Spring til indhold

85 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Modersmålslærer til Islandsk

  Til at undervis Islandske børn i Islandsk, søges en modersmålslærer

  Modersmålslærer til Islandsk søges til 24 børn og unge. Undervisningen vil foregå på Munkebjergskolen lørdag formiddag og vil have en varighed på 6 timer. To hold med hver 3 timer. Første undervisningsgang vil være lørdag den 7. marts 2020.<br /><br /><strong>Formål</strong><br />Formålet med at deltage i modersmålsundervisningen er, at eleverne vedligeholder og udviklinger kendskabet til modersmålet og får viden om forholdene i hjemlandet. Eleven får således mulighed for at forstå sin baggrund og beherske sproget.  <br /><br /><strong>Hvem og hvordan</strong><br />Modersmålsundervisningen gives til elever fra 1.- 9. klassetrin. Undervisningen kan også omfatte børnehaveklassen.<br />Undervisningen er frivillig, og det er gratis for elever fra Odense Kommune at deltage.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er positiv, tillidsvækkende og engageret, kan lide at undervise børn og unge og mestrer at skabe gode relationer til børnene. Din undervisning er inspirerende og varieret og med til at skabe et positivt undervisningsmiljø.<br /><br /><strong>Løn-og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte Søren Gregersen på sgre@odense.dk eller 30121601.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. februar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 8, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sundhedsplejersker til Odense Kommune

  Sundhedsplejen søger tre sundhedsplejersker til ledige stillinger fra 1. april 2020. To faste stillinger på henholdsvis 32,5 timer ugentlig og 32 timer ugentlig samt et årsvikariat på 37 timer ugentlig.

  Sundhedsplejen søger tre sundhedsplejersker til ledige stillinger fra 1. april 2020. To faste stillinger på henholdsvis 32,5 timer ugentlig og 32 timer ugentlig samt et årsvikariat på 37 timer ugentlig. <br /><br />Sundhedsplejen i Odense Kommune satser på tidlig indsats, der indebærer graviditetsbesøg til alle familier med tilbud om screening for fødselsdepression af begge forældre. I 2019 har sundhedsplejen desuden implementeret screeningsmetoden ADBB.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Sundhedsplejerskerne i Odense Kommune arbejder i kombinerede stillinger.<br /><br />Sundhedsplejen i Odense Kommune er opdelt i tre områder i Sundhedshusene Syd, Vest og Nord, hvor sundhedsplejerskerne har kontorfaciliteter og konsultationer. Jordemødre, der betjener områderne afholder også deres konsultationer i Sundhedshusene.<br /><br />Sundhedsplejen er organiseret i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelsesenhed bestående af sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, psykologer, tale- /sprogkonsulenter, ergo-/fysioterapeuter, familiebehandlere, ernæringsbachelorer, der indgår i et tæt samarbejde med Skole- og Dagtilbudsafdelingen, Børn- og Ungerådgivningen og samarbejder med andre forskellige eksterne samarbejdspartnere.<br /><br />Du kan læse mere om sundhedsplejen på <a href="https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/sundhedsplejen" target="_blank" title="Odense Kommune hjemmeside">Odense Kommunes hjemmeside</a>. <br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Er uddannet sundhedsplejerske og fagligt engageret</li> <li>Forstår at arbejde selvstændigt som selvtilrettelægger og samtidig være teamplayer</li> <li>Kan arbejde tværfagligt</li> <li>Er fleksibel, åben og positiv</li> <li>Er udviklings- og omstillingsparat</li> <li>Har lyst og evne til at facilitere mødegange i vores fødsels- og forældreforberedende forløb ”Sund Start Sammen”</li> <li>Kan arbejde i alle familietyper og i alle områder af byen</li> <li>Er organisatorisk nysgerrig – kan se Sundhedsplejen og sig selv som en del af organisationen / Odense Kommune i er sammenhængende perspektiv til gavn for børn og familier</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En arbejdsplads i udvikling og forandring</li> <li>Et selvstændigt job med mange udfordringer og et stort ansvar</li> <li>Engagerede kollegaer, der samarbejder i teams</li> <li>Sundhedsplejerskerne i de tre områder arbejder sammen i forskellige gruppeaktiviteter på byplan</li> <li>Kollegial faglig sparring og supervision</li> <li>En arbejdsplads, hvor det tværfaglige samarbejde vægtes højt</li> </ul> Lyder ovenstående som noget for dig, og ønsker du at blive en del af et stort kollegafællesskab, så ser vi gerne en ansøgning fra dig. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:<br /><br /><strong>Sundhedshus Syd</strong>, Olfert Fischers Vej 15, 5220 Odense SØ. Teamleder Lotte Opstrup Christensen på 23657270, <a href="mailto:loch@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">loch@odense.dk</a><br /><br /><strong>Sundhedshus Vest</strong>, Slotsgade 5, 5000 Odense C. Teamleder Mette Lind Sørensen på 21684985, <a href="mailto:mels@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">mels@odense.dk</a>. <br /><br /><strong>Sundhedshus Nord</strong>, Vollsmose Allé 14 E 1. sal, 5240 Odense NØ. Teamleder Lissi Skodborg Jørgensen på 40455658, <a href="mailto:likj@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">likj@odense.dk</a>. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Dansk Sygeplejeråd. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 16. februar 2020. Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag, den 20. februar 2020 og evt. fredag, den 21. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  16-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • En af vores gode kollegaer søger nye udfordringer og i den forbindelse har vi en stilling som Social- og sundhedsassistent ledig fra 15. februar 2020 - eller snarest mulig.

  En af vores gode kollegaer søger nye udfordringer og i den forbindelse har vi en stilling som Social- og sundhedsassistent ledig snarest muligt. <br /><br /><strong>Om Korsløkkehaven Plejecenter som arbejdsplads</strong><br />Plejecentret består af 40  2 værelses lejligheder opdelt i 4 teams. Som ansat vil du blive tilknyttet et fast team med 10 lejligheder, hvor der i nogle lejligheder er samboende ægtepar. Man er tilknyttet et team, men hjælper selvfølgelig også i andre teams, hvis der er assistent opgaver, der skal løses eller, der mangler afløsning. Vores beboersammen-sætning er blandet dvs. vi har mennesker med demens, erhvervede og medfødte hjerneskader og progredierende sygdomme som f.eks. Parkinson. Vi ser det som en fordel, at vi ikke er specialiserede, da man som ansat hos os har stor mulighed for at anvende sin faglighed bredt.<br /><br />Plejecenter Korsløkkehaven er først og fremmest et hjem for vores beboere - og dernæst en arbejdsplads. Vi bestræber os meget på at gøre det hjemligt for vores beboere - vores rammer beskrives oftest som hjemlige frem for institutionelle. Vi har fokus på at kunne tilbyde en meningsfuld hverdag for vores beboere: F.eks. har vi indrettet en dagligstue med billardbord, stort 65” tv til filmhygge og spillebord til div bræt, kort - og terningspils- turneringer. Udendørs har vi udendørsinstrumenter i vores sansehave og snart bygger vi et Orangeri – begge aktiviteter anvendes i samarbejde som den lokale børnehave.<br /><br /><strong>Personalet</strong><br />På Plejecentret arbejder aftenvagt i faste teams ud fra deres vagtrul. Medarbejdergruppen består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere. Personalet i aftenvagt skifter sjældent job, og det ser vi som en anerkendelse for, at vi har det godt med hinanden. Ligesom vi løbende har sociale arrangementer for at lære hinanden bedre at kende og styrke den sociale kapital. <br /><br /><strong>Fagligt fokus</strong><br />Vi har flere kollegaer uddannet i den Neuropædagogiske tilgang. For at udbygge kendskabet til bl.a. sanseintegration udbydes der i 2019 og 2020 basis- og videregående kurser i Basal Stimulation – en teori der gør det muligt at få praktiske håndelag, der involvere sanserne i plejetiltag og hverdagsaktiviteter.<br /><br /><strong>Odense Kommune som arbejdsplads</strong> <ul> <li>Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind så beboerens eget liv bevares bedst muligt?</li> <li>Er du god til at kommunikere med ældre og, er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde?</li> <li>Har du lyst til at arbejde i en dagligdag, hvor der er mange udfordringer? </li> </ul> Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.<br /><br /><strong>Dine opgaver bliver</strong> <ul> <li>At gøre brug af dine kompetencer som social- og sundhedsassistent på bedste vis</li> <li>Arbejde med den rehabiliterende tilgang – understøttet af ”En plan” (FS3) dokumentation</li> <li>Skabe det gode meningsfulde liv for vores beboere</li> <li>Være medvirkende til, at vi som kollegaer, har det godt og trives i det daglig </li> </ul> <br /><strong>Dine personlige kompetencer</strong> <ul> <li>Du er naturlig god til at kommunikere med beboerne, kolleger og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Du er mødestabil – fordi vi kan ikke undvære dig, hvis du ikke er her som aftalt</li> <li>Du ser muligheder frem for begrænsninger og, er glad i samværet på arbejdspladsen</li> <li>Du er en stabil kollega, der bidrager til det positive samarbejde</li> <li>Uddannelseskrav - bestået Social -og sundhedsassistentuddannelsen</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Ansættelsen er gennemsnitlig 28 timer i 5-2 rul, med 7,5 timers vagter (Kl. 15.00-22.30 og 15.30-23.00). Søndagstillæg afspadseres. Aftenvagten består af 4 personaler (SSH og SSA) til 40 beboerlejligheder.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Alice Sundstrøm på 65 51 34 25 eller på mail <a href="mailto:asu@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">asu@odense.dk</a><u> </u>, Assisterende Stefan Bjerre Callesen på 65513425 eller på mail sbca@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 12. februar  2020 og vi afholder samtaler den 19. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Børnehuset Haustruphave søger to pædagogmedhjælpere på henholdsvis 25 timer og 30 timer ugentligt med tiltrædelse pr. 1. marts og 1. april 2020 eller snarest derefter.  Børnehuset Haustruphave er et integreret børnehus.

  Børnehuset Haustruphave søger to pædagogmedhjælpere på henholdsvis 25 timer og 30 timer ugentligt med tiltrædelse pr. 1. marts og 1. april 2020 eller snarest derefter.<br /> <br />Børnehuset Haustruphave er et integreret børnehus. Haustruphave er en del af Børneinstitution Bolbro-Højstrup, som samlet tæller 8 børnehuse fordelt ud over Højstrup og Bolbro.<br /> <br /><strong>Om os</strong><strong> </strong><br />Børnehuset Haustruphave er et børnehus med gennemsnitlig normering på i alt 52 børn fordelt på 3 grupper. Børnehuset har frokostordning og huser børn i alderen 0 til 6 år samt 11 ansatte. Børnehuset er beliggende i Bolbro, og børnene kommer med meget forskellige forudsætninger og baggrunde.<br /> <br />Værdigrundlag: <div style="text-align:center">Vi vil – vi tør – vi gør.<br />”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” Pippi Langstrømpe</div>  <br />Børnehuset Haustruphave ønsker at kendes ved en anerkendende praksis samt et højkvalitetsdagtilbud. Vi er engagerede og lægger stor vægt på at have en imødekommende og positiv atmosfære. <br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Du skal kunne indgå i et bredt spænd af arbejdsopgaver: <ul> <li>Kunne samarbejde om løsningen af kerneopgaven.</li> <li>Kunne i tale sætte praksis på måder, der gør dem nyttige for fælles refleksion i personalegruppen og højne kvaliteten af den pædagogiske praksis.  </li> <li>Kunne arbejde i og med tydelig struktur.</li> <li>Kunne skabe ro og forudsigelighed.</li> <li>Kunne samarbejde anerkendende og tæt med forældrene.</li> <li>Være psykisk og fysisk robust.</li> <li>Kunne udvise en høj grad af selvstændighed samtidig med at være tro mod fælles beslutninger.</li> <li>Anvende IT i dit arbejde, som pædagogisk redskab, og til dokumentation/kommunikation.</li> <li>Være medansvarlig for, at der er et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed turde gå i dialog - også når det er svært.</li> <li>Være omstillingsparat.</li> <li>Medvirke til at skabe udvikling, læring og trivsel for de mindste</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et hus, der vægter faglig refleksion, bl.a. gennem vores ugentlige PUF-møder (pædagogisk udviklingsforum) og vores teammøder i huset.</li> <li>En atmosfære, som er præget af nærvær, opmærksomhed, og hvor den enkelte føler sig mødt.</li> <li>Et sted, hvor forskellighed er en ressource.</li> <li>Et sted, hvor fokus er på løsningen af vores fælles kerneopgave.</li> <li>Mulighed for faglig udvikling og samarbejde på tværs af institutionen.</li> <li>Et sted med masser af glæde og humor.</li> <li>En arbejdsplads med god kommunikation og plads til at undres fagligt.</li> <li>Et job i et børnehus, der lige nu er i en unik situation, hvor vi sammen er i gang med at finde et fælles ståsted.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Camilla Bisgaard Dall på 5125 4246 (træffes ikke i uge 5).<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 4. februar 2020. Vi forventer at holde samtaler i starten af uge 8.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  04-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Den nye afdeling Alle Unge Skal Med er allerede under etablering og søger snarest muligt en dedikeret uddannelsesrådgiver. Vil du være med?

  Alt for mange odenseanske unge gennemfører aldrig en ungdomsuddannelse. De kommer således ofte til at stå uden mulighed for videre adgang til det ordinære uddannelsesmarked og står derfor på sigt i risiko for at få manglende eller usikker tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed til selvforsørgelse.<br /><br /><strong>Ny afdeling - Alle Unge Skal Med</strong><br />For at imødegå denne udvikling etableres Alle Unge Skal Med<em>. </em>Afdelingen skal have fokus på igangsættelse og udvikling af præcise og målrettede indsatser til den gruppe af unge, der i dag modtager uddannelseshjælp. Meningen er, at fokus og indsatser skal understøtte målgruppen i at fastholde eller opnå ordinær og varig uddannelse eller beskæftigelse.<br /><br /><strong>Ungeanalysen</strong><br />I foråret 2019 præsenteredes Ungeanalysen. Den er et resultatet af en tværforvaltningsmæssig beslutning i Børne- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Analysens resultater viser, at der er behov for udvikling af flere koordinerede, individuelle og håndholdte indsatser for de unge, der har mistet – eller står i risiko for at miste – tilknytningen til de almindelige uddannelses- og beskæftigelsesspor. Formålet er at sikre overgangen fra uddannelseshjælp til ordinær uddannelse (og uddannelsesfinansiering) eller beskæftigelse bliver varig<br /><br />Analysen peger på, at der er behov for en kombination af <ul> <li>Uddannelsesrettede indsatser</li> <li>Jobrettede indsatser</li> <li>Opkvalificeringsindsatser</li> <li>Sociale indsatser</li> <li>Sundhedsrettede indsatser</li> <li>Fastholdelse i uddannelse eller job</li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />I den nye afdeling, Alle Unge Skal Med, skal den enkelte rådgivers sagsstamme tilpasses, så der er mulighed for hyppig, tæt og individuel opfølgning i hver eneste sag. Rådgiveren vil være den unges primære kontaktperson, både når sagen er aktiv og når den er afsluttet i afdelingen. Den unge får udarbejdet én plan som jobrådgiverens tiltag skal understøtte.<br /><br />Opgaverne vil bestå af både af hyppige samtaler og en række håndholdte indsatser som fx initiering af og evt. ledsagelse til lægebesøg, opstart af beskæftigelsestilbud, etc. Rådgivernes funktion er endvidere at fastholde den unge i uddannelse eller job og dermed undgå evt. tilbageløb til offentlig ydelse efter endt beskæftigelsessag.<br /><br />Alle Unge Skal Med er allerede under etablering og søger snarest muligt en dedikeret uddannelsesrådgiver.<br /><br />Rådgiverne skal være optaget af – både individuelt og i solidt samarbejde med såvel de nære kolleger og andre afdelinger og indsatser i forvaltningen – at understøtte og dermed minimere gruppen af unge, der vanskeligt ved at finde fodfæste i ordinær uddannelse eller beskæftigelse.<br /><br /><strong>Som uddannelsesrådgiver i Alle Unge Skal Med skal du have</strong> <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Erfaring med målrettede borgersamtaler</li> <li>Stærke IT-kompetencer (FASIT, SBSYS, Connect, o.a.)</li> <li>Forståelsen for målgruppen, der har andre problemer ud over ledighed</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik, metodik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende  samtaleteknikker</li> <li>Være åben for at give og få feedback</li> </ul> Er DU interesseret, så send os straks din ansøgning!<br /><br />I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte afsnitsleder Daniel Frank på 61 15 32 57 eller på dhf@odense.dk.                        <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 2. februar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 6. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en pædagog til en fast stilling på 30 timer ugentligt i børnehaven fra 1. marts 2020 eller snarest derefter.

  Vi søger en pædagog til en fast stilling på 30 timer ugentligt i børnehaven fra 1. marts 2020 eller snarest derefter. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet og samarbejde mellem børnehave og vuggestue. Derfor er det vores forventning, at du har interesse for at arbejde med børn i hele aldersgruppen 0-5 år.<br /><strong>                                    </strong><br /><strong>Om os </strong><br />Børneinstitution Højby - Hjallese består af børnehusene: Mælkebøtten, Bolden, Bjørnemosen, Brobækken og Skovløkken.<br /><br />Pædagogikken i institutionen tager afsæt i den inkluderende tænkning.<br /><br />Skovløkken består af en vuggestuegruppe på 12 børn og en børnehavegruppe på 44-50 børn. Børnehavebørnene er inddelt i mindre fællesskaber/læringsgrupper, men vi tillægger det stor betydning at give børnene mulighed for at deltage i fleksible børnefællesskaber, hvor deres relationer og læring understøttes bedst muligt. Vi har nogle rigtigt gode fysiske rammer, der alle understøtter den daglige læring.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Faglige kvalifikationer og kompetencer:<br /><br />Vi søger en pædagog, der er godt fagligt funderet, og for hvem barnets perspektiv er i centrum. Der er brug for en pædagog, der er fagligt visionær, dynamisk, som engagerer sig og gerne har erfaring med arbejdet med inklusion og kan bidrage i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.<br /><br />Derudover er det vigtigt, at du som medarbejder er indstillet på følgende: <ul> <li>have en høj faglig standard, hvor du tydeligt tager udgangspunkt i barnets tarv og perspektiv</li> <li>kunne omsætte faglige refleksioner til konkret pædagogik i dagligdagen</li> <li>kunne være en synlig pædagog for både børn og voksne</li> <li>mødet med den enkelte, uanset om det er børn, kolleger, forældre eller andre samarbejdspartnere sker ud fra et anerkendende perspektiv</li> <li>du udviser stor ansvarlighed i forhold til opgaveløsningen og de besluttede aftaler</li> <li>du kan strukturere din dagligdag med børnene, så der sker meningsfuld læring med og for børnene</li> <li>du tør sætte din egen faglighed i spil / være opsøgende og reflekterende over egen praksis</li> <li>være anerkendende i væremåde og kommunikation</li> <li>være fleksibel og have overskud til at møde hverdagens udfordringer med stort gå på mod</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte daglig pædagogisk leder Bente Thomsen på 6375 8844 eller <a href="mailto:bmt@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">bmt@odense.dk</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 29. januar 2020. Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 6.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du en bred og velfunderet social- eller sundhedsfaglig baggrund? Vil du gerne være en del af et ledelsesteam, lede engagerede medarbejdere, lede flere afdelinger samtidig Være medskaber af et godt liv for borgergruppen Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder i Tornhuset?

  <strong><em>Har du en bred og velfunderet social- eller sundhedsfaglig baggrund?</em></strong><br /><strong><em>Vil du gerne:</em></strong> <ul> <li><strong><em>Være en del af et ledelsesteam</em></strong></li> <li><strong><em>Lede engagerede medarbejdere</em></strong></li> <li><strong><em>Lede flere afdelinger samtidig</em></strong></li> <li><strong><em>Være medskaber af et godt liv for borgergruppen</em></strong></li> </ul> <strong><em>Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder i Tornhuset?</em></strong><br /><br />Vi søger en engageret assisterende rehabiliteringsleder med ledelseserfaring, en stærk social- eller sundhedsfaglig baggrund og gerne med erfaring fra det psykiatriske område.<br /><br /><strong>Om Tornhuset</strong><br />Tornhuset består af 3 dagtilbud, 6 afdelinger med døgntilbud samt et støttecenter for voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser, varierende grad af udviklingshæmning samt eventuelle psykiatriske tillægsdiagnoser. Vi er fysisk fordelt over 5 forskellige matrikler.<br />Vi er en tværfaglig sammensat personalegruppe, bestående af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, køkkenledere, fysioterapeuter, sygeplejerske samt pædagogmedhjælpere.<br /><br />Tornhuset er kendetegnet ved en målrettet, struktureret og systematisk faglig indsats med borgeren i centrum. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tænkning og har borgerens mestringsmuligheder i fokus. Vores grundlæggende tilgang er baseret på TEACCH, Low Arousal, LA2, KRAP, neuropædagogik og sanseintegration. Alle afdelinger får faglig supervision af ekstern psykolog.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />I stillingen som assisterende rehabiliteringsleder vil du blive den daglige leder for Bodelen Tornbjergvej og Hvedevangen/Støttedelen.<br /><br />Du vil indgå i et lederteam med tre andre assisterende rehabiliteringsledere samt referere direkte til rehabiliteringslederen. Vi arbejder med ”det store Vi” og hjælper hinanden på tværs af ledelsesområder.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>Kan være ansvarshavende for de sundhedsfaglige temaer i organisationen</li> <li>Har ledelseserfaring og relevant lederuddannelse</li> <li>Har interesse for det specialiserede område meget gerne med erfaring med borger med ASF</li> <li>Kan facilitere kontinuerlig udvikling af faglighed og kompetencer hos medarbejderne gennem faglig sparring og coaching</li> <li>Mestrer at inddrage pårørende i arbejdet omkring borgeren.</li> <li>Har en sikker ledelsesstil, og kan lede og koordinere udvidelser og forandringsprocesser og evner at styre inden for de givne rammer så ressourcerne udnyttes bedst muligt</li> <li>Er god til at overskue flere og komplekse opgaver, samt kan arbejde med uddelegering</li> <li>Har fokus på personaleledelse som et middel til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Kan håndtere væsentlige administrative styringsopgaver, så som intern strategisk udvikling, arbejdsplanlægning og økonomi</li> </ul> <strong>Som person er du</strong>: <ul> <li>Tydelig som leder, nærværende, vedholdende, autentisk og anerkendende</li> <li>En holdspiller med evnen til at kunne begejstre og få følgeskab</li> <li>Ambitiøs og iderig på Tornhusets vegne</li> <li>Struktureret med evnen til at bevare overblikket og roen, også i pressede situationer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende lederstilling på en højt specialiseret arbejdsplads.</li> <li>Et ledelsesteam, der arbejder værdibaseret og hvor fagligheden er i højsæde, som har fokus på kvalitet, høj grad af professionalisme, konstruktiv sparring, nytænkning, gensidig respekt og loyalitet</li> <li>En arbejdsplads hvor udviklings- og forandringsprocesser er en del af hverdagen, og du vil have indflydelse på udvikling af kulturen i organisationen.</li> <li>Et afvekslende og udfordrende lederjob, hvor personaleledelse, faglighed og den daglige drift er i fokus</li> <li>Ledersupervision i gruppe med øvrige assisterende rehabiliteringsledere i Medfødt Hjerneskade.</li> <li>Engagerede medarbejdere, der arbejder teambaseret i tværfagligt sammensatte afdelinger</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer om ugen uden højeste tjenestetid, og er med tiltrædelse hurtigst muligt eller pr. 1. april 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Anne-Mette Sørensen 2925 3400.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune">her.</a><br />Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ab436bcc-992a-413f-8563-e993d400b2ce">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 9. februar 2020.<br />Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 18. februar, og 2. samtalerunde afvikles den 21. februar. Kandidater som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler. Du kan blive bedt om at arbejde med en case ved 2. samtalerunde.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  09-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger to kreative eller musiske pædagogmedhjælpere primært til Forårs-SFO. Stillingerne er på fuld tid i perioden 24. februar 2020 til 4. juli 2020.

  Vi søger to kreative eller musiske pædagogmedhjælpere. Stillingerne er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og er tidsbegrænsede i perioden fra den 24. februar 2020 til den 4. juli 2020.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Sct. Hans Skole er en stor byskole beliggende i Skibhuskvarteret. Skolen har indskrevet ca. 700 elever, hvoraf 275 også er tilknyttet SFO/SFO2.<br /><br />2. marts 2020 byder vi velkommen til årets Forårs SFO, og det er her arbejdsfunktionen primært vil være. Børnegruppen er vores kommende elever til børnehaveklasserne, og tilbuddet skal være med til at sikre en tryg overgang fra børnehus til skole. Vores pædagogiske fokuspunkter i forhold til Forårs SFO’en er følgende: <ul> <li>Fortrolighed med dagligdagen i skole og SFO</li> <li>Lære at indgå i fællesskaber</li> <li>Sproglig stimulering</li> <li>Trivsel og venskaber</li> <li>Sundhed og bevægelse</li> <li>Kendskab til lokalområdet samt det at kunne færdes i trafikken</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vores forventninger til dig er, at du er i besiddelse af kreative eller musiske evner. Du skal være tydelig og ansvarsbevidst samt kunne stå for planlægning og udførelse af aktiviteter med den pågældende børnegruppe. Det er også et plus, hvis sundhed og bevægelse lige er dig.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder dig at arbejde på en skole, hvor <ul> <li>faglighed prioriteres højt og tværfaglighed ses som en styrke</li> <li>børnemiljøet hele tiden udvikles</li> <li>arbejdsmiljøet prioriteres højt</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af børnemiljøet Anni Biller Due på 63752527 / anbj@odense.dk. <br /><br />Yderligere information om Sct. Hans Skole finder du på vores <a href="https://scthans.aula.dk/" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningen samt CV, kopi af evt. uddannelsesbevis og udtalelser skal sendes via nedenstående link senest den 2. februar 2020.<br /><br />Ansættelsessamtaler afholdes i uge 6.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du uddannet social- og sundhedsassistent, så se her! Vi har desværre taget afsked med en af vores dygtige medarbejdere, derfor søger vi en ny kollega, der brænder for det nære samarbejde og ønsker at skabe det bedste hverdagsliv for beboerne på Ærtebjerghaven Plejecenter.

  <em>Er du uddannet social- og sundhedsassistent, så se her!</em><br /><br />Vi har desværre taget afsked med en af vores dygtige medarbejdere, derfor søger vi en ny kollega, der brænder for det nære samarbejde og ønsker at skabe det bedste hverdagsliv for beboerne på Ærtebjerghaven Plejecenter.<br /><br />Vi søger en social-og sundhedsassistent til en fast stilling på 32-35 timer ugentlig i dagvagt med weekendvagter hver anden weekend i ulige uger. Tiltrædelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ærtebjerghaven Plejecenter er en del af Vedvarende sygdomsudvikling Vest i Ældre- og Handicapforvaltningen. Ærtebjerghaven plejecenter består af 45 lejligheder fordelt på 5 bo-enheder. Hovedvægten af beboerne er demente.<br /><br />Medarbejderne er social- og sundhedshjælpere, social-og sundhedsassistenter og en pædagog, flexjob og køkkenuddannet personale.<br /><br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med beboere, pårørende og andre tværfaglige samarbejdspartnere, tilrettelægger indsatser, der understøtter mestring og giver livskvalitet i forhold til beboernes ønsker, behov og drømme.  <br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Som medarbejder på Ærtebjerghaven Plejecenter er du en vigtig del af beboernes hverdagsliv.<br /><br />Du fungerer som koordinator og har en tæt kontakt til pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere med henblik på at skabe en meningsfuld hverdag og en oplevelse af sammenhæng.<br /><br />Du finder glæde ved at medvirke til at skabe en indholdsrig og samtidig tryg hverdag for beboerne. Du er derfor engageret i både pleje-, kliniske- og sundhedsfaglige opgaver samt hverdagsaktiviteter og pårørendesamarbejde.<br /><br />Du stræber efter at følge og udvikle den faglige viden og indsats, på såvel pleje- som demensområdet. Det er derfor vigtigt, at du brænder for samarbejdet med beboere med demens og har kendskab til personcentreret omsorg og kliniske plejeopgaver.<br /><br />Du har ligeledes flair for IT, og du overholder de faglige krav omkring dokumentation og faglig udvikling. Du har gode samarbejdskompetencer og en positiv indstilling, samt fagligt engagement, der gør, at du har lyst til at være en del af et team, der arbejder tværfagligt og med beboerne som nærmeste samarbejdspartner.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads med højt til loftet, og hvor vi lægger vægt på et godt samarbejde, der foregår i tæt dialog og med respekt for hinanden. Grundig introduktion og med mulighed for sidemandsoplæring af engagerede kollegaer og ledere.<br /><br />Der er gode muligheder for kompetenceudvikling efter ønske og behov og gensidig sparring med kollegaer og samarbejdspartnere i hverdagen og på ugentlige rehabiliteringsmøder.<br /><br />Vi syntes selv, vi har en spændende arbejdsplads og et alsidigt job, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning og med stor mulighed for indflydelse, til glæde for beboere og arbejdsmiljøet. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du kan få oplysninger hos rehabiliteringsleder Heidi Tange på 65513871 eller til assisterende rehabiliteringsleder Maj-Britt Hansen på 65513872. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 9. februar 2020. Samtaler afholdes den 17. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger nye kollegaer til akademikerindsatsen hos Virksomhed & Arbejdskraft til faste stillinger på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. april 2020.

  Hos Virksomhed og Arbejdskraft varetages forskelligartede indsatser, der samlet styrker målet om at reducere ledigheden i Odense og sikre kvalificeret match mellem borger og jobåbninger. Vi ønsker at styrke vores målrettede indsatser for at hjælpe dimittender og øvrige ledige akademikere i arbejde, og derfor søger vi virksomhedskonsulenter, som skal indgå i et målrettet og resultatorienteret team.<br /><br />Der er tale om faste stillinger på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest mulig og senest den 1. april 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Virksomhed & Arbejdskraft er en del af Beskæftigelses- & Socialforvaltningen. Ca. 40 virksomhedskonsulenter er organiseret i teams med forskelligt fokus. Den primære opgave er at sikre et tæt samarbejde med erhvervslivet i Odense i forhold til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse.<br /><br />I dag har 5 virksomhedskonsulenter akademikerindsatsen som deres primære opgave, og dette team ønsker vi at tilføre flere ressourcer.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som virksomhedskonsulent forventes det, at du har interesse og kompetence i mødet med offentlige institutioner og private virksomheder. Du er relationsskabende, du har en projektorienteret adfærd, og du er resultatorienteret. Derudover er det afgørende, at du kan arbejde selvstændigt og tager ejerskab for egne opgaver og det fælles mål.<br /> <br />Dine nøgleopgaver bliver: <ul> <li>Opsøgende og telefonisk virksomhedskontakt.</li> <li>Planlægning, afvikling og gennemførelse af målrettede indsatser på akademikerområdet.</li> <li>Rekruttering, herunder bedste match mellem borger og virksomhed, samt varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse hermed.</li> <li>Understøtte virksomheder i Odense og evt. hele Syddanmark.</li> </ul> Grundpillen i virksomhedskonsulentens arbejde er at bidrage til at alle skal i job eller uddannelse.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal: <ul> <li>Kunne begå dig med relationer på flere niveauer.</li> <li>Have en relevant solid faglig baggrund, med erfaring og kompetence i opsøgende virksomhedskontakt.</li> <li>Beherske konsulentrollen, herunder mødebooking, rekruttering og networking.</li> <li>Have stærke IT- og administrative kompetencer, herunder datadisciplin.</li> <li>Kunne indgå i et målrettet team, som er resultatorienteret og bidrage til den gode stemning.</li> <li>Have kendskab og indsigt i de udfordringer, som kendetegner ledigheden på det akademiske område.</li> <li>Have gode skriftlige og mundtlige kommunikations evner, også gerne på engelsk.</li> <li>Kunne møde borgeren med respekt og have fokus på dennes vej til en jobåbning.</li> <li>Evt. SoMe kompetencer eller erfaringer i samarbejde med SMV’er. Kendskab til Fasit og Vitas er ligeledes efterspurgte, men ikke et krav.</li> </ul> Der er mange gode indfaldsvinkler til stillingen. Erfaring og viden om mødet med virksomheder og borger prioriteres højt. Ligeledes er det afgørende. at du kan se dig selv som en del af en politisk styret organisation, hvor der forventes kendskab eller interesse for beskæftigelses politik (LAB loven) samt arbejdsmarkedsforhold.<br /><br />Du skal være indstillet på at bruge en del af din arbejdstid på opsøgende kontakt til virksomheder, og derfor er det en forudsætning, at du har kørekort.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlings berettigede organisation. Aflønningen for virksomhedskonsulenter vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK-overenskomst.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte afdelingsleder Per Tørslev på 2343 2548 for yderligere information om stillingerne.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på www.odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 6. februar 2020. Samtaler forventes afholdt onsdag, den 19. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  06-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Er du vild med kultur og sundhed, og er du en haj til analyse og kortlægning?  Så søg stillingen som studentermedhjælper i Kultursekretariatet, 15 timer ugentlig. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. december 2020 og ønskes besat den 15. marts 2020.

