Spring til indhold

Pædagoger til Børneinstitution Kragsbjerg, Børnehuset Skatteøen

Vi søger to pædagoger, der er klar til at bidrage til vores fællesskab både fagligt og personligt og med primær tilknytning til de store vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. Stillingerne er faste på 35 timer og 30 timer ugentlig med tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest muligt. 

Om os
Børnehuset Skatteøen er en del af Børneinstitution Kragsbjerg, der består af 4 andre børnehuse: Tryllefløjten, Bifrost, Den Blå Planet og Elverhaven.

I Børneinstitution Kragsbjerg arbejder vi med fokus på "det fælles tredje", dels i kraft af en fælles faglig udvikling samt fælles ansvarlighed på tværs af børnehusene.
 
Skatteøen er et nyt børnehus fra den 21. oktober 2019. Skatteøen er skabt af en sammenlægning af de to tidligere børnehuse Ønskeøen og Skattekisten. Skatteøen er en integreret institution med 110 børn i alderen 0-6 år, og vi er fordelt på tre matrikler. Vi har en afdeling Skatten, hvor der er ca., 32 vuggestuebørn. I den anden afdeling Øen er der ca. 55 store vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. De ældste børnehavebørn, førskolebørnene, er i udflyttergruppen Elverhaven.
 
Skatteøen er et åbent hus, hvor vi bruger hinandens kompetencer på tværs af grupperne og i begge huse. Vi arbejder med stor fleksibilitet og åbenhed, hvilket bl.a. betyder at alle arbejder med både vuggestue- og børnehavebørn.
 
I Skatteøen arbejder vi ud fra et anerkendende synspunkt, hvor vi er bevidste om, at vi alle hele tiden påvirker og skaber os selv og hinanden gennem de relationer vi indgår i. Vi respekterer alle som den de er - og samtidig lærer alle at respektere hinanden i fællesskabet. Samværet i fællesskabet bygger på harmoni, samhørighed og glæde. Det gælder i såvel samarbejdet med kollegaer, forældre og børn.

Børn anerkendes som kompetente personer, der er unikke med hver deres særlige forudsætning. Vi voksne forholder os til dem individuelt og socialt, for der igennem at kunne skabe og udvikle det bedste for såvel det enkelte barn som hele børnegruppen. Vi prioriterer de nære relationer og understøtter børnenes sociale samspil for derigennem at forstå det enkelte barn i forhold til dets udvikling. Med udgangspunkt i vores grundopfattelse af at se på børnene som hele mennesker og se på udviklingen som en helhed, kan vi styrke udviklingen og behovene gennem børnenes styrker.

Vi er en personalegruppe, der er meget engageret, dynamisk og energiske i arbejdet, med en høj faglighed blandet med en god portion humor.

Om jobbet
Vi arbejder med social inklusion i forhold til, at alle børn skal opleve sig selv som en vigtig del af fællesskabet. Med anerkendelsen styrkes oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået – dermed evnen til at mærke sig selv. At føle sig accepteret som den person man er.
 
Med afsæt i de styrkede pædagogiske lærerplaner og med viden om at have kroppen i centrum, som det bærende element og det primær grundlag for børns udvikling, arbejder vi altid med udgangspunkt i kerneopgaven, hvor vi indretter læringsmiljøer og sammensætter læringsgrupper, som tager afsæt i børnegruppens behov, med forståelse for fleksibiliteten og dynamikken i hele tiden at tilbyde og opbygge de bedst mulige rammer. I rammerne prioriterer vi både inde- og uderummet som læringsrum og legerum. Vi bruger meget motorik, bevægelse, musik og sang sammen med børnene.

Om dig
Du skal kunne lide at bevæge dig sammen med børnene og være aktiv, samtidig med at du skal have faglig interesse i at udvikle og udfordre børnenes færdigheder motorisk, kreativt og sprogligt. Kan du bidrage til musikken med at kunne spille et instrument, så er det en kompetence vi godt kan bruge.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Ved spørgsmål kontakt daglig pædagogisk leder Lene Jepsen Borg pr. mail lbor@odense.dk.

Der vil være mulighed for at se huset og få en rundvisning torsdag, den 16. januar 2020 kl. 10.00 på Schacksgade 41, 5000 Odense C.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er søndag, den 26. januar 2020, og vi forventer at afholde samtaler i uge 5. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
26-01-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2020 eller snarest muligt

Kontaktperson

Lene Jepsen Borg
29370696