Familiebehandler til Familie og Ungehuset Odense 4-18 år

Da en af vores familiebehandlere har søgt nye udfordringer, har vi en ledig familiebehandlerstilling til besættelse den 1. oktober 2019. Der er tale om en fast stilling på fuld tid.

Om os
Familie og Ungehuset Odense 4-18 år er et af to familiehuse i Odense Kommune. Vi arbejder med udsatte børn og unge og deres familier i aldersgruppen 4-18 år. Organisatorisk hører vi til i Familie og Velfærdsafdelingen og er organiseret i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). Børnene og deres familier henvises fra Børne- og Ungerådgivningen.

Indsatserne i huset skal være forebyggende og fleksible og rettes mod børn med særlige behov. Vi arbejder med børn og unge og deres familier i et udviklingsfremmende perspektiv. Der tilbydes behandling af det enkelte barn og barnets familie, jf. SL. § 52.3 stk. 2, 3 og 6. I alle foranstaltningssager arbejder vi efter kontrakter udarbejdet på det enkelte barn.

Indsatserne i Familiehuset skal understøtte udviklingen af bæredygtige relationer til andre samt forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet. Vi arbejder med at tænke innovativt i det daglige arbejde og har hele tiden øje for, hvordan vi kan lave faglig udvikling ind i driften.

Huset rummer en mangfoldighed af metoder i behandlingsarbejdet. Fælles for vores praksis er dog en underliggende relationel og systemisk forståelse, hvor vi møder familierne og deres problemer ud fra en relationel forståelse. Vi tager derfor som oftest udgangspunkt i systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret tænkning.

For hovedparten af personalet gælder, at de er pædagoger, socialrådgivere eller psykologer - alle med relevant terapeutisk efteruddannelse.

Vi bruger i alle behandlingsindsatser et dialog- og effektmålingsredskab, Feedback Informed Treatment (FIT).

Om jobbet
Hovedopgaver for familiebehandler:
 • familiebehandling
 • individuel behandling og rådgivning til barnet/den unge
 • rådgivning/behandling til barnets/den unges forældre
 • koordinering af samarbejdet med de professionelle, der er omkring barnet/den unge
 • helhedsorienterede indsatser, hvor der også ydes praktisk pædagogisk støtte
 • observationsopgaver
 • kontaktpersonsopgaver
Medarbejderne er medansvarlige for, at der iværksættes et koordineret tværfagligt samarbejde – via netværksarbejdet – med såvel det private som det professionelle netværk. I Familie og Ungehuset arbejdes der helhedsorienteret med fokus på de relationer, barnet og dets familie indgår i.

Der vil være skiftende arbejdstider.

Om dig
Vi forventer, at du har:
 • en uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller anden uddannelse på bachelorniveau
 • en familieterapeutisk eller psykoterapeutisk efteruddannelse
 • erfaring i arbejdet med familiebehandling
 • kendskab til systemisk tænkning – og metode
 • lyst til og engagement i arbejdet med børn, unge og deres familier
 • lyst til at deltage aktivt i Familie- og Ungehusets faglige udvikling og supervision
 • kendskab til og erfaring med tværfagligt samarbejde
 • kendskab til og erfaring med arbejdet med udsatte børn og unge
Du kan også have:
 • en efteruddannelse i Theraplay eller en sanse- og kropsterapeutisk tilgang eller lignede
 • kendskab til og erfaring med arbejdet med unge med angst
 • kendskab til neuro-affektive eller psyko-traumatologiske teoridannelser med særligt fokus på, hvorledes vi kan omsætte disse
Desuden forventer vi, at du er:
 • psykisk robust og har overskud og gå-på-mod
 • en person, der har en lys og humoristisk tilgang til dit arbejdsliv, og som kan se muligheder i en forandringstid
 • fleksibel i opgaveløsningen
 • en person, der hviler i din egen faglige identitet og er nysgerrig på andres
 • kan tilrettelægge og administrere eget arbejde
 • klar til at tage medansvar i at bevare et godt arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor:
 • der er en engageret personalegruppe og en stor social kapital
 • der er et højt fagligt niveau
 • der er god oplæring, og hvor man ikke lades alene om svære opgaver
 • faglig udvikling er en del af den daglige drift
 • deltagelse i supervision er et krav
 • vi bruger feedback fra borgere og samarbejdspartnere til at justere og kvalificere behandlingsindsatser og inddrager FIT i sagsdrøftelser
Det er et krav, at du har kørekort. Huset har tre biler til deling blandt familiebehandlerne. Der stilles også el-cykler til rådighed.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til tillidsrepræsentant for pædagogerne, familiebehandler Hanne Nørgaard, hann@odense.dk, 20 18 46 05 (træffes ikke i perioden 24. juli 2019 til 7. august 2019) eller til Familie og Ungehusets leder Henriette Hylgaard, hrh@odense.dk, 24 22 79 85 (træffes ikke i perioden 11. juli 2019 til 5. august 2019). 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og PFF (pædagog) eller DS (socialrådgiver).

Det praktiske
Ansøgningsfrist er tirsdag, den 20. august 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag, den 26. august 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
20-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Henriette Hylgaard
24227985
Hanne Nørgaard
20184605