  <em>Er du vild med kultur og sundhed, og er du en haj til analyse og kortlægning? </em><br /><br />Så søg stillingen som studentermedhjælper i Kultursekretariatet, 15 timer ugentlig. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. december 2020 og ønskes besat den 15. marts 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Kultursekretariatet er tilknyttet afdelingen Fritid og Kultur i Odense Kommunes By-og Kulturforvaltning. Arbejdspladsen er beliggende på Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C<br /><br />Kultursekretariatet faciliterer, synliggør og skaber kultur- og kunstoplevelser i samarbejde med kulturaktører og borgere med udgangspunkt i Odense Kommunes Kulturpolitik. Desuden administreres tilskud og faste aftaler med en lang række kulturinstitutioner.<br /><br />Kultursekretariatet har desuden sekretariatsfunktion for Kulturregion Fyn, Odense Musikudvalg og Odense Billedkunstråd. <br /><br />Vores kontor er kendetegnet ved en uformel tone, hvor vi går meget op i, at alle trives. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som studentermedhjælper vil du komme til at arbejde med opgaver knyttet til Kulturregion Fyns kulturaftale.<br /><br />Kulturregion Fyn<strong> </strong>er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet, der sammen har indgået en kulturaftale med forskellige indsatsområder. I nuværende aftale opererer Kulturregion Fyn med tre indsatsområder.<br /> <br />Som studentermedhjælper vil du skulle arbejde med et kommende indsatsområde med titlen ”Kulturel Sundhedsfremme”, der understøtter tiltag, hvor fagprofessionelle fra social- og sundhedssektoren samarbejder med fagprofessionelle fra kultursektoren om at tilrettelægge og gennemføre projekter og programmer, der kombinerer kunst- og kulturoplevelser med et bevidst sundhedsfremmende perspektiv. Sundhedsfremmende kultur kan defineres som: aktivt engagement i en kulturaktivitet (inden for de kunstneriske genrer), der er rammesat og gennemføres med henblik på at skabe en bevidst sundhedsfremmende effekt (styrket livskvalitet og velvære), enten og/eller af fysisk, psykisk og social karakter.<br /> <br />Ambitionen med indsatsområdet er at: <ul> <li>skabe opmærksomhed omkring potentialerne ved bevidst at arbejde med sundhedsfremmende kulturtiltag</li> <li>skabe et tværfagligt samarbejds- og vidensgrundlag på tværs af forvaltninger og institutioner i kulturregionens kommuner (særligt inde for kultur, social- og sundhedssektoren).</li> <li>kortlægge og teste, hvordan kulturaktørerne kan udvide deres målgrupper og aktiviteter via sundhedsfremmende kulturtilbud i samarbejde med aktører fra social- og sundhedssektoren</li> </ul> Du vil som studentermedhjælp få lejlighed til at løse en bred vifte af opgaver under indsatsområdet og under hele forløbet arbejde tæt sammen med Kulturregion Fyns programleder, der står for området. Du vil have en stor indflydelse på, hvordan opgaverne tilrettelægges, så studierne kan passes tilfredsstillende ved siden af.<br /><br /><strong>Om dig </strong>                                                                                                     <br />Vi forestiller os, at du er i gang med en lang videregående uddannelse f.eks. inden for humaniora, folkesundhed eller samfundsvidenskab.<br /><br />Du interesserer dig for kunst- og kulturlivet på Fyn og i Odense, og du har en særlig interesse i kunst- og kulturprojekter, der har et sundhedsfremmende aspekt enten ved at have en forebyggende, trivselsforøgende eller helende funktion.<br /><br />Du er god til såvel skriftlig som mundtlig kommunikation og har gerne erfaring med kortlægning, analyse og databehandling samt udvikling af og eksekvering af spørgeskemaundersøgelser.<br /> <br />Du er ansvarsbevidst, initiativrig og kan varetage opgaver selvstændigt<br /><br />Du har kørekort B<br /><br />Du kan læse mere om Kulturregion Fyn <a href="http://www.kulturregionfyn.dk"><u>her</u></a><br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et alsidigt og spændende studiejob, hvor du skal samarbejde og sparre med en række aktører. Stillingen vil være kendetegnet ved, at du i høj grad får lejlighed til at bringe dine egne kompetencer i spil, træffe beslutninger og tage ansvar.<br /><br />Du vil få et stort regionalt netværk blandt en masse spændende aktører. Du vil dertil opnå et godt kendskab til det administrative arbejde i en kommune/kulturregion, samt få indblik i hvordan en politisk organisation fungerer.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte programleder Stine Keiding på ske@odense.dk eller på 2928 1335. Alternativt kan kontorchef Nicolai Frank kontaktes på nfra@odense.dk.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 20. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler fredag den 28. februar 2020 i tidsrummet kl. 9 til 15.00. <br /><br />For at komme i betragtning til stillingen er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /><br /><br /><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Kultur, Fritid og Design||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Haustruphave

  Da vi har været så heldige at få tilført ekstra midler, søger Børnehuset Haustruphave 1 pædagog på 30 timer (37 timer i 2020) til vuggestuen, med tiltrædelse pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.

  Da vi har været så heldige at få tilført ekstra midler, søger Børnehuset Haustruphave 1 pædagog på 30 timer (37 timer i 2020) til vuggestuen, med tiltrædelse pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.<br /><strong> </strong><br />Børnehuset Haustruphave er et integreret børnehus. Haustruphave er en del af Børneinstitution Bolbro Højstrup, som samlet tæller 8 børnehuse fordelt ud over Højstrup og Bolbro.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Haustruphave er et børnehus med gennemsnitlig normering på i alt 52 børn fordelt på 3 grupper. Børnehuset har frokostordning og huser børn i alderen 0 til 6 år samt 10 ansatte. Børnehuset er beliggende i Bolbro, og børnene kommer med meget forskellige forudsætninger og baggrunde.<br /><br />Værdigrundlag: <div style="text-align:center">Vi vil – vi tør – vi gør.</div> <div style="text-align:center">”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” Pippi Langstrømpe  </div> <br />Du kommer ind i et børnehus, som er ved at finde sit fælles ståsted. Der er kommet ny leder i maj i år, og vi er i gang med en spændende proces sammen, som du også kommer til at være en del af.<br />Børnehuset Haustruphave ønsker at kendes ved en anerkendende praksis samt et højkvalitetsdagtilbud. Vi er engagerede og lægger stor vægt på at have en imødekommende og positiv atmosfære. <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne indgå i et bredt spænd af arbejdsopgaver: <ul> <li>Kunne samarbejde om løsningen af kerneopgaven.</li> <li>Kunne arbejde med og være bevidst om inklusions- og eksklusionsmekanismer.</li> <li>Kunne i tale sætte praksis på måder, der gør dem nyttige for fælles refleksion i personalegruppen og højne kvaliteten af den pædagogiske praksis.  </li> <li>Kunne varetage et tæt samarbejde med regionens småbørnsteam og andre samarbejdspartnere.</li> <li>Udarbejde handleplaner og andet skriftligt arbejde.</li> <li>Kunne arbejde i og med tydelig struktur.</li> <li>Kunne skabe ro og forudsigelighed.</li> <li>Kunne samarbejde anerkendende og tæt med forældrene.</li> <li>Være psykisk og fysisk robust.</li> <li>Kunne udvise en høj grad af selvstændighed samtidig med at være tro mod fælles beslutninger.</li> <li>Kunne se nye muligheder og være aktiv i implementeringen af nye tiltag.</li> <li>Anvende IT i dit arbejde, som pædagogisk redskab, og til dokumentation/kommunikation.</li> <li>Være medansvarlig for, at der er et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed turde gå i dialog - også når det er svært.</li> <li>Kunne bidrage til en høj kommunikation og faglig undren.</li> <li>Være indstillet på at arbejde med udgangspunkt i Odense kommunes Ny virkelighed Ny velfærd og inklusionsstrategien.</li> <li> Medvirke til at skabe udvikling, læring og trivsel for de 0-2 årige.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job i et børnehus, der lige nu er i en unik situation, hvor vi sammen er i gang med at finde et fælles ståsted.</li> <li>Et hus, der vægter faglig refleksion, bl.a. gennem vores ugentlige PUF-møder (pædagogisk udviklingsforum) og vores teammøder i huset.</li> <li>En atmosfære, som er præget af nærvær, opmærksomhed og hvor den enkelte føler sig mødt.</li> <li>Et sted, hvor forskellighed er en ressource.</li> <li>Et sted, hvor fokus er på løsningen af vores fælles kerneopgave.</li> <li>Mulighed for faglig udvikling og samarbejde på tværs af institutionen.</li> <li>Et sted med masser af glæde og humor.</li> <li>En arbejdsplads med god kommunikation og plads til at undres fagligt.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogosik leder Camilla Bisgaard Dall på 5125 4246 (kan ikke træffes i uge 5).<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 2. februar 2020. Vi forventer at holde samtaler i starten af uge 8.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  02-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Medarbejder til Kontrolgruppen

  Er du kontoruddannet med speciale indenfor offentlig administration eller tilsvarende? Har du erfaring med sagsbehandling indenfor CPR-loven, Retssikkerhedsloven på det sociale område, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, LAB-loven, Dagtilbudsloven og Lov om Udbetaling Danmark?

  Vejledning & Kontrol i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger en medarbejder til Kontrolgruppen med tiltrædelse 1. april 2020.<br /> <br />Odense Kommune har gennem de senere år styrket indsatsen for at afdække og stoppe socialt bedrageri med offentlige ydelser herunder kræve tilbagebetaling. Det gælder bl.a. beslutningen i Odense Byråd om at forstærke Kontrolgruppen, så der sættes flere kræfter ind for at undersøge rocker- og bandemedlemmers offentlige ydelser, registrering på adresser og ejerskab af formuer mv., hvor der er formodning om, at offentlige ydelser evt. modtages i strid med loven.<br /><br />Indsatsen med at komme uberettigede ydelser og socialt bedrageri til livs er en generel og bredt dækkende indsats indenfor mange typer af offentlige ydelser. Det er en meningsfuld og lønsom arbejdsindsats, der sker i samarbejde på tværs af afdelinger internt i kommunen, men i høj grad også i samarbejde med eksterne myndigheder herunder Udbetaling Danmark, Den Fælles Dataenhed, SKAT, Udlændingestyrelsen, Politi samt lufthavnskontrollører m.fl.  <br /> <br />Dit fokusområde bliver at afdække og stoppe socialt bedrageri med offentlige ydelser. Du skal bidrage til, at kontrolarbejdet fortsat udvikles professionelt og så effektivt som muligt inden for de givne forvaltningsmæssige og lovbestemte vilkår. Du skal kunne favne bredt og have flere bolde i luften samtidig, ligesom du skal kunne bevæge dig ubesværet rundt i lovstof. Der stilles store krav til din robusthed og samarbejdsevner med mange forskellige aktører.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:  <ul> <li>Kontrol med udbetaling af offentlige ydelser efter gældende lovgivning</li> <li>Afdækning af socialt bedrageri med henblik på stop for ydelser herunder tilbagebetaling</li> <li>Borgersamtaler med vidt forskellige borgere fx også borgere med rocker- eller banderelationer</li> <li>Deltagelse i udgående kontrolbesøg på forskellige virksomheder</li> <li>Samarbejde internt i kommunen bl.a. afdelinger, der udbetaler ydelser samt afdelinger i CFU, Vollsmose, der arbejder med komplekse familier med kriminalitet og evt. radikalisering inde på livet</li> <li>Samarbejde med andre myndigheder herunder Udbetaling Danmark, Den Fælles Dataenhed, SKAT, politi, Udlændingestyrelsen m.fl.</li> <li>Korrekt behandling af henvendelser fra borgere herunder anmeldelser om mistanke af socialt bedrageri</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at:  <ul> <li>Du er kontoruddannet med speciale indenfor offentlig administration eller tilsvarende</li> <li>Du har erfaring med sagsbehandling indenfor CPR-loven, Retssikkerhedsloven på det sociale område, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, LAB-loven, Dagtilbudsloven og Lov om Udbetaling Danmark</li> <li>Du har lyst og evne til at indgå i et alsidigt og til tider travlt miljø</li> <li>Du er robust som person og kan tale med forskellige typer borgere både som vejleder og kontrollant</li> <li>Du er god til at samarbejde om vanskelige problemstillinger på tværs af faggrupper og med forskellige aktører</li> <li>Du kan arbejde systematisk, struktureret og selvstændigt</li> <li>Du er fleksibel og ansvarsbevidst med en god portion almindelig sund fornuft</li> <li>Du er klar til at køre med på virksomhedskontrol i kommunens bil, hvorfor besiddelse af kørekort er en fordel</li> <li>Du er stærk såvel skriftligt som mundtligt og er god til IT-værktøjer</li> <li>Du er vant til at arbejde med FASIT, CPR, SBSYS (eller andet journaliseringsværktøj)</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong>  <ul> <li>En fuldtidsstilling med meget varierede opgaver</li> <li>Et job med faglige og personlige udviklingsmuligheder</li> <li>Engagerede og gode kolleger</li> <li>Et godt fagligt miljø med en uhøjtidelig omgangsform</li> </ul> <strong>Hvem er vi</strong> <br />Afdelingen Vejledning & Kontrol er organiseret i området ”Ydelse” i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Afdelingen varetager forskellige funktioner. I Kontrolgruppen er ansat otte HK-medarbejdere på fuld tid. Lokalemæssigt holder Kontrolgruppen til på 9. sal i Egeparken, Vollsmose, men medarbejderne har også på andre måder et bredt udsyn - og der er ansat seniorjobbere og kontorelever mv.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK med udgangspunkt i grundlønstrin 22.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For nærmere oplysninger om stillingen er du velkommen til at henvende dig til afdelingsleder Jesper Suhr Thomsen på 30 70 28 61. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag, den 11. februar 2020. Vi forventer som udgangspunkt at afholde alle samtalerne torsdag og fredag den 20. og 21. februar 2020 (i uge 8).<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  11-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Svanegården

  Besidder du en høj faglighed, og brænder du for at udvikle den sammen med os?  Vil du tage ejerskab for at opfylde kerneopgaven? Vores kerneopgave Børnene skal opleve at ha’ det sjovt, så de gennem leg og læring udvikler troen på sig selv og egne evner.

  <em>Besidder du en høj faglighed, og brænder du for at udvikle den sammen med os? Vil du tage ejerskab for at opfylde kerneopgaven? </em><br /><br />Det selvejende børnehus Svanegården søger en pædagog på 33 timer. Tiltrædelse 1. april 2020.<br /><br /><strong>Vores kerneopgave</strong><br />Børnene skal opleve at ha’ det sjovt, så de gennem leg og læring udvikler troen på sig selv og egne evner.<br /><br />Kan du, og vil du være med til at sikre dette for en masse dejlige børn?<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Svanegården er beliggende i Skibhuskvarteret, Odense C. Vi er en del af Børneinstitution Rising, som består af 8 børnehuse. Vi er et stort selvejende integrereret børnehus normeret til 16 vuggestuebørn og 60 – 70 børnehavebørn.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vores forventninger til dig: <ul> <li>At du har et godt overblik – kan arbejde i en struktureret hverdag, men også kan agere når strukturen brydes.</li> <li>At du er god til at skabe relationer, er nærværende og i børnehøjde i samværet med børnene og forældrene.</li> <li>At du er reflekterende, kan arbejde systematisk og altid har tanke for barnet og børnegruppen.</li> <li>At du bidrager aktivt i samarbejdet med kollegaerne til glæde for hele huset.</li> <li>At du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt.</li> <li>At du er klar på at blive flyttet rundt i huset med nogle års mellemrum – altså fleksibilitet.</li> <li>At du er indstillet på både at kunne arbejde i vuggestue og børnehave. Stillingen er pt. i vuggestue. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et børnehus, hvor kerneopgaven er i centrum. Derfor er vi i konstant udvikling, og vores fokus er på faglighed og trivsel for både børn og voksne. Dette opnår vi blandt andet ved kollegial sparring, viden udefra via kurser og relevant læsestof.  <br />Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og ser mulighederne i hverdagen. Vores hus er inddelt i læringsmiljøer, der justeres løbende, så børnene hele tiden udfordres.<br />Børnehuset Svanegården har en alsidig profil, hvor vi favner bredt og sætter pris på pladsen til at være forskellige.<br />Vi har et stort hus med mange skønne børn, aktive forældre, en engageret forældrebestyrelse. Vi er en personalegruppe, der er fagligt dygtige, som ser muligheder frem for begrænsninger – med en humoristisk tilgang til livet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du interesseret eller har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte daglig leder Jannie Toftegaard Kofoed på 6375 1251 og muligvis aftale et besøg.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 4. februar 2020. Samtaler afholdes i uge 9, 2020.<br /><br />Ansættelsesproceduren er delt op i to. Første del er placeret i uge 6 eller 8, hvor vi inviterer dig til et uformelt praktisk element, hvor du vil være her i 1 times tid. Du skal stå for en aktivitet i ca. 15 minutter, derefter vil du få en rundvisning. De ansøgere som indkaldes til dette, vil få mere information herom.<br />Fornemmer vi, at du efter første ”scenarie” matcher vores stillingsopslag, vil du blive indkaldt til en yderligere uddybende samtale i uge 9.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  04-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du erfaring med demens og brænder for området? Er du robust både fysisk og psykisk? Er du til spontan dans med beboerne, så tøv ikke med at søge vores faste stilling.

  <em>Vores kollega i aftenvagten går på efterløn, og vi søger derfor dig.<br />Så er du til spontan dans med beboerne, så tøv ikke med at søge vores faste stilling. </em><br /><br />Vi søger en uddannet social- og sundhedsassistent eller uddannet social- og sundhedshjælper på 28 timer om ugen i aftenvagten på Enrum Plejecenter. Vi arbejder efter 5-2 modellen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Enrum Plejecenter er et hyggeligt lille plejecenter på 2 etager med plads til 24 beboere med middel til svær demens. <br /><br />Beboernes sanser er vigtige i vores arbejde og vi bruger meget tid på at finde ud af, hvad der gør den enkelte beboer glad.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hvorfor skal Enrum Plejecenter være DIN nye arbejdsplads? <ul> <li>Fantastisk mulighed for at blive specialiseret inden for demensområdet</li> <li>Rig mulighed for yderligere dygtiggørelse i form af kurser og uddannelse</li> <li>Du vil lære gode pædagogiske og terapeutiske principper</li> <li>Plads til nytænkning og medindflydelse</li> <li>Du skal være klar på at tage del i både rengøring og tøjvask</li> <li>Når man siger ”ja” til en stilling på Enrum Plejecenter, siger man ”ja” til at være på, fra man går ind ad døren, til man går hjem</li> <li>En socialpædagogisk indgangsvinkel er vigtig, fordi vi ofte oplever, at det som virker i dag, ikke nødvendigvis virker i morgen</li> <li>Beboerne kan ikke selv give udtryk for deres behov og det kræver derfor en meget høj faglighed at arbejde hos os</li> <li>Mange af vores beboere har en psykiatrisk diagnose</li> <li>Vores beboere bevarer et langt stykke hen ad vejen deres personlighed og sociale fornemmelser. Vi oplever dog også, at de er meget sårbare over for at blive korrigeret. Det betyder, at personalet ofte skal gå på kompromis med sig selv</li> <li>Det kan være meget udfordrende fagligt at arbejde på Enrum Plejecenter, idet vi skal være meget skarpe på, hvad vi ser og hvad vi har brug for hjælp til. Hvornår er det rette tidspunkt at give PN? Hvornår skal der skærmes osv.</li> <li>Arbejdet skal hænge sammen i løbet af døgnet. Det kræver, at vi tør og kan handle. Både på det vi selv ser, men også på det, som er givet videre fra aften- og nattevagten</li> <li>Man skal hos os heller ikke være bange for fysisk kontakt. Mange af vores beboere lider af hudsult. Så vi krammer ofte vores beboere</li> <li>Det er ikke ualmindeligt, at vi synger beboerne i bad eller i seng</li> <li>Humor fylder meget i dagligdagen</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er robust både fysisk og psykisk</li> <li>Positivt indstillet, du skal have ”JA hatten” på</li> <li>Har engagement og lyst til at arbejde med mennesker med demens</li> <li>Møder beboerne med den rehabiliterende tilgang</li> <li>Har flair for IT</li> <li>Er ansvarlig og tolerant</li> <li>Fremstår rolig i en presset hverdag, da det er meget vigtigt for vores beboere</li> <li>Du mister ikke så let overblikket og hvis du gør, så finder du det hurtigt igen</li> <li>Er rolig men samtidig udadvendt</li> <li>Borgerne på Enrum Plejecenter er middel til svært demente. Derfor kræver det, at du har erfaring med demens og brænder for området</li> <li>Vi ser gerne en ny kollega som har arbejdet i et demensafsnit eller som har arbejdet i en skærmet enhed med udadreagerende borgere, men det er ikke et krav</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. april 2020 eller hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at komme på besøg eller ringe til rehabiliteringsleder Lisa Pedersen på 30 59 43 58 eller assisterende rehabiliteringsleder Marianne Nørgaard på 30 91 35 74. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 5. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler mandag, den 17. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælpere til Provstegårdskolen

  Provstegårdskolen søger to pædagogmedhjælpere en til Forårs/SFO og en til Skole/SFO. Stillingerne er på 32 timer ugentligt med tiltrædelse 1. marts 2020. Stillingerne er tidsbegrænset til den 30. juni 2020.

  Provstegårdskolen søger to pædagogmedhjælpere en til Forårs/SFO og en til Skole/SFO. Stillingerne er på 32 timer ugentligt med tiltrædelse 1. marts 2020. Stillingerne er tidsbegrænset til den 30. juni 2020. Arbejdstiden ligger mellem kl. 6.30 og 16.45 dagligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Provstegårdskolen der ligger i Odense Vest rummer 650 elever inklusiv de små nye børn, der starter i Forårs/SFO den 1. marts. Du vil blive en del af en velfungerende skole og SFO, få en spændende og afvekslende hverdag. Du vil dagligt være omgivet af glade og forventningsfulde børn og kollegaer.<br />I samarbejde med børnehusene i området har vi et udviklingsprojekt med fokus på sproglig opmærksomhed.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Den ene stilling er i Forårs/SFO, der starter 1. marts og den anden er i indskolingen og starter ligeledes 1. marts, når vores faste personale går i Forårs/SFO. I indskolingen vil du blive tilknyttet en fast årgang, hvor dine timer fordeles mellem skoletiden og SFO om eftermiddagen.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har erfaring med medhjælperopgaven</li> <li>Er nærværende, anerkendende og god til at skabe relationer </li> <li>Er fleksibel og robust </li> <li>Er god til at kommunikere </li> <li>Er ansvarlig og har blik for de faglige og praktiske opgaver, der skal løses </li> <li>Har humor og masser af energi </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Kompetente, engagerede og positive kollegaer </li> <li>Fokus på udvikling af børns faglige og sociale udvikling </li> <li>Særlig fokus på sproglig opmærksomhed</li> <li>Et struktureret og trygt læringsmiljø</li> <li>Gode fysiske rammer </li> <li>Godt udemiljø </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kan skoleleder Annemette Hovmand Petersen kontaktes på  6155 8214.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 31. januar 2020. Samtaler forventes afholdt torsdag formiddag den 6. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Erfaren rengøringsleder til Bygningsdrift

  Kan du udøve god og nærværende ledelse, skabe høj trivsel - og samtidigt sikre en effektiv drift? Brænder du for at levere høj kvalitet, god service, og at skabe kontinuerlig udvikling af en stor rengøringsfunktion? Vil du være med til at udvikle og implementere områdets strategier?

  <em>Kan du udøve god og nærværende ledelse, skabe høj trivsel blandt dine medarbejdere - og samtidigt sikre en effektivt arbejdende drift?</em><br /><em>Brænder du for at levere høj kvalitet, god service, og at skabe kontinuerlig udvikling af en stor rengøringsfunktion?</em><br /><em>Vil du være med til at udvikle og implementere områdets strategier?</em><br /><br />Vi søger en rengøringsleder, som i tæt samarbejde med den øvrige ledelse, kan lede den daglige drift af rengøringen i Odense Kommune.<br />Tiltrædelse ønskes senest 1. april 2020.<br /><br />Vi giver dig mulighed for at præge udviklingen af en stor rengøringsorganisation, som stræber efter at blive et forbillede i den kommunale sektor og brugernes foretrukne leverandør.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Rengøring løser ca. 400 rengøringsmedarbejdere dagligt rengørings- og visse serviceopgaver på ca. 570.000 m2 fordelt på 360 ejendomme i kommunen.<br /><br />Rengøringsfunktionens brede medarbejderskare skal - i dialog med brugerne - levere effektive, innovative og helhedsorienterede løsninger af høj kvalitet.<br />Afdelingens formulerede kerneopgave - og pejlemærke i dagligdagen - fokuserer på den brugeroplevede, faglige og organisatoriske kvalitet<em>: </em>”Vi stræber efter økonomisk effektive, innovative, bæredygtige og brugertilpassede løsninger til gavn for brugere og borgere. Vi bidrager med at tage et socialt ansvar ved gennem en mangfoldig medarbejderstab at samarbejde om at aktivere borgere på kanten af arbejdsmarkedet.”<br /><br />Rengøring udgør sammen med Ejendomsadministration kontoret Bygningsdrift under Drift & Anlæg i Odense Kommune. Sammen med kontoret Byggeri & Ejendom udgør vi kommunens Ejendomscenter.<br /><br />Rengøringsstaben består af 2 driftsledere, 8 rengøringsledere, 2 administrative medarbejdere og 1 sekretær.<br />De 8 rengøringsledere indgår sammen med vores kolleger i Ejendomscentret i 4 tværfaglige, geografiske teams, der i tæt og dagligt samarbejde servicerer vores brugere.<br /><br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Mulighed for at gøre rengøringsenheden til et kommunalt forbillede</li> <li>Personlig og faglig udvikling</li> <li>Engagerede og ambitiøse kolleger</li> <li>Inspirerende og uformelt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Rengøring arbejder målrettet med at skabe konkurrencedygtig drift gennem brug af branchens teknologiske udvikling, godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere. Vi er en del af en politisk styret organisation, som har fokus på samskabelse med brugere og høj grad af tværfagligt samarbejde. Det bliver din opgave som rengøringsleder at understøtte dette.<br /><br />Dine opgaver vil bla. omfatte: <ul> <li>Sikre en kontinuerlig høj rengøringskvalitet på dine enheder</li> <li>Sikre høj trivsel og lavt sygefravær gennem god og tydelig ledelse af dine medarbejdere</li> <li>Løbende dialog med brugerne på dine enheder</li> <li>Sikre at gældende miljø- og arbejdsmiljøregler overholdes</li> <li>Bidrage til effektfuldt samarbejde med MED-organisationen</li> <li>Relevant kompetenceudvikling af dine medarbejdere</li> <li>Tværfagligt samarbejde med brugere og samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Har rengøringsfaglig indsigt og sikker forståelse for branchens udfordringer og muligheder</li> </ul> <ul> <li>Har solid erfaring med distanceledelse af en stor medarbejdergruppe og en sikker ledelsesstil - gerne suppleret med lederuddannelse</li> <li>Kan prioritere egne/andres ressourcer – også når der er travlt</li> <li>Ubesværet kan ”sadle om” når afdelingens prioriteringer skifter</li> <li>Er en naturlig netværksskaber - internt og eksternt</li> <li>Er en stærk formidler - skriftligt og mundtligt</li> <li>Formår at være tydelig, retningssættende og udviklende leder på én og samme tid</li> <li>Har forretningsmæssig forståelse</li> <li>Har stærke administrative og IT-kompetencer samt er rutineret bruger af MS Office</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om os i bilagene: <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=abd10598-eb0f-4bb2-b46d-f62f83ab5906">Stillingsbeskrivelse for rengøringsleder</a>, <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=0e1c1776-6041-4313-bc55-7037d2fc1bd0">Organisationsdiagram</a> samt <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=83cd5a26-0f65-46ca-9a39-bdcc8a183ef2">Strategi for Rengøring</a>. <br />Har du brug for yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte rengøringschef Kenneth Lindskov Andersen på 3069 4261 eller <a href="mailto:kland@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">kland@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse ønskes senest 1. april 2020.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag d. 5. februar 2020.<br />Vi holder 1. samtalerunde tirsdag den 18. februar 2020 og 2. samtalerunde tirsdag den 25. februar 2020.<br />Går du videre til 2. samtale, vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse samt præsentere referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Børnehaveklasseleder til Vestre Skole

  Vi søger pr. 1. marts 2020 en børnehaveklasseleder, der har erfaring med arbejdet omkring indskolingsbørn og som kan skabe en spændende og tryg skolestart for vores børn på Vestre Skole.

  Vi søger pr. 1. marts 2020 en børnehaveklasseleder, der har erfaring med arbejdet omkring indskolingsbørn og som kan skabe en spændende og tryg skolestart for vores børn på Vestre Skole.<br /><br />Vestre Skole bliver fra kommende skoleår igen 2-sporet i vores børnehaveklasse. Derfor søger vi en børnehaveklasseleder, der skal være med til at starte Forårs SFO’en op. Derved vil vores kommende børnehaveklasseleder have et stort kendskab til de børn og de familier, som man efterfølgende følger ind i skoledelen.  <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal have relevant pædagogisk uddannelse, og derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Kan skabe optimal trivsel og læring for vores elever.</li> <li>Kan undervise elever med forskellige forudsætninger.</li> <li>Har lyst og kompetence til differentieret og inkluderende undervisning.</li> <li>Vil være en kompetent klasseleder.</li> <li>Har gode kommunikative evner, såvel mundtligt som skriftligt og kan indgå i dialog med forældrene og eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>Kan indgå i et tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere.</li> <li>Kan etablere en rigtig god skolestart som grundlag for hele skoleforløbet.</li> </ul> Vi lægger vægt på, at du har erfaring med klasseledelse, undervisningsdifferentiering samt er god til at danne relationer.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vores lærerværelse er kendetegnet ved stor rummelighed, god kollegial opbakning og nærvær omkring skolens opgaver. Vi holder meget af at grine sammen, og vi har en anerkendende pædagogisk tilgang til alle aktører på skolen.<br /><br />Vestre Skole er en 2-sporet skole med ca. 370 elever og 18 klasser. Miljøet på Vestre Skole er mangfoldigt. Vi betragter vores alsidige børne- og forældresammensætning som en ressource, der giver et spændende og rummeligt læringsmiljø.<br /><br />Vestre skole er en udviklingsorienteret skole, hvor pædagogisk og fagligt engagement sættes i højsædet. Skolen er præget af en positiv ånd, hvor samarbejde og fleksibilitet er en del af hverdagen. Vi er en byskole med landsbylignende forhold, hvor vi arbejder med bedre læring gennem tryghed og nærvær og samtidig prioriterer vi fællesskabet højt.<br /><br />Vestre skoles ambition: <ul> <li>Vi sikrer, at vores elever på alle alderstrin får mulighed for at udnytte deres potentiale for at lære fuldt ud både fagligt og menneskeligt.</li> <li>Vi giver rum og mulighed for læring på et højt fagligt niveau med vægt på udvikling af praksis-faglige kompetencer.</li> <li>Vi lægger stor vægt på et trygt skolemiljø med et godt og tæt samarbejde mellem skole og forældre.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du brug for yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte skoleleder Jesper Thygesen på 65 51 50 33 eller på mail jbt@odense.dk. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 29. januar 2020. Samtaler afholdes løbende i perioden frem til torsdag, den 30. januar 2020.<br /><br />Vi tager kun de ansøgninger i betragtning, hvor der er vedhæftet CV, eksamenspapirer eller udskrift af eksamenskarakterer, samt relevante udtalelser/referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  29-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejepædagog til Dagplejen Nord

  Vil du være med til at sikre små børns trivsel, læring og udvikling i samarbejde med dagplejerne? Vil du være med til at understøtte udvikling og implementering af pædagogiske tiltag? Er du anerkendende, reflekterende, god til at inspirere, og arbejde systematisk og selvstændig?

