Spring til indhold

Erfaren socialrådgiver til Børnehus Syd, OdensePå grund af travlhed og stigende efterspørgsel på vores støtte- og behandlingsopgaver søger vi en erfaren socialrådgiver til vores børnehus i Odense pr. 1. april 2020.

Så vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb - så har du muligheden her.

Lidt om Børnehus Syd
Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.

Børnehus Syd har afdelinger i Odense, Esbjerg og Aabenraa, og det er til vores afdeling i Odense, vi søger en socialrådgiver.

Om stillingen
Vi søger en erfaren socialrådgiver på fuld tid, som er stærk i sin socialfaglighed, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt og som har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.

Som socialrådgiver i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver:
 • koordinering af sagsforløb i samarbejde med barnets handlekommune, politi og sygehusvæsen
 • yde konsultativ bistand til kommunernes myndighedsrådgivere
 • være sparringspartner ved børnefaglige § 50-undersøgelser
 • overvære videoafhøringer og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner
 • gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner
 • i samarbejde med børnehusets psykologer at udrede børnenes traume- og belastningsgrad og vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere
 • løbende administrative opgaver som dataregistrering, journalisering, referater mv.
 • bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse
Endvidere er dine opgaver i et mindre omfang:
 • formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner
 • på sigt at varetage behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne – vi har udviklet et ydelseskatalog til kommunerne
Vi kan tilbyde
 • et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt
 • en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling, og som vægter høj kvalitet i opgaveløsningen
 • mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet
 • opkvalificering, og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision
 • en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt
 • at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres
 • at blive en del af et tæt tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen
 • en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet
Om dig
Vi forventer af dig, at du:
 • har erfaring med myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet, og meget gerne erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, herunder gerne erfaring med udrednings- og/eller  behandlingsarbejde inden for denne målgruppe. Muligvis har du en relevant efteruddannelse
 • har stor viden om børns udvikling
 • er komfortabel med mødelederrollen
 • er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere
 • har erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, som har det meget svært
 • har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent
 • har høj grad af samarbejdskompetence og fleksibilitet og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag
 • er udviklingsorienteret og ønsker at bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed – og at være børnehusets ansigt udadtil
 • har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer
 • formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk
Læs mere om Børnehus Syd her

Desuden henvises der til Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening.

Vil du vide mere?
Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på dkka@odense.dk, 2910 4553, faglig teamleder Lane Lund på lalun@odense.dk, 30694497, eller socialrådgiver og faglig koordinator Jannie Salskov på jasal@odense.dk, 40290236.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er torsdag, den 20. februar 2020. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag, den 26. februar 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
20-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2020

Kontaktperson

Ditte Askerod / Lane Lund
29104553 / 30694497
Jannie Salskov
40290236