Økonomisk konsulent til Borgmesterforvaltningen

Er du holdspiller og bliver du motiveret af at få kollektivet til at præstere?

I staben Økonomi & Effekt søger vi en økonomisk konsulent, som sammen med sit team er en central figur i forhold til økonomistyringen, herunder controlling i Borgmesterforvaltningen.
 
Om jobbet
På det mere konkrete plan vil du blive en central figur i forhold til:
 • At indgå i arbejdet omkring det økonomiske årshjul specielt i forhold til den løbende økonomiopfølgning, budgetlægning og årsregnskab.
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger og beslutningsoplæg.
 • At være central sparringspart i forhold til økonomi for ledere i Borgmesterforvaltningen.
 • At understøtte organisationen bl.a. igennem en åben dialog og fagligt godt samarbejde, og ved at medvirke til at sikre et professionelt beslutningsgrundlag.
Om dig
Vi forventer, at du kan nikke genkendende til flere af følgende karakteristika:
 • Du har en relevant akademisk uddannelse – eks. cand.oecon,  cand.merc, du kan også være administrativt uddannet med erfaring indenfor ovennævnte område.
 • Et par års erfaring vil være et plus, men nyuddannede er meget velkomne til at søge.
 • Du er skarp til økonomistyring og formidling.
 • Du kan se dig selv som en aktør i en politisk ledet forvaltning.
 • Viden om kommunaløkonomi eller en lyst til at blive skarp på det.
 • Klar på at lære noget nyt og være udviklende på metoder.
 • Er skarp på økonomiske analyser.
 • Har evnen til at gå i detaljen uden at miste overblikket.
 • Du har en proaktiv adfærd – ”går altid foran”.
 • Du trives med at spille andre gode og engageret i at nå fælles mål.
 • Du er åbensindet og tolerant.
Hvem er vi?
I Økonomi & Effekt er vi 88 medarbejdere fordelt i fire kontorer, Effekt & Analyse, Budget & Finans, Udbud & Kontraktstyring og Økonomistyring & Regnskab, hvor du bliver en del af konsulentteamet.
 
Lederteamet i Økonomi & Effekt består af stabschef og fire kontorchefer.
 
Stillingen er placeret i Økonomistyring & Regnskab
Kerneopgaverne i Økonomistyring og Regnskab er økonomien for områder under Borgmesterforvaltningen, herunder økonomiopfølgning, budget, regnskab, samt controlling. Gennem de næste år bliver en god økonomistyring endnu vigtigere i Borgmesterforvaltningen, og denne styring bliver du en central del af.

Vi varetager også den koordinerende rolle i forhold til Odense Kommunes samlede årsregnskab. Det samme gør sig gældende for regelsættet for den økonomiske styring i Odense Kommune.

I samarbejde med gode kollegaer andre steder i organisationen arbejder vi også med udvikling af automatisering af arbejdsprocesser.  Vi arbejder med RPA (Robotics Process Automation), og ML (Machine learning), hvor vi vil være blandt de allerdygtigste på dette område.

Økonomistyring og Regnskab har også opgaven omkring opkrævning af betalinger samt inddrivelse af ejendomsskatter.

Systemejerskabet for IT-systemerne ØS-Indsigt, Debitor samt Ejendomsskatter er også en del af opgaveporteføljen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om ansættelse som konsulent i en fast stilling på fuld tid. Tiltrædelse snarest eller senest 1. oktober 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte kontorchef Kirsten Pilely via mail kp@odense.dk eller på 21393313. Træffes først fra den 30. juli 2019. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 19. august 2019, og vi forventer at holde samtaler den 23. august 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
19-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest eller senest 1. oktober 2019

Kontaktperson

Kirsten Pilely
21393313