Spring til indhold

HR-chef til Beskæftigelses- & Socialforvaltningen

Nyder du at navigere i en kompleks hverdag med mange interessenter?
Brænder du for HR-dagsordenen, og trives du i arbejdet med sikker driftsstyring og HR-udvikling i en digital kontekst?
Mestrer du gennem god ledelse at samle, samarbejde og skabe både gode resultater og medarbejdere, der trives?
Har du høj arbejdskapacitet, et handlekraftigt gen samt blik for både detaljen og den overordnede strategiske helhed?

Er dit svar ’ja’, er du måske vores kommende HR-chef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

Som vores HR-chef skal du besidde velforankret erfaring med det brede HR-område og du ved, hvad der skal til for at lykkes med både udvikling og sikker drift af de basale HR-ydelser bla. via udnyttelse af de digitale muligheder.
Du har solid erfaring med personaleledelse og er en tydelig leder, som kan sætte retning, motivere og sætte medarbejdernes kompetencer i spil - og samtidig kan du lede opad.

Vi tilbyder dig at blive en del af forvaltningsledelsen i en landets største kommuner.
Her får du rig mulighed for at sætte dit præg på udvikling af HR-dagsordenen, så vi understøtter kerneopgaven Job & Uddannelse bedst muligt.

Om os
I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder vi på at styrke vores fælles læring og implementeringsevne gennem en solidt forankret ledelsesramme bygget op om en stærk effektkultur.

I Staben, hvor HR-afdelingen er placeret, er vi ca. 120 medarbejdere fordelt på fire chefområder. Du får ansvaret for HR-afdelingen, som består af 15 faste medarbejdere og 2 studentermedhjælpere organiseret i tre teams (Løn og Personale, Udvikling og Arbejdsmiljø samt Driftsledelsesteamet), som alle refererer til dig som HR-chef.

Som HR-chef ansættes du med reference til chef for HR, IT & Data og Ledelsessekretariatet Simon Krogh - en af forvaltningens i alt fem koncernchefer.

Om jobbet
Som HR-chef sikrer du, at HR understøtter kerneopgaven og servicerer forvaltningens fagområder gennem dialog og sparring, hvor afdelingen skal levere både de brede og smalle HR-ydelser på faglig kompetent vis.

Afdelingen løfter opgaver og driver projekter inden for bla.:
 • Organisations-, drifts- og ledelsesudvikling
 • Lederunderstøttelse og kompetenceudvikling samt drifts- og procesoptimering
 • Understøttelse af MED-systemet og arbejdsmiljøorganisationen
 • Arbejdsmiljø, trivsel og sundhed
 • Løn- og personalehåndtering
 • Rådgivning af og sparring med forvaltningens koncernledelse, chef- og ledergrupper

Du skal indgå i et stærkt og velfunderet samspil med forvaltningens øvrige stabs- og fagchefer og derigennem bidrage til den fortsatte udvikling af samarbejdskulturen i forvaltningen.

Du skal også være i stand til indgå i samarbejde på tværs af Odense Kommunes øvrige HR-chefer, idet du vil få sæde i Odense Kommunes tværgående HR-forum.

Du kan læse mere om jobbets organisering og indhold i Job- og Personprofilen.

Om dig
Som HR-chef ønsker vi os, at du især besidder følgende faglige kvalifikationer og personlige egenskaber:
 • Har erfaring med det offentlige og kan agere i en kommunal forvaltning
 • Har velforankret erfaring med det brede HR-område og ved, hvad der skal til for at lykkes med både udvikling og sikker drift af de basale HR-ydelser i bl.a. en digital kontekst
 • Har solid erfaring med personaleledelse kombineret med ledelsesmæssig uddannelse
 • Kender ledelsesteorierne og følger aktivt de aktuelle dagsordener på området
 • Kan agere professionelt på alle niveauer i organisationen og skabe respekt om såvel egen person som HR-afdelingen og dennes opgaver og ansvar
 • Er tydelig som leder og kan sætte retningen, motivere og sætte medarbejdernes kompetencer i spil - og evner at lede opad
 • Kan kommunikere enkelt og forståeligt i skrift og tale
 • Er en troværdig rådgiver og samarbejdspartner med en pragmatisk og fleksibel tilgang
 • Er robust, hviler i sig selv og har høj arbejdskapacitet
 • Er proaktiv, eksekveringsstærk og struktureret med fokus på kvalitetssikring - og med øje for både proces og resultat
 • Er en sikker og konsekvent afslutter, som evner samarbejdet og samtidig står fast, når det er påkrævet

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2020 eller snarest derefter.

HR-chefen indplaceres som chef på niveau 3 med ansættelse på overenskomstmæssige vilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation og i overensstemmelse med Odense Kommunes lønmodel.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om jobbets organisering og indhold i Job- og Personprofilen samt om Odense Kommune og forvaltningen som arbejdssted på www.odense.dk

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, eller ønsker du at drøfte din profil i forhold til jobbet, er du velkommen til at kontakte koncernchef Simon Krogh på 3060 0522 eller simkr@odense.dk.
Alle henvendelser behandles fortroligt.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 8. marts 2020.

1. samtalerunde afholdes fredag den 13. marts 2020.
2. samtalerunde afholdes torsdag den 19. marts 2020.

Går du videre til 2. samtalerunde, vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, arbejde med en case samt præsentere referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
08-03-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. maj 2020

Kontaktperson

Simon Krogh
3060 0522