Spring til indhold

Rehabiliteringsmedarbejder til Vista Balboa

Vista Balboa er et rehabiliterings- og behandlingstilbud til borgere med en dobbeltdiagnose dvs. mennesker med svære sindslidelser, et omfattende stof og /eller alkoholmisbrug samt store sociale problemer. Med en ny snitflade til Beskæftigelses- og socialforvaltningen omfatter målgruppen ny også dobbeltbelastede borgere. Der kan være behov for hjælp til økonomi eller anden sagsbehandling, psykiatrisk‐, sundheds‐ og misbrugsbehandling, hjælp med henblik på uddannelse, beskæftigelse, opretholdelse af bolig, træning af sociale kompetencer med mere.
Medarbejderne er koordinatorer for rehabiliterings og behandlingsforløbene for op til 6 borgere.

Om os
Vista Balboa har også et værested, der er et uforpligtende samværstilbud, hvor man bare kan ”være”, hvis det er det, man har behov for - eller magter - den aktuelle dag. Der er også mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, grupper i -eller ude af huset. At tage et bad, få hjælp til at vaske tøj, købe et måltid mad og få en samtale med personalet er også tilbud i værestedet.
 
Værestedet er et rehabiliteringstilbud, som bl.a. har til formål at medvirke til at højne mestringsevnen og livskvaliteten hos en meget udsat borgergruppe. – Vi ser værestedet som en træningsbane, hvor målgruppen dels kan få dækket de basale behov såsom socialt samvær, omsorg, mad, og hvor de samtidigt kan træne dét at indgå i  sociale sammenhænge.

Vista Balboa er en spændende arbejdsplads, som hele tiden er under forandring og udvikling. Vi arbejder efter kvalitetsstandarder som guidelines for ”best practice”. Familie og netværk inddrages som vigtige samarbejdspartnere i borgerens rehabiliteringsproces efter principperne i åben dialog. Tilbuddet omfatter såvel individuelle som gruppebaserede interventioner. Læs mere her www.odense.dk/vistabalboa.

Vi lægger vægt på, at du:.
  • Har en sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut, socialrådgiver eller pædagoguddannelse
  • Har erfaring fra psykiatri- og/eller misbrugsområdet
  • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet – og samtidig indgå som teamplayer
  • Har stærke kommunikative kompetencer, gerne en terapeutisk efteruddannelse, systemisk narrativ eller åben dialog
  • Erfaring med gruppebehandling
  • Har lyst til og evner at indgå i et arbejdsfællesskab, hvor du i høj grad modtager og giver feed-back
  • Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation
  • Kan dokumentere og evaluere din indsats, idet vi har en høj grad af effektmåling
  • Er robust og har et stabilt fremmøde
  • Kørekort
Vi kan tilbyde gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem supervision, sparring og uddannelsesmuligheder. Hvis du kan se dig selv i vores engagerede team, hvor det ikke er forbudt at hygge sig, mens man knokler, så ser vi frem til at modtage en ansøgning fra dig.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiderne vil primært være i dagtiden på hverdage. Der vil være arbejde på 5 -6 lørdage og 1 - 2 helligdage samt telefonkontakt efter kl. 16 kan forekomme.

Aflønning og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny Løn og der kan ved ansættelse indhentes § 22 straffeattest. Du skal påregne af cykle rundt til borgerne op til 30 km om dagen Vi stiller derfor cykel/elcykel til rådighed.

Vil du vide mere?
Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Erik Holm på 2082 1833

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 20. februar 2020 og vi forventer at afholde samtaler den 27. februar 2020
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
20-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2020

Kontaktperson

Erik Holm
20821833