Sygeplejerske til Vista Hus

Kan du se dig selv som en del af et engageret team på et 1 år gammelt bosted, hvor du i høj grad kan være med til at sætte dit præg? Har du erfaring fra psykiatri- og/eller misbrugsområdet, så er du måske den sygeplejerske vi søger.

Vi søger en sygeplejerske til botilbud Vista Hus, som er et rehabiliterings- og behandlingstilbud til borgere med svære sindslidelser, et omfattende stof/alkoholmisbrug, samt store sociale udfordringer. De fleste har også en behandlingsdom.

Om Vista Hus
Der er plads til 5 borgere på dette rehabiliterings- og behandlingstilbud. Målgruppen er borgere med svære sindslidelser, et omfattende stof/alkoholmisbrug, samt store sociale udfordringer. De fleste har også en behandlingsdom.

Bostedet tilbyder kortere eller længerevarende forløb til borgere, der af forskellige årsager ikke magter at bo i egen bolig, og som har brug for en særlig ramme der på sigt kan skabe kompetencer til at bo i eget hjem.

Vista Hus har som overordnet formål at medvirke til at højne mestringsevnen og livskvaliteten hos en meget udsat borgergruppe, ved at tilbyde tæt kontakt og støtte op om de basale behov. Håbet er, at der kan etableres en træningsbane hvor målgruppen kan styrke og udvikle sociale kompetencer og arbejde hen imod større grad af selvstændighed og selvhjulpenhed.

Om jobbet
Dagligdagen vil byde på en integreret indsats omkring støtte til behandling af sindslidelse og misbrug samt hjælp til at udvikle ressourcer til at klare hverdagens udfordringer.

Vista Hus har et tæt samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere omkring den enkelte borger, og har et særligt fokus på værdien i samarbejdet med vores beboeres private netværk.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang. Både beboere og medarbejder ønsker at blive mødt i anerkendelse af de gode intentioner der kan findes i al adfærd.

Vi ønsker en konfliktnedtrappende ansvarlighed fra vores medarbejdere, og en evne til at se mennesket bag diagnosen, beboere har stort behov for hjælp til affektregulering.
Vi anvender anerkendte metoder, som LA2, Åben Dialog, samt de systemisk/narrative principper.

Om dig
Vi søger en sygeplejerske der:
  • Har erfaring fra psykiatri- og/eller misbrugsområdet
  • Har lyst til at indgå i et team, hvor vi "sætter ord" på den undren der kan opstå, når holdninger og handlinger er forskellige
  • Er i stand til at etablere – og genetablere – den vigtige og respektfulde kontakt som er en ubetinget forudsætning for at kunne opbygge relationer til vores massivt udfordrede beboere
  • Har evne og lyst til at se på egen andel af de relationer og situationer der udfordrer
  • Kan anvende sit faglige og personlige fundament, være ydmyg og åben for andre veje at gå, og tage udgangspunkt i det der virker.
Vi tilbyder
En dynamisk og humørfyldt arbejdsplads, med højt til loftet på alle måder.
Vi søger at skabe de bedste forudsætninger for personlig og faglig udvikling gennem sparring, uddannelse og supervision.

Kan du se dig selv som en del af et engageret team på et 1 år gammelt bosted, hvor du i høj grad kan være med til at sætte dit præg, ser vi meget frem til en ansøgning fra dig.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Du skal som udgangspunkt påtænke at skiftende vagter og arbejde hver 2. weekend.
Vagttyperne er dagvagt, aftenvagter samt aften/sovevagt.

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. august 2019 eller snarest herefter. Det er en fuldtidsstilling. (Deltid er en mulighed).

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Helle B. Olsen på 2894 3996 eller rehabiliteringsleder Erik Holm på 2082 1833.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er onsdag den 19. juni 2019 og vi forventer at holde samtaler tirsdag den 25. juni 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
19-06-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2019

Kontaktperson

Helle B Olsen
28943996
Erik Holm
20821833