Spring til indhold

66 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Sygeplejerske til sygeplejeteam medfødt og erhvervet hjerneskade

  <strong>Sygeplejerske til sygeplejeteam i forløb medfødt og erhvervet hjerneskade</strong><br />Vil du være vores nye kollega?<br /><br />Nu har du muligheden for at blive en del af vores nye team af sygeplejersker i forløb medfødt og erhvervet hjerneskade. Vi har en ledig stilling som sygeplejerske fra den 1. april 2020. Stillingen er på 30 timer om ugen, og vagterne ligger i dagtimerne i hverdagen, med weekendvagt hver 6. weekend.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er et team på 6 sygeplejersker, som dækker bosteder og plejecentre for borgere med en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Som sygeplejerske er man tilknyttet et eller flere botilbud, hvor man har sin faste gang og møder ind hver dag. Man er en del af det faste personale på stedet, og har sin personaleleder der. Derudover er man tilknyttet sygeplejeteamet, hvor man har ugentlig sparring og dækker ind for hinanden ved sygdom og ferie. På vagterne hver 6. weekend, dækker man akutte opgaver, der kan opstå på de 15 matrikler, der hører under forløb medfødt og erhvervet hjerneskade. Du vil blive tilknyttet Munkehatten, hvor rehabiliteringslederen vil være din personaleleder.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Eksempler på opgaver: <ul> <li>Ansvar for opdatering af helbredstilstande ved komplekse borgere</li> <li>Oplæring af både vikarer og fast personale i medicinhåndtering og andre sundhedsfaglige opgaver</li> <li>Vejledning og sparring med øvrigt personale</li> <li>Uddelegering og overdragelse af opgaver til andre faggrupper</li> <li>Samarbejde med kommunens specialsygeplejersker indenfor blandt andet misbrug, psykiatri, sår og palliation</li> <li>Faste sygeplejeopgaver som ikke må uddelegeres som for eksempel dosering af marevan og injektion af morfin pn</li> <li>Fungere som tovholder på det sundhedsfaglige på de komplekse forløb</li> <li>Deltage i teammøder samt monofaglige møder i fornødent omfang</li> <li>Deltage i sygeplejeforum med de øvrige sygeplejersker i forløbet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende hverdag, med en høj grad af selvtilrettelæggelse</li> <li>Tværfaglige teams med gode kollegaer, der er videbegærlige og opsøgende</li> <li>Samarbejde med kollegaer og borgere i udarbejdelse af borgerens forløbsplan</li> <li>En arbejdsplads, der anvender forskellige faglige indfaldsvinkler, med åbenhed overfor nye ideer</li> <li>Monofaglig sparring med andre sygeplejersker</li> <li>At være med i en organisation, der er i forandring.</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> </ul> <strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Har minimum 3 års erfaring, gerne fra hjerneskadeområdet, somatikken og/ eller erfaring fra det socialfaglige område</li> <li>Har erfaring med at arbejde med FMK</li> <li>Har lyst og energi til at arbejde med mennesker med en medfødt eller erhvervet hjerneskadede og synes det er spændende at arbejde med beboernes egne mål</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret, samt indgå i det tværfaglige samarbejde</li> <li>Er god til at undervise og uddelegere opgaver til andre faggrupper</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Kan arbejde med mennesker som har særlige udfordringer og respektere deres værdier og livsformer</li> <li>Kan arbejde i en hverdag som er meget uforudsigelig</li> <li>Har kørekort til bil</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte faglig leder Tanja Nielsen på 2999 8726 eller rehabiliteringsleder Pia Yun Mathiassen på 2448 8927, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. marts 2020. Samtaler forventes afholdt den 25. marts 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du selvstændig, struktureret og lærenem inden for områderne IT og Data. Trives du i en faglig dygtig enhed, med mange og afvekslende opgaver. Så er det dig vi leder efter.

  <em>Er du selvstændig, struktureret og lærenem inden for områderne IT og Data. Trives du i en faglig dygtig enhed, med mange og afvekslende opgaver. Så er det dig vi leder efter. </em><br /><br />IT & Data leder efter en studentermedhjælper, der kan hjælpe os i vores arbejde med at understøtte organisationen med kerneopgaven, at bringe borgere i uddannelse og job.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Opgaverne vil være meget alsidige og spænde fra mange ad hoc- og rutineopgaver til deltager og sparringspartner i udviklingsprojekter.<br /><br />Du bliver en del af IT & Data i Staben, hvor vi er knap 20, der sikrer understøttelse af driften og den strategiske ledelse, samt det politiske niveau.<br /><br />Dine primære opgaver bliver at:  <ul> <li>Teste, validere og kvalitetssikre data</li> <li>Udarbejde tabeller, figurer og PowerPoints </li> <li>Udførelse af rutineprægede opgaver</li> <li>At være en iderig sparringspartner til kreativ løsning af teamets opgaver</li> </ul> <strong>Om dig  </strong><br />Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, der har givet dig kompetencer inden for data, statistik og systemunderstøttelse, som for eksempel cand.oecon., Cand.merc., Cand. IT eller lign. Du har lyst til og flair for at arbejde med data, statistik og tilhørende it værktøjer og har nogle år tilbage på dit studie.<br /><br />Vi lægger vægt på at: <ul> <li>Du er engageret, åben, lærenem og god til at samarbejde. </li> <li>Du arbejder struktureret, omhyggeligt og har god talforståelse. </li> <li>Du er vant til at arbejde med Excel, PowerPoint og Word og har let ved at sætte dig ind i nye systemer og værktøjer. </li> </ul> Det er en fordel, hvis du har flair for at arbejde med data eller er nysgerrig på mulighederne for digitalisering.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I IT & Data er vi 18 medarbejdere – 10 gode kolleger på IT og 8 på Data & Ledelsesinformation. I IT understøtter, og udvikler vi vores digitale løsninger i samarbejde med brugerne. Vi er bindeled mellem IT-leverandøren og brugerne og understøtter ved køb og implementering af systemer og nye moduler. I Data & Ledelsesinformation udvikler og drifter vi drifts- og ledelsesinformation, og leverer nøgletal og statistisk materiale til alle forvaltningens driftsområder. Vi leverer også nøgletal og statistikker til det politiske niveau i forvaltningen og kommunen. Vi har en god og humoristisk omgangstone, hvor den interne faglige sparring er vægtet højt.<br /><br />Vores arbejdsfelt er inden for beskæftigelses- og socialområdet og spænder fra de unge i aldersgruppen 15-18 år til de voksne. Det er områder, der understøttes af mange it-systemer og data.<br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong><br />Vi tilbyder et alsidigt studenterjob med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø, hvor du får bred erfaring og indblik i hverdagen i en understøttende stabsfunktion.<br /> <br />Arbejdstiden er gennemsnitligt 10 timer om ugen, som kan tilrettelægges fleksibelt i forhold til din undervisning og eksamener. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte konsulent i IT & Data, Mie Maabjerg Hansen på 3012 2169 eller mail <a href="mailto:mvgf@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">mvgf@odense.dk</a>  med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Der er ansøgningsfrist den 15. marts 2020. Samtaler forventes afholdt  den 22. marts 2020.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Er du skarp på SoMe? Kunne du tænke dig at komme helt tæt på nogle af de spændende ting, der sker i Odense lige nu? Og har du en ambition om at blive verdensmester i at omsætte din teoretiske viden fra studiet til praksis? Så har du muligheden for at komme i praktik i efterårssemestret 2020.

  <em>Er du skarp på SoMe? Kunne du tænke dig at komme helt tæt på nogle af de spændende ting, der sker i Odense lige nu? Og har du en ambition om at blive verdensmester i at omsætte din teoretiske viden fra studiet til praksis? Så har du muligheden for </em><em>at komme i praktik i efterårssemestret 2020.  </em><br /> <br />Vi er på udkig efter byens mest ihærdige kommunikationsstuderende til at hjælpe os med efterårets kommunikationsopgaver.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du skal være med til at formidle nogle af de spændende projekter, der er i gang i By- og Kulturforvaltningen. Det kan være alt fra områdefornyelsen i Bolbro, Ren By-projektet eller når vi forlænger en vej eller laver en ny cykelsti.<br /> <br />Du vil blive kastet ud i opgaver som fx at styre et projekts platforme på Facebook og Instagram, arbejde med borgerinvolvering, skrive en artikel, tilrettelægge en kampagne, lave en video eller en plakat – og alle mulige andre typer af kommunikationsopgaver, der hver dag lander hos os i kommunikationsteamet. Alt sammen selvstændigt men i tæt samarbejde med den kommunikationskonsulent, du får tilknyttet som din kontaktperson.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forestiller os, at du <ul> <li>er i gang med en kommunikationsfaglig uddannelse, gerne på kandidatniveau</li> <li>er en god formidler, der skriver sikkert og fejlfrit</li> <li>færdes hjemmevant på alle former for sociale og digitale medier</li> <li>har flair for grafisk design og videoproduktion.</li> </ul> Du skal kort sagt være skarp til det med kommunikation – og det lader du skinne igennem i den ansøgning, du sender os sammen med dit CV.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver tilknyttet kommunikationsteamet i By- og Kulturforvaltningens Ledelsessekretariat, og du vil få en fast kontaktperson, der er din sparringspartner på alle opgaver, og som løbende følger op på de konkrete opgaver og på praktikken som helhed sammen med dig. Du må meget gerne selv byde ind på opgaver, så du kommer til at arbejde med noget af det, du drømmer om at skulle beskæftige dig med, når du er færdig med din uddannelse.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Praktikken er ulønnet. Til gengæld får du en masse oplevelser, kompetencer og ny viden med herfra. Arbejdstiden er 20-30 timer om ugen. Det ideelle vil være, at du starter i august, og at praktikken varer minimum tre måneder.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så kontakt kommunikationskonsulent Tanja Bruntse Ahler på tbah@odense.dk eller 2925 6101.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 17. april 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 18.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Vil du være med til at skabe livsduelige mennesker? Vil du være en del af vores ambitiøse, faglige og sociale medarbejderstab? Vi søger to engagerede pædagoger til vores centerafdeling Fønix.

  <em>Vil du være med til at skabe livsduelige mennesker? Vil du være en del af vores ambitiøse, faglige og sociale medarbejderstab?</em><br /><br />Vi søger to pædagoger til faste stillinger på 37 og 34 timer ugentlig til vores centerafdeling Fønix på Rosengårdskolen. Tiltrædelse 1.april 2020 eller hurtigst muligt herefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Rosengårdskolen er en folkeskole med i alt 700 elever i en almen skole 0. – 9. klasse samt ca. 90 elever i en helhedsafdeling, der er et undervisningstilbud til børn med særlige undervisningsbehov på grund af bevæge- eller funktionsnedsættelser. Vi er i alt ca. 120 ansatte.<br /> <br />Vi tror på at trivsel, faglighed og dannelse skaber livsduelige mennesker. Dette er grundlaget for arbejdet på Rosengårdskolen. Vi arbejder ud fra et inkluderende tankesæt – at alle elever skal opleve sig som en del af et fællesskab – samtidig med at vi har et stort fokus på fagligheden.<br /><br />Vores børn kan dels have udviklingsforstyrrelser og dels kognitive problematikker, der gør, at de kan være udfordret på områder som koncentration, hukommelse og adfærd.<br /><br />Vi er i Fønix ca. 50 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger og medhjælpere. Vi arbejder med en anerkendende og neuropædagogisk tilgang til eleverne, hvor vi har plads til forskellighed og mangfoldighed. Alle medarbejdere har en specialpædagogisk tilgang til deres arbejde i Fønix. Vi arbejder fortløbende med efter- og videreuddannelse af vores medarbejdere, både internt og eksternt.<br />Alle vores elever kommer med særlige behov, og fokus ligger altid på styrker fremfor svagheder. Alle elever i Fønix skal have en ven, og derfor har vi et stort fokus på elevernes sociale kompetencer. Vi klassedanner efter flere kriterier og i særdeleshed efter sociale relationer og faglige niveau.<br />Vi arbejder efter folkeskoleloven, og langt de fleste elever tager eksamen i et eller flere fag efter 9. og/eller 10. klasse. Vi vægter få kendte og tydelige lærere og pædagoger/medhjælpere i hver klasse, og der arbejdes i selvstyrende teams af to lærere og pædagoger/medhjælpere i hver klasse.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi arbejder i en meget struktureret hverdag, hvor humor og et ”glimt i øjet” er velkomment. Da en gruppe af vores elever har nedsat fysisk funktionsevne, vil der i jobbet være arbejdsopgaver, der indebære omsorgs- og plejeopgaver, det være sig hjælp til toiletbesøg, spisning m.m. Du vil som pædagog blive en del af et team af to pædagoger og to lærere, der arbejder selvstyrende i den enkelte klasse.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi vil opfordre ansøgere, der har kendskab og gerne erfaring til det at arbejde systemisk og anerkendende med børn med specielle behov, eller er villig til at blive videreuddannet inden for området, til at søge. <br /><br />Vi søger to medarbejdere, der brænder for deres fag og ikke er bange for at byde ind med deres faglighed.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Jakob Høj Lundgaard på 6155 3908 eller souschef Tor Bjerregaard på 5142 8737.<br /><br />Se mere om os på Fønix.nu <a href="https://fonix.nu/"><u>her</u></a> <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 8. marts 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 11, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  08-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder for arbejdet med børn og unge? Kan du se muligheder i at være medudvikler af et inkluderende aktivitetsstedt for børn og unge i lokalområdet, der går i 5. og 6. klasse på den lokale skole i Lumby? Så er du måske vores nye aktivitetsstedets medarbejder

  <em>Brænder for arbejdet med børn og unge? Kan du se muligheder i at være medudvikler af et inkluderende aktivitetssted for børn og unge i lokalområdet, der går i 5. og 6. klasse på den lokale skole i Lumby? Så er du måske vores nye aktivitetsstedets medarbejder.</em><br /><br />Stillingen er på 10 timer om ugen med tiltrædelse den 1. april 2020 eller snarest derefter. UngOdense er en stor organisation, hvilket giver mulighed for at byde sig til på andre opgaver i organisationen, såfremt man ønsker yderligere timer, end de timer, der ligger i stillingen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />UngOdense er den kommunale ungdomsskole i Odense, som varetager drift, udvikling og koordinering af: ungdomscentre, lokale aktivitetssteder, dagundervisning, fritidsunder-visning, fritidsvejledning, events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge mellem 11 – 18 år i Odense Kommune. UngOdense bliver brugt af cirka 4.500 børn og unge og har 280 fastansatte medarbejdere og ca. 150 timeløns ansatte.<br /><br />Formålet med ungdomscentrene er at skabe et stærkt og sammenhængende fritids-pædagogisk tilbud for Odenses børn og unge (11- 18 år). Vi har et ungesyn i UngOdense, hvor vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt. Vi tror på at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage til fællesskabet. Derfor er inddragelse af børn og unge i driften af ungdomscentrene og løbende understøttelse af unges egne projekter og ideer, et centralt element for ungdomsskolen. I yderområderne af Odense er der etableret UC Aktivitetscentre som et lokalt fritidstilbud.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du skal være medarbejder i Odense Nord, Aktivitetssted Lumby<br /><br />I yderområderne af Odense er der etableret ungdomscentrets aktivitetssteder som et lokalt fritidstilbud. På Lumby Skole er tilbuddet åbent for alle der går i 4.-6. klasse. Aktivitets-stedet har åbent 4 eftermiddage om ugen. I aktivitetsstedet er der mulighed for at mødes og slappe af med kammeraterne, spille spil, hygge, evt. kan man lave kreative aktiviteter, boldspil, besøge foreninger, lave mad, konkurrencer, outdoor-aktiviteter eller andet.<br /><br />Der samarbejdes med skolerne om overgang fra SFO til aktivitetsstedet, ligesom der er overgangsaktiviteter når børnene fra aktivitetsstederne har mulighed for at komme i ungdomscenter. Ligeledes er der et tæt forældresamarbejde.<br /><br />Aktivitetsstedet har typisk to medarbejdere, som sammen skal skabe de bedste rammer for børnene med alsidige aktiviteter og høj grad af involvering i planlægning. Samtidig er opgaven at kunne samarbejde med forældre, skolen, ungdomscentrene og evt. foreningslivet i lokalområdet. Man skal kunne arbejde selvstændigt og være åben for samarbejde.<br /><br />Din arbejdstid ligger primært i tidsrummet kl. 14.00 - 17.00 fire dage om ugen (pt. mandag kl. 14.30-17.00 samt tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14.00-16.30).<br /> <br /><strong>I Aktivitetsstedet vil du have et medansvar for følgende opgaver:</strong> <ul> <li>Understøtte børnenes egne aktiviteter</li> <li>Igangsættelse af daglige aktiviteter, som du har ansvar for udførelsen af evt. sammen med en anden medarbejder</li> <li>Planlægge mulige ture, events og arrangementer</li> <li>Kommunikation og information på sociale medier, forældre info mm.</li> <li>Indgå tværgående samarbejder med skoler, ungdomscenter, foreninger og lokalsamfund</li> </ul> <strong>Om dig </strong> <ul> <li>Du er uddannet pædagog eller anden relevant baggrund </li> <li>Du er kreativ og alsidig (Du kan f.eks. skøjte, danse, lave gymnastik eller lignende)</li> <li>Du har masser af ideer, godt humør og begejstring for børn og unge</li> <li>Du er god til at etablere og vedligeholde relationer til børn og unge</li> <li>Du har erfaring, er selvstændig, er god til at have overblik i hverdagen og har høj arbejdsmoral</li> <li>Du er god til konflikthåndtering på en anerkendende og konstruktiv måde</li> <li>Du er kommunikativ både i tale og skrift</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt, og er indstillet på at få ansvarsområder</li> <li>Du er fleksibel og omstillingsparat, hvis der er behov for det.</li> <li>Vægter samarbejde, en anerkendende tilgang og at gøre ”det lille ekstra”</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder dig </strong> <ul> <li>Mange søde og forventningsfulde børn og unge, der bare venter på dig</li> <li>Et spændende og ansvarsfuldt arbejde med mange udfordringer</li> <li>En stor samarbejdsarena lokalt, i distriktet og på byplan</li> <li>Du bliver en del af et team af søde og dygtige kolleger i de andre aktivitetssteder og ungdomscentre.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 10 timer om ugen.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere informationer kan du kontakte daglig leder Sanne Hansen på <a href="mailto:sblh@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">sblh@odense.dk</a> eller på 29 29 57 58<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag den 12. marts 2020 kl. 23.59. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler sidst i uge 12 eller starten af uge 13.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en kostfaglig medarbejder, der har viden om og erfaring med at tilberede frokostmåltider til børn i alderen 6 måneder til 3 år, herunder måltider, som har fokus på, i samarbejde med pædagogerne, at understøtte børnenes nysgerrighed, mod og mestring omkring måltidet.

  Vuggestuen Det Engelske Pakhus søger en kostfaglig medarbejder pr. 1. maj 2020 til at varetage børnehusets frokostordning.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Du vil som kostfaglig medarbejder få ansvaret for planlægning og tilberedning af frokost, der understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Børnehuset har 88 børn i alderen 0-2 år<strong>. </strong>Vi har tradition for at have frokostordning og er kendt for at tilbyde et indbydende, varieret og sundt frokostmåltid. <br /><br /><strong>Lidt om medarbejderne og samarbejdet</strong><br />Vi er udviklingsorienterede, samarbejdsvillige og vi lægger vægt på at indgå i tætte og forpligtende relationer med hinanden, og der er ofte plads til et godt grin.<br /><br />Vi er fagligt engagerede og er optagede af at forpligte os til at løse de daglige opgaver i læringsmiljøet med meget høj kvalitet. Vi samarbejder om at løse alle opgaverne i huset.<br /><br />Du kan læse mere om os på vores <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/vestre/det-engelske-pakhus" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en kostfaglig medarbejder, der kan se sig selv i denne profil;<br /><br />Faglige kvalifikationer: <ul> <li>At du har en kostfaglig uddannelse og har viden om og erfaring med at tilberede ernæringsrigtig kost til børn i alderen 6 måneder til 3 år.</li> <li>At du har viden om og erfaring med tilberedning af måltider til denne målgruppe, herunder måltider, som har fokus på, i samarbejde med pædagogerne, at understøtte børnenes selvhjulpenhed ved håndtering af maden, samt smag og konsistens.</li> <li>At du har erfaring med at være ansvarlig for indkøb og planlægning indenfor en økonomisk ramme.</li> <li>At du har viden om og erfaring med egenkontrol, herunder udførelse af registreringer, samt viden om og erfaring som ansvarlig for håndtering og kontrol af hygiejne i institutionskøkkener.</li> <li>At du har viden om og erfaring med tilberedning af specialkost til børn med allergi.</li> </ul> Personlige kvalifikationer: <ul> <li>At du har evner til overblik og organisering i en travl hverdag.</li> <li>At du evner at samarbejde i teams og kan se dig selv arbejde i et åbent køkken i et børnehus.</li> <li>At du har en veludviklet relationel evne og empatisk kontaktform og ser styrken i at arbejde i et børnehus.</li> <li>At du er omstillingsparat og kan bevare roen når dagen forandres, og vi skal løse opgaver sammen.</li> <li>At du er initiativrig og kreativ i tænkning og handlinger.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen i Det Engelske Pakhus så kontakt daglig pædagogisk leder Heidi Haastrup på 61384240. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 16. marts 2020. Samtaler afholdes mandag, den 23. marts 2020 fra kl. 15.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Munkebjergskolen

  Vi søger en lærer til en midlertidig stilling for perioden 9. marts 2020 eller snarest derefter indtil 26. juni 2020. Stillingen er på fuld tid.

  Vi søger en lærer til en midlertidig stilling for perioden 9. marts 2020 eller snarest derefter indtil 26. juni 2020. Stillingen er på fuld tid.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Munkebjergskolen er en stor byskole beliggende i et attraktivt boligområde midt i Odense. Vi er 600 elever, 40 lærere og 15 pædagoger. Skolen er afdelingsopdelt i indskoling fra 0. – 3. årgang, mellemtrin fra 4. – 6. årgang og udskoling fra 7. – 9. årgang.<br /> <br />Vi kan bl.a. tilbyde: <ul> <li>Et godt og inspirerende arbejdsmiljø</li> <li>Fleksibilitet i hverdagen</li> <li>Motiverede og undervisningsparate elever</li> <li>Engagerede forældre</li> </ul> Vi lægger vægt på: <ul> <li>Undervisning på et højt fagligt niveau</li> <li>En inkluderende tilgang til eleverne</li> <li>Et godt skole-/hjemsamarbejde</li> <li>Et forpligtende teamsamarbejde </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen indeholder undervisning på 1. og 3. årg. i matematik og engelsk. Derudover vil det være en fordel, hvis du kan undervise i enten musik eller billedkunst.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Kan undervise i de fag stillingen indeholder</li> <li>Kan anvende digitale undervisningsmidler</li> <li>Er udviklingsorienteret og vil folkeskolen</li> <li>Er en god didaktiker og kan lide at formidle</li> <li>Kan og vil samarbejde </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse på skolens telefon 6375 1700. Spørg efter viceskoleleder Steen Grønning.<br /><br />Du kan læse mere om os på vores <a href="https://munkebjergskolen.aula.dk/" target="_blank" title="https://munkebjergskolen.aula.dk/">hjemmeside</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. marts 2020. Samtaler afholdes snarest efter ansøgningsfristen udløb. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  03-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til Aftengruppe Nord Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er det dig vi søger i Aftengruppe Nord

  <em>Social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til Aftengruppe Nord</em><br /><em>Kan du lide spændende, afvekslende og selvstændige arbejdsdage, hvor humøret er højt og tempoet er friskt? Brænder du for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper? Så er det dig vi søger i Aftengruppe Nord. </em><br /><br />Vi søger en engageret, udviklingsorienteret og selvstændig social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til fast aftenvagt 28 timer ugentlig. Vi arbejder 5-2 med arbejde hver anden weekend. Tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Vi er en aftengruppe i stor udvikling, og vi dækker den nordlige del af Odense Kommune, hvor vi yder hjemme- og sygepleje til ca. 900 borgere. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften. <br /><br />Vores gruppe er sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, og vi sætter en ære i at løfte i samlet flok.<br /><br />Vi vægter samarbejdet højt, såvel på tværs af medarbejdergruppen som mellem med-arbejdere og lederteamet, og på den baggrund er vi i stand til at udvise stor fleksibilitet. Vi har stor fokus på samarbejdet på tværs af faggrupper og på tværs af døgnet med andre vagtlag.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Er faglig dygtig og fleksibel i din opgaveløsning</li> <li>Er frisk og kreativ </li> <li>Har lyst og evne til at samarbejde med borgere og kollegaer</li> </ul> Vi forventer, at du: <ul> <li>Har kørekort</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har højt humør</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger</li> <li>Har en positiv tilgang til både borgere og kollegaer</li> <li>Kan arbejde tværfagligt på tværs af faggrupperne</li> <li>Brænder for at arbejde med kerneopgaven</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> </ul> Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliterings-leder Pernille Hilbert på 24288838.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 16. marts 2020. Samtaler afholdes løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Vest

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær? Så er du måske vores nye dagplejer.</em><br /><br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br /><strong>Vi søger dagplejere i følgende områder:</strong> <ul> <li>Fruens Bøge, Dalum og Sanderum </li> <li>Dyrup </li> <li>Bellinge, Brændekilde </li> </ul> Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse er efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger to social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere i fast aftenvagt 28 timer ugentlig efter 3/2 modellen eller 5/2 modellen.

  Vi søger to social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere i fast aftenvagt 28 timer ugentlig efter 3/2 modellen eller 5/2 modellen. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er et plejecenter med 52 beboere, som har til huse midt i Odense By. Tæt ved H.C. Andersens kvarter og banegården.<br /><br />Vi har 4 demensenheder (som i forhold til ny struktur er slået sammen til 2) og 2 somatiske afdelinger. Personalet er tilknyttet et fast team, men med base til hele huset, hvor vi vægter kommunikation/samarbejde/ansvar som en stor del af arbejdet. Så alle vores 52 beboere er vi som udgangspunkt fælles om at hjælpe.<br /><br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tanke, så her tænkes beboernes livsforløb ind i hverdagene. Her er mange aktiviteter, som ofte varetages af en aktivitetsmedarbejder samt dejlige frivillige folk, som vi er meget stolte over at være en del af huset også.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et godt og læringsrigt arbejdsmiljø sammen med gode kollegaer</li> <li>godt samarbejde</li> <li>gode rammer</li> <li>beboerkonferencer</li> <li>medindflydelse</li> <li>gode dialogmøder</li> <li>familievenlig arbejdsplads</li> <li>monofagligt og tværfagligt samarbejde så som læger, sygeplejersker, terepeuter, diætister, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger</li> <li>gode arbejdsredskaber.</li> <li>et personale med humor, vilje, ærlighed, fællesskab</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>ønsker at arbejde rehabiliterende</li> <li>har gode samarbejdsevner med øvrige kollegaer, andre samarbejdspartnere samt ledelsen</li> <li>kan samarbejde med pårørende med en positiv ånd</li> <li>har kendskab til demens</li> <li>ser muligheder frem for begrænsninger</li> <li>er reflekterende i forhold til egne kompetencer</li> <li>har ærlighed</li> <li>ønsker indflydelse og indvier alle i nye tanker og ideer</li> <li>deltager i diverse møder og her være fleksibel med fremmødet</li> <li>er udviklingsparat</li> <li>er glad</li> <li>kan bruge pc</li> </ul> Du er meget velkommen til et besøg hos os. Så ring hvis du ønsker dette.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettiggede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du at vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lone Høj på 65513149 eller social- og sundhedsassistent Louise Pedersen på 40226121.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 19. marts 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 27. marts 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Barselsvikarer for fysioterapeuter i Genoptræning Nord. Rehabiliterende tilgang. Genoptræning af bl.a. ældre medicinske patienter, ortopædkirurgiske problemstillinger, genoptræning indenfor hjerterehabilitering, Udetræning, holdtræning og individuelle forløb i kollegialt aktivt team og læringsmiljø.

