Spring til indhold

Klinisk underviser - fysioterapeut til Genoptræning Nord

Er du konsolideret i din fysioterapeutiske rolle? Har du en pædagogisk tilgang til
arbejdet med studerende? Og har du en respektfuld og anerkendende tilgang til andre
mennesker? Så hører vi gerne fra dig.


Ældre- og Handicapforvaltningen, Genoptræningscenter Øst v/Genoptræning Nord søger en klinisk underviser for fysioterapeutstuderende 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. februar 2020, da vores nuværende søger nye interne udfordringer.

Om os
På genoptræningscentrene i Genoptræning Nord er kollegagruppen tværfagligt sammensat. Gruppen består af ergo- og fysioterapeuter, én BA i Ernæring og Sundhed og én social- og sundhedsassistent med en bred faglig baggrund.

Vi arbejder med rehabilitering som metode til at støtte borgerne i at nå deres mål. Vi tilbyder udredning og støtte til genoptræning for dels ældre borgere, som har et nedsat funktionsniveau blandt andet efter indlæggelse på sygehus, samt til yngre borgere med komplekse tværfaglige genoptræningsbehov. Genoptræningen foregår hovedsageligt på genoptræningscenter, men også i borgers eget hjem/nærmiljø.

Genoptræning Nord er et aktivt klinisk uddannelsessted for ergo- og fysioterapeutstuderende.

Fælles krav til opgaveløsningen i Ældre- og Handicapforvaltningen er at sikre, at borgeren opnår bedst mulige rehabiliterings effekt, effektprogression og eftereffekt i overensstemmelse med sine mål. 

Om jobbet
 • Ansvar for de studerende og den læring, der skal finde sted i de kliniske  praktikker, der er i tilknytning til fysioterapeutuddannelsen.
 • Tæt samarbejde med teamet af KU`ere i Genoptræning og fysioterapeutuddannelsen/UCL.
 • Tæt samarbejde med kollegaerne på Genoptræningscentrene og fra ud-kørende grupper om de studerendes læringsmål.
 • Tæt planlægning og opfølgning med kollegaerne på Genoptræningscentrene og udkørende grupper om genoptræningsborgene og holdene, der tilknyttes studerende.
 • Tæt samarbejde med klinisk underviser for ergoterapeutstuderende.
 • Planlægning og faglig sparring med de øvrige kliniske undervisere, som arbejder  med genoptræning.
 • Driftsopgaver: Genoptræning Sundhedslovens §140 og §86.1.
 • Udredning, planlægning, udførelse og evaluering i forhold til borgernes rehabiliteringsplan.
 • Faglig og tværfaglig sparring med kolleger.
 • Tværfagligt samarbejde i øvrigt.
Om dig
 • Konsolideret i din fysioterapeutiske rolle og bredt fagligt velfunderet.
 • Lyst til at lære og lære fra dig.
 • Har pædagogisk, motiverende og reflekterende tilgang til faget og arbejdet med de studerende.
 • Mestre flere opgaver samtidig og formår at være bindeled mellem de studerende, kollegaer og driften.
 • Har overblik og er god til at tilrettelægge dit og de studerendes arbejde, også lavpraktisk.
 • Evner at skabe struktur og rammer for de studerende.
 • Tager udgangspunkt i borgerens hele situation og understøtter borgeren til at kunne skabe et meningsfuldt liv.
 • Kan arbejde monofagligt såvel som tværfagligt ud fra en rehabiliterende tankegang.
 • Fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt.
 • Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker.
 • Er initiativrig, reflekterende og ansvarstagende i opgaveløsningen.
 • Har lyst til at være brobygger til nye samarbejdspartnere
 • Har lyst og vilje til udvikling og til at finde nye løsninger.
Vi tilbyder
 • Et afvekslende, udfordrende og spændende job.
 • Et godt og robust kollegialt arbejdsklima.
 • Gode vilkår for faglig og gensidig sparring.
 • Mulighed for at få det kliniske undervisningsmodul på diplomniveau.
 • Den tidligere kliniske underviser kan bruges som sparringspartner i opstartsfasen.
Ansøgere med en overbygning af bacheloren i fysioterapi i form af en kandidat/master opfordres også til at søge. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.  

Vil du vide mere?
Spørgsmål vedrørende selve jobfunktionen som klinisk underviser bedes rettet til klinisk underviser for fysioterapeutstuderende Randip Parmar-Sielemann på 65513520. 

Øvrige spørgsmål rettes til tillidsrepræsentant for fysioterapeuter Thomas Elkjær Andersen på 2485 6331, Anja Dührr Gade på 3060 4489 eller rehabiliteringsleder Dorte Kirketerp-Møller på 6551 3561. 

Det praktiske
Ansøgningen sendes elektronisk via nedenstående link og skal indeholde dokumentation i forhold til tidligere ansættelser, dokumentation for uddannelse samt autorisationsbevis.

Ansøgningsfrist er 13. december 2019.  

Samtaler afholdes den 17. december 2019, 18. december 2019 og 19. december 2019 på Genoptræningscenter Øst.
Vi forventer at afholde første samtalerunde tirsdag, den 17. december 2019 og onsdag, den 18. december 2019. Anden samtalerunde afholdes torsdag, den 19. december 2019. Der vil indgå en opgave i forbindelse med anden samtalerunde.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
13-12-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. februar 2020

Kontaktperson

Dorte Kirketerp-Møller
30 94 27 60
Randip Parmar-Sielemann
65 51 35 20