Spring til indhold

Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Lillelund - genopslag

Er du pædagogisk velfunderet og brænder for den daglige ledelsesmæssige opgave? Vil du stå i spidsen for et mindre børnehus med en stærk forankring i lokalmiljøet? Og giver faglige fællesskaber dig inspiration og motivation i din ledelsespraksis?
Så kan det være dig, vi søger, til stillingen som daglig pædagogisk leder.

Om jobbet
Som daglig pædagogisk leder af børnehuset Lillelund vil du opleve at blive en del af et engageret lokalsamfund, hvor forældrene støtter op om børnehuset.

Det bliver din primære opgave at videreføre børnehusets kultur og - sammen med medarbejderne - at videreudvikle et læringsmiljø, hvor børn kan trives, lære og udvikle sig.

Du bliver en del af et hus, hvor nøgleordene er tryghed, nærhed og omsorg. Det er grundlæggende værdier, som også kan ses i måden, du leder dit personale på, og hvordan du møder børn og forældre i hverdagen.

Samtidigt er det din opgave at facilitere den fortsatte pædagogiske udvikling i Lillelund med særlig fokus på implementering af de styrkede pædagogiske læreplaner.  

Om dig 
I Børnehuset Lillelund ønsker vi os en daglig pædagogisk leder som:
  • arbejder systematisk og skaber ramme for god pædagogik i børnehuset
  • er pædagogisk velfunderet
  • evner at formidle indholdet af den pædagogiske praksis såvel i tale som på skrift
  • håndterer modsatrettede forventninger og krav
  • understøtter og videreudvikler børnehusets værdier.
Som en del af ledelsesteamet i institution Nord skal du vægte teamarbejdet højt. Vi forventer, at du bidrager tillidsfuldt og aktivt i arbejdet og bakker op om de beslutninger, der træffes i lederteamet.

Fagligt forventer vi, at du har en relevant uddannelse og at du har ledelseserfaring - eller som minimum har gennemgået et førlederforløb.

Om os
Børnehuset Lillelund er et aldersintegreret børnehus med 11 vuggestuebørn, 42 børnehavebørn, 10 engagerede medarbejdere og en stor og medspillende forældregruppe. Medarbejdergruppen i Lillelund består af 6 pædagoger, 1 studerende og 3 pædagogmedhjælpere.

Børnehuset råder over gode rammer. For eksempel har vi en stor og spændende legeplads, da vi prioriterer udelivet højt.

Vi tror på, at omsorg og nærhed hører nøje sammen med, at vi er opmærksomme på, hvordan børnene har det - at vi lytter til børnene og giver dem respons på det, de siger og gør. Med til trygheden hos børnene hører også, at de ved hvad de voksne står for, giver udtryk for klare holdninger og normer og guider børnene derefter.

Vi har til stadighed fokus på at læringsmiljøerne understøtter det enkelte barns udvikling og der arbejdes bevidst med, at børnene kan og gør mange ting selv, for der derigennem at fastholde den selvstændige udvikling og mestring.

Desuden lægger vi vægt på at skabe tryghed, glæde og nærvær for det enkelte barn og på at understøtte og styrke barnets relationskompetencer.

Børneinstitution Nord
Børneinstitutionen Nord består af 8 børnehuse beliggende i Næsby, Søhus, Stige og Lumby. Vi arbejder med udgangspunkt i de for Odense Kommune gældende strategier med særlig fokus på sprog, dannelse og tidlig indsats.

Vi betragter hele børneinstitutionen som vores fællesskab og har som en fælles opgave at få institutionen til at fungere som en helhed. Vi søger inspiration ved hinanden via inspirationsgrupper, og vi gør meget ud af at dyrke det sociale og faglige fællesskab.

I Børneinstitutionen Nord arbejder vi med udgangspunkt i følgende værdigrundlag
  • Medarbejdere og ledelse samarbejder med forældre, dagplejen og skolerne i lokalområdet for at skabe de bedste betingelser for børns udvikling og læring i forpligtende fællesskaber.
  • Vi respekterer familiernes forskellige baggrunde og tager udgangspunkt heri, i vores møde med forældre og børn.
  • Gennem faglig refleksion og overvejelser arbejder vi kontinuerligt med udvikling af – og tilrettelægger læringsmiljøer, der til stadighed forandrer sig i takt med børnegruppens behov og udfordringer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Det vil være en god ide at kontakte institutionsleder, Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen inden du søger. Så kan vi tale videre om jobbet, og du vil også have mulighed for at se Børnehuset Lillelund. 

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020.

Kandidater som indkaldes til 2. samtale vil blive bedt om at forberede en casefremlæggelse og gennemføre en personprofiltest i perioden mellem 1. og 2. samtale.

Stillingen er i genopslag for at tiltrække et bredere felt af kandidater.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
26-01-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2020

Kontaktperson

Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen
2963 1124