  Vil du være en af vores nye fysioterapeut kollegaer i Genoptræning Nord - Fysisk Funktionsnedsættelse, ÆHF, Odense Kommune.<br /><strong>                                                            </strong><br />Vi søger to barselsvikarer til:<br />Vikariat for fysioterapeut på 35 timer pr. uge med tiltrædelse snarest - 30. september 2020 med eventuel forlængelse af en forældreorlovsperiode.<br />Vikariat for fysioterapeut på 35 timer pr. uge med tiltrædelse 1. april 2020 – 31. januar 2021 med eventuel forlængelse af en forældreorlovsperiode.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På genoptræningscentrene i Genoptræning Nord er kollegagruppen tværfagligt sammensat. Gruppen består af ergo- og fysioterapeuter, BA Sundhed og Ernæring og social- og sundhedsassistenter med bred faglig baggrund. Vi arbejder med rehabilitering som metode til at støtte borgerne til at nå deres mål. Vi tilbyder udredning og støtte til genoptræning for dels ældre borgere, som har et nedsat funktionsniveau blandt andet efter indlæggelse på sygehus, samt til yngre borgere med komplekse tværfaglige genoptræningsbehov. Genoptræningen foregår hovedsageligt på genoptræningscenter, men også i borgers eget hjem/nærmiljø. Genoptræning Nord er et aktivt klinisk uddannelsessted for ergo- og fysioterapeut studerende.<br /><br />Fælles krav til opgaveløsningen i ÆHF: <ul> <li> At sikre, at borgeren opnår bedst mulige rehabiliterings effekt, effektprogression og eftereffekt i overensstemmelse med sine mål. </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Primære opgaver: <ul> <li>Genoptræning efter serviceloven §86, stk.1 og sundhedsloven §140.</li> <li>Udredning, plan, indsats og evaluering efter ICF sammen med borgerne og ud fra den enkelte borgers mål.</li> <li>Tværfagligt samarbejde med borgeren, dennes pårørende og andre involverede fagpersoner.</li> <li>Faglig sparring i tværfagligt miljø.</li> <li>Samarbejde med OUH, egen læge m.fl.</li> <li>Samarbejde med andre forvaltninger Odense Kommune</li> <li>Samarbejde med frivillige foreninger m.fl.</li> </ul> Vi har brug for kollegaer med viden og interesse indenfor flere af følgende: <ul> <li>Interesse og erfaring med holdtræning og individuelle forløb.</li> <li>Genoptræning af den ældre medicinske patient.</li> <li>Udetræning, MTT og smertehåndtering.</li> <li>Ortopædkirurgisk problemstilling og ryg området.</li> <li>Udredning og erfaring indenfor genoptræning i det neurologiske område.</li> <li>Udvidede opgaver med genoptræning indenfor hjerterehabilitering.</li> <li>Medvirke aktivt til et konstruktivt læringsmiljø.</li> <li>Understøtte afdelingens systematiske udvikling og kvalitetssikring af de borgerrettede indsatser.</li> <li>Understøtte afdelingens implementering af fælles systematisk evidensbaseret praksis i forhold til målgrupperne.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du tager udgangspunkt i borgerens hele situation og understøtter borgeren i at arbejde efter egne mål.</li> <li>Du arbejder ud fra den motiverende samtale (M.I.).</li> <li>Du arbejder fagligt såvel som tværfagligt ud fra en rehabiliterende tankegang.</li> <li>Du har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker.</li> <li>Du har overblik, er fleksibel og god til at tilrettelægge dit arbejde i en travl hverdag.</li> <li>Du vil være med til at udvikle og finde nye løsninger.</li> <li>Du har lyst til at være en aktiv teamspiller.</li> <li>Du har en reflekterende, ansvarstagende og løsningsorienteret tilgang i det daglige arbejde.</li> <li>Du har en nysgerrig og åben undren til egen og teamets opgaver.</li> <li>Interesse og nysgerrighed for at arbejde i et område, hvor etnisk mangfoldighed er en styrke og inspiration.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job.</li> <li>Et godt kollegialt arbejdsklima.</li> <li>Gode vilkår for faglig udvikling og gensidig støtte.</li> <li>Udstrakt kompetence til den enkelte medarbejder.</li> </ul> Ansøgere med en overbygning af bacheloren i fysioterapi i form af en kandidat/master opfordres også til at søge. <br /><br /><strong>Løn og ansættelsesforhold</strong><br />Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte TR for fysioterapeuter Thomas Elkjær Andersen på 2485 6331, Anja Dührr Gade på 3060 4489 eller rehabiliteringsleder Dorte Kirketerp-Møller på 6551 3561.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 11. marts 2020. Samtaler forventes afholdt den 16. marts 2020 på Genoptræningscenter Øst.<br /><br />Dokumentation i forhold til tidligere ansættelser, uddannelse samt autorisationsbevis bedes vedhæftet ansøgningen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en uddannet social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt i en beboergruppe med demens samt blandingsdiagnoser indenfor misbrugsrelateret demens og psykiatri.

  Vi søger en uddannet social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt i en beboergruppe med demens samt blandingsdiagnoser indenfor misbrugsrelateret demens og psykiatri.<br /><br />Stillingen er med weekendarbejde hver anden weekend i ulige uger med 28 timer ugentlig med tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Plejecenter Svovlhatten er et praksiscenter inden for demens. Vi har 38 beboer fordelt på 5 enheder. Alle vores beboer har en eller anden form for demens. Vi huser mange forskellige individer, som alle sammen kommer med hver deres livsfortælling.<br /><br />Personalet er uddannet til at varetage specielt denne gruppe.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil blive en del af et fast team og tilknyttes en fast enhed med 7-8 beboere. Her vil du blive en faglig medspiller i et tværfagligt team omkring enhedens beboere. Du vil med tid blive oplært rundt i hele huset, da du som social- og sundhedsassistent skal kunne varetage enkelte sundhedsfaglige opgaver hos medbeboere på husets andre enheder.<br /><br />Som medarbejder på Svovlhatten forventer vi, at ”hjertet sidder på rette sted”, at du er bevidst om din faglighed, og at du er parat til at bringe den i spil i hverdagen.  Vi forventer, at du har lyst til at medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vores ydelser efter den enkelte borger og øvrige interessenters behov.<br /><br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og har forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren, at arbejde med hele det personlige professionelle netværk, der er omkring den enkelte. Således at vi ser og støtter den enkelte beboer ud fra et holistisk menneskesyn, i at bevare og skabe et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv. Vi har en åben tilgang til borgerens forskelligheder, livsstil og livserfaring.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi vil lægge vægt på erfaring indenfor det demens- eller det psykiatriske område.<br /><br />Hos vores social- og sundhedsassistenter lægger vi vægt på følgende kompetencer: <ul> <li>At du har en relevant faglig uddannelse</li> <li>Stærk faglighed og overblik</li> <li>Indre ro, positivt sind og humor</li> <li>Tålmodighed og nærvær</li> <li>Initiativrig</li> <li>Gerne erfaring fra demens, psykiatri- og/eller hjerneskadeområdet</li> <li>Opmærksom på nonverbal kommunikation</li> <li>Mod at arbejde med Marte Meo</li> <li>Flair for IT (gerne kendskab til Èn plan og KMD care)</li> <li>Har kommunikative evner – såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>Kan tilrettelægge og engagere dig i pædagogiske tiltag</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Humor og høj faglighed</li> <li>Introduktion og oplæring igennem mentorordning</li> <li>Arbejde med Marte Meo og heraf selvrefleksion</li> <li>Stor frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet</li> <li>En tilgang til beboerne med fokus på positivitet og sansning</li> <li>Beboergruppe, som alle har en form for demens</li> <li>Mulighed for deltagelse i kurser indenfor demens, neuropædagogik, misbrug, udadreagerende adfærd</li> <li>Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede medarbejdere, med flere fagligheder (social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagog, sygeplejersker, ergoterapeut)</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos rehabiliteringsleder Rikke Valentin Jensen på 2139 1221 eller assisterende rehabiliteringsleder Ulla Jørgensen på 2977 2565.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 8. marts 2020. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende. <br /><br />Ansøgning sendes elektronisk via det elektroniske ansøgningsskema, hvor autorisation og relevante bilag vedhæftes.<br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Vuggestuepædagog til Børnehuset Kildegården

  Har du lyst, faglighed, humor og mod på, at deltage i den pædagogiske udvikling i Børnehuset Kildegården, - så er det NU - at du skal slå til!

  Børnehuset Kildegården, som er en del af børneinstitution HCA-Seden/Agedrup, søger en pædagog på 37 timer til ugentligt pr. 1. april 2020 eller snarest derefter. Stillingen er i vuggestuen – dog ønsker vi en pædagog der kan favne aldersgruppen 0-6 år.<br /><br />Ønsker du at blive en del af en mangfoldig nystartet institution, der tilbyder: <ul> <li>Et udviklende og understøttende intro-forløb.</li> <li>Et stærkt samarbejde med forældre, kollegaer og fællesfaglige samarbejdspartnere.</li> <li>En dagligdag, hvor du har direkte indflydelse på hverdagen i både eget børnehus, samt hele institutionen bl.a. via vores Kaizentavler.</li> <li>Relevant kompetenceudvikling</li> <li>Deltagelse i udviklingen af en enestående institution, med en helt unik boligsammensætning. </li> </ul> Har du lyst, faglighed, humor og mod på, at deltage i den pædagogiske udvikling i Børnehuset Kildegården, - så er det NU - at du skal slå til!<br /><br />Er du skarp til sprog og relationsarbejdet, samt øje for den genelle progression i barnets og børnegruppens udvikling  – så læs videre.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en børneinstitution bestående af 9 børnehuse: Slåenhaven, Atlantis, Bøgelund + Bus, Fjordager, Hvenekilden, Seden, Fridasholm, Pilebækken og Kildegården. <br /><br />Børnehuset Kildegården er et integreret børnehus med en vuggestuegruppe og tre børnehavegrupper, hvoraf den ene børnehavegruppe har til huse i Børnebyen. Kildegården huser 60 dejlige børn fordelt på 2 børnehavegrupper og en vuggestuegruppe i Kildegården. Derudover er der 24 børn, der huses i Børnebyen.  <br /><br />I Kildegården lægger vi stor vægt på mangfoldigheden i fællesskabet og understøtter det enkelte barn med fokus på det pædagogiske grundlag i den styrkede læreplan. Vi vil skabe udviklingsmiljøer, der understøtter børnenes udvikling, dannelse samt mod og nysgerrighed på verden. Dette gør vi sammen gennem høj faglighed, hvor vi tilbyder lærende og udviklende børnemiljøer. Vi vægter det gode forældresamarbejde, med ressourcesynet i fokus på alle vores forældre.  <br /><br />Med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den nye styrkede læreplan har vi kastet os ind i en større udviklingsproces med høj faglighed for øje. I Kildegården er vi kun lige startet på den proces, og vi har derfor fokus på udvikling af vores struktur, læringsmiljøer og fællesskaber.<br /><br />Som pædagog i børnehuset skal du brænde for en pædagogik, der tager udgangspunkt i skabelsen af forskellige fællesskaber omkring det enkelte barn. Du skal ligeledes være medskaber af en hverdag, hvor det enkelte barn trives, stimuleres og udvikles. Alt sammen i tæt samarbejde med dine kollegaer, forældre, ledelse og øvrige samarbejdspartnere.<br /><br />Har du efter at have læst ovenstående stadig har lyst, faglighed, humor og mod på at blive en del af dette arbejde, synes vi, at du skal læse videre.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi har følgende forventninger til dig: <ul> <li>At du er uddannet pædagog og målrettet søger aldersgruppen 0-6 år.</li> <li>At du har en diplomuddannelse i inklusion og/eller relationskompetence.</li> <li>At du er villig til at indgå i Odense Kommunes dagtilbuds-uddannelse i Sprogklar.</li> <li>Har erfaring i arbejdet med sprog og kan understøtte børns sproglige udvikling.</li> <li>At du er tydelig og anerkendende i din pædagogiske tilgang overfor børnegruppen og forældrene.</li> <li>At du kan aflæse børnegruppens dynamik og med udgangspunkt i det enkelte barn kan igangsætte leg / aktiviteter, der er befordrende for børnenes udvikling.</li> <li>At du er optaget af at skabe læring i rutiner, aktiviteter og leg.</li> <li>At du kan samarbejde og har fokus på ressourcesynet i forhold til forældrene</li> <li>At du kan samarbejde og tør stå ved din faglighed i samarbejdet med hele børnehuset, samt tværfaglige samarbejdspartnere.</li> <li>At du har let til smil og ønsker at bibringe vores personalegruppe humor.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En masse børn, som er vilde med at komme i børnehuset hver dag.</li> <li>En spændende forældregruppe, der bakker op om deres børns hus.</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi har let til smil og masser af humor.</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi i fællesskab hele tiden arbejder på at gøre tingene bedre.</li> <li>Et børnehus, hvor vi i personalegruppen tilstræber et højt fagligt niveau at debattere ud fra.</li> <li>Et børnehus, hvor trivsel er i fokus for både forældre, børn og medarbejdere.</li> <li>Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi reflekterer, deler viden og giver sparring til hinanden.</li> <li>Et børnehus ,der ligger i fantastiske naturomgivelser.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen 20 37 89 79.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 6. marts 2020. <br /><br />Ansættelsessamtaler er i Børneinstitution HCA-Seden/Agedrup delt op i to. I første samtale er der indlagt et praktisk element, hvor du en formiddag eller eftermiddag vil igangsætte en leg/aktivitet med en lille gruppe børn. Fornemmer vi, at du efter første samtale matcher vores stillingsopslag, vil du blive indkaldt til anden samtalerunde, som er en yderligere uddybende samtale.<br /><br />Første samtalerunde (den praktiske samtale) foregår i Kildegården, den 11. marts 2020 og den 12. marts 2020.<br />Anden samtalerunde foregår på institutionslederens kontor på Ejby Kirkevej den 16. marts 2020.<br /><br />Adresserne vil fremgå af indkaldelsen til de enkelte samtaler.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  06-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du styr på detaljen og samtidig det helt store overblik? Har du et godt kommunikationsgen og mod på et job med fart på? Så er stillingen som personlig assistent (PA) for chefen for Økonomi & Digitalisering i Borgmesterforvaltningen noget for dig!

  <em>Har du styr på detaljen og samtidig det helt store overblik? Har du et godt kommunikationsgen og mod på et job med fart på? Så er stillingen som personlig assistent (PA) for chefen for Økonomi & Digitalisering i Borgmesterforvaltningen noget for dig!</em><br /><br />Odense er godt på vej til at blive en åben og moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer. En by, hvor studerende bliver til familier med lyst til at slå rod. Hvor eventyrlige oplevelser og internationale festivaler begejstrer borgere og tiltrækker flere gæster. En mangfoldig storby, der er til at overskue, og som giver lyst til at gå på opdagelse.<br /><br />For at sikre det bedste grundlag for at udvikle Odense til en attraktiv storby er der behov for, at kommunen er en effektiv og professionel styret organisation. Her spiller staben Økonomi & Digitalisering en meget stor rolle. Økonomi & Digitalisering har det overordnede ansvar for at skabe et fundament for oplyste politiske beslutninger og udviklingen af kommunen som organisation. Det gør vi blandt andet, ved at have ansvaret for budgetprocessen og økonomistyringen på tværs af hele kommunen og for Borgmesterforvaltningen, ved at arbejde med standardisering og effektiviseringer samt ved at have ansvaret for digitaliseringsdagsordenen i Odense. En dagsorden, der kommer til at fylde meget i kommunens arbejde med standardisering og effektivisering i de kommende år.<br /><br />Pr. 1. november 2019 er der gennemført en større reorganisering af Borgmesterforvaltningen og chefen for Økonomi & Digitalisering har derfor behov for at styrke den ledelsesmæssige understøttelse. Derfor søger vi en personlig assistent (PA), der sammen med stabschefens sekretær kan gå foran og sikre kvaliteten i hverdagen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som PA arbejder du tæt sammen med chefen for Økonomi & Digitalisering og teamet omkring hende. Dine opgaver bliver mange og forskelligartede. Du er med til at sikre den daglige støtte til chefen i en travl hverdag, hvor opgaver som mødeforberedelse og referatskrivning veksler med kommunikations- og formidlingsrelaterede opgaver. Herudover vil du blive projektleder på større eller mindre projekter, der af hensyn til projektets karakter, skal holdes tæt på chefen for Økonomi & Digitalisering eller stabens ledergruppe.<br /><br />Eksempler på konkrete opgaver er <ul> <li>At sikre koordination, planlægning og forberedelse af chefen for Økonomi & Digitaliserings mødeaktiviteter – i tæt dialog og samarbejde med stabschefens sekretær.</li> <li>At udarbejde præsentationer og oplæg.</li> <li>At udarbejde dagsordener/referater og sikre opfølgning på møder.</li> <li>At videreudvikle understøttelsen af stabens samlede ledelse, så vi reagerer hurtigere på skift internt og eksternt, og kommer hurtigere fra beslutning til virkeliggørelse.</li> </ul> Du deltager som PA i mange interne møder og vil ofte have en særlig viden af strategisk og/eller politisk art. Med den baggrund har du som PA et særligt ansvar for at skabe forbindelse mellem denne viden og faglighederne i staben, på tværs af de to stabe i Borgmesterforvaltningen og ofte også på tværs af kommunen.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Profil: <ul> <li>Du har en akademisk baggrund.</li> <li>Du har stor indsigt i den offentlige sektor, herunder den kommunale sektor og tendenser i udviklingen af den offentlige sektor.</li> <li>Du er fællesskabsorienteret og forstår, at de fleste udfordringer løses bedst ved uformelle relationer og samarbejde.</li> <li>Du har erfaring med betjening af politisk og/eller administrativ topledelse.</li> <li>Du har en god portion humor og let til en uformel omgangstone.</li> <li>Du er struktureret og har blik for detaljen, men har samtidig det store overblik og kan fange de bolde, der kan tabes i en travl hverdag.</li> <li>Du har gode skriftlige formidlingsevner.</li> <li>Du er indstillet på en høj grad af personlig fleksibilitet.</li> <li>Du er proaktiv i samarbejdet med stabschefen.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse snarest muligt. <br />Du ansættes som konsulent eller specialkonsulent i forhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.<br /><br />Stillingen er placeret i Ledelsessekretariatet under Økonomi & Digitalisering i Borgmesterforvaltningen.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chef for Ledelsessekretariatet, Dan Bonde Nielsen på 2910 7465. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 10. marts 2020. Vi forventer at afholde 1. samtaler den 19. eller 20. marts 2020 og 2. samtaler den 26. eller 27. marts 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Beredskabsassistenter til Beredskab Fyn

  Beredskab Fyn søger et antal beredskabsassistenter til faste stillinger med tiltrædelse den 1. maj 2020 eller efter aftale. Stillingerne afvikles fortrinsvis som døgnvagter på ”flyver vilkår” og på Beredskab Fyns stationer i Odense.

  Beredskab Fyn søger et antal beredskabsassistenter til faste stillinger med tiltrædelse den 1. maj 2020 eller efter aftale.<br />Stillingerne afvikles fortrinsvis som døgnvagter på ”flyver vilkår” og på Beredskab Fyns stationer i Odense.<br /> <br />Beredskab Fyn er et offentligt §60-selskab og ejes af 9 fynske kommuner: Assens, Nordfyn, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Kerteminde, Nyborg og Odense.  <br /> <br />Beredskab Fyn er en moderne udviklingsorienteret arbejdsplads. Vi lægger vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, med udviklingsmuligheder og attraktive vilkår for medarbejderne. Vi arbejder målrettet med trivsel på arbejdspladsen, hvor vi lægger vægt på medindflydelse gennem åbenhed og dialog. Beredskab Fyn udfører ca. 1300 udrykninger om året fra stationerne i Odense.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som beredskabsassistent skal du løse beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med brand, redning, frigørelse og forurening. Dertil kommer opgaver i forbindelse med vores dykkerberedskab.<br /> <br /> I jobbet som beredskabsassistent skal du bl.a. være med til at løse følgende opgaver: <ul> <li>Deltage aktivt i brand, redning, frigørelse og forureningsopgaver.</li> <li>Deltage aktivt i opgaver indenfor vores dykkerberedskab som lineholder eller redningsdykker.</li> <li>Deltage aktivt i uddannelser/øvelser, samt bidrage til egen og kollegaers kompetenceudvikling.</li> <li>Deltage aktivt i vedligeholdelse af materiel og udstyr.</li> <li>Deltage aktivt i stationsvedligeholdelse.</li> <li>Deltage aktivt i fysisk træning i nærmere defineret tidsrum på døgnvagt.</li> <li>Ved behov skal du hjælpe andre afdelinger i organisationen med ad hoc-opgaver som f.eks. undervisning på vores uddannelsescenter.</li> </ul>  ”Flyvervilkår” er en vekselvirkning mellem døgnvagter og dagvagter. Og derfor vil der kunne forekomme varierende ugentlige arbejdstider. Dagvagter er som udgangspunkt af 8 timers varighed medmindre andet aftales.<br />Du er tilknyttet til ét vagthold, men skal kunne afløse på alle 4 vagthold og på begge vores stationer. Du skal kunne tilkaldes til både døgn- og dagvagttjeneste, f.eks. ved akut sygdom.<br />Minimum 48 døgnvagter vil være planlagt fra vagtårets start og der ydes et ulempetillæg for flyverfunktionen.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer at du har: <ul> <li>Funktionsuddannet Indsat.</li> <li>Gyldigt førstehjælpsbevis, 12 timer.</li> <li>Kørekort til kategori C.</li> <li>En håndværksmæssig uddannelse. </li> </ul> Det vil være en fordel, hvis du er i besiddelse af følgende kvalifikationer: <ul> <li>Holdleder (Brand, Indsats eller Beredskabsfaglig).</li> <li>Kørekort til kategori CE.</li> <li>Redningsdykker (erhvervsdykker), eller anden brand og redningsfaglige kompetencer fra et 112 beredskab, hvor du også har opnået en vis erfaring.</li> </ul> Som person forventer vi, at du: <ul> <li>Hele tiden er i en god fysisk form, så du til en hver tid kan klare uddannelsen som redningsdykker hvis behovet opstår.  </li> <li>Er en god kollega, der deltager aktivt i det sociale på dit vagthold og aktivt bidrager til en god stemning på tværs af holdene.</li> <li>Er fleksibel og har gode samarbejdsevner. Det er vigtigt for os, at du er teamplayer og mentalt velafbalanceret.</li> <li>Bidrager aktivt til en god trivsel på arbejdspladsen og selv byder ind når du ser, du kan bidrage til løsning af en opgave – uanset om det er en opgave du kan/skal løse alene, eller det er en opgave, du skal løse sammen med kolleger. </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Arbejdstiden er pt. svarende til 85 døgnvagter pr. år (1700 timer + 6 ugers ferie = 1922 timer). <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til operativ leder Frank Praefke på 2448 0364 eller beredskabsmester Michael Juel på 3060 5634.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 12. marts 2020. <br />Hvis du vil være vores nye kollega, så send din ansøgning via Odense kommunes hjemmeside. Husk at vedhæfte relevante bilag.<br /><br />1. samtale afvikles umiddelbart efter ansættelsesprøverne den 21. marts 2020.<br />2. samtale afvikles tirsdag den 24. marts 2020 i dagtimerne.<br />Ansøgere der indkaldes til ansættelsesprøven, skal møde lørdag den 21. marts 2020 kl. 05.30<br />Information om sted og program fremsendes kun til de ansøgere, der bliver indkaldt til ansættelsesprøven.<br /><strong> </strong><br />Til ansættelsesprøven forventer vi, at du kan følgende: <ul> <li>I svømmehallen skal du kunne svømme 1000 m på 30 min <ul> <li>Gennemføre ABC-prøven for sportsdykkere med tilfredsstillende resultat.</li> <li>Kunne svømme 25 meter under vandet</li> </ul> </li> <li>Kunne løbe 2400 m på 12 min.</li> </ul> Ovenstående skyldes, at du skal kunne gennemføre uddannelsen som redningsdykker, hvis behovet opstår. <ul> <li>Bestå højdeskræk- og klaustrofobiprøve.</li> <li>Bestå praktisk og teoretisk prøve indenfor området indsats.</li> <li>Gennemføre funktionstest med tilfredsstillende resultat.</li> </ul> Ansættelsesprøven indgår i den samlede bedømmelse af ansøgeren.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Husassistent til Ejerslykke Vuggestue

  Børnehuset Ejerslykke Vuggestue søger husassistent 18 køkkentimer om ugen med mulighed for yderligere 13 pædagogmedhjælpertimer

  Børnehuset Ejerslykke Vuggestue søger husassistent 18 køkkentimer om ugen med mulighed for yderligere 13 pædagogmedhjælpertimer<br /><br />Da vores dygtige køkkenleder har søgt nye udfordringer, søger Børnehuset Ejerslykke Vuggestue en ny køkkenansvarlig husassistent med start den 1. april 2020 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ejerslykke Vuggestue, som er normeret til 48 vuggestuebørn, er en del af Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård, som består af Børnehusene Blangstedgård, Ørbækparken, Ejerslykke Børnehave, H. C. Ørsted og Niels Bohr. Den 1. april bliver Specialbørnehaven Platanhaven også en del af Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Alle børnehusene i institutionen har frokostordning. Vi søger en medarbejder, som er køkkenuddannet, husassistent eller kok. Frokost-ordningen er forældrevalgt og på valg hvert andet år.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vores nye medarbejder har et godt overblik, er glad for at være sammen med børn, kommunikerer på en god måde og forstår vigtigheden af samarbejde og dialog mellem det pædagogiske personale og køkkenet med henblik på at sikre, at børnenes behov opfyldes. Du kan ligeledes rumme, at der er børn og personaler, som interesserer sig for det, der foregår i køkkenet. <ul> <li>Du er god til at lave sund og mættende økologisk mad til vuggestuebørn. Maden skal være inspirerende og varieret og gør børnene nysgerrige, så de får lyst til at smage</li> <li>Du skal være stabil og robust, have kendskab til og kunne håndtere Sundhedsstyrelsens retningslinjer, udføre egenkontrol samt have hygiejnekursus</li> <li>Du kan lide at have travlt, har et godt overblik, er god til at planlægge, er effektiv og går ikke af vejen for udfordringer, fordi du er god til at finde løsninger</li> <li>Du skal have lyst til at arbejde med børn og indtænke mad, mod og glæde ind i projekter og i hverdagen</li> <li>Du deltager i køkken-netværksmøder 4 x årligt i Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård samt i husets personalemøder</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsevilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberttigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads i udvikling med et godt arbejdsmiljø, hvor du skal være en aktiv del af den måde, vi arbejder på.<br />Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Anita Iroisch Vangsgaard, på 2168-4575.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. marts 2020. Vi forventer at afholde samtaler fredag den 20. marts 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Medarbejder til Pladsanvisningen

  Er du motiveret for og brænder du for at arbejde med opgaver indenfor Pladsanvisningen i Odense Kommune, så er det måske dig vi søger.

