Spring til indhold

Uddannet pædagog til Odense Vuggestue & Børnehave

Vi søger en uddannet pædagog til vuggestuen snarest muligt. Stillingen er på 30 timer ugentlig. 

Om os
Odense Vuggestue & Børnehave er et selvejende børnehus med driftsoverenskomst med Odense Kommune, hvor arbejdsgiverkompetencen ligger hos bestyrelsen. Vi hører med til Børneinstitution Centrum Syd, hvor vi indgår i et samarbejde med de øvrige 8 børnehuse. 

Odense Vuggestue & Børnehave er beliggende Falen 30, tæt på centrum og med let adgang til grønne områder. Vi er et integreret børnehus i 2 huse på 2 matrikler. Vi er normeret til 33 børn i vuggestuen og en grundnormering på 54 børn i børnehaven.

Værdier i børnehuset:
  • tryghed og omsorg i dagligdagen og i overgange
  • udvikling sker i relationer
  • nærvær, tilknytning og barneperspektiv, at blive set og hørt
  • fællesskaber
  • udeliv
  • sund kost – frokostordning.
I vuggestuen har vi en opdeling med en småbørnsstue og en storebørnsstue. Indretningen af vuggestuen og husets størrelse gør, at børnene oplever tilknytning til hele huset. Vi har hver dag fælles aktiviteter for alle børn, og vi har mindre grupper opdelt efter alder og behov. Vi bestræber os på at være et fælles hus med fælles børn uden at miste nærheden/nærværet og indsigten i det enkelte barn.

De trygge rammer i dagligdagen skabes ved genkendelighed, gentagelser og rutiner. Vi har stor opmærksomhed på værdien i den læring, der er i de daglige rutiner (måltiderne, bleskift, søvn). De fysiske læringsrum opstår når vi er nærværende og optagede af, at vi vil noget med børnene og dermed løbende justerer på stuernes indretning/legetøj og aktiviteter i forhold til børnenes behov og interesser.

Vi har et tæt og konstruktivt forældresamarbejde i dagligdagen og på bestyrelsesniveau. Vi er godt i gang med implementering af den nye styrkede læreplan.

Om dig 
Vi søger en pædagog, der betragter sig selv og kollegerne som det vigtigste læringsmiljø i et børnehus. En pædagog, som arbejder ud fra at trivsel, udvikling, dannelse og læring sker i relationen med andre.

Du skal være i besiddelse af mod og lyst til at være undrende og reflekterende og kunne anvende din undren og dine iagttagelser/ fortællinger i en fælles evaluerende praksis med kolleger og ledelse. Du skal være en god rollemodel og gerne i forhold til leg og bevægelse, - og evt. med musiske kompetencer. Du skal med faglighed og personlighed evne både at kunne arbejde ud fra barneperspektivet såvel som at kunne gå i forældreperspektiv.

Vi vil gerne have en pædagog, der følger med i forhold til forskning på småbørnsområdet og evner at omsætte viden til pædagogisk praksis, hvor det altid er med udgangspunkt i barneperspektivet og den aktuelle børnegruppes behov og interesser. Du skal være samarbejdsorienteret, have overblik og være flytbar i forhold til opgaver i hele børnehuset.  Du må rigtig gerne være i besiddelse at et godt smittende humør, - vi er nemlig en flok, der godt kan lide et godt grin og mange forældre har beskrevet omgangstonen som varm. Det vil vi gerne kendes på.

Send din ansøgning og fortæl om dig selv, og hvordan du vil skabe et godt vuggestueliv for alle børn, forældre og personale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Vil du vide mere? 
Du er velkommen til at kontakte daglig pædagogsisk leder Anette Harling på 63759000, hvis du har spørgsmål til stillingen. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 26. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 12.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
26-02-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Anette Harling
63759000