstitueret rehabiliteringsleder Laila Frøslev på 65513811.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. april 2020, og vi holder løbende samtaler. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Stillingerne er til besættelse pr. 1. april 2020. Du bestemmer selv hvad timetal du ønsker fra 30-37 timer og du har mulighed for og arbejde her hver 3 eller hver 2 weekend alt efter hvad der passer ind i dit privatliv. Du medvirker selv til og lave din rulleplan.

  Da vi har en medarbejder som har besluttet og gå på efterløn og to som skal ind og videreuddanne sig søger vi en social- og sundhedsassistent og to social- og sundhedshjælpere til Sankt Hans Gruppen.<br /><br />Stillingerne er til besættelse pr. 1. april 2020. Du bestemmer selv hvad timetal du ønsker fra 30-37 timer og du har mulighed for og arbejde her hver 3 eller hver 2 weekend alt efter hvad der passer ind i dit privatliv. Du medvirker selv til og lave din rulleplan.<br /><br />Vi er en udekørende hjemmeplejegruppe som varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdomsudvikling. Størstedelen af vores borgere har diagnosen demens.<br />Vores gruppe er tværfaglig sammensat af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper. sygeplejersker, ergo og fysioterapeuter. Desuden samarbejder vi tæt med rådgivere og demenskoordinatorerne. Vi har meget stor fokus på tværfagligheden, og vi arbejder tæt sammen om borgernes mål og drømme. Hverdagsrehabilitering er en stor del af vores dagligdag.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>du brænder for og arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger</li> <li>du arbejder selvstændigt - er ansvarlig og initativrig</li> <li>du er stabil og har et godt overblik og et højt humør</li> <li>du er imødekommende, rummelig og samarbejdsorienteret</li> <li>du ønsker og få en demens uddannelse som vi giver dig</li> <li>du kan lide og have indflydelse på dit eget job og tilrettelæggelsen af det</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en rigtig god arbejdsplads hvor der er højt til loftet og bredt til væggene</li> <li>du får de bedste kolleger og rummelige ledere som er åbne for ideer og prøvehandlinger</li> <li>du får indflydelse på din egen arbejdsdag</li> <li>du får en arbejdsplads hvor vi vægter arbejdsmiljø og trivsel meget højt og forventer alle bidrager til det</li> <li>du får en spændende og uforudsigelig hverdag</li> <li>du får den bedste og grundigste introduktion</li> <li>du får 15 dages demensuddannelse så du får "værktøjer" til og bruge i din hverdag</li> <li>du får en arbejdsplads som vægter meget højt og være et godt uddannelsessted</li> </ul> Kan du se dig selv i denne stilling så skynd dig og skrive en ansøgning til os<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til og ringe på 21667110 og komme på besøg og se stedet.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 19. februar 2020. Ansættelsessamtalerne finder sted tirsdag den 25. februar 2020<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at arbejde med udsatte børn og unge og deres familier? Vi søger en ny kollega til vores FFT-team, hvor du også vil indgå i et tværfagligt team med familiebehandlere, familie- og ungevejledere og psykologer.

  <em>Brænder du for at arbejde med udsatte børn og unge og deres familier?</em><br /><br />Vi søger den 1. april 2020 en ny kollega til at indgå i vores eksisterende FFT-team i Familie og Ungehuset. Stillingen er på fuld tid. I forbindelse med ansættelse skal du være indstillet på at indgå i løbende uddannelse og træning i de metoder og redskaber, der indgår i funktionel familieterapi. Udover dit daglige FFT-team vil du indgå i et tværfagligt team med familiebehandlere, familie- og ungevejledere og psykologer.<br /><br />FFT er et evidensbaseret behandlingstilbud for familier med hjemmeboende børn og unge med adfærdsvanskeligheder og med en konfliktfyldt hverdag. FFT arbejder med en multisystemisk teoriramme, hvor både systemiske, relationelle, kognitive og adfærdsterapi indgår i behandlingen. I forløbet er der fokus på familiens ressourcer samt at forbedre samspillet med evt. skole, kammerater, arbejdsgiver og øvrige samarbejdspartnere. FFT er delt op i fire faser – Engagementsfasen, Motivationsfasen, Adfærdsændringsfasen og Generaliseringsfasen. Et forløb vil typisk vare mellem 4 og 7 måneder. I Odense kommune er vi pt 4 medarbejdere, der arbejder med FFT på fuld tid, og vores erfaring med metoden er meget positiv. Du finder mere information omkring FFT på <a href="http://www.fftdanmark.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">www.fftdanmark.dk</a><br /><br /><strong>Om os </strong><br />Familie og Ungehuset Odense 4-18 år er et af to familiehuse i Odense Kommune. Vi er 28 medarbejdere, en leder og en faglig teamleder, der arbejder med udsatte børn og unge og deres familier i aldersgruppen 4-18 år. Organisatorisk hører vi til i Familie og Velfærdsafdelingen og er organiseret i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). Børnene og deres familier henvises fra Børne- og Ungerådgivningen i Odense Kommune.<br /><br />Indsatserne i huset er forebyggende og fleksible og rettes mod børn med særlige behov. Vi arbejder med børn og unge og deres familier i et udviklingsfremmende perspektiv, jf. SL. § 52.3 stk. 2, 3 og 6. I alle foranstaltningssager arbejder vi efter kontrakter udarbejdet på det enkelte barn. Vores faglige perspektiv i behandlingsarbejdet er at se barnets/den unges udfordringer i relation til det familienære og det omgivende netværk. Indenfor dette rummer vores hus en mangfoldighed af metoder i behandlingsarbejdet. Vi er bl.a. inspireret af metoder, som har deres afsæt i en systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret tænkning.<br /><br />Indsatserne i huset skal understøtte udviklingen af bæredygtige relationer til andre, samt forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet. Vi arbejder med at tænke innovativt i det daglige arbejde og har hele tiden øje for, hvordan vi kan lave faglig udvikling ind i driften.<br /><br />Hovedvægten af opgaverne vil være som FFT-terapeut, men der kan forekomme andre støtte- eller familiebehandlingsopgaver.<br /><br />For hovedparten af personalet gælder, at de er pædagoger, socialrådgivere eller psykologer – alle med relevante efteruddannelser.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Hovedopgaver for funktionel familieterapeut: <ul> <li>ugentlige sessioner med familien</li> <li>dokumentation af afholdte sessioner</li> <li>ugentlig feedback og sagssupervision i teamet</li> <li>anvendelse af video i sessioner</li> <li>løbende FFT-metodeudvikling i team og på landsplan</li> <li>en stor grad af frihed i brug af arbejdsmetoder, men tro mod FFT-modellens 4 faser</li> <li>tæt samarbejde med relevante personer i familiens netværk</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Du skal have: <ul> <li>en uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller anden relevant uddannelse på bachelorniveau</li> <li>kendskab til behandlingsarbejde med børn/unge og deres familie</li> <li>lyst til at deltage aktivt i Familie og Ungehusets faglige udvikling og supervision</li> <li>kendskab og erfaring med tværfagligt samarbejde</li> </ul> Desuden forventer vi, at du er: <ul> <li>psykisk robust og kan klare den følelsesmæssige intensitet i arbejdet</li> <li>en person, der har en lys og humoristisk tilgang til dit arbejdsliv, og som kan se muligheder i en forandringstid</li> <li>motiverende, fleksibel, kreativ og fordomsfri i opgaveløsningen</li> <li>opsøgende på træning, læring og udviklingsmuligheder</li> <li>en person, der kan tilrettelægge og administrere eget arbejde</li> <li>klar til at tage medansvar i at bevare et godt arbejdsmiljø</li> <li>indstillet på skiftende arbejdstider, da der kan være mødeaktivitet i familierne udenfor almindelig arbejdstid</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor</strong> <ul> <li>der er en engageret personalegruppe</li> <li>der er stor social kapital</li> <li>man ikke lades alene om svære opgaver</li> <li>humor er nødvendigt</li> <li>vi bruger feedback fra borgere og samarbejdspartnere til at justere behandlingsindsatser</li> <li>personalet skal deltage i supervision og inddrage FIT i sagsdrøftelser</li> <li>faglig udvikling er en del af den daglige drift</li> <li>der er et højt fagligt niveau</li> </ul> Det er et krav, at du har kørekort. Huset har tre biler til deling blandt medarbejderne.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til Familie og Ungehusets leder Henriette Hylgaard på <a href="mailto:hrh@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">hrh@odense.dk</a>, 24 22 79 85, eller til FFT-supervisor Brian Potoker på <a href="mailto:bbpo@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">bbpo@odense.dk</a>, 20 55 82 64.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og PFF (pædagog) eller DS (socialrådgiver).<br /><br />De første uddannelsesdage er 15.-17. april 2020 og 14.-15. maj 2020, hvor du skal kunne deltage alle dage.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 18. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag, den 24. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en ny kollega til byens bedste aftengruppe. Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er det dig vi søger i Aftengruppe Nord.

  <em>Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er det dig vi søger i Aftengruppe Nord. </em><br /><br />Vi søger en engageret, udviklingsorienteret og selvstændig social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til fast aftenvagt 28 timer ugentlig. Vi arbejder 5-2 med arbejde hver anden weekend. Tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Vi er en aftengruppe i stor udvikling, og vi dækker den nordlige del af Odense Kommune, hvor vi yder hjemme- og sygepleje til ca. 900 borgere. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden, der styrer driften. <br /><br />Vores gruppe er sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, og vi sætter en ære i at løfte i samlet flok.<br /><br />Vi vægter samarbejdet højt, såvel på tværs af medarbejdergruppen som mellem medarbejdere og lederteamet, og på den baggrund er vi i stand til at udvise stor fleksibilitet. Vi har stor fokus på samarbejdet på tværs af faggrupper og på tværs af døgnet med andre vagtlag.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Er faglig dygtig og fleksibel i din opgaveløsning</li> <li>Er frisk og kreativ </li> <li>Har lyst og evne til at samarbejde med borgere og kollegaer</li> </ul> Vi forventer, at du: <ul> <li>Har kørekort</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har højt humør</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger</li> <li>Har en positiv tilgang til både borgere og kollegaer</li> <li>Kan arbejde tværfagligt på tværs af faggrupperne</li> <li>Brænder for at arbejde med kerneopgaven</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> </ul> Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret rehabiliteringsleder Laila Frøslev på 65513811. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 24. februar 2020. Samtaler forventes afholdt den 27. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Stadiongruppen

  Har du lyst til at arbejde inden for hjemmeplejen? Er du frisk på at arbejde i din sommerferie - i juli og august 2020