  <em>Er du motiveret for og brænder du for at arbejde med opgaver indenfor Pladsanvisningen i Odense Kommune, så er det måske dig vi søger.</em><br /><br />Nye spændende og udfordrende opgaver i pladsanvisningen gør, at vi søger en ny pladsanviser på 37 timer ugentlig med start 16. maj 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Pladsanvisningen består af 3 teams: Pladsanvisningen, Forældrebetalingen og Dagplejeadministrationen.<br /><br />Du vil blive en del af pladsanviserteamet, hvor hovedopgaven er at sikre kommunes pasningsgaranti i tæt dialog med borgerne. Du skal dog være åben overfor nye opgaver indenfor forældrebetalingen.<br /><br />Pladsanvisningen er en driftsorganisation med flere tusinde henvendelser om året. Vi vægter en høj service over for vores borger. Din fornemste opgave bliver i dialog med borgerne at finde den ”rette” plads til deres barn.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine konkrete arbejdsopgaver er: <ul> <li>Ansvar for pasningsgarantien i et anvisningsdistrikt</li> <li>Samarbejde med dagplejen og børnehusene i dit anvisningsdistrikt</li> <li>Lave prognoser og opgørelse af behovet for pladser</li> <li>Samarbejde med de private børnehuse</li> <li>Obligatoriske læringstilbud</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Kollegialt fællesskab med fælles ansvar omkring opgaven med plads til socialt samvær</li> <li>En organisation, der er præget af åbenhed, tværfaglighed og samarbejde, hvor vi ønsker at fagligsparring skal være en del af hverdagen</li> <li>En arbejdsplads med spændende udfordringer</li> <li>En hverdag med arbejdsopgaver, som vi selv kan bidrage til og forme</li> <li>Afdelingen har flextid</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />En forudsætning for jobbet er, at du er dygtig til at kommunikerer både mundtligt og skriftlig, du har flair for tal og besiddelse af en logisk tankegang, samt gode IT-kundskaber. Det vil være en fordel, at du har kendskab til daginstitutionsområdet.<br /><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har kendskab til dagtilbudsloven</li> <li>Har logisk sans og kan arbejde med tal</li> <li>Er systematisk og har flair for IT</li> <li>Er god til at bevarer overblikket, selvom du har mange bolde i luften</li> <li>Kan arbejde selvstændig og arbejde i team</li> <li>Er robust og mental stærk og kan håndtere en svær samtale</li> <li>Er stabil og har gå på mod og brænder for dit arbejde</li> <li>Er god til at formidle din viden</li> <li>Har godt humør, er fleksibel og handlekraftig</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 16. maj 2020.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL. og den forhandlingberettige organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte leder af Pladsanvisningen Hanne Floor på 61153244, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 9. marts 2020. Samtaler forventes afholdt den 18. marts 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  09-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Assisterende rehabiliteringsleder til Natgruppen

  Vil du være med til at udvikle det nære, rehabiliterende sundhedsvæsen? Er du stolt af det, du kan? Har du lyst til at motivere dine medarbejdere til også at være stolte af deres rehabiliterende arbejde?

  <em>Vi opnormerer ledelsesteamet i Natgruppen, og derfor søger vi en assisterende rehabiliteringsleder mere til en nyoprettet stilling.</em><br /><br /><em>Vil du være med til at udvikle det nære, rehabiliterende sundhedsvæsen? Er du stolt af det, du kan? Har du lyst til at motivere dine medarbejdere til også at være stolte af deres rehabiliterende arbejde?</em><br /><br />Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder til det bydækkende Natområde i Odense Kommune. Vi er lige nu et lederteam bestående af en rehabiliteringsleder og 2 assisterende til at varetage natorganisationen i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som assisterende rehabiliteringsleder har du ansvaret for den daglige drift af dit område - med det følger fagligt ledelses- og personaleansvar for ca. 45 medarbejdere med tilpas ledelsesmæssig understøttelse i planlægningsopgaven. Natorganisationen er delt op i 3 områder.<br /><br />Du får økonomisk medansvar for eget område. En del af dine opgaver vil foregå i vores dokumentationssystemer Care og Én Plan, som er Odense Kommunes eget tværfaglige dokumentationssystem. Dette udfases i efteråret, hvor vi i Ældre- og Handicapforvaltningen overgår til Nexus som nyt omsorgssystem.<br /><br />Du skal sammen med medarbejderne oversætte og omsætte forvaltningens og natområdets mål og retning til handling.<br /><br />Din opgave bliver også at skabe motivation og vise retning gennem involvering og dialog med medarbejderne. Seneste trivselsmåling fra 2019 peger på sund trivsel blandt medarbejdere, men der er fortsat udviklingsområder at arbejde med.<br /><br />Det kræver, at du tydeligt kan omsætte og oversætte de mål, som natområdet sætter, så vi sammen skabe fælles retning og forståelsen af opgaverne.<br /><br />I hverdagen refererer du til rehabiliteringslederen, som er din nærmeste leder. Du indgår i et lederteam, hvor omdrejningspunktet er sparring, erfaringsudveksling, udvikling og glæde og smil i arbejdet vægtes højt. Du indgår som alle andre chefer, ledere og medarbejdere i forskellige kompetenceudviklingstiltag og mødefora. Samtidig tilbyder vi et individuelt introduktionsprogram skræddersyet til dig.<br /><br />Din arbejdsuge er 37 timer, men med indbygget fleksibilitet som er tilpasset hverdagens mange og spændende opgaver. Derfor hiver du ofte den bærbare computer frem, når tiden og opgaven passer og stiller også gerne op til et aftenmøde og besøger nattevagterne om natten.<br /><br />Vi bestræber os på at være på kontoret 8.00 - 15.00 i hverdagene, herudover har du vagtuge hver 3. uge. Du skal forvente, at du af og til skal besøge medarbejderne om natten, da vi ønsker en faglig og nærværende ledelse som møder sine medarbejdere. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og høj faglighed i Natgruppen.  <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du har en sundhedsfaglig uddannelse og udviser et højt fagligt niveau. Du kommer med en gennemført / påbegyndt lederuddannelse – eller har lyst og mod på ledelse og på at begynde på en lederuddannelse indenfor rimelig tid.<br /><br />Du brænder for rehabilitering - herunder at lede både monofagligt og tværfagligt sammensatte medarbejdergrupper. Du har flair for eller lysten til at lære økonomistyring, som skal holdes indenfor en økonomisk ramme, samtidig med vi udvikler den rehabiliterende tilgang.<br /><br />Du ser arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger, som del af en mulighedskultur. Du trives med at bidrage til styring og videreudvikling af den udvikling, der fortsat skal til på natområdet og i det nære sundhedsvæsen.<br /><br />Du skaber gode samarbejdsrelationer gennem anerkendende og god kommunikation - både internt og eksternt med de mange samarbejdspartnere. Du agerer naturlig personaleleder – ved natbesøg hos medarbejderne, ansættelser, afskedigelser, personalesamtaler, team- og personalemøder. Der forekommer en del driftsopgaver såsom vagtplanlægning.<br /><br />Du indtræder som del af et fællesskab, hvor vi naturligt arbejder med social kapital og passer på værdien i denne.<br /><br /><strong>Personligt</strong><br />Du er en kreativ, tænkende person, der evner at omsætte dine idéer i hverdagen og få følgeskab af medarbejdere.<br /><br />Du er rolig, fleksibel og pragmatisk samtidig med, at du formår at skabe rum, rammer og struktur for medarbejderne.<br /><br />Du agerer konstruktivt i en travl og uforudsigelig hverdag, med mange bolde i luften, ved at arbejde vedholdende og i højt tempo, samt prioritere opgaverne - men husker også at trække stikket ud.<br /><br />Du er smilende og imødekommende - og har let til grin.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. maj 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert 6551 3937 eller 2428 8838, hvis du har spørgsmål til stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 15. marts 2020.  1. samtale afholdes onsdag den 18. marts 2020. <strong>Bemærk vi indkalder med kort varsel.</strong> 2. samtalen finder sted torsdag den 26. marts 2020 Forud for en 2. samtale skal du udfylde en profilanalyse og forberede en case fremlæggelse.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  15-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du en erfaren leder med udsyn og handlekraft? Brænder du for at lede processer i et område præget af forandringer? Og har du lyst til at arbejde i en af Danmarks største og mest innovative forvaltninger indenfor Ældre- og handicapområdet? Så er du måske vores nye chef for Forløb Sindslidelse.

  <em>Er du en erfaren leder med udsyn og handlekraft? Brænder du for at lede processer i et område præget af forandringer? Og har du lyst til at arbejde i en af Danmarks største og mest innovative forvaltninger indenfor Ældre- og handicapområdet? Så er du måske vores nye chef for Forløb Sindslidelse. </em><br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Som chef for Forløb Sindslidelse er du overordnet ansvarlig for hele forløbet, som består af 10 forskellige arbejdspladser, budget- og regnskabsområdet samt den effekt jeres arbejde skaber hos borgerne. Det er dit ansvar, at forløbet og rehabiliteringslederne, gennem effektive indsatser og metoder, har et kontinuerligt fokus på at optimere og udvikle driftsområdet – og at I når jeres mål samt effektmål.<br /><br />Du får ansvaret for at lede og udvikle de nuværende ledere - og rekruttere nye, og du har det overordnede ansvar for den samlede tværfaglige kompetencesammensætning i forløbets enheder og for arbejdet med arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel.<br /><br />Du vil blive leder af et område, hvor der er fokus på udvikling – og at vi udvikler sammen og lykkes sammen. Du skal sikre samarbejdet på tværs, både ind i dit eget område gennem ledere og medarbejdere - og ud i organisationen med den samlede chefgruppe. Du skal have evnen til at sætte andres kompetencer i spil og tænke bredt i arbejdet med processer og udvikling.<br /><br /><strong>Herudover bliver det din opgave, at</strong> <ul> <li>fortsætte den rehabiliterende udvikling, så Odense Kommune bevarer sin status som foregangskommune</li> <li>arbejde aktivt ind i et nyt samarbejde med vores søsterforvaltning BSF om vores serviceydelser til vores borgere.</li> <li>indgå i mange forskellige fora og fællesskaber sammen med dine overordnede chefer, chefkollegaer og den administrative forvaltning, der arbejder med politisk og strategisk understøttelse og udvikling</li> <li>samarbejde med den overordnede chef for driften, hvor du skal levere overblik og indblik ift. dit driftsområde og hele forretningen.</li> </ul> <br />Du kan læse meget mere om forløbet og indholdet i arbejdsopgaverne i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ddbf7806-68f2-4e74-b90f-a765eddfefaf">stillingens job- og personprofil</a>.<br /><br /><strong>Om dig    </strong>                                                                                                <br />Du har optimalt set en grunduddannelse som sygeplejerske, erfaring fra psykiatrien og gerne minimum 5 års erfaring fra en lignende stilling. Derudover skal du have en lederuddannelse på diplomniveau. Hvis du også har erfaring med ledelse af ledere, vil det være en fordel.<br /><br /><strong>For at lykkes med jobbet skal du</strong> <ul> <li>tænke i helheder på tværs af tilbud, både ift. faglighed, økonomi og organisation</li> <li>have stærke samarbejdskompetencer og kunne arbejde på tværs af sektorer</li> <li>arbejde både strategisk, taktisk og operationelt med ledelse, faglighed og organisation</li> <li>drive en udviklings- og forandringsproces, for både for din ledergruppe og organisationen</li> <li>overholde forløbets samlede budget</li> <li>implementere og formidle politiske og organisatoriske beslutninger og forandringsprocesser</li> <li>være udviklingsdrevet og turde tænke nyt</li> <li>skaffe arbejdet i Forløb Sindslidelse dagsordenplads i en forvaltning med et stort ældreområde og gøre specialområdet synligt indadtil og udadtil.</li> <li>tage det sygeplejefaglige ansvar.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Du får ansvaret for et område som er førende på det socialpsykiatriske område samt en kompetent ledergruppe med stor viden, der indgår positivt i løsningen af den daglige drift og i udviklingstiltag. Derudover får du mulighed for at sætte dit præg på en ny arbejdsform forvaltningerne imellem, hvor du kan være med til at udvikle kulturen og nedbryde siloer.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ældre- og Handicapchef Kim Bøg-Jensen på 6551 3101.<br /><br />På vores hjemmeside kan du læse mere om <a href="https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sindslidelse">Forløb Sindslidelse</a>.<br />Du kan finde meget mere information om vores politikker, organisering og ansvarsbeskrivelser i Odense Kommunes <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=59983935-c894-4125-aabf-f6623235b7f9">Medarbejdergrundlag</a>, <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=cd27b6d4-a3bf-46c4-a89d-e3a8f30420a0">Ledelsesgrundlag</a> og <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=6f0eea59-7879-4683-8eee-256b37b4d5ac">Effektledelse</a> og i Ældre- og Handicapforvaltningens <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=dc0cd5f6-f1d5-4cb6-9775-a3764b191da0">Rolle- og ansvarsbeskrivelse</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 11. marts 2020.<br /><br />1. samtalerunde gennemføres den 20. marts 2020 og 2. samtalerunde den 27. marts 2020.<br />Kandidater som indkaldes til 2. samtalerunde vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i perioden mellem 1. og 2. samtale. I 2. samtale vil der indgå en case.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  11-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at arbejde med elever og studerendes læring og uddannelse? Kan du tænke nyt samtidig med, at du styrer en stor proces med sikker hånd? Så er det måske dig, vi leder efter!

  <em>Brænder du for at arbejde med elever og studerendes læring og uddannelse?<br />Kan du tænke nyt samtidig med, at du styrer en stor proces med sikker hånd?<br />Så er det måske dig, vi leder efter!</em><br /><br />Vi er - til en nyoprettet stilling pr. 1. maj 2020 - på udkig efter en kollega, som på tværs af uddannelser og forvaltninger i Odense Kommune skal arbejde med, at: <ul> <li>Skabe en samlet ramme for at Odense Kommune kan tiltrække og fastholde de nødvendige medarbejdere de kommende år</li> <li>Understøtte og sikre fokus på strategisk og pædagogisk udvikling af vejledning og praksisnære læringsmiljøer for elever og studerende</li> <li>Bidrage til implementeringen af Odense Kommunes uddannelsesstrategi</li> </ul> <br /><strong>Om os</strong><br />Stillingen er placeret i HR & Uddannelse i Borgmesterforvaltningen, hvor du bliver en del af afdelingen Uddannelse, der fungerer som ”én indgang” til Odense Kommune for elever, studerende og uddannelsesinstitutioner.<br />Vores mission er at gøre Odense Kommune til et attraktivt uddannelses- og arbejdssted. I vores arbejde læner vi os ind i den nye strategi for uddannelsesområdet.<br />Vi er 26 medarbejdere, som koordinerer elev -og studiepladser internt i kommunen, håndterer administration og laver basisrekrutteringer.<br /><br />Vi er en afdeling, som er kendetegnet af høj faglighed og stort engagement i opgaverne. Der er højt til loftet og store armbevægelser samtidig med, at vi passer godt på hinanden.<br />Du bliver en del af et team, hvor udviklingsprojekter og kontakt til ledere, elever, studerende og eksterne samarbejdspartnere er centrale omdrejningspunkter.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Din vigtigste opgave bliver at sikre kvalitet i vejledning på uddannelsesområdet.<br />Den første store udviklingsopgave bliver derfor en afdækning af og udarbejdelse af rammer for struktureret og professionel vejledning på erhvervs- og professionsuddannelser.<br />Du skal også arbejde med: <ul> <li>Større udviklingsopgaver i forhold til vejledning og læringsmiljøer som skal forankres og omsættes til praksis i samarbejde med andre</li> <li>Understøtte teamet i den fælles ambition for udvikling af læring og vejledning</li> <li>Forestå for eksempel temadage, undervisning, workshops i samarbejde med uddannelseskoordinatorer</li> <li>Sikre at indsatser og projekter løbende evalueres og læring bredes ud</li> <li>Samarbejde og koordinering med uddannelseskoordinatorer</li> <li>Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre eksterne samarbejdspartnere</li> </ul> <br /><strong>Om dig                                                                                                  </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er en erfaren projektleder som kan styre udvikling og implementering af nye tiltag</li> <li>Har erfaring med procesledelse og motivation som udgangspunkt for at skabe ændret adfærd og forandring</li> <li>Har indsigt i og erfaring med arbejdet med pædagogik og læreprocesser i både teori og praksis</li> <li>Kan udføre opgaver i hele spændingsfeltet mellem strategisk tænkning og praktisk virke</li> <li>Er en dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligt</li> <li>Har en relevant videreuddannelse med fokus på læreprocesser og pædagogik for eksempel en master eller kandidat</li> </ul> Om dine personlige kompetencer forventer vi, at du: <ul> <li>Er en stærk relationsskaber og netværker på alle niveauer i organisationen</li> <li>Er tillidsvækkende og tydelig i din kommunikation</li> <li>Er modig og robust med klare personlige værdier - og kan bevare din integritet, når du bliver udfordret</li> <li>Er analytisk stærk og kan nå ind til kernen af komplekse problemer</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt men også værdsætter og byder ind i teamet</li> <li>Kan lide at gå i front og initiere læring og innovativ udvikling</li> <li>Har energi i opgaver både på den korte bane og i de lange, seje træk</li> <li>Kan lægge stenene mens du går med det overordnede mål i sigte</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />En spændende stilling med masser af kollegial sparring, videndeling og samarbejde om opgaverne i et spændende og stimulerende fagligt miljø. Vi prioriterer initiativ, selvstændighed, faglighed og anerkendende dialog højt.<br />Du får et meget selvstændigt job med stor indflydelse på dit eget arbejdsområde, fleksibel arbejdstid, og hvor du i samarbejde med dine kollegaer arbejder med at udvikle det gode praktiksted.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillinger ønskes besat pr. 1. maj 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Marlene Karmark Andersen på 3059 4292 eller uddannelseskoordinator Alice Helbak på 6551 3403.<br />Læs om Odense Kommunes strategi for uddannelsesområdet <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=4ddd4fe2-59ee-43a1-8d89-128849806fde">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 8.marts 2020.<br />Første samtalerunde afvikles torsdag den 17. marts 2020.<br />Anden samtalerunde afvikles onsdag den 25.marts 2020.<br />Går du videre til anden samtale, vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  08-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Kan du nørde med detaljen samtidig med, at du bevarer overblikket? Kan du lytte til personalets oplevelser fra weekenden og lige bagefter beregne kapacitetstilpasning? Har du styr på økonomien og kan se den i sammenhæng med det faglige behandlingsarbejde? Har du forstand på næsten alt?

  <em>Kan du nørde med detaljen samtidig med, at du bevarer overblikket? Kan du lytte til personalets oplevelser fra weekenden og lige bagefter beregne kapacitetstilpasning? Har du styr på økonomien og kan se den i sammenhæng med det faglige behandlingsarbejde? Har du forstand på næsten alt?</em><br /><br />Det er faktisk noget af det spændingsfelt, som vores nye sekretariatsleder pr. 1. maj 2020 skal navigere i.<br /><br />Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) er udførerdelen på det specialiserede børne- og ungeområde i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. Sekretariatet er placeret på Ejby Kirkevej 15 i Odense SØ.<br /><br />CIBU består af to familiehuse, en kommunal døgninstitution, en døgninstitution med driftsoverenskomst og en driftsherrefunktion for det regionale Børnehus Syd. Samlet set omkring 250 medarbejdere.<br /><br />Du bliver leder for et sekretariat, der består af fem fuldtids administrative medarbejdere og to deltids kontorservicemedarbejdere.<br />Kendetegnende for gruppen er høj grad af ærekærhed i forhold til at levere kvalitet i opgaveløsningen, men også en helt fundamental indstilling til at yde sit bedste for at understøtte ledere og medarbejdere i de forskellige enheder, som CIBU består af.<br /><br /><strong>Dine opgaver spreder sig over et meget bredt felt</strong><br />Først og fremmest er det dig, der skal have det overordnede overblik over økonomien i CIBU. Vi har en bestiller-udfører-model, som – udover et tæt samarbejde med bestillerne i Børne- og Ungerådgivningen – betyder, at der arbejdes takstbaseret på alle de ydelser, der leveres fra det samlede CIBU. Det betyder desuden, at du fra dine medarbejdere får månedlige budgetopfølgninger på hver enkelt enhed, så du nøje kan holde fokus på balancen mellem opgaver og kapacitet samtidig med, at det behandlingsfaglige har den økonomi, der kræves.<br />Du har jævnlig kontakt og samarbejde med fællessekretariatet i Børn- og Ungeforvaltningen, dels omkring økonomi og drift i CIBU, men også på tværs i forhold til øvrige afdelinger i forvaltningen.<br /><br />Udover økonomien har sekretariatet den decentrale løn- og personaleadministration for CIBU, hvilket bl.a. omhandler ansættelse, fratrædelse, lønindplacering, IT-ansvar og ikke mindst personalefaglig sparring med alle lederne af enhederne.<br /><br />Du har et tæt samarbejde med By- og Kulturforvaltningen omkring bygningen på Ejby Kirkevej – både den lokale tekniske serviceafdeling, men også mere overordnet omkring drift og udvikling af ejendommen.<br /><br />Du indgår i ledergruppen i CIBU og skal derudover varetage stedfortræderfunktionen for centerchefen i CIBU. Med centerchefen skal du indgå i et tæt samarbejde, der favner de mange forskelligartede opgaver og kendetegn, som er essentielle for at sikre den faglige og økonomiske drift af CIBU.<br /><br />Endelig vil du blive leder af arbejdsmiljøgruppen i sekretariatet.<br /><br />Som det fremgår, er jobbet mangesidigt, og her er kun de væsentlige områder medtaget.<br /><br /><br /><strong>Vores nye sekretariatsleder skal derfor være en person, der</strong> <ul> <li>har forstand på næsten alt – eller får det</li> <li>er synlig, til stede, nysgerrig, motiverende og nærværende</li> <li>med kontrolleret puls kan navigere med korte deadlines i forhold til bestillinger af større eller mindre grad fra den centrale forvaltning</li> <li>har solid erfaring med økonomisk styring fra en større organisation og gerne fra en, der er politisk styret</li> <li>er nysgerrig på at udnytte de muligheder, som udviklingen i forhold til digitalisering og effekt kan tilvejebringe</li> <li>har kendskab til personaleadministration.</li> </ul> <br /><strong>Vi garanterer til gengæld</strong> <ul> <li>et uhøjtideligt arbejdsmiljø</li> <li>dedikerede og engagerede medarbejdere</li> <li>erfaringsdannelse og indflydelse gennem arbejdet i CIBU’s ledergruppe</li> <li>et afvekslende job med mange spændende samarbejdspartnere</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan rettes til centerchef Annie Thyrri Jørgensen tlf. 5116 0442.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 11. marts 2020.<br /><br />Der afholdes samtaler til stillingen over 2 gange, hvor der mellem første og anden samtale vil være en test samt en opgave. Samtalerne forventes afholdt tirsdag den 17. marts og tirsdag den 24. marts 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  11-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Kunne du tænke dig, at blive en del af et tværfagligt team? Natgruppen søger en social- og sundhedsassistent til Ældrecenter Øst. Stillingen er fast nattevagt på 28 timer ugentligt med arbejde hver anden uge i lige uger fra kl. 23.00 til kl. 7.00.

  <em>Kunne du tænke dig, at blive en del af et tværfagligt team?</em><br /><br />Natgruppen søger en social- og sundhedsassistent til Ældrecenter Øst. Stillingen er fast nattevagt på 28 timer ugentligt med arbejde hver anden uge i lige uger fra kl. 23.00 til kl. 7.00. Tiltrædelse hurtigst muligt.  <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /><br />På Ældrecenter Øst er der et team på 3 nattevagter på arbejde af gangen. <br /><br />Du kan læse mere om Ældrecenter Øst <a href="https://plejehjemsoversigten.dk/da/Syddanmark/ODENSE-KOMMUNE/Aeldrecenter-Oest" target="_blank" title="her">her</a>. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger dig, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har en social- og sundhedsassistentuddannelse </li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde, og du er mundtligt velfunderet.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din sundhedsfaglige viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital og passer på værdien af denne.</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fællesmøder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del </li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Camilla Louise Hedegaard på 6551 3937, eller rehabiliteringsleder Pernille Hilbert 6551 3937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 8. marts 2020. Samtaler afholdes løbende. <br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Forstander til Løkkehus Børnehjem

  At drive døgninstitution i dagens Danmark kræver sin mand eller kvinde... Men det er måske lige netop den udfordring, der tiltaler dig? Er du visionær og udviklingsorienteret og klar til at varetage det overordnede ansvar for et hus, der holder åbent 24/7/365?