  <em>Vil du være med til at sikre små børns trivsel, læring og udvikling i samarbejde med dagplejerne? Vil du være med til at understøtte udvikling og implementering af pædagogiske tiltag? Er du anerkendende, reflekterende, god til at inspirere, og arbejde systematisk og selvstændig? Så er du måske den nye dagplejepædagog, vi søger til Dagplejen Nord i Odense Kommune.</em><br /> <br />I Odense Kommune er dagplejen i en rivende udvikling.<br /> <br />Dagplejen Nord i Odense Kommune søger derfor en dagplejepædagog, der vil være med til at løse kerneopgaven i et tæt samarbejde med forældre, dagplejere, tværfagligt med andre afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen samt med andre eksterne samarbejdspartnere. Vi arbejder endvidere med kommunes tre politisk udmøntede indsatsområder: Sprog, dannelse og tidlig indsats<br /><br />Stillingen er 37 timer ugentlig med tiltrædelse 15. marts 2020 eller snarest derefter. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen er organiseret i 3 geografiske områder Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder og et antal dagplejepædagoger. I Nord er der ansat 8 dagplejepædagoger og 135 dagplejere. Omkring halvdelen af kommunens småbørnspladser findes i Dagplejen.<br /><br /><strong>Dagplejen Nord</strong> <br />I dagplejen Nord arbejder vi teambaseret i en dynamisk kultur, hvor vi samarbejder om at udvikle dagplejen og øge kvaliteten i tilbuddet, således at der kontinuerligt er fokus på kerneopgaven og dermed børnenes udvikling, trivsel, dannelse, leg og læring. <br /> <br />I det kommende år vil vi blandt andet arbejde med følgende udviklingstiltag: <ul> <li> Evaluering og udvikling af læreplansarbejdet</li> <li>Implementering af en digital platform for dagplejere med henblik på at innovere og effektivisere kommunikationen og hermed øge videndelingen</li> <li> Fortsætte arbejdet, der omhandler samarbejde med forældre og dannelse med henblik på at kvalificere tilbuddet yderligere  </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Du får et tæt, tillidsbaseret samarbejde med dagplejerne og andre samarbejdspartnere om at udvikle og sikre den bedst mulige dagpleje. Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper med ca. 6-8 dagplejere pr. gruppe, hvilket influerer på antallet af børn. Som dagplejeplejepædagog er du tilknyttet 2-3 legestuegrupper, hvor du er med til at sikre højest mulig kvalitet for børnene. Derudover varetager du et formelt tilsyn med den enkelte dagplejer. Ca. 1 gang om ugen skal du have en morgenvagt fra kl. 6.00, hvor du tager dig af eventuelle sygemeldinger og herunder gæsteplacering. <br /><br />Du kan læse mere om opgaverne i funktionsbeskrivelsen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=2d1928bd-fcad-4776-894f-5e8ad6cd26e6" style="color:blue; text-decoration:underline">her</a>.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en pædagogisk uddannelse og har pædagogisk erfaring gerne med mindre børn</li> <li>Har lyst til et arbejde med mange forskelligartede opgaver og i mange forskellige rammer</li> <li>Er god til at formidle både mundtligt og skriftligt</li> <li>Har en positiv og anerkendende tilgang til og i dit arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, struktureret, systematisk og bevare overblikket i en kompleks hverdag</li> <li>Har lyst til at indgå i et udviklende teamsamarbejde.</li> <li>Har IT-kundskaber og interesse for at anvende IT i den pædagogiske praksis.</li> </ul> Som dagplejepædagog kommer du ikke altid med et svar, men vil til alle tider bruge din faglighed som refleksionsramme, og du bruger dit team som sparringspartner.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Nord Anne Grethe Helmer-Hansen på 2940 4682 eller <a href="mailto:angh@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">angh@odense.dk</a>.<br /> <br />Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagpleje-nord" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank" title="her">her</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 2. februar 2020. Samtaler forventes afholdt den 7. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du kendskab til alkoholbehandling eller lyst til at arbejde med det? Har du klinisk psykiatrisk erfaring?

  Alkoholbehandlingen søger en socialrådgiver eller sygeplejerske til 37 timers stilling som behandler fra 1. april 2020 eller snarest derefter. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Alkoholbehandlingen er et åbent tilbud. Målgruppen defineres bredt som personer, der har problemer med eller er afhængige af alkohol eller har risiko for at blive det, samt personer med andre problemer i relation til alkoholafhængighed f.eks. som pårørende til en alkoholmisbruger.<br /><br />Som behandler bliver du en del af vores psykosociale behandlingstilbud, der består af afrusning, medicinsk behandling, kognitiv terapi, familieterapi, kontraktbehandling, støttende samtaler samt gruppetilbud. Du vil blive tilbudt ekstern supervision.<br /><br />Du vil blive en del af en arbejdsplads, der arbejder meget struktureret. Vi arbejder efter De Nationale Kliniske Retningslinjer og tilstræber til stadighed at have fokus på evidensbaseret behandling. Du vil ligeledes opleve, at dokumentation er en væsentlig faktor i vores daglige arbejde.<br /><br />Vi arbejder teambaseret med behandlerrotation. Det betyder, at du sammen med dine kolleger har et fælles ansvar for den enkelte borger, har god mulighed for faglig sparring og kan trække på dine kollegers kompetencer og sætte dine egne i spil. Du får derfor et kendskab til alle kolleger og arbejdsopgaver i huset.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ser gerne, at du: <ul> <li>Er stabil og robust</li> <li>Har en stærk skriftlighed</li> <li>Har klinisk psykiatrisk erfaring</li> <li>Har kendskab til alkoholbehandling eller lyst til at arbejde med det</li> <li>Har kendskab til/ erfaring med kognitiv terapi eller motivationssamtalen</li> <li>Har erfaring med at arbejde med IT og IT-tekniske løsninger</li> <li>Ser tværfagligt samarbejde som en styrke, og samtidig kan arbejde alene</li> <li>Er fleksibel og kan klare travle og til tider pressede arbejdssituationer</li> <li>Har et positivt menneskesyn, humor og gå-på-mod</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En afdeling i omstilling og udvikling</li> <li>En forskningsaktiv afdeling, hvor der sker nye tiltag</li> <li>En afdeling, der lægger vægt på tværfagligt samarbejde</li> <li>Et entusiastisk personale bestående af sygeplejersker, socialrådgivere og sekretær</li> <li>Undervisning/supervision</li> <li>Arbejde i dagtimerne, med fri hver weekend samt helligdage</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Dansk Socialrådgiverforening/ Dansk Sygeplejeråd og KL.<br />Ansættelsen er omfattet af Ny Løn, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes hos leder Elisabeth Jessen på 63754545. <br />Læs mere på vores <a href="https://www.alkoholbehandlingen.dk/" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 2. februar 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til Børnehuset Bifrost

  Er du vild med børn, og brænder du for at give dem en oplevelsesrig, nærværende og tryg hverdag? Har du en særlig interesse eller kompetence, der kan komme børnene i børnehuset til gode, er du måske lige den vi søger.

  <em>Er du vild med børn, og brænder du for at give dem en oplevelsesrig, nærværende og tryg hverdag? Har du en særlig interesse eller kompetence, der kan komme børnene i børnehuset til gode, er du måske lige den vi søger. </em><br /><br />Børnehuset Bifrost søger en pædagogmedhjælper på 30 timer ugentlig med tiltrædelse hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Bifrost er en del af Børneinstitution Kragsbjerg. Institutionen består desuden af Børnehusene SkatteØen, Den Blå Planet, Tryllefløjten og Udflytterafdelingen Elverhaven.<br /><br />Børnehuset Bifrost er et integreret børnehus med en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe opdelt i 3 læringsfællesskaber. Børnehuset Bifrost har et tæt samarbejde med Børnehuset Elverhaven, da børnehusene har fælles ledelse, og da Børnehuset Bifrost pr. 1. marts 2020 dagligt vil sende ældste gruppen i Elverhaven, der er et udflytterhus for de ældste børnehavebørn fra tre børnehuse i Kragsbjerg.<br /><br />Børnehuset Bifrost er placeret i Korsløkkehaven, hvorfor vi har et tæt samarbejde med lokalmiljøet, som bl.a. omfatter plejehjemmet, boligkonsulenterne, skole mm.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er engageret, nærværende og omsorgsfuld</li> <li>Har sans for praktiske opgaver</li> <li>Har let til smil, er imødekommende og har en anerkendende tilgang til børn, forældre og personaler</li> <li>Kan tage ansvar for mindre grupper</li> <li>Bidrager til det positive arbejdsmiljø</li> <li>Er fleksibel og rummelig, og kan arbejde med alle aldre og både i Børnehuset Bifrost og Elverhaven  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med god trivsel og høj social kapital</li> <li>Skønne børn og familier</li> <li>Indflydelse, ansvar og læring</li> <li>Skønne kollegaer, der brænder for deres fag</li> <li>Et visionært hus i udvikling, som du kan være med til at præge</li> <li>Et hus, der tør forandringer og er omstillingsparat</li> <li>Et hus, hvor medarbejderne altid har fokus på kerneopgaven  </li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ved spørgsmål kan du kontakte daglig leder Christina Gørlev Hansen på 30456830.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettiget organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 28. januar 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 6. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Børneinstitution Sct. Hans

  Er du fuld af energi, med høj faglighed og godt humør? Og parat til at yde en ekstra indsats når det er nødvendigt? Har du lyst til at være en del af en institution, der tager sit afsæt i en anerkendende inkluderende tilgang til barnet?

  <em>Er du fuld af energi, med høj faglighed og godt humør? Og parat til at yde en ekstra indsats når det er nødvendigt? Har du lyst til at være en del af en institution, der tager sit afsæt i en anerkendende inkluderende tilgang til barnet og hvor systemisk tænkning er omdrejningspunktet i samarbejdet i institutionen? Så er en af vores pædagogstillinger måske noget for dig.</em><br /><br />Børneinstitution Sct. Hans søger pædagoger fra den 1. marts 2020 eller efter aftale.<br /><strong> </strong><br /><strong>Vi søger</strong><br /><br />Én pædagog til Børnehuset Juelsgade vuggestue, fast stilling på 30 timer pr. uge<br />Én pædagog til Børnehuset Juelsgade børnehaven, fast stilling på 30 timer pr. uge<br /> <br />Derudover har vi fået del i ministeriet pulje til sårbare og udsatte børn fra 0-2 år: <br /><strong> </strong><br />Én pædagog til Børnehuset Ankergården vuggestue, midlertidig stilling på 30 timer pr. uge<br />Én pædagog til Børnehuset Tolderlunden vuggestuen, midlertidig stilling på 32 timer pr. uge<br /> <br />Pengene er bevilget fra 1. januar 2020 til 31. december 2022, hvorefter ansættelsen vil udløbe, hvis andet ikke aftales.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Som pædagog i Sct. Hans børnehuse, får du bl.a. til opgave at: <ul> <li>Arbejde med positioneringer og i læringsgrupper med fokus på ”det gode læringsmiljø”</li> <li>Holde fokus på en anerkendende og inkluderende tilgang til barnet, forældrene og kollegaerne i dit pædagogiske arbejde</li> <li>Holde fokus på at udvikle arbejdet med den pædagogiske læreplan, evaluering og dokumentation</li> <li>Tilegne dig viden og medvirke til at udvikle det pædagogiske arbejde med vores fokusområder, som er sprog, evaluering og dokumentation.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet pædagog, er teoretisk og fagligt velfunderet og kan omsætte det til praksis</li> <li>Er indstillet på løbende at udvikle dig selv, samt holde dig ajour med den faglige udvikling</li> <li>Er god til at holde overblik og har evne til refleksion</li> <li>Er indstillet på at tilegne dig viden om systemisk tænkning</li> <li>Kan indgå i et tæt samarbejde i såvel eget hus som i hele institutionen</li> <li>Tager ansvar for at medvirke til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Kan se mulighederne i brugen af IT i det pædagogiske arbejde, samt til informationer og dokumentation</li> <li>Gennemfører E-learningsprogram fra ”Sprog Klar” som du får adgang til i vores børnehuse</li> </ul>  <strong>Vi kan bl.a. tilbyde</strong> <ul> <li>Børnehuse med gode læringsmiljøer og et højt fagligt niveau</li> <li>Gode muligheder for faglig udvikling</li> <li>Jobrotation i institutionens børnehuse og i forårs SFO på distriktsskolen</li> </ul> <strong>Om os </strong><br />Børneinstitution Sct. Hans består af 7 børnehuse, Ankergården, Solgården, Marienlund, Juelsgade, Tolderlunden og de to selvejende børnehuse Egebæk og Skarntyden. Alle børnehuse beliggende i Skibhuskvarteret.<br /> <br /><strong>Juelsgade</strong>: Et integreret børnehus med plads til 24 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn. Daglig pædagogisk leder Vivi Jessing, tlf. 20 37 91 36 (træffes fra den 21. januar 2020)<br /> <br /><strong>Ankergården</strong>: Et integreret børnehus med plads til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Daglig pædagogisk leder Kirsten Gammelgaard, tlf. 20 37 91 35. <br /> <br /><strong>Tolderlunden</strong>: Et integreret børnehus med plads til 15 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn. Daglig pædagogisk leder Vivi Jessing, tlf. 20 37 91 36 (træffes fra den 21. januar 2020)<br /> <br />Vi lægger vægt på fleksibilitet i vores børnehuse og institution. Det er derfor en stor fordel, hvis du kan se dig selv arbejde med såvel vuggestue som børnehavebørn.<br />  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte den daglige pædagogiske leder.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 3. februar 2020<strong> </strong>og din ansøgning med relevante bilag og referencer, samt oplysning om hvilken stilling/stillinger du søger, sendes elektronisk på nedenstående link.<br /><br />Samtaler afholdes i uge 8 og 9. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du en velfunderet faglig pædagog med næse for specialpædagogik, der brænder for at være med til at udvikle et inkluderende læringsmiljø for et barn i børnehaven der kræver særlig specialpædagogisk indsat? Vi søger en pædagog på 25 timer ugentligt i en nyoprettet stilling.

  <em>Er du en velfunderet faglig pædagog med næse for specialpædagogik? Brænder du for at være med til at udvikle et inkluderende læringsmiljø for et barn i børnehaven, der kræver en særlig specialpædagogisk indsats?</em><br /> <br />Vi søger en pædagog 25 timer ugentligt i en nyoprettet stilling, da vi skal oprette en dobbelt ressourceplads i Børnehuset Torpegården fra 1. februar 2020 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Centrum Syd består af Børnehusene Asgård, Rulkedalen, Skovmosen, Torpegården, Galaksen, Hunderup, Molevitten, Ådalen og Odense Vuggestue og Børnehave.<br /> <br />Børnehuset Torpegården er et kommunalt børnehus normeret til 42 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Den ledige stilling er i børnehaven.<br /> <br />Vi er et børnehus, der ligger i et roligt område med grønne arealer tæt på. Vi har selv en stor dejlig legeplads, som er fælles for både vuggestuen og børnehaven, med muligheder for masser af leg og fysisk aktivitet.  <br /> <br />I Børneinstitution Centrum Syd lægger vi vægt på en anerkendende tilgang til både børn, forældre og kolleger. Det betyder, at vi i vores møde med andre, respekterer flere oplevelser af virkeligheden og kan rumme flere forståelser, sandheder og betydninger. Vi tager altid udgangspunkt i barneperspektivet og arbejder bevidst på at optimere vores praksis, så alle børn oplever, at de indgår i betydningsfulde fællesskaber.<br /> <br />Vores daglige pædagogiske praksis skal understøtte vores fælles kerneopgave i institutionen. Kerneopgaven har vi defineret således: ”Læring gennem leg skal styrke børns udvikling, så de bliver robuste og i stand til at mestre eget liv. Børn skal opleve sig anerkendte og have adgang til betydningsfulde og forpligtende fællesskaber”.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog, som: <ul> <li>Kan planlægge og udvikle det specialpædagogiske arbejde – både alene og i samarbejde med dine kolleger omkring et barn med særlige behov.</li> <li>Kan arbejde inkluderende og anerkendende – i forhold til børn, forældre og kolleger.</li> <li>Kan tage barnets perspektiv og opstille mål for det enkelte barn/den enkelte børnegruppe herudfra.</li> <li>Har kendskab til dynamiske læreplaner og kan arbejde struktureret ud fra disse.</li> <li>Kan understøtte børns sociale, sproglige og motoriske udvikling.</li> <li>Er fleksibel i forhold til at ændre retning, f.eks. hvis et opsat mål ikke giver mening.</li> <li>Kan opfange børnenes spor – og følge disse.</li> <li>Kan være en tydelig og omsorgsfuld voksen.</li> <li>Tør være nysgerrig på egen og kollegers praksis.</li> <li>Kan samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som psykolog, ergoterapeut, tale-høre konsulent ect.</li> <li>Kan bidrage til et positivt forældresamarbejde.</li> <li>Kan bidrage positivt med åbenhed og nysgerrighed på husets kollegiale miljø.</li> <li>Har et godt humør og et positivt menneskesyn. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et børnehus i faglig udvikling.</li> <li>Et børnehus med stabile og ansvarlige medarbejdere.</li> <li>Et børnehus, hvor omsorg prioriteres højt.  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, har du mulighed for at ringe til daglig pædagogisk leder Lene Kanstrup Hanghøj på 63754510. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 30. januar 2020. Samtaler afholdes den 6. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter en pædagog på 32 timer ugentlig, der skal arbejde på vores to børnehavegrupper, hvilket betyder, at du skal være omstillingsparat og god til samarbejde på tværs i forhold til til børn og kolleger.

  Vi søger en pædagog, der skal arbejde på vores to børnehavegrupper. Stillingen er delt med timer på begge børnehavegrupper, hvilket betyder, at vi søger en pædagog, der er åben og omstillingsparat og god til at samarbejde på tværs af grupperne både i forhold til børn og kollegaer.<br /><br />Stillingen er 32 timer ugentlig med tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest derefter.  <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Børneinstitution Munkebjerg består af 7 børnehuse, og Albanigade er det ene af børnehusene. Vi er et integreret børnehus med 66 - 74 børn i alderen 0 - 6 år. Huset er stort og beliggende i centrum og består af to vuggestuegrupper med i alt 24 børn og to børnehavegrupper med i alt 42-50 børn.<br /><br />Børnehuset har ud over en masse dejlige børn også en velfungerende gruppe af personaler, som er glade for at gå på arbejde. Spontanitet og humor blander sig dagligt med en seriøs og faglig tilgang til det pædagogiske arbejde. Vi er et hus med traditioner med plads til nytænkning og pædagogiske visioner.<br /><br />Vi arbejder anerkendende, inkluderende og reflekterende i større eller mindre fællesskaber og læringsgrupper. Vores hus er indrettet med forskellige værksteder og læringsmiljøer, som bl.a. understøtter den nye styrkede pædagogiske læreplan.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog, der: <ul> <li>Er engageret i den pædagogiske planlægning og som er god til at samarbejde på tværs af børnehavegrupperne.</li> <li>Med sin faglige dømmekraft kan etablere givende læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og børnefællesskabet.</li> <li>Kan organisere, dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis.</li> <li>Er en aktiv og positiv rollemodel, som understøtter alle børns trivsel og udvikling.</li> <li>Er i stand til at bevare roen og overblikket i en travl hverdag.</li> <li>Forstår at skabe en rar og varm atmosfære til gavn for børn, forældre og kollegaer.</li> <li>Har lyst til primært at arbejde med børnehavebørn.</li> <li>Er robust, stabil og fleksibel.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, har du mulighed for at ringe til børnehuset på 63753800.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 7. februar 2020. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 8.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  07-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling i aftenvagt og en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat i dagvagt eller blandede vagter.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling i aftenvagt 28 timer ugentlig og en social- og sundhedsassistent til et<strong> </strong>barselsvikariat til en yngre beboergruppe med blandingsdiagnoser indenfor misbrugsrelateret demens og psykiatri. Barselsvikariatet er til dagvagt eller blandede vagter<strong> </strong>og med weekendarbejde hver anden weekend. Timetal efter aftale. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Plejecenter Svovlhatten er et praksiscenter inden for demens. Vi har 38 beboer fordelt på 5 enheder. Alle vores beboer har en eller anden form for demens. Vi huser mange forskellige individer, som alle sammen kommer med hver deres livsfortælling. Personalet er uddannet til at varetage specielt denne gruppe.<br /><br />Vi vil lægge vægt på erfaring indenfor det pædagogiske område.<br /><br />Du vil blive en del af et fast team og tilknyttes en fast enhed med 8 beboere. Her vil du blive en faglig medspiller i et tværfagligt team omkring enhedens beboere. Du vil med tid blive oplært rundt i hele huset, da du som social- og sundhedsassistent skal kunne varetage enkelte sundhedsfaglige opgaver hos medbeboere på husets andre enheder.<br /><br />Som medarbejder på Svovlhatten forventer vi, at ”hjertet sidder på rette sted”, at du er bevidst om din faglighed og at du er parat til at bringe den i spil i hverdagen. Vi forventer, at du har lyst til at medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vores ydelser efter den enkelte borger og øvrige interessenters behov.<br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og har forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren, at arbejde med hele det personlige professionelle netværk, der er omkring den enkelte. Således at vi ser og støtter den enkelte beboer, ud fra et holistisk menneskesyn, i at bevare og skabe et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv.<br /><br />Vi har en åben tilgang til borgerens forskelligheder, livsstil og livserfaring.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Hos vore social- og sundhedsassistenter lægger vi vægt på følgende kompetencer: <ul> <li>At du har en relevant faglig uddannelse</li> <li>Stærk faglighed og overblik</li> <li>Indre ro, positivt sind og humor</li> <li>Tålmodighed og nærvær</li> <li>Initiativrig</li> <li>Erfaring fra demens, psykiatri- og/eller hjerneskadeområdet</li> <li>Opmærksom på nonverbal kommunikation</li> <li>Mod på at arbejde med Marte Meo</li> <li>Flair for IT (gerne kendskab til Èn plan og KMD care)</li> <li>Har kommunikative evner – såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>Kan tilrettelægge og engagere sig i pædagogiske tiltag</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Humor og høj faglighed</li> <li>Introduktion og oplæring igennem mentorordning</li> <li>Arbejde med Marte Meo og heraf selvrefleksion</li> <li>Stor frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet</li> <li>En tilgang til beboerne med fokus på positivitet og sansning</li> <li>Beboergruppe, som alle har en form for demens</li> <li>Mulighed for deltagelse i kurser indenfor demens, neuropædagogik, misbrug, udadreagerende adfærd</li> <li>Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede medarbejdere, med flere fagligheder (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent sygeplejersker, ergoterapeut)</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysning kan indhentes hos konstitueret rehabiliteringsleder Rikke Valentin Jensen på 21391221. <br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er den 26. januar 2020. Samtaler afholdes løbende. <br /><br />Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link, hvor autorisation og relevante bilag vedhæftes.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  26-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset KFUM

  Børnehuset KFUM søger uddannet pædagog på 32-34 timer ugentligt til vores vuggestue, med tiltrædelse 1. marts.2020 eller snarest herefter

  Børnehuset KFUM søger uddannet pædagog på 32-34 timer ugentligt til vores vuggestue, med tiltrædelse 1. marts.2020 eller snarest herefter <br /> <br />Børnehuset KFUM er knyttet til KFUMs sociale arbejde. Vi er en del af Børneinstitution Bolbro-Højstrup, som samlet tæller 8 børnehuse fordelt ud over Højstrup og Bolbro.<br /> <br /><strong>Lidt om os</strong><br />Børnehuset KFUM er et selvejende integreret børnehus. Børnehuset er tilknyttet KFUMs Sociale Arbejde i Danmark og har driftsoverenskomst samt samarbejde med Odense Kommune. Vores værdier er <strong>udvikling, omsorg og fællesskab</strong>.<br /><br />Vuggestuen har 12 børn i alderen 0-2,10 år. Børnehaven har mellem 24 og 28 børn i alderen 2,10-6 år.<br />Vi er et børnehus, som består af en erfaren personalegruppe, der arbejder godt sammen om det enkelte barns udvikling. Med afsæt i børneperspektivet tager aktiviteterne i vuggestuen primært udgangspunkt i børnenes initiativer. De voksne har fokus på det enkelte barns interesser og udvikling, som bliver brugt til at tilrettelægge daglig pædagogisk praksis.<br /> <br /><strong>Nogle nøgleord for vores fremtid vil være</strong> <ul> <li>En vuggestue med særligt fokus på børns egen mestring og selvhjulpenhed med omdrejning i udeliv, kreativitet og bevægelse</li> <li>En pædagogik med afsæt i systemisk relationel tænkning og sproglig udvikling med personalet som rollemodeller</li> <li>En stærk faglighed på 0-6 års området</li> </ul>  <br /><strong>Vi </strong><strong>forventer,</strong><strong> at</strong> <ul> <li>Du kan arbejde struktureret</li> <li>Du er aktiv og har lyst til at arbejde i børnehøjde både ude og inde</li> <li>Du er handlekraftig.</li> <li>Du er god i relationen</li> <li>Du kan motivere andre</li> <li>Du er tydelig i din kommunikation</li> <li>Du er fleksibel i samarbejde på tværs i huset</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En atmosfære, som er præget af nærvær og opmærksomhed, og hvor den enkelte føler sig mødt af KFUMs ånd: ”<em>Vi sætte spor i hinandens hjerter</em>”</li> <li>Et job i et børnehus, der lige nu er i udvikling, med arbejdet omkring dannelse, sprog og relationer, og hvor erfarne medarbejdere og leder sætter retning for fremtiden</li> <li>Et sted, hvor små fejl blot ses som et udtryk for handling, og hvor vi sammen bliver bedre</li> <li>Et børnehus, hvor ambitionen er at være i front på dagtilbudsområdet</li> <li>Et sted med masser af glæde og humor</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder<br />Nils Folbirk, på 2152 1249 eller på mail nbfo@odense.dk. Se mere <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/bolbro-hoejstrup/kfum/paedagogik">her</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020, og samtaler forventes afholdt den 29. januar 2020<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgivere til Fleksjob og Udvikling

  Beskæftigelses- & Socialforvaltningen i Odense Kommune har besluttet at øge indsatsen på fleksjobområdet, hvorfor vi søger flere nye kollegaer. Der er tale om et antal faste stillinger på 37 timer ugentligt. Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

  <em>Har du lyst til at komme med på holdet? Vi er en velfungerende afdeling med en stærk samarbejdskultur og et godt samarbejde. Vi er sat i verden for, ambitiøst og med effekt, at arbejde ind i forvaltningens kerneopgave, nemlig: job og uddannelse til alle? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer – også når de står i svære situationer? Brænder du for at udvikle og fastholde udfordrede borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet? Så er det måske dig, vi leder efter til fast stilling!</em><br /> <br />Beskæftigelses- & Socialforvaltningen i Odense Kommune har besluttet at øge indsatsen på fleksjobområdet, hvorfor vi søger flere nye kollegaer. Der er tale om et antal faste stillinger på 37 timer ugentligt. Stillingerne er til besættelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bliv en del af afdelingen Fleksjob & Udvikling.<br />Vi er et innovativt og fagligt stærkt team, der arbejder fokuseret og målrettet med borgere, der er visiteret til fleksjob. Vi møder borgerne, når de er blevet omfattet af fleksjobbestemmelserne, og vi støtter dem hele vejen ud på arbejdsmarkedet, hvor vi har fokus på fortsat fastholdelse og udvikling. Det er vigtigt for os, at vores borgere oplever en helhedsorienteret indsats, og at der er kontinuitet og sammenhæng i vores sagsbehandling både før, under og efter, at borgerne er blevet omfattet af fleksjobordningen.<br /> <br />I Fleksjob & Udvikling er vi aktuelt 11 jobrådgivere og 2 administrative medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen med vores 17 kollegaer i Fleksjob & Match, som har fokus på det bedste match mellem borgere og arbejdsmarkedet og på at understøtte denne proces.<em> </em>Vi både tror på og brænder for det, vi laver. Vi arbejder individuelt, men vi bruger hinandens erfaringer og input i løbende sparring til hele tiden at udvikle både os selv, vores metoder og vores arbejdsformer med henblik på fortsat at øge kvaliteten i vores sagsbehandling til gavn for vores borgere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hvad laver vi i Fleksjob & Udvikling? <ul> <li>Vores primære målgruppe er borgere, der er udredt og visiteret til fleksjob</li> <li>Vi understøtter og motiverer borgerne henimod det bedst mulige match i fleksjob</li> <li>Vi rådgiver og vejleder arbejdsgivere og borgere om muligheder for udvikling og fastholdelse i fleksjob</li> <li>Vi er tovholdere på borgerens sag før, under og efter etablering af fleksjob</li> <li>Vi afklarer borgernes fremtidige arbejdsmarkedstilknytning</li> <li>Vi arbejder derudover også med løntilskud til førtidspensionister</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du er / har: <ul> <li>Socialfaglig baggrund indenfor beskæftigelsesområdet gerne med kendskab til eller erfaring med fleksjobområdet</li> <li>Lyst til at arbejde med forskellige kasketter i en uforudsigelig hverdag</li> <li>Flair og forståelse for myndighedsopgaven</li> <li>Kendskab til arbejdsmarkedet og evne til at matche borgere og jobområder</li> <li>Evnen til at have mange bolde i luften</li> <li>Gode kommunikative evner og systematisk opgavetilgang</li> <li>Imødekommende og har nemt ved at skabe relationer</li> <li>Team-orienteret og sætter vi før jeg </li> <li>Kørekort til bil</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et engageret og tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK’s overenskomst eller i grundløn 31 i overenskomsten med DS.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du ønsker yderligere oplysninger i forhold til stillingerne, kan du rette henvendelse til afdelingsleder Selina Øllgaard på 2132 3678.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 29. januar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 6, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  29-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Dyrup

  Dynamisk og kommunikativ stærk pædagog søges til Børnehuset Dyrup 32,5 timer om ugen pr. 1. marts 2020

  Børnehuset Dyrup er en del af Børneinstitution Syd-Syd Vest som består af Børnehusene Tranehøjen, Bellinge, Ranunkelhaven, Livstræet, Lungstedvangen, Svenstrup, Kosmos og Kærsgård.<br /><br />I Børneinstitution Syd-Syd Vest arbejder vi med fokus på vores kerneopgave, som vi har defineret som <strong>Deltagelse i fællesskaber </strong>og med udvikling af inkluderende læringsmiljøer samt fokus på tidlig indsats, dannelse og sprog.<br /><br /><strong>Om Børnehuset Dyrup</strong><br />Vi er et mindre Børnehus normeret til 37/45 børn i alderen 2,10 - 6 år.<br /><br />I Dyrup arbejder vi struktureret med de pædagogiske og fysiske læringsrum. Vi arbejder aldersopdelt med de mindste, de mellemste og FSFO-børnene. Formiddagens læringsgrupper dannes ud fra personlige, sociale og relationelle overvejelser. Vi prioriterer små læringsmiljøer. Der arbejdes i læringsgrupperne med den styrkede pædagogiske læreplaner som et dynamisk redskab. Vi vægter både børne- og voksen initieret leg og læring hele dagen.<br /><br />Vi arbejder med udvikling af ny fælles struktur, tydelig positionering af de voksne, pædagogen som leder af læringsmiljøet og dynamisk at udvikle vores pædagogiske og fysiske læringsmiljø samt at øge den sociale kapital.<br /><br />Du skal være indstillet på at arbejde med alle aldersgrupper.<br /><br /><strong>Vi har særligt fokus på</strong><br />Pædagogens ledelse af læringsrummet, skriftlighed, optimisme, forældresamarbejde og et inspirerende arbejds- og udviklingsmiljø for alle.<br /><br /><strong>Vi tilbyder dig</strong><br />37/45 glade børn, en engageret forældregruppe samt en personalegruppe på 5 pædagoger (inkl. daglig pædagogisk leder), 1 pædagogmedhjælper, 1 pædagogstuderende, 1 flexjobber og en i skånejob i køkkenet.<br /><br />Vi har forskellige kompetencer og ser dette som en gevinst. Vi har alle en fleksibel, positiv og anerkendende tilgang til børn, forældre og hinanden og justerer os for at skabe de bedste læringsmiljøer.<br /><br />Vi har tillige en dejlig stor nyrenoveret legeplads og masser af grønne områder rundt omkring i lokalområdet.<br /><br />Desuden har vi et godt og tæt samarbejder med tværfaglige samarbejdspartnere, dagple-jen, de lokale skoler og de øvrige børnehuse i institutionen.<br /><br />Vi prioriterer efteruddannelse og du vil tilbydes uddannelse i <strong>ICDP</strong><br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog med følgende faglige og personlige kompetencer: <ul> <li>Du brænder for en pædagogik, der tager udgangspunkt i skabelsen af dynamiske, udviklende, <strong>legende, inkluderende og sprogstimulerende </strong>læringsmiljøer</li> <li>Du har <strong>fokus på kerneopgaven</strong> og bidrager til et arbejdsmiljø med høj social kapital</li> <li>Du er <strong>kommunikativ stærk</strong> både i tale og skrift og har indsigt i den styrkede pædagogiske læreplans mål og indhold, og du ved hvilket indhold, der er relevant at inddrage i hverdagen</li> <li>Du mestrer og evner dine pædagogiske overvejelser gennem <strong>dokumentation og skriftlighed </strong>bl.a. på MitBarn og handleplaner på børn, og du finder værdi i at arbejde systematisk med dette i din pædagogiske praksis</li> <li>Du evner at anvende <strong>computer og IPad</strong> i det pædagogiske arbejde</li> <li>Du mestrer at organisere og <strong>tage lederskab</strong> af meningsfulde, realistiske samt dynamiske læringsmiljøer for børnene - både selvstændigt og i tæt samarbejde med kolleger</li> <li>Du er <strong>robust</strong> – hvilket vil sige, at du skal kunne justere og udvikle dig i forhold til, hvad der er nødvendigt for at trives i et arbejdsmiljø</li> <li>Du besidder gode samarbejdsevner, <strong>stabilitet</strong>, æstetisk sans, fleksibilitet, engagement</li> <li>Du har lyst til at give og modtage <strong>sparring</strong> på faglige spørgsmål, og du mestrer at reflektere over egen og kollegers praksis og være nysgerrig på dette</li> <li>Du udviser<strong> glæde og entusiasme</strong> i dit daglige arbejde med børnene. Vi ved, at de voksnes energi og nærvær smitter børnene og derved skaber et godt læringsmiljø</li> <li>Hvis du brænder for noget helt specielt, er det bare et plus</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Det vil være en fordel, at du besøger os eller ringer, inden du sender din ansøgning. Du kan kontakte daglig pædagogisk leder Dorthe Elkrog på  29993730/ eller på mail <a href="mailto:de@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">de@odense.dk</a> og aftale besøg.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansættelse 32,5 timer. pr. 1 marts 2020 gerne før. Arbejdstiden vil ligge mellem 6.30-16.40.<br />Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 6.<br /><br />I Børneinstitution Syd-Syd Vest afholder vi ansættelsessamtaler ud fra vækstmodellen og, du vil i forbindelse med indkaldelse til samtalen få en case, som vi vil bede dig reflektere over.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Dalumgruppen

  Brænder du for den kommunale sygepleje? Så er denne stilling måske lige noget for dig.