  <em>Har du lyst til at arbejde inden for hjemmeplejen? Er du frisk på at arbejde i din sommerferie - i juli og august 2020? </em><br /><br />Vi søger sommerferieafløsere med tiltrædelse 22. juni 2020. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Stadiongruppen er en udekørende gruppe i Vest, vi kører ud fra Bolbro plejecenter. Vi varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdoms udvikling, bl.a.. demensramte, parkinson borgere m.m.<br />Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, pædagog, social- og sundhedshjælpere/-sundhedsassistenter og terapeuter. Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabilitering, dette vægtes meget højt.<br /><br />Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil få et tæt samarbejde med dine kollegaer, som brænder for at arbejde med borgere med vedvarende sygdoms udvikling.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger sommerferieafløsere, der:  <ul> <li>er ufaglært, uddannet social- og sundhedshjælpere/-sundhedsassistenter</li> <li>har flair for IT</li> <li>er positiv, mødestabil, fleksibel, god til at kommunikere med andre mennesker og til skriftlig dokumentation</li> <li>kan arbejde selvstændigt og ansvarligt i en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>kan bevare overblikket i pressede situationer<em>? </em></li> </ul> Kan du sige ja til ovenstående, så send os straks din ansøgning.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Grundig oplæring</li> <li>Faglige, engagerede og ansvarlige kollegaer</li> <li>Humor som en del af hverdagen</li> <li>En arbejdesplads med høj trivsel og fokus på det gode arbejdesmilløj</li> <li>Et job fyldt med udfordringer og udvikling </li> <li>En arbejdsplads, der arbejder med relationel koordinering og rehabilitering</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Vivian Winkel Møller Balle på 6551 3834 eller social- og sundhedshjælper Susanne Strøger på 6551 3835, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. maj 2020. Samtaler afholdes løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kan du sælge den levende musik og store lyd? Odense Symfoniorkester søger en salgs-, PR- og kommunikationsmedarbejder med fokus på salg.

  <em>Kan du sælge den levende musik og store lyd?</em><br /><br />Odense Symfoniorkester er i gang med en stor og spændende transformation, hvor orkestret i endnu højere grad har fokus på at nå nye publikumsgrupper og at højne tilfredsheden blandt de nuværende. Publikumsoplevelsen skal være i top til tidens ønsker og musikken skal endnu længere ud til nye gæster. Derfor skal Odense Symfoniorkester også have et fornyet fokus på den salgsorienterede kommunikation. Det er der vi har brug for dig!<br /><br />En del af transformationen er at nå ud til endnu flere og turde fortælle om den klassiske musik på nye måder. Være et skridt foran på salg, PR og kommunikation, så vi ved hvad vores gæster efterspørger, nærmest før de selv gør det. Det er ikke altid en let opgave med selvindlysende løsninger, så vi forventer ikke, at du har svarene på forhånd, men vi regner med, at det er dig, der tør gå forrest i søgen efter det gode salg og den optimale kommunikation.<br /><br />Så det er dig, vi skal bruge, hvis du kan sætte det opsøgende salg på dagsordenen og kan skabe en vision for en dertilhørende salgs- og markedsføringsstrategi. Både eye-to-eye, gruppesalg og med de store annoncekampagner. Vi forventer også, at du er udadvendt, strategisk nytænkende og kan arbejde med ufravigelige deadlines. Du kan nødvendigvis ikke alt på forhånd, men så er du villig efter at lære det og nysgerrig på, hvad andre gør bedre end os. Det er derfor vigtigt med en åben tilgang til opgaverne og at du er ærgerrig efter at lære. Til gengæld får du så også lov til at løbe med bolden, når det er dine kompetencer, der er i spil.<br /><br />Som salgs-, PR- og kommunikationsmedarbejder i Odense Symfoniorkester bliver du automatisk en del af PR-holdet, der også tæller en kommunikationsmedarbejder og en grafiker. Sammen skal I tage styring på orkestrets kommunikation og salgsmålsætninger, der rammesættes i samarbejde med Administrationschefen og Musikchefen. Du er derfor en holdspiller, der dog ikke er bange for at gå i sololøb, når det er nødvendigt. Til gengæld får du så også lov til at løbe langt med ideerne, når det er dine kompetencer der definerer retningen.<br />PR-holdet er en del af den samlede administration, der ledes af Administrationschefen. Alle har deres egne kompetenceområder, men løser som regel tingene i dialog og fællesskab. Alle har interesse i, at alle klarer sig godt.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har forhåbninger om at du er: <ul> <li>Uddannet inden for marketing, salg og kommunikation eller lignende</li> <li>eller har relevant erfaring med det fra tidligere stillinger</li> <li>og er vildt interesseret i at nørde salgstal, publikumsudvikling og kampagnestrategier</li> </ul> Vi forventer at du kan: <ul> <li>kvalificere og planlægge en overordnet salgs og marketingsstrategi</li> <li>arbejde detaljeret med nøgletal og publikumsundersøgelser</li> <li>og navigere mellem mange forskelligartede publikumsbehov</li> </ul> Og så er du: <ul> <li>en udadvendt type, der godt kan lide at arbejde med mennesker og varierede opgaver</li> <li>serviceorienteret og engageret</li> <li>og god til at få tingene gjort til tiden</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Odense Symfoniorkester består af 73 musikere og en administration på 12 fastansatte, der opfører omkring 100 koncerter om året. De fleste af dem i Odense Koncerthus, men også ude omkring i Syddanmark. Musikalsk beskæftiger orkestret sig med alt fra julemusik til de store symfonier og operaer, og der er derfor stor spredning i vores publikum, i vores koncertformater og i vores formidling.<br /><br />Orkestret blev grundlagt i 1946, men dets rødder går helt tilbage til omkring år 1800. Fra at være et teaterorkester, som også spillede symfonisk musik, fremstår orkestret i dag som et moderne symfoniorkester med et højt aktivitetsniveau og under stadig udvikling. Orkestret har hjemme i Odense Koncerthus, som blev indviet i 1982. Hovedparten af orkestrets koncerter finder sted i Carl Nielsen Salen.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en kunstnerisk spændende arbejdsplads</li> <li>med frihed til at bruge sin faglighed på bedst mulig måde til at løse opgaverne</li> <li>og engagerede, sjove og fagligt stolte kollegaer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muigt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte administrationschef, Anders Skovgaard på tlf.: 40 48 36 19, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 24. februar 2020. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 11, 12. marts 2020. <br />Når du ansøger skal du vedhæfte kopi af uddannelsesbevis, CV samt udtalelser.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Er du klar til at gøre en forskel med en meget omfattende og udfordrende dagsorden, og er du klar til dagligt at møde nye mennesker og udfordringer? Så er du måske vores nye frontløber!

  <em>Er du klar til at gøre en forskel med en meget omfattende og udfordrende dagsorden, og er du klar til dagligt at møde nye mennesker og udfordringer? Så er du måske vores nye frontløber! </em><br /><br />Odense Kommune satser målrettet på det kriminalitetsforebyggende arbejde, der er forankret i SSP Odense. Til dette arbejde søger vi en dygtig kollega med metodisk erfaring og stærke relationelle kompetencer, der skal indgå i vores team.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />SSP Odense har til formål at opbygge netværk på tværs af Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne i Odense. Målet er at gøre børn og unge mellem 0-24 år robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet.<br /><br />I Odense har vi stolte traditioner for den kriminalpræventive forebyggelse. Vi har arbejdet målrettet med indsatsen siden 1970érne, hvor Odense udviklede den platform, der i dag er kendt som SSP-samarbejdet. Organisationen arbejder og handler på tværs af administrative og organisatoriske grænser, og som noget særligt i Danmark er boligorganisationerne en ligeværdig partner og medspiller i dette arbejde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som ansat i SSP Odense vil du blive en del af et professionelt og topmotiveret team, og du vil i dit arbejde have stor indflydelse på SSP Odenses arbejde.<br /><br />Stillingen er på fuld tid med planlægning af egen arbejdstid. Som kandidat til stillingen skal du være fleksibel i forhold til arbejdstiden, da mindst 50 procent af arbejdstiden skal foregå som arbejde i aften- og weekendtimer.<br /><br />Vi søger en kollega, som skal:<strong> </strong> <ul> <li>varetage opsøgende gadeplansarbejde, hvor der er bekymrende/problemskabende ungegrupperinger. Tage kontakt til de unge, der vækker bekymring og efterfølgende vidensdele observationer</li> <li>afholde kriminalpræventive korttidssamtaleforløb med børn, unge og deres forældre, hvor du også samarbejder med barnets og/eller den unges skole, og metodisk sikrer dokumentation af forløb og progressionen</li> <li>arbejde og samarbejde i længere udviklingsprocesser som professionel støtte- og kontaktperson, herunder sikre dokumentation og koordinering</li> <li>deltage i det koordinerende og forebyggende arbejde ved lokale og bydækkende kriser/uroligheder (hotspots) med deltagelse af børn og unge</li> <li>deltage i chat-funktion med børn og unge som gadeplansindsatsen på den ”digitale gade”</li> <li>deltage i formidlingen af erfaringer og viden på tværs i organisationen, så kriminalitetsforebyggelsen bliver kendt af relevante parter</li> <li>deltage i udvikling og drift af SSP Odense og medvirke til godt samspil mellem individindsatser, specifikke og generelle forebyggelsesindsatser</li> <li>deltage i ad hoc opgaver med relevans for organisationens drift</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du har en pædagogisk eller lignede socialfaglig uddannelse og kan dokumentere solid, praktisk erfaring fra arbejde med mennesker i udsatte positioner. Du har lyst til at gøre den forskel, som gør en forskel. Og så forestiller vi os, at du: <ul> <li>har kendskab til forebyggelse og erfaring med målgruppen; børn og unge med risikoadfærd </li> <li>har teoretisk indsigt i forandringsprocesser og ungdomskulturer, og kan omsætte denne til praksis</li> <li>er en stærk administrator, der evner at holde mange bolde i luften</li> <li>kan arbejde selvstændigt inden for SSP Odenses rammer</li> <li>kan agere og fungere i krydsfeltet mellem forskellige dagsordener og interesser</li> <li>er relationelt stærk, empatisk og perspektivfleksibel</li> <li>har selvforståelse og selvregulering, som du kan bruge i komplekse samskabelsesprocesser med børn, unge og forældre, og i samarbejdet med kollegaer og andre professionelle </li> <li>du ved, at et team ikke bare er en gruppe mennesker, der arbejder sammen, men at det er en gruppe mennesker, der er afhængige af og stoler på hinanden</li> <li>er faglig stolt, og medvirker til at gøre arbejdspladsen til et godt redskab for andre</li> <li>har vilje og evne til løbende at kompetenceudvikle dig</li> <li>har kørekort </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen forventes besat pr. 1. april 2020 eller hurtigst muligt derefter. Vi er dog klar til at vente på den rigtige kandidat.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For flere informationer opfordres du til at tjekke vores <a href="https://www.sspodense.dk/" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>. <br />Ønsker du at vide mere om jobbets mangeartede opgaver, er du også velkommen til at kontakte afdelingsleder Helle Rønnemoss på 2913 0331 mellem kl. 16.00 og 18.00.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er er onsdag, den 19. februar 2020.<br /><br />Der udvælges kandidater til stillingen den 20. februar 2020, og der vil efterfølgende blive indkaldt til ansættelsessamtaler telefonisk. Ansættelsessamtalerne bliver afholdt den mandag, den 24. februar 2020. Ved samtalerne vil lederen af SSP Odense Tommy Holst, afdelingsleder Helle Rønnemoss og to medarbejderrepræsentanter deltage. Du vil i forbindelse med samtalen blive stillet en konkret opgave, der tilsendes inden samtalen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Deltidsbrandmænd M/K til Beredskab Fyn

  Da nogle af vores nuværende deltidsansatte brandmænd har søgt nye udfordringer, søger vi et antal nye deltidsmedarbejdere til ansættelse pr. 1. april eller hurtigst muligt.