  <em>At drive døgninstitution i dagens Danmark kræver sin mand eller kvinde...</em><br /><em>Men det er måske lige netop den udfordring, der tiltaler dig?</em><br /><br />Løkkehus Børnehjem er Odense Kommunes eget tilbud på døgninstitutionsområdet. Løkkehus er placeret i den sydvestlige del af Odense, i bydelen Sanderum. Her disponerer vi over et meget stort hus, der rummer 3 afdelinger.<br /><br />Foruden dig, der tiltræder 1. maj 2020, er der ansat 2 afdelingsledere, 42 faste og 30 timelønnede fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Løkkehus er pt. godkendt til 33 døgnpladser til børn og unge i alderen fra 0 til 23 år, men drifter med 24 pladser. Foruden almindelige døgnanbringelser tilbyder Løkkehus kortere aflastningsophold og støttet/overvåget samvær. Der er desuden et familierettet døgntilbud i støbeskeen.<br /><br />Løkkehus er en del af det specialiserede børne- og ungeområde i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, der organisatorisk er samlet i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). I CIBU findes desuden 2 familiehuse og en samlet stabsfunktion. Ydermere har CIBU en driftsoverenskomst med Birkelund Børnehjem og er driftsherre for det regionale Børnehus Syd.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Som forstander indgår du i CIBU’s ledergruppe og dermed aktivt i arbejdet med løbende at udvikle nye tilbud og sikre kvalitet i de mange stærke faglige indsatser, der i forvejen kendetegner CIBU.<br /><br />Som nævnt er døgninstitutionsområdet i disse år udfordret med varierende efterspørgsel på de helt traditionelle døgnpladser. Det er derfor helt essentielt, at du som forstander kan gå forrest i forhold til at se nye muligheder i tæt samarbejde med dine medarbejdere og ledere, de øvrige enheder i CIBU, men også med Børne- og Ungerådgivningen i Odense Kommune. Derudover skal du som forstander sikre, at der bliver arbejdet tæt sammen med private og professionelle omkring barnet / den unge.<br /><br />Din dagligdag vil være præget af mange forskelligartede hoppende bolde, som du helst skal gribe. Det vil eksempelvis være krav, der rækker fra Socialtilsynet og det politiske udvalg i den ene ende til pædagogfaglige og personalemæssige spørgsmål i den anden ende.<br /> <br />Lederteamet på Løkkehus består foruden dig af 2 faglige og visionære afdelingsledere, som, udover at sikre den daglige drift, er stærkt optaget af at finde nye veje til at understøtte udsatte børn og unge.<br /><br /><strong>Så vores nye forstander skal være</strong> <ul> <li>visionær og udviklingsorienteret</li> <li>holdspiller, men også have gennemslagskraft</li> <li>i stand til at inddrage bredt og sætte ambitiøse, realistiske og kvalificerede mål, følge op på mål og sikre fremdrift</li> <li>synlig, til stede, nysgerrig og nærværende</li> <li>velfunderet i økonomi</li> <li>i stand til at dokumentere ledelsesmæssig erfaring, fortrinsvis fra det pædagogiske/sociale område – og gerne fra døgnområdet</li> <li>indstillet på at arbejde med en effektdagsorden, så vi kan se, at vi kommer i mål med det væsentlige i forhold til det enkelte barn/den enkelte unge</li> <li>i stand til at agere i en foranderlig og kompleks hverdag med kontrolleret puls</li> <li>i stand til at markedsføre Løkkehus’ tilbud i andre kommuner</li> <li>klar til at varetage det overordnede ansvar for et hus, der holder åbent 24/7/365.</li> </ul> <br /><strong>Til gengæld tilbyder vi</strong> <ul> <li>en positiv og udviklingsorienteret arbejdsplads med engagerede, kreative og inspirerende medarbejdere og ledere</li> <li>uhøjtideligt arbejdsmiljø</li> <li>en god chance for erfaringsdannelse og indflydelse ved deltagelse i CIBU’s ledergruppe</li> <li>deltagelse i visionsarbejdet i CIBU med både faglig og ledelsesmæssig sparring</li> <li>massiv understøttelse centralt fra Sekretariatet i CIBU</li> <li>mulighed for at være med til at forme en organisation i fornyelse – og være med til at føre døgnområdet ind i det nye årtusinde.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan rettes til centerchef Annie Thyrri Jørgensen tlf. 5116 0442 eller afdelingsleder Marlene Ørkeby Eriksen tlf. 3053 9187.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der afholdes samtaler til stillingen over 2 gange, hvor der mellem første og anden samtale vil være en test samt en opgave. Samtalerne forventes afholdt mandag den 16. marts og mandag den 23. marts 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  11-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedshjælper til Stadiongruppen

  Stadiongruppen, Odense Kommune, søger nye kollegaer til dagvagt. Vi tror på, at god trivsel og faglig stolthed er med til at skabe en god oplevelse for borgerne hver dag. Vi varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdoms udvikling.

  <strong>Om os</strong> <br />Stadiongruppen, Odense Kommune, søger nye kollegaer til dagvagt.<br />Vi tror på, at god trivsel og faglig stolthed er med til at skabe en god oplevelse for borgerne hver dag. Vi varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdomsudvikling.<br /><br />Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt terapeuter. Vi har stort fokus på tværfaglighed og rehabilitering.  <br /><br /><strong>Vil du være med?</strong><br />Du skal have erfaring med at arbejde med It, da vi er meget opmærksomme på vores dokumentation og arbejder ihærdigt med udviklingen af den. Vi dokumenterer i det elektronisk omsorgsystem Enplan og anvender FSIII metoden. <br /><br />Arbejdsopgaverne spænder vidt fra den daglige pleje og rehabilitering til delegeret sygepleje og besøg hos borgere i forbindelse med nødkald og andre akutte opgaver, så du skal være omstillingsparat og fleksibel, da ingen dage er ens.<br /><br /><strong>Vi tilbyder dig:</strong> <ul> <li>Et godt arbejdsfællesskab og kollegaskab som er medvirkende til at Stadiongruppen er et sjovt og godt sted at arbejde</li> <li>Samarbejds orienterende og erfarne kollegaer, der deler viden og giver hinanden sparring</li> <li>En fleksibel arbejdsplads i fortsat udvikling med fokus på kompetence-udvikling</li> <li>En god og tryg introduktion til hjemmeplejen</li> <li>Mulighed for selv at vælge om du vil arbejde hver 2. eller 3. weekend</li> </ul> <strong>Om dig:</strong><br />Du har et smil på læben, har overblik, er stabil og handlekraftig samtidig med, at du kan udvise ro i en til tider uforudsigelig hverdag.<br /><br />Vi søger en kollega der: <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø </li> <li>Kan arbejde selvstændigt, er engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen hverdag</li> <li>Har højt humør og smil på læben</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> <li>Gerne kendskab til KMD Care/ En plan</li> <li>Er robust og brænder for forandringer</li> <li>Har kørekort/ kan cykle </li> </ul> Vi sætter pris på din faglige stolthed, engagement og ansvarlighed som en selvfølge af dit daglige arbejde<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong>  <ul> <li>En organisation i forandring</li> <li>Gode muligheder for kompetenceudvikling</li> <li>En hverdag der ikke er forudsigelig</li> <li>Gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>En arbejdsplads med humor og højt til loftet</li> <li>Introduktion til arbejdspladsen og borgergrundlaget</li> <li>En arbejdsplads, der gerne vil tilpasse sig dit arbejdsliv, så det passer ind i din hverdag og familieliv</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte konst. ass. rehabiliteringsleder Marlene Bang Skovgaard på 24288895 eller mail mbc@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. marts 2020 og vi forventer at afholde samtaler den 26. marts 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Læringsmiljøpædagoger til Syd-Vest og Nord

  Som læringsmiljøpædagog arbejder du som en ekstra pædagogisk ressource i en afgrænset periode og med et fastlagt mål. Du medvirker til at styrke og tilrettelægge motiverende læringsmiljøer, som understøtter alle børns deltagelse, trivsel og læring med udgangspunkt i deres kompetencer og behov.

  I område Syd-Vest og Nord søges fire læringsmiljøpædagoger med tiltrædelse den 1.april 2020. Der er to stillinger på 37 timer ugentligt i Syd-Vest. Der er én stilling på 37 timer og én stilling på 32 timer ugentligt i Nord.<br /><br />Som læringsmiljøpædagog arbejder du som en ekstra pædagogisk ressource i et læringsmiljø i en afgrænset periode og med et fastlagt mål. På baggrund af en ansøgning fra dagtilbuddets ledelse, bliver det din opgave at se de pædagogiske udfordringer i nye perspektiver og dermed bidrage til at kvalificere børnehusets/dagplejens daglige rutiner, organisering, pædagogik og arbejdskultur.<br /><br />Igennem ovenstående medvirker du til at styrke og tilrettelægge motiverende læringsmiljøer, som understøtter alle børns deltagelse, trivsel og læring med udgangspunkt i deres kompetencer og aktuelle behov.<br /><br /><strong>Vores forventning til dig er:</strong> <ul> <li>Du står på et stærkt fagligt fundament</li> <li>Du har høj faglighed og arbejder med afsæt i den inkluderende og anerkendende pædagogik</li> <li>Du tager i alle sammenhænge afsæt i barneperspektivet og brugerperspektivet</li> <li>Du har lyst og evne til at skabe konstruktive samarbejdsrelationer i alle sammenhænge</li> <li>Du arbejder målrettet og engageret med at udvikle og styrke de pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud</li> <li>Du arbejder systematisk og kan beskrive, analysere, vurdere og evaluere sammenhænge mellem læringsmiljøer og børns trivsel, udvikling og læring og dannelse</li> <li>Du er initiativrig, engageret og udadvendt</li> <li>Du er tydelig i egne holdninger og åben overfor andres perspektiver og holdninger</li> <li>Du kan reflektere over egen og andres praksis</li> <li>Du er bevidst om egen kommunikation og har en god formidlingsevne</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt i dagligdagen og tage ansvar</li> </ul> <br />Ved udvælgelsen af kandidater lægger vi stor vægt på, at du i din ansøgning har forholdt dig til ovennævnte forventninger og kvalifikationer.<br /><br /><strong>Som læringsmiljøpædagog er følgende en forudsætning for ansættelsen:</strong> <ul> <li>Minimum fem års erfaring fra pædagogisk praksis</li> <li>Relevant efteruddannelse på diplomniveau</li> <li>En bred læringsforståelse og motivation samt forståelse for at arbejde ind i forskellige arbejdskulturer i dagplejen og i børnehusene</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberttigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vi vil opfordre dig til at komme til ”Åbent hus arrangement” den 2. marts 2020 fra kl. 17 - 18, hvis du er interesseret i at høre mere om arbejdet som læringsmiljøpædagog. Arrangementet foregår i Børnehuset Bjørnemosen, Bjørnemosevej 213, 5260 Odense S<br />Tilmelding er ikke nødvendig.<br /><br />Her kan du høre mere om arbejdet som læringsmiljøpædagog, samt få eksempler på læringsmiljøpædagogiske indsatser. Du vil ligeledes få mulighed for at stille spørgsmål om arbejdet til et par læringsmiljøpædagoger.<br /><br />Yderligere oplysninger om arbejdet som læringsmiljøpædagog kan fås ved henvendelse til:<br />Leder for læringsmiljøpædagogerne i område Syd-Vest, institutionsleder Lise Lotte Vesterholm Thomsen, på 2027 4978 og leder for læringsmiljøpædagogerne i Nord, institutionsleder Aase Jensen på 40 19 69 44<br /><br />Hvis du kun ønsker at søge stillingerne enten i Syd-Vest eller i Nord, så skriv det i din ansøgning. Hvis du ønsker at søge på alle stillingerne, så skriv det i din ansøgning.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 8. marts 2020. Samtalerne afholdes efterfølgende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  08-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger 3 engagerede psykologer med flair for relationer, børn og inklusion hos Sundhed og Forebyggelse - én fast stilling på primært småbørnsområdet samt to barselsvikariater på skoleområdet.

  Vi søger 3 engagerede psykologer med flair for relationer, børn og inklusion hos Sundhed og Forebyggelse - én fast stilling på primært småbørnsområdet samt to barselsvikariater på skoleområdet.<br /><br />Arbejdstiden for barselsvikariaterne er 37 timer ugentlig med opstart henholdsvis 1. maj 2020 og 15. maj 2020. Arbejdstiden for den faste stilling er på 32 timer ugentligt evt. med mulighed for 37 timer ugentligt med opstart 1. maj 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børn- og Ungeforvaltningen består af 6 afdelinger; Skole, Dagtilbud, Familie og Velfærd, Økonomi og Styring, Politik og Strategi samt Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse (TSoF).<br />TSoF er en afdeling, som vi ønsker skal være præget af trivsel, innovative processer og høj faglighed.<br /><br />Du vil indgå i en fagligt stærk og udviklingsorienteret afdeling. Du vil få et spændende, udfordrende og afvekslende job med engagerede kolleger, der brænder for deres arbejde og for tværfagligt at løfte og udvikle de aktuelle arbejdsopgaver.<br /><br />Som psykolog i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse har du kompetencer til konsultativ rådgivning og vejledning med henblik på samarbejde om inkluderende indsatser i dagtilbud og skoler. Vi forventer, at du kan give pædagogisk-psykologisk sparring, rådgivning og vejledning til pædagogisk personale, ledelse og forældre. Det forventes, at der arbejdes ind i den vedtagne Børn- og Ungepolitik og Strategi for Tidlig Indsats, som bl.a. har fokus på trivsel, sundhed og stærke fællesskaber samt tidlig og rettidig indsats.<br /><strong> </strong><br /><strong>Fast stilling på småbørnsområdet </strong><br />Du vil som ny psykolog på småbørnsområdet indgå i et team på 13 psykologer og samtidig indgå i en tværfaglig enhed bestående af skolepsykologer, sundhedsplejersker, tale-/sprogkonsulenter, ergo-/fysioterapeuter og familiebehandlere i TSoF.<br /><br />Dit arbejdsfelt vil være PPR-opgaver inden for dagtilbuddene (0-6 år) i lokalområderne. Der vil også være arbejdsopgaver rettet mod fagligt samarbejde både internt i TSoF og eksternt til gavn for småbørn og deres familier i Odense Kommune. I opgavesættet vil der desuden indgå betjening af én skole.<br /><br />Vi søger en psykolog, der: <ul> <li>Er autoriseret, eller på vej til det.</li> <li>Har en bred faglig viden og erfaring på småbørnsområdet</li> <li>Er interesseret og engageret i forhold til at bestride en stilling som både  indeholder klinisk arbejde med førskolebørn og skolebørn og indgå i et fagligt udviklingsarbejde på småbørnsområdet og skoleområdet.</li> <li>Har stor lyst til at være en del af en tværfaglig enhed.</li> <li>Er god til at kommunikere faglighed og budskaber.</li> <li>Er engageret, fagligt dygtig og udviklingsorienteret.</li> </ul> <strong>To barselsvikariater på skoleområdet</strong><br />Du vil som ny psykolog blive en del af en tværfaglig enhed bestående af skolepsykologer, sundhedsplejersker, tale-/sprogkonsulenter, ergo-/fysioterapeuter og familiebehandlere i TSoF. Dit arbejdsfelt vil være PPR opgaver indenfor skolefeltet (6-18 år) i lokalområderne.<br />Du skal være indstillet på at samarbejde på tværs af faggrænser og faggrupper, være undersøgende og udviklende i det tværfaglige team og på den baggrund bruge den tværfaglige viden i de inkluderende indsatser på skolerne.<br /><br />Tilgangen til arbejdet er procesorienteret, hvor vi samarbejder med de involverede parter i de lærings- og udviklingsmiljøer, børnene og de unge befinder sig i.<br /><br />Vi søger psykologer, der: <ul> <li>Er autoriserede, eller på vej til det.</li> <li>Har en bred faglig viden og erfaring inden for PPR-feltet for børn i alderen 6-18 år.</li> <li>Har stor lyst til at være en del af en tværfaglig enhed.</li> <li>Er gode til at kommunikere faglighed og budskaber.</li> <li>Er engagerede, fagligt dygtige og udviklingsorienterede.</li> </ul> <strong>For alle stillingerne tilbyder vi</strong><br />Du vil blive en del af et stærkt fællesskab i en uhøjtidelig atmosfære, hvor du vil have indflydelse på opgaveløsningen og kan være med til at udvikle arbejdspladsen. Vi betragter fleksibilitet i opgaveløsningen, omstillingsparathed og positivitet som selvfølgelige elementer på en god arbejdsplads.<br /><br />Når du starter i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, tilrettelægger vi en introduktionsperiode for dig. Du vil få målrettet supervision på opgaver, funktion og organisation. Som nyuddannet psykolog vil du indgå i et autorisationsforløb.<br /><br />Lyder ovenstående som noget for dig, hører vi gerne fra dig. Husk at notere i din ansøgning, om du er interesseret i fast stilling som småbørnspsykolog eller barselsvikariat som skolepsykolog.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingerne på skoleområdet er du velkommen til at kontakte teamleder Mie Villemoes på <a href="mailto:mvil@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">mvil@odense.dk</a> / 29 38 63 43 eller faglig koordinator Maria Schousboe på <a href="mailto:mars@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">mars@odense.dk</a> / 29 38 62 33.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 4. marts 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 12. marts 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  04-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Familieplejekonsulent til Familieplejen Odense

  Familieplejen Odense søger 1 familieplejekonsulent, 37 timer ugentligt, med tiltrædelse den 1. april 2020.

  Familieplejen Odense søger 1 familieplejekonsulent, 37 timer ugentligt, med tiltrædelse den 1. april 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Familieplejen Odense består af 1 leder og 9 familieplejekonsulenter, og er forankret i Børne- og Ungerådgivningen/Familie- og Velfærdsafdelingen i Børn og Ungeforvaltningen.<br /><br /><strong>Familieplejekonsulenter i Odense varetager følgende opgaver:</strong> <ul> <li>Matche børn og plejefamilier</li> <li>Tæt støttet opstartsforløb ved alle nye anbringelser i en plejefamilie</li> <li>Planlægge og afholde efteruddannelseskurser for plejefamilier</li> <li>Rådgive og vejlede plejeforældre</li> <li>Supervisere plejeforældre både individuelt og i grupper</li> <li>Konsulentbistand og sparring med B/U-socialrådgiver</li> <li>Rekruttere plejefamilier</li> <li>Godkende netværksplejefamilie</li> <li>Administrative opgaver</li> </ul> <strong>Faglige kvalifikationer</strong><br />Vi søger en kollega med en socialfaglig eller socialpædagogisk uddannelse og som har erfaring inden for arbejdet med børn og unge i udsatte positioner og meget gerne erfaringer indenfor anbringesesområdet. Det vil være en fordel, at du har uddannelse og erfaring i forhold til supervision.<br /><br /><strong>De personlige egenskaber </strong><br />Vi søger en kollega, som kan rumme en mangfoldighed af opgaver, udfordringer og forskellige menneskelige aspekter og hvor både alvor og humor er en integreret del af personligheden. En kollega, der både kan arbejde selvstændigt og i teams. En kollega som møder nye mennesker og nye opgaver med tillid, anerkendelse og nysgerrighed.<br /><br />Arbejdstiderne er meget fleksible, hvilket også betyder, at du nogle gange skal kunne arbejde sen eftermiddag, aften og lørdag. Det er et arbejde som indebærer besøg rundt omkring i hele landet, hvorfor det er en fordel, at du har kørekort.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Spændende og rigelige arbejdsopgaver</li> <li>Gode kollegaer, der både kan udfordre og være omsorgsfulde</li> <li>Indflydelse på arbejdstilrettelæggelse og udviklingsområder</li> <li>Supervision</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Susanne W. Mortensen, på 21254399 eller familieplejekonsulent Svend Gammelgaard på 21173703.<br /><br />Desuden henvises der til Familieplejen Odenses hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/familieplejenodense">her</a><br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag, den 10. marts 2020. Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag den 17. marts 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du en professionel tilgang til udfordringer? Er du en initiativrig, engageret og tydelig leder? Er du udviklingsorienteret og kan skabe konkrete resultater? Kan du bevare overblikket og være inspirerende for andre? Så er du måske vores nye leder af Børneinstitution Kragsbjerg!

  <em>Har du en professionel tilgang til udfordringer?</em><br /><em>Er du en initiativrig, engageret og tydelig leder?</em><br /><em>Er du udviklingsorienteret og kan skabe konkrete resultater?</em><br /><em>Kan du bevare overblikket og være inspirerende for andre?</em><br /><em>Så er du måske vores nye institutionsleder!</em><br /><br />Vi søger en ny leder til Børneinstitution Kragsbjerg, da vores leder gennem flere år er gået på pension.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Kragsbjerg består af 5 børnehuse, hvoraf det ene er et udflytterbørnehus beliggende i Blommenslyst lidt udenfor Odense. De øvrige børnehuse ligger centralt i Odense.<br />I hvert børnehus er der en daglig pædagogisk leder. Herudover er der tilsammen ansat ca. 110 medarbejdere til omkring 450 børn i vuggestue- og børnehavealderen.<br /><br />Der er også 3 administrative medarbejdere, som deles med institutionslederne fra Hunderup og Munkebjerg. De administrative medarbejdere og institutionslederne fra børneinstitutionerne Hunderup, Munkebjerg og Kragsbjerg sidder samlet på én matrikel.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><strong> </strong><br />Vi søger en institutionsleder, som har ansvaret for driften samt for den strategiske og faglige udvikling af institutionen. Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med bla. dagplejen og skolerne.<br />Som institutionsleder har du ansvaret for: <ul> <li>Personaleledelse af institutionens medarbejdere, herunder trivsel og arbejdsmiljø, samt opretholdelse og udvikling af et velfungerende ledelsesteam på området.</li> <li>Den overordnede pædagogiske, personalemæssige og administrative drift og udvikling af institutionen i overensstemmelse med gældende lovgivning og de politikker og strategier der er vedtaget på området.</li> <li>Den faglige udvikling i form af god og effektiv ressourceanvendelse samt opfylde og følge op på aftalte opgaver og mål for institutionens område.</li> </ul> Du kan læse mere om jobbets organisering og indhold i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=75666574-b1c1-492e-a395-235b7c53ff06">Job- og Personprofilen</a>.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Ledelsesmæssigt forventer vi, at du: <ul> <li>har gode lederegenskaber og gerne erfaring med både personale-, faglig- og strategisk ledelse – gerne i kombination med en lederuddannelse</li> <li>er en initiativrig, engageret og tydelig leder</li> <li>har gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt</li> <li>er god til at planlægge og kan holde fokus i en travl hverdag</li> <li>besidder velafprøvede refleksions- og handlekompetencer</li> </ul> Fagligt forventer vi, at du: <ul> <li>har erfaring med og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>har en pædagogisk uddannelsesbaggrund eller anden relevant uddannelse</li> <li>har viden om børns læring og trivsel, holder dig opdateret på ny viden og kan omsætte og oversætte den, så der sættes rammer og motiveres til udvikling og forandringer</li> <li>er god til at inddrage både brugere, medarbejdere og andre aktører</li> </ul> Personligt forventer vi, at du: <ul> <li>har en professionel tilgang til udfordringer</li> <li>er udviklingsorienteret og kan skabe konkrete resultater</li> <li>kan bevare overblikket og være inspirerende for andre</li> <li>kan begå dig på tværs af forskellige faggrupper og niveauer</li> <li>er udadvendt, energisk og humørfyldt</li> <li>er god til at skabe relationer</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2020.<br />Stillingen indplaceres som chef på niveau 3 med ansættelse på overenskomstmæssige vilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation og i overensstem-melse med Odense Kommunes lønmodel.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om Systematisk kvalitetsudvikling i Børn og Ungeforvaltningen <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/om-boern-og-ungeforvaltningen/sammen-om-kvalitet" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">her</a> samt om Odense Kommune og forvaltningen som arbejdssted på <a href="http://www.odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">www.odense.dk</a>.<br /><br />Vil du høre mere om forventningerne til den nye institutionsleder - eller ønsker du at drøfte din profil i forhold til jobbet - er du velkommen til at kontakte dagtilbudschef Mette Hviid Laustsen på 3053 8312 eller <a href="mailto:mehl@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">mehl@odense.dk</a> eller udviklingschef Malene Schmidt Mortensen på 5116 2006 eller <a href="mailto:msmor@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">msmor@odense.dk</a>.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 8. marts 2020.<br /><br />1. samtalerunde gennemføres torsdag den 12. marts 2020 og 2. samtalerunde torsdag den 26. marts 2020.<br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en dagtilbudspolitisk case samt oplyse referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  08-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du på jagt efter en praktikplads til efterårssemesteret? Kan du lide at arbejde med kommunikation og tekstproduktion, og vil du gerne afprøve dine teoretiske evner fra studiet i praksis? Så kan ProjektTeamet i UngOdense være stedet for dig!

  <em>Er du på jagt efter en praktikplads til efterårssemesteret? Kan du lide at arbejde med kommunikation og tekstproduktion, og vil du gerne afprøve dine teoretiske evner fra studiet i praksis? Så kan ProjektTeamet i UngOdense være stedet for dig!</em><br /><br />Vi søger en engageret kommunikationspraktikant, der bliver en del af vores team i det kommende efterår. Vi forventer at påbegynde praktikforløbet primo september 2020.<br /><br />UngOdense er Odenses samlede ungdomsskole med mange forskellige former for aktiviteter for børn og unge. ProjektTeamet arbejder på tværs af hele organisationen og understøtter UngOdenses udvikling. ProjektTeamet består af tre konsulenter, som du kommer til at arbejde tæt sammen med under hele praktikforløbet. Som kommunikationspraktikant hos os bliver du en del af et levende miljø med en uformel stemning, og du får mulighed for at sætte dit eget aftryk på en alsidig organisation.<br /><br /><strong>Om jobbet  </strong><strong> </strong><br />Som kommunikationspraktikant hos os kan du bl.a. komme til at: <ul> <li>Udarbejde forskelligt kommunikationsmateriale fx foldere og flyers</li> <li>Deltage i projekter og samarbejder</li> <li>Arbejde med videoproduktion til internt og eksternt brug</li> <li>Udarbejde tekst- og medieindhold til SoMe og hjemmeside</li> <li>Skrive artikler og udforme pressemeddelelser</li> <li>Udføre diverse administrative og kommunikative ad hoc-opgaver</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi søger kommunikationspraktikanter, som: <ul> <li>Læser på en videregående uddannelse</li> <li>Kan arbejde minimum 25 timer om ugen i ét semester</li> <li>Har gode kommunikations-, formidlings- og formuleringsevner</li> <li>Færdes hjemmevant på sociale medier og kan lide at udarbejde medieindhold</li> <li>Kan arbejde selvstændigt i et tempofyldt miljø med en alsidig hverdag</li> <li>Er initiativrig, nysgerrig og åben overfor forskellige opgavetyper</li> <li>Har socialt engagement og kan se fordele i at sparre med kolleger</li> <li>Det er en fordel, hvis du har kendskab til Adobe programmer - fx InDesign, Illustrator og Premiere Pro</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />UngOdense er den kommunale ungdomsskole i Odense, som varetager drift, udvikling og koordinering af: ungdomscentre, temabaserede aktivitetssteder, dagundervisning, fritidsundervisning, fritidsvejledning, events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge mellem 11 – 18 år i Odense Kommune.<br /><br />UngOdense har et ungesyn, hvor vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt – og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det.<br /><br />UngOdense opbygger og nytænker meningsfulde og attraktive fritids– og læringsfællesskaber med og for børn og unge, og som giver dem mulighed for at afprøve og udvikle deres drømme og visioner.<br /><br />UngOdense bliver brugt af cirka 4.500 børn og unge og har 280 fastansatte medarbejdere og ca. 150 timeløns ansatte.<br /><br />Vi holder til på Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ, og det er her, du kommer til at have din daglige gang som kommunikationspraktikant hos os.<br /><br />Se mere <a href="https://www.ungodense.dk/"><u>her</u></a> <br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>En dynamisk og mangfoldig hverdag</li> <li>Et praktikforløb med fokus på dit læringsaspekt i forhold til dit studie og dine kompetencer</li> <li>Vejledning under hele praktikforløbet, så vi kan sikre, at dit praktikophold bliver en integreret del af dit studie</li> <li>Muligheden for at arbejde med konkrete kommunikationsprojekter, og bruge produktet på dit CV og til din fremtidige jobsøgning</li> <li>En fleksibel praktikperiode, hvor arbejdstiden kan tilrettelægges individuelt, så du har mulighed for fx at pendle</li> <li>En arbejdsplads, der har stor erfaring i at samarbejde med praktikanter</li> <li>Vi har ikke mulighed for at aflønne praktikanter, men du vil være omfattet af vores arbejdsskadeforsikring</li> </ul> <strong>Vil du vide mere</strong><br />Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konsulent Camilla Rasmussen på  2399 6631 eller mail <a href="mailto:camr@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">camr@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV senest den 14. april 2020. Samtaler forventes afholdt den 22. april 2020.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Er du på jagt efter en praktikplads til efterårssemesteret? Kan du lide at arbejde med grafisk design, og vil du gerne afprøve dine teoretiske evner fra studiet i praksis? Så kan ProjektTeamet i UngOdense være stedet for dig!

