Assisterende rehabiliteringsleder til Tornbjerggård - Hus B

Brænder du for ledelse og kan du skabe gode samarbejdsrelationer gennem tydelig og anerkendende kommunikation? Formår du at motivere og understøtte i den daglige praksis og sikre den fælles retning i processer og implementeringer? Har du kompetencer og erfaring i at koordinere sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver? Kan du bidrage til at skabe gode rammer for borgernes rehabiliteringsforløb? Så læs videre!

Om os
Tornbjerggård er et botilbud for borgere med svære sindslidelser og vi er organiseret i to afdelinger, Hus B og Hus C og der er et tæt samarbejde mellem de to afdelinger.

På Tornbjerggård bor der 36 borgere, som altid yder deres bedste i vores samarbejde, 14 borgere i Hus B og 22 borgere i Hus C. Karakteristisk for målgruppen er at borgerne har såvel somatiske som psykosociale problemstillinger, herunder svære sindslidelser. Nogle borgere har et omfattende forbrug af rusmidler.
 
Vi har kontinuerligt fokus på at skabe et anerkende og konfliktreducerende miljø For tiden er vi blandt andet optaget af at inddrage borgerne via åbne samtaler jf. Åben Dialogs principper, samt at styrke borgerne via arbejde med sanseintegration og sanseprofiler. Hus B rummer en skærmet enhed til to borgere, som er særligt tilpasset deres behov for et lavstimuli miljø.

Vi er 33 medarbejdere på Tornbjerggård, hvor medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af ergoterapeuter, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver, fysioterapeut, social og sundhedsassistenter, lægekonsulent. Vi er desuden uddannelsessted for elever og studerende.

Om jobbet:
Vi ønsker, at du
 • Skal bedrive ledelse i tæt samarbejde med rehabiliteringslederen og tæt på den daglige drift
 • Være primær ansvarlig for at lede medarbejderne, så borgerne får de bedste betingelser for et meningsfyldt rehabiliteringsforløb
 • Får medansvar for den faglige og tværfaglige ledelse
 • Er medansvarlig for implementeringen af organisatoriske og politiske beslutninger
 • Får medansvar for at udnytte ressourcerne bedst muligt
 • Sikre fokus på høj trivsel og social kapital
 • Bliver en del af et lederteam både i eget team samt på tværs af området
Om dig
Vi ønsker en assisterende leder, der
 • Har en sundheds-/socialfaglig grunduddannelse på minimum bachelorniveau
 • Har ledelseserfaring – og gerne med en lederuddannelse på diplomniveau eller er parat til at påbegynde en lederuddannelse inden for et år
 • Har erfaring med målgruppen – gerne erfaring inden for misbrugsområdet
 • Er åben og tydelig og kan udvise nærvær i ledelsen af medarbejderne
 • Har en anerkendende tilgang til samarbejdet med borgerne/pårørende/medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere
 • Evner at motivere og coache, så kerneopgaven løses på bedste vis
 • Være med til at styrke den faglige udvikling og holde fast
 • Har kompetencer og erfaring i, at kunne koordinere sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver, såvel som daglige driftsopgaver
 • Har flair for administrative opgaver
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø, hvor den sociale kapital vægtes højt
 • Kan se sig selv i og arbejde ud fra Odense Kommunes ledelses- og medarbejdergrundlag samt ÆHF’s rolle og ansvarsbeskrivelser.
 • Har en god situationsfornemmelse og et godt overblik
Vi tilbyder
 • En arbejdsplads med engagerede medarbejdere, hvor omgangsformen er uhøjtidelig og der er plads til forskelligheder
 • En arbejdsdag med mangeartede og komplekse arbejdsopgaver
 • En arbejdsplads med fokus på udvikling og læring
 • Et samarbejde, hvor der anvendes den anerkendende tilgang, hvor åbenhed og ordentlighed vægtes højt
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Ledelsesmæssig opbakning, sparring og udvikling
 • En arbejdsplads, hvor der er plads det nytænkning og gode ideer
 • En organisation i stadig forandring på vejen mod den rehabiliterende forvaltning
 • Ledersupervision
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte konstitueret rehabiliteringsleder Gitte Spangtoft på 2115 4539.

Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" her.
Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen her.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er mandag den 2. september 2019. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde mandag den 9. september 2019 og 2. samtalerunde fredag den 27. september 2019. 

Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
02-09-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. november 2019

Kontaktperson

Gitte Spangtoft
2115 4539
Yvonne Edwardson
6551 6046