Udbudskonsulent til Udbud og Kontraktstyring - barselsvikariat

I Udbud og Kontraktstyring arbejder vi målrettet på at forblive en af Danmarks bedste udbudsafdelinger og i den forbindelse, søger vi en ny kollega til et barselsvikariat.
 
I Udbud & Kontraktstyring har vi det overordnede ansvar for koordinering af Odense Kommunes udbud og indkøb og er rådgivende for hele kommunen i indkøbs- og udbudsspørgsmål. Vi gennemfører egne udbud, udbud i indkøbsfællesskaber (SKI og KomUdbud) samt yder konsulentbistand i forbindelse med udbud, der gennemføres i de øvrige fagforvaltninger.

Om os
Vi er ca. 25 medarbejdere, der med energi, humor og høj faglighed brænder for udbudsområdet. Afdelingen er opdelt i 3 overordnede udbudsteams; Team Borger, Team Terræn og Team IT. Derudover består afdelingen af en stabsenhed samt Kontrolenheden mod Social Dumping.

Hvert team er organiseret med en teamkoordinator, udbudskonsulenter samt en contract manager.

Udbud og Kontraktstyring er organisatorisk placeret under Økonomi og Effekt i Borgmesterforvaltningen.

Om jobbet
Udbudsopgaverne er organiseret som selvstændige projekter, hvor du som udbudskonsulent er projektleder og ansvarlig for hele udbudsprocessen i samarbejde med ressourcepersoner på tværs af fagforvaltningerne. Efter kontraktindgåelse overgår ansvaret for kontraktopfølgning til contract manageren i teamet.

Stillingen vil blive tilknyttet Team Borger. I teamet arbejder vi primært sammen med  Ældre- og Handicapforvaltningen samt Beskæftigelsesforvaltningen, hvor vi står for udbud på det borgernære område (blandt andet udbud af diverse hjælpemidler, tandreguleringsprodukter, velfærdsteknologiske løsninger, forløb for kontanthjælpsmodtagere).

Barselsvikaren vil have følgende hovedopgaver:
 • Projektledelse og rådgivning på gennemførsel af udbud.
 • Understøttelse af fagforvaltningerne blandt andet igennem åben dialog og godt samarbejde.
 • Kommunikation med/håndtering af eksterne interessenter.
 • Igangsættelse og deltagelse i udviklingsprojekter på udbudsområdet.
 • Deltagelse i indkøbsfællesskaber som KomUdbud og SKI.
Barselsvikaren refererer til chefen for Udbud & Kontraktstyring.

Om dig
Vi forventer, at du:
 • Har en relevant uddannelse fx cand.merc.(jur.), cand.jur., cand.merc. eller lignende
 • Vi forventer at du har minimum et par års erfaring fra en lignende/tilsvarende stilling. For den rette kandidat kan nyuddannede også komme i betragtning
 • Evner at være faglig sparringspartner for både kollegaer og ledelse
 • Kan arbejde struktureret i en travl hverdag
 • Har kendskab til de offentlige udbudsregler og har lyst at tilegne dig ny viden på området
 • Har humor og trives i et uhøjtideligt miljø
 • Har personligt drive og er tillidsskabende
 • Har gennemslagskraft
 • Har interesse for at forene udbudsregler med det gode købmandskab
Som person er du kendetegnet ved at være robust, dynamisk og initiativrig. Du opleves af andre som udadvendt og nysgerrig og har gode samarbejdsevner, understøttet af stærke kommunikative evner.

Du evner at følge op på projekter og deadlines, arbejder struktureret og udviklingsorienteret og bevarer overblikket selv i pressede situationer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vikariatet er på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt dog senest 1.oktober 2019. Arbejdssted: Odense Rådhus.

Vil du vide mere?
Henvendelse kan rettes til chef for Udbud og Kontraktstyring Cecilie Schwartz Førby på 5115 8964/mail cesf@odense.dk eller teamkoordinator Kanita Rikalo på 2910 7887/ mail karik@odense.dk.

Du er velkommen til at kontakte med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse mere om Udbud & Kontraktstyring, og hvem vi er på https://www.odense.dk/erhverv/udbud
 
Det praktiske  
Ansøgningsfrist er søndag den 25. august 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 35, 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
25-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Kanita Rikalo
2910 7887
Cecilie Schwartz Førby
5115 8964