  <em>Er du på jagt efter en praktikplads til efterårssemesteret? Kan du lide at arbejde med grafisk design, og vil du gerne afprøve dine teoretiske evner fra studiet i praksis? Så kan ProjektTeamet i UngOdense være stedet for dig!</em><br /><br />Vi søger en engageret multimediedesigner, der bliver en del af vores team i det kommende efterår. Vi forventer at påbegynde praktikforløbet primo september 2020.<br /><br />UngOdense er Odenses samlede ungdomsskole med mange forskellige former for aktiviteter for børn og unge. ProjektTeamet arbejder på tværs af hele organisationen og understøtter UngOdenses udvikling. ProjektTeamet består af tre konsulenter, som du kommer til at arbejde tæt sammen med under hele praktikforløbet. Som multimediedesignpraktikant hos os bliver du en del af et levende miljø med en uformel stemning, og du får mulighed for at sætte dit eget aftryk på en alsidig organisation.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><strong> </strong><br />Som multimediedesignpraktikant hos os kan du bl.a. komme til at: <ul> <li>Deltage i UngOdenses arbejde med kommunikation</li> <li>Arbejde kreativt med et bredt spænd af opgaver fra web til print</li> <li>Udarbejde foldere og flyers</li> <li>Arbejde med videoproduktion og fotoforløb til internt og eksternt brug</li> <li>Udarbejde medieindhold inden for SoMe og hjemmeside</li> <li>Deltage i projekter og samarbejde</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi søger en multimediedesignpraktikant, som: <ul> <li>Læser på en videregående uddannelse</li> <li>Kan arbejde minimum 25 timer om ugen i ét semester</li> <li>Har gode evner inden for kommunikation</li> <li>Færdes hjemmevant på sociale medier og kan lide at udarbejde medieindhold</li> <li>Kan arbejde selvstændigt i et tempofyldt miljø med en alsidig hverdag</li> <li>Er initiativrig, nysgerrig og åben overfor forskellige opgavetyper</li> <li>Har socialt engagement og kan se fordele i at sparre med kolleger</li> <li>Du har kendskab til Adobe programmer - fx InDesign, Illustrator, Photoshop og Premiere Pro</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />UngOdense er den kommunale ungdomsskole i Odense, som varetager drift, udvikling og koordinering af: ungdomscentre, temabaserede aktivitetssteder, dagundervisning, fritidsundervisning, fritidsvejledning, events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge mellem 11 – 18 år i Odense Kommune.<br /><br />UngOdense har et ungesyn, hvor vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt – og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det.<br /><br />UngOdense opbygger og nytænker meningsfulde og attraktive fritids– og læringsfællesskaber med og for børn og unge, og som giver dem mulighed for at afprøve og udvikle deres drømme og visioner.<br /><br />UngOdense bliver brugt af cirka 4.500 børn og unge og har 280 fastansatte medarbejdere og ca. 150 timeløns ansatte.<br /><br />Vi holder til på Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ, og det er her, du kommer til at have din daglige gang som multimediedesigner hos os.<br /><br />Se mere <a href="https://www.ungodense.dk/"><u>her</u></a> <br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>En dynamisk og mangfoldig hverdag</li> <li>Et praktikforløb med fokus på dit læringsaspekt i forhold til dit studie og dine kompetencer</li> <li>Vejledning under hele praktikforløbet, så vi kan sikre, at dit praktikophold bliver en integreret del af dit studie</li> <li>Muligheden for at arbejde med konkrete multimediedesignprojekter, og bruge produkterne på dit CV og til din fremtidige jobsøgning</li> <li>En fleksibel praktikperiode, hvor arbejdstiden kan tilrettelægges individuelt, så du har mulighed for fx at pendle</li> <li>Stor selvbestemmelse inden for opgaveløsning</li> <li>En arbejdsplads, der har stor erfaring i at samarbejde med praktikanter</li> <li>Vi har ikke mulighed for at aflønne praktikanter, men du vil være omfattet af vores arbejdsskadeforsikring</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konsulent Camilla Rasmussen på  2399 6631 eller mail <a href="mailto:camr@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">camr@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV senest den 14. april 2020. Samtaler forventes afholdt den 22. april 2020.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Sundhedspersonale til Hjallesegruppen

  Forløb Sindslidelse søger sundheds personale - Social- og sundhedshjælpere samt Social- og sundhedsassisenter til Hjallese syd. Vi søger 30 til 37 timer pr. uge

  <em>Forløb sindslidelse søger faglige, nysgerrige og ambitiøse medarbejdere</em><br /><br />Kan du se borgeren som det hele menneske med drømme og ønsker for eget liv.<br />Bliver du fagligt og personligt begejstret når du ser og understøtter borgerens skridt - store som små.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi søger sundheds fagligt personale til Hjallese syd som er en ude kørende gruppe. Det er på et timetal mellem 30 og 37 timer pr. uge.<br /><br />Vi vil gerne have en professionel og koordineret tilgang til vores arbejde.  Vi arbejder rehabiliterende omkring den enkelte borger. Hvor vi samtidig tænker tværfagligheden ind.<br /><br /><strong>Du kan :</strong> <ul> <li>Arbejde helhedsorienteret og søge viden tværfagligt for at finde den bedste løsning for borgeren</li> <li>Du kan bruge din faglighed til dokumentationen</li> <li>Du kan anvende IT i dit daglige arbejde. Gerne Care , én plan samt Nexus</li> <li>Du vil dele ud af din viden - ligesom du er nysgerrig på at lære nyt i samarbejdet med dine kollegaer</li> <li>Du er reflekterende</li> <li>Du kan bevare overblikket i en daglig dag med mange opgaver i spil</li> <li>Du er bevidst om at du er medskaber i at skabe en god arbejdsplads med afsæt i ordenlighed , ærlighed , respekt og dialog</li> </ul> <strong>Vi tilbyder :</strong> <ul> <li>En spændende arbejdsplads</li> <li>Dygtige og engagerede kollegaer</li> <li>En arbejdsplads hvor vi vægter tværfaglighed og samarbejde</li> <li>Du skal være med til at skabe god trivsel</li> <li>Vi ønsker en kollega som er fleksibel og hvor borgerens udgangspunkt altid er borgerens ressourcer og behov</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kl og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pia Ryberg på 24863645<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 4. marts 2020 og vi forventer at afholde samtaler den 12. marts 2020<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  04-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Nyder du at navigere i en kompleks hverdag med mange interessenter? Brænder du for HR-dagsordenen, og trives du i arbejdet med sikker driftsstyring og HR-udvikling i en digital kontekst? Mestrer du gennem god ledelse at samle, samarbejde og skabe både gode resultater og medarbejdere, der trives?

  <em>Nyder du at navigere i en kompleks hverdag med mange interessenter? </em><br /><em>Brænder du for HR-dagsordenen, og trives du i arbejdet med sikker driftsstyring og HR-udvikling i en digital kontekst? </em><br /><em>Mestrer du gennem god ledelse at samle, samarbejde og skabe både gode resultater og medarbejdere, der trives? </em><br /><em>Har du høj arbejdskapacitet, et handlekraftigt gen samt blik for både detaljen og den overordnede strategiske helhed?</em><br /><br />Er dit svar ’ja’, er du måske vores kommende HR-chef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.<br /><br />Som vores HR-chef skal du besidde velforankret erfaring med det brede HR-område og du ved, hvad der skal til for at lykkes med både udvikling og sikker drift af de basale HR-ydelser bla. via udnyttelse af de digitale muligheder.<br />Du har solid erfaring med personaleledelse og er en tydelig leder, som kan sætte retning, motivere og sætte medarbejdernes kompetencer i spil - og samtidig kan du lede opad.<br /><br />Vi tilbyder dig at blive en del af forvaltningsledelsen i en landets største kommuner.<br />Her får du rig mulighed for at sætte dit præg på udvikling af HR-dagsordenen, så vi understøtter kerneopgaven Job & Uddannelse bedst muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder vi på at styrke vores fælles læring og implementeringsevne gennem en solidt forankret ledelsesramme bygget op om en stærk effektkultur.<br /><br />I Staben, hvor HR-afdelingen er placeret, er vi ca. 120 medarbejdere fordelt på fire chefområder. Du får ansvaret for HR-afdelingen, som består af 15 faste medarbejdere og 2 studentermedhjælpere organiseret i tre teams (Løn og Personale, Udvikling og Arbejdsmiljø samt Driftsledelsesteamet), som alle refererer til dig som HR-chef.<br /><br />Som HR-chef ansættes du med reference til chef for HR, IT & Data og Ledelsessekretariatet Simon Krogh - en af forvaltningens i alt fem koncernchefer.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som HR-chef sikrer du, at HR understøtter kerneopgaven og servicerer forvaltningens fagområder gennem dialog og sparring, hvor afdelingen skal levere både de brede og smalle HR-ydelser på faglig kompetent vis.<br /><br />Afdelingen løfter opgaver og driver projekter inden for bla.: <ul> <li>Organisations-, drifts- og ledelsesudvikling</li> <li>Lederunderstøttelse og kompetenceudvikling samt drifts- og procesoptimering</li> <li>Understøttelse af MED-systemet og arbejdsmiljøorganisationen</li> <li>Arbejdsmiljø, trivsel og sundhed</li> <li>Løn- og personalehåndtering</li> <li>Rådgivning af og sparring med forvaltningens koncernledelse, chef- og ledergrupper</li> </ul> <br />Du skal indgå i et stærkt og velfunderet samspil med forvaltningens øvrige stabs- og fagchefer og derigennem bidrage til den fortsatte udvikling af samarbejdskulturen i forvaltningen.<br /><br />Du skal også være i stand til indgå i samarbejde på tværs af Odense Kommunes øvrige HR-chefer, idet du vil få sæde i Odense Kommunes tværgående HR-forum.<br /><br />Du kan læse mere om jobbets organisering og indhold i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c1fb20a0-ef0e-4117-96da-e1d654f8a134">Job- og Personprofilen</a>.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Som HR-chef ønsker vi os, at du især besidder følgende faglige kvalifikationer og personlige egenskaber: <ul> <li>Har erfaring med det offentlige og kan agere i en kommunal forvaltning</li> <li>Har velforankret erfaring med det brede HR-område og ved, hvad der skal til for at lykkes med både udvikling og sikker drift af de basale HR-ydelser i bl.a. en digital kontekst</li> <li>Har solid erfaring med personaleledelse kombineret med ledelsesmæssig uddannelse</li> <li>Kender ledelsesteorierne og følger aktivt de aktuelle dagsordener på området</li> <li>Kan agere professionelt på alle niveauer i organisationen og skabe respekt om såvel egen person som HR-afdelingen og dennes opgaver og ansvar</li> <li>Er tydelig som leder og kan sætte retningen, motivere og sætte medarbejdernes kompetencer i spil - og evner at lede opad</li> <li>Kan kommunikere enkelt og forståeligt i skrift og tale</li> <li>Er en troværdig rådgiver og samarbejdspartner med en pragmatisk og fleksibel tilgang</li> <li>Er robust, hviler i sig selv og har høj arbejdskapacitet</li> <li>Er proaktiv, eksekveringsstærk og struktureret med fokus på kvalitetssikring - og med øje for både proces og resultat</li> <li>Er en sikker og konsekvent afslutter, som evner samarbejdet og samtidig står fast, når det er påkrævet</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2020 eller snarest derefter.<br /><br />HR-chefen indplaceres som chef på niveau 3 med ansættelse på overenskomstmæssige vilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation og i overensstemmelse med Odense Kommunes lønmodel.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om jobbets organisering og indhold i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c1fb20a0-ef0e-4117-96da-e1d654f8a134">Job- og Personprofilen</a> samt om Odense Kommune og forvaltningen som arbejdssted på <a href="http://www.odense.dk" style="color:#aea8a3; text-decoration:underline">www.odense.dk</a>. <br /><br />Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, eller ønsker du at drøfte din profil i forhold til jobbet, er du velkommen til at kontakte koncernchef Simon Krogh på 3060 0522 eller <a href="mailto:simkr@odense.dk" style="color:#aea8a3; text-decoration:underline">simkr@odense.dk</a>.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 8. marts 2020.<br /><br />1. samtalerunde afholdes fredag den 13. marts 2020.<br />2. samtalerunde afholdes torsdag den 19. marts 2020.<br /><br />Går du videre til 2. samtalerunde, vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, arbejde med en case samt præsentere referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  08-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for flere tusind borgere, så er det måske lige dig vi leder efter?

  <em>Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for flere tusind borgere, så er det måske lige dig vi leder efter?</em><br /><br />Vi søger en aftensygeplejerske til et barselsvikariat, hurtigst muligt senest 1. april 2020, til vores udekørende aftengruppe.<br /><br />Stillingen er på 29,75 timer ugentligt og der arbejdes ud fa 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.00-23.30. Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være<br />grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder sig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et selvstændigt og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Om dig forventer vi, at du: <ul> <li>Ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde ud fra rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens og kollegaernes arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort</li> <li>Er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Laila Kalliomäki Frøslev på 65513818 eller assisterende leder Lisbeth Due Guldfeldt på 65513810.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 29. februar 2020. Samtaler afholdes løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor der sættes en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås?

  <em>Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor der sættes en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås?</em><br /><em>Er du god til at kommunikere med ældre, arbejde selvstændigt og kommunikere tværfagligt i dit daglige arbejde? Og har du lyst til at arbejde i en forandringsfyldt dagligdag, hvor der er udfordringer og mulighed for faglig udvikling? </em><br /><em>Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.</em><br /><br />Vi er i en rivende udvikling og flere opgaver bliver varetaget i hjemmene, derfor søger vi i Dalumgruppen en social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til en fast stilling på 32-37 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Dalumgruppen hører under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd. <br /><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt. Klemens. Teamet er dynamisk og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. <br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med et fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning samt plan for den enkelte borger. Hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Bidrager til et højt fagligt niveau</li> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygeplejeproblemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Vil bidrage med en positiv stemning og godt humør</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>13 assistentkollegaer og 23 hjælpere</li> <li>Tæt samarbejde med et stærkt sygeplejefagligt team bestående af 14 sygeplejerske</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> <li>Mulighed for individuel tilpasning af arbejdsplan</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt.  <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 23406077 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Sørensen på 21427453, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 27. februar 2020. Vi afholder løbende samtaler.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  27-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Motiveres du af faglige udfordringer, at udvikle dine faglige kompetencer og arbejde inden for fagområdet med signalanlæg og gadelys? Vi søger dig som evner at motivere dig selv og dine omgivelser samt skabe resultater gennem tværfagligt samarbejde med andre og gøre en positiv forskel.

  <em>Motiveres du af faglige udfordringer, at udvikle dine faglige kompetencer og arbejde inden for fagområdet med signalanlæg og gadelys? </em><em>Kan du holde hovedet koldt i pressede situationer, har du det store overblik og er du stærk i kontraktstyring? </em><em>Er det vigtigt for dig, at der er højt til loftet og kvalitet i det arbejde, du udfører? </em><em>Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega.</em><br /> <br />Odense by har vokseværk, og især bymidten vokser sig stor og i højden. I Odense sker det ikke på bekostning af vores drift. Det kræver dygtige og kompetente medarbejdere med sans for udvikling, planlægning og helhedstænkning for at fastholde Odense som en attraktiv levende storby.<br /><br />Vi har travlt i vejdriften i By- og Kulturforvaltningen og søger derfor en ny kollega, da vores nuværende kollega, med fagansvaret for området, har søgt nye udfordringer.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi har fokus på at drive de offentlige trafikarealer mest optimalt inden for de givne rammer. Odense Kommune har foretaget ekstraordinære investeringer i udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen, hvorfor vi er midt i en spændende tid med mange muligheder og høj aktivitet.<br /><br />Vi forventer derfor, at du er motiveret for at arbejde med både store og små opgaver. Opgaver som spænder over daglig drift, planlægning, prioritering, udbud samt styring af rådgivere og entreprenører. Stillingen indebærer også spændende tværfagligt samarbejde i og uden for kommunens organisation.<br /><br />Vi søger dig som evner at motivere dig selv og dine omgivelser samt skabe resultater gennem tværfagligt samarbejde med andre og gøre en positiv forskel.<br /><br />Vejdriften hører hjemme i Park- og Vejdrift, så udover 8 kollegaer indenfor vejområdet får du også 6 kollegaer, der drifter kommunens parker, grønne områder, skove og boldbaner. Vi er mange forskellige fagligheder samlet under loftet på Odense Slot, centralt i Odense og kun 5 minutters gang til banegården. Vi er fælles om god trivsel og et uformelt miljø kombineret med stor indflydelse på jobbet.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Selvom to dage ikke er ens i By- og Kulturforvaltningen, så skal du dog regne med at du kommer til at arbejde med de faglige ansvarsområder for signalanlæg, vejbelysning, tællestationer og fartvisere, variable/elektroniske vejtavler og skilte herunder: <ul> <li>Entreprisekontraktstyring.</li> <li>Forhandling.</li> <li>Projektledelse ifm. renoveringsprojekter, udbudsprocesser- og strategier.</li> <li>Teknisk sparring og opfølgning med entreprenører vedr. valg af nyt udstyr og opgaveløsning på eksisterende udstyr.</li> <li>Teknisk sparring, vurdering og beregning af driftsmæssige konsekvenser og fremtidige omkostninger ved anlægsprojekter.</li> <li>Formulere og formidle tekniske emner på en forståelig måde til borgere og medier samt til forvaltningens egen og den politiske ledelse.</li> <li>Deltagelse i udarbejdelse af budgetter for fagområderne samt økonomistyring og regnskabsafslutning.</li> <li>Holde dig orienteret om udviklingen i alt ITS-udstyr og deltage i relevante fora.</li> <li>Holde dig orienteret om udviklingen i vejbelysning og deltage i relevante fora.</li> <li>Kommunikere entydigt og præcist.</li> <li>Teknisk vurdering af henvendelser om mulige fejl på signalanlæg.</li> <li>Teknisk vurdering af henvendelser om mangler eller udfordringer på vejbelysning.</li> <li>Myndighedsbehandling (lysteknisk) af belysningsprojekter i henhold til vejregler.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os: <ul> <li>En kollega med relevant teknisk uddannelse indenfor arbejdsopgaverne, f.eks. maskinmester, el-installatør, el-tekniker, ingeniør.</li> <li>At du har erfaring med arbejdsopgaverne som fagansvar og kontraktstyring fra lignende job, men det er ikke et krav.</li> <li style="text-align:justify">At du har en ballast, så du kan håndtere en til tider presset hverdag. Du skal kunne samarbejde med både kollegaer, samarbejdspartnere og odenseanere og skabe god og konstruktiv dialog, men også kunne sige fra.</li> <li style="text-align:justify">Være indstillet på og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation.</li> </ul> Vi forventer, at du: <ul> <li>Har erfaring med signalanlæg og gadelys, kontraktstyring, økonomistyring, registrering, overvågning og udbud.</li> <li>Har generelt IT-kendskab, og måske erfaring i anvendelse af GIS-systemer.</li> <li>Har kørekort, da opgaverne geografisk er fordelt i hele Odense kommune.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li style="text-align:justify">En centralt placeret arbejdsplads i Danmarks grønne storby – Odense – meget tæt på Odense Banegård Center.</li> <li style="text-align:justify">Et godt fagligt og socialt miljø samt ledelsens støtte og opbakning.</li> <li style="text-align:justify">Stor frihed under ansvar.</li> <li style="text-align:justify">Medarbejderfordele som sundhedsordning med f.eks. fysioterapi, massage- og motionstilbud, frugt og kantine</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. maj 2020 eller efter aftale.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Heine Risom på 2041 5553 eller på hrpou@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 11. marts 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 13/2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  11-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Er du social- og sundhedsassistent, og kan du se dig selv være med til at skabe kvalitet i hverdage for immobile borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, med særligt fokus på den enkeltes trivsel og udvikling? Så er det måske dig, vi er på udkig efter.

  <em>Er du social- og sundhedsassistent, og kan du se dig selv være med til at skabe kvalitet i hverdagen for immobile borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, med særligt fokus på den enkeltes trivsel og udvikling? Så er det måske dig, vi er på udkig efter.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Kollegiet Rytterkaserne har 9 faste medarbejdere, hvoraf der i dag er 3 social- og sundhedsassistenter og 6 pædagoger, samt fast en pædagogstuderende. Derud over er der tilknyttet et hjælperteam på 7 medarbejdere, der alene er tilknyttet to borgere. Det faste personale er opdelt i to teams, der hver især overordnet har ansvar og overblik over halvdelen af borgerne (interne og eksterne). I dagligdage løser man de opgaver der er. Er du social- og sundhedsassistent, skal du kunne varetage medicinansvar på alle borgere i løbet af arbejdsdagen.<br /><br />Kollegiet Rytterkasernen har ledelse sammen med 4 andre botilbud under ledelsesområdet Støttecentre medfødt hjerneskade Nord 1, hvor ledelsen består af rehabiliteringsleder og assisterende rehabiliteringsleder.<br /><br />I hele Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi rehabiliterende, og det betyder blandt anden, at du i samarbejde med den enkelte borger, støtter denne i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, med udgangspunkt i borgernes handleplan og retningsgivende mål.<br /><br /><strong>Om Jobbet</strong><br />Stillingen er på 32 timer (gennemsnitlig arbejdsuge). Arbejdstiden ligger på hverdage mellem 07.00 og 23.00 og i weekenderne mellem 7.30 og 23.00 og der arbejdes i et 12 ugers rul med weekendarbejde fortrinsvis hver 3. weekend.<br /><br />Kollegiet Rytterkasernen er et pædagogisk botilbud jf. serviceloven §§83/85 og almenboligloven §105 stk. 2. med 8 pladser beliggende centralt i Odense. Herud over er der tilknyttet 3 eksterne borgere. Målgruppen er borgere i alderen 36-46 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med et højt kompleksitetsniveau. Det er borgere med eksempelvis medfødt hjerneskade og udviklingsbetingede dysfunktioner som cerebral pares, rygmarvsbrok, muskelsvind, indlæringsvanskeligheder og kommunikationsvanskeligheder. Fælles for borgerne er, at de er meget udfordret på deres mobilitet og alle er kørestolsbrugere.<br />Borgerne har i dagligdagen brug for vejledning, støtte og træning ift. ADL-opgaver, opbygning og vedligeholdelse af struktur og netværk, personlig pleje, medicinhåndtering mv. Hverdagen er præet af, at det er et lille beboerfællesskab, hvor der er et godt kendskab til hinanden, samt et hus der har sine faste rytmer og rutiner. På Kollegiet Rytterkasserne er vi omkring borgernes hele liv og vægter højt den enkeltes intrigeret og selvstændighed, i arbejde med at udvikle og vedligeholde færdigheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet social- og sundhedsassistent </li> <li>Du kan dokumentere både skriftligt og mundtligt</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og alene</li> <li>Du kan håndtere IT på brugerniveau og kan sætte dig ind i nye systemer</li> </ul> Vi vægter højt, at du: <ul> <li>Bringer din faglige viden i spil</li> <li>Tager medansvar for alle indsatser omkring borgerne</li> <li>Har erfaring i arbejdet med målgruppen eller kan overføre erfaringer fra arbejdet med anden målgruppe.</li> <li>Er reflekteret i forhold til din egen praksis</li> <li>Har kendskab til Den Motiverende Samtale og anerkende pædagogik</li> <li>Har erfaring med den rehabiliterende arbejdsgang</li> <li>Er anerkendende i mødet med beboere, kollegaer, pårørende og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Har erfaring med ”En Plan” eller anden dokumentationssystem</li> <li>Er selvledende, og kan tage lederskab og følgeskab på opgaver</li> <li>Har lyst til faglig udvikling</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Kollegaer med et stort fagligt engagement, med fokus på kerneopgaven</li> <li>En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljøet, herunder den sociale kapital</li> <li>Nogle skønne og livgivende beboere</li> <li>Ekstern supervision</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til rehabiliteringsleder René Paaske Jørgensen på 2399 6559.<br /><br />Vi inviterer til åbent hus onsdag d. 4. marts kl. 16:30. Der vil være rundvisnings det første kvarters tid, hvorefter der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Tilmelding til åbent hus skal ske på mail til rjoe@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 9. marts 2020. Samtaler forventes afholdt den 17. marts 2020.<br />Relevante bilag og dokumentation bedes vedhæftet din ansøgning. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du vild med IT, og er du klar på at yde en god service? Er du engageret og kan du tage ansvar for egen læring og uddannelse? Så er du måske vores nye IT-supporter-elev!

  <em>Er du vild med IT, og er du klar på at yde en god service? Er du engageret og kan du tage ansvar for egen læring og uddannelse? Så er du måske vores nye IT-supporter-elev!</em><br /><br />Odense Kommunes IT-Drift søger to IT-supporter-elever med opstart henholdsvis den 1. maj 2020 og den 1. juni 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />IT-Drift er en del af Økonomi og Digitalisering i Odense Kommune. Vi er godt 60 medarbejdere, der supporterer den daglige drift af servere og netværk, software, hardware og telefoni. Vi har ansvaret for ca. 800 servere og 7000 pc’ere. Ud over diverse fagprogrammer anvender vi Windows 10, samt Office365 som post og kalendersystem.<br />Vi har p.t. 8 IT-supporter- og datatekniker-elever ansat.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <br />Som elev hos os, vil du indgå i turnusordning, hvor du vil veksle mellem at være i følgende afdelinger:<br /><br /><u>Helpdesk:</u> Telefonisk support til ansatte i Odense Kommune samt deltagelse i diverse projekter. Vi bestræber os på at yde en god service, og løse brugernes problemer med det samme. Vi hjælper brugerne med installation/fejlsøgning på IT-udstyr, programsupport, telefoni samt andre tekniske løsninger.<br /> <br /><u>Onsite</u><u> Support:</u> Team af udekørende teknikere, der løser opgaver hos brugerne, samt deltager i diverse projekter.<br /><br /><u>Strakssupport:</u> Serviceafdeling, hvor brugerne kan komme til os, og få løst problemer med IT-udstyr og telefoni.<br /><br /><u>Backend:</u> Har ansvar for at drifte og vedligeholde netværk, servere, firewalls, kommunikationsforbindelser, software programmer mm. I sidste del af din uddannelse, vil du blive tilknyttet Backend i perioder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du har bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen senest ved uddannelsesstart hos Odense Kommune.<br />Som person skal du have lyst til at udvikle dig både personligt og fagligt, og have lyst til at lære nyt. Vi søger elever, som tager ansvar for egen læring, og kan arbejde selvstændigt og struktureret. Du er serviceminded og kan give brugerne en god oplevelse samt bevare overblikket i en travl hverdag. Du vil komme til at indgå i et team af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />En elevstilling i et moderne og uformelt miljø med engagerede kolleger, der har humor og et godt arbejdsfællesskab. Vi har ordnede arbejdsforhold og flextid.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamkoordinator Christian Salskov på tlf. 65511389 eller elevansvarlig Anette Sørensen på tlf. 6551 1540.<br /><br /><strong>Praktisk</strong><br />Ansøgningsfrist er 15. marts 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 13.<br /><br />Husk at vedlægge relevant dokumentation som fx grundforløbsbevis, udtalelser m.m.<br /><br /><strong>Er vores jobannonce god?</strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=[vacancy.number]&vacancy_jobtitle=[vacancy.jobtitle]">klikke her.</a><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  15-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Data og IT||Elever
 • Er du kreativ og har du gode formidlingskompetencer – og mangler du et spændende studenterjob? Så søg stillingen som studentermedhjælper i Team Frivillighed i Ældre og Handicapforvaltningen.

