Spring til indhold

Bliv pædagogisk assistentelev i Odense Kommune

Brænder du for at arbejde med mennesker, og er du god til at indgå i relationer? Er du ansvarlig, robust, empatisk og er du en god rollemodel? Så er det måske lige dig, vi søger som pædagogisk assistentelev!

Odense Kommune søger elever til uddannelsen som pædagogisk assistent med opstart den 1. marts 2020.

Om uddannelsen
På uddannelsen vil du udvikle personlige og faglige kompetencer, og der vil være fokus på din aktive medvirken i egne læringsprocesser.

Uddannelsen er en praktisk orienteret pædagogisk uddannelse og har fire faglige fokusområder:
  • Natur og udeliv
  • Digital kultur
  • Bevægelse og idræt
  • Sundhed i den pædagogiske praksis
Uddannelsens hovedforløb varer som udgangspunkt 2 år og 1½ måned, som består af 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Den kan dog være kortere afhængig af din baggrund.

Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Odense. Praktikkerne tilrettelægges i Odense Kommune inden for vuggestuer, børnehaver, skoler og tilbud for børn og voksne med fysiske eller psykiske handicap.

Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du efterfølgende arbejde med børn, unge eller voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Uddannelsen som pædagogisk assistent giver mulighed for, at du kan søge ind på pædagogstudiet, eller akademiuddannelsen i ungdomspædagogik.

Adgangskrav
For at kunne søge en stilling som pædagogisk assistentelev skal du være i gang med erhvervsuddannelsens grundforløb 2 målrettet den pædagogiske assistent uddannelse eller have afsluttet det efter august 2015. Du skal vedlægge dokumentation for dit grundforløb i din ansøgning.

Hvis du har taget grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen Fyn, skal du vedlægge kompetencebevis og uddannelsesplan, som du kan finde på Social- og Sundhedsskolens elevplan.

Hvis du har spørgsmål om adgangskravene, kan du kontakte en uddannelsesvejleder på Social- og Sundhedsskolen Fyn.


Om dig
Vi lægger vægt på, at du:
  • Viser interesse og engagement for uddannelsen og arbejdet inden for det pædagogiske område.
  • Arbejder med personlig udvikling og indgår positivt i samarbejdet med respekt, ansvar og hensyn til andre mennesker.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 37 timer.

Er du over 25 år og opfylder kriterierne for voksenelev, kan du søge om voksenelevløn.
Læs om kriterierne for voksenelevløn her i skemaet.

Hvis du opfylder kriterierne, skal du vedhæfte det udfyldte og underskrevne skema til din ansøgning. Der gives ikke dispensation for kriterierne.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om indhold i uddannelsen og adgangskrav på www.sosufyn.dk

Du kan læse mere om den pædagogiske assistentuddannelse i Odense Kommune på odense.dk/elev eller se filmen med Simon og Nicki, vores to nuværende elever her.

Hvis du har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores uddannelseskoordinator, Maiken Seiferheld på tlf. 6551 1191 eller på mail mse@odense.dk eller Social- og Sundhedsskolens uddannelsesvejledere på telefon 6310 2779.

Praktisk
Ansøgningsfristen er den 23. december 2019, og vi forventer at afholde samtaler i uge 5, 2020.

Vær opmærksom på, at vores mails kan havne i ”uønsket post”.
 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Elever, Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
23-12-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. marts 2020

Kontaktperson

Maiken Seiferheld
6551 1191