  Da nogle af vores nuværende deltidsansatte brandmænd har søgt nye udfordringer, søger vi et antal nye deltidsmedarbejdere til ansættelse pr. 1. april eller hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Opgaverne for deltidskorpset</strong>   <ul> <li>Tilkald til beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med brand, redning, frigørelse, forurening, vejrlig mv. </li> <li>Sikkerhedsvagter (dvs. brandvagter i forbindelse med udstillinger, teaterforestillinger og lign.) </li> <li>Øvelser mv.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Det vil være en fordel hvis du:<strong> </strong>   <ul> <li>har Grunduddannelse, INDSATS </li> <li> <div>har Funktionsuddannelse, INDSATS </div> </li> <li>har grundkursus i Førstehjælp / Førstehjælp niveau ”mellem”, 12 timer </li> <li>har Holdlederuddannelse, INDSATS</li> <li>har minimum B kørekort, men gerne til C, CE</li> <li>også kan møde i dagtimerne på hverdage</li> </ul> Du skal have bopæl eller arbejdsplads tæt ved brandstationen på Åsumvej 35, 5240 Odense NØ, så du kan give hurtigt fremmøde ved alarmering.<br /><br />Det er vigtigt for os, at du er i god fysisk form, og at du bevidst arbejder på at fastholde den.<br />At du er fleksibel og har gode samarbejdsevner. At du er teamplayer og mentalt velafbalanceret.<br /><br />I forbindelse med ansættelse afholdes der ansættelsesprøve for et antal udvalgte ansøgere.<br /><br />Her forventer vi, at du kan følgende: <ul> <li>Løbe 2400 m på under 12 min. </li> <li>Bestå højdeskræk- og klaustrofobiprøve. </li> <li>Gennemføre BRS’ funktionstest med tilfredsstillende resultat. </li> </ul> Ansøgere, der indkaldes til ansættelsesprøven, bliver løbende vurderet. Dagen afsluttes med en personlig samtale med ansættelsesudvalget.<br /><br />Ansættelsesprøven afholdes lørdag den 7. marts 2020 kl. 09:00. Du skal forvente, at vi først er færdige kl. 15:00. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Beredskab Fyn er en moderne udviklingsorienteret og røgfri arbejdsplads, der lægger vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø med udviklingsmuligheder og attraktive vilkår for medarbejderne. Vi arbejder målrettet med trivsel på arbejdspladsen, hvor vi lægger vægt på medindflydelse gennem åbenhed og dialog.<br /><br />Fakta om Beredskab Fyn i Odense <div>Vi er et fuldtidsberedskab med 10 medarbejdere på døgnvagt, fordelt på 2 stationer i Odense. Vi er 45 fuldtidsansatte og 24 deltidsansatte. Der er i alt ca. 1.200 udrykninger om året, og de sidste år er vores deltidsansatte indkaldt et sted mellem 30 – 50 gange årligt.</div>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Arbejdstid og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst/lokalaftale.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til operativ leder Frank Praefke på 2448 0364 eller <u>frp@beredskabfyn.dk.</u><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 26. februar 2020.<br />Straffeattest bedes vedlagt ansøgningen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Sankt Hansgruppen

  Sankt Hans Gruppen søger afløsere, er du sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagogstuderende, eller er du ved at uddanne dig til noget andet sundheds fagligt mangler vi dig til afløsning i weekender, hverdage, ferier og lignende.

  Sankt Hansgruppen søger afløsere, er du sygeplejerske, ergo-/fysioterapeut, pædagogstuderende, eller er du ved at uddanne dig til noget andet sundhedsfagligt, mangler vi dig til afløsning i weekender, hverdage, ferier og lignende.<br /><br />Vi søger afløsere, der brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger. 90 procent af vores borgere er demente.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en udekørende gruppe der geografisk kører i området omkring Næsby, Havnen, Skibhus, Rising, Volls Mose, Seden, Agedrup og Bullerup. Vi kører både på el-cykler og i biler.<br /><br />Vi er en gruppe på ca. 43 medarbejdere, som er uddannet social- og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker, ergo-/fysioterapeuter. <br />Desuden har vi et afløser korps, der hjælper os i weekender, helligdage og ferier - det er det team, du vil blive en del af.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>du skal kunne arbejde selvstændigt</li> <li>du skal have et godt humør - være smilende og hjælpsom</li> <li>du skal være stabil og have et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>du skal besidde gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>du skal have flair for dokumentation og it</li> <li>du skal være robust og kunne lide forandringer</li> <li>du skal kunne cykle og være i besiddelse af kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en hverdag der ikke er ens</li> <li>gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>en lydhør ledelse hvor medindflydelse står højt på listen</li> <li>god introduktion til arbejdspladsen og borgergrundlaget</li> <li>en arbejdsplads der gerne vil tilpasse sig så det passer ind i ens familieliv</li> </ul> Er det noget for dig, så skynd dig og send os en ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Gitte Boslund på 2166 7110 eller assisterende rehabiliteringsleder Mette Brinkmann på 2965 9889, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. februar 2020. Samtaler afholdes løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Sygeplejerske til sygeplejeteam medfødt og erhvervet hjerneskade

  <strong>Sygeplejerske til sygeplejeteam i forløb medfødt og erhvervet hjerneskade</strong><br />Vil du være vores nye kollega?<br /><br />Nu har du muligheden for at blive en del af vores nye team af sygeplejersker i forløb medfødt og erhvervet hjerneskade. Vi har en ledig stilling som sygeplejerske fra den 1. april 2020. Stillingen er på 30 timer om ugen, og vagterne ligger i dagtimerne i hverdagen, med weekendvagt hver 6. weekend.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er et team på 6 sygeplejersker, som dækker bosteder og plejecentre for borgere med en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Som sygeplejerske er man tilknyttet et eller flere botilbud, hvor man har sin faste gang og møder ind hver dag. Man er en del af det faste personale på stedet, og har sin personaleleder der. Derudover er man tilknyttet sygeplejeteamet, hvor man har ugentlig sparring og dækker ind for hinanden ved sygdom og ferie. På vagterne hver 6. weekend, dækker man akutte opgaver, der kan opstå på de 15 matrikler, der hører under forløb medfødt og erhvervet hjerneskade. Du vil blive tilknyttet Munkehatten, hvor rehabiliteringslederen vil være din personaleleder.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Eksempler på opgaver: <ul> <li>Ansvar for opdatering af helbredstilstande ved komplekse borgere</li> <li>Oplæring af både vikarer og fast personale i medicinhåndtering og andre sundhedsfaglige opgaver</li> <li>Vejledning og sparring med øvrigt personale</li> <li>Uddelegering og overdragelse af opgaver til andre faggrupper</li> <li>Samarbejde med kommunens specialsygeplejersker indenfor blandt andet misbrug, psykiatri, sår og palliation</li> <li>Faste sygeplejeopgaver som ikke må uddelegeres som for eksempel dosering af marevan og injektion af morfin pn</li> <li>Fungere som tovholder på det sundhedsfaglige på de komplekse forløb</li> <li>Deltage i teammøder samt monofaglige møder i fornødent omfang</li> <li>Deltage i sygeplejeforum med de øvrige sygeplejersker i forløbet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende hverdag, med en høj grad af selvtilrettelæggelse</li> <li>Tværfaglige teams med gode kollegaer, der er videbegærlige og opsøgende</li> <li>Samarbejde med kollegaer og borgere i udarbejdelse af borgerens forløbsplan</li> <li>En arbejdsplads, der anvender forskellige faglige indfaldsvinkler, med åbenhed overfor nye ideer</li> <li>Monofaglig sparring med andre sygeplejersker</li> <li>At være med i en organisation, der er i forandring.</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> </ul> <strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Har minimum 3 års erfaring, gerne fra hjerneskadeområdet, somatikken og/ eller erfaring fra det socialfaglige område</li> <li>Har erfaring med at arbejde med FMK</li> <li>Har lyst og energi til at arbejde med mennesker med en medfødt eller erhvervet hjerneskadede og synes det er spændende at arbejde med beboernes egne mål</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret, samt indgå i det tværfaglige samarbejde</li> <li>Er god til at undervise og uddelegere opgaver til andre faggrupper</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Kan arbejde med mennesker som har særlige udfordringer og respektere deres værdier og livsformer</li> <li>Kan arbejde i en hverdag som er meget uforudsigelig</li> <li>Har kørekort til bil</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte faglig leder Tanja Nielsen på 2999 8726 eller rehabiliteringsleder Pia Yun Mathiassen på 2448 8927, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. februar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 9, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde med borgere med en erhvervet hjerneskade i det tidlige rehabiliteringforløb så er denne stilling lige dig.