  <em>Er du kreativ og har du gode formidlingskompetencer – og mangler du et spændende studenterjob?</em><br />  <ul style="margin-left:40px"> <li>Kan du lide at bruge og udvikle forskellige formidlingsmetoder?</li> <li>Kan du kommunikere med alt og alle?</li> <li>Har du mod på/lyst til at være opfinder og udvikler af nye tilgange til at formidle målrettet viden til meget forskellige målgrupper?</li> <li>Vil du være en del af et team, hvor samarbejde og vidensdeling er essentielt?</li> </ul> Så søg stillingen som studentermedhjælper i Team Frivillighed i Ældre- og Handicapforvaltningen. Stillingen er på 10 - 12 timer om ugen og ønskes besat snarest.<strong>       </strong><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Team Frivillighed er et lille team i Ældre- og Handicapforvaltningen, der arbejder med at understøtte muligheder for det frivillige, aktive liv i lokalsamfundet til gavn for forvaltningens målgrupper. Vi arbejder desuden med at hjælpe de ansatte på de borgerrettede arbejdspladser til at finde muligheder for fællesskaber for de borgere, de samarbejder med i deres daglige opgaveløsning.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som studentermedhjælper vil du sammen med teamet arbejde med at oversætte Odense Kommunes Civilsamfundsstrategi til handlinger i hverdagen.<br /><br />Dine opgaver vil primært være at: <ul> <li>Producere formidlingsmateriale som f.eks. små film, der kan formidle viden om frivillighed til medarbejderne.</li> <li>Afdække muligheder for digitale veje til at finde fællesskaber og aktiviteter for borgere, som er forvaltningens målgrupper eller som kan blive det.</li> <li>Udvikle og vedligehold af vores hjemmeside.</li> <li>Producere nyhedsbreve og andre skriftlige oplæg.</li> <li>Indgå i teamets daglige drift og tage del i at løse forefaldende opgaver som f.eks. udarbejdelse af mødereferater og dagsordener.</li> </ul> <strong>Om dig </strong>                                                                                                                                      <br />Vi forestiller os: <ul> <li>At du er i gang med en lang eller mellemlang videregående uddannelse inden for formidling og kommunikation.</li> <li>At du har flair for grafisk og digitalt arbejde.</li> <li>At du har kendskab til frivilligt arbejde og de særlige kendetegn ved det.</li> </ul> Personlige kompetencer: <ul> <li>Du er god til at skabe relationer og formår at kommunikere troværdigt og respektfuldt med interessenter i forskellige sammenhænge.</li> <li>Du er idérig og kreativ, har et godt humør og kan både arbejde selvstændigt og sammen med andre.</li> <li>Du er ansvarsbevidst og arbejder ambitiøst og struktureret med dine opgaver.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et alsidigt og spændende studiejob i et team med et godt arbejdsmiljø, hvor sparring og samarbejde er en naturlig del af hverdagen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte leder af Frivillighedsområdet Anne Grete Pilgaard på 3094 2758 / <a href="mailto:agp@odens.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">agp@odens.dk</a> eller konsulent Ane Caspersen på 2041 6302 / <a href="mailto:ancas@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">ancas@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 28. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 6.marts 2020.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Brobækken

  Pædagogikken i institutionen tager afsæt i den inkluderende tænkning og der arbejdes ud fra en klart defineret kerneopgave, hvor barnets perspektiv er i fokus.

  Børnehuset Brobækken søger en pædagog til en fast stilling på 32-35 timer ugentligt fra 1. april 2020 eller snarest derefter. Stillingen er i børnehaven, men vi lægger stor vægt på fleksibilitet og samarbejde mellem børnehave og vuggestue. Derfor er det vores klare forventning, at du har en bred interesse for at arbejde med børn i aldersgruppen 0-5 år.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Højby-Hjallese består af børnehusene Brobækken, Skovløkken, Mælkebøtten, Bolden og Bjørnemosen.<br /><br />Pædagogikken i institutionen tager afsæt i den inkluderende tænkning og der arbejdes ud fra en klart defineret kerneopgave, hvor barnets perspektiv er i fokus. Institutionens kerneopgave er <ul> <li><strong>Med barnets tarv i centrum at understøtte barnets dannelse igennem leg og læring</strong></li> </ul> Vores krav til dig er, at du loyalt lever op til ovenstående kerneopgave og tydeligt tager udgangspunkt i barneperspektivet i dit pædagogiske arbejde.<br /><br />Børnehuset Brobækken består af en vuggestuegruppe på 12 børn og en børnehavegruppe på 50-55 børn. Der arbejdes som udgangspunkt med aldersopdelte basisgrupper, men vi tillægger det stor betydning at give børnene mulighed for at deltage i fleksible børnefællesskaber, hvor deres relationer og læring understøttes bedst muligt. I Brobækken har vi nogle virkelig gode fysiske rammer og læringsmiljøer, som er indrettet med tanke på at tilgodese børns forskelligartede behov.<br /><br /><strong>Om dig og dine faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer</strong><br />Vi søger en pædagog der er godt fagligt funderet og for hvem kerneopgaven og barnets perspektiv er i centrum. Du engagerer dig fagligt i dit arbejde og er god til at skabe positive relationer med børn, forældre og kolleger. Du har erfaring med inklusion og du kan se dig selv bidrage konstruktivt til arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner.<br /><br />Derudover er det vigtigt, at du som medarbejder er indstillet på: <ul> <li>At kunne omsætte faglige refleksioner til konkret pædagogik i hverdagen</li> <li>At formidle din faglighed og pædagogik såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>At mødet med den enkelte, uanset om det er børn, kollegaer, forældre eller andre samarbejdspartnere altid sker ud fra et anerkendende perspektiv</li> <li>At udvise stor ansvarlighed i forhold til opgaveløsningen og de besluttede aftaler</li> <li>At du kan strukturere din dagligdag med børnene, så der sker meningsfuld læring med og for børnene</li> <li>At du tør sætte din egen faglighed i spil og være opsøgende og reflekterende over egen praksis</li> <li>At være fleksibel og have overskud til at møde hverdagens udfordringer med stort gå på mod</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger opfordres du til at kontakte daglig pædagogisk leder Per Lykke på 63758832. Mandag den 24. februar 2020 inviteres du til et åbent hus i Brobækken klokken 17.00-18.00, hvor du dels får mulighed for at præsentere dig selv, dels at stille uddybende spørgsmål til stillingen m.m. Adressen er Brobæklunden 50, 5260 Odense S.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. februar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 11.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Åsumgruppen

  Er du sygeplejersken, der brænder for at arbejde tværfagligt - med henblik på at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændig liv?

  <em>Er du sygeplejersken, der brænder for at arbejde tværfagligt - med henblik på at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændig liv?</em><br /><br />Åsumgruppen søger to sygeplejersker pr. 1. april 2020: <ul> <li>En sygeplejerske til et barselsvikariat på 35 – 37 timer ugentligt.</li> <li>En sygeplejerske til fast stilling 37 timer ugentligt.  </li> </ul> Vi søger sygeplejersker, der brænder for at bruge deres sygeplejefaglige kompetencer i en tværfaglig kontekst, samt til at samskabe et rehabiliteringsforløb for forløbets borgere. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Åsumgruppen er organiseret i Ældre-og Handicapforvaltningen, Ældre og Handicap<br />Nord, Forløb Sindslidende, hvor vi varetager opgaver hos ca. 300 borgere. Borgerne vi samarbejder med, er udfordret af en eller flere af nedenstående problemstillinger: <ul> <li>En medfødt hjerneskade</li> <li>En erhvervet hjerneskade</li> <li>En sindslidelse</li> <li>Sociale problemstillinger</li> </ul> Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgeren, støtter denne, så det er muligt at leve et selvstændigt og meningsfuldt et liv, med størst mulig livskvalitet.<br /><br />Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, og -hjælpere samt terapeuter. Der er for nuværende 4 sygeplejersker ansat i Åsum, og vi har et tæt samarbejde med de sygeplejersker, der er ansat i Lavsengruppen. <br /><br />Vi vægter det psykiske og faglige arbejdsmiljø meget højt.  Vi er anerkendende, åbne, ærlige og støttende i vores kommunikation, hvilket vi også forventer af vores nye kollega.<br /><br />Vi har stort fokus på tværfagligheden og hverdags rehabilitering.<br /><br />Ud over den tværfaglige indsats, tænker vi i løsninger inden for netværk, det omkringliggende samfund og velfærdsteknologi.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden</li> <li>Kompetenceudvikling</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt og vedkommende arbejdsmiljø</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Mestre at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygepleje- og socialfaglige problemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed og kan arbejde rehabiliterende</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer</li> <li>Er ansvarstagende i forhold til at implementere vores kompetenceudvikling</li> </ul> Borgergrundlaget fordrer tæt samarbejde med alment praktiserende læger, speciallæger, OUH og på tværs af forvaltningen og kommunen.<br /><br />Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og mange sygeplejefaglige udfordringer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Marianne Fabricius på 65513431 / 21749140 eller på mfa@odense.dk.                 <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en dygtig og innovativ medarbejder til vores caféer (tidligere personalekantiner). En kollega, der brænder for at lave mad af høj kvalitet – der har ambitioner med i bagagen, og som elsker mad og madverdenen.

  Vi søger en dygtig og innovativ medarbejder til vores caféer (tidligere personalekantiner). En kollega, der brænder for at lave mad af høj kvalitet – der har ambitioner med i bagagen, og som elsker mad og madverdenen.<br /><br />Mad er et kapitel for sig selv – den nydes til frokost, til et cafémøde eller måske til en repræsentativ middag.<br /><br />Hos os er fleksibiliteten stor, gæsterne sættes i centrum, og de mødes hver eneste dag med åbne arme og smil ad libitum.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Caféerne i Odense (tidligere kaldet personalekantinerne) er en arbejdsplads unik organiseret omkring Mad og Måltider. Vi er et arbejdsfællesskab, der arbejder på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune.<br /><br />Vi er hele tiden i udvikling. Vi er 9 caféer, der arbejder ud fra det samme koncept, der danner fundamentet for hele vores udvikling. Vi arbejder med fælles menuplaner, med stort fokus på bæredygtighed, Verdensmål og økologi. Alle caféer har opnået sølvmærket i økologi. Ligeledes arbejder vi med lokale råvarer efter de forskellige sæsoner og af høj kvalitet.<br /><br />Vi elsker at yde god service og at give vores gæster en god madoplevelse. Vi er altid åbne og klar til en snak om maden og ser det som en meget vigtig opgave at servere lækker og sund mad.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet gastronom med speciale i smørrebrød og catering og har erfaring fra kantine, restaurations – eller hotelbranchen.</li> <li>Du er fagligt nysgerrig og kvalitetsbevidst og sætter en ære i, at maden præsenteres indbydende og delikat.</li> <li>Du er serviceminded, imødekommende og trives med at have kontakt til vores gæster.</li> <li>Du har energi og lyst til at tage ansvar.</li> <li>Du har fokus på og har lyst til at arbejde indgående med at reducere madspild og fremme økologi.</li> <li>Du er indstillet på, at opgaver som servering, udbringning af mødeforplejning, rengøring og oprydning også er en del af hverdagen i køkkenet.</li> <li>Du brænder for at lave mad af høj kvalitet og vil være med til at lave sund mad fra bunden, der sikrer god velsmagende og nærende måltider til vore gæster.</li> <li>Du er fleksibel, flittig og mødestabil og kan bevare overblikket i travle situationer.</li> <li>Du har et godt humør og kan samarbejde med alle.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Et højt fagligt niveau.</li> <li>Gode og fagligt dygtige kollegaer i en spændende madverden – og hvor humøret er højt.</li> <li>En fagligt ambitiøs arbejdsplads, hvor innovation og udvikling er i fokus.</li> <li>Et sted, hvor gode råvarer og sund og velsmagende mad er omdrejningspunktet.</li> <li>Ansættelse på 37 timer/uge primært mandag-fredag i dagtimer. Sjældent aften og weekendarbejde.</li> <li>Tiltrædelse hurtigst muligt.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingberettigede organisation.<br />Tiltrædelse hurtigst mulig.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte leder af Caféerne Claus Brandstrup på 2363 9103 / <a href="mailto:clbra@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">clbra@odense.dk</a> eller assisterende leder Birthe Marie K. Larsen på 5133 0450 / <a href="mailto:bmkl@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">bmkl@odense.dk</a><br /><br />Du kan læse om vores koncept <a href="https://www.odense.dk/mad/for-fagfolk/organisation-mad-og-maaltider/caf%C3%A9erne" style="color:blue; text-decoration:underline">her</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 5. marts 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 12, 2020.<br /><br />Vi glæder os til at læse din motiverede ansøgning.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Nord

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i det område vi søger til. <br /><br /><strong>Vi søger dagplejere til følgende områder: </strong> <ul> <li>Skibhus / Risingområdet </li> <li>Næsby</li> </ul> Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade. <br /><br />Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. <br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du gennemført grundforløbet og har du ambitioner med i bagagen? Brænder du for at lave mad af høj kvalitet, og vil du være med til at sætte gæsten i centrum? Så er det måske dig, der skal være vores nye gastronomelev.

  <em>Har du gennemført grundforløbet og har du ambitioner med i bagagen? Brænder du for at lave mad af høj kvalitet, og vil du være med til at sætte gæsten i centrum? Så er det måske dig, der skal være vores nye gastronomelev.</em><br /><br />Caféerne i Odense Kommune søger to dygtige og innovative gastronomelever med speciale i smørrebrød og catering med opstart hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Caféerne i Odense Kommune laver vi frokost til kommunens ansatte, mødeforplejning, middagsanretninger og meget mere. I vores 9 caféer arbejder vi ud fra det samme koncept, der danner fundamentet for hele vores udvikling. Vi tilpasser os hele tiden med nye tiltag omkring maden, rummet og dialogen. Vi arbejder med fælles menuplaner – med stort fokus på bæredygtighed, lokale råvarer, økologi og mindre madspild. I alle caféer har vi det økologiske spisemærke i sølv, og vi arbejder med råvarer i sæson af høj kvalitet.<br /><br />Vores caféer er kendetegnet ved godt håndværk med mad lavet fra bunden. Vi elsker at yde en god service og give gæsterne en god madoplevelse – og vi er altid åbne og klar til en snak om maden. <br /><br />Du kan læse mere om os og vores koncept <u><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c706a32d-0f8d-4604-9c85-c63f7182d1b4" target="_blank"><strong>her.</strong></a></u><br /><br /><strong>Om uddannelsen</strong><br />Under uddannelsen får du rig mulighed for at arbejde med netop den teori, du lærer på skoleforløbene. Som elev hos os bliver du indledningsvis tilknyttet caféen på Ørbækvej eller på Phønix, men du får i løbet af praktiktiden også mulighed for at arbejde i caféen på Odense Rådhus. Du vil bl.a. stifte bekendtskab med: <ul> <li>Det varme køkken, syltning og fermentering</li> <li>Bagning af grove brødtyper</li> <li>Det kolde køkken, lækre salater, smørrebrød, sandwich, tapas m.v.</li> </ul> I Odense Kommune vægter vi læringsmiljøet højt, og du får derfor tilknyttet en praktikvejleder, som støtter og vejleder dig gennem din uddannelse. Du bliver en del af Fyns største arbejdsplads med ca. 13.000 ansatte, og du vil dermed blive en vigtig brik i et stort, alsidigt og spændende puslespil.<br /><br /><strong>Hvem er du? </strong><br />For at komme i betragtning til stillingen skal du have bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til gastronomuddannelsens hovedforløb. Derudover leder vi efter en elev, der:  <ul> <li>Elsker at lave mad af høj kvalitet, og du vil være med til at lave sund mad fra bunden</li> <li>Er fleksibel, har energi, er mødestabil og trives godt med at have kontakt til gæsterne i caféen</li> <li>Er kvalitetsbevidst og sætter en ære i, at maden er præsenteret indbydende og lækkert</li> <li>Har fokus på, og lyst til at arbejde med at reducere madspild og fremme økologien</li> <li>Har et godt humør og er god til at samarbejde</li> <li>Glæder sig til at blive en del af vores madteam</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Som elev hos os tilbyder vi et højt fagligt niveau, hvor du får en bred uddannelse. Du får også: <ul> <li>Gode og fagligt dygtige kollegaer i en spændende madverden</li> <li>En arbejdsplads som hele tiden er i udvikling, og hvor to dage ikke er ens</li> <li>Mulighed for medbestemmelse og indflydelse på bl.a. menuplanlægning</li> <li>Engageret praktikvejleder og udviklende læringsmiljø</li> <li>Elevløn under din uddannelse</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br /><br />Er du fyldt 25 år, og ønsker du at komme i betragtning som voksenelev, skal du være opmærksom på, at der er visse krav om timer og relevant arbejde, du skal opfylde. <br /><br />Din arbejdstid er 37 timer om ugen. Aften- og weekendarbejde kan forekomme ved særarrangementer. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om gastronomuddannelsen i Odense Kommune <u><a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/catering" target="_blank"><strong>her.</strong></a></u><br /><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte leder af Caféen på Ørbækvej Christian Christiansen på 65 51 30 26 eller leder af Caféen på Phønix Per Bech på 63 75 04 96.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 12. marts 2020. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 26. marts 2020.<br /><br />Husk at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer og udtalelser.<br /><br />Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning.<br /><br /><strong>Er vores jobannonce god?</strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=[vacancy.number]&vacancy_jobtitle=[vacancy.jobtitle]" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"><strong><u>klikke her.</u></strong></a><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Specialtandlæge til Tandreguleringscenter Fyn

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger en kollega til vores store og fagligt stærke team inden for tandregulering. Tandreguleringscenter Fyn betjener et børnegrundlag på ca. 66.000 børn og unge, og vi søger en specialtandlæge, der vil bidrage til drift, faglig udvikling og det gode samarbejde.

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger en kollega til vores store og fagligt stærke team inden for tandregulering. Tandreguleringscenter Fyn betjener et børnegrundlag på ca. 66.000 børn og unge, og vi søger en specialtandlæge, der vil bidrage til drift, faglig udvikling og det gode samarbejde i hverdagen.<br /> <br />Er du en dygtig og motiveret specialtandlæge i ortodonti, der vægter faglighed, kvalitet, service og patientsikkerhed højt? Trives du som del af et hold i en travl hverdag, og motiveres du af samarbejdet med børn, unge og deres forældre, så kan vi tilbyde:<br />  <ul> <li>At blive del af holdet bestående af 45 engagerede medarbejdere fordelt på specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der samarbejder med kæbekirurg og tandteknikere, og hver dag sætter en ære i at gøre deres bedste for børn, unge og deres forældre.</li> <li>Dagligt at arbejde med hele det faglige spektrum af ortodontiske behandlinger på børn og unge i samarbejde med dit team bestående af rutineret klinikpersonale og tilrettet efter dine behov.</li> <li>Engagerede og erfarne teams af klinikassistenter og tandplejere. Vi prioriterer videreuddannelse højt, og de fleste i dit team vil have flere moduler fra AOP eller Oral Helse.</li> <li>At blive udfordret svarende til dit faglige niveau på en rummelig og fleksibel arbejdsplads.</li> <li>3 timers ugentlig sparring med de øvrige specialtandlæger, hvor I løbende kalibrerer med hinanden.</li> <li>Kurser i ind- og udland.</li> <li>Programmerne TMT and til journalisering, Romexis til røntgen, Onyx til cephalometri og TRIOS til intraoral scanning.</li> <li>En hverdag med fokus på faglighed og trivsel.</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet specialtandlæge i ortodonti.</li> <li>Dit erfaringsniveau er ikke afgørende for os – vi har kapaciteten til at oplære nyuddannede specialtandlæger.</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt børn og unge.</li> <li>Du motiveres af dygtige medarbejdere og ønsker at bidrage til jeres fælles udvikling som team.</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de borgere og kollegaer, du arbejder for og sammen med.</li> </ul> <strong>Løn- og </strong><strong>ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen kan være på fuld tid eller deltid og er til besættelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte drifts- og personaleleder Joan Trip på 6551 5564 eller specialtandlæge Marianne Koch Nielsen på mkoc@odense.dk<br /> <br />Læs mere om Center for Tandpleje <a href="https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/tandplejen"><u>her</u></a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 6. marts 2020. Samtaler afholdes løbende.<br />Eksamensbevis og autorisationsbevis skal vedhæftes ansøgningen.<br /><br /><em>Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen. Alle specialer er </em><em>bemandet af dygtige og engagerede teams af specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.</em><em> Vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne. Børn- og Ungetandplejen foregår på 7 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune. Tandreguleringscenter Fyn varetager alle ortodontiske behandlinger til børn og unge fra fem fynske kommuner. Voksentandplejen behandler omsorgspatienter fra Odense Kommune og specialtandplejepatienter henvist fra hele Fyn. Disse specialer er samlet på Grønløkkevej i Odense. </em><em>Center for Tandpleje råder desuden over eget dentallaboratorium og egen røntgenafdeling og </em><em>har en kirurgisk afdeling tilknyttet et fast narkoseteam.</em><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  06-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen? Har du lyst til at blive datamanager/dataudvikler, og vil du arbejde med datavarehus-løsninger i samarbejde med ETL-udviklere? Så er du måske vores nye datateknikerelev.

  <em>Har du bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen? </em><em>Har du lyst til at blive datamanager/dataudvikler, og vil du arbejde med datavarehus-løsninger i samarbejde med ETL-udviklere? Så er du måske vores nye datateknikerelev.</em><br /><br />Vi søger en elev til udvikling og drift af Odense Kommunes Ledelsesinformation og Datavarehus med opstart den 1. april 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense Kommunes datavarehus er blandt Danmarks mest udbyggede, og det giver unikke muligheder for at udnytte data til politiske og forretningsmæssige formål. Odense Kommunes IT-miljø består af flere hundrede applikationer, hvoraf en stor del hver nat afleverer data til datavarehuset, som er baseret på SAS. Hovedopgaven i afdelingen er at indlæse data fra applikationer og andre kilder og lægge dem tilrette i samarbejde med ETL-udviklere og andre, der skal bruge data. I teamet udarbejder vi også løsninger til rapportering til kommunens ledere, og vi sikrer driften og håndterer ændringer i snitflader, databaser og datamodeller.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver en del af et team på 8 medarbejdere, som har ansvar for at udvikle, vedligeholde og drifte dataløsninger i tæt samarbejde med kommunens forvaltninger. Teamet er organisatorisk placeret i kontoret ”Ledelsesinformation og Anvendt Data”, som er en del af staben Økonomi og Digitalisering i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.<br /><br />Opgaverne vil hovedsageligt være relateret til at udvikle og drifte kommunens datavarehus. Som elev deltager du både i udviklingsprojekter, yder sparring og besvarer konkrete forespørgsler. Vi sørger for, at du altid arbejder sammen med en erfaren kollega, så du har en at sparre med og spørge til råds. Som elev har du lige så vigtig en rolle som os andre, så vi lytter gerne til dit bud på løsning af opgaverne.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />For at blive datateknikerelev skal du have bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen senest den 1. april 2020. Herudover lægger vi vægt på, at du kan: <ul> <li>Fokusere på kvalitet og afslutte opgaver til tiden</li> <li>Arbejde selvstændigt</li> <li>Samarbejde konstruktivt med kollegaer, brugere og eksterne leverandører</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En elevstilling i et moderne og dynamisk miljø.</li> <li>Faglige udfordringer på et højt teknisk niveau</li> <li>Arbejde i en funktion med højt humør og uformel omgangstone</li> <li>Et fagligt miljø, hvor gensidig sparring og inspiration er en del af kulturen</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, og du får både løn i praktik- og skoleperioderne.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan høre mere om jobbet ved at kontakte teamansvarlig Henrik Thiesson, tlf. 3089<br />8630, eller kontorchef Anders Drejer Lønbæk, tlf. 20415230<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 26. februar 2020.<br />Vi forventer at afholde samtaler i uge 11.<br />Ansættelse er den 1. april 2020.<br /><br />Husk at vedlægge relevant dokumentation til din ansøgning.<br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Er vores jobannonce god?</strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=[vacancy.number]&vacancy_jobtitle=[vacancy.jobtitle]" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"><strong><u>klikke her.</u></strong></a><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Data og IT||Elever
 • Du har set denne annonce før

  Dygtige medarbejdere til Rugårdsgruppen

  Har du mod på at sætte turbo på rehabilitering og tværfagligt samarbejde, og blive en del af byens største hjemmeplejegruppe? Så lad os høre fra dig. Vi oplever en stor tilgang af nye borgere – Rugårdsgruppen søger derfor flere dygtige medarbejdere…….

