Spring til indhold

Souschef til Dalumskolens overbygning og særlige tilbud

Er du en tillidsvækkende og tydelig pædagogisk leder med overblik og fokus på praksis?
Kan du udøve ledelse tæt på medarbejdernes dagligdag?
Vil du bidrage til at udvikle Dalumskolen pædagogisk og værdimæssigt?
Så er det måske dig vi søger til en stilling som souschef med ledelse af overbygningen og af særlige tilbud.

Som vores nye souschef får du ansvaret for vores overbygning fra 7.-9. klasse samt vores særlige tilbud. Sammen med den øvrige ledelse, engagerede medarbejdere og forældre skal du bidrage til den fortsatte udvikling af Dalumskolen – både pædagogisk og værdimæssigt.

Vi søger derfor en tillidsvækkende og tydelig souschef, der med overblik og fokus på praksis kan samarbejde med vores engagerede personale omkring skolens faglige ambitioner og udvikling.

Om jobbet
Dine arbejdsområder:
 • Pædagogisk udvikling i tæt samarbejde med ledelsesteamet og medarbejderne
 • Ansvar for overbygning 7.-9. klasse
 • Ansvar for skolens specialklasserække, funktionsklasser og modtage-tilbud
 • Skemalægning i samarbejde med skoleleder
 • Pædagogiske opgaver i forhold til skoleårets planlægning og daglige drift
 • Løbende sparring vedrørende elever og klasselæreropgaver.

Om dig
Vi søger en souschef, som:
 • har relevant uddannelse og ledelsesmæssige ambitioner
 • vil indgå aktivt i ledelsesteamet og være en engageret og loyal medspiller, der er ambitiøs på skolens vegne.
 • vil udøve ledelse tæt på medarbejdernes dagligdag, styre processer og skabe rammer for fortsat pædagogisk udvikling i samspil med medarbejderne.
 • har erfaring med planlægning af undervisning samt håndtering af elevsager og forældresamarbejde.
 • har en konstruktiv og reflekterende tilgang til udfordringer og har godt humør
 • er tydelig i sin kommunikation
 • har erfaring og interesse i at arbejde med børn og personale i vores særlige tilbud.

Vi tilbyder dig
 • en rigtig god skole med dygtige og engagerede medarbejdere
 • en arbejdsplads, hvor der er en positiv stemning og en uhøjtidelig tone.
 • et ledelsesteam som har barnet i centrum og som har fokus på effekt, kvalitet, høj grad af professionalisme, konstruktiv sparring, nytænkning samt gensidig respekt og loyalitet
 • en skole hvor lærere og pædagoger indgår i et godt og frugtbart samarbejde.

Om os
Dalumskolen er en velfungerende og sammentømret skole, der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre og ansatte. Skolen har et værdigrundlag, der præger hverdagen, og hvor vi anerkender, at elever skal trives for at de lærer noget.  

Dalumskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde og forventer, at alle deltager aktivt i det. Personalet lægger vægt på medindflydelse og er konstruktivt kritiske.

Ledelsesteamet består af skoleleder, den kommende souschef, afdelingsleder for børnemiljøet samt en souschef for SFO. Skolen har 85 ansatte: 59 lærere, 2 børnehaveklaseledere, 20 skolepædagoger/ pædagogmedhjælpere, et servicemindet og velfungerende sekretariat med to sekretærer samt to tekniske servicemedarbejdere.

Dalumskolen har pt. 576 elever fordelt på
 • Almenklasser fra 0.-9. klasse
 • En specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (85 elever)
 • Funktionsklasser for elever med ADHD-symptomer (28 elever)
 • En modtageklasse
 • 160 børn i SFO
 • 48 børn i Forårs-SFO.
Dalumskolens skoledistrikt afspejler samfundets diversitet og har en engageret forældrekreds, der er fokuseret på deres børns udvikling og læring. Vores skolebestyrelse bakker aktivt og konstruktivt op om skolens arbejde. Vi er en skole, der tilvælges af lokalområdets forældregruppe. Dalum er et udpræget lokalsamfund, hvor der er et tæt samarbejde med de lokale foreninger, hvilket skolen også er en del af.
Dalum er et område i udvikling, som vi forventer vil give os en øget tilgang af elever i de kommende år.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende aftale mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Tiltrædelse ønskes pr. 1. april 2020.

Vil du vide mere?
Læs om os på skolens hjemmeside.
Vil du høre mere om Dalumskolen og forventningerne til den nye souschef, er du velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Mahler på 5136 8825.
Du er meget velkommen til at aftale et besøg på skolen.
Alle henvendelser behandles fortroligt.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er onsdag den 5. februar 2020.

I ansættelsesforløbet gennemføres 2 samtalerunder. 1. samtalerunde gennemføres mandag den 17. februar 2020 og 2. samtalerunde onsdag den 26. februar 2020.
Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at løse en skolepolitisk opgave, gennemføre en personprofilanalyse samt oplyse referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
05-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2020

Kontaktperson

Thomas Mahler
5136 8825