Spring til indhold

Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Blangstedgård

Ledelse vedrører alle. Det ved du, og du tager gerne det ansvar på dig. Du har lyst til at være med til at udvikle og skabe nytænkning i et af byens store børnehuse. Med udgangspunkt i et inkluderende pædagogisk grundlag, har du visioner og høje ambitioner. Måske er det dig, som vi søger.  
 
Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård tilbyder en attraktiv og spændende lederstilling i Børnehuset Blangstedgård, da vores daglig pædagogisk leder går på pension.

Om os
Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård består af seks børnehuse med hver sin daglige pædagogiske leder. De daglige pædagogiske ledere i børnehusene udgør – sammen med institutionslederen – Teamledelsen for hele Børneinstitutionen. Hvis du brænder for at medvirke til pædagogisk udvikling, høj faglighed og systematisk tilgang til opgaveløsning for hele Børneinstitutionen, er der rige udfoldelsesmuligheder her.

I Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård arbejder vi målrettet med social inklusion, hvilket kræver, at du interesserer dig for at arbejde med at udvikle værdier i de sociale fællesskaber og læringsmiljøer, så alle børn inkluderes i fællesskaberne og støttes i positiv udvikling.

Du kommer ind i et velfungerende ledelsesteam, som altid har faglighed og højeste kvalitet for løsning som mål, for det vi er sammen om - nemlig børnene. Vi samarbejder åbent og tæt på tværs af institutionen, og kompetencer bringes i spil, hvor de kan være understøttende i de enkelte børnehuse samt i en fælles udvikling.

Om Blangstedgård
Børnehuset Blangstedgård er et af byens store børnehuse. Børnehuset ligger i Odenses sydøstlige bydel i et boligområde med blandet bebyggelse, tæt på dejlige naturområder. Til børnehuset hører en stor naturlegeplads.

Blangstedgård har to afdelinger, som hver har en koordinator, der udover det pædagogiske arbejde bl.a. tager sig af koordinering og planlægning. De to koordinatorer refererer til den daglige pædagogiske leder.

Om jobbet
Som daglig pædagogisk leder i Blangstedgård får du ansvaret for at videreudvikle et hus med 33 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn. Blangstedgård er desuden et ressourcehus, hvilket betyder, at der er indvisiteret 2-3 børn med særlige behov.

Du får ansvaret for en personalegruppe på ca. 20 medarbejdere (pædagoger, pædagogmedhjælpere, en kok og en studerende). Børnehuset har den forældrevalgte frokostordning. Frokostordningen er på valg hvert andet år.

Du vil få et stort medansvar for trivsel og udvikling blandt børn, medarbejdere og forældre. Med ledelsesansvaret følger forpligtigelser. Du har ikke kun ledelsesret, men også ledelsespligt. Du kan tilbyde et stort drive i dit personlige engagement, du har lyst til udvikling og mod til at tage ansvar.   

En væsentlig værdi for dig er ordentlighed. Dette, ved du, er nødvendigt, når du ønsker at skabe en arbejdspladskultur, hvor anerkendelse af forskelligheder er en forudsætning for at kunne sikre pædagogisk praksis af høj faglighed og samtidig et godt arbejdsmiljø.

Om dig
Du formår at samle børnehuset ved at have øje for samhørighed, samarbejde og anerkendelse af personalet, samt ved at vedholde kontinuitet mellem de to afdelinger, til gavn for såvel personale som børn og forældre. Du er en visionær pædagogisk leder som brænder for ledelse, og går foran i det daglige pædagogiske arbejde med børnene. 
Vi forventer, at du
  • Har erfaring med ledelse, har en relevant uddannelse, samt teoretisk og praktisk viden inden for området. Hvis du ikke har erfaring med ledelse, skal du have gå på mod, lyst til læring og lederudvikling
  • Vi ser også gerne, at du har en lederuddannelse
  • Har fokus på at sætte den pædagogiske ramme som, med afsæt i vores overordnede mål, bedst muligt understøtter børnenes behov.
  • Har viden om social inklusion, og om hvordan det indtænkes i den daglige praksis.
  • Har viden om og erfaring med den narrative metode.
Derudover forventer vi, at du
  • Leder delegerende og er i stand til at motivere dine medarbejdere og sparre med dem.
  • Er en god systematiker og planlægger, som holder fast i overblikket på egne opgaver og opgaver på tværs af Børneinstitutionen.
  • Har en åben og nysgerrig tilgang til dine opgaver, og du har et anerkendende menneskesyn. Du tør erkende, når ting kan være anderledes
  • Har evnen til at handle velovervejet - også i pressede situationer.
  • Du er en dygtig kommunikator, både skriftligt og mundtligt - og du har styr på IT.
Du kan finde uddybende oplysninger om børnehusets faglige prioriteringer og indsatsområder på Børneinstitution Tornbjerg-Rosengårds hjemmeside her.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. maj 2020.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger fås ved institutionsleder i Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård
Gitte Ahrenfeldt Hermansen på 5114 9221.

Du kan læse mere om Odense Kommunes ledelsesgrundlag her.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 8. marts 2020. Vi forventer at holde 1. samtaler mandag den 16. marts 2020 og 2. samtaler tirsdag den 24. marts 2020. 

Kandidater, som inviteres til 2. samtale, skal være indstillet på i uge 12 at gennemføre en personprofiltest og præsentere referencer.
 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
08-03-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. maj 2020

Kontaktperson

Gitte Ahrenfeldt Hermansen
5114 9221