Lærere til Dalumskolen

Vi søger to lærere til fuldtidsstillinger pr. 1. august 2019. Det er begge faste stillinger.

Om os
Dalumskolen er en velfungerende skole, der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre og ansatte. På Dalumskolen lægger vi vægt på, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan og samtidig er i god trivsel gennem hele deres skoleforløb.

Dalumskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde og forventer, at alle deltager aktivt i det. Personalet lægger vægt på medindflydelse og er konstruktivt kritiske.

Skolen har 80 ansatte: 52 lærere, 2 børnehaveklaseledere, 19 skolepædagoger/pædagogmedhjælpere, et servicemindet og velfungerende sekretariat med 2 sekretærer samt 2 tekniske servicemedarbejdere.

Dalumskolen har pt. 576 elever fordelt på
 • Almenklasser fra 0.-9. klasse
 • En specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
 • Funktionsklasser for elever med ADHD symptomer
 • En modtageklasse
 • 120  børn i SFO
 • 40 børn i Forårs-SFO
Dalumskolens skoledistrikt afspejler samfundets diversitet og har en engageret forældrekreds, der er fokuseret på deres børns udvikling og læring. Vores skolebestyrelse bakker aktivt og konstruktivt op om skolens arbejde.

Vi er en skole, der tilvælges af lokalområdets forældregruppe. Dalum er et udpræget lokalsamfund, hvor der er et tæt samarbejde med de lokale foreninger, hvilket skolen også er en del af. Dalum er et område i udvikling, som vi forventer vil give os en øget tilgang af elever i de kommende år.

Dalumskolen er kendetegnet ved at de fleste lærere på skolen har et ben i både vores special- og almenafdeling. Begge stillinger vil primært være tilknyttet vores særlige tilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Om dig
Lærer 1:
Vi søger en lærer med linjefag/linjefagskompetence i engelsk og dansk og med erfaring og interesse for special-pædagogik.
Til denne stilling vil der være tilknyttet dansk og engelskundervisning på vores kommende 7. årgang. Størstedelen af timerne vil være i en af vores specialklasser.

Lærer 2:
Vi søger en lærer med en naturfaglig profil og linjefag i matematik til vores specialklasserækker. Til denne stilling vil der være timer i flere forskellige specialklasser.  
 
Udover linjefagene søger vi en lærer der:
 • Skaber trygge og varierede læringsmiljøer med spændende undervisning, hvor eleverne udvikler sig fagligt og socialt
 • Evner at være en tydelig klasserumsleder og skaber tydelige rammer om elevernes læring
 • Har fokus på samarbejdet med kollegaerne om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse
 • Motiverer eleverne, rummer deres forskelligheder og ser dem som en styrke
 • Kan lide udfordringer og gerne vil arbejde udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde.
Vi tilbyder
 • Et job med mange pædagogiske udfordringer i hverdagen
 • En institution med mange samarbejdspartnere
 • En personalegruppe, der er åben og fleksibel og som vægter arbejdsmiljøet højt
 • En masse dejlige elever og forældre
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Mahler på 5136 8825 eller afdelingsleder Mette J. Madsen på 6155 5144.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er fredag den 21. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 27. juni 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
21-06-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2019

Kontaktperson

Thomas Mahler
5136 8825
Mette Madsen
6155 5144