Spring til indhold

Pædagog til Højmeskolen

Kan du skabe gode relationer og aktiviteter for børns leg og læring, og kan du bringe dine faglige kompetencer i spil i samarbejde med andre professionelle samarbejdspartnere?

Om os
Højmeskolen er beliggende i Dyrup i Odense SV med gode busforbindelser og cykelstier til centrum. Skolen er en to-tre- sporet folkeskole med en særlig læseafdeling, som tilbyder intensive kursusforløb eller et tre-årigt profilsporsforløb fra 7. kl. – 9. kl. til ordblinde elever fra hele Odense. Skolen har vedtaget en ny vision og et værdigrundlag, som udgør kompasset for skolens udvikling fremadrettet. Visionens pejlemærker er stærke inkluderende læringsmiljøer med kreative og innovative læringsprocesser, forpligtende og givende professionelle læringsfællesskaber og fokus på, at trivsel og dannelse på skolen er fundamentet for elevens udvikling og fællesskaberne i skolen. Skolen er opdelt i tre afdelinger i hhv. 0. kl. – 1. kl., 2. kl. – 5. kl. og 6. kl – 9. kl. Pædagoger er tilknyttet klasser fra 0. kl. – 3. kl. i skoletiden, og herefter igangsættes aktiviteter i SFO’en om eftermiddagen. Vi er en afdelingsopdelt skole, hvor vi tilstræber parallellagt undervisning og prioriterer årgangsteamsamarbejdet højt.

Om dig
Vi søger en pædagog, som:
  • Er optaget af at igangsætte pædagogiske aktiviteter med fokus på natur, udeliv, krop og bevægelse i skolen og særligt i SFO’en.
  • Forstår vigtigheden af pædagogens rolle i den understøttende undervisning i skolen med fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer.
  • Kan gå foran, på siden og bag ved børn, så børn støttes og opmuntres til at udvikle sig og blive den bedste udgave af dem selv.
  • Er bevidst om egne pædagogiske kompetencer med et solidt fagligt ståsted.
  • Har lyst til at sætte egen tvivl og faglige refleksioner i spil i forpligtende professionelle læringsfællesskaber.
  • Er initiativrig og fleksibel i forhold til de pædagogiske opgaver og undervisningsopgaver i samarbejde med lærerteamet og pædagogteamet.
  • Du er troværdig, tillidsvækkende og kan skabe relationer til børn, forældre og andre fagpersoner.
  • Kan dedikere sig til skolens vision- og værdigrundlag.
Om jobbet
  • På kort sigt vil du blive tilknyttet en 1. kl., som du som udgangspunkt skal følge til og med 3. kl.
  • Tilbud om en fuldtidsstilling, hvor du både er tilknyttet skoledelen og SFO’en om eftermiddagen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse snarest muligt eller med ansættelse pr. 1. april 2020.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Vil du vide mere?
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Martin Hosbond Henriksen på 2128 0149/mhhen@odense.dk eller afdelingsleder Martin Trangbæk Jensen på 2362 6885/marj@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er onsdag den 18. februar 2020. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 26. februar 2020 fra 15.00 – 18.00.
CV, kopi af uddannelsesbevis og udtalelser skal vedlægges din ansøgning.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
18-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2020

Kontaktperson

Martin Hosbond Henriksen
2128 0149
Martin Trangbæk Jensen
2362 6885