Spring til indhold

Hverdagsrehabiliterende ergoterapeut til Stadiongruppen – barselsvikariat

Brænder du for hverdagsrehabilitering? Kan du samarbejde på tværs af forskellige fagligheder, og skabe et ligeværdigt samarbejde med de borger du møder? Så er du måske vores hverdagsrehabiliterende ergoterapeut.

Da vi er så heldig, at vi har en kollega, som skal på barsel, søger vi en ny kollega til et alsidigt og spændende job til et barselsvikariat på fuld tid med tiltrædelse 1. januar 2020. 

Om os
Vi tror på, at god trivsel og faglig stolthed er med til at skabe en god oplevelse for borgerne hver dag. Vi varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdomsudvikling. Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt  terapeuter. Vi har stort fokus på tværfaglighed og rehabilitering. 

At møde borgerne med en rehabiliterende tilgang, betyder at vi samarbejder med de borger vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder på tværs af fagligheder og så er det altid borgerens aktuelle livsituation der sætter retning for vores samarbejde. 

Lyder det som noget du også gerne vil? Og har du lyst til at kaste din energi og faglighed ind i at få drømme til at gå i opfyldelse? Så er det hos os du skal være.

Om jobbet
Som hverdagsrehabiliterende ergoterapeut i Stadiongruppen foregår arbejdet selvtilrettelæggende. Arbejdsopgaverne består bl.a. i at udføre hverdagsrehabilitering, således borgerne oplever at have en så selvstændig hverdag som muligt. Forløbet kan f.eks. foregå gennem træning af diverse hverdagsaktiviteter som toiletbesøg og bad.

Arbejdet består af, at du som ergoterapeut er kompetent i at udføre opsøgende og forebyggende arbejde. Konkret kan dette bestå i at der deltages i tværfaglige møder, samt at der etableres et tæt og ligeværdigt samarbejde med resten af gruppens personale.

I jobbet indgår også undervisning af gruppens personale i f.eks. forflytninger, arbejdsstillinger og anvendelsen af diverse hjælpemidler. SOSU-personalet er i jobbet nogle af de tætteste og vigtigste samarbejdspartnere, og arbejdet består derfor af en gensidig sparring og refleksion, som samlet set er til gavn for borgernes hele hverdag. På baggrund af dette er tværfaglighed en ressource som vægtes højt.

For at dette kan lade sig gøre møder de hverdagsrehabiliterende ergoterapeuter kl. 07:00 sammen med det resterende personale i Stadiongruppen. Derudover står den hverdagsrehabiliterende ergoterapeut for håndtering af alt vedrørende hjælpemidler til borger og personale. Herved muliggøres det at der kommer en terapeutisk vurdering ind over alle udleverede hjælpemidler. Slutteligt udføres der løbende dokumentation af det arbejde der udføres, hvor dokumentationssystemet én Plan anvendes.

Om dig
Vi forventer af dig som ergoterapeut, at du kan og vil:
 • Indgå i den udvikling, der er i gang i Stadiongruppen, i et tværfagligt samarbejde, faggrupper imellem
 • Arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme, og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens egne mål og styrke deres mestring
 • Arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfagligt samarbejde. 
 • Reflektere og være åben, faglig nysgerrig og tage del i at udviklingen sker i praksis 
 • Dokumentere gennem IT 
 • Kan have mange bolde i luften og samtidig bevare et godt og smittende humør
 • Være en del af plejen med fokus på rehabilitering
Vi tilbyder
Hos os for du en unik mulighed for at være med til at skabe den rehabiliterende forvaltning gennem:
 • En tværfaglig arbejdesplads, hvor vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønske og mål udfra den rehabiliterende tilgang
 • Et afvekslende og selvstændigt job
 • Mulighed for faglig udvikling og sparring
 • En udviklingsorienteret og rummelig arbejdesplads
 • Høj social kapital
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere? 
Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Vivian Winkel Møller Balle på 65513834 eller ergoterapeut Mia Hansen på 40286889. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 21. november 2019. Samtaler forventes afholdt den 25. november 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
21-11-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. januar 2020

Kontaktperson

Vivian Winkel Møller Balle
65513834
Mia Hansen
40286889