  <em>Brænder du for den kommunale sygepleje? Så er denne stilling måske lige noget for dig.</em><br /><br />Vi søger en sygeplejerske til Dalumgruppen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd til en fast stilling på 32 – 37 timer ugentlig med weekendarbejde hver 4. uge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Der er stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt Klemens. Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi er stærke monofagligt og tværfagligt. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang.<br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger, hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne.<br /><br />Sygeplejegruppen består af 12 sygeplejersker i aldersgruppen 30 til 60 år, herunder 1 sårsygeplejerske. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder. Vi kører som regel i bil, men du skal være indstillet på at cykle en gang imellem, når vi er mange på arbejde. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hos os skal du bl.a. arbejde med: <ul> <li>Kompleks klinisk sygepleje, f.eks sårbehandling, kompression, hjemmeparenteral</li> <li>Ernæring, stomipleje, kateter mm.</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> <li>Palliation i alle faser</li> <li>Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag til borgere med ny opdaget sygdom, kronisk sygdom og med livsstilssygdomme</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende påvirket af sygdom og/eller i krise</li> <li>Monofagligt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt</li> <li>Bidrage til at uddanne sygeplejestuderende - vi har kliniske vejledere</li> <li>Dokumentation og planlægning af opgaver</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi drømmer om at få en åben, positiv og engageret kollega som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor borgere, pårørende og kolleger</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet over for teamet</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt stærk</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i varierende og indimellempressede situationer</li> <li>Har mod på nye udfordringer og evner at være novice i en periode</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Vi prioriterer et tæt samarbejde med sosu-gruppen, terapeuter og rehabiliteringsrådgivere</li> <li>Vi afholder tværfaglige møder i gruppen og holder udredningsmøder i borgers hjem</li> <li>Et stort flow af borgere med både korte forløb og livslange borger forløb</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden. Kontinuerlig kompetenceudvikling, samt individuelt tilrettelagt introduktionsprogram.</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> Hos os får du nogle fantastiske og hjælpsomme kolleger, der ikke går af vejen for et godt grin sammen, samtidig med at vi lægger stor vægt på høj faglighed. De fleste af os er erfarne primærsygeplejersker, som er vant til at lære fra os og hjælpe hinanden. Vi er gode til at sparre med hinanden og hos os er ingen spørgsmål dumme. Det du ikke kan, vil vi lære dig.<br /><br />Vil glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 23406077 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Bak Sørensen på 2142 7453, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 20. februar 2020. Samtaler forventes afholdt onsdag, den 26. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Dalumgruppen

  Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, og der sættes en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås?

  <em>Drømmer du om at være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang, og der sættes en ære i at have borgeren i centrum, således at mestring af hverdagen opnås? </em><em>Er du god til at kommunikere med ældre, arbejde selvstændigt og kommunikere tværfagligt i dit daglige arbejde? Og har du lyst til at arbejde i en forandringsfyldt dagligdag, hvor der er udfordringer og mulighed for faglig udvikling? </em><br /><em>Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.</em><br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 32-37 timer ugentligt med mulighed for at lave aftale om arbejde hver 2. eller 3. weekend.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Dalumgruppen hører under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd. <br /><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt. Klemens. Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. <br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med et fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning samt plan for den enkelte borger. Hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Bidrager til et højt fagligt niveau</li> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygeplejeproblemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Vil bidrage med en positiv stemning og godt humør</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>12 assistentkollegaer</li> <li>Tæt samarbejde med et stærkt sygeplejefagligt team bestående af 14 sygeplejersker</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden.</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> <li>Mulighed for individuel tilpasning af arbejdsplan</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt.  <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 23406077 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Bak Sørensen på 21427453, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 20 februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag, den 25. februar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  20-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en pædagog til en stilling på 34 timer ugentlig i børnehaven med børn i alderen 2,10 - 6 år. Stillingen er med tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest herefter.

  Vi søger en pædagog til en stilling på 34 timer ugentlig i børnehaven med børn i alderen 2,10 - 6 år. Stillingen er med tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest herefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Højby - Hjallese består af børnehusene Bjørnemosen, Bolden, Brobækken, Skovløkken og Mælkebøtten.<br /><br />Bjørnemosen er en integreret daginstitution men består af to huse, et børnehavehus normeret til 50 børn, og et vuggestuehus normeret til 36 børn. Bjørnemosen er desuden kendetegnet ved at være ressourcebørnehus med tre pladser til børn med særlige behov. Dagligdagen tilrettelægges med forskellige aktiviteter efter det enkelte barns niveau og med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner.<br /><br />Vores huse er indrettet i læringsmiljøer, der understøtter børnenes læreprocesser. Vi er funktionsopdelte og arbejder ud fra et anerkendende børnesyn med fokus på kerneopgaven, formuleret som:<br /><br />”Med barnets tarv i centrum, at understøtte barnets dannelse igennem leg og læring”.<br /><br />Du vil blive mødt af en gruppe engagerede og aktive kolleger, der alle seriøst arbejder med at skabe en god hverdag for de børn og forældre, de er ansvarlige for. Vi søger at skabe en ramme hvor børnene føler tryghed og omsorg, så de er bedst muligt rustet til at møde livet med lyst til læring.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Faglige kvalifikationer og kompetencer:<br /><br />Vi søger en pædagog, der er godt fagligt funderet, og for hvem barnets perspektiv er i centrum. Du skal være fagligt visionær, dynamisk, fleksibel og engageret, samt gerne have erfaring med arbejdet med inklusion.<br /><br />Derudover er det vigtigt, at du som medarbejder: <ul> <li>Har en høj faglig standard, hvor du tydeligt tager udgangspunkt i barnets tarv og perspektiv</li> <li>Kan omsætte faglige refleksioner til konkret pædagogik i dagligdagen</li> <li>Er en synlig pædagog for både børn og voksne</li> <li>Møder den enkelte, uanset om det er børn, kolleger, forældre eller andre samarbejdspartnere, ud fra et anerkendende perspektiv</li> <li>Udviser stor ansvarlighed i forhold til opgaveløsningen og de besluttede aftaler</li> <li>Kan strukturere din dagligdag med børnene, så der sker meningsfuld læring med og for børnene</li> <li>Sætter din egen faglighed i spil, er fagligt opsøgende og reflekterende i forhold til din egen praksis</li> <li>Er anerkendende i din væremåde og kommunikation</li> <li>Er fleksibel og har overskud til at møde hverdagens udfordringer med stort gå på mod</li> </ul> Vi forventer, at du er i besiddelse af en høj grad af engagement, energi, initiativ og et positivt livssyn, der kan smitte af på de mange børn og voksne, du hver dag kommer i kontakt med.<br /><br />Vi har brug for en pædagog med interesse for musik og udeliv, og som også kan favne bredt omkring andre pædagogiske aktiviteter.<br /><br />I Bjørnemosen afholdes åbent hus onsdag, den 5. februar 2020, kl. 17.30-18.30 hvor daglig pædagogisk leder Kenneth Nygaard viser rundt og fortæller om Bjørnemosens hverdag. Det anbefales at et besøg denne dag prioriteres. Åbent hus foregår på adresse Bjørnemosevej 213, 5260 Odense S.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om børnehusene, så se institutionens <u><a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/hoejby-hjallese" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a></u>. Du er også velkommen til at kontakte daglig leder Kenneth Nygaard på 6375 0885. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 16. februar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 9.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for at gøre en kæmpe forskel for Odenses yngste børn, og har du de kompetencer, som vi søger? Så skal du søge stillingen i Spiloppen.

  <em>Brænder du for at gøre en kæmpe forskel for Odenses yngste børn, og har du de kompetencer, som vi søger? Så skal du søge stillingen i Spiloppen.</em><br /><br />Hurra, vi har fået ekstra midler! Vuggestuen Spiloppen søger derfor pædagoger.<br /><strong> </strong><br />Vi søger to pædagoger på 37 timer ugentlig, en pædagog på 33 timer ugentlig og en pædagog til et barselsvikariat på 35 timer ugentlig. Alle med tiltrædelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Børnehuset Spiloppen er en vuggestue med gennemsnitlig normering på 44 børn fordelt på 4 grupper. Børnehuset har frokostordning og huser børn i alderen 0-2,10 år. Vi er pt. 15 ansatte.<br /> <br />Børnehuset er beliggende i Bolbro, og vores familier kommer med meget forskellige forudsætninger og baggrunde. Da vi netop har fået penge fra en pulje, som har til formål at sikre flere pædagoger i område med mange udsatte og sårbare 0 til 2-årige børn, er vi i den gunstige situation, at vi kan opnormere.<br /><br />Vuggestuen Spiloppen er en del af Børneinstitutionen Bolbro – Højstrup.  Områdeinstitutionen består af 8 børnehuse af forskelligartet karakter, herunder børnehave, ressourcehus, integreret børnehus og vuggestue.<br /> <br />At give de yngste de bedste forudsætninger i livet er afsæt for vores praksis. Vores ambition er at være det bedste tilbud i Odense på 0 til 2-årsområdet. Vi gør hver dag en kæmpe forskel for husets børn og forældre gennem nærvær og tætte relationer, og nu kan vi snart gøre det endnu bedre.<br /> <br />I Spiloppen arbejder vi struktureret. Børn og voksne er inddelt i store og små grupper i løbet af dagen. Hver voksen ved hele dagen igennem, hvilke ansvarsopgaver de har. På den måde er der ro på stuerne, og vi behøver ikke finde ud af, hvad vi skal hver især. Vi oplever, at det giver os luft til at være spontane og ændre i planen, hvis noget spændende skulle dukke op. Vi er åbne for nye ideer og tiltag og bakker hinanden op i dette.<br /> <br />Det forventes derfor af vores nye kollegaer, at de kan tage fat og være en del af denne struktur.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af vores nye kollega, at du kan/er: <ul> <li>handlekraftig</li> <li>stå for samling og pædagogiske aktiviteter i større og mindre grupper</li> <li>holde forældresamtaler</li> <li>udarbejde handleplaner og andet skriftligt arbejde</li> <li>indstillet på at arbejde intensivt med sprogindsatser</li> <li>stå for indkøring af nye børn</li> <li>arbejde struktureret</li> <li>bidrage til pædagogiske diskussioner</li> <li>tydelig i din kommunikation, både til børn, kolleger og forældre</li> <li>god i relationsarbejde</li> <li>skabe tryghed og omsorg for mindre børn</li> <li>har en positiv og humoristisk tilgang til dagligdagen  </li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>De bedste forudsætninger for et tæt forældresamarbejde</li> <li>Du bliver en del af projekt <em>Sprogklar</em>. En uddannelse, som skal medvirke til, gennem sprogindsatser at skabe social mobilitet. Et uddannelsesforløb, der løber over et helt år. Uddannelse med vekselvirkning mellem undervisning og øvelse i praksis</li> <li>At blive en del af et team, der søger at udvikle sig i fællesskab og lytter til hinanden</li> <li>At blive en del af et hus med omstillingsparate og handlekraftige medarbejdere</li> <li>En personalegruppe, der har masser af energi og lyst til arbejdet</li> <li>At kunne arbejde målrettet</li> <li>Et team, hvor der diskuteres pædagogik i fællesskab</li> <li>Et team, der leger med og ser barneperspektivet</li> <li>At blive en del af en gruppe, der har det sjovt sammen, samtidig med at der arbejdes seriøst</li> <li>Et godt sammenhold</li> <li>En plads i en gruppe, hvor vi har en fantastisk god humor - synes vi selv</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder Christian Kliem på 61 55 55 26.<br />  <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 2. februar 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  02-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du strategisk tænkende, og har du en bred erfaring med projektledelse, som du kan sætte i spil sammen med dine kollegaer? Så er du måske vores nye konsulent i Ledelsessekretariatet i By- og Kulturforvaltningen.

  <strong>Erfaren generalist med overblik og bred projekt- og procesforståelse<br /><br />Hvem er vi? </strong><br />I By- og Kulturforvaltningen er vi cirka 1500 ansatte, der arbejder med alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til affaldsplanlægning. Vores fælles mål er at skabe bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi.<br /><strong> </strong><br />Du bliver en del af Ledelsessekretariatet, der er en stabsfunktion, som arbejder med forvaltningens strategiske projekt- og procesunderstøttelse, ledelsesunderstøttelse, strategisk HR, arbejdsmiljø samt intern og ekstern kommunikation. Du vil referere til chef for ledelsessekretariatet Ivan Løvstrup.<strong> </strong> <div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"> </div> Er du strategisk tænkende, og har du en bred erfaring med projektledelse, som du kan sætte i spil sammen med dine kollegaer? Så er du måske vores nye konsulent i Ledelsessekretariatet i By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br />Odense er en by med mod på fremtiden og med gode forudsætninger for at blive en endnu mere åben og moderne dansk storby. Investorer og entreprenører har tillid til kommunens mål om at transformere byen. Borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og offentlige organisationer indgår i stadig flere driftige netværk, hvor fællesnævnerne er udsyn, virketrang, fællesskaber og samskabelse.<br /> <br /><strong>Dine opgaver</strong><br />Du skal sammen med de øvrige medarbejdere i Ledelsessekretariatet arbejde med de strategiske projekter og indsatser, som forvaltningens øverste chefgruppe iværksætter.<br /> <br />Dine opgaver består bl.a. i at: <ul> <li>Udfordre, udvikle og understøtte, at By- og Kulturforvaltningen optimerer sine arbejdsgange og processer</li> <li>At facilitere brugen og udbredelsen af By- og Kulturforvaltningens projektprocedure for større anlægsprojekter</li> <li>At understøtte og til tider drive store strategisk vigtige projekter på tværs af forvaltningen</li> <li>Indgå i Ledelsessekretariatets samlede arbejde med strategisk HR</li> <li> </li> </ul> <strong>Dine kvalifikationer</strong><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>Har en akademisk baggrund</li> <li>Har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Kan videreudvikle processer og arbejdsgange i en kommunal virkelighed</li> <li>Har bred erfaring med projektledelse</li> <li>Kan sidde for bordenden og skabe konsensus i komplicerede processer med mange interessenter</li> <li>Er empatisk og evner at samarbejde med mange forskellige mennesker på tværs af faglighed</li> <li>Er struktureret og formår at bevare overblikket i en hektisk hverdag, hvor du har mange bolde i luften<br /> </li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et fantastisk arbejdsklima med en uformel omgangstone og dygtige kollegaer</li> <li>En fleksibel arbejdsplads med mulighed for at præge job og indhold</li> <li>Et varieret og fagligt stærkt miljø</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Du ansættes som konsulent i forhold til gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Ledelsessekretariatet Ivan Løvstrup på e-mail: iloe@odense.dk eller på 24604060<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. februar 2020 kl. 23:59, og vi forventer at holde samtaler i uge 8<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  03-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Har du lyst til at spille en central rolle, i et ambitiøst arbejde med at sikre, at vi i Jobcenter Odense med effekt løfter vores kerneopgave: ”Uddannelse og job til alle”? Vi har fokus på det brede samarbejde både in- og eksternt med borgeren, virksomheden og andre relevante samarbejdspartnere.

  <em>Har du lyst til at spille en central rolle, i et ambitiøst arbejde med at sikre, at vi i Jobcenter Odense med effekt løfter vores kerneopgave: ”Uddannelse og job til alle”? Vi har fokus på det brede samarbejde både in- og eksternt med borgeren, virksomheden og andre relevante samarbejdspartnere i centrum.  Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer? Også når de står i udfordrede situationer? Så er det måske dig, vi leder efter!</em><br /><br />Vi søger en koordinerende sagsbehandler til borgere i jobafklaringsforløb til et barselsvikariat med start 1. februar 2020 eller hurtigst muligt herefter.<br /><br /><strong>Bliv en del af vores dygtige medarbejderstab</strong><br />Jobcenter Odense er en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det er vigtigt, at vores borgere oplever en helhedsorienteret indsats samt at der i mødet mellem borgeren og os er kontinuitet og sammenhæng i borgerforløbet. Vi ved at hyppig opfølgning og motiverende samtaler virker, når sygemeldte skal fastholdes eller afklares i forhold til job eller igen stå til rådighed for at tage et job.<br /><br /><strong>Om jobbet  </strong><br />Sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengeydelsen har ret til mindst ét jobafklaringsforløb. Vi har fokus på at fremme den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet via forløb, der har fokus på kompetencer og ressourcer hos den sygemeldte, og det match der kan skabes med arbejdsmarkedet.<br /> <br />Vi understøtter, at den sygemeldtes arbejdsevne bliver udviklet gennem en koordineret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Derudover understøtter vi, at den sygemeldte bliver afklaret i forhold til en fremtidig plads på arbejdsmarkedet.<br />I et jobafklaringsforløb har vi en koordinerende rolle og sikrer tæt samarbejde med læger, behandlingssystemet, arbejdsgivere, faglige organisationer, etc. Vi anvender kompenserende ordninger, der kan bringe den sygemeldte tættere på arbejdsmarkedet.<br />For de sygemeldte, der på dette tidspunkt i deres sygedagpengeforløb har en arbejdsgiver, er fokus arbejdsfastholdelse i det job, som den sygemeldte kender.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Kan arbejde team-orienteret og sætte ”vi” før ”jeg” og du værdsætter og bidrager ind i et godt arbejdsmiljø.</li> <li>Mestrer og ønsker at udvikle den gode samtale med borgeren – hos os er samtalen indsatsen.</li> <li>Fokus på at det vi gør, giver borgerværdi.</li> <li>En modig medarbejder, der kan agere på egen hånd, men som også søger støtte og sparring når det er nødvendigt.</li> <li>Relevant faglig baggrund og gerne kendskab til og/eller erfaring med sygedagpengeområdet / jobafklaringsforløb.</li> <li>Besidder naturlig autoritet og er beslutningsstærk.</li> <li>Du ved at samarbejde er ét af nøgleordene, og du har fokus på udvikling af denne kompetence.</li> <li>Innovativ, løsningsfokuseret og tænker ofte: ”Hvad kan jeg bidrage med”.</li> <li>Gode kommunikative evner og systematisk tilgang til opgaven - er nøgleord.</li> <li>Humor.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et godt fagligt miljø, hvor vi har et vedholdende fokus på, at faglighed også skal være vores styrke i forhold til, at lykkedes med kerneopgaven.</li> <li>Gode kolleger og socialt fællesskab – vi er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i en travl hverdag, og ser dette som en absolut styrke i afdelingen.</li> <li>Ledelsesmæssig faglig støtte - og interesse i den enkelte medarbejders trivsel.</li> <li>Et spændende job indenfor et område i fokus og en arbejdsplads i positiv forandring.</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.</li> <li>Sundhedsordning.</li> <li>Flextid.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger i forhold til stillingen, kan ske ved henvendelse til afdelingsleder Louise Eriksen på 6115 4185.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening eller HK efter reglerne om ny løn.<br /><br />Job og Sygdom 4 – Jobafklaring har til huse på Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C – midt i centrum og med 5 min. Gang til Odense Banegård.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 28. januar 2020. Samtaler forventes afholdt den 30. eller 31. januar 2020. Bemærk at du kontaktes telefonisk den 29. januar 2020, hvis du inviteres til en samtale.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  28-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Åløkke Børnehus

  Brænder du for at inddrage børn i et aktivt udeliv med natur som pædagogisk redskab? Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv, såvel ude som inde? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag

  <em>Brænder du for at inddrage børn i et aktivt udeliv med natur som pædagogisk redskab? Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv, såvel ude som inde? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!</em><br /><br /><strong>Børnehuset Åløkke søger vi pædagoger til følgende stillinger:</strong><br />Pædagog til vuggestuen på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. maj 2020<br />Pædagog til vuggestuen på 32 timer med tiltrædelse pr. 1. maj 2020<br />Pædagog til børnehaven på 37 timer med tiltrædelse pr. 1 maj 2020<br /><br />Skriv i ansøgningen om du søger stillingen til vuggestuen eller børnehaven.<br /><br /><strong>Hvem er vi:</strong><br />Børneinstitution Vestre består af børnehusene Munke Mose, Det Engelske Pakhus, Jernbanegade, Åløkke, Solkernen og Tusindfryd.<br />Børnehuset Åløkke er normeret 26 vuggestuebørn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 62 børnehavebørn fordelt på 3 børnehavegrupper. Vores hus er bygget i to etager, og vi har en stor dejlig legeplads.<br /><br />Vi er en personalegruppe, som er drevet af et fagligt og personligt engagement.<br />Vi arbejder ud fra at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne. Vi arbejder med anerkendende relationer som den grundlæggende tilgang i vores pædagogisk praksis. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at møde hinanden i en ligeværdig relation, hvor den enkelte oplever sig anerkendt som individ og som en værdsat deltager i fællesskabet.<br /><br />I Børnehuset Åløkke er vi engagerede, ligger stor vægt på den imødekommende og positive atmosfære, som kendetegner vores hus, og vi sætter stor pris på faglig sparring og kreativitet. Vi samarbejder i den pædagogiske praksis, hvor vi udfordrer hinanden og udvikler os sammen og har adgang til viden, deler viden og omsætter viden i praksis med udgangspunkt i barneperspektivet.<br /><br /><strong>Børnehuset Åløkke kendetegnes ved:</strong> <ul> <li>Et velfungerende hus hvor det gode børneliv er i fokus</li> <li>At vi vægter et godt samarbejde med forældrene højt</li> <li>En pædagogisk praksis der indebærer, at vi kontinuerligt arbejder med udvikling af pædagogikken, børnemiljøet og den pædagogiske læreplan. Vi har fokus på læreprocesser og udbyttet for børnene i både aktiviteter, rutiner og leg. Som dokumentation og evalueringsmetoder anvender vi skriftlighed, video og billeder</li> <li>At vi har et alsidigt læringsmiljø, et fleksibelt miljø med mange forskellige læringsmiljøer</li> <li>At vi tager udgangspunkt i børneperspektivet, børnenes ressourcer og potentialer</li> <li>At personalets praksis tager udgangspunkt i faglig viden, faglige refleksioner og selvfølgelig vores kerneopgave</li> <li>At personalet er nærværende, anerkende og imødekommende</li> </ul> <br />Vi har særlig fokus på følgende: Sprog, dannelse og tidlig indsats samt den pædagogiske læreplan.<br /><br /><strong>Vi søger en pædagog, som:</strong> <ul> <li>En anerkendende tilgang, som giver børnene plads til medbestemmelse og medinddragelse</li> <li>At skabe tryghed, nærvær og læring i børnehøjde</li> <li>Faglig viden om brug af naturen og et brændende ønske om at bruge udelivet i den pædagogiske praksis</li> <li>Gode evner i forhold til at understøtte det allerede gode forældresamarbejde</li> <li>Masser af energi, godt humør samt en positiv og understøttende kommunikation i relationen til børn, forældre og personale</li> <li>Vilje og mod til at undres og være nysgerrig i forhold til egne såvel som kollegaers praksis</li> <li>Godt overblik, samt tage spontane initiativer og besidde omstillingsparathed</li> <li>Refleksion over egen pædagogiske praksis, kan dokumentere og dele din viden og erfaringer i sparring med kolleger for at bevare og udvikle pædagogikken og den røde tråd på tværs af hele huset</li> <li>Faglig kompetent, gerne et kendskab til ICDP, og gerne erfaring med at arbejde med det</li> <li>Er fleksibel og indstillet på at ”flytte sig” alt efter hvor der er behov i huset</li> <li>Kan håndtere forandringer og være en aktiv del i at få implementeret de nye læreplanstemaer</li> <li>Har erfaring med systematik, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om profilen henvises til institutionen hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/vestre">her</a><br /> <br />Du er også velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Pia Munk Yde på 29341088<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020. Samtaler forventes afholdt den 12.marts 2020 <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-03-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælpere til Børnehuset Åløkke

  Har du lyst og interesse i at arbejde med børn i alderen 2,10-6 år, er du frisk, robust og har masser af gå på mod og vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!

  <em>Har du lyst og interesse i at arbejde med børn i alderen 2,10-6 år, er du frisk, robust og har masser af gå på mod og vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!</em><br /><br /><strong>Børnehuset Åløkke søger pædagogmedhjælpere til følgende stillinger:</strong><br />Pædagogmedhjælper til børnehaven på 30 timer med tiltrædelse pr. 1. marts 2020<br />Pædagogmedhjælper til børnehaven på 30 timer med tiltrædelse pr. 1. marts 2020<br />Pædagogmedhjælper til børnehaven på 35 timer med tiltrædelse pr. 1. juni 2020.<br /><br /><strong>Hvem er vi:</strong><br />Børneinstitution Vestre består af børnehusene Munke Mose, Det Engelske Pakhus, Jernbanegade, Åløkke, Solkernen og Tusindfryd.<br />Børnehuset Åløkke er normeret til 26 vuggestuebørn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 62 børnehavebørn fordelt på 3 børnehavegrupper. Vores hus er bygget i to etager, og vi har en stor dejlig legeplads.<br /><br />Vi er en personalegruppe, som er drevet af et fagligt og personligt engagement.<br />Vi arbejder ud fra at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne. Vi arbejder med anerkendende relationer som den grundlæggende tilgang i vores pædagogisk praksis. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at møde hinanden i en ligeværdig relation, hvor den enkelte oplever sig anerkendt som individ og som en værdsat deltager i fællesskabet.<br /><br />I Børnehuset Åløkke er vi engagerede, ligger stor vægt på den imødekommende og positive atmosfære, som kendetegner vores hus, og vi sætter stor pris på faglig sparring og kreativitet. Vi samarbejder i den pædagogiske praksis, hvor vi udfordrer hinanden og udvikler os sammen og har adgang til viden, deler viden og omsætter viden i praksis med udgangspunkt i barneperspektivet.<br /><br /><strong>Vi søger en pædagogmedhjælper med følgende faglighed:</strong> <ul> <li>Du er åben og imødekommende, tydelig og anerkendende</li> <li>Du har overblik og er der, hvor børnene er</li> <li>Du inspirerer til og igangsætter mindre lege – og læringsmiljøer og deltager aktivt</li> <li>Du refererer til basens pædagoger i forhold til organisering, tilrettelæggelse og udførelse af den daglige pædagogiske praksis</li> <li>Du er opmærksom på det enkelte barn og bidrager med iagttagelser</li> <li>Deltager i de daglige rutiner med børnene</li> <li>Indgår i faste turnusordninger ex. i forhold til dækning af legeplads, børn der skal sove</li> </ul> Uddyb i din ansøgning, hvordan du tænker, du ville kunne opfylde de forventninger, vi har til dig.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde:</strong> <ul> <li>Et hus der er klar til at tænke ud af boksen i forbindelse med afprøvning af nye tiltag</li> <li>En personalegruppe, der har fokus på det gode samarbejde, såvel i teams som i hele huset</li> <li>Et hus hvor du får mulighed for at afprøve det engagement, du er i besiddelse af</li> </ul> Vi har særlig fokus på følgende: Sprog, dannelse og tidlig indsats samt den pædagogiske læreplan.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om profilen henvises til institutionen hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/vestre">her</a><br /> <br />Du er også velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Pia Munk Yde på 29341088<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 16. februar 2020. Samtaler forventes afholdt den 24. februar 2020 <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  16-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Tryllefløjten Børnehus

  Børneinstitution Kragsbjerg, Børnehuset Tryllefløjten søger en 37 timers pædagog til børnehavegruppen. Børnehuset Tryllefløjten består af to børnehavegrupper, en mellemgruppe for de ældste vuggestuebørn og tre vuggestuegrupper. Tryllefløjtens før-skolebørn kører dagligt til udflytterhuset Elverhaven

  Pædagog til Institution Kragsbjerg, Børnehuset Tryllefløjten.<br />Børnehuset Tryllefløjten søger en pædagog til børnehavegruppen. Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest derefter.  <br />  <br /><strong>Om Institution Kragsbjerg</strong><br />Institution Kragsbjerg består af Børnehusene SkatteØen, Den blå planet, Bifrost, udflyttergruppen Elverhaven og Tryllefløjten. Vi er altså ikke Odenses største område hvad angår antal børnehuse. Til gengæld rummer vores fortrinsvis store børnehuse mange børn og mange ansatte, der brænder for det pædagogiske arbejde med børnene.<br /> <br /><strong>Om Børnehuset Tryllefløjten </strong><br />Børnehuset Tryllefløjten består af to børnehavegrupper, en mellemgruppe for de ældste vuggestuebørn og tre vuggestuegrupper. Tryllefløjtens før-skolebørn nyder deres sidste år i børnehave i udflyttergruppen Elverhaven, der er beliggende i Ravnebjerg.<br /> <br />I Børnehuset Tryllefløjten tror vi på, at børn trives og udvikler sig, når de tilbydes forudsigelige, anerkendende, stimulerende læringsmiljøer med plads til leg. Det kan lyde højtravende, men i virkeligheden er det helt konkret.<br /><br />Børn trives og udvikler sig, når de: <ul> <li>er sammen med voksne, der gør dét, de siger de gør, og som er lige i nærheden til at opmuntre, guide, sætte grænser og give gode ideer.</li> <li>er sammen med voksne, der gør sig umage med at se barnets og børnegruppens udviklingspotentialer og styrker, når de voksne sætter deres faglighed og erfaringer i spil.</li> <li>har spændende legetøj og tydelige legemiljøer ved hånden, som de og kammeraterne kan skabe gode legeuniverser i.</li> </ul> Sådan forstår vi i Tryllefløjten de centrale elementer i det gode børneliv.<br /> <br />Børnehuset Tryllefløjten er pt. i gang med en intern udviklingsproces ’God tid med børnene’, der handler om, at vi gerne vil være endnu bedre til at løfte kerneopgaven. Derfor øver vi os for tiden f.eks. i at understøtte samarbejdet på tværs af børnehuset.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>har nær sammenhæng mellem teori og praksis i dit samvær med børn og kolleger.</li> <li>bidrager med faglige ideer og refleksioner over børn, praksis og kollegaskab.</li> <li>er ansvarsfuld overfor kerneopgaven og overfor arbejdspladsen.</li> <li>er positiv, fleksibel og ambitiøs i dit arbejdsliv med børn og kolleger.</li> <li> er nærværende, anerkendende og tager ledelse på børnegruppen.</li> <li>arbejder systematisk, er loyal overfor aftaler og indgår i samarbejdet – både når samarbejdet kræver at du lytter, og når du skal give din mening til kende.</li> <li> brænder for pædagogik – under tag og åben himmel.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et stort hus med mange muligheder.</li> <li>En personalegruppe, der har hjertet med i deres faglige arbejde.</li> <li>En spændende udviklingsproces med pædagogik og samarbejde i fokus.</li> <li>Engagerede kolleger og ledelse.</li> <li>Gode mennesker, du både vil nyde at arbejde sammen med og holde pause med. </li> <li>En alsidigt sammensat børnegruppe.</li> </ul> <strong>Løn- og Ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Børnehuset Tryllefløjten holder åbent hus for ansøgere tirsdag den 21. januar 202 kl. 10 - 11. Ved tilmelding skriv en mail til konstitueret daglig pædagogisk leder Iben Due Lund på Ibbel@Odense.dk. Skriv ligeledes meget gerne en mail til Iben, hvis du har spørgsmål til stillingen.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020. Samtaler forventes afholdt sidst i uge 5, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du erfaring med databearbejdning til brug i budgetopfølgninger? Er du god til at samarbejde og formidle din viden til ikke-økonomer? Sætter du en ære i at have overblik og levere resultater af højeste kvalitet?

