Spring til indhold

Assisterende rehabiliteringsleder til Gerontopsykiatrisk Center, Rydsåvej

Har du erfaring med personaleledelse eller mod på at lære det. Trives du blandt borgere og personale i en uformel omgangstone. Er du en dygtig praktiker og har et godt kendskab til og erfaring med psykiatri/gerontopsykiatri. Er du vant til at undervise, og er du vedholdende når nye tiltag implementeres. Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder.

Vi søger en assisterende rehabiliteringsleder med sundhedsfaglig baggrund, som i samspil med de øvrige i ledelsesteamet skal være med til at sætte rammen og retningen for det gode borgerliv og arbejdsmiljøet. Du vil blive den ene af to assisterende ledere på Rydsåvej.

Om Rydsåvej
Rydsåvej er et botilbud med 44 lejligheder. Botilbuddets opgave er at tilbyde en rehabiliterende indsats til den ældre borgergruppe, 50+ årige, der ud over en sindslidelse ofte også har et plejebehov.
 
Vi er en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, der består primært af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og ergoterapeuter. Ledelsen består af en rehabiliteringsleder og to assisterende rehabiliteringsledere.
 
Vores kerneopgave er at tilrettelægge og koordinere individuelle borgerforløb, som understøtter og udvikler borgerens evne til at mestre et hverdagsliv på egne betingelser.
Dette sker i tæt samarbejde mellem borgere, personale, netværk, interne/eksterne samarbejdspartnere og civilsamfundet. 

Om dig
Vi forventer, at du

Er en nærværende leder, der kan coache og uddelegere til medarbejdere, der har høj grad af selvstændighed og faglighed i forhold til kerneopgaven.
 • Har erfaring med målgruppen og kan være samskabende om at styrke udviklingen af rehabiliteringsforløbene.
 • Er nysgerrig og åben og kan skabe gode samarbejdsrelationer gennem tydelig og anerkendende kommunikation
 • Kan arbejde med en kultur, hvor der kontinuerligt skabes rum til læring/videndeling
 • Har erfaring, evne og vilje til at være leder for egne teams og være aktiv i et udviklende lederteam i tæt samarbejde med lederkollegaer i forløb sindslidelse i Odense kommune
 • Har en lederuddannelse, eller er parat til at påbegynde en lederuddannelse
Vi tilbyder
 • Et samarbejde, som bygger på en nysgerrig og anerkendende tilgang
 • En organisation præget af bevægelse og forandring
 • Gode muligheder udvikling både ledelsesmæssigt, personligt og fagligt.
 • Ledelsesmæssig opbakning, sparring og udvikling
 • Mentor den første tid
 • Ledersupervision
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Tiltrædelse er 1. december 2019.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091.  
 
Vil du læse mere om Rydsåvej.

Som leder på Rydsåvej arbejder du ud fra Odense Kommunes ledelses- og medarbejdergrundlag. Læs mere her.

Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen her.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er onsdag den 9. oktober 2019. Vi forventer at holde 1. samtalerunde den 21. oktober 2019 og 2. samtalerunde den 28. oktober 2019.

Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
09-10-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. december 2019

Kontaktperson

Ulla Bebe Krog
2133 8091