Spring til indhold

Konsulent til IPS-indsats til ny beskæftigelsesindsats i Vollsmose

Vil du være med til at få bragt flere af Vollsmoses ledige i job og uddannelse – og derigennem føre Odense byråds ”Den sidste Vollsmoseplan” ud i livet? Brænder du for den motiverende samtale med fokus på krav, udvikling og deltagelse i beskæftigelses- og uddannelsesindsatser? Evner du at samarbejde med flere fagligheder med afsæt i én plan for den ledige? Så har du nu mulighed for at bringe det hele i spil som medarbejder i vores nye projekt ”Vollsmose i job og uddannelse i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

”Den sidste Vollsmoseplan”
Med Odense byråds aftale om ”Den sidste Vollsmoseplan” blev det besluttet, at boligområdet skal gennemgå en gennemgribende forandring i de kommende år. Det gælder lige fra fysiske forandringer til mere målrettede beskæftigelses- og integrationsmæssige indsatser. Der skal gøres op med den svage tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelser generelt, som en stor del af beboerne i Vollsmose har i dag. Ambitionen er, at uddannelses- og beskæftigelsesgraden blandt Vollsmose-borgere om 10 år er på samme niveau som i resten af Odense. Dette skal ske sideløbende med, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse også bliver markant reduceret. Det er et ambitiøst mål, og det betyder, at Vollsmose skal flyttet sig markant hurtigere end resten af byen, og at beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne skal virke bedre og hurtigere end i dag.

Nyt projekt ”Vollsmose i job og uddannelse”
Til at løfte denne opgave etablerer vi et nyt projekt ”Vollsmose i job og uddannelse”, som vi ønsker bemandet med en række fagligt dygtige job- og uddannelsesrådgivere, mentorer og IPS-konsulenter. Projektet bliver fysisk placeret i boligområdet Vollsmose – og vi søger medarbejdere, der kan arbejde fokuseret med en helhedsorienteret, individuel og håndholdt borgertilgang med målet om flere Vollsmose-borgere i job eller uddannelse.

Projektets målgruppe er langtidsledige borgere (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere) under og over 30 år. Målgruppen har typisk forskellige sociale- og/eller helbredsmæssige udfordringer som f.eks. manglende motivation, manglende danskkundskaber mv., der bliver barrierer ift. beskæftigelse og uddannelse.

Medarbejderne skal derfor kunne arbejde tværfagligt, motiverende og i et solidt samarbejde med borgerne omkring én plan. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne skal bygge på indsatser med dokumenteret effekt – og stille tydelige krav og forventninger til de ledige f.eks. ift. rådighedsforpligtelse, sanktioner mv.

Projektet er opdelt i 2 spor. I dette spor vil du skulle arbejde med målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. IPS er en evidensbaseret beskæftigelsesrettet metode, hvor fokus er at arbejde med psykisk sårbare borgere, med henblik på job og uddannelse. Koordinering og samarbejde er centrale opgaver, da arbejdet kalder på et tæt og tværfagligt samarbejde med jobrådgivere, virksomheder, psykiatri og andre professionelle omkring borgeren. Med øje på recovery bliver det din opgave at motivere, støtte og sparre med den enkelte, således borgerne klædes på til at fungere på en arbejdsplads eller i en uddannelse. Ligeledes bliver din opgave i samarbejde med borgeren at opsøge virksomheder med henblik på at skabe praktik- og jobmuligheder. Langtidsholdbare løsninger er vejen frem, som IPS-konsulent er det således vigtigt at have blik for det rette match når praktikforløbet udvikles til et konkret job. Via tæt opfølgning på virksomheden, sikres et godt samspil mellem denne og borgeren, dette med fokus på støtte i forhold til opståede udfordringer, herunder sikre konkret afhjælpning og problemløsning. Som IPS-konsulent har du derfor foruden den koordinerende rolle flere funktioner som f.eks. coach og jobkonsulent.

Om dig
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er motiveret af arbejdet på beskæftigelses- og socialområdet.
 • Har viljen til samarbejde og kan se muligheder i en beskæftigelsesindsats, der understøttes af sociale- og sundhedsfaglige indsatser.
 • Har et respektfuldt og anerkendende menneskesyn – og bliver motiveret af at hjælpe ledige godt på vej.
 • Du har et godt virksomhedsnetværk, og kan anvende dette i arbejdet med at få borgerne ud på arbejdsmarkedet
 • Arbejder selvstændigt – men trives også i samarbejde med andre fagligheder
 • Du har lyst til at opbygge et nyt IPS- team og blive del af en nyere metodisk og evidensbaseret tilgang i Odense Kommune – det er ikke et krav at du har erfaring med metoden, da der som en del af ansættelsen vil være uddannelse i IPS-metoden.
Vi forventer af dig, at:
 • Du har arbejdet på beskæftigelsesområdet og praktisk erfaring med virksomhedssamarbejde og psykisk sårbare borgere.
 • Du har en baggrund som f.eks. virksomheds-/jobkonsulent, socialrådgiver eller coach.
 • Du har evnen til at føre en motiverende og støttende samtale – og omsætte og realisere borgerens drømme om beskæftigelse eller uddannelse.
 • Du kan koordinere og samarbejde tværfagligt internt og eksternt med forskellige aktører og på forskellige niveauer.
 • Du har evnen til at skabe en professionel relation til borgeren og være vedholdende i opgaveløsningen, så f.eks. et praktikforløb udvikles til et konkret job.
 • Du kan sikre samarbejde og koordinering med beskæftigelsesmedarbejdere, virksomheder, psykiatri og andre professionelle omkring borgeren.
 • Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt.
Vi tilbyder
En arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder og et godt kollegaskab, hvor der er fokus på at løfte opgaven i fællesskab. I jobbet vil du Indgå i faglig sparring med kollegaer internt i afdelingen og på tværs af andre afdelinger.
I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.

Løn- og ansættelsesforhold
Der er tale om 1 fast stilling som vil være forankret i Jobrehabilitering 1 under Job og Udvikling 3, stillingen er på fuld tid med ansættelse den 1. april 2020 eller snarest muligt. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den relevante forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK-overenskomsten eller trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.

Vil du vide mere?
Du kan kontakte Afdelingsleder Ida Nørbygaard på 2031 1987 for yderligere information om stillingen.
Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdsplads og om Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på www.odense.dk

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 23. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 27. februar 2020.

Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.
 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
23-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1.marts 2020

Kontaktperson

Ida Nørbygaard
2031 1987