  <em>Har du erfaring med databearbejdning til brug i budgetopfølgninger? Er du god til at samarbejde og formidle din viden til ikke-økonomer? Sætter du en ære i at have overblik og levere resultater af højeste kvalitet?</em><br /><br />Vi søger to dygtige økonomifolk til varetagelse af økonomiopfølgning inden for bl.a. Bygningsdrift samt Fritid og Kultur.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Økonomiafdelingen er en del af Byudvikling og Økonomi og består af to kontorer: Budget og Regnskab samt Personale og Løn. Vores kerneopgave er at understøtte vores samarbejdspartnere, så fokus konstant er på en værdiskabende effekt i forhold til By- og Kulturforvaltningens kerneopgave; alt sammen med udgangspunkt i en professionel faglighed inden for økonomi- og personaleområdet.<br /> <br />Vi sikrer blandt andet, at der til enhver tid er et korrekt og retvisende regnskab hos de samarbejdspartnere, som vi yder service til. Ligeledes sikrer vi, at budgetterne afspejler de lokalt eller centralt trufne beslutninger, således at de budgetansvarlige altid kan træffe afgørelse om disponering af midler på et korrekt grundlag. Derved kan vi være en værdiskabende sparringspartner i forhold til økonomistyring mv. gennem løbende økonomiopfølgningsmøder eller ad hoc via analyser, projektregnskaber mm.<br /> <br />Du bliver en del af Budget og Regnskab, der består af 22 engagerede medarbejdere, en teamleder samt en budget- og regnskabschef. Budget og Regnskab understøtter afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen med bilagshåndtering, budget- og økonomiopfølgning, ad hoc-analyser og -bistand, sagsudarbejdelser samt processtøtte ad hoc.<br /><br />Vi sætter pris på god sparring og samarbejde kolleger imellem.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil få ansvar for økonomiunderstøttelsen af budgetansvarlige og indgå i selvstændige drøftelser og sparring med driften. Du vil sammen med øvrige kolleger på økonomistyringsområdet være med til at videreudvikle og øge styringsniveauet.<br /><br />I begge stillinger vil der være opgaver som: <ul> <li>løbende budgetopfølgninger og lønprognoser på selvstændigt økonomiområde i henhold til det økonomiske årshjul</li> <li>bidrag til den samlede budgetopfølgning</li> <li>deltagelse i tværgående arbejdsgrupper, der løser ad hoc opgaver af forskellig karakter</li> </ul> I stilling 1 er der især fokus på lønstyring på områder med variabel timetalsbeskæftigelse. Her vil indgå udvikling af model til styring af lønudgifterne til de ca. 400 ansatte på Rengøringsområdet.<br /><br />I stilling 2 vil især håndtering af tilskudsområdets årsregnskaber vedrørende selvejende institutioner, foreninger mv. være i fokus.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>Har erfaring med økonomistyring - gerne inden for kommunal økonomi</li> <li>Har en AC-uddannelse eller er kontoruddannet med relevant erfaring. Uddannelsen er inden for økonomi, regnskab, offentlig administration eller lignende.</li> <li>Er rutineret bruger af Excel og gerne af SAS Enterprise Guide eller lignende databehandlingsprogram</li> <li>Kan formidle økonomiske budskaber overskueligt og letforståeligt både skriftligt og mundtligt</li> <li>Er helhedsorienteret, løsningsorienteret og formår at skabe struktur</li> </ul> Og hvad angår stilling 1, at: <ul> <li>Du gerne har kendskab til lønopfølgning</li> <li>Din erfaring med økonomistyring kan være opnået gennem relevant studiejob eller lign.</li> <li>Nyuddannede kan komme i betragtning</li> </ul> I forhold til stilling 2 forestiller vi os, at du: <ul> <li>Har kendskab til momsregler forbundet med foreninger og selvejende institutioner</li> <li>Har erfaring med opstilling af årsregnskaber på fritidsområdet</li> <li>Har viden om driftstilskudsloven og god offentlig revisionsskik</li> <li>Gerne har erfaring fra revisionsbranchen og/eller med offentlige tilskud til foreninger mv.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en central rolle i understøttelsen samt udviklingen af forvaltningens økonomistyring og en udfordrende hverdag med masser af ansvar. Du vil komme til at arbejde i et resultatorienteret kontor, hvor vi ønsker at skabe forandringer. Vi holder af en uformel tone og lægger vægt på at hjælpe hinanden i hverdagen. Vi går op i at have et godt arbejdsmiljø med stor fleksibilitet og tilbyder gode muligheder for faglig og personlig udvikling.<br /><br />Vores kontor er beliggende på Odense Slot midt i byen kun få minutters gang fra banegården.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingerne er med tiltrædelse pr. 1. marts 2020 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere information om stillingerne, er du velkommen til at kontakte chef for Budget og Regnskab Michaël Desveaux på micd@odense.dk / 41 31 71 52 eller teamleder Brit Sand Andersen på brsa@odense.dk / 29 79 07 20.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 26. januar 2020.<br /><br />Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag, den 29. januar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Seden Skole søger pædagogmedhjælpere, der sammen med dygtige pædagoger vil skabe en god, tryg og udviklende overgang fra dagtilbud til skole i vores forårs-SFO fra marts 2020. På skolen får vi tre forårs-SFO-hold. Forårs-SFO er et pasningstilbud i overgangen mellem børnehave og skole.

  Seden Skole søger pædagogmedhjælpere, der sammen med dygtige pædagoger vil skabe en god, tryg og udviklende overgang fra dagtilbud til skole i vores forårs-SFO fra marts 2020. På skolen får vi tre forårs-SFO-hold. Forårs-SFO er et pasningstilbud i overgangen mellem børnehave og skole. Stillingerne er på 28 timer pr. uge.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Seden Skole har ca. 610 elever og 65 ansatte, heraf 41 lærere, 2 børnehaveklasseledere og 14 pædagoger.<br />Vi ser os selv som en engageret og dedikeret personalegruppe med høje forventninger til os selv og hinanden.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>har en anerkendende tilgang til elever, forældre og kolleger</li> <li>er engageret og tør afprøve forskellige løsninger</li> <li>er ansvarlig deltager i fællesskabet og melder aktivt ind for at løfte opgaverne</li> <li>er munter og bidrager positivt til den gode stemning</li> <li>overholder loyalt aftaler og bakker op om fælles beslutninger.</li> </ul> Vi søger medhjælpere, der er ønsker at skabe en omsorgsfuld, spændende og god dag for de yngste 5-6-årige i forårs-SFO.  Samtidig forventer vi, at du er mødestabil.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Der er tiltrædelse mandag den 24. februar 2020, således du kan være med til at forberede forårs-SFO-en, der begynder den 2. marts 2020. Stillingerne er tidsbegrænset til og med fredag d. 26. juni 2020. Stillingerne kan både indeholde morgenåbning fra kl. 6.30 samt lukkemodul til kl. 16.45. Dog ikke samme dag. Arbejdet er placeret på hverdage.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger henvises til skolens hjemmeside/Facebook-side eller ring til afdelingsleder Eva Runge på 5114 5276 eller souschef Peter Hougaard på 2135 4506.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 2. februar og samtaler fredag den 7. februar 2020. <br />Ansøgningen bedes vedlagt relevante bilag.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Erfaren og kreativ pædagog til Sct. Hans Skole

  Sct. Hans Skole søger en erfaren og kreativ pædagog til en fast stilling på 35 timer.

  Sct. Hans Skole søger pr. 24. februar 2020 en ny kollega, som er uddannet pædagog. Stillingen er på 35 timer pr. uge, og du skal starte i vores kommende Forårs SFO for så efterfølgende til august at følge børnene videre i 0. klasse. Vi har 72 tilmeldte børn, og du vil sammen med 7 kolleger have ansvaret for at give børnene en tryg og god skolestart.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Sct. Hans Skole er en stor byskole beliggende i Skibhuskvarteret. Skolen er 3 sporet og har et elevtal på ca. 700, hvoraf 270 også går i SFO/SFO2. Vi arbejder i årgangsteams, og arbejdstiden vil fremadrettet både være i undervisnings- og fritidsdel.<br /><br />Skolens vision er at udvikle livsduelige, kreative og internationalt orienterede børn og unge gennem vores 3 dimensioner: Sundhedsdimensionen, den kreative/innovative dimension og den internationale dimension. I SFO’en arbejdes der desuden med de 6 læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling; social udvikling; kommunikation og sprog; krop, sanser og bevægelse; natur, udeliv og science samt kultur, æstetik og fællesskab.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>er uddannet pædagog</li> <li>er velformuleret i skrift og tale</li> <li>vægter det gode samarbejde</li> <li>er fleksibel og ansvarsbevidst</li> <li>har mod på at planlægge og udføre undervisningsforløb på egen hånd</li> <li>har erfaring som skolepædagog herunder klasserumsledelse</li> <li>er kreativ og evt. har erfaring indenfor musik, som kan bruges i hverdagen med børnene</li> <li>kan bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder dig at arbejde på en skole, hvor</strong> <ul> <li>faglighed prioriteres højt og tværfaglighed ses som en styrke</li> <li>børnemiljøet hele tiden udvikles</li> <li>arbejdsmiljøet prioriteres højt</li> </ul> Hvis du tidligere har arbejdet i en Forårs SFO, ser vi det som en fordel<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår.</strong>.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Bupl.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af børnemiljøet Anni Biller Due på 61345139 / mail: anbj@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske.</strong><br />Ansøgningen samt CV, kopi af uddannelsesbevis og udtalelser skal være os i hænde senest d. 26. januar 2020. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 5.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Skolepædagoger til forårs-SFO på Seden Skole

  Seden Skole søger skolepædagoger, der sammen med dygtige kolleger vil skabe en god, tryg og udviklende overgang fra dagtilbud til skole i vores forårs-SFO fra marts 2020. På skolen får vi tre forårs-SFO-hold. Stillingerne er på 32 timer pr. uge.

  Seden Skole søger skolepædagoger, der sammen med dygtige kolleger vil skabe en god, tryg og udviklende overgang fra dagtilbud til skole i vores forårs-SFO fra marts 2020. På skolen får vi tre forårs-SFO-hold. Stillingerne er på 32 timer pr. uge.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Seden Skole har ca. 610 elever og 65 ansatte, heraf 41 lærere, 2 børnehaveklasseledere og 14 pædagoger.<br />Vi ser os selv som en engageret og dedikeret personalegruppe med høje forventninger til os selv og hinanden.<br /> <br /><strong>Vi er særligt optaget af:</strong> <ul> <li>At styrke elevernes faglig udvikling</li> <li>At fokusere på dannelse og trivsel</li> <li>At lave gode løsninger for alle vores elever</li> </ul>  <br /><strong>Vi arbejder kontinuerligt henimod et pædagogisk personale, som</strong> <ul> <li>har en anerkendende tilgang til elever, forældre og kolleger</li> <li>har høje forventninger til alle elevers faglige og sociale trivsel</li> <li>prioriterer samarbejdet højt - og tager ansvaret for at finde de gode løsninger</li> <li>er åben for sparring og udvikling af undervisning og pædagogik i egen og andres praksis</li> <li>er engageret og tør afprøve forskellige løsninger</li> <li>er ansvarlig deltager i fællesskabet og melder aktivt ind for at løfte opgaverne</li> <li>er munter og bidrager positivt til den gode stemning</li> <li>overholder loyalt aftaler og bakker op om fælles beslutninger.</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger tydelige, troværdige og relationskompetente skolepædagoger. Du skal være en del af læringsmiljøet i forårs-SFO-en og have blik for, hvor dine pædagog-kompetencer kan understøtte de yngste elevers læring og trivsel. Samtidig forventer vi, at du naturligvis er stabil og fleksibel. Stillingerne kan både indeholde morgenåbning fra kl. 6.30 samt lukkemodul til kl. 16.45. Dog ikke samme dag.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse mandag den 24. februar 2020, således du kan forberede forårs-SFO-en, der begynder den 2. marts 2020. Stillingerne er tidsbegrænset til og med fredag den 26. juni 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger henvises til skolens hjemmeside/Facebook-side eller ring til afdelingsleder Eva Runge på 5114 5276 eller souschef Peter Hougaard på 2135 4506.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 2. februar 2020. Samtaler fredag den 7. februar 2020. <br />Ansøgningen bedes vedlagt bevis for uddannelse samt andre relevante bilag herunder referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du være med til at gøre en forskel for elever med særlige udfordringer og komplekse læringsbehov, og kan du se succeserne i de små detaljer, så har vi jobbet til dig!

  <em>Vil du være med til at gøre en forskel for elever med særlige udfordringer og komplekse læringsbehov, og kan du se succeserne i de små detaljer, så har vi jobbet til dig!</em><br /><br />CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup søger pædagog på 33 timer om ugen til fast stilling til den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på vores afdeling på Rismarksvej 80, 5200 Odense V.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />STU en et 3-årigt ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU’en har til formål at de unge tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt.<br /><br />Du kan læse mere om STU <a href="https://www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse"><u>her</u></a><br /><br />Som ansat på CSV er du en del af skolens samlede STU-tilbud, der er fordelt på fire matrikler. Derfor skal man på sigt kunne se sig selv i alle centerets afdelinger, alt efter hvordan den samlede elevgruppe ser ud år for år. Den opslåede stilling er i team Sans 2 på CSV Rismarksvej.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Stillingen er i et team der henvender sig til unge der har behov for struktur, genkendelighed og forudsigelighed. Det er kommunikationssvage unge med uhensigtsmæssige mestringsstrategier såsom selvskadende og udadreagerende adfærd.<br />Elevernes individuelle og specifikke behov for struktur, genkendelighed, forudsigelighed og visualisering er tænkt ind i undervisning og i aktiviteterne. Alle elever har deres eget individuelle skema i form af boardmarker, som er sammensat ud fra den enkelte elevs mål, kompetencer, udfordringer samt interesser. Udgangspunktet er at skabe så meget ro og tryghed som muligt, for dermed at danne det bedste fundament for at udvikle og udfordre den enkelte elev. Der er hele tiden fokus på at udvikle metoder og pædagogiske strategier, der virker hos den enkelte elev.<br /><br />Dine opgaver bliver: <ul> <li>sammen med det tværfaglige team at varetage de pædagogiske opgaver</li> <li>selvstændigt at sætte individuelle mål og udarbejde skriftlig dokumentation og evaluering</li> <li>at være kontaktperson for en gruppe elever og tage ansvar for deres STU-forløb </li> <li>samarbejde med andre faggrupper, forældre og øvrige interessenter</li> <li>at deltage i mødevirksomhed omkring eleverne, i teamet, i afdelingen og i hele centeret</li> <li>at medvirke til en fortsat udvikling af dette særlige undervisningstilbud</li> <li>at arbejde med omsorgsopgaver i spisesituationer og personlig pleje i forbindelse med toiletbesøg, og kunne omsætte dette arbejde til læringssituationer</li> <li>håndtering af diverse daglige hjælpemidler; ex kørestole og lift</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer: <ul> <li>at du har en pædagogfaglig grunduddannelse</li> <li>at du har erfaring med arbejde med mennesker med udadreagerende adfærd, andre adfærdsproblematikker</li> <li>at du har erfaring med alternative kommunikationsformer</li> <li>at du kan arbejde motiverende, selvstændigt, tværfagligt og tage ansvar for at løse kerneopgaven</li> <li>at du er fysisk og psykisk robust</li> <li>at du kan tage del i skriftlig dokumentation og evaluering</li> <li>at du er energisk, anerkendende, engageret, fleksibel, omstillingsparat og fagligt nysgerrig</li> <li>at du er bevidst om og positiv over for at være ansat i en politisk styret organisation</li> <li>at du har kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en personalegruppe, der arbejder selvstændigt og i selvstyrende teams</li> <li>en spændende og engageret personalegruppe, der agerer inkluderende</li> <li>en mulighed for at være med til at tilrettelægge eget arbejde</li> <li>en spændende arbejdsplads, hvor der altid er plads til nye ideer.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltædelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne kan du kontakte afdelingsleder Kasper Bøg Meszaros på kaboe@odense.dk eller på 3051 6527.<br /> <br />Så også vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/csv"><u>her</u></a><br /><br /><strong>Det </strong><strong>praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 28. januar 2020. Samtaler vil blive afholdt løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Ejlstrup Plejecenter

  Er du sygeplejersken, der går og drømmer om tid til nærvær og tid til den grundlæggende sygepleje? Brænder du for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Er du en faglig rollemodel?

  <em>Er du sygeplejersken, der går og drømmer om tid til nærvær og tid til den grundlæggende sygepleje? Brænder du for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Er du en faglig rollemodel? </em><em>Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.</em><br /><br />Om du er nyuddannet eller har mange års erfaring er ikke det vigtigste for os. Kan du derimod bidrage til et godt arbejdsmiljø med åbenhed, humor og engagement, bevare overblikket i en travl hverdag, arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang og er skarp på dokumentation eller ønsker at blive det, så tøv ikke med at sende os din ansøgning.<br /><br />Vi er 26 engagerede ansatte, der spiller hinanden gode, så Ejlstrup Plejecenter er både et rart sted at arbejde og et trygt sted at bo. Vi er inddelt i to teams fordelt på fire huse, som hver især samarbejder tæt om 18 beboere. Størstedelen af beboerne har en demensdiagnose eller en aldersbetinget hukommelsessvækkelse.<br /><br />Som sygeplejerske bliver du koordinator for 2-3 beboere, afholder indflytningssamtaler, deltager i beboerkonferencer, har ansvar for medicin og byder ind med din ajourførte viden, så beboerne altid varetages efter ”Best Practice”. Vi har fokus på tidligt at opspore begyndende sygdom.<br /><br />Teamet omkring Ejlstrup Plejecenter består af leder og assisterende leder, social- og sundhedsassistenter samt - hjælpere, pædagog, sygeplejerske, demenskoordinator, diætist, måltidsmentor og læger. Sammen byder vi ind med vores forskellige kompetencer gennem en rehabiliterende tilgang for at støtte op om beboernes livskvalitet, sundhed og selvstændighed. Vi arbejder i en værdibaseret organisation, hvor kodeordene i arbejdet er fleksibilitet, nærvær, åbenhed og synlighed. Vi er en arbejdsplads, hvor der er plads til forskelligheder og passer på hinanden.<br /><br />OK-aktiv og en stor gruppe af frivillige står for bankospil, højtlæsning, puslespil, gåture og ture med Rickshaw cyklen. Vi bor naturskønt i udkanten af Odense. Alle lejlighederne har egen terrasse, og vi har netop indviet vores fælles gårdhave med musikinstrumenter. Vi værdsætter lokalområdet og besøges bl.a. af præsten, konfirmanderne samt årgang 2010 fra Ubberud Skole.<br /><br />Vi søger en sygeplejerske til aftenvagt 28 timer ugentlig - mandag og tirsdag og weekendvagt i ulige uger, og en sygeplejerske til blandede vagter 32 timer ugentlig - i ulige uger aftenvagt fra onsdag-søndag og lige uger dagvagt onsdag, torsdag og fredag. <br />Planlægning af din arbejdstid og timeantal, kan vi drøfte nærmere til samtale.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen så kontakt gerne rehabiliteringsleder Karina Høier Hartwig på 65513240, <a href="mailto:kaha@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">kaha@odense.dk</a> eller assisterende rehabiliteringsleder Jutta Elisa Kaiser på 61193669, <a href="mailto:jukai@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">jukai@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 29. januar 2020. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Er du en faglig rollemodel? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.

  <em>Brænder du for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger og engagere dig fagligt i en udfordrende hverdag? Er du en faglig rollemodel? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.</em><br /><br />Om du er nyuddannet eller har mange års erfaring er ikke det vigtigste for os. Kan du derimod bidrage til et godt arbejdsmiljø med åbenhed, humor og engagement, bevare overblikket i en travl hverdag, arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang og er skarp på dokumentation eller ønsker at blive det, så tøv ikke med at sende os din ansøgning.<br /><br />Vi er 26 engagerede ansatte, der spiller hinanden gode, så Ejlstrup Plejecenter er både et rart sted at arbejde og et trygt sted at bo. Vi er inddelt i to teams fordelt på fire huse, som hver især samarbejder tæt om 18 beboere. Størstedelen af beboerne har en demensdiagnose eller en aldersbetinget hukommelsessvækkelse.<br /><br />Som social- og sundhedsassistent bliver du koordinator for 2-3 beboere, afholder indflytningssamtaler, deltager i beboerkonferencer, har ansvar for medicin og byder ind med din ajourførte viden, så beboerne altid varetages efter ”Best Practice”. Vi har fokus på tidligt at opspore begyndende sygdom.<br /><br />Teamet omkring Ejlstrup Plejecenter består af leder og assisterende leder, social- og sundhedsassistenter samt - hjælpere, pædagog, sygeplejerske, demenskoordinator, diætist, måltidsmentor og læger. Sammen byder vi ind med vores forskellige kompetencer gennem en rehabiliterende tilgang for at støtte op om beboernes livskvalitet, sundhed og selvstændighed. Vi arbejder i en værdibaseret organisation, hvor kodeordene i arbejdet er fleksibilitet, nærvær, åbenhed og synlighed. Vi er en arbejdsplads, hvor der er plads til forskelligheder og passer på hinanden.<br /><br />OK-aktiv og en stor gruppe af frivillige står for bankospil, højtlæsning, puslespil, gåture og ture med Rickshaw cyklen. Vi bor naturskønt i udkanten af Odense. Alle lejlighederne har egen terrasse, og vi har netop indviet vores fælles gårdhave med musikinstrumenter. Vi værdsætter lokalområdet og besøges bl.a. af præsten, konfirmanderne samt årgang 2010 fra Ubberud Skole. <br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til aftenvagt 28 timer ugentlig - mandag og tirsdag og weekendvagt i ulige uger, og en social- og sundhedsassistent til blandede vagter 32 timer ugentlig - i ulige uger onsdag-søndag og lige uger dagvagt onsdag, torsdag og fredag. <br />Planlægning af din arbejdstid og timeantal, kan vi drøfte nærmere til samtale.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen så kontakt gerne rehabiliteringsleder Karina Høier Hartwig på 65513240, <a href="mailto:kaha@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">kaha@odense.dk</a> eller assisterende rehabiliteringsleder Jutta Elisa Kaiser på 61193669, <a href="mailto:jukai@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">jukai@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 29. januar 2020. Vi afholder samtaler løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Stabile afløsere til Ejlstrup Plejecenter

  Brænder du for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger, og vil du gerne engagere dig i et meningsfuldt arbejde? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.

  <em>Brænder du for at skabe en meningsfuld forudsigelig hverdag? Kan du se muligheder fremfor begrænsninger, og vil du gerne engagere dig i et meningsfuldt arbejde? Så er det måske dig, der kan blive vores nye kollega.</em><br /><br />Vi er 26 ansatte, der spiller hinanden gode, så Ejlstrup Plejecenter både er et rart sted at arbejde og et trygt sted at bo. Vi er inddelt i to teams fordelt på fire huse, som hver især samarbejder tæt om 18 beboere. Størstedelen af beboerne har en demensdiagnose eller en aldersbetinget hukommelsessvækkelse.<br /><br />Som afløser bliver du tilknyttet Ejlstrup Plejecenters afløserteam og sammen med faste medarbejdere samarbejder I omkring beboerne og deres dagligdag, som I altid varetager efter ”Best Practice”. Vi har fokus på tidligt at opspore begyndende sygdom.<br /><br />Teamet omkring Ejlstrup Plejecenter består af leder og assisterende leder, social- og sundhedsassistenter samt - hjælpere, pædagog, sygeplejerske, demenskoordinator, diætist, måltidsmentor og læger. Sammen byder vi ind med vores forskellige kompetencer gennem en rehabiliterende tilgang for at støtte op om beboernes livskvalitet, sundhed og selvstændighed.<br /><br />Vi bor naturskønt i udkanten af Odense. Alle lejlighederne har egen terrasse, og vi har en fælles gårdhave med musikinstrumenter. Vi værdsætter lokalområdet og besøges bl.a. af præsten, konfirmanderne samt årgang 2010 fra Ubberud Skole. OK-aktiv og en stor gruppe af frivillige står i hverdagen for bankospil, højtlæsning, puslespil, gåture og ture med Rickshaw cyklen.<br /><br />Kan du bidrage til et godt arbejdsmiljø med åbenhed, humor og engagement, bevare overblikket på travle dage, arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang og bidrage til den gode dokumentation, så tøv ikke med at sende os din ansøgning.<br /><br />Vi søger stabile afløsere, der kan arbejde i dag/aftenvagt i hverdage og weekender, og gerne studerende indenfor social- og sundhedsområdet. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen så kontakt gerne rehabiliteringsleder Karina Høier Hartwig på 65513240, <a href="mailto:kaha@odense.dk">kaha@odense.dk</a> eller assisterende rehabiliteringsleder Jutta Elisa Kaiser på 61193669, <a href="mailto:jukai@odense.dk">jukai@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 29. januar 2020. Vi afholder løbende samtaler.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vores dygtige pædagogmedhjælper skal starte studie, og derfor søger vi pr. 17. februar 2020 eller snarest derefter, en pædagogmedhjælper til vores børnehave. Stillingen er på  34 timer ugentligt.

  Vores dygtige pædagogmedhjælper skal starte studie, og derfor søger vi pr. 17. februar 2020 eller snarest derefter, en pædagogmedhjælper til vores børnehave. Stillingen er på  34 timer ugentligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Klostergården er en del af Børneinstitutionen Nord og er en veletableret integreret institution for 0-6 årige, med 1 vuggestue og 2 børnehaveafdelinger.<br /><br />Børnehuset er i foråret 2007 blevet certificeret som idrætsbørnehave, derfor forventer vi, at du kan lide at bruge dig selv fysisk, og at du har mod på og er villig til at byde ind med ideer, og at du kan lide at være aktiv både ude og inde, i alt slags vejr.<br /><br />Klostergården er delt i to huse, og vi har et stort udendørsareal dels indrettet som traditionel legeplads og dels et stort område indrettet som naturlegeplads.<br /><br />Børnehuset ligger i tilknytning til stort offentligt grønt område, vi er omgivet af et godt stisystem og har Odense kanal i nær gå afstand.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi lægger vægt på: <ul> <li>at skabe tryghed og nærvær for det enkelte barn</li> <li>at understøtte og styrke barnets dannelse, sproglige og sociale udvikling</li> <li>at understøtte børnenes fantasi, kreativitet, fordybelse og leg</li> <li>at styrke børnenes fysiske og motoriske udvikling</li> <li>at skabe glæde</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer: <ul> <li>at du er omsorgsfuld og nærværende</li> <li>at du er fleksibel og ansvarsbevidst</li> <li>at du har overblik</li> <li>at du er åben og udadvendt</li> <li>at du har lyst til at lege</li> <li>at du har drive og engagement i det du foretager dig</li> <li>at du kan og tør tage initiativ på egen hånd</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret daglig leder Gitte Svane på 3069 4483.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. januar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 6, 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger efter en robust, empatisk og fagligt velfunderet pædagog, der vil indgå i et tæt samarbejde i huset. Du skal kunne sætte mål ud fra barnets interesser og behov med afsæt i barnets perspektiv.  Stillingen er, som udgangspunkt, i børnehavegruppen, men du skal kunne fungere i hele huset.

  Vi søger en pædagog på 30 timer ugentlig med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er, som udgangspunkt, i børnehavegruppen, men du skal kunne fungere i hele huset. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Asgård er et kommunalt børnehus beliggende i Dalum, som fra 1. januar 2020 hører til institution Centrum – Syd, det tidligere Hunderup. I børnegruppen er der 36 – 42 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.<br /><br />Da vi netop er blevet lagt sammen med en anden institution, kan der med tiden ske justeringer i værdisæt og der kan ske forandringer i definitionen af kerneopgaven.<br /><br />Følgende 3 værdier er grundlaget for vores møde med både børn, kolleger, forældre samt eksterne samarbejdspartnere - <strong> </strong>Ordentlighed -  Professionel Autencitet  -  Anerkendelse.<br /><br />Kerneopgaven understøtter vores pædagogiske praksis, og er defineret således:<br /> <br />”Læring gennem leg skal styrke børns udvikling, så de bliver robuste og i stand til at mestre eget liv.<br />Børn skal opleve sig anerkendte og have adgang til betydningsfulde og forpligtende fællesskaber”.<br /><br />I børnehavegruppen arbejder vi i åbent plan med små læringsmiljøer fordelt rundt i huset. Vi arbejder struktureret ud fra en klar rolle- og opgavefordeling imellem os voksne, hvilket giver den voksne overblik og højner børnenes adgang til fællesskab og læring.<br /><br />Vi har en skøn, stor legeplads, som er velindrettet til et bredt udvalg af lege og aktiviteter. Desuden er der mulighed for ture til små og store grønne områder/legepladser tæt på.<br /><br />Vi vægter et højt fagligt niveau, hvor der er stor opmærksomhed på at se og finde det enkelte barns ressourcer og få barnet til at blomstre. Den inkluderende tænkning er integreret i arbejdet med børnene. Det betyder, at vi tilstræber at tilrettelægge en hverdag og tilgodese det enkelte barns behov for at blive støttet og guidet i store og små fællesskaber dagen igennem.<br /><br />Forældresamarbejdet har stor betydning for os og bygger på en gensidig høj grad af tillid, åbenhed, ærlighed og respekt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger efter en robust, empatisk og fagligt velfunderet pædagog, der vil indgå i et tæt samarbejde i huset. Du skal kunne sætte mål ud fra barnets interesser og behov med afsæt i barnets perspektiv.  <br /><br />Du skal have lyst til at give og modtage sparring på faglige spørgsmål. Du skal være tydelig og nærværende i dit pædagogiske arbejde.<br /> <br />Det vigtigste og mest betydningsfulde for os er, at vi får samarbejdet omkring børnene til at fungere, så vi får en god hverdag, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok. Det vil det være et godt bidrag til husets kompetencer, hvis du kan ”blande farver” eller noget med musik, og at du kan få noget specielt til at ”ske” med børnene indenfor disse områder.<br /><br />Du skal have lyst til at bidrage nysgerrigt og udviklende på Asgårds nuværende praksis.<br />Desuden skal du have humor og et positivt livssyn. Vi elsker et godt grin sammen – både af os selv og hinanden. Det er befriende i en til tider travl hverdag.<br /><br />Den 22. januar 2020 er der åbent hus fra kl. 10 - 11. Tilmelding skal ske til daglig pædagogisk leder Kirsten Kudsk Jensen på 63754195 eller på kkje@odense.dk. Er du forhindret denne dag, er du velkommen til at ringe og lave en anden aftale. <br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere spørgsmål kan du kontakte daglig pædagogisk leder, Kirsten Kudsk Jensen på 63 75 41 95 eller på kkje@odense.dk. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 24. januar 2020. Samtaler forventes afholdt den i uge 6. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Rehabiliteringsleder til Aftengruppen Nord

  Har du lyst til at lede og motivere medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odense kommunes borgere? Og som samarbejder på kryds og tværs med ledere og af fagligheder, for at støtte de borgere, de møder hver dag?