  <em>Vil du være en del af et specialiseret og tværfagligt team omkring borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende? Har du erfaring indenfor neurorehabilitering? Ønsker du i udvidet grad tværfagligt samarbejde i en anderledes opbygning? - Hvis ja, så glæder vi os til at se din ansøgning! </em><br /><br />Bjerggårdshaven Dag- og Døgnrehabilitering søger en sygeplejerske pr. 1. april 2020. Stillingen er på 35 timer og tilknyttet Døgnrehabiliteringen. Stillingen indebærer skiftende arbejdstider mellem dag, aften og hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Bjerggårdshaven Dag- og Døgnrehabilitering tilbyder målrettet, tidsbegrænset og specialiseret træning og rehabilitering til voksne borgere, som har pådraget sig en hjerneskade - i moderat til svær grad.<br /><br />Vi er et rehabiliteringscenter under Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb Erhvervet Hjerneskade (§102 og 107 i Serviceloven og genoptræningsplaner efter sundhedslovens § 140). Dag- og døgnrehabiliteringen rummer 20 rehabiliteringspladser, hvoraf 6 er døgnrehabiliteringspladser. <br /><br />Som medarbejder vil du blive en del af et tværfagligt team, der samarbejder tæt med vores borgere og deres pårørende omkring borgerens rehabiliteringsforløb. Det tværfaglige team består af ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper pædagoger, fysioterapeuter, sygeplejerske og neuropsykolog.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Medarbejdere tilknyttet Døgnrehabiliteringen har tilsammen ansvar for at skabe et rehabiliterende miljø for borgeren døgnet rundt - alle ugens dage. Du skal varetage opgaver, der tager udgangspunkt i dine sygeplejefaglige kompetencer samt medvirke til, at rehabiliteringen bliver sammenhængende, meningsfuld og målrettet for borgeren.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal bidrage til: <ul> <li>Varetagelse af komplekse sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger.</li> <li>At der skabes individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb, som er tilpasset den enkelte borgers ønsker og behov bedst muligt, i forhold til såvel mål som træningsstrategier.</li> <li>At det tværfaglige team samarbejder om at yde rehabilitering på højt fagligt niveau.</li> <li>At borgerens effekt af rehabiliteringen bliver dokumenteret og videregivet.</li> <li>At relevante samarbejdspartnere inddrages for at sikre optimal overførsel til næste forløb.</li> <li>At vores rehabiliteringstilbud udvikles i takt med ny viden/best practice på området.</li> </ul> <strong>Faglige kvalifikationer</strong><br />Der lægges vægt på at du:  <ul> <li>Har erfaring med at arbejde med rehabiliterende pleje af borgere med erhvervet hjerneskade.</li> <li>Har erfaring i at samarbejde tæt med borger og pårørende, og er en god motivator / støtte for borger i at træffe valg vedrørende deres rehabiliteringsproces.</li> <li>Skal kunne varetage en koordinerende funktion og derved hjælpe borgeren til, at han eller hun oplever mening og sammenhæng i sit forløb.</li> <li>Har erfaring med at indgå konstruktivt og relevant i det tværfaglige samarbejde.</li> <li>Har erfaring med skriftlig dokumentation / elektronisk journalføring.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og målrettet, evner at have flere bolde i luften og kan favne bredere end eget fagområde.</li> <li>Evner at rumme og favne komplekse borgere og pårørende, som ofte er i krise eller på anden måde i en svær situation. </li> </ul> <strong>Personlige kompetencer</strong><br />Du er tillidsskabende og god til at skabe relation med dine medmennesker, borgere som kollegaer. Du er loyal, stabil og fleksibel og med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Du er åben og anerkendende i din tilgang. Du ser muligheder frem for begrænsninger – også i en foranderlig hverdag og organisation. Du har lyst til at indgå i nye opgaver, såvel omkring den enkelte borger, som i andre udviklingsområder på stedet.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et job med dygtige, tværfaglige kollegaer. Gode muligheder for sparring og personlig/faglig udvikling. Arbejdsopgaverne vil være alsidige og udfordrende, hvor kun sjældent to dage er ens.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Inden du søger stillingen, er du meget velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Peder Sobarnia Dichmann på 2810 9467(ferie uge 6 og 7). I uge 6 og 7 kan konst. ass. rehabiliteringsleder Lenette Grønlund Larsen kontaktes på 2921 8138.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 19. februar 2020, og vi forventer at holde samtaler mandag den 24. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Inspireres og motiveres du af et højt fagligt niveau, som kan understøtte barnets trivsel og udvikling? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som ledelsesfagligt?

  <strong>Børnehuset hvor udeliv, science og bevægelse er i fokus. </strong><br /><br /><em>Inspireres og motiveres du af et højt fagligt niveau, som kan understøtte barnets trivsel og udvikling? </em><em>Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som ledelsesfagligt? Så har du nu muligheden for at komme med på vores hold i Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup, som vores nye daglige pædagogiske leder til Børnehuset Hvenekilden.</em><br /><br />Brænder du for at lede og understøtte pædagogiske processer, er du visionær, energifuld, faglig dygtig, ambitiøs på børnenes vegne? Og ønsker du at være en vigtig del af et dynamisk ledelsesteam, hvor vi arbejder proaktivt med de dagsordener, der er på daginstitutionsområdet I Odense Kommune. Så er denne lederstilling lige noget for dig.<br /><br /><strong>Om Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup</strong><br />Vi er en 2 år gammel fusioneret børneinstitution, bestående af 9 børnehuse: Atlantis, Bøgelund + Bus, Fjordager, Fridasholm, Kildegården/Muldvarpen, Pilebækken, Seden, Slåenhaven og Hvenekilden. <br /><br />De daglige pædagogiske ledere i børnehusene udgør, sammen med institutionslederen, teamledelsen for hele institutionen.<br /><br />Vi har særligt fokus på: <strong>Nytænkning, optimisme og et inspirerende udviklingsmiljø for alle</strong>. Vi har mod på og er i fuld gang med at skabe en ny børneinstitution, hvor du som leder skal være medskaber af udviklende læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø i såvel det lille, som det store fællesskab. I udviklingen af vores institution får du her et medansvar ind i at videreudvikle og/eller nytænke de overordnende strategier der ligger på institutionsniveau for HCA-Seden-Agedrup. Vi er netop startet op med ”Sprogklar” - et praksisnært uddannelsesforløb for alle medarbejdere i vores børnehuse, projektet er rammesat til hele 2020. Desuden er vi i fuld gang med at videreudvikle på vores Kaizentavler mhp. at skabe en god evalueringskultur til understøttelse af den styrkede læreplan.<br /><br /><strong>Om Børnehuset Hvenekilden</strong><br />Børnehuset Hvenekilden er et ca. 20 år gammelt børnehus beliggende i Seden Syd. Huset er normeret til 53-63 børnehavebørn, der er løbende optag hen over året. Hvenekilden søger en stærk lederprofil der kan være medudvikler på et godt udeliv for børnene - et udeliv der bl.a. indeholder science og bevægelse.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du i jobbet:</strong> <ul> <li>Er en visionær, tydelig og motiverende leder, der kan sikre fremdrift og understøttelse af lege- og udviklingsmiljøer af høj kvalitet for børnene</li> <li>Er involverende og rammesættende i forhold til overordnede mål og strategier både i Børnehuset og i Institutionen</li> <li>Kan facilitere god personaleledelse og høj social kapital i Børnehuset</li> <li>Har blik for organiseringen af hverdagen</li> <li>Er synlig, nærværende og samlende som leder og samtidig er du dig bevidst om din rolle, som kulturskaber i Børnehuset og Institutionen</li> <li>Kan fungere som bindeled mellem Institutionens ledelsesteam og Børnehuset</li> <li>Er bidragende ind i udviklingen af en nyligt fusioneret Institution, med kerneopgaven i centrum</li> <li>Har interesse for og lyst til at videreudvikle Hvenekilden som et Børnehus med fokus på udeliv, science og bevægelse i uderummet</li> </ul> <strong>Lidt om dig:</strong> <ul> <li>Du har ledelseserfaring fra lignende arbejdsområde, evt. suppleret med en lederuddannelse.</li> <li>Du leder delegerende og er i stand til at motivere dine medarbejdere og sparre med dem.</li> <li>Du er en god planlægger, som holder fast i overblikket på egne opgaver og opgaver på tværs af børneinstitutionens børnehuse.</li> <li>Du er en tydelig leder med gode samarbejdsevner og med et godt humør</li> <li>Du er ledelsesfaglig dygtig, med gode formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt</li> <li>Du evner at omsætte gældende strategier og politikker, til handling i børnehusene</li> <li>Du sikrer et højt informationsniveau på alle planer, samt sikrer involvering og medindflydelse</li> <li>Du er aktivt bidragende og evner at indgå i et tæt og forpligtende teamsamarbejde</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan træffe aftale om besøg i institutionen HCA-Seden-Agedrup hos institutionsleder Malene Bundgaard Christensen på 2928 1287 eller via mail: <a href="mailto:mbjen@odense.dk">mbjen@odense.dk</a>.<br /><br />Du kan læse mere om os <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/b%C3%B8rneinstitutioner/hca---seden---agedrup">her</a>.<br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune">her.</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Tiltrædelse 1. maj 2020 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 1. marts 2020. Vi forventer at holde 1. samtaler onsdag den 11. marts 2020 og 2. samtaler torsdag den 19. marts 2020. <br /><br />Kandidater som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer. Der kan indgå case ved 2. samtale.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Vest

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br /><strong>Vi søger dagplejere i følgende områder:</strong> <ul> <li>Fruens Bøge, Dalum og Sanderum </li> <li>Dyrup </li> <li>Bellinge, Brændekilde </li> </ul> Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse er efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.

