Pædagog til CSV Odense, afd. STU Døckerslundsvej

Brænder du for at være med til at gøre en forskel for unge med særlige behov? 

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup søger pædagog på 35 timer om ugen, til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på vores afdeling på Døckerslundsvej 186, 5000 Odense C.

STU er et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU’en har til formål, at de unge tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt, og kan komme videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Som ansat på CSV er du en del af skolens samlede STU-tilbud, der er fordelt på fire matrikler. Derfor skal man som udgangspunkt kunne se sig selv i alle centerets afdelinger.
Aktuelt er stillingen på vores afdeling på STU Døckerslundsvej. På denne matrikel går de STU elever, der er tættest på uddannelse og job set i forhold til målgruppen af STU-elever.

STU Døckerslundsvej består af grupperne STU Basis og STU Job. Eleverne kan have forskellige vanskeligheder, såsom f.eks. socio emotionelle vanskeligheder, ADHD, Autismespektrumforstyrrelser.

Stillingen vil primært være i STU Basis, men der vil også kunne være timer i STU Job.
Eleverne i STU Basis er de unge, der er mest udfordret på det psykiske plan. Her tager deres STU tilbud afsæt i et skema, der minder om at gå i skole, hvorimod tilgangen til undervisningen i STU Job er værkstedsbaseret og minder om en arbejdsplads, hvor eleverne er tilknyttet et af vores tre teams: Bike, Handy, Køkken/rengøring.

Fælles for alle eleverne på matriklen er, vi igennem uddannelsen giver de unge mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt med stor respekt for deres egen vilje, drømme, håb og ønsker. Vi arbejder anerkendende og med et positivt fokus og ser elevernes udviklingsmuligheder frem for deres begrænsninger.
Gennem deres uddannelse er man som personale med til at afklare den enkelte unges kompetencer og potentialer, så de, når de udskrives fra uddannelsen, er på vej videre i job eller uddannelse.

På STU Døckerslundsvej er der ansat både lærere og pædagoger. 

Om dig
 • du har en pædagogfaglig grunduddannelse
 • du har nemt ved at skabe relationer til de unge
 • du har en anerkendende tilgang til de unge
 • du er målrettet og resultatorienteret
 • du kan arbejde selvstændigt, tværfagligt og tage ansvar for at understøtte CSV's kerneopgave
 • du kan tilrettelægge pædagogiske aktiviteter ud fra elevernes individuelle mål
 • du har gode samarbejdsevner og let ved at skabe relationer til andre samarbejdspartnere
 • du er dygtig skriftligt, blandt andet til daglig dokumentation samt til kommunikation til sagsbehandler, forældre og andre i netværket.
 • du er iderig og arbejder løsningsorienteret og reflekterende i forhold til at skabe muligheder, der er med til at fastholde de unge i uddannelse
 • du kan planlægge og skabe en tydelig struktur for elever sammen med dine kolleger
 • du har kørekort
Om jobbet 
Dine opgaver bliver:
 • arbejde med udvikling af de unges personlige og sociale kompetencer
 • arbejde med de unges motivation
 • arbejde med de unges selvforståelse og egenindsigt
 • sammen med det tværfaglige team at varetage de pædagogiske opgaver
 • at sætte individuelle mål og tage del i skriftlig dokumentation og evaluering
 • at deltage i mødevirksomhed omkring eleverne, i teamet, i afdelingen og i hele centeret
 • at medvirke til en fortsat udvikling af dette særlige undervisningstilbud
 • at være kontaktperson for en gruppe elever og tage ansvar for deres STU-forløb
Vi tilbyder
 • en personalegruppe, der arbejder selvstændigt og i selvstyrende teams
 • en spændende og engageret personalegruppe, der agerer inkluderende
 • en mulighed for at være med til at tilrettelægge eget arbejde kollegial sparring/coaching 
 • en spændende arbejdsplads, hvor der altid er plads til nye ideer
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse 1. oktober 2019 eller tidligere.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingerne kan du kontakte leder, Gitte Clasen på gbu@odense.dk eller på 2459 7638.  Kontakttidspunkter telefonisk er mandage og tirsdage mellem kl. 14.00-16.00. 

Så også vores hjemmeside

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 26. august 2019, vi forventer at holde samtaler den 29. august 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
26-08-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Gitte Clasen
24597638