Spring til indhold

Jobrådgivere til Job og Udvikling

Tillidsskabende og beskæftigelsesrettede Jobrådgivere søges til Jobrehabilitering 1

Odense kommune tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet til alle – vi arbejder derfor med troen på at også borgere som er langt fra arbejdsmarkedet kan støttes derhen. Tror du også på det, og vil du være med til at knække kurven, så også de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, igennem en tillidsskabende og vedholdende tilgang kan skabe fodfæste på arbejdsmarkedet?
Vil du være en del af ovenstående og kan du:
 • Holde fokus på en jobrettet indsats?
 • Navigere i kompleksitet?
 • Tænke helhedsorienteret?
 • Kommunikere tydeligt?                 
Om os
I Jobrehabilitering 1 har vi primært ansvaret for at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en beskæftigelsesrettet indsats. Vores fokus er på de udsatte borgere og på hvordan også de hjælpes tættere på arbejdsmarkedet, et arbejde som ofte kalder på et godt og tæt tværgående og tværfagligt samarbejde både internt samt eksternt i organisationen.

Vi er en arbejdsplads hvor trivsel, arbejdsglæden og et godt sammenhold er i fokus. Sammen med en nærværende og involverende ledelse, har vi løbende fokus på faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab.

Om jobbet
Som jobrådgiver og koordinerende sagsbehandler er det din opgave at sikre tilstedeværelsen af koordinering, helhed og sammenhæng. Når der iværksættes flere tiltag, skal de derfor tænkes sammen og sigte mod samme mål – nemlig beskæftigelse.

I samtalerne skal du kunne bevare det jobrettede fokus hvor der sammen med borgeren udarbejdes CV og drøftes jobmål.

Gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er bred. Som jobrådgiver er det derfor nødvendigt at du tager udgangspunkt i den enkelte borger og skaber mening for denne i forhold til de indsatser som iværksættes. Du skal sikre medinddragelse og rollesikkerhed i mødet med borgeren, hvor der også skabes tydelighed omkring muligheder, krav og forventninger
Via en individuel tilgang til borgerne, skal en tidlig og aktiv indsats således prioriteres højt.
 • Det bliver din opgave at navigere som myndighed overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, dette kræver at du kan formidle og arbejde efter beskæftigelseslovgivningen
 • Konkret kommer du til at varetage den beskæftigelsesrettede indsats, hvor du igennem et tæt samarbejde med borgeren og relevante samarbejdspersoner som f.eks. jobkonsulenter, skal tilrettelægge en plan for den enkelte borger
 • For borgere som ses i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, er det din opgave sammen med borgeren at klargøre sagen til møde i rehabiliteringsteamet
 • Som jobrådgiver er det derfor vigtigt at have lyst og evne til at samarbejde på tværs, ligesom det er vigtigt at sætte sig ind i ny lovgivning og forstå konsekvenserne i forhold til hidtidig praksis
Om dig
 • Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, har erfaring og lyst til at arbejde med udfordrede borgere, som står uden for arbejdsmarkedet af helbredsmæssige, psykiske og/eller sociale årsager
 • Du har kendskab til arbejdsmarkedets behov og kan arbejde job- og målrettet sammen med den enkelte borgere, henimod et jobmatch
 • Du er serviceminded og møder borgerne anerkendende
 • Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt
 • Du kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et teamsamarbejde
 • Du har lyst til at opsøge ny viden for at udvikle dig fagligt
 • Du tør begå fejl og lære af dem
Vi tilbyder
En arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder og et godt kollegaskab, hvor der er fokus på at løfte opgaven i fællesskab. I jobbet vil du Indgå i faglig sparring med kollegaer internt i afdelingen og på tværs af andre afdelinger.
I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om et antal faste stillingere som jobrådgivere, med opstart 1.februar 2020 eller hurtigst muligt. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Du kan kontakte Afdelingsleder Ida Nørbygaard på 20311987 eller Afdelingsleder Louise Rasmussen på 21758138 for yderligere information om stillingerne.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 11.december 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 18.december 2019 eller den 19.december 2019
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
11-12-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. februar 2020

Kontaktperson

Ida Nørbygaard
20311987
Louise Rasmussen
21758138