  <em>Har du lyst til at lede og motivere medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odense kommunes borgere? Og som samarbejder på kryds og tværs med ledere og af fagligheder, for at støtte de borgere, de møder hver dag? Kan du samtidig stå i spidsen for indsatser indenfor sygeplejen og hjemmeplejen? Så er du måske vores nye rehabiliteringsleder til Aftengruppen Nord i Ældre- og Handicapforvaltningen</em><em> i </em><em>Odense Kommune.</em><br /><br /><strong>Om os.</strong><br />Odense er i forandring. Det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det betyder, at vores fineste opgave er at samarbejde med de borgere vi møder, om at gøre deres mål for hverdagen til virkelighed. For at løse denne opgave arbejder vi tæt sammen på tværs af fagligheder og har en systematisk tilgang til samarbejdet med borgeren.<br /><br />Vi har brug for en stærk og engageret leder til Aftengruppen Nord, der har fokus på borgerens rehabilitering i en aften kontekst, og som evner at motivere og involvere sine medarbejdere. Aftengruppen hviler på et stabilt fundament, hvor medarbejderen er engageret og borgeren føler sig godt og professionelt behandlet. Arbejdsglæde og gejst sættes højt hos medarbejderne i forhold til de opgaver der skal løses. Du kommer ind i en effektiv drift i udvikling, og hvor der er plads til at få fokus på de samfundsmæssige udfordringer, som skal håndteres i de nødvendige forandringer       <br /><br />Du er en leder, der formår at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre, som betyder kvalitet for borgeren. Som økonomiansvarlig leder i aftengruppen er præmissen, at der gennem effektledelse skabes det nødvendige økonomiske råderum til gavn for borgeren. Dette sikres ved rekruttering og fokus på sammensætning af det rette hold medarbejder og ledere.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er en leder, der brænder for det rehabiliterende arbejde, og som ser værdien i at støtte borgeren i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Du har en sundhedsfaglig uddannelse med ledererfaring, og efteruddannelse i ledelse på diplomniveau eller et ønske om at erhverve sig denne. Du er ikke bleg for at kaste dig ud i at arbejde i en politisk styret organisation, og du har altid fokus på effekt, resultater og økonomistyring.<br /><br />Som person er du optimistisk, motiverende, tydelig og inddragende. Du sætter retningen i en travl og alsidig hverdag, og du bidrager som noget helt naturligt med energi og idéer til både dine medarbejdere og ind i lederfællesskab.<br /><br /><strong>Dine primære opgaver</strong> <ul> <li>Personaleledelse samt ansvar for fagligheden i forhold til den enkelte medarbejder i gruppen</li> <li>Økonomiansvarlig leder</li> <li>Sikre implementering af nye tiltag, lokale såvel som centrale.</li> <li>Bistå medarbejdernes faglige udvikling til fordel for gruppens samlede tværfaglige kompetencer</li> <li>Sikre et godt og velfungerende arbejdsmiljø</li> <li>Aktiv udvikling af og deltagelse i dit lederteam</li> </ul> <strong>Om jobbet som rehabiliteringsleder</strong><br />Som rehabiliteringsleder for aftengruppen indgår du i et tæt samarbejde med gruppens to assisterende rehabiliteringsledere og den ansvarlige forløbschef. Hverdagen er præget af en ambitiøs tilgang til det rehabiliterende arbejde sammen med borgerne. De indsatser, som aftengruppen leverer, er tværfaglige, og derfor er ledelse af tværfaglige teams en central ledelsesopgave.<br /><br />Du indgår i et lederteam i Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling 1, hvor omdrejningspunktet er ledelse, erfaringsudveksling og udvikling. Du indgår som alle andre chefer, ledere og medarbejdere i forskellige kompetenceudviklingstiltag.<br /><br /><strong>Om Aftengruppen Nord</strong><br />Gruppen dækker hele byen, og kommer derfor på besøg hos samtlige borgere, der har brug for aftenhjælp i kommunen. Aftengruppen er en tværfaglig sammensat arbejdsplads, der rummer sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Der er ansat ca. 80 medarbejdere, fordelt på to vagthold.<br />  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du skal være indstillet på nogle aftenvagter om måneden.<br /><br />Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest den 1. april 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte forløbschef Annette B. Larsen på telefon 2331 4757.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune" style="color:blue; text-decoration:underline">her.</a><br />Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ab436bcc-992a-413f-8563-e993d400b2ce" style="color:blue; text-decoration:underline">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 12. februar 2020. Vi forventer at afholde 1. samtale den 19. februar 2020 og den 2. samtale 25. februar 2020. <br /><br />Kandidater som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  12-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lagermedarbejder til Hjælpemiddelservice

  Den primære funktion er at klaregøre og efterse vores genbrugshjælpemidler efter vask i "det rene område". Her laves reparation og vedligehold på eks. plejesenge, kørestole, rollatorer m.v. og produkterne føres videre i det rene lager. Men man har også opgaver i vask og lager og registrering på PC.

  Da en af vores gode medarbejdere går på pension, har vi en fuldtidsstilling ledig i vores vaskeri og lager. Tiltrædelse 1. marts 2020.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Den primære funktion er at klaregøre og efterse vores genbrugshjælpemidler efter vask i "det rene område". Her laves reparation og vedligehold på eks. plejesenge, kørestole, rollatorer m.v. og produkterne føres videre i det rene lager.<br /><br />Men man har også funktion i opgaverne, der ligger før den proces, hvor hjælpemidlerne sorteres, skilles ad, sættes/lægges i vaskemaskiner "i det urene område" og lige så skal man kunne begå sig på lageret og hjælpe med de opgaver, der hører til der. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Kan håndtere IT og være systematisk, da registreringer mm. er en nødvendighed for korrekt lagerføring.</li> <li>Har god fysik og håndværkersnilde for at kunne bestride denne stilling.</li> <li>Har truck-certifikat.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />På Hjælpemiddelservice er vi 40 medarbejdere med mange forskellige faggrupper og funktioner. <br />Vi lægger vægt på et godt samarbejde internt og en god betjening til vores borgere og øvrige kolleger i kommunen.<br />Vi lægger også vægt på, at vi håndterer redskaber og produkter korrekt og bruger 5S og Lean som redskab til at have en velorganiseret arbejdsplads.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads, som vægter kvalitet højt</li> <li>Dygtige og kompetente kolleger, hvor du kan få sparring</li> <li>En arbejdsplads, hvor der er fokus på arbejdsmiljø  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lissi Kragelund på 6375 3010 eller koordinator Lars Trans Hansen på 6375 3033, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br />Du kan læse mere om Hjælpemiddelservice <a href="https://www.odense.dk/borger/handicap/hjaelpemidler/hjaelpemiddelservice"><u>her</u></a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. januar 2020. Samtaler forventes afholdt den 28. januar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til heldagsafdeling ved Korup Skole

  Vi søger en dygtig pædagog pr. 1. marts 2020 til børnemiljøet i heldagsafdelingen. Du skal kunne se muligheder i alle børn og samtidig bevare overblikket i en omskiftelig hverdag.

  Vi søger en dygtig pædagog pr. 1. marts 2020 til børnemiljøet i heldagsafdelingen på Korup Skole.<br /><br />Du skal kunne se muligheder i alle børn og samtidig bevare overblikket i en omskiftelig hverdag. Struktur og forudsigelig er vigtigt, da vores elevgruppe har svært ved selv at organisere og planlægge hverdagens gøremål. Vi ser det tværprofessionelle teamsamarbejde mellem pædagoger og lærere som et bærende fundament i vores arbejde med eleverne.<br /><br />Stillingen er på nuværende tidspunkt tilknyttet klasser i ældste børnemiljø, men du skal kunne arbejde på alle årgange. Hverdagen i heldagsafdelingen er kendetegnet, ved at ingen dage ligner hinanden, og du skal som medarbejdere derfor kunne agere med omskiftelighed.  <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Heldagsafdelingen er et skoletilbud målrettet elever med generelle indlæringsvanskeligheder, heraf nogle med socioemotionelle udfordringer eller funktionsnedsættelser af forskellig karakter og i forskelligt omfang. Elevernes behov for støtte og særlige hensyn er derfor også meget forskellige.<br /><br />I heldagsafdelingen går der ca. 70 dejlige og nysgerrige elever fra hele Odense Kommune fordelt i henholdsvis et børnemiljø og ungemiljø svarende til 0. – 10. klassetrin. Personalet i heldagsafdelingen består af 13 lærere og 12 pædagoger, heraf vejledere indenfor inklusion, specialpædagogik, bevægelse, sprog- og kommunikation. Derudover har vi et tæt samarbejde med S-PPR, ergo- og fysioterapeuter samt myndighedsområdet.<br /><br />I heldagsafdelingen er vi opdelt i fire store klasseteams med hver seks medarbejdere fordelt ligeligt mellem lærere og pædagoger. Undervisningen foregår alle dage fra kl. 8.00 - 14.00, hvorefter der tilbydes værksteder/pasning indtil kl. 16.00. Vi tilbyder også morgenpasning alle dage fra kl. 7.00 – 8.00. Hver tirsdag er der teammøde/afdelingsmøde til kl. 17.00. Derudover afholdes der pædagogiske møder, fyraftensmøder og forældrearrangementer enkelte aftener.<br /><br />Heldagsafdelingen hører under Korup Skole med et samlet elevtal på ca. 500 elever og 75 fastansatte. Ledelsen består af en skoleleder, en souschef og to afdelingsledere.<br /><br /><strong>Vores kerneopgave</strong><br />Som ledelse og medarbejdere forstår vi vores kerneopgave som værende at skabe et læringsrigt, trygt og relationsfremmende miljø, som vi er stolte af. Når vi arbejder med kerneopgaven, tager vi udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og potentialer og bygger fællesskaber som ramme om de faglige og sociale aktiviteter. Vi forstår den professionelle tilgang som at være med til at udvikle og tage fælles ansvar, udvise inspirerende engagement, nysgerrighed og at være åben og omstillingsparat.<br /><br /><strong>Vores hverdag</strong><br />I heldagsafdelingen imødekommer vi dagligt elevernes behov for forudsigelighed og struktur. Vi er således grundige og systematiske omkring vores kommunikation og planlægning af dagen. Vi har altid fokus på elevernes trivsel og læring.<br /><br />Vi benytter Low Arousal (rogivende pædagogik) som pædagogisk metode. <em>Low Arousal</em> tager udgangspunkt i, at mennesker reagerer med udfordrende adfærd, når de har mistet kontrollen over sig selv. Low Arousal er en tilgang til konflikthåndtering og stressreduktion.<br /><br />Undervisningen tilrettelægges, afvikles og evalueres af såvel lærere som pædagoger, og vi benytter alle MinUddannelse som fælles elektronisk læringsplatform. I heldagsafdelingen har vi regelmæssig udeskole på skoleskemaet, hvor undervisningen er flyttet væk fra klasselokalet og ud i naturen eller de nære omgivelser. Om eftermiddagen tilbyder vi værksteder med forskellige aktiviteter, bl.a. yoga, spil, dans, gaming, bevægelse og ridning.  <br /><br />Forældresamarbejdet står helt centralt i heldagsafdelingen. Vi vægter et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene højt, hvorfor rettidig videndeling mellem skolen og hjemmet er af afgørende betydning. Vi kommunikerer dagligt med hinanden og med forældre på AULA, som er skolens kommunikationsplatform.<br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>et job med spændende udviklingsmuligheder og medindflydelse, herunder afprøvning af co-teaching og aktionslæringsforløb</li> <li>en dynamisk arbejdsplads med en innovativ personalegruppe med respekt for hinandens fagligheder og kompetencer</li> <li>kompetenceudvikling i et udviklende miljø præget af dygtige kolleger, hvor vi bl.a. samarbejder med Sanderumskolens heldagsafdeling  </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Du skal kunne se muligheder i alle børn og samtidig bevare overblikket i en omskiftelig hverdag. Du skal kunne varetage morgenpasningen to dage om ugen kl. 7.00 – 8.00 og være på arbejde til kl. 17.00 om tirsdagen.  <br /><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>har en positiv indstilling til arbejdet</li> <li>er tydelig, rammesættende og tryghedsskabende overfor elevgruppen</li> <li>har let til smil og er engageret, nysgerrig og omstillingsparat</li> <li>kan skabe struktur for læringsmiljøet hos den enkelte elev og elevgruppen</li> <li>er på forkant med relationen og kender til og praktiserer Low Arousal</li> <li>er psykisk robust, udviser tålmodighed, ro og er afbalanceret i en travl hverdag, hvor elever kan være verbalt og fysisk udadreagerende</li> <li>har et positivt menneskesyn og bidrager til en konstruktiv samarbejdskultur </li> <li>kan kommunikere anerkendende med børn, forældre, kolleger og samarbejdspartnere</li> <li>kan afstemme og koordinere egen forståelse og handling med forældre, kolleger, samarbejdspartnere og ledelse</li> <li>bidrager aktivt til en refleksionskultur i heldagsafdelingen</li> <li>er åben og nysgerrig på egen faglighed, ny viden, metoder og praksis</li> <li>kan benytte læringsplatformen MinUddannelse og AULA</li> </ul> Du kan i øvrigt med fordel orientere dig om skolens kerneopgave, elev- og samarbejdssyn på skolens <a href="https://korupskole.aula.dk/" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>, hvor du også kan læse mere om heldagsafdelingen.<br /><br />Kan du se dig selv i denne profil, er du måske vores nye kollega. Vi ser frem til, at du sender os en motiveret ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Malene Bøggild på 61 55 46 23.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. januar 2020. Kandidater til stillingen udvælges den 28. januar 2020. Hvis du er blandt dem, som går videre til samtale, vil du et par dage i forvejen få tilsendt en case, som du skal fremlægge og komme med eksempler til under selve ansættelsessamtalen.<br /><br />Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag, den 30. januar 2020 mellem kl. 12.30 – 17.00.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  27-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgiver til Job & Karriere 2

  Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge denne begivenhedsbestemte stilling

  <em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge denne begivenhedsbestemte stilling som jobrådgiver i Job og Karriere 2</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ambitionsniveauet er højt i Odense Kommunes Beskæftigelses- & Socialforvaltningens<br />beskæftigelsespolitik. Ledigheden skal nedbringes. Og vi ved, hvordan man gør! Med<br />baggrund i nyeste forskning og evidens har forvaltningen fokus på, at beskæftigelses-indsatser skal være virksomhedsrettede for at være effektskabende for både borgere og virksomheder.<br /><br />I Job og Karriere 2 beskæftiger vi os med jobparate dagpengemodtagere. Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed. Din hverdag vil være koncentreret om jobrettede samtaler. Du skal derfor formå at skabe dynamik i processen for den enkelte borger, så denne oplever kontinuitet, bevægelse og transparens. Du skal således være både involverende og målrettet.<br /><br />Din samtaleteknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have<br />erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være<br />villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet. Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er afgørende. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har én plan.<br /><br />I Job og Karriere 2 er vi p.t. organiseret i 3 branchegrupper, nemlig<br />1. Byg<br />2. Industri<br />3. Offentlig & Sundhed<br />Branchekendskab er dog ikke et krav.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Kan afholde borgersamtalerne på engelsk og gerne også andre fremmedsprog</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Solidt kendskab til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB) og til arbejdsmarkedets åbninger for jobparate ledige</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder<br />nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn<br />32 i HK-overenskomsten og trin 31 i DS-overenskomsten.<br />Stillingen som jobrådgiver er et barselsvikariat og til besættelse pr. 1. marts 2020 eller<br />snarest derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder<br />Andrew Lauritsen på 3012 2329 eller aalau@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag d. 28.<br />januar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Brænder du for at lave ledelsesinformation og analyser? Kan du tænke dig at arbejde i et stærkt fagligt miljø? Kan du tænke dig at arbejde sammen med gode kolleger med højt humør? Så skal du søge jobbet som specialkonsulent hos os i Data & Ledelsesinformation – som en del af Staben i Beskæftigelse

  <em>Kribler det i fingrene, når du hører ordene ledelsesinformation og analyser?</em><br /><em>Bliver du motiveret af samarbejdet i et stærkt fagligt miljø?</em><br /><em>Kan du tænke dig at arbejde sammen med gode kolleger med højt humør?</em><br /> <br />Så skal du søge jobbet som specialkonsulent hos os i Data & Ledelsesinformation – som en del af Staben i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I afdelingen Data & Ledelsesinformation leverer vi nøgletal og analyser til både det politiske og administrative niveau.  Vi arbejder målrettet med at automatisere dannelse af vores information, så vores kræfter frigives til nye udviklingsområder og projekter. Vores vision er, at få klik på musen skal give adgang til ledelses- og driftsinformation, der kan understøtte styrings- og beslutningsprocesser på alle niveauer.<br /><br />Vores arbejdsfelt er indenfor beskæftigelses- og socialområdet og spænder fra unge i alderen 15-18 år til voksne, fra alkohol- og misbrugsbehandling til beskæftigelsesindsatser og uddannelsevejledning. Det er områder, der understøttes af mange It-systemer og data.<br /><br />Vi har ansvaret for, at forvaltningens fagdata er struktureret optimalt i vores datawarehouse. Opgaverne bliver løst ved en bred vifte af SAS værktøjer. Vi er en fagligt stærk enhed, der nyder stor respekt i hele organisationen. Vi bidrager aktivt til arbejdet med ledelsesinformation og analyse på tværs af Odense kommune – og barren er sat højt.<br /><br />Vi ser en stigende efterspørgsel efter data, analyser og ledelsesinformation til alle niveauer i forvaltningen. Dette kombineret med det store politiske fokus på at få flere ledige i job, gør det til en spændende arbejdsplads med konstant udvikling.<br />Vi har en uformel omgangstone og værdsætter godt humør og stærk faglighed.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver består i datatilrettelæggelse, analyseopgaver og dannelse af automatiseret ledelses-information ved rapporter på vores informations-platform. Du får alt afhængig af dine kompetencer og erfaring mulighed for at sætte dit præg på stillingen.<br />Således vil du have en alsidig hverdag med arbejdsopgaver, der spænder vidt.<br /><br />Du tilrettelægger grunddata i datawarehouse, som kommer fra forskellige fagsystemer, så de kan anvendes til ledelsesinformation og analyser mv. Hvis du ikke direkte har erfaring med datatilrettelæggelse, tilbyder vi en grundig oplæring.  <br /><br />Du laver analyser og automatiseret ledelsesinformation og skal derfor have en god data- og analyseforståelse, samt have et blik for at formidle ledelsesinformation i BI-rapporter på vores Informationsplatform.  Arbejdet sker i tæt dialog med driftsorganisationen f.eks. gennem projekt- og arbejdsgrupper. Det handler om at sikre en god brugeroplevelse og evnen til at omsætte det i praksis.<br /><br />Vi anvender SAS-produkter i arbejdet med data, eksempelvis Data Integration Studio, Enterprise Guide og Visual Analytics, men det er ikke en forudsætning, at du på forhånd kender disse produkter.<br />Du indgår i tæt samarbejde med alle i Staben og ikke mindst dine 6 kollegaer i Data & Ledelsesinformation.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du har formentlig en videregående uddannelse og har erfaring med eller stor interesse for arbejdet med data og analyse. Du evner at omsætte idéer til konkrete produkter/resultater, der kan anvendes i den daglige drift. Du kan arbejde både selvstændigt og i team i forbindelse med opgaveløsning<br /><br />Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Er serviceminded</li> <li>Er analytisk stærk og kan formidle dette i tekst og figurer</li> <li>Kan planlægge og bevare overblikket</li> <li>Er ambitiøs og udviklingsorienteret</li> <li>Er struktureret og dokumenterer dit arbejde</li> <li>Har erfaring med at arbejde i en politisk organisation</li> </ul> <br /><strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse sker som specialkonsulent i fast stilling på fuld tid med tiltrædelse pr. 1. april 2020. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du gerne drøfte dine personlige kvalifikationer i forhold til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Data & Ledelsesinformation Marianne Gjerstorff på telefon 3051 6309. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 2. februar 2020. Bemærk, at vi indkalder med kort varsel til samtaler torsdag den 6.februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Data og IT
 • Dalumskolen søger souschef til ledelse af overbygningen og af særlige tilbud med forventet tiltrædelse pr. 1. april 2020.

  <em>Er du en tillidsvækkende og tydelig pædagogisk leder med overblik og fokus på praksis?</em><br /><em>Kan du udøve ledelse tæt på medarbejdernes dagligdag? </em><br /><em>Vil du bidrage til at udvikle Dalumskolen pædagogisk og værdimæssigt?</em><br />Så er det måske dig vi søger til en stilling som souschef med ledelse af overbygningen og af særlige tilbud.<br /><br />Som vores nye souschef får du ansvaret for vores overbygning fra 7.-9. klasse samt vores særlige tilbud. Sammen med den øvrige ledelse, engagerede medarbejdere og forældre skal du bidrage til den fortsatte udvikling af Dalumskolen – både pædagogisk og værdimæssigt.<br /><br />Vi søger derfor en tillidsvækkende og tydelig souschef, der med overblik og fokus på praksis kan samarbejde med vores engagerede personale omkring skolens faglige ambitioner og udvikling.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsområder: <ul> <li>Pædagogisk udvikling i tæt samarbejde med ledelsesteamet og medarbejderne</li> <li>Ansvar for overbygning 7.-9. klasse</li> <li>Ansvar for skolens specialklasserække, funktionsklasser og modtage-tilbud</li> <li>Skemalægning i samarbejde med skoleleder</li> <li>Pædagogiske opgaver i forhold til skoleårets planlægning og daglige drift</li> <li>Løbende sparring vedrørende elever og klasselæreropgaver.</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en souschef, som: <ul> <li>har relevant uddannelse og ledelsesmæssige ambitioner</li> <li>vil indgå aktivt i ledelsesteamet og være en engageret og loyal medspiller, der er ambitiøs på skolens vegne.</li> <li>vil udøve ledelse tæt på medarbejdernes dagligdag, styre processer og skabe rammer for fortsat pædagogisk udvikling i samspil med medarbejderne.</li> <li>har erfaring med planlægning af undervisning samt håndtering af elevsager og forældresamarbejde.</li> <li>har en konstruktiv og reflekterende tilgang til udfordringer og har godt humør</li> <li>er tydelig i sin kommunikation</li> <li>har erfaring og interesse i at arbejde med børn og personale i vores særlige tilbud.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>en rigtig god skole med dygtige og engagerede medarbejdere</li> <li>en arbejdsplads, hvor der er en positiv stemning og en uhøjtidelig tone.</li> <li>et ledelsesteam som har barnet i centrum og som har fokus på effekt, kvalitet, høj grad af professionalisme, konstruktiv sparring, nytænkning samt gensidig respekt og loyalitet</li> <li>en skole hvor lærere og pædagoger indgår i et godt og frugtbart samarbejde.</li> </ul> <br /><strong>Om os</strong><br />Dalumskolen er en velfungerende og sammentømret skole, der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre og ansatte. Skolen har et værdigrundlag, der præger hverdagen, og hvor vi anerkender, at elever skal trives for at de lærer noget.  <br /><br />Dalumskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde og forventer, at alle deltager aktivt i det. Personalet lægger vægt på medindflydelse og er konstruktivt kritiske.<br /><br />Ledelsesteamet består af skoleleder, den kommende souschef, afdelingsleder for børnemiljøet samt en souschef for SFO. Skolen har 85 ansatte: 59 lærere, 2 børnehaveklaseledere, 20 skolepædagoger/ pædagogmedhjælpere, et servicemindet og velfungerende sekretariat med to sekretærer samt to tekniske servicemedarbejdere.<br /><br />Dalumskolen har pt. 576 elever fordelt på <ul> <li>Almenklasser fra 0.-9. klasse</li> <li>En specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (85 elever)</li> <li>Funktionsklasser for elever med ADHD-symptomer (28 elever)</li> <li>En modtageklasse</li> <li>160 børn i SFO</li> <li>48 børn i Forårs-SFO.</li> </ul> Dalumskolens skoledistrikt afspejler samfundets diversitet og har en engageret forældrekreds, der er fokuseret på deres børns udvikling og læring. Vores skolebestyrelse bakker aktivt og konstruktivt op om skolens arbejde. Vi er en skole, der tilvælges af lokalområdets forældregruppe. Dalum er et udpræget lokalsamfund, hvor der er et tæt samarbejde med de lokale foreninger, hvilket skolen også er en del af.<br />Dalum er et område i udvikling, som vi forventer vil give os en øget tilgang af elever i de kommende år.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende aftale mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. april 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs om os på <a href="https://dalumskolen.aula.dk/">skolens hjemmeside</a>.<br />Vil du høre mere om Dalumskolen og forventningerne til den nye souschef, er du velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Mahler på 5136 8825.<br />Du er meget velkommen til at aftale et besøg på skolen.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 5. februar 2020.<br /><br />I ansættelsesforløbet gennemføres 2 samtalerunder. 1. samtalerunde gennemføres mandag den 17. februar 2020 og 2. samtalerunde onsdag den 26. februar 2020.<br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at løse en skolepolitisk opgave, gennemføre en personprofilanalyse samt oplyse referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger 1 social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 28 timer/ugen i aftenvagt. Der arbejdes hver mandag og tirsdag samt fredag, lørdag og søndag i lige uger. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2020 – gerne før.

  Vi søger 1 social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 28 timer/ugen i aftenvagt.<br />Der arbejdes hver mandag og tirsdag samt fredag, lørdag og søndag i lige uger.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2020 – gerne før.<br /><br />Villestofte Plejecenter har 74 lejligheder fordelt på 8 huse med fælles opholdsrum og spisestue.<br />Du vil komme til at arbejde fast i et af husene, men også løse assistentopgaver på tværs af plejecenteret i samarbejde med dine assistentkolleger.<br />Hovedparten af beboerne på plejecenteret har en demensdiagnose.<br /><br />Vi arbejder med rehabilitering og har fokus på at skabe det gode hverdagsliv.<br /><br /><strong>Vi lægger vægt på... </strong> <ul> <li>At du vil medvirke til udvikling af rehabilitering i hverdagen og er fortrolig med dokumentationssystemet En Plan – eller har lyst til at lære det</li> <li>At du holder af at arbejde med mennesker og udviser respekt for beboere og pårørende i et rehabiliterende perspektiv</li> <li>At du er stabil, robust og ansvarsbevidst</li> <li>At du er i stand til at arbejde selvstændigt og bevare overblikket i pressede situationer</li> <li>At du er engageret i dit arbejde og er indstillet på at samarbejde tværfagligt for at opnå gode resultater</li> <li>At du ønsker at indgå i et fællesskab, hvor vi vægter loyalitet, nærhed og humor</li> <li>At du er indstillet på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer</li> </ul> <strong>Du får... </strong> <ul> <li>Engagerede og dygtige kollegaer, der hver dag medvirker til at skabe en god atmosfære for beboere og pårørende. Vi ønsker at udvikle og styrke arbejdet med personcentreret omsorg</li> <li>En fleksibel arbejdsplads, der strækker sig langt for at du befinder dig godt</li> <li>En krævende hverdag med mange udfordringer og opgaver</li> <li>En arbejdsplads, hvor du i høj grad har medbestemmelse og medindflydelse</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Helle Bækkelund på 6551-3750 eller<br />assisterende rehabiliteringsleder Susanne Lindegård Hansen på 6551 3751<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. januar  2020 og vi forventer at afholde samtaler torsdag den 30. januar 2020<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger 1 social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 35 timer/ugen i dagvagt. Der arbejdes i tidsrummet 7.00 – 15.00 og med arbejde hver anden weekend i ulige uger. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2020 – gerne før.

  Vi søger 1 social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 35 timer/ugen i dagvagt.<br />Der arbejdes i tidsrummet 7.00 – 15.00 og med arbejde hver anden weekend i ulige uger.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2020 – gerne før.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Villestofte Plejecenter har 74 lejligheder fordelt på 8 huse med fælles opholdsrum og spisestue.<br />Du vil komme til at arbejde fast i et af husene, men også løse assistentopgaver på tværs af plejecenteret i samarbejde med dine assistentkolleger. Hovedparten af beboerne på plejecenteret har en demensdiagnose.<br /><br />Vi arbejder med rehabilitering og har fokus på at skabe det gode hverdagsliv.<br /><br /><strong>Vi lægger vægt på... </strong> <ul> <li>At du vil medvirke til udvikling af rehabilitering i hverdagen og er fortrolig med dokumentationssystemet En Plan – eller har lyst til at lære det</li> <li>At du holder af at arbejde med mennesker og udviser respekt for beboere og pårørende i et rehabiliterende perspektiv</li> <li>At du er stabil, robust og ansvarsbevidst</li> <li>At du er i stand til at arbejde selvstændigt og bevare overblikket i pressede situationer</li> <li>At du er engageret i dit arbejde og er indstillet på at samarbejde tværfagligt for at opnå gode resultater</li> <li>At du ønsker at indgå i et fællesskab, hvor vi vægter loyalitet, nærhed og humor</li> <li>At du er indstillet på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer</li> </ul> <br /><strong>Du får... </strong> <ul> <li>Engagerede og dygtige kollegaer, der hver dag medvirker til at skabe en god atmosfære for beboere og pårørende. Vi ønsker at udvikle og styrke arbejdet med personcentreret omsorg</li> <li>En fleksibel arbejdsplads, der strækker sig langt for at du befinder dig godt</li> <li>En krævende hverdag med mange udfordringer og opgaver</li> <li>En arbejdsplads, hvor du i høj grad har medbestemmelse og medindflydelse</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontake rehabiliteringsleder Helle Bækkelund på 6551-3750 eller<br />assisterende rehabiliteringsleder Susanne Lindegård Hansen på 6551 3751<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. januar 2020. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 30. januar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for danskfaget, og har du fingeren på pulsen indenfor nyeste viden? Har du styr på de tyske gloser og kan sprede din viden og begejstring for tyskfaget?

  <em>Brænder du for danskfaget, og har du fingeren på pulsen indenfor nyeste viden? Har du styr på de tyske gloser og kan sprede din viden og begejstring for tyskfaget?</em><br /><br />Vi søger en dygtig klasserumsleder, der kan formidle inspirerende undervisning til vores elever.<br /><br />Du skal kunne se dig selv undervise i ungemiljøet fra 6. – 9. årgang. Udover at være en fagligt dygtig lærer, så er du også en teamplayer, der positivt kan indgå i professionelle forpligtende fællesskaber på en skole med et udviklende læringsmiljø, hvor hverdagen kan være travl.<br /><br />Så brænder du for dansk og tysk, så har vi jobbet, hvor du kan sætte dine relationelle kompetencer og faglighed i spil i tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere. Har du lyst til at være med til at videreudvikle Højby Skole med afsæt i din egen faglighed sammen med dine nye kolleger og ledelsen, så har du chancen nu.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet lærer med linjefagene dansk og tysk og gerne et fag eller to mere.</li> <li>Du anvender og tænker digitale ressourcer i din undervisning.</li> <li>Du er altid optaget af at udvikle din didaktik i et tæt teamsamarbejde med dine kolleger.</li> <li>Du er fagligt velfunderet, ambitiøs og interesseret i udfordringer.</li> <li>Du har stærke kompetencer inden for klasserumsledelse og dygtig til at skabe relationer.</li> <li>Du har et grundsyn på børn og læring, som matcher skolens værdigrundlag – herunder en positiv tilgang til den inkluderende skole.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder dig</strong><br />En stor flok dejlige, spændende og nysgerrige elever, der gerne vil lære. Vi har fokus på faglighed og trivsel, og vi arbejder undersøgende med, hvad der bidrager til bedst mulig læring. Vi har gode faciliteter for elever og medarbejdere og et rigtig godt kollegialt fællesskab.<br /><br /><strong>Om Højby Skole</strong><br />Højby Skole ligger i den sydlige del af Odense tæt på motorvej og med gode bus- og togforbindelser til centrum. Højby Skole afspejler det omkringliggende samfund og er godt forankret i et aktivt lokalmiljø med konstruktivt samarbejde med foreninger, erhvervsliv, børnehuse m.m. Vi har en engageret forældregruppe og skolebestyrelse, der bakker op om skolens værdier. På skolen er der 359 elever fra 0. til 9. årgang. Der er 41 ansatte fordelt på 26 lærere, en børnehaveklasseleder, 10 pædagoger/medhjælpere, en tekniske serviceleder og en skolesekretær. Ledelsesteamet består foruden skoleleder af souschef og børnemiljøleder.<br /><br />Højby Skole er kendetegnet ved en dygtig og engageret personalegruppe. Vi sætter fagligheden højt og vægter elevernes trivsel. Vi har gennem årerne udviklet et givtigt samarbejde mellem lærere og pædagoger samt med diverse eksterne samarbejdspartnere.<br />Vi er en udpræget udviklingsorienteret skole, der generelt er på forkant med politiske, didaktiske og pædagogiske strømninger. I dette skoleår certificeres Højby Skole som FNs Verdensmålskole. Dagligdagen er i skoleåret 2019/2020 struktureret med 45/90 minutters moduler 4 af ugens dage, og hver onsdag har vi projektdag, der er en fordybelsesdag fagfagligt og tværfagligt. Det er også om onsdagen, at skolens udskolingselever 10 dage om året har valgfag, hvor der samarbejdes med de øvrige omkringliggende skoler samt andre eksterne samarbejdspartnere. IT og medier anvendes målrettet på alle årgange og i alle fag for at understøtte elevernes læring.<br /><br />Du kan læse mere om skolen på vores <u><a href="https://hoejbyskole.aula.dk/" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a></u> og se glimt fra skolehverdagen på vores <u><a href="https://www.facebook.com/hoejbyskole/" title="facebookside">facebookside</a>.</u><br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er en fast fuldtidsstilling og med ansættelse pr. 1. april 2020.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og LC.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til skoleleder Pia Smiszek Nielsen på 51157759.<br /><br />Vi ser gerne, at du kommer på besøg på skolen til en rundvisning, inden du søger.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 2. februar 2020. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 8. <br /><br />CV, kopi af uddannelsesbevis og udtalelser skal vedlægges din ansøgning. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du et kreativt og teknisk velfunderet multitalent? Brænder du for maker-kultur, design, 3D print, programmering og at formidle teknisk viden og iværksætteri til unge? Så er du måske vores nye kollega i Clubhouse i Ungdomshuset.

