Afdelingsleder til Børne- og Ungerådgivningen

Vil du have en enestående mulighed for at bidrage til udviklingen af en stærk Børne- og Ungerådgivning?

Vi søger en afdelingsleder, som har solid viden og erfaring fra området med udsatte børnefamilier, og som har erfaring med eller mod på ledelse af medarbejdere, der arbejder med særdeles komplekse problemstillinger på myndighedsområdet indenfor Servicelovens bestemmelser omkring særlig støtte til børn og unge.


Om os
I hele Børn- og Ungeforvaltningen arbejder vi med tidlig indsats og har lige gennemført en stor organisationsændring i håbet om at styrke det tværfaglige samarbejde. Det er en af flere strategier, vi arbejder med, hvor det hele hænger sammen i en rød tråd og hvor det overordnede tema er at sikre børn og unge en tryg barndom i Odense, og hvor barndommen ikke blot er en forberedelse til voksenlivet, men også har en værdi i sig selv.

Som afdelingsleder bliver du en del af en organisation, hvor vi skaber udvikling, resultater og hvor vi er ambitiøse på vegne af udsatte børn og unge i Odense. Børne- og Ungerådgivningen er udover at være en af landets største også præget af højt socialfagligt vidensniveau og indsigt i de børn og unge og familier, vi samarbejder med.

Afdelingslederen bliver leder af afdeling SYD, der er én af 4 afdelinger der behandler underretninger, udfærdiger børnefaglige undersøgelser samt iværksætter foranstaltninger. Det er med andre ord en ren myndighed. Det hele med det formål at sikre børns udvikling og trivsel. Det er en arbejdsplads, hvor vi dagligt bekræftes i at det er meningsfyldt og hvor vi gør en forskel. Afdelingsledere skal referere til centerchefen

Om jobbet
Som afdelingsleder skal du have tæft for både det organisatoriske udviklingsarbejde og personaleledelse og samtidig have et skarpt fokus på styring og opfølgning på mål og resultater. Du skal finde driftopgaver spændende og se vigtigheden af at skabe struktur og stabilitet.

Din tilgang til sparringen af medarbejdere skal være anerkendende og nysgerrig, og den skal understøtte, at opgaveløsningen og kompetenceudvikling sker i overensstemmelse med de politiske visioner og fastsatte mål for området. Du skal derfor være en stærk formidler både i skrift og tale, og du skal kunne insistere på at samarbejde med netværk, institutioner, skoler, civilsamfundsaktører og andre relevante samarbejdspartnere, så vi kontinuerligt har fokus på kvalitet og sammenhæng i opgaveløsningen.

Som afdelingsleder skal du indgå i den nuværende ledergruppe, som består af en centerchef og 9 afdelingsledere. Du vil få personaleansvar for 20-25 medarbejdere.

Om dig 
Du kan overskue en sammensat opgaveportefølje, arbejder struktureret og skaber overblik i forhold til at håndtere de kompleksiteter, dilemmaer, udfordringer og muligheder, der præger det specialiserede børne- og ungeområde.
Vi forventer at du
 • Har en relevant socialfaglig uddannelse gerne med overbygning
 • Har indgående kendskab til arbejdet med udsatte børnefamilier og til servicelovens bestemmelser
 • Er optaget af og har holdninger til, hvad der karakteriserer god forvaltningskik og kvalificerer myndighedssagsbehandling på området
 • Har måske allerede erfaring med personaleledelse, og du kan understøtte et fagligt og personligt udviklende arbejdsmiljø
 • Ser værdien i at styrke fagligheden og sikre samskabelse
Personlige kompetencer
 • Du har - udover en fagligt relevant baggrund - ledelseserfaring eller lyst til og mod på ledelsesfaget
 • Du besidder en høj grad af integritet og mestrer at balancere menneskelige, faglige og økonomiske hensyn
 • Du skaber relationer og kontakt til andre
 • Du er god til at håndtere kritik og er nysgerrig på at forstå og lære af de socialrådgivere, kolleger og samarbejdspartnere, som du interagerer med.
Vi tilbyder
 • Du bliver en del af et lederteam, der komplementerer hinanden og samarbejder i en uformel omgangstone
 • En lederstilling i en organisation, hvor vi på tværs af enheder arbejder med udviklingen af professionel ledelse i en kompleks velfærdskontekst
 • Høj grad af indflydelse og ansvar for en opgave, der kræver personligt overskud, robusthed og høj arbejdskapacitet
 • Rig mulighed for at udvikle dig og få styrket såvel dine ledelsesmæssige som faglige kompetencer,
 • Dygtige kolleger at sparre med, som alle er fagligt kompetente og har stor ledelseserfaring.
Som ny leder vil du få en grundig introduktion til arbejdet i Børne- og Ungerådgivningen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er med tiltrædelse 1. oktober 2019.

Vil du vide mere?
Yderligere information kan fås ved centerchef Charlotte Jensen på 5120 9986 eller mail til chjen@odense.dk Charlotte Jensen kan ikke kontaktes i uge 28 og 33, da hun holder ferie.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er onsdag den 14. august 2019.

Vi forventer at afholde 1. samtale mandag den 19. august og 2. samtale i uge 35.
Kandidater der indkaldes til 1. samtale vil blive kontaktet pr. telefon fredag den 16. august 2019.

Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i dagene mellem 1. og 2. samtale. Der kan også indgå case i samtaleprocessen. Desuden skal du medbringe referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
14-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Charlotte Jensen
5120 9986