Spring til indhold

Rehabiliteringsrådgiver til sygeplejevisitation i Myndighed

Har du lyst til at arbejde med myndighedsopgaver? Kan du lytte til samarbejdspartnere, selvstændigt træffe beslutninger og afgørelser? Vil du være med til at præge udviklingen inden for Ældre- Handicapområdet? Så er du måske vores nye kollega!

I Myndighed, Det specialiserede område søger vi en rehabiliteringsrådgiver til sygeplejevisitation i en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. april 2020.

I Odense kommune arbejder vi ud fra forløbstanken, og det betyder, at borgere der modtager indsatser fra Ældre- og Handicapforvaltningen placeres i et ud af fem mulige rehabiliteringsforløb afhængig af deres funktionsnedsættelser.

Myndighed, Det specialiserede område er en del af Myndigheden i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense kommune. Myndigheden, Det specialiserede område varetager sagsbehandlingen for de borgere, som er placeret i forløb sindslidelse, medfødt- og erhvervet hjerneskade.
Som rehabiliteringsrådgiver skal du via dialog og samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i borgeren ønsker, behov og ressourcer guide, støtte og hjælpe videre til et liv på egne præmisser uden eller med hjælp og støtte. Vores mål er at støtte voksne mennesker til at leve et så selvstændigt og uafhængigt liv som muligt fordi vi ved at det øger livskvaliteten.
Vi arbejder ud fra borgerens mål og drømme, hvor du samtidig arbejder med den rehabiliterende tilgang, og har et tæt samarbejde med de udekørende grupper. Samarbejdet med driften omkring visitation til sygepleje fordrer interesse for målgruppen, og da det er en borgergruppe med komplekse problemstillinger, skal der ofte kunne tænkes ud af boksen for at nå i mål med indsatserne.
Som rehabiliteringsrådgiver for sygeplejen i Myndighed, det specialiserede område bliver du en del af et team på 2 sygeplejersker, og samlet set kommer du til at indgå i et team af 6 rådgivere der alle arbejder med visitation til sygepleje som kerneopgave.  Det er sygeplejerådgiverne, der visiterer til komplekse eller grundlæggende sygepleje samt afklarer om borgerne kan modtage indsatsen i sundhedsklinik eller udekørende gruppe.
I Myndighed, det specialiserede område er sygeplejerådgiverne ligeledes en del af det team der blandt andet visiterer til SEL §83, og du vil derfor også indgå i denne arbejdsopgave samt eventuelle andre opgaver.

Om jobbet 
 • At afklare borgerens ressourcer, mål og muligheder for igen at blive mest muligt selvhjulpen.
 • Foretage nødvendig udredning med henblik på forløbsindplacering og samt afklare hvor sygeplejeindsatserne skal leveres fra.
 • Visitere og re-visitere nye såvel som kendte borgere til kompleks/ grundlæggende sygepleje jf. SUL §138.
 • Tæt samarbejde og sygeplejefaglig sparring med og i udekørende grupper. 
 • Træffe afgørelser jf. SEL §83.
 • Rådgivning og vejledning af borgere og pårørende.
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Administrative opgaver og visitation til sygepleje i forhold til elektronisk lægekommunikation.
 • Tværfagligt samarbejde i myndighed.
Om dig
Vi forventer at du:
 • Er sygeplejerske med nogle års erfaring - gerne fra hjemmesygeplejen.
 • Kan se dig selv i rollen som myndighedsperson.
 • Har viden om og kan arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang.
 • Har gode kommunikationsevner, er omgængelig og imødekommende.
 • Har gode samarbejdsevner og kan arbejde helhedsorienteret og tværfagligt.
 • Arbejder positivt med, når der sker ændringer og under forandringer.
 • Kan arbejde selvstændigt og tilrettelægge egen arbejdsdag.
 • Arbejder målrettet og struktureret samt tager initiativ og ansvar.
 • Har lyst til at arbejde med visitation til sygepleje og aktiv deltagelse i faglige fora og arbejdsgrupper.
Vi tilbyder
 • Individuel introduktion og oplæring. 
 • Et udfordrende og alsidigt arbejde.
 • Gode kollegaer.
 • Dynamisk samarbejde med tværfaglige kollegaer.
 • Medindflydelse og medinddragelse i arbejdsopgaverne.
 • Fleksibel hverdag som selvtilrettelæggende sygeplejerske (ingen weekender eller helligdage).
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger fås hos rehabiliteringsleder Brith Alleslev på 6551 3116 eller ball@odense.dk eller rehabiliteringsrådgiver for sygeplejen Tanja Mortensen på  6155 6119.

Ansøgningsfristen er den 20. februar 2020. Samtaler forventes afholdt 27. februar 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
20-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2020

Kontaktperson

Brith Alleslev
6551 3116
Tanja Mortensen
6155 6119