Spring til indhold

Pædagoger til Børneinstitution Rising

Er du anerkendende og inkluderende i din tænkning, kommunikation og tilgang til andre mennesker? Er omdrejningspunktet for din praksis at skabe kvalitets læringsmiljøer hele dagen, som børnene profiterer af? Er du fysisk og psykisk robust, energifyldt og brænder for arbejdet med børn i alderen fra 0 til 6 år? Er fagligt kompetent i forhold til at understøtte børns leg og være en god rollemodel? og ikke mindst er du indstillet på og at yde en ekstra indsats, til gavn for børnene, i en travl og foranderlig hverdag - Så er dette job måske noget for dig. 

Børneinstitution Rising søger 8 fagligt kompetente pædagoger til 6 børnehuse.  

Om dig
Du er:
 • Teoretisk og fagligt velfunderet og i stand til at understøtte børn og børnefællesskaber i nærmeste udviklingszone hele dagen
 • Professionel ind i et forpligtende samarbejdsmiljø, hvor faglig udvikling og at være ”up to date” med ny faglig viden/evidens vægtes højt
 • Opdateret på Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, evaluering og dokumentation
 • Villig til at arbejde systematisk og understøttende med, positionering, organisering og udviklende lege-læringsmiljøer for børn
 • Målrettet i dit arbejde med forskellige dokumentationsmetoder herunder - læringshistorier, små videoklip, praksisfortællinger og SMTTE modellen
 • Funderet i den systemiske tænkning
 • Reflekterende i forhold til hvilke deltagelsesbetingelser du er med til at skabe for børn/børnefællesskaber, forældre og kollegaer
 • Positiv i forhold til at indgå i et tæt samarbejde i såvel børnehus som i hele institutionen
 • Medansvarlig for at medvirke til et godt arbejdsmiljø og høj Social Kapital i børnehuset og i institutionen
 • Indstillet på at bruge IT i det pædagogiske arbejde, samt til informationer og dokumentation
 • Indstillet på at omsætte Odense Kommunes politikker og strategier til kvalitets miljøer i praksis, som alle børn profiterer af. Særligt fokus er på 3 temaer: Sprog, Dannelse og Tidlig indsats
Om os
Du kan forvente et børnehus og en institution, der:
 • Brænder for at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børn i alderen 0-6 år
 • Vægter et tæt og involverende forældresamarbejde
 • Vægter faglighed og kompetenceudvikling højt og som arbejder reflekteret med at være anerkendende og inkluderende i vores tænkning, kommunikation og tilgang
 • Tilrettelægger den pædagogiske praksis ud fra det barnet/børnefællesskabet profiterer mest af 
 • Er opmærksom på, at det er os som fagprofessionelle der bærer ansvaret for relationen/kommunikationen
 • Arbejder systematisk for et godt arbejdsmiljø, en høj Social Kapital og ikke mindst en høj grad af motivation og engagement i arbejdet
 • Arbejder målrettet med at definere vores nye fælles Kerneopgave og at implementere Odense Kommunes Politikker og strategier
Har ovenstående vagt din interesse, har du mulighed for at søge stillinger i nedenstående børnehuse.

Vi vil anbefale, at du prioriterer at komme til de Åbent Hus-arrangementer, som børnehusene tilbyder. Her vil du møde daglig pædagogisk leder m.fl., blive vist rundt og få mulighed for at se og høre om hverdagen, pædagogikken og forventninger til en kommende kollega.
 
Børnehuset Bakkegården, Risingvej 43, 5000 Odense C
Vi er et integreret børnehus med 16 vuggestuepladser og 28 børnehavepladser. Daglig pædagogisk leder Heidi Svensson på 2310 7044.
 • Fast pædagogstilling på 32 timer ugentlig
 • Tidsbegrænset pædagogstilling på 35 timer ugentlig i perioden 2020 – 2021 og 2022 - til en særlig  indsats til sårbare og udsatte børn.   
Åbent Hus: onsdag den 19. februar 2020 kl. 16.30 – 17.30.            

Børnehuset Kernehuset, Petersmindevej 31, 5000 Odense C
Vi er et integreret børnehus med 16 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Daglig pædagogisk leder Heidi Svensson på 2310 7044.
 • Tidsbegrænset pædagogstilling på 35 timer ugentlig i perioden 2020 – 2021 og 2022 – til en særlig indsats til sårbare og udsatte
 • Barselsvikariat på 37 timer ugentlig – forventet ansættelse i april måned 2020
Åbent Hus: torsdag den 20. februar 2020 kl. 16.30 – 17.30.           
 
Børnehuset Nova, Ryttergade 1C, 5000 Odense C
Vi er et integreret børnehus med 12 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. Daglig pædagogisk leder Anne Lund på 6375 3826.
 • Fast pædagogstilling på 32 timer ugentlig
Åbent Hus: mandag den 17. februar 2020 kl. 16.30 – 17.30.        
 
Børnehuset Rising, Tornehøjvej 1, 5000 Odense C
Vi er et integreret børnehus med 16 vuggestuepladser og 34 børnehavepladser. Daglig pædagogisk leder Susanne Harrison Hansen på 3066 1872.
 • Fast pædagogstilling på 35 timer ugentlig
 • Tidsbegrænset pædagogstilling på 37 timer ugentlig i perioden 2020 – 2021 og 2022 – til en særlig indsats til sårbare og udsatte børn  
Åbent Hus: tirsdag den 18. februar 2020 kl. 16.30 – 17.30.           
 
Børnehuset Unsgaard, Unsgaardsgade 1A, 5000 Odense C
Vi er et integreret børnehus med 16 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser. Daglig pædagogisk leder Mette Hauch Jepsen på 6375 8235.
 • Fast pædagogstilling på 30 timer ugentlig
Åbent Hus: mandag den 10. februar 2020 kl. 16.45 – 17.45.            
 
Børnehuset Østre, Danmarksgade 2, 5000 Odense C
Vi er et integreret børnehus med 36 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser. Daglig pædagogisk leder Randi Rasmussen på 6375 1135.
 • Barselsvikariat for pædagog 35 timer ugentlig – forventet ansættelse medium april
Åbent Hus: tirsdag den 18. februar 2020 kl. 18.00 – 19.00.             

Du kan finde børnehusenes hjemmeside, ved at følge følgende link

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte daglig leder under det enkelte børnehus, hvis du har brug for yderligere oplysninger. 

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 19. februar 2020. Stillingerne er til ansættelse 1. marts 2020 eller snarest muligt herefter, hvor andet ikke er anført. Samtaler forventes afholdt i uge 9
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
19-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Varighed
Fast, Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. marts 2020 eller snarest muligt derefter

Kontaktperson

Se under børnehuset