Spring til indhold

Medarbejdere til beskæftigelsesindsats i Vollsmose

Vil du være med til at få bragt flere af Vollsmoses ledige i job og uddannelse – og derigennem føre Odense byråds ”Den sidste Vollsmoseplan” ud i livet? Brænder du for den motiverende samtale med fokus på krav, udvikling og deltagelse i beskæftigelses- og uddannelsesindsatser? Evner du at samarbejde med flere fagligheder med afsæt i én plan for den ledige? Så har du nu mulighed for at bringe det hele i spil som medarbejder i vores nye projekt ”Vollsmose i job og uddannelse i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Vi søger ambitiøse og dygtige medarbejdere til ny beskæftigelsesindsats i Vollsmose, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Stillingerne er faste og på fuld tid med tiltrædelse 1. marts 2020.

”Den sidste Vollsmoseplan”
Med Odense byråds aftale om ”Den sidste Vollsmoseplan” blev det besluttet, at boligområdet skal gennemgå en gennemgribende forandring i de kommende år. Det gælder lige fra fysiske forandringer til mere målrettede beskæftigelses- og integrationsmæssige indsatser. Der skal gøres op med den svage tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelser generelt, som en stor del af beboerne i Vollsmose har i dag. Ambitionen er, at uddannelses- og beskæftigelsesgraden blandt Vollsmose-borgere om 10 år er på samme niveau som i resten af Odense. Dette skal ske sideløbende med, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse også bliver markant reduceret. Det er et ambitiøst mål, og det betyder, at Vollsmose skal flyttet sig markant hurtigere end resten af byen, og at beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne skal virke bedre og hurtigere end i dag.

Nyt projekt ”Vollsmose i job og uddannelse”
Til at løfte denne opgave etablerer vi et nyt projekt ”Vollsmose i job og uddannelse”, som vi ønsker bemandet med en række fagligt dygtige uddannelsesrådgivere og jobmentorer.  Projektet bliver fysisk placeret i boligområdet Vollsmose – og vi søger medarbejdere, der kan arbejde fokuseret med en helhedsorienteret, individuel og håndholdt borgertilgang med målet om flere Vollsmose-borgere i job eller uddannelse.

Projektets målgruppe er langtidsledige borgere (aktivitetsparate uddannelsesmodtagere) under 30 år. Målgruppen har typisk forskellige sociale- og/eller helbredsmæssige udfordringer som for eksempel manglende motivation, manglende danskkundskaber mv., der bliver barrierer i forhold til beskæftigelse og uddannelse.

Medarbejderne skal derfor kunne arbejde tværfagligt, motiverende og i et solidt samarbejde med borgerne omkring én plan. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne skal bygge på indsatser med dokumenteret effekt – og stille tydelige krav og forventninger til de ledige for eksempel i forhold til rådighedsforpligtelse, sanktioner mv.

Om dig
Vi lægger vægt på, at du (fælles for alle stillinger)
 • Er motiveret af arbejdet på beskæftigelses- og socialområdet
 • Har viljen til samarbejde og kan se muligheder i en beskæftigelsesindsats, der understøttes af sociale- og sundhedsfaglige indsatser
 • Har et respektfuldt og anerkendende menneskesyn – og bliver motiveret af at hjælpe ledige godt på vej
 • Arbejder selvstændigt – men trives også i samarbejde med andre fagligheder
 • Kan kommunikere klart både i tale og på skrift
 • Har en relevant uddannelse og relevant erhvervserfaring
 • Medarbejderen skal være indstillet på at samarbejde tæt med Team CFU-Beskæftigelse, Team Specialenheden, da Team Vollsmose vil blive forankret med de to øvrige teams i Beskæftigelsesafdelingen.
Vores forventninger til dig:
Uddannelsesrådgiver: (1 stilling i afdelingen for borgere under 30)

Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, har erfaring og lyst til at arbejde med udfordrede borgere, som står uden for arbejdsmarkedet af helbredsmæssige, psykiske og/eller sociale årsager.
 • Du har kendskab til arbejdsmarkedets behov og kan arbejde job, uddannelses- og målrettet sammen med den enkelte borgere.
 • Du er serviceminded og møder borgerne anerkendende.
 • Du skal kunne yde råd og vejledning, iværksætte beskæftigelsesfremmende foranstaltninger med afsæt i beskæftigelsesloven. Ligeledes kunne træffe afgørelse i forhold til bevillinger, sanktioneringer samt forberedelse af sager til rehabiliteringsteamet.
 • Du har en systematisk og struktureret tilgang i sagsbehandlingen.
 • Du er psykisk robust og evner at håndtere konflikter med fokus på konfliktnedtrapning i mødet.
 • Evner et stærkt relations arbejde i forhold til målgruppen.
 • Har flair for IT og gerne kendskab til Fasit.
Jobmentor (2 stillinger i afdelingen for borgere under 30 år)
 • Du har en socialfaglig baggrund koblet med viden og erfaringer fra arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger
 • Du kan arbejde med borgerne individuelt – og stå for holdundervisning med fokus på beskæftigelsesfremmende udvikling – herunder fokus på uddannelse
 • Det er en fordel, hvis du har undervisningserfaring
 • Du er initiativrig og udviklingsorienteret – og du arbejder med borgerne i fokus med udgangspunkt i deres drømme og visioner for fremtiden 
 • Du er god til at skabe virksomhedsrettede kontakter
 • Du har kørekort/ kan transportere dig rundt i Odense
 • Du evner et stærkt relationsarbejde i forhold til målgruppen
 • Du er psykisk robust og evner at håndtere konflikter med fokus på konfliktnedtrapning i mødet
 • Du kan arbejde teambaseret på tværs af faggrupper – og være en konstruktiv holdspiller
Om os
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som målsætning, at alle skal i job eller uddannelse. Forvaltningen arbejder ud fra de 5 principper:
 • Uddannelse og job først
 • Hos os er hver dag en træningsdag mod uddannelse eller job
 • Vi bruger vores ressourcer der, hvor flere kommer i uddannelse eller job
 • Borgernes situation definerer altid det konkrete samarbejde på tværs
 • Den første medarbejdere borgeren møder har koordineringsansvaret
Vi tilbyder
Du får muligheden blive del af dette nye projekt i Beskæftigelses- og Socialforvaltning, hvor der er stort politisk fokus på projektets resultater og udvikling.  Du bliver del af et engageret tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores kompetencer og metoder. Du vil få en bred samarbejdsflade med både ledere og kollegaer fra forvaltningens andre afdelinger.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.

Stillingerne er faste og på fuld tid og til ansættelse med start 1. marts 2020.

Vil du vide mere?
Du kan kontakte afdelingsleder Nina Gangia Henriksen på 2461 3681 for yderligere spørgsmål om stillingerne i Afdelingen for borgere under 30 år.

Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdsplads og om Beskæftigelses- og Socialforvaltningen her

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 10. januar 2020. Vi forventer at afholde samtale i uge 4, 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
10-01-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2020

Kontaktperson

Nina Gangia Henriksen
2461 3681