  <em>Er du et kreativt og teknisk velfunderet multitalent? Brænder du for maker-kultur, design, 3D print, programmering og at formidle teknisk viden og iværksætteri til unge? Så er du måske vores nye kollega i Clubhouse i Ungdomshuset.</em><br /><br />Vi søger en studentermedhjælper på 12 timer ugentlig til en midlertidig stilling frem til 30. juni 2020 og med tiltrædelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Arbejdsopgaver: <ul> <li>Tilstedeværelse på vores maker- og it-værksted i Ungdomshuset 2 dage kl. 16-21, hvor du skal hjælpe unge med deres egne projekter.</li> <li>Formidle og tiltrække unge fra f.eks. ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til vores værksted</li> </ul> Arbejdssted:<br />Ungdomshuset, Nørregade 60, 5000 Odense C, en del af Ungdomsskolen UngOdense.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en initiativrig og selvstændig person, som: <ul> <li>Elsker at nørde med teknik og computere.</li> <li>Kan lide at arbejde med unge.</li> <li>Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund.</li> <li>Formår at arbejde selvstændigt, men også at samarbejde og sparre om arbejdet.</li> <li>Er god til at formidle til unge.</li> </ul> Nyttige erfaringer for dig: <ul> <li>Du kommer til at arbejde med mange forskelligartede opgaver.</li> <li>Du kommer i berøring med et meget omfattende netværk.</li> <li>Du får stor grad af ansvar for egne opgaver og arbejdsområder.</li> </ul> <strong>Om Ungdomshuset og Clubhouse</strong><br />Ungdomshuset bruges af unge i alderen 14-29 år, der blandt andet kommer i Clubhouse. Det meste i Ungdomshuset bygger på unges initiativ og energi, og de kan få hjælp til at gøre deres ideer til virkelighed. Se mere på Ungdomshusets <u><a href="https://ungdomshusetodense.dk/" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a></u>.  <br /><br />Clubhouse er Ungdomshusets maker- og IT-værksted, hvor unge kan komme i deres fritid og arbejde kreativt, legende og skabende med de nyeste teknologier. Vi har MakerSpace og medieværksted, hvor unge kan kode, programmere robotter, lave plakater, flyers, laser cutte, spil, 3D animation, 3D print, T-shirt tryk, installationer og meget mere.  Se mere på <u><a href="http://computerclubhouseodense.dk/computerclubhouse/" target="_blank" title="hjemmesiden">hjemmesiden</a></u>. <br /> <br />Clubhouse er en del af et verdensomspændende netværk af omkring 100 Clubhouses, du kan se alle sammen <u><a href="https://theclubhousenetwork.org/locations/" target="_blank" title="her">her</a></u>.  <br /><br /><strong>Om UngOdense</strong><br />UngOdense er den kommunale ungdomsskole i Odense, som varetager drift, udvikling og koordinering af: ungdomscentre, temabaserede aktivitetssteder, dagundervisning, fritidsundervisning, fritidsvejledning, events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge mellem 11 – 18 år i Odense Kommune.<br /><br />UngOdense har et ungesyn, hvor vi bestræber os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt, og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det. UngOdense bliver brugt af cirka 4.500 børn og unge og har 280 fastansatte medarbejdere og ca. 150 timelønsansatte. Se mere <u><a href="https://www.ungodense.dk/" target="_blank" title="her">her</a></u>. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger ved henvendelse til områdeleder Maria Friis på 26 12 78 32. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 25. januar 2020. Samtaler forventes afholdt den 5. februar 2020. <br /><br />Ansøgning, skal sendes elektronisk via nedenstående link - Søg stilling.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Bor du i Torpegården 5260 Odense S? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Bor du i Torpegården 5260 Odense S? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Torpegården 5260 Odense S med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Torpegården 5260 Odense S. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har<em> </em>lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder </li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Dagplejen Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Seden Børnehus

  Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som mellemmenneskeligt, så har du nu muligheden for at komme med på vores hold

  Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup, Seden Børnehus søger en pædagog på 30 timer ugentligt, med start 1. marts 2020<br /><br /><em>Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som mellemmenneskeligt, så har du nu muligheden for at komme med på vores hold i Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en børneinstitution, bestående af 9 børnehuse: Atlantis, Bøgelund, Fjordager, Fridasholm, Hvenekilden, Kildegården/Muldvarpen, Pilebækken, Slåenhaven og Seden.<br /><br /><strong>Vi har særligt fokus på:</strong><br /><strong>Nytænkning, optimisme og et inspirerende udviklingsmiljø for alle</strong>.<br />Vi har mod på og er i fuld gang med at skabe en børneinstitution, hvor du som medarbejder inddrages til at skabe udviklende læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø<br /><br /><strong>Bliv en del af en mangfoldig børneinstitution i bevægelse, der tilbyder:</strong> <ul> <li>Et udviklende og understøttende intro-forløb</li> <li>Et stærkt samarbejde med forældre, kollegaer og fællesfaglige samarbejdspartnere</li> <li>En dagligdag, hvor du har direkte indflydelse på hverdagen i både eget børnehus, samt hele institutionen bl.a. via vores Kaizentavler</li> <li>Relevant kompetenceudvikling</li> <li>Deltagelse i udviklingen af en enestående institution, med en helt unik boligsammensætning</li> </ul> <strong>Seden Børnehus</strong> rummer en masse glade børn, en engageret forældregruppe, samt en personalegruppe der er et godt miks af både erfarne og nyligt uddannede kollegaer samt pædagog studerende. Huset blev i starten af 2019 renoveret og i den forbindelse opstartede vi det pædagogiske arbejde omkring den styrkede læreplan, hvilket betyder at vi arbejder målrettet med både det børneinitieret og vokseinitieret læringsmiljø samt vores evaluerings- og mødekultur.<br /><br />Vi arbejder med læringsgrupper 4 dage om ugen som understøtter det enkelte barns udvikling. I 2020 opstarter vi uddannelse (12 mdr.) i sprogklar for hele personalegruppen, som skal være med til at skærpe vores sprogarbejde i vores daglige pædagogiske arbejde.  Ydermere deltager vi i et forskningsprojekt omkring børns leg, samt vores rolle som medarbejder dette sker i samarbejde med BUPL og UCL.<br /><br />Vi har en skøn legeplads med et sciencerum, samt masser af grønne områder rundt omkring i lokalområdet. Vi har en skurvogn stående ved Seden Enggård, hvorfor vi også har skoven som et defineret læringsmiljø.<br /><br /><strong>Om dig:</strong><br />Vi søger en pædagog der udover de forventelige pædagogiske kompetencer, også: <ul> <li>Mestrer og evner at inddrage pædagogiske metoder i egen praksis</li> <li>Kan arbejde inkluderende og anerkendende i tilgangen til barnet, forældrene og kollegaerne</li> <li>Har viden om børns sprogtilegnelse – eller har særlig interesse herfor</li> <li>Kan organisere meningsfulde, realistiske og dynamiske læringsmiljøer.</li> <li>Mestrer og evner det skriftlige arbejde og finder værdi i at arbejde systematisk i sin pædagogiske praksis</li> <li>Kan arbejde progressivt med børns udvikling</li> <li>Kan arbejde med afsæt i positioneringer og læringsgrupper/miljøer</li> <li>Er robust – hvilket vil sige, at du skal kunne justere og udvikle dig i forhold til, hvad der er nødvendigt for at trives i et arbejdsmiljø</li> <li>Evner at anvende computer og IPad i det pædagogiske arbejde</li> <li>Besidder samarbejdsevner, stabilitet, selvstændighed, æstetisk sans, fleksibilitet, engagement</li> <li>Evner at skabe sig overblik og derigennem trygge pædagogiske rammer, til gavn for børn, forældre og kollegaer</li> <li>Evner at reflektere over egen og kollegaers praksis og være nysgerrig på dette</li> <li>Har faglige kompetencer indenfor<strong> natur, udeliv og science</strong></li> <li><strong>HAR HUMOR</strong> og er fuld af energi</li> </ul> <br /><strong>Alle børn skal opleve sig forstået og udfordret. Gennem leg og læring skal de opleve sig betydningsfulde – vi gør det sammen i vores børnehus – </strong><em>vil du være med?</em><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organiaton<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder: Pernille Tange<strong> på </strong>6375 1460 / 2041 6523. Seden børnehus - Hyldegårdsvej 43 - 5240 Odense NØ<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. januar 2020 og vi forventer at afholde samtaler i uge 5 eller 6<br /><br />Ansættelsessamtalen er i Børneinstitutionen HCA-Seden-Agedrup delt op i to.<br />I første samtalerunde er der indlagt et praktisk element, hvor du vil være sammen med os en formiddag eller eftermiddag omkring en praktisk opgave, der relaterer til stillingsopslaget. Fornemmer vi at du, efter første samtale matcher vores stillingsopslag, vil du blive indkaldt til en yderligere uddybende samtale.<br /><br />Samtaler:<br />Første samtalerunde foregår i Seden Børnehus. Her vil være afsat en dag i uge 5 og 6 i tidsrummet kl. 9-11 Du vil blive bedt om, at igangsætte og gennemføre en leg med en lille gruppe børn.<br /><br />Anden samtalerunde foregår på Ejby kirkevej 15. Her afholdes en uddybende samtale, 7. februar 2020<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Lysningen

  Elsker du udfordringer og trives du med en stor alsidighed i dit arbejde? Så mangler vi dig.

  <em>Elsker du udfordringer og trives du med en stor alsidighed i dit arbejde? Så mangler vi dig.    </em> <br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til en spændende stilling i aftenvagt til Lysningen, De midlertidige boliger i Odense Kommune. Stillingen er en fast stilling på 28 timer og med tiltrædelse snarest muligt.  <br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Vi modtager udelukkende borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold primært fra OUH, men også fra eget hjem. Vi modtager også borgere i §84-ophold (aflastning) af varierende længde.<br /><br />Lysningens medarbejdergruppe består blandt andet af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, pædagog samt kliniske sygeplejespecialister. Vi arbejder på tværs af sektorer og har mange samarbejdspartnere blandt andet på OUH, praktiserende læger, hjemmeplejegrupper, Odense Kommunes nye Akutteam, dagcentertilbud, socialrådgivere, demenskoordinatorer og mange andre.<br /><br />I marts 2018 har vi opstartet samarbejde med OUH’s Geriatriske afdeling, hvor afdeling G kommer på Lysningen 3 gange om ugen for at tilse borgerne. Det er blot et af mange udviklingstiltag som der arbejdes på, for at bedre sektorovergangene samt forebygge genindlæggelser.<br /> <br />Så kort sagt ønsker du at være en del af en organisation, som brænder for udvikling, så kom og vær en del af vores team! <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsdagen på Lysningen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo, koordinering og dokumentation i Care samt arbejde med Èn plan. Vi vægter samarbejde med - og inddragelse af pårørende meget højt.<br /><br />Stillingen er i afdeling A, som primært varetager ortopædkirurgiske og neurologiske borgere.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker en kollega, som: <ul> <li>Brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Har lyst og mod til at dele ud af sin faglighed til glæde for kolleger, borgere m.m.</li> <li>Brænder for at skabe rum for Lysningens borgere og deres pårørende, så de finder størst mulig tryghed og ro</li> <li>Vil indgå aktivt i et forpligtende tværfagligt fællesskab, men også monofagligt, hvor åbenhed og refleksion er afgørende for udvikling af vores fælles faglighed</li> <li>Kan skabe et godt overblik og prioritere sine opgaver i en travl arbejdsdag</li> <li>Medvirker til udvikling af den rehabiliterende tankegang  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>12 ugers normperiode</li> <li>En arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi vægter humor og smil højt i en - til tider - udfordret arbejdsdag</li> <li>Mulighed for at udfolde dine kompetencer i vores team både tvær- og monofagligt</li> <li>Et ledelsesteam, der brænder for medarbejderne samt borgerne</li> <li>Kollegaer, der brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Introduktionsprogram, som er udarbejdet af kliniske sygeplejespecialister, der er tilrettelagt i forhold til dine kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du ønsker at høre mere om stillingen kan du kontakte rehabiliteringsleder Kristine Kolberg Madsen på 2399 4781.<br /><br />Du kan læse mere om Lysningen på vores <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/hjaelp-og-pleje/midlertidigt-ophold/lysningen" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. januar 2020. Samtaler forventes afholdt den 30. januar 2020. <br /><br /><em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere. </em><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent til Botilbuddet Fangelvej, det specialiserede område til en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. marts 2020.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til Botilbuddet Fangelvej, det specialiserede område til en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. marts 2020.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Fangelvej Botilbud er en døgninstitution, hvor man skal kunne arbejde på alle tider af døgnet samt i weekender og på helligdage. Der vil være sovevagter, hvor man har brandvagt.<br /><br />Personalegruppen består af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger samt socialrådgiver.<br /><br />Botilbuddet Fangelvej er et socialpsykiatrisk botilbud, som huser 22 beboere. De støttes alle i at mestre en selvstændig og meningsfuld hverdag, så vidt det er muligt i et rehabiliterende samarbejde med personalet. Det betyder, at vi arbejder motiverende, målrettet og tidsafgrænset med de mål borgerne har for deres egen rehabilitering. Vi anvender blandt andet miljøterapi, sanseintegration og kognitiv terapi.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hos os skal du blandt andet arbejde med: <ul> <li>Udarbejde og tilrettelægge borgernes rehabiliteringsforløb, samarbejde med borgerne.</li> <li>Samarbejde med lægekonsulent og andre sundheds professionelle.</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK.</li> <li>Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag mod misbrug samt livstilssygdomme.</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende, som er påvirket af sygdom og/eller er i krise.</li> <li>Interesseret i, at arbejde med netværk.</li> <li>Arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig organisering.</li> <li>Bidrage til at uddanne studerende.</li> <li>Dokumentation.</li> <li>Træne ADL- aktiviteter.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker en engageret og professionel kollega som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør.</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor beboerne, pårørende og kolleger.</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet overfor Botilbuddet Fangelvej.</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt velfunderet.</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i varierende og ind i mellem pressede situationer.</li> <li>Har interesse og gerne erfaring indenfor psykiateren.</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og evaluerende i samarbejde med borgerne.</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang.</li> <li>Er fysisk og psykisk robust.</li> <li>Har personlig integritet.</li> <li>Kan bringe andres kompetencer i spil og derved være med til at sætte det bedste hold.</li> <li>Kan arbejde motivationsskabende.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes aktuelle situation.</li> <li>Tværfaglige og monofaglige møder samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>Systemisk sparring.</li> <li>Engagerede kolleger og ledere der sætter åbenhed og dialog højt.</li> <li>Indflydelse, hvor ansvar og kompetence er udlagt.</li> <li>Supervision af ekstern supervisor.</li> <li>Et godt arbejdsmiljø med plads til kreativitet og hvor der er plads til forskelligheder.</li> <li>At blive en del af et team med stor faglighed og engagement.</li> <li>Fokus på at bevare og styrke arbejdsmiljøet.</li> <li>En spændende arbejdsplads med mange forskelligartede arbejdsopgaver af både psykisk og somatisk karakter.</li> <li>Grundig introduktion.</li> <li>Faglig sparring.</li> <li>Stor medindflydelse på din hverdag.</li> <li>En organisation i forandring.</li> <li>En god korpsånd med stor hjælpsomhed blandt kolleger.</li> </ul> Kan du se dig selv i ovenstående, så er du velkommen til at sende en ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Tine Rønn på 6155 6786 eller afdelingsleder Heidi Gohr Jespersen på 2949 4742.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. januar 2020. Samtaler forventes afholdt den 29. januar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  24-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger gode og stabile social- og sundhedsassistenter til vores udekørende Aftengruppe Syd. Stillingerne er på 28 timer ugentligt, og der arbejdes ud fra 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend.

  Vi søger gode og stabile social- og sundhedsassistenter til vores udekørende Aftengruppe Syd.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder dig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingerne er på 28 timer ugentligt, og der arbejdes ud fra 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.00 – 23.30 og med ansættelse hurtigst muligt.<br /><br />Du skal forvente alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til denne</li> <li>kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort</li> <li>er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Introduktion til arbejdet i aftenvagt og vores IT- systemer</li> <li>Et udfordrende, selvstændigt og varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En arbejdsplads med godt humør</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Marlene Willumsen på 65513611.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 24. januar 2020, og vi forventer at afholde samtaler den 28. januar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Agedrup Skole

  Vi søger en uddannet pædagog på fuld tid, der sammen med os har lyst til at gøre skolestarten for 52 nye skolebørn til noget helt særligt.

  Vi søger en uddannet pædagog, der sammen med os har lyst til at gøre skolestarten for 52 nye skolebørn til noget helt særligt, når de begynder hos os den 2. marts i vores Forårs-SFO.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Stillingen er tidsbegrænset fra 1. marts 2020 til 30. juni 2020. Du vil komme til at være en fast del af teamet omkring Forårs-SFO’en og i den almindelige SFO både formiddag og eftermiddag.<br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong><br />Vi tilbyder en velfungerende SFO, de dejligste børn, engagerede forældre og dygtige og ikke mindst fantastiske kolleger. Hos os vil du blive en del af det pædagogiske personale i SFO og skole på lige fod med dine kolleger.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du: <ul> <li>er smilende og optimistisk med et smittende engagement</li> <li>kan inspirere og stimulere børnene i leg og gennem sproget</li> <li>er initiativrig, opmærksom og reflekterende over din praksis</li> <li>kan indgå positivt i alle relationer med børn, kolleger og forældre</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Agedrup Skole er en to-sporet folkeskole med ca. 480 elever og en SFO med ca. 160 elever. Skolen er placeret i udkanten af Odense i naturskønne omgivelser ved skov og å og med gode udendørsarealer i umiddelbar tilknytning til skolen, der giver gode muligheder for udendørsaktiviteter.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Camilla Bennetsen på 30661492 eller skoleleder Mohammed Bibi på 21265960.<br /><br />Du er også velkommen til at besøge skolens <a class="hjemmeside" href="https://agedrupskole.skoleporten.dk/sp" target="_blank">hjemmeside</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag, den 24. januar 2020. Samtaler forventes afholdt torsdag, den 30. januar 2020. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Social- og Sundhedsassistent søges til Plejecenteret Korsløkkehaven DAGVAGT - 32 timer pr uge i gennemsnit

  <em>Social- og Sundhedsassistent søges til Plejecenteret Korsløkkehaven DAGVAGT - 32 timer pr uge i gennemsnit</em><br /><br />En af vores gode kollegaer skal på velfortjent pension og i den forbindelse har vi en stilling som Social- og sundhedsassistent ledig fra 1. marts 2020<br /><br /><strong>Om Korsløkkehaven Plejecenter som arbejdsplads</strong><br />Plejecentret består af 40, 2 værelses lejligheder opdelt i 4 teams. Som ansat vil du blive tilknyttet et fast team med 10 lejligheder, hvor der i nogle lejligheder er samboende ægtepar. Man er tilknyttet et team, men hjælper selvfølgelig også i andre teams, hvis der er assistent opgaver, der skal løses eller, der mangler afløsning. Vores beboersammen-sætning er blandet dvs. vi har mennesker med demens, erhvervede og medfødte hjerneskader og progredierende sygdomme som f.eks. Parkinson. Vi ser det som en fordel, at vi ikke er specialiserede, da man som ansat hos os har stor mulighed for at anvende sin faglighed bredt.<br /><br />Plejecenter Korsløkkehaven er først og fremmest et hjem for vores beboere - og dernæst en arbejdsplads. Vi bestræber os meget på at gøre det hjemligt for vores beboere - vores rammer beskrives oftest som hjemlige frem for institutionelle. Vi har fokus på at kunne tilbyde en meningsfuld hverdag for vores beboere: F.eks. har vi indrettet en dagligstue med billardbord, stort 65” tv til filmhygge og spillebord til div bræt, kort - og terningspils turneringer. Udendørs har vi udendørsinstrumenter i vores sansehave og snart bygger vi et Orangeri – begge aktiviteter anvendes i samarbejde som den lokale børnehave.<br /><br /><strong>Personalet</strong><br />På Plejecentret arbejder dagvagten i faste teams med fast vagtrul. Medarbejdergruppen består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere. Personalet i dagvagt skifter sjældent job, og det ser vi som anerkendelse for, at vi har det godt med hinanden. Ligesom vi løbende har sociale arrangementer for at lære hinanden bedre at kende og styrke den sociale kapital. <br /><br /><strong>Fagligt fokus</strong><br />Vi har flere kollegaer uddannet i den Neuropædagogiske tilgang. For at udbygge kendskabet til bl.a. sanseintegration udbydes der i 2020 og 2021 basis- og videregående kurser i Basal Stimulation – en teori der gør det muligt at få praktisk kompetencer, til at involvere sanser i daglige plejetiltag og hverdagsaktiviteter.<br /><br /><strong>Odense Kommune som arbejdsplads</strong> <ul> <li>Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind så beboerens eget liv bevares bedst muligt?</li> <li>Er du god til at kommunikere med ældre og, er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde?</li> <li>Har du lyst til at arbejde i en dagligdag, hvor der er mange udfordringer?</li> </ul> Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.<br /><br /><strong>Dine opgaver bliver</strong> <ul> <li>At gøre brug af dine kompetencer som social- og sundhedsassistent på bedste vis</li> <li>Arbejde med den rehabiliterende tilgang – understøttet af ”En plan” (FS3) dokumentation</li> <li>Skabe det gode meningsfulde liv for vores beboere</li> <li>Være medvirkende til, at vi som kollegaer, har det godt og trives i det daglig </li> </ul> <br /><strong>Dine personlige kompetencer</strong> <ul> <li>Du er naturlig god til at kommunikere med beboerne, kolleger og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Du er mødestabil – fordi vi kan ikke undvære dig, hvis du ikke er her som aftalt</li> <li>Du ser muligheder frem for begrænsninger og, er glad i samværet på arbejdspladsen</li> <li>Du er en stabil kollega, der bidrager til det positive samarbejde</li> </ul> <strong>Uddannelseskrav:</strong> Bestået Social -og sundhedsassistentuddannelsen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønniveauet vil matche dine kvalifikationer. Ansættelsen er gennemsnitlig 32 timer/uge vagterne er skiftevis kl. 7-13 eller kl. 7-15. Dagvagten består af 8 personaler (SSH og SSA), og et varierende antal Elev- og praktikantforløb til at sørge for at beboere i vores 40 lejligheder får en god og meningsfuld hverdag. Obs. Søndagstimer og overarbejde går afspadsering.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Alice Sundstrøm på 65 51 34 25 eller på mail <a href="mailto:asu@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">asu@odense.dk</a><u> ,</u> assisterende Stefan Bjerre Callesen på 65513425 eller på mail sbca@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. januar 2020. Vi afholder samtaler den 4. februar 2020.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? </em><em>Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?</em><br /> <br />Bolbro Plejecenter søger en uddannet social- og sundhedsassistent til fast dagvagt på 32-35 timer ugentlig med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse snarest muligt.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om os</strong><br />Bolbro Plejecenter er en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord/Vest i Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt 5 plejecentre. På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum.<br /><br />Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /> <br />Vi er 40 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestringer og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Grundig introduktion til vores arbejdssted</li> <li>En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning</li> <li>En engageret personalegruppe, som er fleksibel og som arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien</li> <li>En personalegruppe, som trives og har et godt arbejdsmiljø, som der bliver arbejdet  med løbende via dialoggrupper i og på tværs af afdelinger.  </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Vi hjælper med støtte/guidning, omsorg og nærvær den enkelte til at få et godt liv. Vi vægter og vil gerne styrke det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier.<br /><br />Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne er nærmeste samarbejdspartner.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker, at du som ansøger: <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder, hvor borgeren er nærmeste samarbejdspartner</li> <li>Arbejder selvstændigt - men også kan indgå i teamsamarbejde</li> <li>Tager initiativ til tværfaglige forløb, hvor du udfolder dine social- og sundhedsassistent kompetencer</li> <li>Byder ind med viden og udvikler tiltagene med din faglige baggrund</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere</li> <li>Har overblik og gode koordineringsevner</li> <li>Vil være koordinator for et antal borgere</li> <li>Evner at have nærvær med de ældre</li> <li>Gerne har interesse for/kendskab til demensområdet</li> <li>God til at dokumentere dit arbejde med borgerne</li> <li>Har flair for IT  </li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem 8.00 og 9.30 - hos assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 24. januar 2020. Vi holder løbende samtaler. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger to pædagoger, der er klar til at bidrage til vores fællesskab både fagligt og personligt og med primær tilknytning til de store vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. Stillingerne er faste på 35 timer og 30 timer ugentlig med tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest muligt.

  Vi søger to pædagoger, der er klar til at bidrage til vores fællesskab både fagligt og personligt og med primær tilknytning til de store vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. Stillingerne er faste på 35 timer og 30 timer ugentlig med tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Børnehuset Skatteøen er en del af Børneinstitution Kragsbjerg, der består af 4 andre børnehuse: Tryllefløjten, Bifrost, Den Blå Planet og Elverhaven.<br /><br />I Børneinstitution Kragsbjerg arbejder vi med fokus på "det fælles tredje", dels i kraft af en fælles faglig udvikling samt fælles ansvarlighed på tværs af børnehusene.<br /> <br />Skatteøen er et nyt børnehus fra den 21. oktober 2019. Skatteøen er skabt af en sammenlægning af de to tidligere børnehuse Ønskeøen og Skattekisten. Skatteøen er en integreret institution med 110 børn i alderen 0-6 år, og vi er fordelt på tre matrikler. Vi har en afdeling Skatten, hvor der er ca., 32 vuggestuebørn. I den anden afdeling Øen er der ca. 55 store vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. De ældste børnehavebørn, førskolebørnene, er i udflyttergruppen Elverhaven.<br /> <br />Skatteøen er et åbent hus, hvor vi bruger hinandens kompetencer på tværs af grupperne og i begge huse. Vi arbejder med stor fleksibilitet og åbenhed, hvilket bl.a. betyder at alle arbejder med både vuggestue- og børnehavebørn.<br /> <br />I Skatteøen arbejder vi ud fra et anerkendende synspunkt, hvor vi er bevidste om, at vi alle hele tiden påvirker og skaber os selv og hinanden gennem de relationer vi indgår i. Vi respekterer alle som den de er - og samtidig lærer alle at respektere hinanden i fællesskabet. Samværet i fællesskabet bygger på harmoni, samhørighed og glæde. Det gælder i såvel samarbejdet med kollegaer, forældre og børn.<br /><br />Børn anerkendes som kompetente personer, der er unikke med hver deres særlige forudsætning. Vi voksne forholder os til dem individuelt og socialt, for der igennem at kunne skabe og udvikle det bedste for såvel det enkelte barn som hele børnegruppen. Vi prioriterer de nære relationer og understøtter børnenes sociale samspil for derigennem at forstå det enkelte barn i forhold til dets udvikling. Med udgangspunkt i vores grundopfattelse af at se på børnene som hele mennesker og se på udviklingen som en helhed, kan vi styrke udviklingen og behovene gennem børnenes styrker.<br /><br />Vi er en personalegruppe, der er meget engageret, dynamisk og energiske i arbejdet, med en høj faglighed blandet med en god portion humor.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Vi arbejder med social inklusion i forhold til, at alle børn skal opleve sig selv som en vigtig del af fællesskabet. Med anerkendelsen styrkes oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået – dermed evnen til at mærke sig selv. At føle sig accepteret som den person man er.<br /> <br />Med afsæt i de styrkede pædagogiske lærerplaner og med viden om at have kroppen i centrum, som det bærende element og det primær grundlag for børns udvikling, arbejder vi altid med udgangspunkt i kerneopgaven, hvor vi indretter læringsmiljøer og sammensætter læringsgrupper, som tager afsæt i børnegruppens behov, med forståelse for fleksibiliteten og dynamikken i hele tiden at tilbyde og opbygge de bedst mulige rammer. I rammerne prioriterer vi både inde- og uderummet som læringsrum og legerum. Vi bruger meget motorik, bevægelse, musik og sang sammen med børnene.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Du skal kunne lide at bevæge dig sammen med børnene og være aktiv, samtidig med at du skal have faglig interesse i at udvikle og udfordre børnenes færdigheder motorisk, kreativt og sprogligt. Kan du bidrage til musikken med at kunne spille et instrument, så er det en kompetence vi godt kan bruge.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ved spørgsmål kontakt daglig pædagogisk leder Lene Jepsen Borg pr. mail lbor@odense.dk.<br /><br />Der vil være mulighed for at se huset og få en rundvisning torsdag, den 16. januar 2020 kl. 10.00 på Schacksgade 41, 5000 Odense C.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 26. januar 2020, og vi forventer at afholde samtaler i uge 5. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du pædagogisk velfunderet og brænder for den daglige ledelsesmæssige opgave? Vil du stå i spidsen for et mindre børnehus med en stærk forankring i lokalmiljøet? Og giver faglige fællesskaber dig inspiration og motivation i din ledelsespraksis? Så kan det være dig, vi søger!

  <em>Er du pædagogisk velfunderet og brænder for den daglige ledelsesmæssige opgave? Vil du stå i spidsen for et mindre børnehus med en stærk forankring i lokalmiljøet? Og giver faglige fællesskaber dig inspiration og motivation i din ledelsespraksis? </em><br />Så kan det være dig, vi søger, til stillingen som daglig pædagogisk leder.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som daglig pædagogisk leder af børnehuset Lillelund vil du opleve at blive en del af et engageret lokalsamfund, hvor forældrene støtter op om børnehuset.<br /><br />Det bliver din primære opgave at videreføre børnehusets kultur og - sammen med medarbejderne - at videreudvikle et læringsmiljø, hvor børn kan trives, lære og udvikle sig.<br /><br />Du bliver en del af et hus, hvor nøgleordene er tryghed, nærhed og omsorg. Det er grundlæggende værdier, som også kan ses i måden, du leder dit personale på, og hvordan du møder børn og forældre i hverdagen.<br /><br />Samtidigt er det din opgave at facilitere den fortsatte pædagogiske udvikling i Lillelund med særlig fokus på implementering af de styrkede pædagogiske læreplaner.  <br /><br /><strong>Om dig </strong><br />I Børnehuset Lillelund ønsker vi os en daglig pædagogisk leder som: <ul> <li>arbejder systematisk og skaber ramme for god pædagogik i børnehuset</li> <li>er pædagogisk velfunderet</li> <li>evner at formidle indholdet af den pædagogiske praksis såvel i tale som på skrift</li> <li>håndterer modsatrettede forventninger og krav</li> <li>understøtter og videreudvikler børnehusets værdier.</li> </ul> Som en del af ledelsesteamet i institution Nord skal du vægte teamarbejdet højt. Vi forventer, at du bidrager tillidsfuldt og aktivt i arbejdet og bakker op om de beslutninger, der træffes i lederteamet.<br /><br />Fagligt forventer vi, at du har en relevant uddannelse og at du har ledelseserfaring - eller som minimum har gennemgået et førlederforløb.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Lillelund er et aldersintegreret børnehus med 11 vuggestuebørn, 42 børnehavebørn, 10 engagerede medarbejdere og en stor og medspillende forældregruppe. Medarbejdergruppen i Lillelund består af 6 pædagoger, 1 studerende og 3 pædagogmedhjælpere.<br /><br />Børnehuset råder over gode rammer. For eksempel har vi en stor og spændende legeplads, da vi prioriterer udelivet højt.<br /><br />Vi tror på, at omsorg og nærhed hører nøje sammen med, at vi er opmærksomme på, hvordan børnene har det - at vi lytter til børnene og giver dem respons på det, de siger og gør. Med til trygheden hos børnene hører også, at de ved hvad de voksne står for, giver udtryk for klare holdninger og normer og guider børnene derefter.<br /><br />Vi har til stadighed fokus på at læringsmiljøerne understøtter det enkelte barns udvikling og der arbejdes bevidst med, at børnene kan og gør mange ting selv, for der derigennem at fastholde den selvstændige udvikling og mestring.<br /><br />Desuden lægger vi vægt på at skabe tryghed, glæde og nærvær for det enkelte barn og på at understøtte og styrke barnets relationskompetencer.<br /><br /><strong>Børneinstitution Nord</strong><br />Børneinstitutionen Nord består af 8 børnehuse beliggende i Næsby, Søhus, Stige og Lumby. Vi arbejder med udgangspunkt i de for Odense Kommune gældende strategier med særlig fokus på sprog, dannelse og tidlig indsats.<br /><br />Vi betragter hele børneinstitutionen som vores fællesskab og har som en fælles opgave at få institutionen til at fungere som en helhed. Vi søger inspiration ved hinanden via inspirationsgrupper, og vi gør meget ud af at dyrke det sociale og faglige fællesskab.<br /><br /><strong>I Børneinstitutionen Nord arbejder vi med udgangspunkt i følgende værdigrundlag</strong> <ul> <li>Medarbejdere og ledelse samarbejder med forældre, dagplejen og skolerne i lokalområdet for at skabe de bedste betingelser for børns udvikling og læring i forpligtende fællesskaber.</li> <li>Vi respekterer familiernes forskellige baggrunde og tager udgangspunkt heri, i vores møde med forældre og børn.</li> <li>Gennem faglig refleksion og overvejelser arbejder vi kontinuerligt med udvikling af – og tilrettelægger læringsmiljøer, der til stadighed forandrer sig i takt med børnegruppens behov og udfordringer.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Det vil være en god ide at kontakte institutionsleder, Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen inden du søger. Så kan vi tale videre om jobbet, og du vil også have mulighed for at se Børnehuset Lillelund. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020.<br /><br />Kandidater som indkaldes til 2. samtale vil blive bedt om at forberede en casefremlæggelse og gennemføre en personprofiltest i perioden mellem 1. og 2. samtale.<br /><br /><strong>Stillingen er i genopslag for at tiltrække et bredere felt af kandidater.</strong><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Nord, Næsby

  Bor du i Næsby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Næsby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Næsby med ansættelse efter aftale. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Næsby. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du i gang med uddannelsen til mediegrafiker? Har du lyst til at arbejde med kreative opgaver og kampagner? Har du masser af gå-på- mod og lyst til at lære? Så er du måske vores nye mediegrafikerelev i Odense Kommune.

