Spring til indhold

Assisterende rehabiliteringsleder til Aften Nord

Vil du være med til at udvikle det nære, rehabiliterende sundhedsvæsen? Er du stolt af det, du kan? Har du lyst til at motivere dine medarbejdere til også at være stolte af deres rehabiliterende arbejde? Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder til det bydækkende Aften Nord område i Odense Kommune.

Da vores assisterende leder har søgt nye udfordringer, søger vi en ny assisterende leder med en sygepleje- og sundhedsfaglig baggrund. Vi ser gerne, at du har erfaring med ledelse - dette er dog ikke et krav.

Tiltrædelse pr. 1. februar 2020, og som assisterende leder af en aftengruppe vil der forekomme en del aftenvagter om måneden.

Om os
Ældre- og Handicapforvaltningen er en arbejdsplads i udvikling. Denne udvikling gør sig bestemt også gældende på aftenområdet, da vi som organisation har et fælles ansvar for at nå i mål med at blive en rehabiliterende forvaltning, hvor rehabiliteringstankegangen gennemsyrer alt det, vi gør.

I aftengruppen arbejder vi helt konkret på, at borgerne får hjælp til personlig pleje samt grundlæggende og komplekse sygeplejeopgaver. Vores vigtigste opgave er at sikre, at borgerne får en god afslutning på dagen.

Vi dækker hele byen, og kommer derfor på besøg hos samtlige borgere, der har brug for aftenhjælp i kommunen. Vi er en tværfaglig sammensat arbejdsplads, der rummer sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. I aften Nord er der ansat ca. 80 medarbejdere, fordelt på to vagthold.

Det er vigtigt for os er, at du passer ind ift. både faglighed og personlighed og har engagement, drivkraft og humor, som kan medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø.
Som assisterende rehabiliteringsleder skal du indgå i et tæt partnerskab med rehabiliteringslederen og du bliver en del af en lederteamet med den assisterende rehabiliteringsleder i den pågældende aftengruppe. Derudover skal du indgå i et mere perifert samarbejde med de øvrige ledere på aftenområdet, såvel som dag- og natområdet. Endvidere indgår du i den samlede ledergruppe i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi kontinuerligt arbejder på tværs, når det giver mening.

Om jobbet
Dine opgaver i stillingen: 
 • Medvirke til at målene for det rehabiliterende arbejde med kerneopgaven efterleves
 • Tage ansvar for et sundt arbejdsmiljø i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne
 • Støtte og vejlede medarbejdere i deres faglige arbejde. Herunder afholdelse MUS/GRUS
 • Tovholder på mødeaktivitet, herunder team- og personalemøder
 • I samarbejde med lederen af området at koordinere opgavevaretagelsen i området, og som udgangspunkt varetager den daglige personaleledelse i teamet
 • Som assisterende leder er du en stor del af at omsætte strategi til praksis. Det vil sige ledelse på det operationelle og taktiske niveau
 • Deltage i lokalt medarbejderudvalg
Ressourcerne i Aften Nord skal anvendes optimalt, og herunder skal du bl.a i samarbejde med leder varetage opgaver omkring:
 • Daglig ruteplanlægning. Dels vagtplanlægning i samarbejde de øvrige ledere, og dels fagligt i de enkelte teams
 • Samarbejde om at sikre effektiv drift ud fra en økonomisk forståelse, med øje for at løfte en fælles økonomi
 • Facilitere og sætte ramme for udvikling af dokumentationsredskaber i En plan
 • Orientere og inddrage medarbejdere så kontinuitet og udvikling tilgodeses
 • Inddrage Interne og eksterne samarbejder vedrørende borgerne
 • Øvrige faglige og økonomiske forhold
Om dig
Vi forventer, at du 
 • Løser opgaver med et systemisk kendskab og med øje for Odense kommunes personalepolitik
 • Har et stærkt sundhedsfagligt fundament
 • Tør handle på "det der giver mening"
 • Har forståelse for krydspresset i offentlig ledelse, herunder mekanismerne i en politisk styret organisation, hvilket sætter rammen for dit arbejde
 • Kan afgive ejerskab af beslutninger
 • Er tydelig, transparent og nærværende i din ledelsesstil, også selvom du ikke altid kan være fysisk tilstede
 • Er god til at sætte retning og kommunikere den
 • Ser konflikter som et afsæt for udvikling og går forrest i at skabe et miljø hvor forskelligheder sættes i spil
 • Har en lederuddannelse, eller er villig til at påbegynde uddannelse
Vi tilbyder
 • Et spændende og udfordrende job med store udviklingsmuligheder – både fagligt og personligt
 • Engagerede og dedikerede ledere og medarbejdere.
 • Gensidig sparring om succes og udfordringer
 • Dynamiske arbejdspladser, der altid er i udvikling
 • Systematiseret lederevaluering, som følges op af en ledersamtale og munder ud i en lederaftale til understøttelse af din udvikling som leder.
 • Lederuddannelse
 • En arbejdsplads præget af fleksibilitet og frihed i opgaveløsningen
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 6551 3811 eller
2428 8838, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er søndag den 24. november 2019. Vi afholder 1. samtale mandag den 2. december eller tirsdag den 3. december 2019. 2. samtale finder sted onsdag den 11. december 2019. 

Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler. Du kan blive bedt om udarbejdelse af en case ved 2. samtalerunde.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
24-11-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. februar 2020

Kontaktperson

Pernille Hilbert
2428 8838