Spring til indhold

Konsulent til Kontrolenheden mod social dumping

Er du en menneskekender og har du ben i næsen? Kan du både tale med mennesker og analysere dokumentation og kontrakter?

Om os
Odense Kommune går forrest i kampen mod social dumping og derfor har vi vores egen Kontrolenhed, der sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de medarbejdere, der varetager opgaver og projekter for Kommunen.
Vi er fysisk tilstede på vores byggerier og handler resolut, når der er behov for det.
 
Kontrolenheden mod social dumping arbejder for at sikre Odense mod social dumping, herunder oplyse, opdrage og rådgive virksomheder i kampen mod social dumping.
 
Ligeledes varetager Kontrolenheden sikring med overholdelse af Kommunens Arbejdsklausul på kontrakter omhandlende anlæg, drift og tjenesteydelser.  Herudover arbejder enheden også med koordinering og udvikling af arbejdet med at få lærlinge samt forskellige typer af ledige i spil i kommunes kontrakter, således de sociale klausuler overholdes.
 
Kontrolenheden tilbyder tillige at varetage de øvrige fynske kommuners kontrol og håndhævelse af deres Arbejdsklausuler samt øvrige sociale klausuler.
 
Kontrolenhedens primære opgaver er:
 • At modtage og kvalificere anmeldelser via hotline
 • At udføre besøg på kommunens kontrakter
 • At gennemføre kontrol på baggrund af henvendelser eller mistanke
 • At identificere kontrakter med henblik på kontrol med overholdelse af Arbejdsklausulen
 • At optimere kommunens processer og udvikle i forhold til opfølgning og anvendelse af klausuler
 • At skabe kendskab og implementere klausulen i forvaltningerne
 • At kontrollere og skabe koordinering mellem de fynske kommuner ifb. med deres kontrol
 • At analysere brancher og deres virke
 • At analysere dokumentation og drage konklusion heraf
 • At afholde dialogmøder med leverandører
 • At være SWAT-funktion for kommunens nødstedte kontrakter
Kontrolenheden hører under Udbud & Kontraktstyring, en afdeling i Borgmesterforvaltningen. I afdelingen er vi er 27 medarbejdere som med energi, humor og høj faglighed brænder for vores spændende arbejdsområder. Samarbejdet præges af loyalitet og fleksibilitet til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere, ligesom trivsel og arbejdsglæde vægtes meget højt.
 
Om jobbet
Dine opgaver bliver:
 • At modtage og kvalificere anmeldelser
 • At foretage kontrol samt kunne spotte potentielle uregelmæssigheder på kommunens og samarbejdspartneres projekter
 • At være ansvarlig for håndtering af enhedens aftalestyringssystem, Comdia, herunder at kontakte leverandører og sikre korrekt og fyldestgørende overlevering af info. 
 • At være ansvarlig for dialog med kommunens interne projektledere med henblik på at optimere indsatsen, herunder implementere og koordinere processen med kontrol af klausuler i Kommunen
 • At være ansvarlig for koordinering, herunder kontakt til relevante myndigheder
 • At være ansvarlig for levering af dokumentation i henhold til Arbejdsklausulen
 • At være ansvarlig for beregning og analysering af dokumentation.
 • At varetage kommunikationen med kommunerne samt optimere procedurerne for samarbejdet med disse
 • At være ansvarlig for journalisering og korrekt håndtering af dokumenter i forhold til GDPR
 • At bistå kommunerne i spørgsmål vedrørende overholdelse af de enkelte klausuler

Om dig
Dine kvalifikationer:
 • Indgående kendskab til industrien og i særdeleshed byggebranchen, herunder bred erfaring med anvendelse af respektive overenskomster på området
 • Bredt kendskab til danske og europæiske arbejdsmarkedsforhold, herunder de relevante overenskomster på området
 • Stærke formidlingsevner både i forhold til den enkelte medarbejder på et byggeri og til embedsmænd på skrift og tale
 • Erfaring i at analysere og systematisk gennemgå dokumentation i form af lønsedler, ansættelseskontrakter, timesedler mm. 
 • Evne til at bevare overblikket og sikre snor i alle enhedens processer
 • Evne til at holde mange bolde i luften og sikre en korrekt sagsgang
 • Erfaren IT-bruger med god datadisciplin, som hurtig kan tilegne sig viden om nye systemer
Som person er du kendetegnet ved at være robust, dynamisk og initiativrig og går gerne forrest med lyst og mod til at udfordre dine omgivelser for at følge opgaverne skarpt til dørs.

Du opleves af andre som udadvendt og nysgerrig og har gode samarbejdsevner, understøttet af stærke kommunikative evner.

Du evner at følge op på projekter og deadlines, arbejder struktureret, udviklingsorienteret og bevarer overblikket selv i pressede situationer.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er på 30 timer ugentligt, med mulighed for fuld tid. Tiltrædelse ønskes senest 1. december 2019.
 
Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen eller en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer, er du velkommen til at rette henvendelse til konsulent Nicolai Nordqvist på 2163 1218 eller teamansvarlig Dorthe Høegsberg Wittenkamp på dorhg@odense.dk

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 29. september 2019. Vi forventer, at afholde samtaler 1. og 2. oktober 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
29-09-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. december 2019

Kontaktperson

Nicolai Nordqvist
2163 1218
Dorthe Høegsberg Wittenkamp
dorhg@odense.dk