Spring til indhold

Pædagog eller ergoterapeut til Flexbostøtten

Teamplayer med psykiatrierfaring – ansvar, indflydelse og faglig udvikling

Vi søger en pædagog eller en ergoterapeut til en begivenheds ansættelse på 30 timer ugentligt fra 1. november 2019.
Arbejdstiderne er fordelt på dag, aften og søndage, og for tiden er der 1 - 2 aftenvagter eller mellemvagter om ugen samt weekend svarende til hver 8. uge. Vi har åbent mandag til fredag fra 8.00 – 21.00 samt søndage fra 14.00 – 21.00.

Om os
Flexbostøtten er et tilbud i forløb sindslidelse som yder støtte til borgere, som har en længerevarende svær sindslidelse med særlige udfordringer og komplekse problemstillinger eksempelvis personlighedsforstyrrelser/borderline.
Borgerne har brug for omfattende støtte/et botilbudslignende tilbud, for at kunne forblive i eget hjem, og/eller fordi de ikke profiterer af at være på et botilbud.

Om jobbet
Samarbejdet med borgerne spænder bredt fra at udvikle personlige færdigheder, opretholde det sociale netværk, støtte til større selvstændighed i hverdagslivet, herunder at motivere, yde hjælp og støtte til at vedligeholde/øge evnen til at mestre et hverdagsliv.

Du bliver koordinator for 1 – 3 borgere hvor opgaven er at udrede, tilrettelægge, have overblik og evaluere rehabiliteringsforløbet sammen med borgeren samt sikre tilpas samarbejde med borgerens netværk og eksterne aktører.

Flexbostøtten er et by dækkende tilbud og vi cykler rundt til borgerne. Vi har cykel el-cykel samt IPad og mobiltelefon til vores rådighed.

Om dig
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet pædagog eller ergoterapeut.
 • At du har psykiatrierfaring og herigennem erfaring og lyst til at arbejde med personlighedsforstyrrelser/borderline.
 • Har erfaring med rehabilitering og kan støtte borgere, der har en svær sindslidelse og komplekse sociale problemstillinger.
 • Kan være medskaber i målrettede udviklingsforløb ud fra borgerens plan og den rehabiliterende referenceramme.
 • Kan være koordinator for borgerforløb og mestre at inddrage relevante interne/eksterne samarbejdspartnere.
 • Kender og er opmærksom på egne grænser.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå dynamisk i et teamsamarbejde
 • Har kommunikative kompetencer og kan praktisere en coachende og motiverende tilgang til borgerne.
 • Kan dokumentere skriftligt og borgernært
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Kan cykle i arbejdstiden
 • Vi benytter systemisk narrativ metode til sparring og Åben dialog til netværkssamtaler, så har du erfaring med disse vil det være et plus.
Vi tilbyder
At blive kollega i tværfagligt sammensat team med base på Solfaldsvej, hvor vi dagligt mødes til sparring og koordinering af vores opgaver samt afholdelse af de ugentlige teammøder og systematisk supervision.
Vi har et arbejdsmiljø præget af åbenhed og loyalitet samt ansvar, initiativ og faglighed i forhold til vores fælles opgave.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlings-berettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås hos assisterende rehabiliteringsleder Kenneth Bramming på  2942 8499 eller rehabiliteringsleder Tina Jakobsen på 6155 4553.

Se vores hjemmeside her

Det praktiske
Ansøgningsfrist den 22. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt tirsdag 29. oktober 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
22-10-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. november 2019

Kontaktperson

Tina Jakobsen
6155 4553
Kenneth Bramming
2942 8499