Spring til indhold

Sygeplejerske til socialpsykiatrisk botilbud

Sygeplejerske med psykiatrierfaring – ansvar, indflydelse og faglig udvikling.

Vi opnormerer på sundhedsfaglige medarbejdere og søger derfor en sygeplejerske til en fast stilling 32 timer ugentligt med skiftende vagter dag og aften samt hver 3. weekend. 

Om os
Botilbud Tornbjerggård er et tilbud i forløb sindslidelse i Odense kommune som yder støtte til 39 borgere, som har en længerevarende svær sindslidelse, med særlige udfordringer og komplekse problemstillinger, der gør, at de har brug for at bo på et botilbud. Borgerne er med andre ord udfordret på flere parametre hvor der kan være tale om såvel somatiske, psykiske og sociale evt. kombineret med misbrugsproblematikker.

Vi arbejder med rehabilitering som fælles referenceramme, og det overordnede mål for indsatsen er at fremme borgerens muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabiliteringforløbet tager afsæt i drømme, udfordringer og ressourcer, og indsatserne udvikles i et samarbejde mellem borgeren, dennes netværk og relevante fagpersoner. Medarbejderne arbejder tæt sammen med borgeren om at sætte meningsskabende og realistiske mål samt støtte til udvikling af individuelle mestringsstrategier og / eller lindrende pleje og omsorg.

Vi tilbyder
Vi tilbyder, dig:
 • Et spændende job i et tværfagligt sammensat team.
 • Mangeartede komplekse kliniske sygeplejefaglige opgaver.
 • Monofaglig sparring med de øvrige sygeplejersker i huset.
 • Mulighed og forventning om læring og faglig udvikling.
 • Et arbejdsmiljø præget af faglighed, ansvar og initiativ.
 • Supervision i teamet med ekstern supervisor.
 • Et kollegialt fællesskab, hvor vi hjælper og støtter hinanden.
 • En uhøjtidelig omgangsform med plads til forskellighed.
 • Grundig oplæring og kedelsesunderstøttelse.
 • En arbejdsplads, hvor samarbejdet tager afsæt i systemisk, narrative og dialogiske samtaleformer.
Om dig
Vi forventer, du:
 • Er uddannet sygeplejerske.
 • Har erfaring med psykiatri og også gerne somatik.
 • Er fagligt ambitiøs, nysgerrig og udviklingsorienteret.
 • Kan være koordinator for borgerforløb og mestre tæt samarbejde med borger samt inddragelse af relevante interne som eksterne samarbejdspartnere og netværk.
 • Har erfaring med rehabilitering og kan støtte borgere, som har en svær sindslidelse med komplekse problemstillinger.
 • Har kendskab til / eventuel erfaring med Åben dialog, neuropædagogik og low arousal
 • Kender og er opmærksom på egne grænser.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå dynamisk i et teamsamarbejde
 • Har kommunikative kompetencer og kan praktisere en anerkendende og motiverende tilgang til borgerne.
 • Kan dokumentere skriftligt og har flair for at udarbejde og beskrive mål og indsatser.
Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse snarest muligt, senest 1. april 2020. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlings berettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås hos assisterende rehabiliteringsleder Lykke Mollerup på  29791117, assisterende rehabiliteringsleder Gitte Spangtoft på 21154539 eller rehabiliteringsleder Tina Jakobsen på 6155 4553.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist er 20. februar 2020. Samtaler forventes afholdt tirsdag, den 25. februar 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
20-02-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest muligt, senest 1. april 2020

Kontaktperson

Tina Jakobsen
61554553
Lykke Mollerup / Gitte Spangtoft
29791117 / 21154539