Spring til indhold

Pædagoger til énmandsprojekt til Børnehjemmet Birkelund

Børnehjemmet Birkelund søger 5 pædagoger på 30 til 37 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt. Der er i første omgang tale om stillinger af 1 til 1½ års varighed – og måske længere. Da Birkelund er en meget dynamisk døgninstitution, kan der på sigt ikke afvises mulighed for en fastansættelse.

Om os
Birkelund er ejet af KFUM’s Sociale Arbejde og har selvstændig bestyrelse. Institutionen har driftsoverenskomst med Odense Kommune.

Birkelund er en afdelingsopdelt døgninstitution, der ligger i Seden. Institutionen har 32 børn i alderen 0-18/23 år. Fælles for børnene er, at de kommer fra socialt eller følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder. 

Desuden har institutionen afdeling Kompasset med 4 pladser for mor/far og baby-ophold efter serviceloven §107 - § 52.3.4, se hjemmesiden. Der er tilknyttet en udslusningslejlighed til Kompasset. Ydermere har Birkelund en udslusningsbolig/projektafdeling med plads til 4 børn og unge.

Det pædagogiske arbejde på Birkelund bliver hovedsageligt varetaget af uddannede pædagoger, hvor fokus er på udvikling af de faglige kompetencer, samt vidensdeling til gavn for vores børn og unge.

Om dig
Forudsætninger og kompetencer:
Vi søger pædagoger til et énmandsprojekt til en dreng på 5 år, som pt. ikke kan være sammen med de øvrige børn og unge på Birkelund.

Du skal som pædagog:
 • være indstillet på at arbejde alene og på ekstern adresse
 • være indstillet på at arbejde med stram struktur
 • være indstillet på at arbejde i rådighedsvagter og hver anden weekend
 • have gode skriftlige kommunikative kompetencer
 • have gode samarbejdskompetencer – og være loyal over for de fælles beslutninger, der bliver truffet i samarbejdet med kollegaer, psykolog og ledelse
 • på Birkelund være indstillet på at være en aktiv del af supervisionen, som gives af ekstern supervisor
Vi prioriterer uddannelse højt, da sikring af ny viden og læring er udgangspunktet for en fortsat udvikling af vores børn og unges livskvalitet.

Faglige kompetencer:
 • du skal være uddannet pædagog
 • du skal være etisk velovervejet og funderet med blik for, at hvert barn og ung er et unikt menneske, som har krav på at få netop den kærlighed, omsorg, stabilitet, opdragelse mm., der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed
 • du skal have forståelse for, at planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering er lige vigtige elementer i moderne pædagogisk arbejde
 • du skal have gode skriftlige kompetencer
 • du kan forholde dig reflekterende til din egen praksis og omsætte fælles refleksioner til nye praksisser for dig selv og dine kollegaer
 • det vil være en fordel, hvis du har erfaring med lignende arbejde
 • vi arbejder ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi formidlet af Susan Hart
Personlige kompetencer:
 • du skal have en robust personlighed – og både kunne sætte personlige grænser og opretholde en professionel distance til arbejdet
 • du skal være rolig og kunne bevare overblikket – også når det går stærkt
 • du skal være fleksibel og indstillet på at gå konstruktivt til forandringer, og gerne kunne tænke ud af boksen i forhold til det daglige socialpædagogiske arbejde
 • du skal have lyst til at samarbejde og bidrage positivt, både i forhold til dit team og det øvrige Birkelund
 • du skal have lyst og engagement til et tæt samarbejde med de anbragte børns forældre og øvrige netværk
 • du skal have lyst til at arbejde hovedsageligt om aftenen, hver anden weekend (dag eller aften), samt ferier, jul og helligdage
 • du har et gyldigt kørekort, hvilket er en ufravigelig forudsætning for at komme i betragtning til stillingen
Du kan læse mere om Birkelund på hjemmesiden

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og SL. 

Vil du høre mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til forstander Poul Pedersen på 63 75 60 00 / 27 12 27 83, eller stedfortræder Anja Høegsberg på 24 65 06 35. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er søndag, den 20. oktober 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag, den 30. oktober 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
20-10-2019
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Poul Pedersen
63756000/27122783
Anja Høegsberg
24650635