Teknisk koordinator til Odense Letbane

Motiverer systematik og struktur dig i opgaveløsningen? Har du teknisk flair og gode koordineringsevner? Kan du lide at arbejde i internationalt miljø hvor, du kommunikerer ubesværet på engelsk i skrift og tale?

Odense Letbane er ved at forberede transitionen fra anlægsorganisation til driftsorganisation og søger derfor en teknisk koordinator, hvis primære rolle bliver at støtte afdelingschefen for drift og vedligehold i den interne projektkoordinering.

Om os
Odense Letbane er i gang med anlægsfasen, hvor anlægsarbejder langs hele traceet har været i gang siden sommeren 2017. I 2018 begyndte arbejdet med at bygge det kommende drifts- og vedligeholdelsescenter og med at anlægge selve letbanen med skinner, master og signaler. Derudover er arbejdet med at producere letbanetogene i fuld gang ligesom operatøren er i gang med at forberede sin organisation til den kommende drift. 

Om jobbet  
Du bliver fra ansættelsens start en del af Odense Letbanes anlægsorganisation, men overgår ved driftsstart til driftsorganisationen. Opgaverne over de kommende år bliver derfor varierende og består af administrative opgaver kombineret med mere selvstændige og teknisk prægede opgaver.  En succesfaktor for den tekniske koordinator er at sikre et konstant overblik over opgaver og udestående i projektteamet. 
For at få succes i stillingen som teknisk koordinator forventer vi, at du kan:
 • Bistå  afdelingschefen i opfølgning på såvel interne som eksterne leverancer og projektplaner 
 • Koordinere med eksterne parter omkring opgaver af teknisk natur  
 • Agere selvstændigt og som tovholder på en række mindre projektopgaver 
 • Udarbejde mødematerialer, skrive referater på engelsk og dansk og følge op på møder 
 • Udarbejde indstillinger og statusrapporter til vores ledelsesteam og direktion 
 • Sikre overblik over kontrakter, indhold, løbetid og udeståender 
 • Supportere projektteamet og operatøren i elektronisk dokumenthåndtering
 • Sikre compliance i overholdelse af procedurer og templates
 • Udvikle og vedligeholde skabeloner i Office programmerne
 • Assistere projektteamet med andre administrative og styringsmæssige opgaver 

Om dig  
Vi forventer, at din arbejdstilgang er stabil og præcis med sans for detaljen.  Du er motiveret af systematik og struktur i din opgaveløsning. Da vi arbejder i et internationalt miljø med mange samarbejdspartnere, er det en forudsætning, at du kommunikerer ubesværet på engelsk i skrift og tale. 
Desuden ønsker vi os, at du:
 • Besidder teknisk flair og er vant til at sætte dig ind i nye systemer og strukturer hurtigt.
 • Tidligere har arbejdet i et projekt eller arbejdet med koordinering af opgaver i en kompleks organisation.
 • Er motiveret af at være med til at skabe systematik og overblik samt være en del af det team, der sikrer en god og stabil drift for Odense Letbane. 
 • Har erfaring indenfor offentlig transport og/eller myndighedsbehandling. 
Du bliver en del af et begejstret projektmiljø, og du får mulighed for at sætte dit synlige aftryk på transformationen af Odense. Odenses borgere har taget godt imod projektet, og der er alle muligheder for at skabe en varig succes. 
 
Vil du vide mere? 
Spørgsmål til stillingen kan rettes i fortrolighed til afdelingschef for drift og vedligehold, Dan Ravn på 3069 4558 eller mail darav@odenseletbane.dk eller Gerd Munch-Christiansen på 2942 7425 eller gmda@odenseletbane.dk  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Forventet tiltrædelse er snarest muligt.    

Det praktiske 
Finder du jobbet interessant, kan du sende din ansøgning og CV via nedenstående link. Ansøgningsfristen udløber den 1. august 2019. Bemærk at vi behandler ansøgningerne løbende. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde i uge 32 og 2. samtalerunde onsdag den 21. august 2019. I forbindelse med 2. samtale vil du blive præsenteret for en profiltest og en case.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura, Teknik, Miljø og Brandvæsen
Ansøgningsfrist
01-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Hurtigst muligt og senest 1. oktober 2019

Kontaktperson

Gerd Munch-Christiansen
+45 2942 7425
Dan Ravn
+45 3069 4558