Spring til indhold

Driftsledere til Teknisk Service

Kan du, med fokus på kerneopgaven, sikre en ansvarlig drift og gennem motivation lede engagerede medarbejdere? Er du visionær, handlekraftig og samarbejdsorienteret, så aktiviteter og projekter planlægges og gennemføres på optimal vis? Så er det dig, vi søger til Teknisk Service.
 
Til vores driftslederteam, bestående af seks driftsledere, søger vi to udadvendte og tillidsvækkende driftsledere, der evner at være både teamplayere og arbejde selvstændigt samt naturligvis være udviklingsorienteret på en nytænkende måde.

Om os
Teknisk Service er en del af Byggeri og Ejendom i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning og er én af fem funktioner, som udgør Ejendomscenteret i Odense Kommune. Ejendomscenteret rummer de to kontorer Bygningsdrift og Byggeri og Ejendom, der sammen udgør ledelsen af Ejendomscenteret.

Vi er en udviklings- og Facilities Management-enhed, der i fællesskab med samarbejdspartnere skaber rammerne for borgernes gode liv og udvikling i kommunens ejendomme.

Teknisk Service er organisatorisk forankret under Byggeri og Ejendom (Læs mere her). I Byggeri og Ejendom er vi er ca. 300 ansatte inden for Teknisk Service og Byggeri & Vedligehold.

Om jobbet
Som driftsleder kommer du til at arbejde i en helhedsorienteret kultur, som har fokus på at yde brugerne af Odense kommunes bygninger, en høj service, så de kan fokusere på deres kerneopgave.

Du får, i samarbejde med en kollega, samt tværfagligt i Teknisk Service ansvaret for at teknisk serviceopgaverne i dit distrikt, løses på den mest optimale måde – til gavn for brugerne. I et distrikt er der ca.175 bygninger og ca. 40 kompetente medarbejdere (primært ejendomsserviceteknikere og håndværkere), der udfører tekniske serviceopgaver på ejendomme og udearealer fordelt rundt om i Odense Kommune.

Du vil komme til at indgå i et ledelsesteam med seks sideordnede kollegaer, der hver især varetager tilsvarende opgaveområder. I det daglige vil i fysisk være placeret i storrumskontor med kollegaer, der varetager andre servicefunktioner for ejendommene i Odense Kommune - og her er koordinering og teamwork afgørende i hverdagen.

Som driftsleder er dit mål at
 • Være garant for høj faglig kvalitet i den daglige opgaveløsning og for optimal ressourceudnyttelse
 • Opnå resultater gennem ledelse af mennesker, motiverer og styrke medarbejdere med forskellig viden
 • Bidrage til at igangsætte nødvendige initiativer inden for både udvikling og dagligdagsdrift
 • Samarbejde bredt med både kollegaer i kommunens forvaltninger samt med eksterne leverandører
 • Have fokus på den brugeroplevede kvalitet; ”kundens” behov og tilfredshed
Dine væsentligste opgaver vil være daglig driftsledelse og udvikling præget af brugerhenvendelser, medarbejderkontakt, teamwork og gensidig sparring. Der vil også være opgaver i tværgående samarbejdsprojekter med kolleger, brugere og samarbejdspartnere, hvor forretningsorientering og -udvikling er i fokus. Hovedparten af din arbejdstid vil være på kontoret, hvorfor du skal trives med og evne distanceledelse.

Fagligt forventer vi, at du
 • Kan dokumentere praktisk ledererfaring for en større medarbejderstab - gerne på fagområdet teknisk service, installatørvirksomhed eller anden lignende virksomhed
 • Har lederuddannelse, grundlæggende lederuddannelse eller tilsvarende
 • Har stor erfaring med og nemt ved både skriftlig formidling og fremstilling
 • Har et godt kendskab til IT samt en solid erfaring med Excel
 • Har kendskab til arbejdsmiljøarbejde
 • Har erfaring med at læse, forstå og følge op på budgetter
 • Søger nye idéer og optimeringsmuligheder i organisationen
 • Er struktureret med et godt overblik, der sikre at også igangsatte opgaver afsluttes
Som leder og kollega forventer vi, at du
 • Er udadvendt, samarbejdsorienteret og trives med at være sammen med andre mennesker
 • Er engageret, og vil være med til at tegne fremtiden for Teknisk Service
 • Kan arbejde i teams på flere niveauer og samtidig tage selvstændige beslutninger
 • Er lydhør og tillidsvækkende samt formår at lede medarbejdere, der fysisk er spredt over mange arbejdspladser i distriktet
 • Er opsøgende i forhold til nye tendenser på området, herunder også teknik
 • Kan stille egen bil til rådighed
 • Er proaktiv
Vi tilbyder
 • Et varieret arbejde med mange personlige kontakter
 • Faglig sparring og fælles ansvar i teams samt med engagerede lederkollegaer
 • Selvstændigt ansvar for Teknisk Service standarder på tværs af distrikterne
 • En spændende arbejdsplads med høj social kapital
 • Relevant efteruddannelse
 • Kontor på Odense Slot i byens måske smukkeste omgivelser
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Du refererer til chef for Teknisk Service, Jan Geisle.

Stillingen ønskes besat pr. den 1. april 2020. 

Yderligere oplysninger
Har i spørgsmål til stillingen er i velkommen til at kontakte chef for Teknisk Service Jan Geisle på mobil 5125 3142.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 20. februar 2020. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale den 24. februar 2020 og 2. ansættelsessamtale den 27. februar 2020.
 
Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil i dagene efter 1. samtale samt præsentere referencer. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk, Teknik, Miljø og Brandvæsen
Ansøgningsfrist
20-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2020

Kontaktperson

Jan Geisle
5125 3142