  <em>Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.</em><br /><br />Livsbekræftende borgere søger social- og sundhedsassistent, som vil være med til at fremme borgerens livskvalitet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 20 -76 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile, og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud. Enkelte borgere er ikke i beskæftigelse udenfor hjemmet. Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og nogen skal have hjælp til spisning eller sonde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.<br /><br />Stillingen er på 35 timer om ugen med skiftende dag og aften arbejde og arbejde hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du:  <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>Trives med administrative opgaver og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.</li> <li>Har kørekort eller planer om at erhverve det</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads, som:  <ul> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Gitte Laugesen på 51482325. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 26. februar 2020, og vi afholder samtaler løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb - så har du muligheden her. På grund af travlhed og stigende efterspørgsel på støtte- og behandlingsopgaver, opnormerer vi med en socialrådgiver.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br /><br />På grund af travlhed og stigende efterspørgsel på vores støtte- og behandlingsopgaver søger vi en erfaren socialrådgiver til vores børnehus i Esbjerg pr. 1. april 2020.<br /><br />Så vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb - så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Lidt om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd har afdelinger i Odense, Esbjerg og Aabenraa, og det er til vores afdeling i Esbjerg, vi søger en socialrådgiver.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vi søger en erfaren socialrådgiver på fuld tid, som er stærk i sin socialfaglighed, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt og som har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som socialrådgiver i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver: <ul> </ul> <ul> <li>koordinering af sagsforløb i samarbejde med barnets handlekommune, politi og sygehusvæsen</li> <li>yde konsultativ bistand til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>være sparringspartner ved børnefaglige § 50-undersøgelser</li> <li>overvære videoafhøringer og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>i samarbejde med børnehusets psykologer at udrede børnenes traume- og belastningsgrad og vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>løbende administrative opgaver som dataregistrering, journalisering, referater mv.</li> <li>bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et mindre omfang: <ul> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> <li>på sigt at varetage behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne – vi har udviklet et ydelseskatalog til kommunerne</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt</li> <li>en arbejdsplads som løbende arbejder med kvalitetsudvikling, og som vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering, og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tæt tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>har erfaring med myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet, og meget gerne erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, herunder gerne erfaring med udrednings- og/eller behandlingsarbejde inden for denne målgruppe. Muligvis har du en relevant efteruddannelse</li> <li>har stor viden om børns udvikling</li> <li>er komfortabel med mødelederrollen</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, som har det meget svært</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>har høj grad af samarbejdskompetence og fleksibilitet og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>er udviklingsorienteret og ønsker at bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed – og at være børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd <u><a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="her">her</a></u>.<br /><br />Desuden henvises der til <u><a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank" title="Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene</a>.</u><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på <a href="mailto:dkka@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">dkka@odense.dk</a>, 2910 4553, eller faglig teamleder Lane Lund på <a href="mailto:lalun@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">lalun@odense.dk</a>, 30694497.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 19. februar 2020.<br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag, den 24. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Aftensygeplejersker til Aftengruppe Syd

  Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for flere tusinde borgere, så er det måske lige dig vi leder efter?

  <em>Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for flere tusinde borgere, så er det måske lige dig vi leder efter?</em><br /><br />Vi søger aftensygeplejersker til faste stillinger til vores udekørende aftengruppe. Stillingerne er på 29,75 timer/ugentligt og der arbejdes ud fra 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.00 – 23.30. Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være<br />grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi<br />udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den<br />rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken<br />livssituation, man befinder sig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere<br />sit forløb.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et selvstændig og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt og indgå - i en teamorganisering</li> <li>er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort</li> <li>er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere så er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Karin Vang på 65513232 eller assisterende rehabiliteringsledere Annette Johansen på 65513214 og Marlene Willumsen på 65513611.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 20. februar 2020. Samtaler forventes afholdt den 27. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kompetent sygeplejerske gerne klinisk vejleder søges til Rydsåvej til en fast stilling på 30 - 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest derefter.

  Botilbuddet Rydsåvej søger en kompetent sygeplejerske gerne en klinisk vejleder til fast stilling på 30 - 37 timer ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt. Stillingen omfatter både dag og aftenvagt, og der arbejdes hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Botilbuddet Rydsåvej: Er et gerontopsykiatrisk botilbud for 43 borgere og en udredningsplads. Her er ansat social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker. Målgruppen er borgere med svære, længerevarende sindslidelser og nedsat funktionsevne, kombineret med et støtte- og plejebehov. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Vi arbejder hen imod at få sygeplejestuderende i praktik, så hvis du har interesse og de rette kompetencer er her en mulighed for at blive kliniske vejleder efter nogle måneders ansættelse. Hør evt. mere om det hos rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Har erfaring og er fortrolig med den administrative og lovgivningsmæssige såvel som den praktiske sygepleje</li> <li>Har interesse i gerontopsykiatri</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med borger og pårørende</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Udviser rummelighed og respekt over for beboerens værdier og livsform</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder</li> <li>Tilknytning til eget team, hvor du vil stå for de komplekse sygeplejefaglige opgaver.</li> <li>Tæt faglig sparring med øvrige sygeplejersker på Rydsåvej.</li> <li>Supervision med ekstern supervisor.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsledere Camilla Munck på 5116 7681, Trine Aggestrup på 6118 4457 eller rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. februar 2020. Samtaler forventes afholdt den 2. marts 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med til at udvikle og drive arbejdet med HR, organistionsudvikling og arbejdsmiljø i tæt samspil med de enkelte arbejdspladser og på tværs af en stor kommunal forvaltning, så vi sikrer de bedst mulige rammer og kompetencer er til stede, for at gøre en forskel for børn, unge og familier.

  Vil du være med til at udvikle og drive arbejdet med HR, organistionsudvikling og arbejdsmiljø i tæt samspil med de enkelte arbejdspladser og på tværs af en stor kommunal forvaltning, så vi sikrer de bedst mulige rammer og kompetencer er til stede, for at gøre en forskel for børn, unge og familier? Brænder du samtidig for at understøtte ledere i deres daglige arbejde samt kunne agere sparringspartner for topledelsen, chefer og ledere? Så er jobbet som HR- og Arbejdsmiljøkonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen noget for dig.  <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Stillingen er placeret i Fællessekretariatet, som er en del af stabsafdelingen Politik og Strategi i Børn- og Ungeforvaltningen. Børn- og Ungeforvaltningen består yderligere af stabsafdelingen Økonomi og Styring samt fire fagafdelinger: Skole, Dagtilbud, Familie og Velfærd samt Sundhed og Forebyggelse. I Fællessekretariatet med 16 medarbejdere er vi bl.a. ansvarlige for arbejdet med strategisk HR og arbejdsmiljø. Det indebærer en stor samarbejds- og kontaktflade på tværs af forvaltningen og de enkelte decentrale arbejdspladser, og vores arbejde er kendetegnet ved et tæt samspil med forvaltningens fire fagafdelinger.<br /><br />Du bliver altså en del af et team, der er ansvarlig for organisationsudviklingen på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen. Det er bl.a. arbejdet med at sikre et stærkt fokus på ledelse, undervisning af ledere og facilitering af processer både på decentrale arbejdspladser og for større grupper af ledere på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen.<br /><br />Vores team er kendetegnet ved en ambitiøs og udviklingsorienteret tilgang til arbejdet, men vi har naturligvis også mere driftsorienterede opgaver i kontoret, som du skal have lyst til at bidrage til at løfte. Det kan f.eks. være understøttelse i forhold til årlige trivselsundersøgelser, opfølgning på sygefravær, den årlige arbejdsmiljødrøftelse m.m.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver en del af et lille team sammen med 2 øvrige HR- og Arbejdsmiljøkonsulenter, der understøtter forvaltningens direktør, chefer og ledere inden for kommunes og forvaltningens overordnede indsatser for ledelses- og kompetenceudvikling, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, introduktion af nye ledere og nedbringelse af sygefravær, organisationsudvikling mv.<br /><br />Du vil bl.a. skulle bidrage til følgende opgaver: <ul> <li>Udvikle plan for ledelsesudvikling i Børn- og Ungeforvaltningen, herunder betjene vores tværgående fora for kompetenceudvikling.</li> <li> Skabe og understøtte gode ledersparringsrum og ledersparringsnetværk i Børn- og Ungeforvaltningen, der kan udgøre en stærk motor for praktisk ledelsesudvikling med fokus på kerneopgaven og effekten for børn, unge og familier </li> <li>Understøtte vores decentrale arbejdspladser f.eks. med procesunderstøttelse af ledere og medarbejdergrupper i arbejdet med at løfte trivsel, sikre fokus på kerneopgaven, faglig udvikling, sikre et effektfokus, håndtere samarbejdsudfordringer, eller arbejde med at nedbringe sygefravær eller arbejdsulykker</li> <li>Rådgive og hjælpe afdelingscheferne og chefgruppen med at prioritere, koordinere og gennemføre HR- og arbejdsmiljøindsatser på tværs af arbejdspladser.</li> </ul> Du vil ydermere samarbejde med kolleger på tværs af kommunens forvaltninger om f.eks. udvikling af arbejdsmiljøforhold, strategier og retningslinjer samt Odense Kommunes arbejdsmiljømodel.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer os, at du: <ul> <li>Har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund med fokus på HR, ledelsesunderstøttelse og organisationsudvikling (eller anden relevant uddannelsesbaggrund i sammenhæng med relevant praksiserfaring)</li> <li>Evner at analysere og forstå organisationens behov, bringe din HR-viden i spil, og skabe udvikling for den enkelte leder og for organisationen som helhed.</li> <li>Har erfaring med, og viden om, HR, organisationsudvikling og ledelsesunderstøttelse (både af det strategisk ledelse og decentral ledelse)</li> <li>Har en bred viden om arbejdsmiljø, som du kan sætte i spil sammen med din HR-faglighed og procesegenskaber</li> <li>Har erfaring med ledersparring samt tilrettelæggelse og gennemførsel af ledelsesudviklings- og HR-processer</li> <li>Kan være med til at sætte en stærk dagsorden for ledelses- og organisationsudvikling i hele Børn- og Ungeforvaltningen, og være med til at understøtte denne dagsorden i praksis</li> <li>Har gode samarbejdsevner og en god forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Kan facilitere processer med ledere og medarbejdere, herunder de svære processer, der kalder på en stærk faglighed, vægt på professionalisme og gode sociale navigationsevner</li> <li>Selvstændigt kan varetage større opgaver med inddragelse af mange og engagerede interessenter og samarbejdspartnere</li> <li>Trives ved at arbejde selvstændigt og bevarer overblikket i en travl hverdag</li> </ul> Som person er du tillidsvækkende, og er ambitiøs på organisationens vegne. I dit arbejde lægger du vægt på at tage afsæt i et solidt vidensgrundlag, og du holder dig opdateret med den nyeste viden og forskning inden for dit fagområde. Du evner at spille andre gode, er opsøgende i din kommunikation samt god til at forventningsafstemme og koordinere. Du er således en god menneskekender, der er dygtig til at opbygge relationer. Din tilgang til arbejdet er struktureret, og du er god til at omsætte idéer til konkrete handlinger.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte konstitueret stabschef Simon Bo Anderschou på 3070 7817 eller HR- og Arbejdsmiljøkonsulenter Karen Louise Reeh på 2037 9155 eller Jan Hundebøll på 4010 8257.<br /><br /><strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 11 og 12, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Brænder du for at borgere der er ramt af en pludselig opstået hjerneskade, og som har behov for rehabilitering på specialiseret niveau, får de bedst mulige rehabiliteringsforløb, at lede engagerede og fagligt dygtige medarbejdere at indgå i et lederteam

