Spring til indhold

Professionsbachelor i sundhed og ernæring til specialpædagogisk institution

Vi søger en professionsbachelor i sundhed og ernæring til en fast stilling på 34 timer ugentligt med tiltrædelse 1. januar 2020.

Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne mennesker med autisme. Tornhuset består af flere afdelinger. Værkstedet Brunsegårdsvej ligger på Brunsegårdsvej 51, 5690 Tommerup. På samme matrikel er der 3 boenheder. Der er pt. tilknyttet 20 borgere til værkstedet, som er et §104 aktivitets- og samværstilbud.

Tilbuddet til borgerne spænder bredt fra at deltage i køkkenet, der står for den daglige fremstilling af den varme mad, til motion, svømning, sansemotorik, løbehold, træværksted, kreative værksteder, sang, havearbejde, save og kløve brænde. Alle borgere har handicappet autisme og er udviklingshæmmede.

Handicappet autisme er defineret ved følgende:
 • Afvigelser i den sociale udvikling.
 • Afvigelser i kommunikationsevnen.
 • Indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre.
 • Manglende eller svag forestillingsevne.
Handicappet autisme kommer forskelligt til udtryk, og nogen har desuden en psykiatrisk overbygning, så borgernes behov og interesser er meget forskellige. Alle har brug for en individuel struktureret og reflekteret pædagogisk tilgang.

Om jobbet
Som professionsbarchelor i sundhed og ernæring vil dine opgaver bl.a. være følgende:
 • Lave den varme mad til ca. 25 personer sammen med 3-4 borgere. Der vil samtidig være en anden medarbejder i køkkenet, som sammen med en borger ordner grønsager til salatbaren.
 • Brødbagning.
 • Lave madplaner med fokus på borgerinddragelse.
 • Varebestillinger både til det store køkken og til de 3 boliggrupper, der er på matriklen.
 • Egenkontrol.
 • Kostberegning.
 • Kostvejledning ud fra de officielle kostråd og anbefalinger for den danske institutionskost.
 • Rådgivning til øvrige personalegrupper i sund kost samt planlægning af specialkost/diæter til bestemte borgere.
 • Økonomi.
 • Opvask og rengøring af køkkenet og opbevarings lokale.
Om dig
Vi søger en medarbejder der:
 • Har erfaring med at arbejde med madfremstilling og samtidig kan have borgere med forskelligt funktionsniveau med i arbejdet.
 • Skal kunne systematisere arbejdsopgaverne i køkkenet, så borgerne reelt deltager i delprocesser, og du skal kunne rumme, at de færdige produkter delvist bliver efter borgernes formåen. For at der er tid til borgernes deltagelse, kan der forekomme brug af halvfabrikata.
 • Vil komme til at samarbejde med pædagoger og andre fagligheder i det daglige og indgå i de pædagogiske personalemøder.
Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til det pædagogiske eller specialpædagogiske område. Vi har borgere, der kan udvise udadrettet eller selvskadende adfærd, når de har det svært. Derfor er det også nødvendigt, at man har en vis psykisk robusthed i forhold til at kunne være i dette og tackle borgerne med en ikke konfronterende tilgang.

Vi tilbyder 
Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø. Engagerede og omsorgsfulde kollegaer. Introvagter hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt de pædagogiske metoder, vi arbejder efter f.eks. Teacch, Low Arousal og Neuropædagogik. Personalemøde en gang om ugen. Indimellem er der også køkkenmøder på tværs af to af Tornhusets afdelinger. En arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og udvikling højt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstider hverdage mellem kl. 07.30 og 16.00. Der kan forekomme enkelte vagter om aftenen i forhold til pårørende arrangementer.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Karen Marie B. Poulsgaard på 2949 3863 eller mail kmbp@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 22. november 2019. Samtaler forventes afholdt den 28. november 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Køkken og Ernæring
Ansøgningsfrist
22-11-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. januar 2020

Kontaktperson

Karen Marie Bendtsen Poulsgaard
2949 3863