Spring til indhold

Studentermedhjælper (ingeniørstuderende) til driftskonsulentteamet i Beskæftigelses- & Socialforvaltningen

Odense Kommunes Beskæftigelses- & Socialforvaltning (BSF) søger engageret, systematisk og struktureret studentermedhjælper (ingeniørstuderende) til understøttelse af driftsledelseskonsulenterne

Er du ingeniørstuderende og befinder du dig i slutningen af dit bachelor- eller i begyndelsen af dit kandidatstudie? Interesserer du dig for design af processer? Kan du forestille dig, at et effektivt procesdesign kan understøtte sagsbehandlingsflowet i en kommunal forvaltning? Og kunne understøttelse af udviklingen og produktionen af redskaber hertil være noget for dig? Så er dette måske interessant: I Beskæftigelses- & Socialforvaltning leder vi lige nu efter en studentermedhjælper (10 – 15 tm/uge), der har lyst til at bruge og udvikle sine kompetencer inden for proces- & arbejdsgangsdesign ved at indgå som fast understøttelse af vores dygtige driftsledelseskonsulenter.
 
Om os
Odense Kommunes Beskæftigelses- & Socialforvaltning har fokus på effektorienteret drift. Vi arbejder både med udviklingen, implementeringen og vedligeholdelsen af en lang række redskaber. Vi arbejder ned i de arbejdsgange, som de enkelte afdelinger skal bruge for mest hensigtsmæssigt at indgå i, koble sig til og udføre delprocesser i forhold til forvaltningens overordnede strategier og mål.

Vores dygtige driftsledelseskonsulenter understøtter sagernes flow gennem forvaltningen og laver løbende både analyse- og optimeringsprocesser. De arbejder helt tæt på driften med konkrete organiserings- og arbejdsgangsbeskrivelser inden for beskæftigelsesloven og de af servicelovens sagsområder, der er forvaltningsspecifikke. Det betyder, at de er involverede i både ganske store og helt små processer og projekter. Alle løsninger både designes og implementeres på basis af helt konkrete behov i de enkelte afdelinger og områder i tæt samarbejde med chefer og ledere.

Samtidig driver de også en effektiv videndelingsstrategi bl.a. ved vedligehold og videreudvikling af forvaltningens Vidensbank. ”Banken” er en Share point-platform, som samler al nødvendig viden for en ensartet forvaltningsmæssig tilgang til en effektiv & lovmedholdelig sags- & borgerhåndtering. Samtidig er den afdelingsspecifik og fungerer som en slags fasitliste for den enkelte afdelings praksis.

Om jobbet
Som studentermedhjælper hos driftsledelseskonsulenterne i BSF skal du have meget skarpe IT-kompetencer, være en habil Office-bruger og have særlig interesse for og erfaring med
  • programmering
  • opsætning i share point
  • grafisk fremstilling af arbejdsgange
  • excel på superbrugerniveau
  • grafisk fremstilling i fx Power Point og Publisher
  • vidensdeling via elektroniske platforme og kommunikation
kan du også håndtere VISIO og SurveyXact, er det endnu et plus

Videre forventer vi, at du
  • kan arbejde selvstændigt og hurtigt sætter dig ind i nye opgaver / nyt stof
  • kan overskue komplekse sammenhænge, hvor mange detaljer skal gå op i en højere enhed
  • udtrykker dig klart og præcist, når du skriver
  • har en stærk ordenssans og ansvarsfølelse

Du vil bl.a. komme til at arbejde med – i samarbejde med konsulenterne – at omsætte eller ”rentegne” deres skitser og noter. Videre vil du skulle udarbejde visuelle præsentationer og undervisningsmaterialer. Du skal have lyst til at bidrage med alt det, du kan, og samtidig ville lære masse nyt.

Driftsledelseskonsulenterne er placeret i forvaltningens stab og refererer til forvaltningens HR-chef og har kontorpladser her. Du vil således komme til at sidde på kontor med både dem og de øvrige HR-medarbejdere - i alt ca. 16 medarbejdere og et par studentermedhjælpere. På kontoret findes en høj faglighed, et velfungerende samarbejde og et godt arbejdsklima, som vi glæder os til at byde dig velkommen i.

Vi vil have brug for dig ca. 10 – 15 timer om ugen, som vi tilrettelægger efter den generelle arbejdstid. Vi bestræber os naturligvis på at være flexible i forbindelse med dine eksamensperioder og anden studieaktivitet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og HK.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen som studentermedhjælper kan fås ved henvendelse til driftskonsulent Sofia Amalie R. Matthiesen på 3069 4277, mail sofam@odense.dk  HR-chef Iben Bøtker-Rasmussen på 3053 9140, mail: ibras@odense.dk. Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen her

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 20. februar 2020 og vi forventer at holde samtaler den 28. februar 2020.Tiltrædelse: Hurtigst muligt

Studerende
For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.

Følg vores Facebook side - Studerende i Odense Kommune og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikpladser
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura, Studerende
Ansøgningsfrist
20-02-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
Snarest

Kontaktperson

HR-chef Iben Bøtker-Rasmussen
3053 9140
Driftskonsulent Sofie Amalie R. Mathiesen
3069 4277