Spring til indhold

Vuggestuepædagog til Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup, Børnehuset Slåenhaven

Har du lyst, faglighed, humor og mod på at deltage i den pædagogiske udvikling i Børnehuset Slåenhaven, - så er det NU, - at du skal slå til!

I Børnehuset Slåenhaven, som er en del af Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup, søger vi en pædagog på 35 timer om ugen til vores vuggestue.

Som ansat i Inst. HCA-Seden-Agedrup får du mulighed for at blive en del af en mangfoldig og forholdsvis nystartet institution, der tilbyder:
 • Et udviklende og understøttende intro-forløb
 • Et stærkt samarbejde med forældre, kollegaer og fællesfaglige samarbejdspartnere
 • En dagligdag, hvor du har direkte indflydelse på hverdagen i både eget børnehus, samt hele institutionen bl.a. via vores Kaizentavler
 • Relevant kompetenceudvikling
 • Deltagelse i udviklingen af en enestående institution, med en hel unik boligsammensætning
Om os
Vi er en forholdsvis nyligt fusioneret Børneinstitution bestående af 9 børnehuse:
Kildegården/Muldvarpen, Atlantis, Bøgelund+bus, Fjordager, Hvenekilden, Seden, Fridasholm, Pilebækken og Slåenhaven.

Børnehuset Slåenhaven er et aldersintegreret børnehus med 15 vuggestuebørn og 37 børnehavebørn. I Slåenhaven har vi en velfungerende frokostordning, hvor vi med respekt for de mange madkulturer og den mangfoldige børnegruppe, har valgt den tilgang til den forældrevalgte frokostordning at servere alle former for mad.

Med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den nye styrkede læreplan har vi kastet os ind i en større udviklingsproces med høj faglighed for øje. I Børnehuset Slåenhaven er vi kun lige startet på den proces, og vi har i den kommende tid derfor fokus på udvikling af vores struktur, læringsmiljøer og fællesskaber.

Derudover vægter vi det gode forældresamarbejde og har netop derfor, lige startet en systematik op omkring dette arbejde ved hjælp af en samtalemodel, vi har udviklet i Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup. I Slåenhaven er vi derudover så heldige at være en del af Socialstyrelsens projekt om ”Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner” og i den forbindelse har vi naturligvis valgt forældresamarbejde som fokus, med et fokus på, at alt skal gå gennem forældrene. Så vi mener det, når vi siger, at vi vægter det gode forældresamarbejde.

Om dig
Som du kan læse, har vi gang i en større pædagogisk udvikling i Slåenhaven, så har du, efter, at have læst ovenstående stadig, lyst, faglighed, humor og mod på at blive en del af dette arbejde, synes vi, at du skal læse videre.

Hvis ja, - så har vi følgende forventninger til dig:
 • At du er uddannet pædagog og målrettet søger aldersgruppen 0-3 år.
 • At du har en diplomuddannelse i inklusion og/eller relationskompetence.
 • At du er villig til at indgå i Odense Kommunes dagtilbuds-uddannelse i Sprogklar.
 • At du er tydelig og anerkendende i din pædagogiske tilgang overfor børnegruppen og forældrene.
 • At du kan aflæse børnegruppens dynamik og med udgangspunkt i det enkelte barn kan igangsætte leg / aktiviteter, som gerne tager afsæt i leg og bevægelse, samt naturen som pædagogisk platform.
 • At du kan fordybe dig i nærværet med det enkelte barn / børnene.
 • Kan se formålet med aktiviteter, der tager udgangspunkt i leg, bevægelse og udeliv, samt omsætte det til praksis.
 • At du er optaget af at skabe læring i rutinerne.
 • At du kan samarbejde og har fokus på ressourcesynet i forhold til forældrene.
 • At du kan samarbejde og tør stå ved din faglighed i samarbejdet med hele børnehuset, samt tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Har let til smil og ønsker at bibringe vores personalegruppe humor.
 • Har erfaring i arbejdet med sprog og er teoretisk velfunderet.
Vi tilbyder
 • Et hus / et udeområde med stor mulighed for at lave udepædagogiske aktiviteter.
 • En masse skønne børn, som er vilde med at komme i børnehuset hver dag.
 • En arbejdsplads, hvor vi har let til smil og har virkelig ”dårlig” humor.
 • Et børnehus, hvor vi i personalegruppen tilstræber et højt fagligt niveau at debattere ud fra.
 • En arbejdsplads, hvor vi tør udfordre os selv og hinanden på faglighed.
 • Et børnehus, hvor trivsel er i fokus for både forældre, børn og medarbejdere.
 • Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi reflekterer, deler viden og giver sparring til hinanden.
 • Et børnehus, hvor du har mulighed for at bidrage til den igangværende pædagogiske udvikling.
 • En Børneinstitution, hvor du har mulighed for at bidrage til udviklende børnemiljøer og et godt arbejdsmiljø.
Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse er snarest muligt.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Betina Skytthe på 2037 4131.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag, den 6. oktober 2019. 

Ansættelsessamtaler er i Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup delt op i to. I første samtale er der indlagt et praktisk element, hvor du vil være sammen med os en formiddag eller en eftermiddag omkring en praktisk opgave, der relaterer til stillingsopslaget. Fornemmer vi, at du efter første samtale matcher vores stillingsopslag, vil du blive indkaldt til anden samtalerunde, som er en yderligere uddybende samtale.

Første samtalerunde (den praktiske samtale) foregår i Slåenhaven, den 24. oktober 2019.
Anden samtalerunde foregår på institutionslederens kontor på Ejby Kirkevej, den 31. oktober 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
06-10-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Betina Skytthe
20374131