Spring til indhold

Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Pilebækken - DGI certificeret Børnehus - krop, leg og bevægelse

Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som ledelsesfagligt? 
Så har du nu muligheden for at komme med på vores hold i Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup, som vores nye daglige pædagogiske leder til Børnehuset Pilebækken.


Brænder du for at lede og understøtte pædagogiske processer, er du visionær, energifuld, faglig dygtig, ambitiøs på børnenes vegne? OG ønsker du at være en vigtig del af et dynamisk ledelsesteam, hvor vi arbejder proaktivt med de dagsordener, der er på daginstitutionsområdet I Odense Kommune. Så er denne lederstilling lige noget for dig.

Om Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup
Vi er en nyligt fusioneret børneinstitution, bestående af 9 børnehuse: Atlantis, Bøgelund + Bus, Fjordager, Fridasholm, Hvenekilden, Kildegården/Muldvarpen, Seden, Slåenhaven og Pilebækken. 

De daglige pædagogiske ledere i børnehusene udgør, sammen med institutions-lederen, teamledelsen for hele børneinstitutionen.

Vi har særligt fokus på: Nytænkning, optimisme og et inspirerende udviklingsmiljø for alle. Vi har mod på og er i fuld gang med at skabe en ny børneinstitution, hvor du som leder skal være medskaber af udviklende læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø i såvel det lille, som det store fællesskab.

Vi forventer, at du i jobbet
 • Er en visionær, tydelig og motiverende leder, der kan sikre fremdrift og understøttelse af lege- og udviklingsmiljøer af høj kvalitet for børnene
 • Er involverende og rammesættende i forhold til overordnede mål og strategier både i børnehuset og i institutionen
 • Kan facilitere god personaleledelse og høj social kapital i børnehuset
 • Har blik for organiseringen af hverdagen
 • Er synlig, nærværende og samlende som leder og samtidig er du dig bevidst om din rolle, som kulturskaber i børnehuset og institutionen.
 • Kan fungere som bindeled mellem institutionens ledelsesteam og børnehuset.
 • Er bidragende ind i udviklingen af en nyligt fusioneret Institution, med kerneopgaven i centrum.
 • Har interesse for og lyst til at videreføre Pilebækken som et DGI certificeret Børnehus
Lidt om dig
Vi forventer også, at du
 • Har ledelseserfaring fra lignende arbejdsområde, evt. suppleret med en lederuddannelse.
 • Leder delegerende og er i stand til at motivere dine medarbejdere og sparre med dem.
 • Er en god planlægger, som holder fast i overblikket på egne opgaver og opgaver på tværs af børneinstitutionens børnehuse.
 • Er en tydelig leder med gode samarbejdsevner og med et godt humør
 • Er ledelsesfaglig dygtig, med gode formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt
 • Evner at omsætte gældende strategier og politikker, til handling i børnehusene
 • Sikrer et højt informationsniveau på alle planer, samt sikrer involvering og medindflydelse
 • Er aktivt bidragende og evner at indgå i et tæt og forpligtende teamsamarbejde
Vil du vide mere?
Du kan træffe aftale om besøg i institutionen HCA-Seden-Agedrup hos institutionsleder Malene Bundgaard Christensen på 2928 1287 eller via mail: mbjen@odense.dk.

Du kan læse mere om os her.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. 

Tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 1. december 2019. Vi forventer at holde 1. samtaler den fredag den 6. december 2019 og 2. samtaler fredag den 13. december 2019. 

Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.
 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
01-12-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. februar 2020 eller snarest muligt

Kontaktperson

Malene Bundgaard Christensen
2928 1287