Motiverende ass. rehabiliteringsleder til Dalumgruppen

Har du lyst til at lede medarbejdere, der hver dag yder en værdifuld indsats i samarbejde med Odenses ældreEr du stolt af det, du kan? Og har du lyst til at motivere dine medarbejdere til også at være stolte af deres arbejde?

Så er du vores nye, assisterende rehabiliteringsleder til Dalumgruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense kommune. 

Om os
Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet. 
Det betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. At vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og at det er borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.
Det skal vi altid holde fokus på, og derfor har vi brug for stærke og engagerede ledere.

Om Dalumgruppen
Dalumgruppen er organiseret i Ældre-og Handicapforvaltningen under rehabiliteringsforløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Vi yder indsatser til over 350 borgere med egen mestringsevne, men med midlertidige eller vedvarende, fysiske funktionsnedsættelser. Gruppen leverer både hjemmepleje, sygepleje og genoptræning. 
Medarbejdergruppen på 60 medarbejdere er tværfaglig sammensat og består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, træningsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der er højt til loftet og godt humør.
Hverdagen for medarbejderne i Dalumgruppen er præget af en ambitiøs tilgang til det rehabiliterende arbejde sammen med borgeren.

Vi arbejder rehabiliterende
Borgerne mødes af en rehabiliterende arbejdsform og indgår derved i en helhedsorienteret, målrettet og tværfaglig sammenhæng. Vores mål er, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at en stærk monofaglighed er forudsætningen for et værdiskabende tværfagligt samarbejde.
Den stærke monofaglighed prioriteres og skal ledes. Eksempler herpå er Sundhedslovens § 138 og §140 samt Servicelovens §83 A.
Samlet set er vi inde i en rivende udvikling, da grænserne for opgavevaretagelse på hospital og i kommune hele tiden flytter sig. Der er et højt borgerflow, og hverdagen kan derfor være hektisk og uforudsigelig – men altid spændende. Ofte står vi i nye situationer, som vi sætter en ære i at løse med borgeren i centrum.
Vi har konstant fokus på at effekten af vores arbejde og hvordan effekterne skabes indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Om jobbet
I denne stilling skal du indgå i et tæt partnerskab med gruppens rehabiliteringsleder. Hverdagen byder på mange forskellige ledelsesopgaver, hvoraf nogle er meget rutineprægede eksempelvis vagtplan og sygemelding. Sammen tager vi ansvar for gruppen, hvor der altid er fokus på effektive og effektfulde borgerforløb samt trivsel. Du får økonomisk medansvar. En del af dine opgaver foregår i vores dokumentationssystemer Care og én Plan (Odense Kommunes eget tværfaglige dokumentationssystem). 
Du refererer til rehabiliteringslederen i Dalumgruppen og bliver desuden en del af lederteams i geografien og i forløbet, hvor omdrejningspunktet er sparring, erfaringsudveksling og udvikling. Du indgår som alle andre chefer, ledere og medarbejdere i forskellige kompetenceudviklingstiltag.
Vi tilbyder et individuelt introduktionsprogram skræddersyet til dig og gode muligheder for lederuddannelse.   

Om dig
Du har en naturlig lyst til at bidrage til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og samarbejdet med de borgere, vi møder hver dag. Et vigtig parameter for dig er en motiverende ledelsestilgang, som du formår at udfolde i krydsfeltet mellem ledelse af monofaglighed og tværfaglighed i en rehabiliterende kontekst. Især når du agerer i en travl og uforudsigelig hverdag med mange bolde i luften, skal du arbejde motiverende og vedholdende samt prioritere opgaverne – men også huske at trække stikket ud.
Du behøver ikke nødvendigvis have ledelseserfaring, men du skal have en sundhedsfaglig uddannelse, som sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut. Det vigtigste er dog, at du har lyst til og mod på ledelse og brænder for det rehabiliterende arbejde.
Vi ønsker os, at du:
  • Er en omhyggelig og detaljeorienteret opgaveløser
  • Bevarer roen og holder hovedet koldt i pressede situationer
  • Arbejder selvstændigt med tillid til egne evner indenfor de givne rammer og hele tiden i samarbejde med rehabiliteringslederen
  • Håndterer kritik på en konstruktiv måde
  • Formår at være i en samtidig ambition om at styre en stram økonomi og udvikle den rehabiliterende arbejdsform i et tæt samspil med rehabiliteringslederen
  • Smilende, imødekommende, og har let til grin.
Kan du svare ja til størstedelen af vores ønsker, så send os din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen ønskes besat senest den 1. oktober 2019.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 2340 6077 eller hehj@odense.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er fredag den 16. august 2019. Bemærk vi indkalder med kort varsel.
Vi forventer at afholde 1. samtale onsdag den 21. august og 2. samtale tirsdag den 27. august. I forbindelse med 2. samtale bliver du præsenteret for en personprofiltest og en case, desuden skal du medbringe referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
16-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Heidi Harbjerg Jensen
2340 6077