  <em>Er du i gang med uddannelsen til mediegrafiker? Har du lyst til at arbejde med kreative opgaver og kampagner? Har du masser af gå-på- mod og lyst til at lære? Så er du måske vores nye mediegrafikerelev i Odense Kommune.</em><br /><br />Web & Fælles Kommunikation i Odense Kommune søger en dygtig og kreativ mediegrafikerelev pr. 1. marts 2020, som skal være med til at løse en lang række forskellige grafiske opgaver af høj kvalitet.<br /> <br /><img alt="Bliv elev i Odense Kommune" height="250" src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=cd71cb50-0e96-41db-a5af-f32cb90ea235" width="400" /><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver en del af Web & Fælles Kommunikation, og vores kerneopgave er at hjælpe til en øget bystolthed, positiv synlighed, medarbejderopbakning og omdømme gennem strategisk, prioriteret kommunikation.<br /> <br />Vi har fokus på intern og ekstern kommunikation til medarbejdere, borgere, erhverv, presse, organisationer og den øvrige omverden. Vi hjælper kollegaer på tværs af kommunens fem forvaltninger. Vi er et stærkt team bestående af en grafiker, trykkeriassistenter, journalister, kommunikationsfolk og tekniske webnørder.<br /> <br /><strong>Om at være elev i Odense Kommune</strong><br />Som vores nye mediegrafikerelev får du en elevplads, der er alt andet end kedeligt. Du får erfaring med alt fra offline kampagne til sociale medier og taltunge budgetter– alt sammen grafisk materiale, der skal understøtte Odense Kommunes forskellige indsatser som fx vækstindsatser og rekrutteringskampagner.<br /><br />Som mediegrafikerelev i Web & Fælles Kommunikation lærer du hvordan en opgave kommer fra idé til færdigt produkt, og du får hænderne i produktioner, der når ud til både byens borgere og kommunens 13.000 medarbejdere. Du kommer til at arbejde side om side med vores grafiker, der også vil være din vejleder under uddannelsen.<br /><br /><br /><strong>Under uddannelsen kommer du bl.a. til at arbejde med:</strong> <ul> <li>Design og opsætning af trykte materialer fx foldere, plakater, brochurer, roll-ups m.m.</li> <li>Grafik til Odense Kommunes digitale kanaler, herunder hjemmesider, Facebook, intranet og multisites.</li> <li>Redigering af video og foto</li> <li>Klargøring af filer til print og tryk</li> </ul> <br />Du lærer også, hvordan dine egne og andres opgaver kommer fra skærm til print, da du kommer til at sidde både på vores kontor og i vores interne trykkeri på Rådhuset. <br /><br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Du brænder for grafisk design, har et godt øje for detaljer og så er du klar til at lære og dygtiggøre dig. Derudover kan du sætte kryds ved følgende: <ul> <li>Du har afsluttet - eller er i gang med grundforløbet på mediegrafikeruddannelsen</li> <li>Du er positiv, udadvendt og har et godt humør</li> <li>Du er god til at indgå i samarbejde med mange forskellige kollegaer<br /> </li> </ul> <strong>Vil du vide mere</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef, Nanna Lise Vester på tlf. 20 37 91 84, mail: nlv@odense.dk eller grafiker, Lars Christensen på tlf. 51 36 98 09, mail: lach@odense.dk<br /> <br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdsplads på <u><strong><a href="http://www.odense.dk/job" target="_blank">www.odense.dk/job</a> </strong></u>og <strong><u><a href="http://www.odense.dk/elev" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">www.odense.dk/elev</a></u></strong>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Din arbejdstid er 37 timer om ugen, og du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 2. februar 2020, og vi forventer at holde samtaler den 17. februar 2020.<br /><br />Er du i skolepraktik lige nu, skal du oplyse start- og slutdato i din ansøgning.  <br /><br />Du skal vedlægge følgende dokumenter: <ul> <li>Eksempler på grafisk arbejde, du har lavet</li> <li>Relevante dokumenter fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer og udtalelser. Har du endnu ikke afsluttet dit grundforløb, skal du oplyse, hvornår det forventes afsluttet og vedlægge dine standpunktskarakterer.</li> <li>Er du fyldt 25 år skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning</li> </ul> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Elever||Kommunikation og Formidling
 • Vi er så heldige at vi kan ansætte nye kollegaer Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så er det lige dig, vi har behov for.

  <em>Vi er så heldige at vi kan ansætte nye kollegaer</em><br /><em>Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så er det lige dig, vi har behov for</em><br /><em> </em><br />Munkebjerggruppen søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 32-37 timer pr. uge i dagvagt med weekendvagt i gennemsnit hver 3. uge.<br />Tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest muligt.<br /> <br />Som social- og sundhedsassistent i gruppen vil der være mulighed for, at du kan blive en del af vores vejleder- eller planlæggerteam, hvis du har interesse og flair for dette.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Vi er et hold på i alt 56 personaler, fordelt på træningspersonale, sygepleje og social- og sundhedspersonale. Vi møder ind på Bjergegade 15, 1. sal, 5000 Odense C. Vi elsker frisk luft, så vi cykler hver dag for at komme ud til ca. 300 borgere i Centrum Syd, der modtager hjælp pga. forskellige fysiske funktionsnedsættelser<br /><br />Vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og behov, ud fra en rehabiliterende tankegang, og vi arbejder i tværfaglige og monofaglige fællesskaber. Der er i hverdagen mulighed for faglig sparring og udvikling. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker: <ul> <li>At du er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>At du vil være med os i at udvikle</li> <li>At du vil arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>At du er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og fungerer godt i praksis</li> <li>At du vil bidrage til at til at klare den enkelte dags udfordring, med de omstillinger, det kræver, for at få en god arbejdsdag for alle</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Dine primære arbejdsområder: <ul> <li>Koordinere, iværksætte og følge op på indsatser hos den enkelte borger i eget hjem</li> <li>Indgå i et konstruktivt samarbejde med ledere og øvrige sundhedsfaglige medarbejdere i forhold til pleje, behandling, træning, indlæggelse/genindlæggelse og udskrivelse fra sygehus</li> <li>Medvirke til, at borgerens retssikkerhed overholdes i henhold til gældende lovgivning</li> <li>Varetage grundlæggende og/eller elementær sygepleje efter sundhedslovens § 138</li> <li>Varetage komplekse sygeplejeopgaver efter sundhedslovens § 138</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Fremme etiske og holdningsmæssige drøftelser i forhold til pleje/sygepleje, samt vejlede og støtte faglige dilemmaer</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Yvonne Rasmussen på 23428861 eller assisterende rehabiliteringsleder Henrik Beck Østergaard på 21125830<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 31. januar 2020, og vi holder løbende samtaler.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  31-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Grundet øget borgergrundlagt, har vi fået mange opgaver og travlt med at løse helhedspleje, derfor søger vi en assistent til gruppen. Det drejer sig om en fast stilling som social- og sundhedsassistent i dagvagt på 32-37 timer ugentligt med weekendarbejde hver tredje uge med start 1. februar 2020 el

  Grundet øget borgergrundlag, har vi fået mange opgaver og travlt med at løse helhedspleje, derfor søger vi en assistent til gruppen. Det drejer sig om en fast stilling som social- og sundhedsassistent i dagvagt på 32-37 timer ugentligt med weekendarbejde hver tredje uge. Tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tagtækkergruppen i Odense Kommune er en del af Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Borgerne i vores forløb har primært fysiske funktionsnedsættelser, de er kognitivt velbevarede og kan derfor tage vare på sig selv. Gruppen har også terminale borgere, som bliver i gruppen på trods af kognitive forandringer sidst i deres sygdomsforløb.<br />Gruppen samarbejder med ca. 350 borgere og har lokaler på Kragsbjergvej i Odense M.<br /><br />Vi vægter høj faglighed, god kommunikation og tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum.<br /><br />Vi arbejder ud fra borgerens mål og tværfaglige screeninger. Vi leverer i samspil sygepleje, personlig pleje og træning.<br /><br />Vi gør ikke ”som vi plejer” men reflekterer over, hvilke handlinger der tilgodeser og styrker borgernes rehabiliteringsplan i dialog med borgeren. Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og skiftende arbejdsopgaver fra helhedspleje til grundlæggende sygeplejeopgaver for social- og sundhedsassistenterne.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi sørger en kollega: <ul> <li>Der er dygtig og engageret.</li> <li>Der kan tænke innovativt i opgaveløsning.</li> <li>Er indstillet på at arbejde tværfagligt, herunder deltage i tværfaglige udredningsbesøg.</li> <li>Er interesseret i at udøve helhedspleje, pga. vores rehabiliterende fokus.</li> <li>Har kørekort.</li> </ul> Vi glæder os til at høre fra dig<br /><br /> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads der vægter høj faglighed og som gerne vil udvikle sig.</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation.</li> <li>Et tværfagligt miljø med sammenhold på tværs af faggrupper.</li> <li>Engageret og faglig dygtige kollegaer, der vægter humor og god energi.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Tagtækkergruppens rehabiliteringsleder Mathias Munk Andersen eller Tina Bloch på 6551 3465.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 24. januar 2020. Vi indkalder og afholder samtaler løbende så tøv ikke med at sende en ansøgning.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  24-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du personlig legitimitet og autoritet - og bygger du stærke relationer? Besidder du en lægefaglighed, som gør dig i stand til at bevare og udvikle Odenses gode ry i forhold til sundhed og forebyggelse? Så er du måske vores nye børn- og ungeoverlæge.

  <em>Har du personlig legitimitet og autoritet - og bygger du stærke relationer?</em><br /><em>Besidder du en lægefaglighed, som gør dig i stand til at bevare og udvikle Odenses gode ry i forhold til sundhed og forebyggelse? </em><br />Så er du måske vores nye børn- og ungeoverlæge.<br /><br />Vores børn- og ungeoverlæge har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu hendes afløser.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen som børn- og ungeoverlæge har en meget stor spændvidde. Først og fremmest får du ledelsen af 3 børn- og ungelæger, som i det daglige er ude og har kontakten til børnene.<br /><br />Din lægefaglighed sættes i spil i din understøttelse af forvaltningen i lægefaglige sager (kommunalt), samarbejder på børneafdelingen og børnepsykiatrien (regionalt), partnerskaber og deltagelse i ekspertgrupper i bl.a. KL, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen (nationalt).<br /><br />Den daglige drift er en vigtig del af stillingen. Du vil blandt andet: <ul> <li>få opringninger og mails fra skoler og institutioner, som søger vejledning omkring procedurer i forbindelse med smitsomme sygdomme</li> <li>få henvendelser fra socialrådgivere om børn og ungesager</li> <li>understøtte skoleafdelingen og dagtilbudsområdet med lægefaglige vurderinger i forbindelse med ansøgning om sygeundervisning eller anden støtte</li> <li>lave opsøgende arbejde og fange potentielle sager i opløbet</li> <li>deltage i både mindre og store tværfaglige møder med skoler, institutioner, forældre, socialrådgivere mv.</li> <li>bidrage med et lægefagligt perspektiv på sager i forvaltningen, herunder udarbejde skriftligt materiale herom til Sundheds- og Forebyggelseschefen</li> <li>besøge skoler og institutioner og få et godt indblik i hverdagen der.</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Som kommunalt ansat børn- og ungeoverlæge har du ingen myndighed. Din funktion er vejledende og derfor er det afgørende, at du besidder den faglighed og personlige integritet som gør dig i stand til at sætte dig igennem og skabe stærke samarbejder med stor respekt omkring din faglighed.<br /><br />Den kontinuerlige udvikling på området betyder, at du skal kunne lide at tænke nyt og skabe nye måder at arbejde på – og at du er engageret uanset om du arbejder med udvikling, om du er dybt nede i materien i en sag eller du indgår i strategiske samarbejder.<br /><br />Det er afgørende, at du møder mennesker med indføling og forståelse – og ved hvornår du skal stå fast. Du tør træffe beslutninger og står ved dine holdninger, fordi du hviler i dig selv og i din faglighed.<br /><br />Du har en relevant uddannelsesbaggrund. Dit speciale er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du har specialiseret dig inden for pædiatri, samfundsmedicin, almen medicin eller i psykiatrien.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Som børn- og ungeoverlæge får du en unik chance for at byde ind på de strategiske og sundhedspolitiske dagsordener, som har fokus på tidlig indsats og forebyggelse.<br />Du får en stilling, hvor du <ul> <li>får mulighed for at gøre en forskel for udsatte børn og deres familier</li> <li>får stor frihed til at vurdere og prioritere ud fra din faglighed</li> <li>får mange samarbejdspartnere både internt og eksternt</li> <li>har gode muligheder for at sætte retning og skabe gode rammer for vores børn og unge gennem samarbejder med relevante fagpersoner</li> <li>får en spændende og uforudsigelig hverdag.</li> </ul> <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på fuld tid og til besættelse pr. 1. maj 2020 – eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=7b127fcf-cea1-4cdb-b502-785f04635648">job- og personprofilen</a> for en udførlig beskrivelse af stillingen, arbejdsopgaverne og vores forventninger.<br /><br />Vil du høre mere om stillingen og forventningerne til den nye børn- og ungeoverlæge, er du velkommen til at kontakte Sundheds- og Forebyggelseschef Sonja Serup Hansen på 2117 4058 eller sonh@odense.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt. Du kan også kontakte nuværende børn- og ungeoverlæge Susanne Buhl på 4016 0569 eller sbbu@odense.dk.<br /><br />Du kan læse mere om Sundhed og Forebyggelse <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/sundhed-og-forebyggelse" style="color:blue; text-decoration:underline">her.</a><br /><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 28. januar 2020. 1. samtalerunde gennemføres den 5. februar 2020 og 2. samtalerunde den 27. februar 2020. Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en case samt oplyse referencer.<br /><br />Spørgsmål til processen kan rettes til HR-partner Kamilla Kjær Reng på 3012 1686 eller <a href="mailto:kamkr@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">kamkr@odense.dk</a>.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  28-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at skabe en meningsfuld hverdag for unge med særlige behov? Har du solid ledelseserfaring fra et uddannelses- eller skolemiljø evt. med tilhørende bo-/døgntilbud? Og har du en ledelsesstil og faglig gejst, der bidrager til en kultur med høj arbejdsglæde og lyst til faglig udvikling?

  <em>Brænder du for at skabe en meningsfuld hverdag for unge med særlige behov? Har du solid ledelseserfaring fra et uddannelses- eller skolemiljø evt. med tilhørende bo-/døgntilbud? Og har du en ledelsesstil og faglig gejst, der bidrager til en kultur med høj arbejdsglæde og lyst til faglig udvikling?</em><br />Så er det lige præcis dig vi mangler.<br /><br />Vores mangeårige afdelingsleder på CSV’s kostskole, STU Brangstrup i Ringe har valgt at gå på pension, og vi søger derfor hans afløser. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />CSV (<strong>C</strong>enter for <strong>S</strong>pecialundervisning for <strong>V</strong>oksne) er organisatorisk placeret i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning under området Uddannelse. Vi varetager voksenspecialundervisning efter lov om Specialundervisning for voksne og STU-uddannelse efter lov om Særligt tilrettelagt uddannelse.<br /><br />I afdelingen STU Brangstrup tilbyder CSV Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) samt botilbud for unge med særlige behov. Målgruppen for STU-uddannelsen er unge i aldersgruppen 16 – 25 år, som ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse. Elevernes særlige behov kan have rod i en række forskellige udfordringer, fx udviklingshæmning, autisme, ADHD, OCD, angst, psykiske udfordringer etc.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får ansvar for den daglige ledelse af 23 kompetente og vedfungerende medarbejdere med lærer- eller pædagogbaggrund. Gennem nær-ledelse skal du varetage den daglige personaleledelse, sikre den daglige drift med fokus på opgaven ved at sætte mål og strategi – både for afdelingen som helhed og for den enkelte medarbejder. Du skal derfor være god til at omsætte overordnede strategier og lovgivning til konkret praksis.<br /><br />Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med CSV’s øvrige 5 ledere, hvoraf du sammen med de 3 øvrige STU-ledere skal fungere som et effektivt lederteam og bedrive tværgående ledelse for alle STU-afdelingerne. Du vil også indgå i et ledernetværk for Uddannelsesområdet, som udover CSV omhandler Ungdoms Uddannelsesvejledningen UUO og Unge & rusmidler.<br /><br /><br /><strong>Vi forventer af dig, at du</strong> <ul> <li>har stor pædagogisk faglig indsigt og solid erfaring med målgruppen – gerne i døgn- eller botilbud</li> <li>har store både faglige og ledelsesfaglige kompetencer og kan supervisere og give sparring til medarbejderne</li> <li>kan varetage undervisning af personalet i målgrupperelevante spørgsmål og emner</li> <li>kan udvikle både tilbuddet og medarbejderne, så deres kompetencer bringes endnu bedre i spil – i det hele taget brænder du for nær- og forandringsledelse.</li> <li>er både resultat- og samarbejdsorienteret</li> <li>er god til at uddelegere opgaver</li> <li>kan lede opad.</li> </ul> <br /><strong>Vi lægger også vægt på, at du</strong> <ul> <li>har skabt klare resultater i dit tidligere job og ved, at mål- og resultatfokus er vigtigt</li> <li>arbejder systematisk og har erfaring med budgetstyring og dokumentation</li> <li>har vilje og evne til samarbejde og har en stærk ansvarsfølelse</li> <li>besidder gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner</li> <li>kan omsætte lovgivning, strategier og beslutninger til konkrete handlinger og tiltag</li> <li>er vant til at samarbejde med mange og forskelligartede samarbejdspartnere</li> <li>kan skabe følgeskab hos dine medarbejdere og dine kollegaer</li> <li>kan skabe overblik i en travl hverdag uden at miste din dømmekraft og det langsigtede perspektiv</li> <li>er fleksibel og kan balancere et både menneskeligt og fagligt udfordrende og krævende job med dit privatliv</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et engageret og tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.</li> <li>26 friske unge mennesker, der har drømme og ønsker for deres fremtid for at blive så selvstændige som muligt.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår vil blive aftalt efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte chef for Uddannelse Kirsten Haaning, <a href="mailto:khaa@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">khaa@odense.dk</a>, tlf.: 2929 4646 for yderligere information om stillingen.<br /><br />Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/csv">CSV, Odense</a> og om <a href="https://www.odense.dk/csv/stu">STU</a>. Du kan også læse mere om Odense Kommune og Beskæftigelses- & Socialforvaltningen på <a href="http://www.odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">www.odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 3. februar 2020.<br />Vi forventer at afholde første samtalerunde i uge 8 2020 og anden samtalerunde den 26. februar 2020.<br />Kandidater, som inviteres til anden samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  03-02-2020 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd, Højby

  Er du bosiddende i Højby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?

  <em>Bor du i Højby? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?</em><br />  <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Højby området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Højby. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen løbende og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Lille Glasvej Specialplejecenter

  Vil du være vores nye kollega? Du kan enten være social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller under uddannelse med erfaring indenfor det sundhedsfaglige område.

  <strong>Vil du være vores nye kollega?</strong><br />Du kan enten være social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller under uddannelse med erfaring indenfor det sundhedsfaglige område.<br /><br />Vi søger afløsere til dækning af vagter dag og aften samt i weekenderne.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er et hus i udvikling, hvor fokus er på rehabilitering på borgernes præmisser. Tværfaglighed og anerkendende tankegang prioriteres højt, og borgerne er med til selv at definere de mål de ønsker at arbejde imod.<br />Alle beboere der visiteres til Lille Glasvej, har en erhvervet hjerneskade, men de kan også have andre problemstillinger indenfor både det somatiske og psykiatriske område.<br /><br />Vi har et tæt samarbejde med både pårørende og andre faglige samarbejdspartnere som for eksempel Hjerneskaderådgivningen.<br /><br />Vi har 45 selvstændige lejligheder tilknyttet, samt en fællesbygning med opholds- og aktivitetsrum.<br /><br />Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassister, ergoterapeuter, pædagoger og en sygeplejerske.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Opgaver du vil møde: <ul> <li>Hjælp til personlig pleje</li> <li>Hjælp ved måltider</li> <li>Vasketøj</li> <li>Indkøb</li> <li>Oprydning og opvask</li> <li>Hjælp til struktur og planlægning</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne arbejde i tæt samarbejde med de faste medarbejdere, men i høj grad også være i stand til at arbejde selvstændigt.<br /><br />Det er vigtigt, at du er mødestabil og psykisk robust. Til gengæld skal vi nok hjælpe dig alt det du har brug for, og der er altid en kollega, der kan nåes via en telefon.<br /><br />Derudover, at du: <ul> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En hverdag, der ikke er forudsigelig</li> <li>Gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>En arbejdsplads med humor og højt til loftet</li> <li>Introduktion til arbejdspladsen og borgergrundlaget</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Solveig Jakobsen på 2940 4281 eller assisterende rehabiliteringsleder Tanja Nielsen på 2999 8726, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br />Du kan læse mere om Lille Glasvej Specialplejecenter <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/plejecentre/specialplejecenter-lille-glasvej"><u>her</u></a><br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 31. januar 2020. Samtaler afholdes løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. <br />Ved ansættelse i Brændekilde vil stillingen eventuelt kunne oprettes som Trilledagpleje.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Vi søger dagplejere til området Bellinge/Brændekilde med ansættelse efter aftale.<br /> <br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Fruens Bøge, Dalum og Sanderum

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse? Så er du måske vores nye dagplejer. </em><br /><br />Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Vi søger dagplejere til området Fruens Bøge, Dalum og Sanderum med ansættelse efter aftale.<br /> <br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Gitte Løv på 2979 0555.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?

  <em>Er du bosiddende i området Torpegården, Odense S.? Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig hverdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt læringsmiljø? Så er du måske vores næste gæstedagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en gæstedagplejer i området Torpegården, Odense S med ansættelse efter aftale, da vores vellidte gæstedagplejer i området går på pension.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i området Torpegården. </strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i 3 geografiske områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /><br />I Dagplejen Syd er der ansat 128 dagplejere, 7 dagplejepædagoger, 1 teamleder og 1 leder. Alle ansatte har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /> <br /><strong>Om jobbet som gæstedagplejer</strong><br />I Dagplejen Syd er der 6 gæstedagplejere fordelt i hele området, som er et tilbud, der styrker kvaliteten for børn og forældre. Du vil møde andre gæstedagplejere, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer.<br /><br />Du vil blive tilknyttet områdets legestuegrupper, som består af 6 - 8 dagplejere i hver gruppe og vil modtage deres dagplejebørn, når dagplejerne skal afvikle ferie/afspadsering og ved evt. sygdom. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekollegerne, som du vil mødes med i legestuen i nærområdet. Ligeledes vil du arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen om løsningen af kerneopgaven ved hjælp af pædagogisk vejledning og refleksion.<br /><strong> </strong><br />Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil skulle passe 4 børn mellem 0 – 2.10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30 alt efter forældrenes behov.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>du har erfaring med små børn.</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børne rum altid er røgfrie.</li> </ul> Du kan læse mere om os på vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Har ovenstående vagt din interesse kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. Vi står klar.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd og Vest, Odense C

  Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Skibhus / Risingområdet, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? -  Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Bor du i Skibhus / Risingområdet, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer i Skibhus / Risingområdet med ansættelse hurtigst muligt. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Skibhus / Risingområdet. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 29404682.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Udbud & Kontraktstyring søger en digitalt nysgerrig udbudskonsulent til Team IT, som interesserer sig for komplekse IT-kontrakter. Du skal have blik for, hvordan kontraktvilkår kan skabe værdi og reducere risici for Odense Kommune. Måske har du allerede arbejdet med licensvilkår?

  Udbud & Kontraktstyring søger en digitalt nysgerrig udbudskonsulent til Team IT, som interesserer sig for komplekse IT-kontrakter. Du skal have blik for, hvordan kontraktvilkår kan skabe værdi og reducere risici for Odense Kommune. Måske har du allerede arbejdet med licensvilkår? Det vigtigste er, at du har lyst til udfordringen!<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Udbud & Kontraktstyring har vi det overordnede ansvar for koordinering af Odense Kommunes udbud og indkøb, og vi er rådgivende for hele kommunen vedrørende indkøbs- og udbudsspørgsmål. Vi gennemfører egne udbud, udbud i indkøbsfællesskaber (SKI og KomUdbud) samt yder rådgivning i forbindelse med anskaffelser, der gennemføres i vores fagforvaltninger.<br /><br />Vi er ca. 35 engagerede medarbejdere, der med energi, humor og høj faglighed brænder for udbuds- og kontraktområdet. Afdelingen er opdelt i overordnede udbudsteams; Team Borger, Team Terræn og Team IT, samt et kommende Team Byg. Derudover består afdelingen af en stabsenhed, funktionen Compliance & Controlling samt Kontrolenheden mod Social Dumping.<br /><br /><strong>Team IT</strong><br />I Team IT får du 2 erfarne kolleger. Vi sparrer dagligt med hinanden, men arbejder også selvstændigt og er selv ansvarlige for egne opgaver, deadlines og styring af egen tid. Vores arbejdsplads giver rum for både faglige ambitioner og alsidige opgaver, og vi har et godt kollegialt sammenhold.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Stillingen er en fast stilling på fuld tid og ønskes besat pr. 1. april 2020 eller snarest muligt.<br />Du vil komme til at referere til chefen for Udbud & Kontraktstyring, Cecilie Schwartz Førby, som er organisatorisk placeret under Økonomi & Digitalisering i Borgmesterforvaltningen.<br /><br />Dine primære arbejdsopgaver: <ul> <li>Rådgivning omkring mange former for IT-anskaffelser i Odense Kommune (software, licenser, konsulenter, hardware)</li> <li>Gennemførsel af EU udbud, SKI miniudbud og direkte tildelinger, tilbudsindhentninger m.m.</li> <li>Contract Management på din egen portefølje af IT-kontrakter</li> <li>Håndtering af kontraktændringer</li> <li>Håndtering af misligholdelsessager</li> <li>Formidling af SKI IT-rammeaftaler</li> </ul> Du vil få en bred samarbejdsflade internt i Odense Kommune med bl.a. digitaliseringskonsulenter, IT-arkitekter, fagpersoner og beslutningstagere i forvaltningerne, og eksternt med IT-leverandører og forskellige indkøbsfællesskaber, primært SKI. En væsentlig del af din funktion vil være at rådgive og formidle de juridiske rammer omkring Odense Kommunes forskellige IT-aftaler til disse forskellige interessenter. Du skal derfor være skarp til at formulere dig mundtligt og skriftligt på dansk på mange forskellige niveauer. Der vil være opgaver, hvor du skal opstille juridiske scenarier, formidle komplekse problemstillinger eller beslutningsoplæg til modtagere, som kræver et kortfattet og klart overblik.<br /><br />Du vil få en særlig rolle på licensområdet i forhold til sikring af, at Odense Kommunes licensaftaler indeholder de juridiske vilkår, der understøtter Odense Kommunes behov. Du skal derfor have gode engelskkundskaber og interesse for at gå i dybden med betingelserne i licensaftalerne, så du kan sikre korrekt forståelse af licensbetingelserne og understøtte forretningen i forhold til licensaftalens muligheder og begrænsninger.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har en juridisk baggrund, f.eks. en Cand.merc.jur. uddannelse og gerne et indgående kendskab til Udbudsloven, og også gerne praktisk erfaring med offentlige indkøb og kontrakter. Kendskab til IT-kontrakter er en stor fordel.<br /><br />Du vil trives bedst i Team IT, hvis du har god forståelse for tekniske sammenhænge. Vi forestiller os, at du interesserer dig for ny teknologi og kan se både potentiale og risici i nye løsninger. Du har måske allerede før arbejdet med digitaliseringsprojekter og/eller licensaftaler.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål om stillingen eller ønsker drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen er du velkommen til at kontakte os, gerne efter 6. januar 2020. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br />Henvendelse kan rettes til chef for Udbud & Kontraktstyring Cecilie Schwartz Førby på 5115 8964, mail <a href="mailto:cesf@odense.dk" style="color:#0782c1; text-decoration:underline">cesf@odense.dk</a> eller specialkonsulent Laila Kibsgaard Kristensen på 2362 6900, mail <a href="mailto:laik@odense.dk" style="color:#0782c1; text-decoration:underline">laik@odense.dk</a>.<br /><br />Du kan læse mere om Udbud & Kontraktstyring og hvem vi er på <a href="http://www.odense.dk" style="color:#0782c1; text-decoration:underline">www.odense.dk</a>. Du kan ligeledes læse om, hvad vi finder vigtigt i vores arbejde med offentligt indkøb ved at læse vores <a href="https://www.odense.dk/erhverv/udbud/indkoebspolitik" target="_blank" title="indkøbspolitik"><u>indkøbspolitik</u></a>.<br /><br /><strong>Det praktiske<em> </em></strong><br />Send din ansøgning, CV og relevante bilag, herunder eksamensbevis med karakterudskrift for såvel bachelor som kandidatdelen, til os <u>senest den 30. januar 2020</u>. 1. samtaler forventes afholdt i uge 8 og eventuelle 2. samtaler i uge 9. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  30-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til natgruppen

  Vil du være med i byens bedste natgruppe, er du Social- og sundhedshedhjælper - Social- og Sundhedsassistent eller Pædagog, så søger vi lige nu afløsere til natgruppen.

  Vil du være med i byens bedste natgruppe, er du Social- og sundhedshedhjælper - Social- og Sundhedsassistent eller Pædagog, så søger vi lige nu afløsere til natgruppen.<br /><br />Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen? Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på og lige nu har vi ledige stillinger som sommerferieafløsere i Natgruppen.<br /><br />Derfor søger vi engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige Social- og<br />sundhedshjælpere - Social- og sundhedsassistenter og Pædagoger som brænder for rehabilitering og har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb<br />har fokus på bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst<br />muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er<br />lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har<br />brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i, og på tværs, af de fem forløb, men hele tiden med forløbets<br />fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br />Nat området bestå af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og<br />hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i<br />Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på Social-og sundhedsassistenter, Pædagoger, Sygehjælpere og Social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores må er, at det<br />er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er faglig velfunderet</li> <li>Har et positiv og medmenneskeligt syn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgeren</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer, som er en del af det daglige arbejde</li> <li>Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i byens bedste natgruppe kan du se frem til: <ul> <li>En spændende arbejdesplads med mange bolde i luften</li> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>Velfærdsteknologi i højsæde</li> <li>Du vil blive en del af en arbejdsplads, med høj faglighed</li> <li>Du vil møde en høj social kapital med højt til loftet</li> <li>En rehabiliteringsforvaltning</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder  Anne Guldborg Jasinski på 65513937 eller mail agul@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er ikke fast og annoncen vil blive taget af nettet når vi har ansøgere nok og der vil blive afholdt samtaler løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-01-2020 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Aftengruppe Nord

  Er du frisk og tør du gå nye veje? Brænder du for rehabilitering? Har du lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne? Så er du måske vores nye kollega i Aftengruppe Nord?

  <em>Er du frisk og tør du gå nye veje? Brænder du for rehabilitering? Har du lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne? Så er du måske vores nye kollega i Aftengruppe Nord?</em><br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på og lige nu har vi ledige stillinger som afløsere i Aftengruppe Nord.<br /><br />Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og<br />sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sundhedsfaglige studerende.<br /><br />Arbejdstiden vil være kl. 15-23 eller kl. 15.30 til 23.30 og tiltrædelse er hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Aftenhjemmeplejen i Odense Kommune er fordelt på to geografiske områder, som har et tæt samarbejde på tværs af grænser. Aftengruppe Nord har ca. 900 borgerbesøg. Der er ansat ca. 85 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden, der styrer driften. Vi har næsten udelukkende grundlæggende sygeplejeopgaver. Vi er ikke verdensmestre – men arbejder på at blive det.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er faglig velfunderet</li> <li>Har et positiv og medmenneskeligt syn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgeren</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer, som er en del af det daglige arbejde</li> <li> Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan se frem til: <ul> <li>En spændende arbejdsplads med mange bolde i luften</li> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>Velfærdsteknologi i højsæde</li> <li>Du vil blive en del af en arbejdsplads, med høj faglighed</li> <li>Du vil møde en høj social kapital med højt til loftet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 65513937eller på <a href="mailto:phja@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">phja@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje