Spring til indhold

Teamleder for Tale-/Sprog- og Høreområdet i PPR, Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse

Har du stor erfaring fra tale-sprogområdet? Brænder du for strategisk udvikling af sprog, dannelse og tidlig indsats? Evner du driftsledelse af selvtilrettelæggende medarbejdere? 

Stillingen som leder for en del af PPR i Odense, nemlig Tale/Sprog- og Høreområdet er ledig. Derfor søger Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse nu en ny leder på området.
Tale/Sprog og Høre-konsulenterne er forankret i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. En tværfaglig enhed i Børn- og Ungeforvaltningens Sundhed og Forebyggelsesafdeling med tilbud til gravide, børn, unge og familier primært på almenområdet.

Børn- og Ungeforvaltningens vision er, at flere børn og unge oplever et sammenhængende børne- og ungeliv med mere sundhed, læring og deltagelse. Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse har en central opgave ind i Børn og Ungeforvaltningens strategiske fokusområde tidlig indsats og er en medvirkende faktor til at skabe lige muligheder i livet for alle børn og unge. Læs mere her 
Udover Tale/Sprog- og høre- konsulenterne består Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse af familiebehandlere, sundhedsplejersker, småbørns- og skolepsykologer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed samt ergo- og fysioterapeuter.

Om jobbet
Du bliver ansvarlig for personaleledelsen af 25 selvtilrettelæggende medarbejdere med forankring ind på tale-/sprogområdet. Desuden bliver du ansvarlig for den strategiske udvikling og driften af medarbejderne ind i sporene under de prioriterede strategier, herunder bl.a. strategierne for sprog, dannelse og tidlig indsats. Strategien for tidlig indsats har bl.a. stort fokus på sammenhæng i de yngstes liv, inkluderende læringsmiljøer, fravær og fremmøde og gode overgange mellem både dagtilbud til skole og skole til ungdomsuddannelse.

Som teamleder for tale-/sprogområdet bidrager du ind på den tværfaglige dagsorden, i tæt og koordineret samarbejde med de øvrige 6 teamledere i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. Du skal medvirke til at sikre den tværfaglige indsats i lokalområderne på tværs af byen, herunder samarbejde med de lokale dagpleje-/institutions- og skoleledere. Som teamleder har du en særlig opgave i forhold til at lede, skabe og understøtte meningsfulde og værdiskabende arbejdsfællesskaber mellem medarbejderne på tale-/sprogområdet og de øvrige faggrupper i afdelingen. Der et tæt samarbejde med ledelsen i henholdsvis dagtilbuds- og skoleafdelingen samt med ledelsen af Specialpædagogisk Rådgivning/SPPR, som yder rådgivning og vejledning til specialbørnehaver, specialskoler og øvrige specialpædagogiske skoletilbud.

Du refererer til øverste leder i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse.

Om dig
Du evner at lede en faglig stærk medarbejdergruppe, som værdsætter tydelige rammer og retning ind i forhold til en selvtilrettelagt praksis. Du arbejder med en tydelig ledelsesmæssig kobling af kerneopgaven og trivsel. Du har erfaring med ledelse af tale-/sprogområdet eller anden del af PPR-feltet, i forhold til børn og unge, eller ledelseserfaring fra anden relevant kontekst. Eller du har lyst og mod til at udvikle dig til leder og har stor erfaring med tale-/sprogområdet enten direkte eller indirekte. 

Du har lyst til at indgå som en aktiv medspiller i et ledelsesteam på tværs af Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. Et ledelsesteam som arbejder ud fra tillidsbaseret ledelse og vægter høj kvalitet i samarbejdet. Desuden vægtes et ledelsesmæssigt fokus på sammenhæng mellem faglighed og trivsel såvel i det monofaglige- som i det tværfaglige regi i organisationen. Du har blik for sammenhæng mellem indsatser og ønsket om effekt for børn, unge og deres familie.

Du skal være optaget af at få tingene til at virke i praksis og finde implementeringsopgaven lige så relevant som udviklingsopgaven. Du skal være motiveret af at bedrive ledelse i spændet mellem strategi og drift.

Du har en faglig baggrund fra tale-/sprogområdet eller anden relevant baggrund med flere års erfaring. Gerne erfaring med driftsledelse og/eller erfaring med at koordinere og lede processer i praksis.

Du har ambitioner for tale-/sprogområdet, som du sætter i spil med faggruppen, nøglepersoner og ledelsesteam. Du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation og kan navigere sikkert i den økonomiske virkelighed kombineret med krav til kvalitet, effekt og faglig udvikling.

Du er i stand til at arbejde systematisk og struktureret med henblik på at opnå de fastsatte mål, herunder kan du navigere og prioritere i en travl hverdag med mange dagsordener og aktører. Endvidere har du blik for de administrative ledelsesmæssige opgaver, der følger med opgavesættet.

Du begår dig naturligt blandt både medarbejdere og ledere og er i stand til at skabe følgeskab omkring dig.
Du indgår i relevant efter- og videreuddannelse i forhold til stillingen.

Kan du se dig selv som teamleder i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse ud fra de beskrevne opgaver, og genkender du dig selv i profilen, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er på 37 t/u og ønskes besat den 1. februar 2020 eller snarest muligt.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til Tværfaglig Sundheds- og Forebyggelsesleder Trine Bülow Vadum på 2147 0283 eller tbs@odense.dk.
Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

Det praktiske
Ansøgningsfrist tirsdag den 3. december 2019. Ansættelsessamtaler forventer vi at afholde henholdsvis med 1. samtale den 9. december og 2. samtale den 13. december. Der er imellem samtalerne en test for de udvalgte kandidater.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
06-01-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1 februar 2020

Kontaktperson

Trine Vadum
2147 0283