  <em>Har du mod på at sætte turbo på rehabilitering og tværfagligt samarbejde, og blive en del af byens største hjemmeplejegruppe? Så lad os høre fra dig</em>.<br /><br />Vi oplever en stor tilgang af nye borgere – Rugårdsgruppen søger derfor flere dygtige medarbejdere…….<br /><br />Vi søger social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til faste stillinger, samt (sommerferie)afløsere, som vil være med til at gøre en forskel for borgere tilknyttet Rugårdsgruppen. Timetal vil være på 32-37 timer ugentligt. Social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælpere arbejder hver 2. weekend. Tiltrædelse hurtigst muligt.<br /><br />Gruppen er en del af Område Nord, Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse. Det betyder, at vi yder indsatser til borgere med høj mestringsevne med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Borgere med cancerlidelser og i terminale forløb er tilknyttet og forbliver i gruppen trods indsættende kognitiv svækkelse sidst i deres livsforløb.<br />Vi samarbejder i gennemsnit med 650 borgere ad gangen.<br /><br />Gruppen består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, træningsassistenter, sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, elever og studerende. Gruppen har lige nu base på 2 adresser – Lumbyvej 50 og Kalørvej 122. Der er social- og sundhedspersonale på begge adresser. Vi søger medarbejdere til hver afdeling. Gruppen tæller i alt omkring 90 medarbejdere.<br /><br />Alle borgere mødes af en rehabiliterende arbejdsform, og indgår derved i en helhedsorienteret, målrettet og tværfaglig sammenhæng. Vores mål er, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.<br />Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at et stærkt funderet tværfagligt samarbejde fordrer en stærk monofaglighed.<br />Vi arbejder ud fra Odense Kommunes medarbejdergrundlag: Mod, udvikling, handlekraft og fællesskab.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Vi udfører helhedspleje og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem.</li> <li>Vi udfører dagligt planlagte og akutte opgaver. Vi oplever en meget omskiftelig hverdag.</li> <li>Vi oplever et meget stort flow af borgere i vores forløb. Vi oplever både korte forløb, men også livslange borgerforløb.</li> <li>Vi deltager i tværfaglige møder i gruppen og i udredningsmøder i borgers hjem.</li> <li>Vi prioriterer et tæt samarbejde med sygeplejegruppen, terapeuter og rehabiliteringsrådgivere.</li> <li>Vi vægter hurtig udredning og iværksættelse af indsatser med henblik på at samarbejde med borger og pårørende om et godt rehabiliteringsforløb.</li> <li>Muligheder for faglig og personlig udvikling.</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du kan trives i en uforudsigelig hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger, men også med stabile og mere forudsigelige opgaver.</li> <li>Du er god til at bevare overblikket. Du kan arbejde målrettet, struktureret og selvstændigt.</li> <li>Du er interesseret i, at yde både helhedspleje og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem.</li> <li>Du har kendskab til IT på brugerniveau. Gerne kendskab til KMD care, Smartcare og Èn plan, men dette er ikke et krav (vi overgår senere i år til KMD Nexus).</li> <li>Du er indstillet på at søge mod et højt fagligt niveau med maksimal inddragelse af borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.</li> <li>Har gode samarbejdsevner og er imødekommende, og er indstillet på at gøre en forskel for borgerne og kollegaer.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Merethe Bang Reib på 6551 3749 eller assisterende rehabiliteringsleder Trine Engdal Poulsen på 6551 3881, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. marts 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 19. og 20. marts 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  03-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du uddannet tandlæge med ret til selvstændig virke? Har du erfaring med den kommunale tandpleje? Er du selvkørende, systematisk og præcis i din faglighed? Vi søger en systematisk og fagligt stærk tandlæge til administrativ stilling.

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger en systematisk og fagligt velfunderet tandlæge til en administrativ stilling med reference til overtandlægen.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Du vil understøtte den strategiske udvikling af Center for Tandpleje med tandfaglig kompetenceudvikling af tandplejens personale, driftsanalyser samt myndighedsbehandling og implementering af lovgivning. Det vil også være dig, der kvalitetssikrer det faglige niveau i tilbuddet til borgerne. Vi søger derfor en profil, der motiveres af at arbejde systematisk og præcist med data og lovstof og som i samarbejde med ledelsen kan sikre, at strategiske indsatser bliver omsat til den fortsatte faglige udvikling af tandplejens personale og drift.<br /> <br />Dit opgavesæt vil bl.a. omfatte: <ul> <li>Driftsnære tandlægeopgaver, herunder kvalitetssikring og -udvikling af tandplejens indsatser</li> <li>Udarbejdelse af data og rapportering</li> <li>Bearbejdelse af SCOR data</li> <li>Systematisk tandfaglig kompetenceudvikling af personale</li> <li>Løbende faglig projektledelse</li> <li>Tovholder på implementering af lovgivning på den faglige front</li> <li>Tandlægefaglige myndighedsafgørelser</li> <li>Behandling af klage- og erstatningssager  </li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet tandlæge med ret til selvstændigt virke</li> <li>Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med den kommunale tandpleje</li> <li>Vi hører også gerne fra dig, der måske har en supplerende uddannelse inden for folkesundhed, en relevant mastergrad eller lignende</li> <li>Du er selvkørende, systematisk og præcis i din faglighed, men trives som del af et hold, der arbejde på tværs af hele Center for Tandpleje</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Læs mere om Center for Tandpleje <u><a href="https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/tandplejen" target="_blank" title="her">her</a></u>.  <br /><br />Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen alle bemandet af dygtige og engagerede teams af specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne. Børn- og Ungetandplejen foregår på 7 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune. Tandreguleringscenter Fyn varetager alle ortodontiske behandlinger til børn og unge fra fem fynske kommuner. Voksentandplejen behandler omsorgspatienter fra Odense Kommune og specialtandplejepatienter henvist fra hele Fyn. Disse specialer er samlet på Grønløkkevej i Odense. Center for Tandpleje råder desuden over eget dentallaboratorium og egen røntgenafdeling, og har en kirurgisk afdeling tilknyttet et fast narkoseteam.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 28 timer (4 dage pr. uge) med mulighed for fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.<br /> <br />Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2020 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte overtandlæge Irene Lund på 23 80 62 15 eller på irlun@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 5. marts 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 11.<br /><br />Vedhæft venligst eksamensbevis til din ansøgning.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Ledelse vedrører alle. Det ved du, og du tager gerne det ansvar på dig. Du har lyst til at være med til at udvikle og skabe nytænkning i et af byens store børnehuse. Med udgangspunkt i et inkluderende pædagogisk grundlag, har du visioner og høje ambitioner. Måske er det dig, som vi søger.

  <em>Ledelse vedrører alle. Det ved du, og du tager gerne det ansvar på dig. Du har lyst til at være med til at udvikle og skabe nytænkning i et af byens store børnehuse. Med udgangspunkt i et inkluderende pædagogisk grundlag, har du visioner og høje ambitioner. Måske er det dig, som vi søger.</em><strong><em> </em></strong><em> </em><br /> <br />Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård tilbyder en attraktiv og spændende lederstilling i Børnehuset Blangstedgård, da vores daglig pædagogisk leder går på pension.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård består af seks børnehuse med hver sin daglige pædagogiske leder. De daglige pædagogiske ledere i børnehusene udgør – sammen med institutionslederen – Teamledelsen for hele Børneinstitutionen. Hvis du brænder for at medvirke til pædagogisk udvikling, høj faglighed og systematisk tilgang til opgaveløsning for hele Børneinstitutionen, er der rige udfoldelsesmuligheder her.<br /><br />I Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård arbejder vi målrettet med social inklusion, hvilket kræver, at du interesserer dig for at arbejde med at udvikle værdier i de sociale fællesskaber og læringsmiljøer, så alle børn inkluderes i fællesskaberne og støttes i positiv udvikling.<br /><br />Du kommer ind i et velfungerende ledelsesteam, som altid har faglighed og højeste kvalitet for løsning som mål, for det vi er sammen om - nemlig børnene. Vi samarbejder åbent og tæt på tværs af institutionen, og kompetencer bringes i spil, hvor de kan være understøttende i de enkelte børnehuse samt i en fælles udvikling.<br /><br /><strong>Om Blangstedgård</strong><br />Børnehuset Blangstedgård er et af byens store børnehuse. Børnehuset ligger i Odenses sydøstlige bydel i et boligområde med blandet bebyggelse, tæt på dejlige naturområder. Til børnehuset hører en stor naturlegeplads.<br /><br />Blangstedgård har to afdelinger, som hver har en koordinator, der udover det pædagogiske arbejde bl.a. tager sig af koordinering og planlægning. De to koordinatorer refererer til den daglige pædagogiske leder.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som daglig pædagogisk leder i Blangstedgård får du ansvaret for at videreudvikle et hus med 33 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn. Blangstedgård er desuden et ressourcehus, hvilket betyder, at der er indvisiteret 2-3 børn med særlige behov.<br /><br />Du får ansvaret for en personalegruppe på ca. 20 medarbejdere (pædagoger, pædagogmedhjælpere, en kok og en studerende). Børnehuset har den forældrevalgte frokostordning. Frokostordningen er på valg hvert andet år.<br /><br />Du vil få et stort medansvar for trivsel og udvikling blandt børn, medarbejdere og forældre. Med ledelsesansvaret følger forpligtigelser. Du har ikke kun ledelsesret, men også ledelsespligt. Du kan tilbyde et stort drive i dit personlige engagement, du har lyst til udvikling og mod til at tage ansvar.   <br /><br />En væsentlig værdi for dig er ordentlighed. Dette, ved du, er nødvendigt, når du ønsker at skabe en arbejdspladskultur, hvor anerkendelse af forskelligheder er en forudsætning for at kunne sikre pædagogisk praksis af høj faglighed og samtidig et godt arbejdsmiljø.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du formår at samle børnehuset ved at have øje for samhørighed, samarbejde og anerkendelse af personalet, samt ved at vedholde kontinuitet mellem de to afdelinger, til gavn for såvel personale som børn og forældre. Du er en visionær pædagogisk leder som brænder for ledelse, og går foran i det daglige pædagogiske arbejde med børnene. <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Har erfaring med ledelse, har en relevant uddannelse, samt teoretisk og praktisk viden inden for området. Hvis du ikke har erfaring med ledelse, skal du have gå på mod, lyst til læring og lederudvikling</li> <li>Vi ser også gerne, at du har en lederuddannelse</li> <li>Har fokus på at sætte den pædagogiske ramme som, med afsæt i vores overordnede mål, bedst muligt understøtter børnenes behov.</li> <li>Har viden om social inklusion, og om hvordan det indtænkes i den daglige praksis.</li> <li>Har viden om og erfaring med den narrative metode.</li> </ul> <strong>Derudover forventer vi, at du</strong> <ul> <li>Leder delegerende og er i stand til at motivere dine medarbejdere og sparre med dem.</li> <li>Er en god systematiker og planlægger, som holder fast i overblikket på egne opgaver og opgaver på tværs af Børneinstitutionen.</li> <li>Har en åben og nysgerrig tilgang til dine opgaver, og du har et anerkendende menneskesyn. Du tør erkende, når ting kan være anderledes</li> <li>Har evnen til at handle velovervejet - også i pressede situationer.</li> <li>Du er en dygtig kommunikator, både skriftligt og mundtligt - og du har styr på IT.</li> </ul> Du kan finde uddybende oplysninger om børnehusets faglige prioriteringer og indsatsområder på Børneinstitution Tornbjerg-Rosengårds hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/tornbjerg-rosengaard">her</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. maj 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås ved institutionsleder i Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård<br />Gitte Ahrenfeldt Hermansen på 5114 9221.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledelsesgrundlag <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune">her.</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 8. marts 2020. Vi forventer at holde 1. samtaler mandag den 16. marts 2020 og 2. samtaler tirsdag den 24. marts 2020. <br /><br />Kandidater, som inviteres til 2. samtale, skal være indstillet på i uge 12 at gennemføre en personprofiltest og præsentere referencer.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  08-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en pædagog, der betragter sig selv og kollegerne som det vigtigste læringsmiljø i et børnehus. En pædagog, som arbejder ud fra at trivsel, udvikling, dannelse og læring sker i relationen med andre.

  Vi søger en uddannet pædagog til vuggestuen snarest muligt. Stillingen er på 30 timer ugentlig. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense Vuggestue & Børnehave er et selvejende børnehus med driftsoverenskomst med Odense Kommune, hvor arbejdsgiverkompetencen ligger hos bestyrelsen. Vi hører med til Børneinstitution Centrum Syd, hvor vi indgår i et samarbejde med de øvrige 8 børnehuse. <br /><br />Odense Vuggestue & Børnehave er beliggende Falen 30, tæt på centrum og med let adgang til grønne områder. Vi er et integreret børnehus i 2 huse på 2 matrikler. Vi er normeret til 33 børn i vuggestuen og en grundnormering på 54 børn i børnehaven.<br /><br />Værdier i børnehuset: <ul> <li>tryghed og omsorg i dagligdagen og i overgange</li> <li>udvikling sker i relationer</li> <li>nærvær, tilknytning og barneperspektiv, at blive set og hørt</li> <li>fællesskaber</li> <li>udeliv</li> <li>sund kost – frokostordning.</li> </ul> I vuggestuen har vi en opdeling med en småbørnsstue og en storebørnsstue. Indretningen af vuggestuen og husets størrelse gør, at børnene oplever tilknytning til hele huset. Vi har hver dag fælles aktiviteter for alle børn, og vi har mindre grupper opdelt efter alder og behov. Vi bestræber os på at være et fælles hus med fælles børn uden at miste nærheden/nærværet og indsigten i det enkelte barn.<br /><br />De trygge rammer i dagligdagen skabes ved genkendelighed, gentagelser og rutiner. Vi har stor opmærksomhed på værdien i den læring, der er i de daglige rutiner (måltiderne, bleskift, søvn). De fysiske læringsrum opstår når vi er nærværende og optagede af, at vi vil noget med børnene og dermed løbende justerer på stuernes indretning/legetøj og aktiviteter i forhold til børnenes behov og interesser.<br /><br />Vi har et tæt og konstruktivt forældresamarbejde i dagligdagen og på bestyrelsesniveau. Vi er godt i gang med implementering af den nye styrkede læreplan.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <br />Vi søger en pædagog, der betragter sig selv og kollegerne som det vigtigste læringsmiljø i et børnehus. En pædagog, som arbejder ud fra at trivsel, udvikling, dannelse og læring sker i relationen med andre.<br /><br />Du skal være i besiddelse af mod og lyst til at være undrende og reflekterende og kunne anvende din undren og dine iagttagelser/ fortællinger i en fælles evaluerende praksis med kolleger og ledelse. Du skal være en god rollemodel og gerne i forhold til leg og bevægelse, - og evt. med musiske kompetencer. Du skal med faglighed og personlighed evne både at kunne arbejde ud fra barneperspektivet såvel som at kunne gå i forældreperspektiv.<br /><br />Vi vil gerne have en pædagog, der følger med i forhold til forskning på småbørnsområdet og evner at omsætte viden til pædagogisk praksis, hvor det altid er med udgangspunkt i barneperspektivet og den aktuelle børnegruppes behov og interesser. Du skal være samarbejdsorienteret, have overblik og være flytbar i forhold til opgaver i hele børnehuset.  Du må rigtig gerne være i besiddelse at et godt smittende humør, - vi er nemlig en flok, der godt kan lide et godt grin og mange forældre har beskrevet omgangstonen som varm. Det vil vi gerne kendes på.<br /><br />Send din ansøgning og fortæl om dig selv, og hvordan du vil skabe et godt vuggestueliv for alle børn, forældre og personale.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte daglig pædagogsisk leder Anette Harling på 63759000, hvis du har spørgsmål til stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 26. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 12.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for ledelse, og vil du være med til at udvikle og understøtte topmotiverede medarbejdere? Kan du udvikle den faglige indsats og tage medansvar for den daglige drift – så kan det være dig, vi søger.

  <em>Brænder du for ledelse, og vil du være med til at udvikle og understøtte topmotiverede medarbejdere?</em><br /><em>Kan du udvikle den faglige indsats og tage medansvar for den daglige drift – så kan det være dig, vi søger.</em><br /><br />Odense er i forandring. Det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. I Hunderupgruppen arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, og vores opgave er at samarbejde med borgerne, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed.<br /><br />Vi har derfor brug for en kompetent og solid assisterende rehabiliteringsleder som ønsker at bidrage til dette arbejde og være en del af et ledelsesteam.<br /><br /><strong>Om Hunderupgruppen</strong><br />Hunderupgruppen er udekørende gruppe og en del af Vedvarende Sygdomsudvikling 2 i Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi varetager opgaver hos borgere som på grund af en vedvarende lidelse kan klare mindre.<br /><br />Vi vil gerne være kendetegnet ved at have en høj faglighed, høj social kapital og god kollegial sparring. Vi er nytænkende og vores motto er ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”. Kernekompetencer som vægtes højt er: anerkendende kommunikation, loyalitet, initiativrig, innovativ, motiverende, og handlekraftig.<br /><br />Vi er 35 medarbejdere i Hunderupgruppen, hvor medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedsassistenter, og -hjælpere, studerende og elever. Ledelsesteamet består af en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder.<br /><br />Ledelsesteamet varetager den daglige ledelse i et tæt samarbejde, og arbejder målrettet med hverdagsrehabilitering. Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde og vi faciliterer, at medarbejdernes faglige kompetencer kommer i spil i det tværfaglige samarbejde og understøtter dem i deres udvikling. Dette med fokus på kerneopgaven og for at opnå størst mulig effekt hos borgerne.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Som assisterende rehabiliteringsleder skal du i samarbejde med rehabiliteringslederen omsætte Ældre- og Handicapforvaltningens strategier og effektmål, så de kan udmøntes i praksis. Du mestrer at være ”et skridt foran” i implementeringen af strategier og har erfaring med at udvikle handleplaner for processer i samspil med medarbejderne.<br /><strong>Dine primære opgaver:</strong> <ul> <li>Daglig personaleledelse, herunder vagtplanlægning, afvikle MUS/GRUS, indkalde til og afvikle møder med samarbejdspartnere, fravær og fastholdelsessamtaler</li> <li>Bidrage til at Hunderupgruppen har fokus på økonomi og budgetoverholdelse</li> <li>Være med til at gøre projekter til en faglig- og kompetenceudviklende proces for medarbejderne</li> <li>Medvirke til at målene for det rehabiliterende arbejde med kerneopgaven giver effekt</li> <li>Driftsledelse, herunder dialog og samtaler med pårørende</li> <li>Samarbejde med vores rådgivere ift. bevillinger ud fra §83 og §138</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Har en sundhedsfaglig uddannelse, og gerne ledelseserfaring.</li> <li>Har lederuddannelse, eller er indstillet på at starte på den offentlige lederuddannelse.</li> <li>Kan indgå i lederteamet som sparringspartner og igangsætter på nye opgaver</li> <li>Kan motivere og understøtte medarbejderne i det daglige arbejde og sikre faglighed, udvikling - og samtidig holde fokus på kerneopgaven.</li> <li>Evner at understøtte medarbejderne i deres behov for sparring og supervision</li> <li>Er empatisk, nærværende og autentisk i dit lederskab. Hvilket også betyder, at du er tydelig som leder</li> <li>Har flair for administrative opgaver, arbejder struktureret og hurtig til at danne dig et overblik</li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li style="text-align:justify">En dynamisk og spændende stilling, der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor vi er i konstant udvikling.</li> <li style="text-align:justify">En arbejdsplads med en høj social kapital</li> <li style="text-align:justify">Et individuelt introduktionsprogram og efterfølgende de bedste muligheder for faglig og ledelsesmæssig udvikling.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse 1. maj 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lone Susanne Hansen på 6551 3711.<br />Du er også velkommen til at komme på besøg – så skal du ringe og lave en aftale på forhånd.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune" style="color:blue; text-decoration:underline">her.</a><br />Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ab436bcc-992a-413f-8563-e993d400b2ce" style="color:blue; text-decoration:underline">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 8. marts 2020.<br /><br />Vi forventer at afholde 1. samtale den 17. marts 2020 og 2. samtale den 26. marts 2020.<br />Kandidater som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer. Du kan også blive bedt om at arbejde med en case ved 2. samtalerunde.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  08-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Natgruppen

  Vi søger sommerferieafløsere i juni, juli, august og september 2020 til byens bedste natgruppe.

  Vi søger sommerferieafløsere til byens bedste natgruppe i juni, juli, august og september 2020. <br /><br />Er du sygeplejerskestuderende, ergoterapeut-, fysioterapeut- eller pædagogstuderende, eller er du ved at uddanne dig til social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, så står vi og mangler sommerferieafløsere til 2020, og til pressede perioder.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er bydækkende nat, som varetager plejeopgaver ved borgere i eget hjem og plejecenteret.<br />Medarbejdergruppen er tværfaglig, pædagog, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. <br /><br />Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet, og vægter dette meget højt.<br /><br /><strong>Vi søger sommerferieafløsere som</strong> <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen nat</li> <li>Har højt humør og smil på læben</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl nattevagt</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 6551 3937 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Jasinski på 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. april 2020, og vi holder løbende samtaler. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløser til Aftengruppe Nord

  Vi søger sommerferieafløsere i juni, juli, august, september 2020 til byens bedste aftengruppe.

  Vi søger sommerferieafløsere i juni, juli, august, september 2020 til byens bedste aftengruppe.<br /><br />Er du sygeplejerskestuderende, ergoterapeut-, fysioterapeut- eller pædagogstuderende, eller er du ved at uddanne dig til social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, så står vi og mangler sommerferieafløsere til 2020, og til pressede perioder.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er bydækkende i Nord, som varetager plejeopgaver ved borgere i eget hjem. <br />Medarbejdergruppen er tværfaglig, sygeplejesker, social og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet, og vægter dette meget højt.<br /><br /><strong>Vi søger sommerferieafløsere, som</strong> <ul> <li>Brænder for, at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen aften</li> <li>Har højt humør og smil på læben.</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl aftenvagt</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til kontakte konstitueret rehabiliteringsleder Laila Frøslev på 65513811.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. april 2020, og vi holder løbende samtaler. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-04-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Stadiongruppen

  Har du lyst til at arbejde inden for hjemmeplejen? Er du frisk på at arbejde i din sommerferie - i juli og august 2020

  <em>Har du lyst til at arbejde inden for hjemmeplejen? Er du frisk på at arbejde i din sommerferie - i juli og august 2020? </em><br /><br />Vi søger sommerferieafløsere med tiltrædelse 22. juni 2020. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Stadiongruppen er en udekørende gruppe i Vest, vi kører ud fra Bolbro plejecenter. Vi varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdoms udvikling, bl.a.. demensramte, parkinson borgere m.m.<br />Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, pædagog, social- og sundhedshjælpere/-sundhedsassistenter og terapeuter. Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabilitering, dette vægtes meget højt.<br /><br />Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil få et tæt samarbejde med dine kollegaer, som brænder for at arbejde med borgere med vedvarende sygdoms udvikling.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger sommerferieafløsere, der:  <ul> <li>er ufaglært, uddannet social- og sundhedshjælpere/-sundhedsassistenter</li> <li>har flair for IT</li> <li>er positiv, mødestabil, fleksibel, god til at kommunikere med andre mennesker og til skriftlig dokumentation</li> <li>kan arbejde selvstændigt og ansvarligt i en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>kan bevare overblikket i pressede situationer<em>? </em></li> </ul> Kan du sige ja til ovenstående, så send os straks din ansøgning.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Grundig oplæring</li> <li>Faglige, engagerede og ansvarlige kollegaer</li> <li>Humor som en del af hverdagen</li> <li>En arbejdesplads med høj trivsel og fokus på det gode arbejdesmilløj</li> <li>Et job fyldt med udfordringer og udvikling </li> <li>En arbejdsplads, der arbejder med relationel koordinering og rehabilitering</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Vivian Winkel Møller Balle på 6551 3834 eller social- og sundhedshjælper Susanne Strøger på 6551 3835, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. maj 2020. Samtaler afholdes løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-05-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Deltidsbrandmænd M/K til Beredskab Fyn

  Da nogle af vores nuværende deltidsansatte brandmænd har søgt nye udfordringer, søger vi et antal nye deltidsmedarbejdere til ansættelse pr. 1. april eller hurtigst muligt.

  Da nogle af vores nuværende deltidsansatte brandmænd har søgt nye udfordringer, søger vi et antal nye deltidsmedarbejdere til ansættelse pr. 1. april eller hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Opgaverne for deltidskorpset</strong>   <ul> <li>Tilkald til beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med brand, redning, frigørelse, forurening, vejrlig mv. </li> <li>Sikkerhedsvagter (dvs. brandvagter i forbindelse med udstillinger, teaterforestillinger og lign.) </li> <li>Øvelser mv.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Det vil være en fordel hvis du:<strong> </strong>   <ul> <li>har Grunduddannelse, INDSATS </li> <li> <div>har Funktionsuddannelse, INDSATS </div> </li> <li>har grundkursus i Førstehjælp / Førstehjælp niveau ”mellem”, 12 timer </li> <li>har Holdlederuddannelse, INDSATS</li> <li>har minimum B kørekort, men gerne til C, CE</li> <li>også kan møde i dagtimerne på hverdage</li> </ul> Du skal have bopæl eller arbejdsplads tæt ved brandstationen på Åsumvej 35, 5240 Odense NØ, så du kan give hurtigt fremmøde ved alarmering.<br /><br />Det er vigtigt for os, at du er i god fysisk form, og at du bevidst arbejder på at fastholde den.<br />At du er fleksibel og har gode samarbejdsevner. At du er teamplayer og mentalt velafbalanceret.<br /><br />I forbindelse med ansættelse afholdes der ansættelsesprøve for et antal udvalgte ansøgere.<br /><br />Her forventer vi, at du kan følgende: <ul> <li>Løbe 2400 m på under 12 min. </li> <li>Bestå højdeskræk- og klaustrofobiprøve. </li> <li>Gennemføre BRS’ funktionstest med tilfredsstillende resultat. </li> </ul> Ansøgere, der indkaldes til ansættelsesprøven, bliver løbende vurderet. Dagen afsluttes med en personlig samtale med ansættelsesudvalget.<br /><br />Ansættelsesprøven afholdes lørdag den 7. marts 2020 kl. 09:00. Du skal forvente, at vi først er færdige kl. 15:00. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Beredskab Fyn er en moderne udviklingsorienteret og røgfri arbejdsplads, der lægger vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø med udviklingsmuligheder og attraktive vilkår for medarbejderne. Vi arbejder målrettet med trivsel på arbejdspladsen, hvor vi lægger vægt på medindflydelse gennem åbenhed og dialog.<br /><br />Fakta om Beredskab Fyn i Odense <div>Vi er et fuldtidsberedskab med 10 medarbejdere på døgnvagt, fordelt på 2 stationer i Odense. Vi er 45 fuldtidsansatte og 24 deltidsansatte. Der er i alt ca. 1.200 udrykninger om året, og de sidste år er vores deltidsansatte indkaldt et sted mellem 30 – 50 gange årligt.</div>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Arbejdstid og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst/lokalaftale.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til operativ leder Frank Praefke på 2448 0364 eller <u>frp@beredskabfyn.dk.</u><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 26. februar 2020.<br />Straffeattest bedes vedlagt ansøgningen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Inspireres og motiveres du af et højt fagligt niveau, som kan understøtte barnets trivsel og udvikling? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som ledelsesfagligt?