  <em><strong>Brænder du for</strong></em> <ul> <li><em><strong>at borgere der er ramt af en pludselig opstået hjerneskade, og som har behov for rehabilitering på specialiseret niveau, får de bedst mulige rehabiliteringsforløb</strong></em></li> <li><em><strong>at lede engagerede og fagligt dygtige medarbejdere </strong></em></li> <li><em><strong>at indgå i et lederteam hvor der er fokus på samarbejde, høj faglighed og effekt</strong></em></li> </ul> <em><strong>….så er det måske dig som skal være vores nye assisterende rehabiliteringsleder </strong></em><br /><br />Bjerggårdshaven søger en engageret assisterende rehabiliteringsleder, gerne med ledelseserfaring og erfaring fra hjerneskadeområdet og med en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut med tiltrædelse 1. maj 2020 eller snarest herefter.<br /> <br /><strong>Om Bjerggårdshaven</strong><br />Bjerggårdshaven er en velfungerende organisation med høj faglighed og specialisering inden for erhvervet hjerneskade. Stedet består af tre tilbud som afspejler borgernes behov og rehabiliteringsbehov: <ul> <li>Bjerggårdshavens midlertidige rehabiliteringstilbud rummer både et døgn- og et dagtilbud til borgere der visiteres til genoptræning efter Sundhedslovens §140, hvoraf hovedparten af disse er til Rehabilitering på specialiseret niveau</li> <li>Bjerggårdshaven har to Botilbud, som er fordelt på to matrikler, hvor borgere, der efter de har modtaget længere rehabiliteringsforløb, fortsat har behov for megen støtte i hverdagen</li> <li>Bjerggårdshaven har også et aktivitets- og samværstilbud til borgere som har stort støttebehov</li> </ul> Bjerggårdshaven er kendetegnet ved et målrettet og struktureret samarbejde med borgere og pårørende, hvor fagligheden er i højsæde og hvor grundlaget er en neuropædagogisk tilgang.   <br /><br />Personalesammensætning afspejler de ofte komplekse udfordringer som borgerne har og der er således ansat fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, neuropsykolog og teknisk/administrativt personale. Herudover samarbejdes med logopæder og optometrist. Der er også fokus på et givende læringsmiljø og der modtages i den forbindelse også studerende fra UCL og SDU.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver en del af et ledelsesteam bestående af rehabiliteringsleder og to assisterende rehabiliteringsledere. Du vil få den daglig ledelse af den midlertidige dagrehabilitering, hvortil der er tilknyttet 11 medarbejdere. Der vil være et tæt samarbejde med personalet i døgnrehabiliteringen, da borgere som er indskrevet her også kommer i dagrehabiliteringen. Du vil også få ansvar, for at skabe udvikling og koordinering af borgernes forløb, samarbejde til lederkollegaer i Forløb Erhvervet Hjerneskade, til Myndighed og til Beskæftigelsesafdelingen.<br /><br />I hverdagen vil du få et tæt samarbejde med medarbejderne om at sikre borgerne det bedst mulige rehabiliteringsforløb inden for de givne rammer. Du vil blive leder for en medarbejdergruppe som er fagligt stærk og som er vant til at arbejde selvstændigt, så din opgave bliver i høj grad at understøtte medarbejderne, så de har gode forudsætninger for at løse deres opgave i henhold til forvaltningens fælles målsætninger og afdelingen udviklingsmål. Derfor er der både behov for at du kan sætte retning og ramme, men også at skabe rum for en åben dialog om, hvordan der skabes bedst mulig effekt for borgerne og, hvor der er behov for det, sparring og opbakning til hvordan det skal ske i praksis.<br />Du vil også få ansvar for den faglige udvikling og kvalitet i den midlertidige rehabilitering<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har: <ul> <li>Sundhedsfaglig baggrund som f.eks. ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske</li> <li>Ledelseserfaring og gerne lederuddannelse eller er indstillet på at få det</li> <li>Erfaring med tværfagligt samarbejde og kan se dig selv arbejde ud fra Odense kommunes ledelsesgrundlag</li> <li>Erfaring, viden og indsigt i målgruppen og med rehabilitering og at du brænder for målgruppen</li> <li>Kendskab til neuropædagogik</li> <li>Kan lide at samarbejde med medarbejdere, sætte retning, understøtte den daglige praksis og give sparring</li> </ul> Som leder forventer vi, at du: <ul> <li>Er tydelig som leder, nærværende, vedholdende og anerkendende</li> <li>Kan bevare roen og overblikket også i situationer, hvor du som leder oplever modvind</li> <li>Både kan sparre, coache og uddelegere til medarbejdere, der i høj grad selvstændigt planlægger arbejdet</li> <li>Er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og holde fokus på at understøtte den fælles opgaveløsning.</li> <li>Er ambitiøs og iderig på Bjerggårdshavens vegne</li> <li>Er holdspiller og evner at begejstre og skabe følgeskab</li> </ul> <strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>En spændende lederstilling på en højt specialiseret arbejdsplads</li> <li>En arbejdsplads hvor mod, handlekraft og fællesskab skaber udvikling for borgere og personale</li> <li>En medarbejdergruppe, der er kendetegnet ved mange års erfaringer, ansvarlighed og engagement - og som har fokus på kerneopgaven ud fra et positivt og anerkendende samarbejde</li> <li>Et ledelsesteam, der samarbejder og understøtter hinandens opgaveløsning og giver ledelsesmæssig opbakning og sparring</li> <li>Mulighed for supervision på ledelsesopgaven og deltagelse i ledernetværk</li> <li>Gode muligheder for udvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer om ugen.<br />Tiltrædelse hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Peder Sobarnia Dichmann på 2810 9467. (Træffes ikke i uge 6 og 7)<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag ”Ledelse i udvikling” <u>her,</u> samt om rolle- og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen <u>her.</u> <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 23. februar 2020.<br />Vi forventer at afholde 1. samtale tirsdag den 10. marts 2020 og 2. samtale mandag den 23. marts 2020.<br /><br />Kandidater som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, og der kan indgå en mindre case i samtalen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Kontorelever til Fyns største arbejdsplads

  Er 2020 året, hvor du tager det første skridt i din nye karriere? Vi søger ca. 14 kontorelever, der kan starte på den to-årige uddannelse med speciale i offentlig administration den 1. september 2020.

