Projektleder med bygherre-DNA til anlægsområdet

Har du ambitioner om at gøre en positiv forskel for borgerne og brugerne af de offentlige arealer i fremtidens Odense, og blive udfordret i en stor og kompleks organisation? Har du evnen og viljen til at samskabe med kollegaer, samarbejdspartnere på alle niveauer?

Vi søger en ny kollega til at stå i spidsen for en del af de mange spændende anlægsprojekter og -opgaver, som By- og Kulturforvaltningen udfører.  Det går ikke ubemærket hen, at fremtidens Odense er i fuld gang med transformationen fra en stor dansk by til en dansk storby. Der foregår rigtig mange aktiviteter, som afleder store og små anlægsprojekter, der skal udvikles, projekteres og udføres. Det er her, du bliver bragt i spil!

Om os:
Anlæg & Fornyelse er en af i alt tre enheder i Park & Vej, By- & Kulturforvaltningen. Medarbejderne i Anlæg & Fornyelse består af ingeniører, landinspektører, landskabsarkitekter, konstruktører, dataloger, tekniske assistenter og IT-medarbejdere, som er forankret i to teams – Team Anlæg og Team Park- & Vejdata.
I Park og Vej er vi cirka 60 medarbejdere, som varetager nyanlæg, fornyelse, kirkegårds- og krematoriedrift, kort- og langsigtet drift af trafikarealer og grønne områder i Odense Kommune.
Vi er placeret på Odense Slot, i hjertet af Odense. Vi prioriterer en uformel men respektfuld tilgang til hinanden, og påstår at vi kan se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.

Om jobbet
Som projektleder får du rollen som By- og Kulturforvaltningens bygherrerepræsentant og bliver omdrejningspunktet i forhold til at lykkes med at udvikle og gennemføre de prioriterede anlægsprojekter og -opgaver. Projekterne har stor diversitet og spænder fra planlægning, projektering og udførelse af trafiksikkerhedsforanstaltninger for sikker skolevej, til nye byrum, veje, broer og havnefronter.
Du bliver forankret i Anlæg & Fornyelse, som er Odense Kommunes bygherrefunktion for anlægsområdet, og som varetager de mange og forskelligartede anlægs- og fornyelsesprojekter inden for anlægsområdet i tæt samarbejde med den øvrige organisation i kommunen.

Vi arbejder efter forvaltningens interne projektprocedure, som er grundlæggende for, hvordan vi gennemfører anlægsprojekter og -opgaver fra A – Z, hvorfor stillingen også kræver evnen til at fastholde projekterne i denne procedure.
Du sikrer overdragelsen af projekterne på en optimal platform for den efterfølgende mangeårige drift fra overdragelsestidspunktet.
Du indgår i et stort netværk af dygtige kollegaer, som sidder inde med en høj grad af faglig specialviden, der er nødvendig at bringe i spil i forbindelse med realiseringen af projekterne.
Dine primære arbejdsopgaver bliver:
 • Odense Kommunes bygherrerepræsentant i forbindelse med gennemførelse af projekter og opgaver inden for anlægsområdet.
 • Faglig understøttelse af projektudviklere i søsterafdelinger i forbindelse med de indledende plan og projektarbejder.
 • Deltagelse i projektgrupper i projektudviklingsfasen.
 • Projektleder med ansvar for styring og koordinering af projekter gennem projektfaserne projektering, udførelse og overdragelse til drift.
 • Styring af eksterne tekniske, æstetiske og juridiske rådgivere samt entreprenører og leverandører
 • Varetagelse af bygherrefunktionen, herunder ansvaret for og deltagelse i processerne omkring projektering, udbud og udførelse af nyanlæg og fornyelsesarbejder.
 • Ledelse af tværgående anlægsprojekter/opgaver.
 • Gennemgang, aflevering og overdragelse af færdigudførte projekter til drift samt garantigennemgange.
 • Budget og økonomistyring.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant teknisk uddannelse eksempelvis bygge-/anlægsingeniør, konstruktør eller en tilsvarende uddannelse. Du har erfaring som projekterende eller entreprenør, og er nu projektleder eller bygherre. Vi forventer, at du har en personlig robusthed og evner aktivt og konstruktivt at indgå professionelt i arbejdsfællesskaber. Du skaber overblik for både dig selv og projektdeltagere og fastholder fokus på det gode projekt. Vi forestiller os desuden, at du har et personligt drive og er motiveret for at bidrage til, at vi gennem høj ansvarlighed og faglighed opnår de mest værdiskabende løsninger i kerneopgaven.
Stillingen indebærer stor grad af selvstændighed og frihed under ansvar, hvorfor vi søger dig, som er åben og ærlig, skaber tillid omkring dig, er omgængelig, og prioriterer og administrerer dine tildelte opgaver, så de skaber størst mulig værdi for borgerne og brugerne i Odense.

I forvaltningen har vi et princip omkring positiv indblanding, hvorfor det er et vilkår, at du er åben og har en positiv tilgang til andres indblanding i dine opgaver. Det er blandt andet her, vi har en forventning om, at du evner at bringe dine sociale kompetencer i spil, og se det kvalificerende og konstruktive i indblandingen.
Du skal være i stand til at sprede en positiv stemning, og skabe resultater gennem relationer. Har du et glimt i øjet, og brænder du for at gøre en positiv forskel, og dele denne med andre, vil det tælle på plussiden.
Du har desuden:
 • En struktureret tilgang til opgaverne, som sikrer afstemte forventninger, aftaler og løsninger.
 • God tværfaglig forståelse.
 • Forretningsforståelse og evnen til at udvise rettidig omhu – dvs. det at handle på det rette tidspunkt på det rette sted.
 • IT-kundskaber på mellemniveau.
 • Gode kommunikationsevner.
 • Evnen til at agere i krydsfeltet mellem ønsker, tid og økonomi.
 • Evnen til at skabe og bevare overblik.
 • Evnen til at tænke ud af boksen med fokus på helhedstænkning og værdiskabelse i opgaven.
 • mod på udfordrende opgaver i en kompleks organisation, og til tider en hektisk hverdag.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår som udgangspunkt i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Poul-Ivan Ikkala på 2170 9612 eller poia@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag d. 12. maj 2019. Første og anden samtale afholder vi i uge 21.
Mellem første og anden samtale skal du udfylde en Kompetenceprofil. Resultatet af Kompetenceprofilen bliver drøftet ved den anden samtale. Bemærk vi indkalder til samtalerne med kort varsel.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
12-05-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. juli 2019

Kontaktperson

Poul-Ivan Ikkala Andersen
2170 9612