Spring til indhold

Autoriseret psykolog til Børnehus Syd i EsbjergPå grund af udvidelse af Børnehus Syds målgruppe og øget brug af Børnehus Syds ekspertise opnormerer vi med en psykolog i vores afdeling i Esbjerg. Vi søger derfor en autoriseret psykolog til fastansættelse pr. 1. november 2019 eller snarest derefter. Så ønsker du at bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for fysisk/ psykisk vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

Om Børnehus Syd
Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn ml. 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.

Børnehuset arbejder med de børn, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.

Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering og konsulentbistand. Børnehus Syd har afdelinger i Odense, Esbjerg og Aabenraa, og det er til Esbjerg, vi søger en psykolog.

Om stillingen
Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet. Du har flair for både drifts- og udviklingsopgaver, ligesom du har lyst til at tage ansvar for det tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.

Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært at:
 • vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov via samtaler, psykologisk screening og legeobservation samt udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere
 • overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner
 • gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner
 • bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veludviklet samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse
Endvidere er dine opgaver i et vist omfang:
 • sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • at yde rådgivning og vejledning i sager om overgreb til kommunernes myndighedsrådgivere, samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • at varetage behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne, herunder stabiliserende samtaler, traumebehandling og supervisionsopgaver, ud fra de kvalifikationer man har som psykolog
 • formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner
Vi kan tilbyde dig
 • et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt, og vi vægter høj kvalitet i opgaveløsningen
 • en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling
 • mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet
 • opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision
 • en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt
 • at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres
 • at blive en del af et tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen
 • en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet
Om dig
Vi forventer af dig, at du:
 • er autoriseret psykolog og har erfaring med at anvende psykologisk teori og metoder - helst indenfor overgrebsområdet, men ellers med interesse for at lære at anvende dem her
 • har viden om - og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse
 • er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere
 • har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent
 • fungerer godt i feltet mellem stabilitet og udvikling, og derved bidrager til begge
 • formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk
 • er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag
 • bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil
 • har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, samt finder det interessant at formidle sig skriftligt
Læs mere om Børnehus Syd her

Desuden henvises der til Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehuse.

Stillingen er fast og er på 32-37 timer om ugen. Du bedes i din ansøgning angive, hvilket timetal du søger på.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og DP.

Vil du vide mere?
Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på dkka@odense.dk, 29104553, faglig teamleder Lane Lund på lalun@odense.dk, 30694497, faglig koordinator Tina Andersen, tinka@odense.dk, 30913657 eller psykolog Thomas Iversen, thvi@odense.dk, 30694504.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 23. september 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. september i Esbjerg.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
23-09-2019
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. november 2019

Kontaktperson

Ditte Askerod / Lane Lund
29104553 / 30694497
Tina Andersen / Thomas Iversen
30913657 / 30694504