Spring til indhold

Pædagog til Børnehuset Eventyrgården

Høj faglighed, mod, ordentlighed og samarbejde, er grundpiller som dit arbejde er bygget op omkring
 
Er det dig – så er du måske vores nye kollega.
 
Børneinstitutionen Korup-Næsby vil kendes på:
 • Børnemiljøer, hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber
 • At vi tilbyder inspirerende lærings -og deltagelsesmiljøer i børnehøjde
 • Voksne omkring børnene der er tydelige i at tage ledelse af børnegrupper og læringsmiljøer
 • Et åbent, inddragende og anerkendende forældresamarbejde
 • Høj faglighed og motivation til faglig udvikling
 • Et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere og ledelse oplever sig som betydningsfulde deltagere, i et spændende fagligt arbejdsfællesskab, hvor der er en høj grad af social kapital med fokus på kerneopgaven
Vi tilbyder en pædagogstilling i Børnehuset Eventyrgården med start 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter:

En fastansættelse i en pædagogstilling på 37 timer ugentlig på børnehavegruppen.

Børnehuset Eventyrgården er et integreret børnehus med en børnehavegruppe på 36/40 børn og en vuggestue på 12 børn – den kollega vi søger, skal som udgangspunkt arbejde på børnehavegruppen, men vi er ét hus og ét hold og vi hjælper hinanden når der er behov for det. Vi etablerer læringsmiljøer med udgangspunkt i den børnegruppe vi har og det kalder på, at den voksne ”flytter” sig.
 
Vi arbejder med kontekst bestemte mål, handleplaner og evalueringer, for børnenes trivsel, læring og udvikling. Det faglige fokus er på social inklusion og de pædagogiske læreplaners temaer.
Vi organiserer i dagligdagen arbejdet med overbliksvoksne og fordybelsesvoksne, i forhold til børnegrupper og de læringsrum vi tilbyder.
 
Vi ønsker om vores kommende kollega at:
 • Du er altid nysgerrig på at forstå barneperspektivet
 • Du kan tilrettelægge og engagere dig i pædagogiske tiltag, både i inde og uderummet
 • Du kan arbejde selvstændigt og du kan samarbejde
 • Du er reflekterende i forhold til egen og kollegaers faglige praksis
 • Du har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt og digitalt
 • Du møder børn, kolleger, ledelse og forældre med oprigtighed engagement og faglighed
 • Du indgår aktivt i Eventyrgårdens og institutionen Korup-Næsbys arbejdsfællesskaber
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kl og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder i Eventyrgården, Conny Østergaard Christensen på 6375 1550, for yderligere vedr. stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 13. december 2019 og vi forventer og holde samtaler den 17.december 2019
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
13-12-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter

Kontaktperson

Daglig pædagogisk leder Conny Østergaard
63751550