Rehabiliteringsmedarbejder til Vista Hus

Vista Hus søger en rehabiliteringsmedarbejder  pr 1. september 2019 eller snarest herefter til en fast stilling.

Om Vista Hus
Vista Hus er et rehabiliterings-og behandlingstilbud til borgere med dobbeltdiagnose, det vil sige mennesker med svære sindslidelser, et omfattende stof og/eller alkoholmisbrug, store sociale udfordringer. De fleste har ligeledes en behandlingsdom.

Bostedet er et tilbud om et kortere eller længerevarende forløb til borgere, der af forskellige årsager ikke magter at bo i egen bolig, og som har brug for en særlig ramme der på sigt kan skabe kompetencer til at bo i eget hjem.

Vista Hus har som overordnet formål at medvirke til at højne mestringsevnen og livskvaliteten hos en meget udsat borgergruppe, ved at tilbyde tæt kontakt og støtte op om de basale behov.
Håbet er, at der kan etableres en træningsbane hvor målgruppen kan styrke og udvikle sociale kompetencer og arbejde hen imod større grad af selvstændighed og selvhjulpenhed.

Om jobbet
Dagligdagen vil byde på en integreret indsats omkring støtte til behandling af sindslidelse og misbrug samt hjælp til at opnå større ressourcer til at klare de psykosociale udfordringer den enkelte borger måtte have.

Vista Hus har et tæt samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere omkring den enkelte borger, og har et særligt fokus på værdien i samarbejdet med vores beboeres private netværk.

Vi arbejder ud fra den tilgang at enhver, både beboere og medarbejdere, ønsker at blive mødt i anerkendelse af de gode intentioner der kan findes i al adfærd.

Vi ønsker en konfliktnedtrappende ansvarlighed fra vores medarbejdere, og en evne til at se ud over diagnoser og øvrige definitioner, der kan være med til at danne og fastholde negative identitetskonklusioner.

Vores beboere har stort behov for hjælp og guidning til affektregulering. Vi anvender anerkendte metoder, som b.la LA2, Åben Dialog, samt de systemiske/narrative principper.
Du skal som udgangspunkt påtænke at skiftende vagter, dagvagt, aftenvagt eller aften/sovevagt samt arbejde hver 2. weekend.

Vi søger medarbejdere der:
  • Har erfaring fra psykiatri-og/eller misbrugsområdet
  • Er uddannet, ergoterapeut, socialrådgiver, fysioterapeut, sygeplejerske eller social -og sundhedsassistent
  • Har lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab hvor man i høj grad italesætter den undren der kan opstå, når holdninger og handlinger ser forskellige ud
  • Er i stand til at etablere – og genetablere – den vigtige og respektfulde kontakt som er en ubetinget forudsætning for at kunne opbygge relationer til vores massivt udfordrede beboere
  • Har evne og lyst til at se på egen andel af de relationer og situationer der giver udfordringer
  • Kan anvende sit faglige og personlige fundament, være ydmyg og åben for andre veje at gå, og tage udgangspunkt i det der virker

Vi tilbyder
  • En dynamisk og humørfyldt arbejdsplads, med højt til loftet på alle måder
  • Vi søger at skabe de bedste forudsætninger for personlig og faglig udvikling gennem sparring, uddannelse og supervision
  • Kan du se dig selv som en del af et engageret team på et nystartet bosted, hvor du i høj grad kan være med til at sætte dit præg, ser vi meget frem til en ansøgning fra dig

Løn-ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Helle Bertram Olsen på 28943996, eller rehabiliteringsleder Erik Holm på 20821833.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 18. august 2019 og vi forventer og holde samtaler den 26. august 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
18-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september 2019

Kontaktperson

Helle B Olsen
28943996
Erik Holm
20821833