Spring til indhold

Lærer til Ungemiljøet på Rasmus Rask-Skolen

Der er tale om en fuldtidsstilling i en fast ansættelse, gældende fra den 1. april 2020 med flg. fagkombinationer:
Dansk (6B), historie (6B, 7B, 8B), geografi (7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B), musik (6A, 6B), uuv (6A) og lektiecafe (6B)

Om dig
Vi søger en person, der er anerkendende og tydelig i sin tilgang til børnene, og som lægger vægt på trivsel og læring. Det er vigtigt, at du har fokus på undervisningsdifferentiering og forstår at bevare overblikket. Vi forventer, at du vil arbejde for et konstruktivt team- og forældresamarbejde

Lidt om Rasmus Rask-Skolen
Rasmus Rask-Skolen er en folkeskole, der er godt forankret i lokalmiljøet i Bellinge, tæt på Brændekilde. Vi er en tosporet skole med lidt over 455 elever fra 0.-9. klasse og en skolefritidsordning. En rigtig god folkeskole med fokus på fællesskab og faglighed.

Vi er optaget af, at fællesskabet er stærkt, både ind- og udadtil i skolen, og at vi deltager aktivt i lokalmiljøet. Vi arbejder for, at den enkelte elev får de rette udviklingsmuligheder, så hun/han kan nå sit fulde potentiale.

Vi har dygtige, udviklingsorienterede og engagerede medarbejdere, der brænder for at skabe den bedst tænkelige skole, der udvikler fagligt dygtige børn i trygge og inspirerende omgivelser. Samtidig er vi ambitiøse i forhold til alles trivsel, til at være på forkant med udviklingen i samfundet og til at skabe gode og inspirerende fysiske rammer, både ude og inde.

Faktuelt om Rasmus Rask-Skolen
 •  Lektiecaféen på alle årgange og en fordybelsesdag hver måned
 •  Godt samarbejde med børnehusene om skolestart
 •  Engelsk fra 0. klasse
 •  Nyrenoverede madkundskabs- og håndværk & design-lokaler
 •  Bring Your Own Device-skole
 •  FABLAB med robotter, 3d-printer, Lego mindstorm etc.
 •  Stor skolefest for hele skolen med skolekomedie af 6. årgang
 •  Klasserne i børnemiljøet har venskabsklasser i de ældre klasser
 •  Aktiv og effektfuld anti-mobbe-strategi
 •  Spændende SFO
 •  Aktivitetsområder: Boldbaner, multibaner, fitnessredskaber, cykelbane,   skaterrampe, bålhus mm.
Skolens værdigrundlag
at vi omgås hinanden på en god måde
 • Vi udviser gensidig respekt
 • Vi giver plads for hinanden
 • Vi skaber tryghed
 • Vi er udviklingsorienteret med respekt for skolens traditioner
 • Vi udviser vilje til forandring
 • Vi tænker i muligheder frem for begrænsninger
 • Vi værner om skolens kulturbærende traditioner
 • At vi skaber rammerne for det enkelte barns bedst mulige faglige og sociale udvikling
 • Vi skaber gode læringssituationer/miljøer
 • Vi skaber et godt socialt miljø
 • Vi fremmer samarbejdet omkring det enkelte barn
Skolen forventer at ansøgere
 • Vil indgå engageret i teamsamarbejdet og den fortsatte udvikling af skolen
 • I arbejdet med børnene tør vise både glæde, personlighed og holdninger
 • Har lune og et lyst syn på livet
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Lærere er overgået til Ny Løn.

Vil du vide mere?
Nærmere oplysninger kan ske ved henvendelse til Skoleleder Lasse Bach Sørensen på 51777321

Det praktiske​​​​​​
Ansøgningsfristen er torsdag den 20. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afviklet torsdag den 27. februar 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
20-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2020

Kontaktperson

Lasse Bach Sørensen
51777321