  <strong>Børnehuset hvor udeliv, science og bevægelse er i fokus. </strong><br /><br /><em>Inspireres og motiveres du af et højt fagligt niveau, som kan understøtte barnets trivsel og udvikling? </em><em>Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som ledelsesfagligt? Så har du nu muligheden for at komme med på vores hold i Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup, som vores nye daglige pædagogiske leder til Børnehuset Hvenekilden.</em><br /><br />Brænder du for at lede og understøtte pædagogiske processer, er du visionær, energifuld, faglig dygtig, ambitiøs på børnenes vegne? Og ønsker du at være en vigtig del af et dynamisk ledelsesteam, hvor vi arbejder proaktivt med de dagsordener, der er på daginstitutionsområdet I Odense Kommune. Så er denne lederstilling lige noget for dig.<br /><br /><strong>Om Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup</strong><br />Vi er en 2 år gammel fusioneret børneinstitution, bestående af 9 børnehuse: Atlantis, Bøgelund + Bus, Fjordager, Fridasholm, Kildegården/Muldvarpen, Pilebækken, Seden, Slåenhaven og Hvenekilden. <br /><br />De daglige pædagogiske ledere i børnehusene udgør, sammen med institutionslederen, teamledelsen for hele institutionen.<br /><br />Vi har særligt fokus på: <strong>Nytænkning, optimisme og et inspirerende udviklingsmiljø for alle</strong>. Vi har mod på og er i fuld gang med at skabe en ny børneinstitution, hvor du som leder skal være medskaber af udviklende læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø i såvel det lille, som det store fællesskab. I udviklingen af vores institution får du her et medansvar ind i at videreudvikle og/eller nytænke de overordnende strategier der ligger på institutionsniveau for HCA-Seden-Agedrup. Vi er netop startet op med ”Sprogklar” - et praksisnært uddannelsesforløb for alle medarbejdere i vores børnehuse, projektet er rammesat til hele 2020. Desuden er vi i fuld gang med at videreudvikle på vores Kaizentavler mhp. at skabe en god evalueringskultur til understøttelse af den styrkede læreplan.<br /><br /><strong>Om Børnehuset Hvenekilden</strong><br />Børnehuset Hvenekilden er et ca. 20 år gammelt børnehus beliggende i Seden Syd. Huset er normeret til 53-63 børnehavebørn, der er løbende optag hen over året. Hvenekilden søger en stærk lederprofil der kan være medudvikler på et godt udeliv for børnene - et udeliv der bl.a. indeholder science og bevægelse.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du i jobbet:</strong> <ul> <li>Er en visionær, tydelig og motiverende leder, der kan sikre fremdrift og understøttelse af lege- og udviklingsmiljøer af høj kvalitet for børnene</li> <li>Er involverende og rammesættende i forhold til overordnede mål og strategier både i Børnehuset og i Institutionen</li> <li>Kan facilitere god personaleledelse og høj social kapital i Børnehuset</li> <li>Har blik for organiseringen af hverdagen</li> <li>Er synlig, nærværende og samlende som leder og samtidig er du dig bevidst om din rolle, som kulturskaber i Børnehuset og Institutionen</li> <li>Kan fungere som bindeled mellem Institutionens ledelsesteam og Børnehuset</li> <li>Er bidragende ind i udviklingen af en nyligt fusioneret Institution, med kerneopgaven i centrum</li> <li>Har interesse for og lyst til at videreudvikle Hvenekilden som et Børnehus med fokus på udeliv, science og bevægelse i uderummet</li> </ul> <strong>Lidt om dig:</strong> <ul> <li>Du har ledelseserfaring fra lignende arbejdsområde, evt. suppleret med en lederuddannelse.</li> <li>Du leder delegerende og er i stand til at motivere dine medarbejdere og sparre med dem.</li> <li>Du er en god planlægger, som holder fast i overblikket på egne opgaver og opgaver på tværs af børneinstitutionens børnehuse.</li> <li>Du er en tydelig leder med gode samarbejdsevner og med et godt humør</li> <li>Du er ledelsesfaglig dygtig, med gode formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt</li> <li>Du evner at omsætte gældende strategier og politikker, til handling i børnehusene</li> <li>Du sikrer et højt informationsniveau på alle planer, samt sikrer involvering og medindflydelse</li> <li>Du er aktivt bidragende og evner at indgå i et tæt og forpligtende teamsamarbejde</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan træffe aftale om besøg i institutionen HCA-Seden-Agedrup hos institutionsleder Malene Bundgaard Christensen på 2928 1287 eller via mail: <a href="mailto:mbjen@odense.dk">mbjen@odense.dk</a>.<br /><br />Du kan læse mere om os <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/b%C3%B8rneinstitutioner/hca---seden---agedrup">her</a>.<br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune">her.</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Tiltrædelse 1. maj 2020 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 1. marts 2020. Vi forventer at holde 1. samtaler onsdag den 11. marts 2020 og 2. samtaler torsdag den 19. marts 2020. <br /><br />Kandidater som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer. Der kan indgå case ved 2. samtale.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.

  <em>Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.</em><br /><br />Livsbekræftende borgere søger social- og sundhedsassistent, som vil være med til at fremme borgerens livskvalitet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 20 -76 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile, og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud. Enkelte borgere er ikke i beskæftigelse udenfor hjemmet. Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og nogen skal have hjælp til spisning eller sonde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.<br /><br />Stillingen er på 35 timer om ugen med skiftende dag og aften arbejde og arbejde hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du:  <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>Trives med administrative opgaver og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.</li> <li>Har kørekort eller planer om at erhverve det</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads, som:  <ul> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Gitte Laugesen på 51482325. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 26. februar 2020, og vi afholder samtaler løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med til at udvikle og drive arbejdet med HR, organistionsudvikling og arbejdsmiljø i tæt samspil med de enkelte arbejdspladser og på tværs af en stor kommunal forvaltning, så vi sikrer de bedst mulige rammer og kompetencer er til stede, for at gøre en forskel for børn, unge og familier.

  Vil du være med til at udvikle og drive arbejdet med HR, organistionsudvikling og arbejdsmiljø i tæt samspil med de enkelte arbejdspladser og på tværs af en stor kommunal forvaltning, så vi sikrer de bedst mulige rammer og kompetencer er til stede, for at gøre en forskel for børn, unge og familier? Brænder du samtidig for at understøtte ledere i deres daglige arbejde samt kunne agere sparringspartner for topledelsen, chefer og ledere? Så er jobbet som HR- og Arbejdsmiljøkonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen noget for dig.  <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Stillingen er placeret i Fællessekretariatet, som er en del af stabsafdelingen Politik og Strategi i Børn- og Ungeforvaltningen. Børn- og Ungeforvaltningen består yderligere af stabsafdelingen Økonomi og Styring samt fire fagafdelinger: Skole, Dagtilbud, Familie og Velfærd samt Sundhed og Forebyggelse. I Fællessekretariatet med 16 medarbejdere er vi bl.a. ansvarlige for arbejdet med strategisk HR og arbejdsmiljø. Det indebærer en stor samarbejds- og kontaktflade på tværs af forvaltningen og de enkelte decentrale arbejdspladser, og vores arbejde er kendetegnet ved et tæt samspil med forvaltningens fire fagafdelinger.<br /><br />Du bliver altså en del af et team, der er ansvarlig for organisationsudviklingen på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen. Det er bl.a. arbejdet med at sikre et stærkt fokus på ledelse, undervisning af ledere og facilitering af processer både på decentrale arbejdspladser og for større grupper af ledere på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen.<br /><br />Vores team er kendetegnet ved en ambitiøs og udviklingsorienteret tilgang til arbejdet, men vi har naturligvis også mere driftsorienterede opgaver i kontoret, som du skal have lyst til at bidrage til at løfte. Det kan f.eks. være understøttelse i forhold til årlige trivselsundersøgelser, opfølgning på sygefravær, den årlige arbejdsmiljødrøftelse m.m.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver en del af et lille team sammen med 2 øvrige HR- og Arbejdsmiljøkonsulenter, der understøtter forvaltningens direktør, chefer og ledere inden for kommunes og forvaltningens overordnede indsatser for ledelses- og kompetenceudvikling, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, introduktion af nye ledere og nedbringelse af sygefravær, organisationsudvikling mv.<br /><br />Du vil bl.a. skulle bidrage til følgende opgaver: <ul> <li>Udvikle plan for ledelsesudvikling i Børn- og Ungeforvaltningen, herunder betjene vores tværgående fora for kompetenceudvikling.</li> <li> Skabe og understøtte gode ledersparringsrum og ledersparringsnetværk i Børn- og Ungeforvaltningen, der kan udgøre en stærk motor for praktisk ledelsesudvikling med fokus på kerneopgaven og effekten for børn, unge og familier </li> <li>Understøtte vores decentrale arbejdspladser f.eks. med procesunderstøttelse af ledere og medarbejdergrupper i arbejdet med at løfte trivsel, sikre fokus på kerneopgaven, faglig udvikling, sikre et effektfokus, håndtere samarbejdsudfordringer, eller arbejde med at nedbringe sygefravær eller arbejdsulykker</li> <li>Rådgive og hjælpe afdelingscheferne og chefgruppen med at prioritere, koordinere og gennemføre HR- og arbejdsmiljøindsatser på tværs af arbejdspladser.</li> </ul> Du vil ydermere samarbejde med kolleger på tværs af kommunens forvaltninger om f.eks. udvikling af arbejdsmiljøforhold, strategier og retningslinjer samt Odense Kommunes arbejdsmiljømodel.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer os, at du: <ul> <li>Har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund med fokus på HR, ledelsesunderstøttelse og organisationsudvikling (eller anden relevant uddannelsesbaggrund i sammenhæng med relevant praksiserfaring)</li> <li>Evner at analysere og forstå organisationens behov, bringe din HR-viden i spil, og skabe udvikling for den enkelte leder og for organisationen som helhed.</li> <li>Har erfaring med, og viden om, HR, organisationsudvikling og ledelsesunderstøttelse (både af det strategisk ledelse og decentral ledelse)</li> <li>Har en bred viden om arbejdsmiljø, som du kan sætte i spil sammen med din HR-faglighed og procesegenskaber</li> <li>Har erfaring med ledersparring samt tilrettelæggelse og gennemførsel af ledelsesudviklings- og HR-processer</li> <li>Kan være med til at sætte en stærk dagsorden for ledelses- og organisationsudvikling i hele Børn- og Ungeforvaltningen, og være med til at understøtte denne dagsorden i praksis</li> <li>Har gode samarbejdsevner og en god forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Kan facilitere processer med ledere og medarbejdere, herunder de svære processer, der kalder på en stærk faglighed, vægt på professionalisme og gode sociale navigationsevner</li> <li>Selvstændigt kan varetage større opgaver med inddragelse af mange og engagerede interessenter og samarbejdspartnere</li> <li>Trives ved at arbejde selvstændigt og bevarer overblikket i en travl hverdag</li> </ul> Som person er du tillidsvækkende, og er ambitiøs på organisationens vegne. I dit arbejde lægger du vægt på at tage afsæt i et solidt vidensgrundlag, og du holder dig opdateret med den nyeste viden og forskning inden for dit fagområde. Du evner at spille andre gode, er opsøgende i din kommunikation samt god til at forventningsafstemme og koordinere. Du er således en god menneskekender, der er dygtig til at opbygge relationer. Din tilgang til arbejdet er struktureret, og du er god til at omsætte idéer til konkrete handlinger.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte konstitueret stabschef Simon Bo Anderschou på 3070 7817 eller HR- og Arbejdsmiljøkonsulenter Karen Louise Reeh på 2037 9155 eller Jan Hundebøll på 4010 8257.<br /><br /><strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 11 og 12, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Kontorelever til Fyns største arbejdsplads

  Er 2020 året, hvor du tager det første skridt i din nye karriere? Vi søger ca. 14 kontorelever, der kan starte på den to-årige uddannelse med speciale i offentlig administration den 1. september 2020.

  Er 2020 året, hvor du tager det første skridt i din nye karriere? Vi søger ca. 14 kontorelever, der kan starte på den to-årige uddannelse med speciale i offentlig administration den 1. september 2020.<br /><br />Vi er Fyns største arbejdsplads, og som kontorelev er du sammen med dine kolleger hver dag med til at gøre en forskel for Odenses borgere og virksomheder. Vi tilbyder en bred kontoruddannelse med praktik i flere afdelinger og spændende arbejdsopgaver. Så tager du en kontoruddannelse hos Odense Kommune, får du de bedste kort på hånden, når du bagefter skal ud og kickstarte din karriere.<br /><br /><strong>Bliv en del af en by og en kommune i stor udvikling!</strong><br />I Odense Kommune arbejder 13.500 ansatte hver dag på at gøre byen til et godt sted at bo og leve, og der sker virkelig meget i Odense i de her år. Der bliver bygget kollegier, lejligheder og letbane, vi får flere borgere til byen og robotvirksomhederne udvikler robotter til hele verden. Det betyder, at vi løser masser af spændende opgaver i Odense Kommune, og hvis du vil være med, så har du nu muligheden for at søge ind som kontorelev hos os!<br /><br /><strong>Vi tilbyder en bred uddannelse med varierende arbejdsopgaver</strong><br />I Odense Kommune har vi 5 forskellige forvaltninger, der har fokus på hvert sit område. I hver forvaltning sidder der administrative medarbejdere, som arbejder med en bred vifte af forskellige opgaver. Vi har derfor som ambition, at du som kontorelev får indblik i mere end ét område, og det betyder, at du som udgangspunkt kommer i praktik i to forskellige afdelinger. Tilsammen råder vi over ca. 40 forskellige praktiksteder, og opgaverne spænder bredt indenfor administration, service og sagsbehandling.<br /><br />Eksempler på opgaver, som du vil kunne arbejde med hos os, er: <ul> <li>HR fx løn og personaleadministration</li> <li>Økonomi fx oprettelse af interne bilag, leverandøroprettelser og afstemninger af konti, budgetopfølgning</li> <li>Kontakt med borgere fx borgerservice, borgersamtaler og telefonbetjening</li> <li>Ejendomsadministration fx kontrakter, huslejeberegning og fraflytninger</li> <li>Ydelser fx behandling af ansøgninger om hjælp til forsørgelse og arbejde med udsatte borgere</li> <li>Diverse fx sagsbehandling og udarbejdelse af dagsordener og referater.</li> </ul> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n1bdp_oc_6M" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"><u>I filmen her, kan du høre fra én af vores nuværende elever Mia, hvordan det er at være kontorelev i Odense Kommune.</u></a><br /><br />Dine to års praktik hos os bliver suppleret af en række skoleophold og uddannelsen afsluttes med en fagprøve.<br /><br /><strong>Sammen tager vi ansvar for din udvikling</strong><br />Vi vil gerne bidrage til, at du får den bedst mulige uddannelse, og derfor har vi en række gode praktiksteder og dygtige oplæringsansvarlige, som står klar til at tage imod dig som elev. Du får tilknyttet din egen oplæringsansvarlige, så du altid ved, hvem du skal gå til, når du har spørgsmål om opgaver m.m., og den oplæringsansvarlige vil også være din vejleder i det daglige arbejde. I takt med din udvikling vil du også opleve, at du får mere og mere ansvar, og at du på sigt også får dine egne selvstændige opgaver. Odense Kommune er de seneste fire år blevet nomineret til Årets Praktikplads af flere af vores tidligere og nuværende elever, og det ser vi som et udtryk for, at vi tager ansvar for vores elevers udvikling.<br /><br /><strong>Du bliver en del af et fællesskab</strong><br />I Odense Kommune er du en del af en større elevgruppe, da vi har ca. 30-40 elever ad gangen. Du kan bl.a. blive en del af et elevnetværk med mulighed for elevmøder, og herudover er der rig mulighed for at netværke og sparre med andre elev-kolleger om stort og småt. Når du er i praktik, går vores praktiksteder op i, at du som elev bliver en del af arbejdspladsen, og at du føler dig som en kollega på lige fod med de øvrige ansatte.<br /><br />Vil du ud og opleve udlandet sammen med dine elev-kolleger arrangerer Tietgen Business en studietur til Bruxelles i løbet af uddannelsen, og som 2. års-elev har du mulighed for at komme på et 9 ugers praktikophold i Wales.<br /><br /><strong>Du kan gøre karriere</strong><br />Når du træder ud ad døren med dit uddannelsesbevis, vil du stå stærkt med en bred uddannelse og et godt netværk fra din tid i Odense Kommune. Vi har også fokus på uddannelse, så hvis du efter endt elevtid bliver fastansat hos os, bliver du tilbudt videreuddannelse f.eks. kommunom (kommunernes svar på merkonom) og Danmarks Forvaltningshøjskole mv. med fuld løn.<br /><br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Det vigtigste for os er, at du lærer en masse under din uddannelse, og at du som færdiguddannet føler dig godt rustet til det arbejdsliv, der venter på den anden side af uddannelsen. Det betyder, at du selv skal være klar på at tage et ansvar for din uddannelse ved at være åben og have gåpåmod overfor nye udfordringer. Det vigtigste for os, er derfor ikke, om du kan en masse i forvejen, men om du er villig til at kaste dig ud i nye opgaver, udvikle dig og gøre dit bedste for at få et så godt som muligt uddannelsesforløb.<br /><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Er nysgerrig efter nye opgaver</li> <li>Er klar til udfordringer og indstillet på forandring og udvikling</li> <li>Har overblik i en travl hverdag</li> <li>Er selvstændig og ansvarsbevidst</li> <li>Har en positiv tilgang og er serviceminded</li> <li>Er god til at samarbejde</li> </ul> <strong>Adgangskrav</strong><br />For at blive ansat som kontorelev skal du inden 1. september 2020 have bestået en af følgende uddannelser med adgangsgivende niveauer til offentlig administration: <ul> <li>EUX, retning kontor</li> <li>HHX</li> <li>STX, HF, HTX + 5 ugers uddannelsesspecifikt fag, retning kontor</li> <li>HGS</li> <li>HGV, HG2 med følgende niveauer bestået med minimum karakter 02. Dansk og IT C, Fremmedsprog: et fag på D niveau, og et på E. Erhvervsøkonomi E, Salg og service, samt samfundsfag D.</li> </ul> <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c09b63d0-d3e6-4472-b61b-e66d26aaa980">Her finder du en komplet oversigt over adgangskrav.</a><br /><br /><strong>Husk at vedlægge</strong><br />Du skal vedlægge kopi af eksamensbeviser og gerne udtalelser. Hvis du endnu ikke har afsluttet din handelseksamen, skal du om muligt vedlægge standpunktskarakterer.<br />Er du fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring/uddannelse eller har færdiggjort en anden merkantil uddannelse, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning.<br />Hvis du allerede har fået lavet en RKV, skal den vedlægges.<br /><br />Din ansøgning bliver ikke vurderet uden dokumentation.<br /><br /><strong>Løn og økonomi</strong><br />Du ansættes i henhold til gældende overenskomst med HK på fuld tid 37 timer om ugen.<br />Du får løn i hele uddannelsesperioden. Er du under 25 år, er lønnen 13.784 kr. om måneden det 1. år, og 14.934 kr. om måneden det 2. år. Er du over 25 år, er lønnen 20.743 kr. om måneden.<br />Udgifter til skolebøger betales af Odense Kommune.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong>  <br />Du kan læse meget mere om kontorelevuddannelsen på vores <a href="http://www.odense.dk/kontor" target="_blank" title="her">hjemmeside.</a><br /><br /><strong>Informationsmøde </strong><br />Vi inviterer til informationsmøde torsdag den 6. februar 2020 kl. 15.30 på Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2, 5000 Odense C.<br /><br />Her kan du møde og tale med både nuværende elever og vejledere fra både Odense Kommune og Tietgen Business.<br /><br />Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Jannie Holm (ikke tilstede uge 7) på tlf. 6551 1124. I uge 7 er du velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Marlene Karmark på tlf. 6551 1503.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 26. februar 2020.<br />Husk at vedlægge de dokumenter, som vi efterspørger i ansøgningen.<br /><br />Indkaldelse til samtaler udsendes i uge 11 2020.<br />Samtalerne vil foregå i løbet af uge 12, 2020.<br />Inviteres du til en samtale, vil du i forbindelse med samtalen blive præsenteret for to konkrete, skriftlige opgaver.<br /><br /><strong>Er vores jobannonce god? </strong><br />Vi vil rigtig gerne høre, om vores jobannonce har givet dig den information, du har brug for.<br />Derfor vil vi sætte stor pris på, at du svarer på et par spørgsmål ved at <a href="https://app.talenthub.io/feedback/db84ab978fde4f22a718826654ec8753?vacancy_number=[vacancy.number]&vacancy_jobtitle=[vacancy.jobtitle]" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"><strong><u>klikke her.</u> </strong></a><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Elever
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Åløkke Børnehus

  Brænder du for at inddrage børn i et aktivt udeliv med natur som pædagogisk redskab? Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv, såvel ude som inde? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag

  <em>Brænder du for at inddrage børn i et aktivt udeliv med natur som pædagogisk redskab? Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv, såvel ude som inde? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!</em><br /><br /><strong>Børnehuset Åløkke søger vi pædagoger til følgende stillinger:</strong><br />Pædagog til vuggestuen på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. maj 2020<br />Pædagog til vuggestuen på 32 timer med tiltrædelse pr. 1. maj 2020<br />Pædagog til børnehaven på 37 timer med tiltrædelse pr. 1 maj 2020<br /><br />Skriv i ansøgningen om du søger stillingen til vuggestuen eller børnehaven.<br /><br /><strong>Hvem er vi:</strong><br />Børneinstitution Vestre består af børnehusene Munke Mose, Det Engelske Pakhus, Jernbanegade, Åløkke, Solkernen og Tusindfryd.<br />Børnehuset Åløkke er normeret 26 vuggestuebørn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 62 børnehavebørn fordelt på 3 børnehavegrupper. Vores hus er bygget i to etager, og vi har en stor dejlig legeplads.<br /><br />Vi er en personalegruppe, som er drevet af et fagligt og personligt engagement.<br />Vi arbejder ud fra at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne. Vi arbejder med anerkendende relationer som den grundlæggende tilgang i vores pædagogisk praksis. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at møde hinanden i en ligeværdig relation, hvor den enkelte oplever sig anerkendt som individ og som en værdsat deltager i fællesskabet.<br /><br />I Børnehuset Åløkke er vi engagerede, ligger stor vægt på den imødekommende og positive atmosfære, som kendetegner vores hus, og vi sætter stor pris på faglig sparring og kreativitet. Vi samarbejder i den pædagogiske praksis, hvor vi udfordrer hinanden og udvikler os sammen og har adgang til viden, deler viden og omsætter viden i praksis med udgangspunkt i barneperspektivet.<br /><br /><strong>Børnehuset Åløkke kendetegnes ved:</strong> <ul> <li>Et velfungerende hus hvor det gode børneliv er i fokus</li> <li>At vi vægter et godt samarbejde med forældrene højt</li> <li>En pædagogisk praksis der indebærer, at vi kontinuerligt arbejder med udvikling af pædagogikken, børnemiljøet og den pædagogiske læreplan. Vi har fokus på læreprocesser og udbyttet for børnene i både aktiviteter, rutiner og leg. Som dokumentation og evalueringsmetoder anvender vi skriftlighed, video og billeder</li> <li>At vi har et alsidigt læringsmiljø, et fleksibelt miljø med mange forskellige læringsmiljøer</li> <li>At vi tager udgangspunkt i børneperspektivet, børnenes ressourcer og potentialer</li> <li>At personalets praksis tager udgangspunkt i faglig viden, faglige refleksioner og selvfølgelig vores kerneopgave</li> <li>At personalet er nærværende, anerkende og imødekommende</li> </ul> <br />Vi har særlig fokus på følgende: Sprog, dannelse og tidlig indsats samt den pædagogiske læreplan.<br /><br /><strong>Vi søger en pædagog, som:</strong> <ul> <li>En anerkendende tilgang, som giver børnene plads til medbestemmelse og medinddragelse</li> <li>At skabe tryghed, nærvær og læring i børnehøjde</li> <li>Faglig viden om brug af naturen og et brændende ønske om at bruge udelivet i den pædagogiske praksis</li> <li>Gode evner i forhold til at understøtte det allerede gode forældresamarbejde</li> <li>Masser af energi, godt humør samt en positiv og understøttende kommunikation i relationen til børn, forældre og personale</li> <li>Vilje og mod til at undres og være nysgerrig i forhold til egne såvel som kollegaers praksis</li> <li>Godt overblik, samt tage spontane initiativer og besidde omstillingsparathed</li> <li>Refleksion over egen pædagogiske praksis, kan dokumentere og dele din viden og erfaringer i sparring med kolleger for at bevare og udvikle pædagogikken og den røde tråd på tværs af hele huset</li> <li>Faglig kompetent, gerne et kendskab til ICDP, og gerne erfaring med at arbejde med det</li> <li>Er fleksibel og indstillet på at ”flytte sig” alt efter hvor der er behov i huset</li> <li>Kan håndtere forandringer og være en aktiv del i at få implementeret de nye læreplanstemaer</li> <li>Har erfaring med systematik, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om profilen henvises til institutionen hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/vestre">her</a><br /> <br />Du er også velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Pia Munk Yde på 29341088<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020. Samtaler forventes afholdt den 12.marts 2020 <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Torpegården 5260 Odense S? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Bor du i Torpegården 5260 Odense S? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Torpegården 5260 Odense S med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Torpegården 5260 Odense S. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har<em> </em>lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder </li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Dagplejen Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd, Højby

  Er du bosiddende i Højby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?

  <em>Bor du i Højby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?</em><br />  <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Højby området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Højby. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen løbende og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?

  <em>Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en gæstedagplejer i området Torpegården, Odense S med ansættelse efter aftale, da vores vellidte gæstedagplejer i området går på pension.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i området Torpegården. </strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i 3 geografiske områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /><br />I Dagplejen Syd er der ansat 128 dagplejere, 7 dagplejepædagoger, 1 teamleder og 1 leder. Alle ansatte har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /> <br /><strong>Om jobbet som gæstedagplejer</strong><br />I Dagplejen Syd er der 6 gæstedagplejere fordelt i hele området, som er et tilbud, der styrker kvaliteten for børn og forældre. Du vil møde andre gæstedagplejere, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer.<br /><br />Du vil blive tilknyttet områdets legestuegrupper, som består af 6 - 8 dagplejere i hver gruppe og vil modtage deres dagplejebørn, når dagplejerne skal afvikle ferie/afspadsering og ved evt. sygdom. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekollegerne, som du vil mødes med i legestuen i nærområdet. Ligeledes vil du arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen om løsningen af kerneopgaven ved hjælp af pædagogisk vejledning og refleksion.<br /><strong> </strong><br />Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil skulle passe 4 børn mellem 0 – 2.10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30 alt efter forældrenes behov.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>du har erfaring med små børn.</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børne rum altid er røgfrie.</li> </ul> Du kan læse mere om os på vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Har ovenstående vagt din interesse kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. Vi står klar.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd og Vest, Odense C

  Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til natgruppen

  Vil du være med i byens bedste natgruppe, er du Social- og sundhedshedhjælper - Social- og Sundhedsassistent eller Pædagog, så søger vi lige nu afløsere til natgruppen.

  Vil du være med i byens bedste natgruppe, er du Social- og sundhedshedhjælper - Social- og Sundhedsassistent eller Pædagog, så søger vi lige nu afløsere til natgruppen.<br /><br />Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen? Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på og lige nu har vi ledige stillinger som sommerferieafløsere i Natgruppen.<br /><br />Derfor søger vi engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige Social- og<br />sundhedshjælpere - Social- og sundhedsassistenter og Pædagoger som brænder for rehabilitering og har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb<br />har fokus på bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst<br />muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er<br />lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har<br />brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i, og på tværs, af de fem forløb, men hele tiden med forløbets<br />fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br />Nat området bestå af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og<br />hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i<br />Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på Social-og sundhedsassistenter, Pædagoger, Sygehjælpere og Social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores må er, at det<br />er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er faglig velfunderet</li> <li>Har et positiv og medmenneskeligt syn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgeren</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer, som er en del af det daglige arbejde</li> <li>Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i byens bedste natgruppe kan du se frem til: <ul> <li>En spændende arbejdesplads med mange bolde i luften</li> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>Velfærdsteknologi i højsæde</li> <li>Du vil blive en del af en arbejdsplads, med høj faglighed</li> <li>Du vil møde en høj social kapital med højt til loftet</li> <li>En rehabiliteringsforvaltning</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder  Anne Guldborg Jasinski på 65513937 eller mail agul@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er ikke fast og annoncen vil blive taget af nettet når vi har ansøgere nok og der vil blive afholdt samtaler løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje