Imødekommende, engageret og ansvarlig administrativ medarbejder og husassistent til Børnehus Syd i AabenraaHar du lyst til at medvirke til børns oplevelse og trivsel af at komme i Børnehus Syd og lyst til at være med til at bygge en ny afdeling op? Og har du erfaring med og flair for administrative og praktiske opgaver? Så kan du være vores nye administrative medarbejder og husassistent.

Om Børnehus Syd
Børnehus Syd er et højtspecialiseret hus for børn, der har behov for særlig hjælp. Vi har et hus i Odense og et hus i Esbjerg og pr. 1. september 2019 et hus i Aabenraa. Det betyder, at den første måned er tjenestestedet i børnehuset i Esbjerg, hvor der er en oplæringsperiode ved den administrative medarbejder/husassistent, således at du bliver klædt godt på til opgaven. Den 1. september 2019 får du arbejdssted i Aabenraa. Der gøres opmærksom på, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse i august måned.

I Børnehuset koordinerer vi samarbejdet mellem sektorer i sager omkring børn, som har været udsat for seksuelle overgreb eller vold, og vi yder krisesamtaler med børnene og deres omsorgspersoner samt foretager udredninger af børnenes behov for støtte/behandling.

Børnehus Syd er en velfungerende organisation med vægt på tryghed og trivsel for børnene, og vi står sammen om at yde en høj kvalitet i vores opgaveløsning. Vi har øje for betydningen af, at alle funktioner i Børnehuset spiller sammen og søger derfor en administrativ medarbejder og husassistent, der vil være med til at bygge huset i Aabenraa op, binde huset sammen og samarbejde om driften og styringen af de administrative og praktiske opgaver.

Børnehus Syd er – sammen med landets 4 øvrige Børnehuse – et af initiativerne i regeringens Overgrebspakke, som trådte i kraft den 1. oktober 2013. Det er Odense Kommune, der er driftskommune for de tre afdelinger af Børnehus Syd.

Formålet med børnehusene er dels at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og dels at barnet/den unge og dets nære omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest nænsomme indsats og hjælp med barnets/den unge i centrum. I børnehusene håndteres således sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Det er her Børnehusets opgave i samarbejde med kommunen at udrede barnets/den unges behandlingsbehov samt at koordinere sagen, mens den er i Børnehuset.

Børnehus Syd dækker de 22 kommuner i Region Syddanmark og samarbejder endvidere med 3 politikredse, 2 sygehuse og 1 retsmedicinsk institut. Du skal have lyst til at være en del af et højtspecialiseret og unikt hus, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med husets socialrådgivere, psykologer, faglig koordinator og ledelse.

Om jobbet
Stillingen er en fast stilling på 25 timer om ugen. Timerne er fordelt på 15 timer som administrativ medarbejder og 10 timer som husassistent – du vil derfor få 2 forskellige ansættelsesforhold. Arbejdsdage er mandag til torsdag, nærmere arbejdstider afklares ved ansættelse.
Der gøres opmærksom på, at Odense Kommune ikke udsteder frigørelsesattest.

I Børnehuset er der rum til at blive hørt, og tillid og tryghed præger samarbejdet i huset og arbejdet med børnene og deres nære omsorgspersoner. Ud over at blive en del af en velfungerende arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden, henter du din faglige inspiration i samarbejdet med de administrative medarbejdereog husassistenter i husene i Odense og Esbjerg.

Dine opgaver er:
 • administrative opgaver vedrørende sagsarbejdet, herunder indkalde til møder, journalisere, bidrage til telefonbetjeningen og lettere statistiske opgaver, bestille kontorartikler mv. samt løbende ad hoc opgaver
 • modtagelse af borgere og samarbejdspartnere
 • sørge for forplejning til borgere og samarbejdspartnere, herunder indkøb, bage mv.
 • medansvarlig for at huset fremstår præsentabelt, herunder lettere rengøring og oprydning af diverse samtalelokaler, holde blomster mv.
 • lettere mødeservicering samt afrydning
 • ansvarlig for at holde køkkenet pænt og ryddeligt
 • mindre forefaldende opgaver
 • ansvarlig for at tilkalde håndværkere ved behov for vedligehold af håndværksmæssige opgaver
 • administrative ad hoc opgaver
Om dig
Vi forestiller os, at du har erfaring med administrative og praktiske opgaver og har kendskab til og flair for at møde børn.

Hvis du er vores nye administrative medarbejder og husassistent, er du:
 • imødekommende - så du kan tage godt imod gæster og brugere i huset
 • engageret og servicemindet
 • positiv og har et godt humør, der smitter af på børnene, kollegaer og samarbejdspartnere
 • i stand til at møde børn, forældre, kollegaer og samarbejdspartnere ligeværdigt
 • fleksibel i din tilgang til dine opgaver - og træder gerne til og hjælper - også selvom det falder uden for dit ansvarsområde
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem KL og henholdsvis HK og FOA.

Vil du vide mere?
Yderligere information kan du få hos børnehusleder Ditte Askerod på dkka@odense.dk, 29104553, faglig teamleder Lane Lund på lalun@odense.dk, 30694497, administrativ medarbejder og husassistent Iben Popp på ibkp@odense.dk, 30660739 i tidsrummet 9-13.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 18. juni 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. juni 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura, Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
Ansøgningsfrist
18-06-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2019

Kontaktperson

Ditte Askerod / Lane Lund
29104553 / 30694497
Iben Popp
30660739