Spring til indhold

Social- og sundhedsassistent til Bostedet Munkehatten

Kan du tænke dig en spændende hverdag sammen med livsbekræftende borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne i en velfungerende medarbejdergruppe, så er dette stillingen for dig!

Vi søger en engageret social- og sundhedsassistent til vores fantastiske borgere.

Om os
Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud. Enkelte borgere er ikke i beskæftigelse udenfor hjemmet. Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og nogen skal have hjælp til spisning eller sonde.

Om jobbet
Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:
”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”

Om dig
Vi forventer, at du: 
 • Er uddannet social- og sundhedsassistent.
 • Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation
 • Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren.
 • Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger.
 • Er fysisk og psykisk robust.
 • Har fokus på et godt samarbejde med pårørende.
 • Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger.
 • Har kendskab til IT på brugerniveau.
 • Har mod på at indgå i arbejdet som praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever.
 • Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Har kørekort eller planer om at erhverve det.
Vi tilbyder
Vi tilbyder en arbejdsplads, som:
 • Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum.
 • Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation.
 • Har en værdibaseret tilgang til arbejdet.
 • Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde.
 • Kompetenceudvikler medarbejderne.
 • Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø.
 • Arbejder med én Plan samt planlægningsskærme som IT system.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er fast og på 34 timer om ugen. Du skal påregne skiftende arbejdstider, samt arbejde hver anden weekend.

Tiltrædelse 1. januar 2020. 

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 2421 0604. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 16. december 2019, og vi forventer at afholde samtaler den 19. december 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
16-12-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. januar 2020

Kontaktperson

Kirsten Stehmann
24210604