Spring til indhold

Social- og sundhedsassistent til Bostedet Munkehatten

Synes du det lyder spændende at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.

Om os
Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.

På afdeling 2, hvor stillingen er ledig, bor 10 borgere, som for de flestes vedkommende er mobile og har verbalt sprog. Borgerne her er kendetegnet ved, at de ud over deres handicap har en psykiatrisk lidelse, gennemgribende udviklings-eller tilknytningsforstyrrelse eller andre udfordringer, som gør at de har brug for en særlig og individuelt tilrettelagt pædagogisk tilgang. 

Om jobbet
Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:
”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”. 

Du skal kunne se dig i et job, hvor du støtter og hjælper borgerne i alle livets gøremål. I hverdagene er de fleste borgere i beskæftigelse, dog er der dagligt enkelte borgere hjemme. Her ligger der opgaver som lægebesøg, indkøb, træning og andet arbejde med borgerens mål. I eftermiddags- og aftentimerne er alle som regel hjemme og der ligger en stor opgave i at arbejde med strukturen omkring den enkelte for at muliggøre samværet i fællesarealet eller støtte den enkelte til meningsfyldte aktiviteter i egen bolig. 

Du skal være indstillet på at være på en afdeling, hvor du støder på begreber som udfordrende og udadreagerende adfærd og vold som udtryksform. Der arbejdes med udgangspunkt i en neuropædagogisk tænkning med tilgangen, for at sikre trivsel hos borgerne.

Om dig
Vi forventer, at du: 
 • Er uddannet social- og sundhedsassistent
 • Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig og professionel i din egen kommunikation
 • Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren
 • Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borgere
 • Er villig til at evaluerer dine egne handlinger i et fagligt perspektiv
 • Vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger
 • Har kendskab til IT på brugerniveau
 • Har mod på at indgå i arbejdet som praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever
 • Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Har kørekort eller planer om at erhverve det
Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation
 • Har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • Kompetenceudvikler medarbejderne
 • Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • Arbejder med én Plan samt planlægningsskærme som IT system
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er fast. Arbejdstiden er på 34 timer om ugen. Du skal påregne skiftende arbejdstider, samt arbejde hver anden weekend. 

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 2421 0604. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 22. november 2019. Vi afholder samtaler løbende.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
22-11-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. januar 2020

Kontaktperson

Kirsten Stehmann
24210604