Specialkonsulent /Økonomikonsulent med flair for procesledelse

Har du flair for procesledelse på økonomisk baggrund?
Har du erfaring med produktion af dagsordner og materiale til styregruppe og arbejdsgrupper?
Vil du også lave økonomiske analyser og projektlignende opgaver?


Vi søger til Økonomiafdelingen en dygtig special-/økonomikonsulent, der i tæt samarbejde med kolleger, skal sikre en høj faglig kvalitet samt en ambitiøs videreudvikling af By- og Kulturforvaltningens Økonomistyring.
Jobstart er snarest muligt og senest 1. oktober 2019.
 
Om os
Økonomiafdelingen består af 29 medarbejdere fordelt på tre kontorer: Økonomi, Personale og Løn samt Regnskab. Vores kerneopgave er at understøtte vores samarbejdspartnere, så fokus konstant er på en værdiskabende effekt i forhold til By- og Kulturforvaltningens kerneopgave; alt sammen med udgangspunkt i en professionel stabsfaglighed indenfor økonomi- og personaleområdet.
 
Vi sikrer blandt andet, at der til enhver tid er et korrekt og retvisende regnskab hos de samarbejdspartnere, som vi yder service til. Ligeledes sikrer vi, at budgetterne afspejler de lokalt eller centralt trufne beslutninger, således at de budgetansvarlige altid kan træffe afgørelse om disponering af midler på et korrekt grundlag. Derved kan vi være en værdiskabende sparringspartner i forhold til økonomistyring mv. gennem løbende økonomiopfølgningsmøder eller ad hoc via analyser, projektregnskaber mm.
 
Herudover har Økonomi en særlig rolle i at sikre understøttelse af den økonomiske strategi ift. de konjunkturfølsomme områder samt understøtte udviklingen af forvaltningen i at arbejde effektbaseret. Begge områder indeholder en høj grad af processtøtte, således at forvaltningen får sikret helhedsbilledet.

Du bliver en del af Regnskabskontoret, der består af 14 medarbejdere, som understøtter tre af de fem afdelinger i By- og Kulturforvaltningen med bilagshåndtering, budget- og økonomiopfølgning, ad hoc-analyser og -bistand, sagsudarbejdelser samt processtøtte ad hoc og løbende på de konjunkturfølsomme områder.

Om jobbet
Cirka halvdelen af din tid bliver allokeret til styring af processer omkring det konjunkturfølsomme område på tværs af økonomi, byplanlægning, anlæg, myndighed samt ejendomsudvikling og salg. En væsentlig opgave vil være til Byrådet at  udarbejde en årlig produktionsplan for området, som understøtter politikere og strategier i Odense Kommune.
 
Du vil være projektleder i forhold til dagsordner og materiale til styregruppen og arbejdsgruppen for produktionsplanen. Derudover vil du styre og indgå i en række bilaterale møder ud over de ordinære møder på tværs af faglighederne.
Endelig vil du skulle sikre fremdriften i strategiske udviklingsprojekter på tværs af byplan og anlæg med henblik på endeligt salg til gavn for kommunekassen.
 
Den anden halvdel af din vil være optaget af økonomiske analyser og projektlignende opgaver samt interne projekter fx med det formål at videreudvikle økonomistyringen i forvaltningen eller tværgående projekter, hvor du skal bidrage med den økonomiske faglighed. Du skal: 
 • Etablere gode sags- og arbejdsprocesser 
 • Sikre arbejdets tilrettelæggelse iht. det økonomiske årshjul
 • Skre rettidig, relevant og retvisende ledelsesinformation om økonomi
 • Videreudvikle vores økonomistyring blandt andet på baggrund af data og analyser
   
Om dig
Vi forestiller os at du:
 • Har en videregående uddannelse, fx cand.oecon., cand.polit., cand.merc. eller lignende
 • Har erfaring med økonomistyring - gerne indenfor kommunal økonomi
 • Har erfaring med at lede processer på tværs af fagligheder
 • Er superbruger af Excel
 • Kan formidle økonomiske budskaber overskueligt og letforståeligt både skriftligt og mundtligt
 • Er helhedsorienteret, resultatorienteret og formår at skabe struktur
 • Brænder for at skabe forandring og går op i at få fulgt afslutningen af opgaverne helt til dørs
 • Er udadvendt og besidder veludviklede kommunikations- og samarbejdsevner
   
Vi tilbyder
Vi tilbyder en central rolle i understøttelsen samt udviklingen af forvaltningens økonomistyring og en udfordrende hverdag med masser af ansvar. Du vil komme til at arbejde i et resultatorienteret kontor, hvor vi ønsker at skabe forandringer. Vi holder af en uformel tone og lægger vægt på at hjælpe hinanden i hverdagen. Vi går op i at have et godt arbejdsmiljø med stor fleksibilitet og tilbyder gode muligheder for kompetenceudvikling.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er fast og arbejdstiden er 37 timer ugentligt med tiltrædelse pr. 1. oktober eller snarest muligt.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Regnskab Michaël Desveaux på micd@odense.dk eller 4131 7152.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er mandag den 5. august 2019.

Vi forventer at afholde første samtalerunde mandag den 12. august 2019 og anden samtalerunde tirsdag den 20. august 2019.
Går du videre efter 1. samtalerunde, vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse forud for 2. samtalerunde.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
05-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Michael Desveaux
4131 7152