  Er 2020 året, hvor du tager det første skridt i din nye karriere? Vi søger ca. 14 kontorelever, der kan starte på den to-årige uddannelse med speciale i offentlig administration den 1. september 2020.<br /><br />Vi er Fyns største arbejdsplads, og som kontorelev er du sammen med dine kolleger hver dag med til at gøre en forskel for Odenses borgere og virksomheder. Vi tilbyder en bred kontoruddannelse med praktik i flere afdelinger og spændende arbejdsopgaver. Så tager du en kontoruddannelse hos Odense Kommune, får du de bedste kort på hånden, når du bagefter skal ud og kickstarte din karriere.<br /><br /><strong>Bliv en del af en by og en kommune i stor udvikling!</strong><br />I Odense Kommune arbejder 13.500 ansatte hver dag på at gøre byen til et godt sted at bo og leve, og der sker virkelig meget i Odense i de her år. Der bliver bygget kollegier, lejligheder og letbane, vi får flere borgere til byen og robotvirksomhederne udvikler robotter til hele verden. Det betyder, at vi løser masser af spændende opgaver i Odense Kommune, og hvis du vil være med, så har du nu muligheden for at søge ind som kontorelev hos os!<br /><br /><strong>Vi tilbyder en bred uddannelse med varierende arbejdsopgaver</strong><br />I Odense Kommune har vi 5 forskellige forvaltninger, der har fokus på hvert sit område. I hver forvaltning sidder der administrative medarbejdere, som arbejder med en bred vifte af forskellige opgaver. Vi har derfor som ambition, at du som kontorelev får indblik i mere end ét område, og det betyder, at du som udgangspunkt kommer i praktik i to forskellige afdelinger. Tilsammen råder vi over ca. 40 forskellige praktiksteder, og opgaverne spænder bredt indenfor administration, service og sagsbehandling.<br /><br />Eksempler på opgaver, som du vil kunne arbejde med hos os, er: <ul> <li>HR fx løn og personaleadministration</li> <li>Økonomi fx oprettelse af interne bilag, leverandøroprettelser og afstemninger af konti, budgetopfølgning</li> <li>Kontakt med borgere fx borgerservice, borgersamtaler og telefonbetjening</li> <li>Ejendomsadministration fx kontrakter, huslejeberegning og fraflytninger</li> <li>Ydelser fx behandling af ansøgninger om hjælp til forsørgelse og arbejde med udsatte borgere</li> <li>Diverse fx sagsbehandling og udarbejdelse af dagsordener og referater.</li> </ul> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n1bdp_oc_6M" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"><u>I filmen her, kan du høre fra én af vores nuværende elever Mia, hvordan det er at være kontorelev i Odense Kommune.</u></a><br /><br />Dine to års praktik hos os bliver suppleret af en række skoleophold og uddannelsen afsluttes med en fagprøve.<br /><br /><strong>Sammen tager vi ansvar for din udvikling</strong><br />Vi vil gerne bidrage til, at du får den bedst mulige uddannelse, og derfor har vi en række gode praktiksteder og dygtige oplæringsansvarlige, som står klar til at tage imod dig som elev. Du får tilknyttet din egen oplæringsansvarlige, så du altid ved, hvem du skal gå til, når du har spørgsmål om opgaver m.m., og den oplæringsansvarlige vil også være din vejleder i det daglige arbejde. I takt med din udvikling vil du også opleve, at du får mere og mere ansvar, og at du på sigt også får dine egne selvstændige opgaver. Odense Kommune er de seneste fire år blevet nomineret til Årets Praktikplads af flere af vores tidligere og nuværende elever, og det ser vi som et udtryk for, at vi tager ansvar for vores elevers udvikling.<br /><br /><strong>Du bliver en del af et fællesskab</strong><br />I Odense Kommune er du en del af en større elevgruppe, da vi har ca. 30-40 elever ad gangen. Du kan bl.a. blive en del af et elevnetværk med mulighed for elevmøder, og herudover er der rig mulighed for at netværke og sparre med andre elev-kolleger om stort og småt. Når du er i praktik, går vores praktiksteder op i, at du som elev bliver en del af arbejdspladsen, og at du føler dig som en kollega på lige fod med de øvrige ansatte.<br /><br />Vil du ud og opleve udlandet sammen med dine elev-kolleger arrangerer Tietgen Business en studietur til Bruxelles i løbet af uddannelsen, og som 2. års-elev har du mulighed for at komme på et 9 ugers praktikophold i Wales.<br /><br /><strong>Du kan gøre karriere</strong><br />Når du træder ud ad døren med dit uddannelsesbevis, vil du stå stærkt med en bred uddannelse og et godt netværk fra din tid i Odense Kommune. Vi har også fokus på uddannelse, så hvis du efter endt elevtid bliver fastansat hos os, bliver du tilbudt videreuddannelse f.eks. kommunom (kommunernes svar på merkonom) og Danmarks Forvaltningshøjskole mv. med fuld løn.<br /><br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Det vigtigste for os er, at du lærer en masse under din uddannelse, og at du som færdiguddannet føler dig godt rustet til det arbejdsliv, der venter på den anden side af uddannelsen. Det betyder, at du selv skal være klar på at tage et ansvar for din uddannelse ved at være åben og have gåpåmod overfor nye udfordringer. Det vigtigste for os, er derfor ikke, om du kan en masse i forvejen, men om du er villig til at kaste dig ud i nye opgaver, udvikle dig og gøre dit bedste for at få et så godt som muligt uddannelsesforløb.<br /><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Er nysgerrig efter nye opgaver</li> <li>Er klar til udfordringer og indstillet på forandring og udvikling</li> <li>Har overblik i en travl hverdag</li> <li>Er selvstændig og ansvarsbevidst</li> <li>Har en positiv tilgang og er serviceminded</li> <li>Er god til at samarbejde</li> </ul> <strong>Adgangskrav</strong><br />For at blive ansat som kontorelev skal du inden 1. september 2020 have bestået en af følgende uddannelser med adgangsgivende niveauer til offentlig administration: <ul> <li>EUX, retning kontor</li> <li>HHX</li> <li>STX, HF, HTX + 5 ugers uddannelsesspecifikt fag, retning kontor</li> <li>HGS</li> <li>HGV, HG2 med følgende niveauer bestået med minimum karakter 02. Dansk og IT C, Fremmedsprog: et fag på D niveau, og et på E. Erhvervsøkonomi E, Salg og service, samt samfundsfag D.</li> </ul> <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c09b63d0-d3e6-4472-b61b-e66d26aaa980">Her finder du en komplet oversigt over adgangskrav.</a><br /><br /><strong>Husk at vedlægge</strong><br />Du skal vedlægge kopi af eksamensbeviser og gerne udtalelser. Hvis du endnu ikke har afsluttet din handelseksamen, skal du om muligt vedlægge standpunktskarakterer.<br />Er du fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring/uddannelse eller har færdiggjort en anden merkantil uddannelse, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning.<br />Hvis du allerede har fået lavet en RKV, skal den vedlægges.<br /><br />Din ansøgning bliver ikke vurderet uden dokumentation.<br /><br /><strong>Løn og økonomi</strong><br />Du ansættes i henhold til gældende overenskomst med HK på fuld tid 37 timer om ugen.<br />Du får løn i hele uddannelsesperioden. Er du under 25 år, er lønnen 13.784 kr. om måneden det 1. år, og 14.934 kr. om måneden det 2. år. Er du over 25 år, er lønnen 20.743 kr. om måneden.<br />Udgifter til skolebøger betales af Odense Kommune.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong>  <br />Du kan læse meget mere om kontorelevuddannelsen på vores <a href="http://www.odense.dk/kontor" target="_blank" title="her">hjemmeside.</a><br /><br /><strong>Informationsmøde </strong><br />Vi inviterer til informationsmøde torsdag den 6. februar 2020 kl. 15.30 på Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2, 5000 Odense C.<br /><br />Her kan du møde og tale med både nuværende elever og vejledere fra både Odense Kommune og Tietgen Business.<br /><br />Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Jannie Holm (ikke tilstede uge 7) på tlf. 6551 1124. I uge 7 er du velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Marlene Karmark på tlf. 6551 1503.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 26. februar 2020.<br />Husk at vedlægge de dokumenter, som vi efterspørger i ansøgningen.<br /><br />Indkaldelse til samtaler udsendes i uge 11 2020.<br />Samtalerne vil foregå i løbet af uge 12, 2020.<br />Inviteres du til en samtale, vil du i forbindelse med samtalen blive præsenteret for to konkrete, skriftlige opgaver.<br /><br /><strong>Er vores jobannonce god? </strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=[vacancy.number]&vacancy_jobtitle=[vacancy.jobtitle]" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"><strong><u>klikke her.</u> </strong></a><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Elever
 • Er du vild med kultur og sundhed, og er du en haj til analyse og kortlægning?  Så søg stillingen som studentermedhjælper i Kultursekretariatet, 15 timer ugentlig. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. december 2020 og ønskes besat den 15. marts 2020.

  <em>Er du vild med kultur og sundhed, og er du en haj til analyse og kortlægning? </em><br /><br />Så søg stillingen som studentermedhjælper i Kultursekretariatet, 15 timer ugentlig. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. december 2020 og ønskes besat den 15. marts 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Kultursekretariatet er tilknyttet afdelingen Fritid og Kultur i Odense Kommunes By-og Kulturforvaltning. Arbejdspladsen er beliggende på Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C<br /><br />Kultursekretariatet faciliterer, synliggør og skaber kultur- og kunstoplevelser i samarbejde med kulturaktører og borgere med udgangspunkt i Odense Kommunes Kulturpolitik. Desuden administreres tilskud og faste aftaler med en lang række kulturinstitutioner.<br /><br />Kultursekretariatet har desuden sekretariatsfunktion for Kulturregion Fyn, Odense Musikudvalg og Odense Billedkunstråd. <br /><br />Vores kontor er kendetegnet ved en uformel tone, hvor vi går meget op i, at alle trives. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som studentermedhjælper vil du komme til at arbejde med opgaver knyttet til Kulturregion Fyns kulturaftale.<br /><br />Kulturregion Fyn<strong> </strong>er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet, der sammen har indgået en kulturaftale med forskellige indsatsområder. I nuværende aftale opererer Kulturregion Fyn med tre indsatsområder.<br /> <br />Som studentermedhjælper vil du skulle arbejde med et kommende indsatsområde med titlen ”Kulturel Sundhedsfremme”, der understøtter tiltag, hvor fagprofessionelle fra social- og sundhedssektoren samarbejder med fagprofessionelle fra kultursektoren om at tilrettelægge og gennemføre projekter og programmer, der kombinerer kunst- og kulturoplevelser med et bevidst sundhedsfremmende perspektiv. Sundhedsfremmende kultur kan defineres som: aktivt engagement i en kulturaktivitet (inden for de kunstneriske genrer), der er rammesat og gennemføres med henblik på at skabe en bevidst sundhedsfremmende effekt (styrket livskvalitet og velvære), enten og/eller af fysisk, psykisk og social karakter.<br /> <br />Ambitionen med indsatsområdet er at: <ul> <li>skabe opmærksomhed omkring potentialerne ved bevidst at arbejde med sundhedsfremmende kulturtiltag</li> <li>skabe et tværfagligt samarbejds- og vidensgrundlag på tværs af forvaltninger og institutioner i kulturregionens kommuner (særligt inde for kultur, social- og sundhedssektoren).</li> <li>kortlægge og teste, hvordan kulturaktørerne kan udvide deres målgrupper og aktiviteter via sundhedsfremmende kulturtilbud i samarbejde med aktører fra social- og sundhedssektoren</li> </ul> Du vil som studentermedhjælp få lejlighed til at løse en bred vifte af opgaver under indsatsområdet og under hele forløbet arbejde tæt sammen med Kulturregion Fyns programleder, der står for området. Du vil have en stor indflydelse på, hvordan opgaverne tilrettelægges, så studierne kan passes tilfredsstillende ved siden af.<br /><br /><strong>Om dig </strong>                                                                                                     <br />Vi forestiller os, at du er i gang med en lang videregående uddannelse f.eks. inden for humaniora, folkesundhed eller samfundsvidenskab.<br /><br />Du interesserer dig for kunst- og kulturlivet på Fyn og i Odense, og du har en særlig interesse i kunst- og kulturprojekter, der har et sundhedsfremmende aspekt enten ved at have en forebyggende, trivselsforøgende eller helende funktion.<br /><br />Du er god til såvel skriftlig som mundtlig kommunikation og har gerne erfaring med kortlægning, analyse og databehandling samt udvikling af og eksekvering af spørgeskemaundersøgelser.<br /> <br />Du er ansvarsbevidst, initiativrig og kan varetage opgaver selvstændigt<br /><br />Du har kørekort B<br /><br />Du kan læse mere om Kulturregion Fyn <a href="http://www.kulturregionfyn.dk"><u>her</u></a><br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et alsidigt og spændende studiejob, hvor du skal samarbejde og sparre med en række aktører. Stillingen vil være kendetegnet ved, at du i høj grad får lejlighed til at bringe dine egne kompetencer i spil, træffe beslutninger og tage ansvar.<br /><br />Du vil få et stort regionalt netværk blandt en masse spændende aktører. Du vil dertil opnå et godt kendskab til det administrative arbejde i en kommune/kulturregion, samt få indblik i hvordan en politisk organisation fungerer.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte programleder Stine Keiding på ske@odense.dk eller på 2928 1335. Alternativt kan kontorchef Nicolai Frank kontaktes på nfra@odense.dk.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 20. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler fredag den 28. februar 2020 i tidsrummet kl. 9 til 15.00. <br /><br />For at komme i betragtning til stillingen er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /><br /><br /><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Kultur, Fritid og Design||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Dalumgruppen

  Brænder du for den kommunale sygepleje? Så er denne stilling måske lige noget for dig.

