Spring til indhold

Pædagog, ergoterapeut eller andre med socialfaglig uddannelse til Odense Værkstedernes Cafe i Midtbyen

Brænder du for at arbejde med borgere med nedsat funktionsevne i et cafetilbud?

Stillingen er på 34 timer og vil primært ligge i tidsrummet kl. 8.00 - 16.00 mandag – fredag; dog vil der også være aftenarbejde i forbindelse med arrangementer.
 
Om os 
Odense Værkstederne er et dagbeskæftigelsestilbud efter Lov om Social Service § 103 og § 104 og består af tre afdelinger: Bregnevej, Havørnen og Midtbyen. Brugergruppen er mobile og immobile personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 18 - 70 år.
Vi er 60 personaler og har indskrevet 480 borgere, som vi omtaler som medarbejdere. Vi er beskyttet beskæftigelse, og derfor har borgerne en medarbejderidentitet, som er vigtig for dem. Når de er på Odense Værkstederne, er de på arbejde.
Du kan læse mere her 
 
Odense Værkstederne arbejder rehabiliterende ud fra en neuropædagogisk tænkning. Vi er en organisation, hvor borgernes selvbestemmelsesret og retten til et meningsfyldt liv bliver understøttet og prioriteret højt.
Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder rehabiliterende med afsæt i borgerens retningsgivende mål samt støttebehov. Alle borgere har i dagligdagen i varieret grad brug for hjælp, støtte og vejledning for at få hverdagen til at fungere.
Du kan læse mere her
 
Midtbyen åbnede ultimo 2018 som følge af en sammenlægning af tre afdelinger, og vi er omkring 250 borgere og 40 faste personaler. Borgerne er beskæftiget indenfor en lang række områder, blandt andet køkken, cafe, egenproduktion, medie og samværsaktiviteter.
 
Om jobbet
Du vil blive tilknyttet Caféen til understøttelse af nuværende og nye arbejdsopgaver i en rehabiliterende kontekst.
I Caféen arbejder der pt. 25 medarbejdere og tre personaler. Arbejdsopgaverne er alt omkring driften af en cafe; primært at støtte medarbejderne i dagligdagen – både pædagogisk og praktisk – i forhold til kassebetjening, håndtering af varer, salg og udlevering af mad og drikke, opvask samt rengøring og vedligehold af caférummet. Derudover vil din opgave også omhandle det økonomiske overblik, varebestilling, egenkontrol og andre administrative aspekter.
Fysisk er caféen delt i to; en cafe i nr. 17 og én i nr. 19. Personalet er ét team, men med en primær tilknytning til en af cafeerne. Din primære café vil være i nr. 17.
 
Vi arbejder tæt sammen med Midtbyens Produktionskøkken, der er den primære leverandør af morgenbrød og frokost. Caféen har dog også sit eget mindre køkken i nr. 19. Der er hver dag salg fra begge cafeer.
Caféen er åben i dagtimerne mandag - fredag, og derudover er der åbent hver torsdag til kl. 20.30, hvor der også er salg af aftensmad. Derudover holder vi fredagsdisko hver den første fredag i måneden, ligesom det også er muligt for organisationer, der har samme borgergruppe som målgruppe, at låne caféen til arrangementer – med eller uden medarbejdere og personale.
 
Om dig
Vi søger en kollega, der:
 • Har pædagogisk, ergo- eller anden socialfaglig uddannelse
 • Kan arbejde struktureret og har gode organisatoriske evner
 • Ser mennesket før handicap; finder den enkeltes ressourcer og rehabiliterer med udgangspunkt i disse
 • Har et godt overblik – og kan bevare det i travle situationer
 • Kan se værdien i de praktiske opgaver og i at udføre dem sammen med medarbejderne
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Vil indgå i det tværgående samarbejde med kollegaer, samarbejdspartnere og andre faggrupper
 • Er initiativrig og innovativ; kan se flere perspektiver og udvikle indenfor den ramme, der er
 • Kan dokumentere på skrift
 • Gerne har erfaring med cafedrift, eks. omkring økonomi
 • Gerne har interesse for madproduktion også
 • Tilgår dagenes udfordringer med godt humør og et smil på læben
 
Vi tilbyder
 • En fantastisk borgergruppe
 • En udfordrende arbejdsplads med åbenhed for nytænkning og kreativitet
 • Et stærkt fagligt miljø og kollegaer med stort fagligt engagement
 • Et fællesskab hvor vi vægter loyalitet, gensidig respekt og viljen til at skabe et godt samarbejde
 • En nystartet afdeling, du kan være med til at udvikle og sætte dit præg på
 • Et job hvor du kan gøre en forskel
 • En arbejdsplads med plads til humor og et godt grin – det må gerne være sjovt, at gå på arbejde
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere? 
For yderligere information kan du henvende dig til assisterende rehabiliteringsleder Rikke Lee på 2895 9863.

Der er mulighed for besøg tirsdag den 12. november 2019 kl. 10.00. Vi mødes i Cafeen, Rytterkasernen 19, 5000 Odense C.

Det praktiske
Ansøgningsfrist torsdag den 21. november 2019. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 26. november 2019 i tidsrummet kl. 8.00 - 16.00.
 
 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
21-11-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Hurtigst muligt

Kontaktperson

Rikke Lee
2895 9863