  <em>Brænder du for den kommunale sygepleje? Så er denne stilling måske lige noget for dig.</em><br /><br />Vi søger en sygeplejerske til Dalumgruppen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd til en fast stilling på 32 – 37 timer ugentlig med weekendarbejde hver 4. uge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Der er stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt Klemens. Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi er stærke monofagligt og tværfagligt. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang.<br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger, hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne.<br /><br />Sygeplejegruppen består af 12 sygeplejersker i aldersgruppen 30 til 60 år, herunder 1 sårsygeplejerske. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder. Vi kører som regel i bil, men du skal være indstillet på at cykle en gang imellem, når vi er mange på arbejde. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hos os skal du bl.a. arbejde med: <ul> <li>Kompleks klinisk sygepleje, f.eks sårbehandling, kompression, hjemmeparenteral</li> <li>Ernæring, stomipleje, kateter mm.</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> <li>Palliation i alle faser</li> <li>Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag til borgere med ny opdaget sygdom, kronisk sygdom og med livsstilssygdomme</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende påvirket af sygdom og/eller i krise</li> <li>Monofagligt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt</li> <li>Bidrage til at uddanne sygeplejestuderende - vi har kliniske vejledere</li> <li>Dokumentation og planlægning af opgaver</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi drømmer om at få en åben, positiv og engageret kollega som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor borgere, pårørende og kolleger</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet over for teamet</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt stærk</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i varierende og indimellempressede situationer</li> <li>Har mod på nye udfordringer og evner at være novice i en periode</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Vi prioriterer et tæt samarbejde med sosu-gruppen, terapeuter og rehabiliteringsrådgivere</li> <li>Vi afholder tværfaglige møder i gruppen og holder udredningsmøder i borgers hjem</li> <li>Et stort flow af borgere med både korte forløb og livslange borger forløb</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden. Kontinuerlig kompetenceudvikling, samt individuelt tilrettelagt introduktionsprogram.</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> Hos os får du nogle fantastiske og hjælpsomme kolleger, der ikke går af vejen for et godt grin sammen, samtidig med at vi lægger stor vægt på høj faglighed. De fleste af os er erfarne primærsygeplejersker, som er vant til at lære fra os og hjælpe hinanden. Vi er gode til at sparre med hinanden og hos os er ingen spørgsmål dumme. Det du ikke kan, vil vi lære dig.<br /><br />Vil glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 23406077 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Bak Sørensen på 2142 7453, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 20. februar 2020. Samtaler forventes afholdt onsdag, den 26. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Dalumgruppen

  Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, og der sættes en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås?

  <em>Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, og der sættes en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås? </em><em>Er du god til at kommunikere med ældre, arbejde selvstændigt og kommunikere tværfagligt i dit daglige arbejde? Og har du lyst til at arbejde i en forandringsfyldt dagligdag, hvor der er udfordringer og mulighed for faglig udvikling? </em><br /><em>Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.</em><br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 32-37 timer ugentligt med mulighed for at lave aftale om arbejde hver 2. eller 3. weekend.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Dalumgruppen hører under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd. <br /><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt. Klemens. Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. <br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med et fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning samt plan for den enkelte borger. Hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Bidrager til et højt fagligt niveau</li> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygeplejeproblemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Vil bidrage med en positiv stemning og godt humør</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>12 assistentkollegaer</li> <li>Tæt samarbejde med et stærkt sygeplejefagligt team bestående af 14 sygeplejersker</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden.</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> <li>Mulighed for individuel tilpasning af arbejdsplan</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt.  <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 23406077 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Bak Sørensen på 21427453, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 20 februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag, den 25. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Åløkke Børnehus

  Brænder du for at inddrage børn i et aktivt udeliv med natur som pædagogisk redskab? Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv, såvel ude som inde? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag

  <em>Brænder du for at inddrage børn i et aktivt udeliv med natur som pædagogisk redskab? Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv, såvel ude som inde? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!</em><br /><br /><strong>Børnehuset Åløkke søger vi pædagoger til følgende stillinger:</strong><br />Pædagog til vuggestuen på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. maj 2020<br />Pædagog til vuggestuen på 32 timer med tiltrædelse pr. 1. maj 2020<br />Pædagog til børnehaven på 37 timer med tiltrædelse pr. 1 maj 2020<br /><br />Skriv i ansøgningen om du søger stillingen til vuggestuen eller børnehaven.<br /><br /><strong>Hvem er vi:</strong><br />Børneinstitution Vestre består af børnehusene Munke Mose, Det Engelske Pakhus, Jernbanegade, Åløkke, Solkernen og Tusindfryd.<br />Børnehuset Åløkke er normeret 26 vuggestuebørn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 62 børnehavebørn fordelt på 3 børnehavegrupper. Vores hus er bygget i to etager, og vi har en stor dejlig legeplads.<br /><br />Vi er en personalegruppe, som er drevet af et fagligt og personligt engagement.<br />Vi arbejder ud fra at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne. Vi arbejder med anerkendende relationer som den grundlæggende tilgang i vores pædagogisk praksis. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at møde hinanden i en ligeværdig relation, hvor den enkelte oplever sig anerkendt som individ og som en værdsat deltager i fællesskabet.<br /><br />I Børnehuset Åløkke er vi engagerede, ligger stor vægt på den imødekommende og positive atmosfære, som kendetegner vores hus, og vi sætter stor pris på faglig sparring og kreativitet. Vi samarbejder i den pædagogiske praksis, hvor vi udfordrer hinanden og udvikler os sammen og har adgang til viden, deler viden og omsætter viden i praksis med udgangspunkt i barneperspektivet.<br /><br /><strong>Børnehuset Åløkke kendetegnes ved:</strong> <ul> <li>Et velfungerende hus hvor det gode børneliv er i fokus</li> <li>At vi vægter et godt samarbejde med forældrene højt</li> <li>En pædagogisk praksis der indebærer, at vi kontinuerligt arbejder med udvikling af pædagogikken, børnemiljøet og den pædagogiske læreplan. Vi har fokus på læreprocesser og udbyttet for børnene i både aktiviteter, rutiner og leg. Som dokumentation og evalueringsmetoder anvender vi skriftlighed, video og billeder</li> <li>At vi har et alsidigt læringsmiljø, et fleksibelt miljø med mange forskellige læringsmiljøer</li> <li>At vi tager udgangspunkt i børneperspektivet, børnenes ressourcer og potentialer</li> <li>At personalets praksis tager udgangspunkt i faglig viden, faglige refleksioner og selvfølgelig vores kerneopgave</li> <li>At personalet er nærværende, anerkende og imødekommende</li> </ul> <br />Vi har særlig fokus på følgende: Sprog, dannelse og tidlig indsats samt den pædagogiske læreplan.<br /><br /><strong>Vi søger en pædagog, som:</strong> <ul> <li>En anerkendende tilgang, som giver børnene plads til medbestemmelse og medinddragelse</li> <li>At skabe tryghed, nærvær og læring i børnehøjde</li> <li>Faglig viden om brug af naturen og et brændende ønske om at bruge udelivet i den pædagogiske praksis</li> <li>Gode evner i forhold til at understøtte det allerede gode forældresamarbejde</li> <li>Masser af energi, godt humør samt en positiv og understøttende kommunikation i relationen til børn, forældre og personale</li> <li>Vilje og mod til at undres og være nysgerrig i forhold til egne såvel som kollegaers praksis</li> <li>Godt overblik, samt tage spontane initiativer og besidde omstillingsparathed</li> <li>Refleksion over egen pædagogiske praksis, kan dokumentere og dele din viden og erfaringer i sparring med kolleger for at bevare og udvikle pædagogikken og den røde tråd på tværs af hele huset</li> <li>Faglig kompetent, gerne et kendskab til ICDP, og gerne erfaring med at arbejde med det</li> <li>Er fleksibel og indstillet på at ”flytte sig” alt efter hvor der er behov i huset</li> <li>Kan håndtere forandringer og være en aktiv del i at få implementeret de nye læreplanstemaer</li> <li>Har erfaring med systematik, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om profilen henvises til institutionen hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/vestre">her</a><br /> <br />Du er også velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Pia Munk Yde på 29341088<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020. Samtaler forventes afholdt den 12.marts 2020 <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Torpegården 5260 Odense S? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Bor du i Torpegården 5260 Odense S? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Torpegården 5260 Odense S med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Torpegården 5260 Odense S. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har<em> </em>lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder </li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Dagplejen Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd, Højby

  Er du bosiddende i Højby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?

  <em>Bor du i Højby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?</em><br />  <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Højby området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Højby. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen løbende og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?

  <em>Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en gæstedagplejer i området Torpegården, Odense S med ansættelse efter aftale, da vores vellidte gæstedagplejer i området går på pension.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i området Torpegården. </strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i 3 geografiske områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /><br />I Dagplejen Syd er der ansat 128 dagplejere, 7 dagplejepædagoger, 1 teamleder og 1 leder. Alle ansatte har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /> <br /><strong>Om jobbet som gæstedagplejer</strong><br />I Dagplejen Syd er der 6 gæstedagplejere fordelt i hele området, som er et tilbud, der styrker kvaliteten for børn og forældre. Du vil møde andre gæstedagplejere, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer.<br /><br />Du vil blive tilknyttet områdets legestuegrupper, som består af 6 - 8 dagplejere i hver gruppe og vil modtage deres dagplejebørn, når dagplejerne skal afvikle ferie/afspadsering og ved evt. sygdom. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekollegerne, som du vil mødes med i legestuen i nærområdet. Ligeledes vil du arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen om løsningen af kerneopgaven ved hjælp af pædagogisk vejledning og refleksion.<br /><strong> </strong><br />Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil skulle passe 4 børn mellem 0 – 2.10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30 alt efter forældrenes behov.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>du har erfaring med små børn.</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børne rum altid er røgfrie.</li> </ul> Du kan læse mere om os på vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Har ovenstående vagt din interesse kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. Vi står klar.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd og Vest, Odense C

  Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til natgruppen

  Vil du være med i byens bedste natgruppe, er du Social- og sundhedshedhjælper - Social- og Sundhedsassistent eller Pædagog, så søger vi lige nu afløsere til natgruppen.

  Vil du være med i byens bedste natgruppe, er du Social- og sundhedshedhjælper - Social- og Sundhedsassistent eller Pædagog, så søger vi lige nu afløsere til natgruppen.<br /><br />Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen? Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på og lige nu har vi ledige stillinger som sommerferieafløsere i Natgruppen.<br /><br />Derfor søger vi engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige Social- og<br />sundhedshjælpere - Social- og sundhedsassistenter og Pædagoger som brænder for rehabilitering og har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb<br />har fokus på bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst<br />muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er<br />lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har<br />brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i, og på tværs, af de fem forløb, men hele tiden med forløbets<br />fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br />Nat området bestå af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og<br />hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i<br />Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på Social-og sundhedsassistenter, Pædagoger, Sygehjælpere og Social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores må er, at det<br />er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er faglig velfunderet</li> <li>Har et positiv og medmenneskeligt syn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgeren</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer, som er en del af det daglige arbejde</li> <li>Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i byens bedste natgruppe kan du se frem til: <ul> <li>En spændende arbejdesplads med mange bolde i luften</li> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>Velfærdsteknologi i højsæde</li> <li>Du vil blive en del af en arbejdsplads, med høj faglighed</li> <li>Du vil møde en høj social kapital med højt til loftet</li> <li>En rehabiliteringsforvaltning</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder  Anne Guldborg Jasinski på 65513937 eller mail agul@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er ikke fast og annoncen vil blive taget af nettet når vi har ansøgere nok og der vil blive afholdt samtaler løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje